Nieuws Archief van Mei 2001
Terug naar Almere Nieuws Archief

Bevrijdingsdag Almere

Almere 05 Mei 2001


Het bevolkingsontbijt op zaterdag 5 mei 2001 te Almere
Foto: Prospero CommunicatieVeel publiek op het bevrijdingsfestival te Almere.
Foto: Almere Rulez


Er waren optredens van o.m. Twarres, R-Play en Bridget.
Foto: Almere Rulez


Almeerse college van B&W gevallen

Almere 11 Mei 2001
    
Zware gemeenteraadsvergadering

Het Almeerse college van B&W is gevallen tijdens de extra ingelaste gemeenteraadsvergadering over de crisis rondom VVD wethoudster Pauline van Hoogenhuizen.
Het nog bijna voltallige Almeerse college van B&W.
Johanna Haanstra (fractievoorzitter van de PvdA-Almere) vroeg de eerste schorsing aan. Zij deed dit nadat Debora Korporaal van de VVD-Almere betoogd had dat de schuld van de ontstane crisis bij de burgemeester en de wethouders van PvdA en Groen Links zou liggen. En dus niet bij de VVD.

Na de schorsing vertelde Haanstra zich ´bedonderd´ te voelen door de VVD omdat er nog gesprekken gaande waren tussen VVD, PvdA en Groen Links om de problemen op te lossen. De PvdA trok haar wethouders (Spruit en Bijl) uit het college terug. Groen Links (fractievoorzitter Ruud Pet) noemde de VVD onbetrouwbaar en trok haar wethouder (van Ling) terug.

Na een 2-de schorsing sprak Faber van het CDA de mening van de gehele ´oppositie´ uit en toen ook de andere oppositiepartijen hun mening gingen geven, stelde Ruud Pet nogmaals voor de vergadering te beŽindigen.    
Interview Omroep Flevoland met Wethouder Halbesma


    
Interview met Debora Korporaal van de VVD, die haar fractievoorzitterschap na afloop van de vergadering
neerlegde.


    
Wim Faber en Henk Smeeman

Wim Faber van het CDA in gesprek met wethouder Smeeman

Foto´s: Greta Verduin
(vrijdag 11 mei 2001 hl)

Voorjaarssalon in Stadhuis Almere

Almere 12 Mei 2001
    
Bijl en van Luin


Ondanks alle bestuurscrisis-perikelen opende de (nog in funktie zijnde) wethouder voor Kunst&cultuur Arie Willem Bijl, de Voorjaarssalon van de KVF (Kunstenaars Vereniging Flevoland) op 11 mei 2001.
Na een introduktie door voorz. Ab van Luin, die riep "Het kan in Almere!"; daarmee doelend op de subsidie die de gemeente Almere had verstrekt voor deze expositie van de KVF in het Stadhuis.
NB de KVF is bezig met een ´deuren-projekt´ dat gelijktijdig met de BouwExpo "(Ge)Wild Wonen" gepresenteerd zal worden.
    
Opening door Arie Willem Bijl


Arie Willem Bijl wees op de Cultuurstimulering, waar Almere zich uitermate voor inzet, getuige ook deze expo, en riep de kunstenaars op mee te denken om inderdaad kunst en cultuur *te stimuleren* !
en "(Ge)Wild Wonen" zat in zijn cie. K&C; ook riep Bijl op aktief mee te denken over o.a. ateliers voor kunstenaars, waar is behoefte aan, welke vorm en waar....


    
Gerard Beense


Vervolgens droeg Gerard Beense (uit Lelystad) een toepasselijk gedicht voor:
kUNST

Kunst. Wat is Kunst?
Over Kunst is al zoveel gefilosofeerd.
lees verder:
Tijdens deze opening kon men meedoen aan een loterij en zelfs al een keuze maken *als* men zou winnen....maar eerst moeten voldoende lootjes (a f. 5.=) verkocht zijn, voor men tot verloten overgaat.
Tekst en foto´s: Greta Verduin
(zaterdag 12 mei 2001 hl)


Almere heeft eigen Botter: de AM 1

Almere 12 Mei 2001
    
De Almeerse botter AM 1

In verband met de officiŽle overdracht van de Almeerse botter tekenden wethouder Henk Smeeman en de voorzitter van de Stichting tot Behoud van de Almeerse Botter AM 1, Bert Vermey, het contract.

Dankzij de 21 sponsors (w.o. een bijdrage van de Gemeente Almere van f. 150.000.=) is de Stichting in staat de komende 3 jaar te zorgen voor beheer en onderhoud van deze botter. Praktijkschool "Het Veer" verleent hier medewerking aan; tevens is het voor deze jongeren een prima leer- en werkprojekt.
    
Cor Pot schenkt katrol aan VermeyVervolgens had raadslid Cor Pot (AOV) een geschenk tgv deze gebeurtenis: hij overhandigde Bert Vermey een antieke scheepskatrol, die in dank werd aanvaard!

Daarna werd een ´Botterbitter´ geschonken op de goede vaart, waarna het gezelschap aan boord ging van de Almeerse Botter AM 1; waaronder het sinds enige dagen ex-raadslid van de StadsPartij (op eigen verzoek) Luc Kroes die samen met Wim Faber (CDA) zich in het bijzonder ingespannen hebben om deze Botter voor Almere te verkrijgen en te behouden.

Tekst en foto´s: greta verduin

Libelle Zomerweek op het Almeerderstrand

Almere 14 Mei 2001


Van dinsdag 15 t/m zondag 20 mei 2001 wordt voor de vierde keer de Libelle Zomerweek georganiseerd door SSA (St.Stadspromotie Almere). Samen met Staatsbosbeheer hebben zij een stand, waarin de bezoeker alle info kan krijgen over evenementen en uitgaan in Almere. (standnr. 201)
In het weekend is er een optreden van Sylvia Samson, de zangeres van het overbekende ´Almere-lied´. Verder dagelijks optreden door een toneelspeler en mexicaanse kookdemonstraties. Ook is radio 10 FM aanwezig met o.m. Tom Mulder
Er zijn in totaal 300 (overdekte) stands op het gebied van wonen, tuinen, schoonheid, culinair. mode en gezondheid. Almeerderstrand, bij de Hollandse Brug.Tekst en foto´s: Positivo

Vergadering partijen om nieuw college te vormen

Almere 15 Mei 2001
Hedenavond (dinsdag 15 mei 2001) vanaf 18.00 uur vergaderen de gemeenteraadsleden van Almere om zo snel mogelijk een nieuw college te vormen.

Eerst vergaderen de partijen van het oude college (VVD, PvdA en Groen Links) en later zal ook D66 in de besprekingen betrokken worden.

Er zou dan een nieuw college kunnen komen met twee wethouders van de VVD, twee van de PvdA, ťťn van Groen Links en ťťn van D66.


Tekst: H. Lammers

15e Stoomfestival in Almere-Haven

Almere 15 Mei 2001


Voor de liefhebbers van "STOOM" zijn er van donderdag 24 t/m zondag 27 mei 2001 weer allerlei aktiviteiten op het festivalterrein in Almere-Haven.

Steam World Almere

Stoom: dagelijks van 10-17 uur
Cajun: zaterdag 26 mei 20.30 uur

NB zaterdag 26 mei a.s. wordt er een wereldrecordpoging gedaan voor 10 km. modelspoor!

Toegang Stoomfestival: f 12,50 (kinderen tot 12 jaar f 7,50)
Toegang Cajun (muziek) f 17,50

Archieffoto Stoomfestival Almere

info 036-5485041 of kijk op: htp://www.almerestoomfestival.nl

Extra ledenvergadering PvdA i.v.m. val college

Almere 15 Mei 2001
    
Johanna Haanstra
Op woensdag 16 mei vanaf 20.00 uur is er in het Kardoes een extra ledenvergadering van de PvdA waarop de PvdA raadsleden en ex-wethouders tekst en uitleg geven over de huidige crisis in het stadsbestuur.


Bron: http://www.pvda.nl/~almere

Fractievoorzitter Johanna Haanstra


foto: Greta Verduin

Openbare raadpleging politieke partijen
over vorming coalitie

Almere 17 Mei 2001
Zaterdagmorgen 19 mei begint er om 10.00 uur in de perskamer (van het stadhuis) een openbare raadpleging van de fracties die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad. Deze raadpleging is een initiatief van de PvdA en GroenLinks en wordt door de VVD van harte ondersteund. De bedoeling van de bijeenkomst is om te kijken welke coalitie kan worden gevormd zodat er, na vaststelling van een collegeprogramma voor de periode tot aan de raadsverkiezingen in maart volgend jaar, weer een college kan worden geformeerd. (Bron: Gemeente Almere)

    
Johanna Haanstra, Sijko Veninga en Wim Faber

Direct na de val van het college begonnen Johanna Haanstra (PvdA), Sijko Veninga (ex-burgemeester van Urk) en Wim Faber (CDA) al besprekingen...

Foto: Henk Lammers
(donderdag 17 mei 2001 hl)

Oude College laat het maandag wel weten...
Voor VVD is D66 onbespreekbaar

Almere 20 Mei 2001
Deze zaterdag 19 mei 2001 is op het stadhuis een eerste aanzet door de politiek gegeven om te komen tot een nieuw college van B&W.
De bijeenkomst heeft in een ´positieve sfeer´ plaatsgevonden, aldus fractievoorzitter Martin Sinke (VVD).
Er zijn echter nog niet echt spijkers met koppen geslagen, zodat iedere partij naar huis is gegaan met stof tot nadenken en (af)wachten.

    
Vlnr. Pijlman (AOV), Pot (AOV), Knop (Stadspartij), Hoving (CU), Sinke (VVD), Smeeman (VVD), Pet (Groen Links), Visscher (Groen Links), Haanstra (PvdA), Wiegertjes (PvdA), Fokkens CDA), Faber CDA), Boone (D66), Amsing D66), de Jonge (Almere Partij) en Fonhof (Almere Partij).


Wachten op een eventuele uitnodiging a.s. maandag van VVD-GL en PvdA die, zo ziet het ernaar uit, al weer flink naar elkaar toegekropen zijn en het initiatief in handen houden. Wellicht is de uitkomst zelfs dat het oude college van voor de crisis gewoon hersteld zal worden, zonder deelname van een andere partij.

De VVD heeft zich uitgesproken tegen deelname van D66 aan een nieuw college. Sinke vindt dat er door de VVD nu genoeg door het stof is gekropen en bovendien geen toegevoegde waarde in een partij als D66 te zien, zo laat hij in een telefonische reactie weten.

Naast de VVD, vinden ook Groen Links en de PvdA deelname van D66 aan een nieuw te vormen college niet in de rede liggen.

Ten eerste was daar de kwestie Wim Boer (D66) die onlangs in openbaarheid de voorzitter van het College (burgemeester Ouwerkerk) in scherpe bewoordingen afviel.
D66 heeft daar zaterdag afstand van genomen. De opstelling van D66, dat zij kunnen fungeren als bruggebouwer binnen een nieuw college en voor stabiliteit kunnen zorgen met een verdeelde VVD, laat Sinke (VVD) echter koud. Er is genoeg stabiliteit binnen de VVD, volgens hem, zodat D66 daarvoor niet nodig is.

Eventueel vindt Sinke een partij als het CDA meer voor de hand liggen om een wethouder te leveren, indien (!!) dat nodig mocht blijken.

Volgens Boone, in een reactie, is dat een ´mooie´ manier om de oppositie, die als ťťn blok optreedt, tegen elkaar uit te spelen.
Het verwijt van Sinke dat D66 in 1998 (toen zij aan de kant werden gezet) het programma niet mede heeft ondertekend, neemt Boone niet erg serieus.

Sinke toont zich vol zelfvertrouwen als hij zegt, dat hij zo langzamerhand ´het lesje geleerd´ heeft en zich niet meer politiek zal laten misbruiken. Noch door de PvdA noch door Groen Links, die nodeloos politiek gebruik hebben gemaakt van een zwak moment in binnen de VVD. ´Het is echter niet anders´, aldus Sinke: "we hebben geblunderd, maar dat is wel eens meer gebeurd bij andere partijen en toen hebben we ons daar ook niet mee bemoeid.
Toen PvdA-wethouder Lammerts Van Bueren in de problemen kwam, hebben wij daar ook geen politiek ´misbruik´ van gemaakt, volgens Sinke.
Wellicht moeten we dat in de toekomst wel gaan doen.
Wij zullen niet meer buigen, laat een strijdbare Sinke weten.

    
Ff ´bijkomen´...
Of de acties van Groen Links en de PvdA gevolgen zullen hebben voor een eventuele samenwerking na de verkiezingen in 2002, vindt Sinke een vraag, die pas beantwoord kan worden als partijen, inclusief de VVD zelf, bewezen hebben op een constructieve manier de laatste 9 maanden te kunnen samenwerken.
Voor de VVD, maar ook voor Groen Links en de PvdA staat de integriteit van burgemeester Ouwerkerk buiten kijf. Sinke vindt het zeer ongepast van raadslid Wim Boer (D66) om zo´n felle aanval op de burgemeester te lanceren.

Boone (D66) verwacht dat, als VVD, Groen Links en PvdA toch weer samen zullen optrekken en het oude college voortzetten, de VVD zichzelf weer tegen zal komen en de gespletenheid van de VVD op bepaalde momenten toch weer aan het licht zal treden. Hij acht D66 onmisbaar voor een stabiel nieuw college; te meer daar het er naar uitziet dat een aantal VVD-raadsleden zich niet meer zullen scharen in de VVD-bankjes maar op eigen titel hun raadszetel bezet zullen houden.
´Ze hebben ons wel degelijk nodig´, aldus Boone.

Telefonisch liet Boone ook weten dat de, in de raad op 10 mei, door Faber (CDA) gestelde vragen nog beantwoord dienen te worden, ongeacht deelname van D66 aan een nieuw college.
Faber stelde toen namens de gehele oppositie vragen over de gang van zaken binnen het college, inzake de ´kwestie ´van Hoogenhuizen´. Deze moeten hoe dan ook nog beantwoord worden.
Boone beweerde ´dat de harde opstelling van de VVD t.o.v. zijn partij D66, vanmorgen niet zo duidelijk was geworden als nu, nu ik (Ruud) het hem telefonisch voorlegde´.

Tekst: ruud v.d. bosch,
foto´s: greta verduin
(zondag 20 mei 2001 hl)


Het rommelt bij kunstgalerie De Cirkel in Almere-Haven

Almere 22 Mei 2001
Al een hele tijd rommelt het bij kunstgalerie De Cirkel in Almere-haven. De Cirkel beweert aan de renteloze lening (50.000) van de gemeente niet genoeg te hebben en wil 250.000 gulden. De galerie is ondergebracht in ´Villa Vantuti" aan De Markt in gebouw Corrosia.
    
Kunstgalerie De Cirkel
In die B.V. participeren De Tomingroep, die de horeca voor haar rekening neemt en woningbouwvereniging De Groene Stad als de verhuurder. Partijen raakten door persoonlijke conflicten met elkaar in onmin. Zo werd Kees Krouwel als beheerder van de galerie en het horecagedeelte aan de kant gezet. Tomingroep beweerde als grootaandeelhouder grote verliezen te moeten incasseren en legde de schuld daarvan bij de galerie (lees Kees Krouwel). Partijen stonden diverse malen voor de rechtbank omdat men meende over en weer vorderingen op elkaar te hebben. Vanuit de gemeente is o.a. door wethouder Smeeman (vvd) een bemiddelingspoging ondernomen. Wethouder Bijl (kunst)-pvda- weigerde echter om ´zomaar´ geld in het geheel te stoppen en kwam met het idee om een speciale kunstambtenaar aan te stellen en wilde een zgn. haalbaarheidsonderzoek naar het plan om het gebouw breder inzetbaar te maken voor culturele bestemmingen; dat zou ook passen in de revitalisering van Almere-haven (de zgn. Cultuuras). Binnen afzienbare tijd doet de recher uitspraak in een verzoek om ontbinding. Ook galerie de Cirkel zou dan aan het einde van zijn kwijnende bestaan komen. De gemeente wil dat het huidige bestuur onder voorzitterschap van Han Oosterbos opstapt om plaats te maken voor personen die niet persoonlijk bij de vete betrokken zijn.

Tekst: ruud v.d. bosch
Foto: greta verduin
(dinsdag 22 mei 2001 hl)

VVD heeft zijn zin:
geen D66 wel een CDA-wethouder erbij

Almere 23 Mei 2001
Zoals al bekend had Martin Sinke (VVD) grote bezwaren tegen deelname van D66 aan een verbreed nieuw college.


Tijdens de voortgezette onderhandelingen van dinsdag 22 mei (op inititatief van GroenLinks en PvdA) is besloten het college in principe uit te breiden met het CDA.

Kandidaat voor de wethouderspost is huidig CDA-fractievoorzitter Wim Faber.
    
Wim Faber (CDA)
Faber zou dan wethouder worden voor de gehele oppositie die als ťťn blok optrad tijdens de onderhandelingen. Getalsmatig is het niet nodig om een andere partij het college binnen te halen.

Door de harde opstelling van de VVD (zie ook Oude Collge laat het maandag wel weten..........) ziet het er naar uit dat de oppositie vakkundig uit elkaar is gespeeld.

Als D66 alsnog de vragen beantwoord wil hebben die, 10 mei j.l. namens de hele oppositie door Faber (!!!) aan het college gesteld zijn, krijgen we een idiote situatie.
De vragen, die Faber toen namens de oppostie stelde, bevatten kritische- over de rol van burgemeester Ouwerkerk in de ´kwestie van Hoogenhuizen´ en of hij als onafhankelijke, niet politieke, collegevoorzitter zijn rol wel goed vervuld had.

Ook wethouder Halbesma (VVD), heeft nog wel een en ander te verantwoorden. Zoals Faber (CDA) het toen uitdrukte was Halbesma (VVD) met zijn ´beste Pauline-brief´ volkomen ongeloofwaardig geworden.

D66 zal het er beslist niet bij laten zitten. Het is dan weer eens leuk om te zien hoe Faber zich zal conformeren aan het principe van
    
D66 laat het er niet bij zitten.

Collegiaal bestuur van het college van B&W waarin hij dan zelf zitting heeft.
Mocht het zover komen, dan zal ongetwijfeld burgemeester Ouwerkerk de beantwoording van de gestelde vragen voor zijn rekening nemen.

Door verbreding van het College met een oppositielid kunnen in ieder geval Ouwerkerk en Halbesma er zeker van zijn, dat hun positie geen moment meer in gevaar zal komen.

Mocht de oppositie besluiten van het ´aanbod´ om een wethouder te leveren geen gebruik maken, dan zal waarschijnlijk de ´oude´ Coalitie van GroenLinks, VVD en PvdA gewoon hersteld worden. Daarbij in de veilige wetenschap dat de oppositie zich bijna geheel gecommiteerd heeft tijdens de besprekingen aan de ´oude´ coalitie.

De oppositie heeft nog een boel te leren en zal de komende tijd veelvuldig om de oren worden geslagen met opmerkingen als: ´maar in de besprekingen in mei was u daar toch ook voor!´

Tekst: ruud v.d. bosch
Foto´s: greta verduin
(woensdag 23 mei 2001 hl)

Faber met zekerheid de nieuwe wethouder in Almere

Almere 24 Mei 2001
De fractievoorzitter van het CDA (Faber) is met de ´oude collegepartijen´ (GL/PvdA/VVD) zo goed als rond gekomen in de voortgezette onderhandelingen. Het nieuwe college zal dan met een CDA-wethouder worden versterkt: Wim Faber.
Wim Faber en Berdien Steunenberg (beiden CDA).

    
Wim Faber en Berdien Steunenberg

Over een eventuele portefeuille wilde Wim Faber zich voor de radio van Omroep Flevoland nog niet uitlaten. Wel maakte hij duidelijk dat zijn voorkeur sterk naar financiŽn uitgaat (nu in handen van VVD´er Halbesma). Daar moet echter nog verder over gesproken worden. Zaken als ´Omniworld´ wilde hij in vertrouwde handen (van Smeeman-VVD) laten.

Met de post financiŽn valt Faber direct met zijn neus in de boter. Er zijn grote overschrijdingen (20 miljoen op de ver/uitbouw van het stadhuis) en ook voor andere projecten in het nieuwe stadscentrum zijn er miljoenentekorten, zodat de Almeerse begroting flink onder druk komt te staan.

Met een beetje haast zou een installatie van een nieuw collge in de eerstvolgende (of een extra-) raadsvergadering geregeld kunnen worden. Het ligt in de verwachting dat alle ´oude´ wethouders van GL, PvdA en VVD op hun posten zullen terugkeren, mits de gemeenteraad daar in meerderheid bij stemming natuurlijk niet anders over denkt. In Almere is er waarschijnlijk een nieuwe interpretatie van de gemeentewet ontstaan, zodat wethouders door de raad nog steeds benoemd worden (zoals het ook hoort) maar...... door het College (inclusief de benoemde burgemeester) de laan uitgestuurd worden, zoals in het geval Van Hoogenhuizen (zoals het dus niet hoort). Voor die installatie/benoeming als wethouder maakt Faber zich geen zorgen : ´Ik heb meerdere nette pakken in de kast hangen´, zo liet hij aan de interviewer weten.

Tekst: ruud van den bosch
Foto: greta verduin
(donderdag 24 mei 2001 hl)

MKZ voorbij, koeien in de wei

Almere 24 Mei 2001

Koeien in de stad

De MKZ-crisis is tot een einde gekomen. Omdat niet langer gevaar voor besmetting bestaat zijn de koeien van de stadsboerderij weer in het Almeerse buitengebied te vinden. Ook de nieuwe stadsweide tussen het Hannie Schaftpark en bedrijventerrein Randstad wordt binnenkort begraasd. In het najaar is het terrein in gereedheid gebracht. Vanaf volgende week wordt een begin gemaakt met het overbrengen van een kleine groep koeien.

De stadsweide is aangelegd op de zuidelijkste uitloper van het Hannie Schaftpark en bestaat uit twee gescheiden delen. Vanaf de rotonde aan het einde van de Veluwedreef is er een mooi uitzicht op het voorste gedeelte. Het achterste deel ligt aan de Leeghwaterplas. Voorlopig wordt echter alleen het voorste open veld aan de rotonde in gebruik genomen. Het achterste deel moet nog worden aangepast. De runderen zouden eigenlijk vroeger in het voorjaar worden uitgezet, maar de MKZ-crisis maakte dat onmogelijk. Net als in andere delen van Nederland is ook de Almeerse Stadsboerderij enige weken afgesloten geweest.

Marchigiana

De koeien zijn afkomstig van de Stadsboerderij die onderdeel uitmaakt van Stadslandgoed De Kemphaan. Het zijn vleesrunderen van een Italiaans ras; Marchigiana en ze hebben een beige/grijs uiterlijk. De koeien grazen niet alleen op de weide in het stadscentrum, maar ook onder meer in de Lepelaarplassen en het Kathedralenbos. Wie over de Waterlandse weg rijdt, kan ze aan de overkant van de Hoge Vaart zien lopen.

Omdat de Stadsboerderij regelmatig bezocht wordt door scholieren in het kader van het gemeentelijk natuureducatie programma, zijn de koeien gewend aan publiek. Ze zijn rustig en vriendelijk, maar zijn met hun horens tegelijk voldoende weerbaar. Het voeren van de dieren en het betreden van de weide zijn niet toegestaan.

NB deze ´koeienweide´ is een initiatief van Rotary Club Almere, waarbij de leden voor dit projekt ook zelf de handen uit de mouwen hebben gestoken: o.a. het snoeien van overtollig struikgewas en dito bomen; plus een degelijke omheining plaatsen.
(zie GN archief dd 20-1-2001)

Tekst en scans: greta verduin
(donderdag 24 mei 2001 hl


Almere in de Volkskrant

Almere 26 Mei 2001

Politieke ´Ballentent´ Almere zit zonder bestuur, (Weert Schenk)

In het artikel in de Volkskrant van zaterdag 26 mei 2001 wordt in het begin ingegaan op de bestuursperikelen/crisissen van de afgelopen 10 jaar. De beroemde uitspraak van interim-burgemeester Roozemond (PVdA) ´het stadhuis van almere is een ballentent´ wordt aangehaald door Schenk. Gerefereerd wordt aan het opstappen van vele wethouders in de loop der jaren, met als sluitstuk het opstappen van Van Hoogenhuizen (VVD) die de val van het College van B&W inluidde op 10 mei j.l.
Zie voor ballentent´ ook: De Gulden Net-Special Almere 1993-2000

Enkele citaten uit het artikel:

    
J. Haanstra
Johanna Haanstra, (fractievoorzitter PvdA-Almere):


´De VVD dacht als grootste partij met drie van de zes wethouders alles voor het zeggen te hebben. Dat breekt ze nu op´.
Vervolgens legt ze uit dat de PvdA zich daar ten tijde van burgmeester De Cloe (PvdA) ook schuldig aan heeft gemaakt en dat de PvdA-Almere daar toen ook op afgerekend is. (zie bovengenoemde URL).
    
Bert Gijsberts
Bert Gijsberts, (VVD-afdelingsvoorzitter):

´Ik schaam me diep voor de huidige problemen.
Het is misgegaan op menselijke gronden.
Als je de grootste bent bestaat het gevaar van arrogantie´.
    
Ruud Pet
Ruud Pet, (fractievoorzitter GroenLinks):

Deze vraagt zich af of er wel voldoende kwaliteit in de gemeenteraad zit. Volgens hem bestaat het stadbestuur uit hobbyisten, die het aan visie ontbreekt. ´De stad wordt bestuurd door hoogstens vijftig mensen; die hebben de macht, maar het is de vraag of ze ook de kwaliteiten hebben´.

Gijsberts (VVD) geeft in het artikel toe, dat het noodgedwongen is dat het CDA een wethouderspost ten koste van de VVD (!!) mag innemen. Gijsberts: ´De VVD-Almere is door de geschikte kandidaten heen; om die reden ook mag het CDA een wethouder leveren´.

tekst: ruud van den bosch
foto´s: greta verduin
(zaterdag 26 mei 2001 hl)


Almere krijgt donderdag 31 mei 2001
een breder en gelijmd college

Almere 27 Mei 2001
A.s. donderdag 31 mei 2001 zullen, op voorstel, alle wethouders uit het ´oude college´ opnieuw geŪnstalleerd worden door de gemeenteraad van Almere.

Dit betreft: De dames Van Ling (GroenLinks) en Spruit (PvdA) en de heren Smeeman (VVD), Halbesma (VVD) en Bijl (PvdA).
Het voorstel aan de gemeenteraad luidt voorts om Wim Faber, namens het CDA als wethouder te benoemen.
De portefeuille-voorstellen zijn op dit moment nog niet helemaal bekend. Bericht daarover volgt zsm.

Tijdens de vergadering (aan het eind) zal afscheid genomen worden van Luc Kroes van de Stadspartij Almere. Op 10 mei j.l. (voor de val van het college) is zijn opvolgster Joke
    
Luc Kroes
Knop (Stadspartij) reeds geŪnstalleerd. Joke Knop heeft samen met Luc Kroes de Stadspartij Almere vorm gegeven sinds de verkiezingen in maart 1998.
Luc Kroes is een karakterisitiek vertegenwoordiger geweest van zijn achterban, waarbij hij zijn afkomst uit de Marine (gepensioneerd) niet heeft verloochend (recht door zee) en heeft om gezondheidsredenen zijn raadslidmaatschap beeŪndigd.

Alle raadleden zijn inmiddels van de voorstellen, via de stadhuispost, op de hoogte gebracht vwb. de agenda van de raad van 31 mei a.s.
Enig vuurwerk (gedempte plofjes waarschijnlijk en mogelijk zelfs een voetzoeker) wordt verwacht van oppositiepartij D´66 die buiten de boot viel bij de vorming van het nieuwe college. De VVD sprak zelfs, bij monde van politiek voorman Martin Sinke (fractievoorzitter), een onaanvaardbaar over d´66 uit bij een toekomstige samenwerking in een ´nieuw´ college.
De opmerking van VVD-afdelingsvoorzitter Bert Gijsberts in de Volkskrant van zaterdag 26 mei 2001, dat de VVD door haar kandidaten heen is voor wethoudersposten en daarom akkoord is gegaan met CDA´er Faber komt enigszins curieus over
    
Martin Sinke

Algemeen zijn de ambities van Sinke zelf bekend en ook zijn capaciteiten worden hoog gewaardeerd en aangeslagen voor een eventueel wethouderschap, waarbij zijn belangstelling uitgaat naar een post als onderwijs.
Het ligt meer in de rede te veronderstellen dat de VVD door haar fractievoorzitters heen is (Debora Korporaal is afgetreden in die functie; na de raadsvergadering van 10 mei j.l.) en dat Sinke dient aan te blijven om de zaak binnen de fractie ´te klaren´. Na de verkiezingen in maart 2002 zal Sinke ongetwijfeld weer in de picture komen om bestuursverantwoordelijkheid namens de VVD-Almere te nemen als wethouder.

Tekst: ruud van den bosch
(zondag 27 mei 2001 hl)


Van Hoogenhuizen moet doen wat ze niet laten kan;
Korporaal moet blijven

Almere 28 Mei 2001
Pauline van Hoogenhuizen, die onlangs haar ontslagbrief indiende als wethouder, blijft voor de VVD als raadslid aan. Zij verklaarde dat haar dit verzocht is door o.a. Bert Gijsberts de afdelingsvoorzitter van de VVD-Almere.

Ook Martin Sinke (fractievoorzitter VVD) zou een rol hebben gespeeld in haar aanblijven als raadslid. ´Sinke belde mij toen op en vroeg even tijd om binnen de fractie alle neuzen weer dezelfde kant op te krijgen´, aldus de afgetreden wethouder.

´Sindsdien heb ik echter niks meer van hem gehoord, zegt Van Hoogenhuizen, die er derhalve van uitgaat dat zij weer gewoon voor de VVD in de raadsbankjes kan plaatsnemen.

´Ik erger mij aan alles wat over en om mij heen gebeurt, zonder mij wat te vragen; ik blijf gewoon in de raad´, aldus een vastberaden Pauline van Hoogenhuizen; "en wel voor de VVD!".

Martin Sinke komt echter met een heel ander verhaal: ´Dat moet Pauline helemaal zelf weten. De fractie van de VVD heeft unaniem uitgesproken dat ze niet meer wilden samenwerken met mevrouw Van Hoogenhuizen´.
Sinke erkent dat hij haar die mededeling heeft gedaan en dat het er niet meer van gekomen is (door de snelle ontwikkelingen de laatste tijd) om een en ander met Pauline van Hoogenhuizen ´kort te sluiten´. ´Dat ze dus niks meer gehoord heeft is niet zo vreemd´.

´Dat ze niet meer welkom is, is haar echter wel ondubbelzinnig te verstaan gegeven´, gaat Sinke verder.
Op de opmerking van Van Hoogenhuizen dat zij de boel niet gechanteerd heeft om, in ruil voor haar ontslagbrief, een voor haar ´gunstige´ verklaring in de raad te laten afsteken (door Debora Korporaal) zegt Sinke dat er wellicht niet eens kwade opzet in het spel is geweest van Van Hoogenhuizen en haar medestanders.

    
Pauline van Hoogenhuizen
Wel, zo zegt Sinke, leefde bij ons sterk het gevoel dat wij op gezag van haar dat wel moesten doen om haar ontslagbrief boven tafel te krijgen. ´Of je dat nu chantage noemt of niet, feit blijft dat er sprake is geweest van een opdringerige situatie, waarbij Van Hoogenhuizen zich mede heeft laten leiden door een aantal personen om haar heen, die het partij-belang en zeker het belang van de stad Almere niet voor ogen hadden´.
´In hun domheid hebben ze niet eens in de gaten gehad wat ze allemaal zouden aanrichten´.

Een van die personen is in ieder geval, naast Van Hoogenhuizen, huidig fractielid Anne Bliek, die zich in de pers vierkant achter Van Hoogenhuizen opstelde. In dit verband kan ook genoemd worden Mieke Velsink (geen fractielid), die onlangs nog door de leden van de partij op de groslijst is gezet. Velsink werd door een journalist betrapt op de avond van de 10e mei (terwijl het college opgeblazen werd) toen zij met een telefoon Van Hoogenhuizen van het reilen en zeilen in de raadszaal op de hoogte hield. Velsink vertrouwde de journalist toe, dat Van Hoogenhuizen het allemaal prachtig vond, wat er gebeurde.

´Ze handelt heel onverstandig als ze voor de VVD raadslid denkt te blijven; ze loopt kans zo een paria van de raad te worden´.

Pauline van Hoogenhuizen, die liet weten a.s. donderdag 31 mei ´niet van de partij´ te zijn kan, wat Sinke betreft, niet in de bankjes van de VVD-fractie plaatsnemen. ´Ze zal een ander plekje moeten zoeken´, is Sinke´s vastberaden standpunt.

Voor Debora Korporaal heeft Sinke heel andere plannen in petto. Korporaal trad na de val van het College (10 mei) af als fractievoorzitter van de VVD, omdat ze meende geen leiding meer aan de VVD-fractie te kunnen geven, nu daar zoveel verschillende meningen heersten. Zij hing zelfs haar lidmaatschap van de VVD-Almere aan de wilgen.

Sinke: ´Met Debora zal nog uitgebreid worden gesproken. Er is ons heel veel aan gelegen om Debora binnenboord te houden. Ze heeft zulke goede kwaliteiten, dat zelfs een wethouderspost voor Debora in het verschiet zou kunnen liggen´.

Tekst: ruud van den bosch
Foto: greta verduin
(maandag 28 mei 2001 hl)


CDA wethouder in Almere

Almere 29 Mei 2001
Wim Faber krijgt portefeuille van financiŽn, ouderenwerk, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.

Gisteravond hebben VVD, PvdA, GroenLinks en CDA overeenstemming bereikt over de portefeuilleverdeling. Wim Faber, de huidige fractievoorzitter van het CDA in Almere, wordt wethouder van financiŽn (uitgezonderd de meerjareninvesteringsvisie) en gezondheidszorg, ouderenwerk en maatschappelijke dienstverlening. Donderdagavond worden de wethouders van het nieuwe college benoemd.

Het CDA is zeer tevreden met de portefeuille van hun nieuwe wethouder. Op de persconferentie na de onderhandelingen werd Wim Faber als nieuwe wethouder gepresenteerd. Hij zei daarbij dat hij graag een bijdrage wil leveren aan de stabiliteit en continuÔteit van het stadsbestuur.

Wim Faber heeft de laatste weken een grote rol gespeeld in het gezamenlijk optreden van de oppositiepartijen met als doel het zo snel mogelijk uit de bestuurlijke impasse te komen. Na de wethouderscrisis in Almere trad Wim Faber op als woordvoerder van de gezamenlijke oppositiepartijen. De
oppositie wilden verbreding van het college om de draagkracht te verhogen.

Wim Faber had eerder gezegd: ďDe toekomst van Almere mag geen speelbal worden van de politieke golven van dit moment. Wanneer we golven willen maken doen we dat wel rond de verkiezingenĒ

De afbakening van de beleidsterreinen wordt binnenkort op schrift gesteld.
Het algemene financiŽle beleid zal bij Wim Faber terecht komen.
PvdA-wethouder Bijl krijgt het beleidsterein van de meerjarige investeringsvisie, dat nog volledig opgezet moet worden, maar waar al eerder sprake van was.
Tegelijk met de portefeuilleverdeling van de wethouders werd ook het aktielijstje gepresenteerd van het college. Het CDA heeft daarbij belangrijke punten aangedragen, onder andere ZMLK-onderwijs, structureel geld voor onderwijs, hoge prioriteit bedrijventerreinen en parkbeheer.

Tekst namens het CDA: Johan van der Kroef


Van Hoogenhuizen: PvdA had machtshonger
en een beschamende vertoning van de VVD

Almere 29 Mei 2001
In een interview voor omroepflevoland-radio bijt de aan de kant gezette wethouder Van Hoogenhuizen nog eens flink van zich af.

Beschamend
Het hele gedoe rondom haar noemt zij richting VVD; haar eigen partij, een beschamende vertoning.

Van de zijde van de fractie heeft zij, behalve 1 telefoontje van Sinke, nooit iets vernomen. (Zie ook "Van Hoogenhuizen moet doen wat ze niet laten kan").

Ik vernam toen dat de hele fractie niet meer met mij wilde samenwerken. Ik ben nog steeds niet in de gelegenheid gesteld om mijn verhaal te doen
    
Pauline van Hoogenhuizen
De VVD is vastgelopen. Het is wel makkelijk om alle problemen af te schuiven naar mijn persoon; iemand die thuis zit.
Er is echter nog steeds sprake van een gespleten VVD- fractie.

Machtswellust van de PvdA
De benoeming van Faber noemt zij een klein punt, gezien de nog korte duur die het college zit. Tot de zomervakantie zullen er nog enkele belangrijke zaken afgehandeld worden. Na het zomerreces zal men zich opmaken voor de verkiezings-strijd. Dus de benoeming van Faber is in wezen onbelangrijk.

Wat wel belangrijk is dat ten koste van de VVD een aantal posten in handen gekomen zijn van de PvdA, die zij van machtshonger beticht.
Het is duidelijk dat de VVD aan invloed heeft ingeboet in het College.

De burgemeester
    
Burgemeester Ouwerkerk

Of er veel ruzie was binnen het College? Volgens Van Hoogenhuizen was dat niet het geval. Zij betitelt zichzelf als iemand die voor de zaak gaat en zegt wat ze denkt.
Er moest gewoon een VVD-wethouder weg. Ik was een makkelijke prooi omdat ik toch thuis zat. (wegens ziekte).
Die 3 VVD-wethouders waren gewoon lastig voor de andere partijen.
De PvdA wilde gewoon meer macht krijgen.

Dat burgemeester Ouwerkerk in de pers bekend maakte dat hij regelmatig met haar over haar functioneren had gesproken, noemt Van Hoogenhuizen "volstrekte flauwekul".
Volgens Van Hoogenhuizen is het zo, dat de burgemeester (Ouwerkerk) zich vaak met politiek inhoudelijke zaken bemoeide en dat hij zich ook met haar portefeuille wilde bemoeien. Daar was ik niet van gediend, aldus Van Hoogenhuizen, en daar hebben we wel eens over gesproken.

Van Bemmel
Een week voor de beruchte raadsvergadering van 10 mei is in de fractie afgesproken dat er een verklaring in de raad gegeven zou worden waar ieder achter kon staan. Ook ik, aldus Van Hoogenhuizen.
    
Cees van Bemmel

De verklaring is opgesteld door Cees Van Bemmel (ex-wethouder VVD en voorzitter van de afdeling Flevoland en tegenwoordig directeur bij het bouwbedrijf Van Wijnen). Het College viel n.a.v. die verklaring...........

De fractie-voorzitter (Debora Korporaal) zou die verklaring in de raad voorlezen. In de dagen voor de raadsvergadering werden er verklaringen opgesteld en ondertekend waarvan niet iedereen op de hoogte was. Die verklaring die ondertekend was door 7 fractieleden werd mij pas een uur voor de raadsvergadering bekend.
Er zijn een heleboel fouten gemaakt.

Halbesma
    
Halbesma

Ik voel me er niet schuldig aan dat ik die brief van Halbesma openbaar heb gemaakt. Die brief was van vůůr de brief van het College (inclusief Halbesma), waarin men mij van allerlei zaken beschuldigde.
Het was geen vertrouwelijke brief. Ik heb me daar goed over laten adviseren door mijn advocaat.
Halbesma heeft zich mede schuldig gemaakt aan achterkamertjespolitiek.

De reden voor mijn aftreden
Die ligt duidelijk in het laten inboeten van de VVD aan invloed en macht ten gunste van de andere partijen.
Er moest gewoon een VVD-wethouder weg.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Greta Verduin

Oude wijn in nieuwe zakken

Almere 29 Mei 2001
Maandagavond 28 mei is er door VVD, GL en de PvdA met het CDA verder onderhandeld over de invulling van de portefeuilles voor het ´nieuwe´ collegelid Wim Faber (CDA).

Faber krijgt de portefeuilles financiŽn en welzijn.
FinanciŽn wordt ingeleverd door Halbesma (VVD) en welzijn viel eerder onder Bijl (PvdA).

Alle wethouders uit het ´oude´ college treden weer aan, zodat het college nu zal gaan bestaan uit 2 wethouders voor de VVD, 2 voor de PvdA, 1 voor GL en 1 CDA-wethouder.


Het beursje van Faber
De PvdA kwam als een Phoenix uit de as van het ´oude´ college naar voren. Die krijgen ook een belangrijk onderdeel in hun portefeuille; de post het MIP. (Meerjaren Investerings Programma). Deze is losgemaakt van de portefeuille financiŽn waarmee de portefeuille van Faber minder ´waard is geworden´. Het MIP behartigt de gelden die voor de toekomst van Almere van belang zijn.
De grote portemonnee (het MIP) zit dus bij de PvdA (wethouder Bijl) en het ´beursje van Faber´ is minder gevuld.

Voorafgaand aan de onderhandelingen die Faber met zijn (nu) nieuwe collega´s had was er een bijeenkomst met de ´oude´ oppositie (inclusief Faber) , waarin de gang van zaken van de afgelopen weken geŽvalueerd werd.
Na het vertrek van Faber bleef de ´nieuwe´ oppositie over (zonder Faber).

Wonden likken
Verwacht wordt dat de oppositie (de nieuwe dan) zo langzamerhand al haar kruit verschoten heeft en verder niet veel meer zal klaar maken en niets anders rest dan de wonden te likken.

Van een eenheid in oppositie-voeren is door het vertrek van Faber niet veel meer over. D´66 is als onbetrouwbaar neergezet (vooral door de VVD) en ook heeft D´66 zich vergaloppeerd tijdens de onderhandelingen.

Waar het ging om het laten beantwoorden van de vragen (door de leden van het ´oude´college) over de rol van deze lieden persoonlijk (inclusief de burgemeester) is genoegen genomen met een toezegging dat die vragen beantwoord zullen worden.

Tijdens de onderhandelingen werd deze toezegging gedaan door een niet (´oud´-)collegelid; Heleen Visser van GroenLinks.

Hoe ver D´66, die daar genoegen mee nam, van de werkelijkheid is afgedwaald behoeft geen verdere illustratie.
Als D´66 zich de komende maanden niet houdt aan haar eigen belofte (tijdens de onderhandelingen) dat zij zich mede zullen inzetten voor een ´rustig´ en gestabiliseerd college en gemeentebestuur, zal D´66 het nog jaren kunnen schudden en dan nog afgezien van de te verwachten povere verkiezingsreslultaten voor D´66 bij de eerstkomende verkiezingen.

Wethouder Halbesma (VVD), die zich met zijn "beste Pauline"-brief, volgens Faber, volstrekt belachelijk en ongeloofwaardig heeft betoond, hoeft zich geen zorgen te maken.

Tekst: ruud van den bosch
Foto: Omroep Flevoland


"Lokale Liberalen" brengen fatsoen in gemeenteraad

Almere 30 Mei 2001
    
Martin Sinke
Martin Sinke (de fractievoorzitter van de VVD) bevindt zich in een niet benijdenswaardige positie.
Had hij onlangs nog goede hoop Debora Korporaal (zijn voorgangster) te kunnen behouden voor de VVD-Almere, werd vandaag bekend dat Korporaal een eigen fractie zal beginnen onder de naam : "Lokale Liberalen".
Sinke verklaart desgevraagd dat ontzettend jammer te vinden. Hij had grootse plannen met Debora en zag zelfs een wethouderspost voor haar in het verschiet liggen.

Debora Korporaal
Debora Korporaal heeft zich aan die intenties van Sinke en zijn fractie niets gelegen laten liggen en is haar eigen fractie begonnen.
Debora Korporaal: "Ik heb ontdekt dat er een groot aantal VVD-kiezers is die het beschamend vindt wat er gebeurd is in de fractie van de VVD-Almere, waardoor het bestuur van de stad bijna onmogelijk is geworden.
Die mensen ga ik nu vertegenwoordigen in de raad onder de naam "Lokale Liberalen". Ik ben niet van plan verder te blijven functioneren binnen een ´club´ waarvan een deel wordt aangestuurd van buiten de fractie
".

Korporaal doelt hier op de grote invloed van Cees Van Bemmel, die hij makkelijk kan doen gelden bij een groepje binnen de VVD, die vol rancune zit over het verleden. Te denken valt hierbij aan Mieke Velsink (geen fractielid), Anne Bliek e.a., die in Pauline Van Hoogenhuizen hun voertuig hadden gevonden.

Politiek geweten
De reden voor het oprichten van een eigen fractie is kort samen te vatten onder de noemer van ´politiek geweten´.
"Ik kon niet meer functioneren zoals een raadslid behoort te functioneren; nl. zonder last of ruggenspraak. Ik kon me niet meer laten aansturen door mensen van buiten".
Debora Korporaal zal voor de benoeming van alle wethouders stemmen, zoals die morgen aan de raad gepresenteerd wordt.
"Aan het ´bestuurloze´ tijdperk moet zo snel mogelijk een einde komen", aldus Korporaal.
Ze hoopt en vertrouwt erop dat dit college een fatsoenlijk college zal blijken te zijn, dat de rit de komende 10 maanden zal kunnen uitzitten :"Dat is goed voor de stad en haar inwoners".

Korporaal weet nog niet of zij haar ´partij Lokale Liberalen´ ook wil laten inschrijven voor de lokale verkiezingen in maart 2002: "Als daarvoor vanuit de kiezers, die zich nu aan mij gemeld hebben een beroep op mij gedaan wordt, dan zal ik dat zeker overwegen".
    
Debora Korporaal
Voorts heeft ze nog een goed advies voor de huidige VVD-Almere; om een lijst samen te stellen waarop geen mensen meer voorkomen die met ´oud zeer´ uit het verleden belast zijn.

Dossiers
Tot slot laat Debora Korporaal weten voorafgaand aan de raadsvergadering van morgenavond aan te geven, dat zij verwacht dat de dossiers over Pauline Van Hoogenhuizen boven tafel komen.
Dit is door burgemeester Ouwerkerk breeduit op de regionale tv. genoemd: "Als de raad de dossiers over Van Hoogenhuizen wil hebben, dan kan de raad die krijgen", aldus Ouwerkerk toen tegenover verlaggever Marco Penninkhof.

De positie van Van Hoogenhuizen
In een primeur op Het Gulden Net en ook daarna op tv heeft Martin Sinke (fractievoorzitter VVD) aangekondigd Pauline Van Hoogenhuizen de toegang tot de raadsbankjes te zullen ontzeggen. Van Hoogenhuizen zou, zoals ze zelf aangegeven heeft, op haar oude zetel blijven zitten in de raadzaal. Sinke had in dat geval het voornemen haar te verzoeken een andere plek in de raadszaal op te zoeken.

Dat probleem is inmiddels verholpen.
Sinke : "Als het goed is heeft ze inmiddels een plek toegewezen gekregen. Dat is wel in dezelfde rij als ´ons´, maar we zullen haar verder links laten liggen; dat is een unaniem fractiebesluit (van de gedecimeerde VVD-fractie Almere dus) ".

Op mijn vraag aan hem of er nu naast een "Lokale Liberalen" en een "VVD", ook een liberale partij "Pauline Van Hoogenhuizen voor al uw liberale gedachtengoed", zou komen antwoordde Sinke narrig: "Wie weet, ik zie het allemaal wel".

Anne Bliek
Anne Bliek: "Pauline beraadt zich op dit moment heel sterk op haar positie. Sinke is nogal voorbarig geweest met zijn opmerkingen over Pauline Van Hoogenhuizen; ik heb hem dat ook gezegd (hetgeen Sinke beaamde)".
Vooral de opmerking van Sinke, zoals 29 mei op tv te zien en te horen was, dat als Van Hoogenhuizen de fractievergaderingen zou bezoeken iedereen dan op zou staan en de kamer zou verlaten is blijkbaar bij Bliek verkeerd gevallen.
Bliek liet zich er niet over uit of zij de weg van een eigen fractie zal gaan: "Ik sta op de lijst van de VVD. Ik blijf of ik treed terug uit de raad; dat ligt aan de situatie".

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Greta Verduin


Nieuwe oppositie is laaiend

Almere 30 Mei 2001
Op 10 mei 2001 zijn door de oppositie vragen gesteld over de rol van ieder collegelid persoonlijk in de ´kwestie´ Van Hoogenhuizen.
Door het ploffen van het College is toen van beantwoording van de vragen niets terechtgekomen. Zoals hier eerder voorspeld heeft inmiddels (29 mei 2001) B&W schriftelijk de vragen beantwoord.

Saillant is dat Wim Faber (CDA) toen de vragen stelde als oppositie-woordvoerder namens alle niet in het college vertegenwoordigde partijen.
Wim Faber wordt nu echter wethouder.

    
D66 fractieleider Jan Boone
D66 fractieleider Jan Boone zit inmiddels in de hoogste boom en betoont zich zeer, maar dan ook zeer ontevreden met de antwoorden van het College.
Gezien de wijze waarop het College gemeend heeft de beantwoording van de vragen te formuleren is daar ook wel alle aanleiding toe.

Nietszeggend, wollig en onvolledig is nog wel het meest van toepassing. Wethouder Spruit (PvdA) presteert het om zich bij een antwoord van wethouder Smeeman (VVD) aan te sluiten, waarmee de nietszeggendheid nog eens verdubbeld wordt.
Ook het antwoord op de vraag of de gemeenteraad niet de rol zou moeten krijgen die haar rechtens toekomt (benoeming en....ontslag van wethouders) is veelzeggend: "geen echte aanleiding om het proces in een protocol vast te leggen".
Het College miskent toch wel de onvrede bij de oppositie over de gang van zaken inzake het terugtreden van wethouder Van Hoogenhuizen, die in feite door het College de laan is uitgestuurd. Ontslag en benoeming van wethouders is een zaak voor de gemeenteraad.

De ´nieuwe´ oppositie (exclusief Faber van het CDA) is van plan tijdens de vergadering van morgen (31 mei 2001), waarin het nieuwe college geÔnstalleerd zal worden een debat te voeren over de kwestie.

De volledige tekst van de brief van B&W Lees meer

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Greta Verduin


- © 2001 PSI -