Nieuws Archief van Juni 2001
Terug naar Almere Nieuws Archief

Almere heeft een nieuw oud-college.

Almere 01 Juni 2001
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van gisteravond zijn alle ´oude´ wethouders, als ´nieuwe´ wethouders gekozen en benoemd. Wim Faber van het CDA werd aan het college ´toegevoegd´, Almere heeft nu dus weer een volwaardig college.

Stemmen
    
Wim Faber en Henk Smeeman
Het VVD-smaldeel kreeg de meeste stemmen tegen. Er waren 34 raadsleden present die mochten stemmen.
Smeeman (VVD) kreeg 5 tegenstemmen en 1 blanco en Halbesma (VVD) kreeg maar liefst 9 stemmen tegen zich en 1 blanco. Alhoewel het stemmen geheim is, mag gevoeglijk worden verondersteld dat vooral de D66 fractie de tegenstemmen voor de VVD wethouders voor hun rekening hebben genomen.

Halbesma
Vooral t.a.v. Halbesma is duidelijk geworden dat een vrij groot deel van de raad geen vertrouwen meer in hem heeft. 9 tegenstemmen en 1 blanco stem lijken de rekening voor het gestuntel van Halbesma met zijn ´beste Pauline-brief´.
Dit gestuntel werd in de vergadering van 10 mei j.l. zo mooi verwoord door zijn huidige medewethouder Faber. Halbesma reageerde tijdens die vergadering met een volkomen ongeloofwaardige verklaring. Dit heeft hem stemmen gekost.

De PvdA en GroenLinks-wethouders kwamen er beduidend beter af
    
Lies Spruit

Arie Bijl (PVDA) kwam er samen met Van Ling (GroenLinks) het beste af.
Respectievelijk kregen zij beiden 30 stemmen voor. Van Ling kreeg slechts 4 tegenstemmen, terwijl Bijl 3 stemmen tegen zich kreeg en 1 blanco.

Ook Spruit (PVDA) deed het met 6 tegenstemmen altijd nog beter dan Halbesma (VVD).

Faber
De nieuwbakken wethouder kreeg slechts 1 stem tegen en 1 blanco, waarmee van Faber gezegd kan worden dat hij op dit moment het grootste vertrouwen geniet van de raad.
De nieuwe fractievoorzitter van het CDA is Berdien Steunenberg geworden.

Het raadslid Tineke Fokkens (CDA) sprak de nieuwe CDA wethouder toe: "Beste Wim, wie had dat nou kunnen denken. Jij als wethouder voor het CDA... je hebt het van harte verdiend".

De oppositie
Bij monde van Jan Boone (D66) werd nog een verheldering gevraagd over de antwoorden die het College onlangs gaf op de vragen die in de vergadering van 10 mei door Faber (toen nog namens de ´oude´ oppositie) gesteld werden. De antwoorden werden door Boone "dunnetjes" genoemd.

Ondanks pogingen daartoe, bleven de antwoorden die B&W gisteravond mondeling gaven dunnetjes. Ze bevatten grotendeels herhalingen van eerdere antwoorden. De oppositie nam er echter toch genoegen mee om, zoals ze aanduidden, de continuiteit van het stadsbestuur niet verder onmogelijk te maken.
    
Debora Korporaal

Dossiers openbaar?
Zoals wij eerder bericht hebben, heeft Debora Korporaal (Lokale Liberalen) gevraagd om de dossiers rond het aftreden van Pauline Van Hoogenhuizen openbaar te maken. Dit gebeurde voorafgaand aan de raadsvergadering, tijdens een gesprek van alle fractievoorzitters bij de burgemeester op zijn kamer.

Tijdens de raadsvergadering werd dit een punt van discussie.
Burgemeester Ouwerkerk moest er zelfs door Boone aan herinnerd worden dat hij zulks in een interview (en zoals hier ook gemeld) met Marco Penninkhof van Omroep Flevoland op de televisie gezegd had: "Als de raad de dossiers wil hebben dan kan dat".

Gisteravond verklaarde Ouwerkerk dat hij met ´dossiers´ niet bedoeld had een dossier-opbouw over feiten en omstandigheden over het aftreden van Van Hoogenhuizen, maar dat onder dossiers ´het werkveld´ van de afgetreden wethouder verstaan diende te worden.

Deze dossiers zullen voor de fractievoorzitters (deels vertrouwelijk) ter beschikking komen.

Werkprogramma, prioriteitenlijstje
D66 heeft het werkprogramma en prioriteitenlijstje niet onderschreven. Volgens een verklaring van Boone in de raad kon zijn partij met sommige punten wel meegaan maar met andere weer niet.
Bovendien wil D66 als oppositie(leider) de handen vrij houden.
Daartoe uitgedaagd, verklaarde Boone dat de punten die hij bijvoorbeeld niet onderschreef, de kostenoverschrijdingen van 50 miljoen op diverse projecten waren en bijvoorbeeld de opgenomen CDA-punten t.a.v. de 24 uurs economie (Zondag winkels open).

Folklore
Bob Fonhof (AlmerePartij) werd n.a.v. zijn verklaring dat hij door vele kiezers werd aangesproken met: "waar zijn jullie op het stadhuis in vredesnaam mee bezig?" aangevallen.
Dit keer door Ruud Pet (GroenLinks) die het nodig vond om Fonhof het vuur na aan de schenen te leggen met de vraag: "hoeveel duizenden kiezers heeft u deze weken dan wel gesproken?".
Fonhof liet zich echter niet van de wijs brengen en scoorde zijn punt door te stellen dat Pet het met hem eens moet zijn dat de laatste vertoning van de Almeerse politiek geen schoonheidsprijs verdiende. Ruud Pet ging een beetje af door te stellen dat hij "ook wel eens een kiezer sprak".
Wim Boer van D66 kon het niet nalaten om Pet daarop een veeg uit de pan te geven met de opmerking dat Pet weer eens demonstreerde dat GroenLinks toch werkelijk een kleine partij kon zijn.

Pauline van Hoogenhuizen
De gedecimeerde VVD-fractie moest het zonder Van Hoogenhuizen doen. Zij kon, volgens haar eigen zeggen, niet op deze vergadering aanwezig zijn.

Boone verwachtte, tegenover Marco Penninkhof van Omroep Flevoland, dat van haar best nog een en ander vernomen zal worden zodra zij terugkeert in de raad.

    
Jan Boone en Marco Penninkhof
Verantwoordelijk of schuldbewust
Korporaal zat niet meer in de VVD-bankjes maar was aangeschoven in het rijtje van de 1-mans (m/v) fracties, waarvan er op dit moment 5 in de raad zitten. Zowel Debora Korporaal (nu dus uit de VVD-fractie en op eigen titel met haar Lokale Liberalen in de raad) als Smeeman (VVD) gaven aan, zich mede-verantwoordelijk te voelen voor de bestuurscrisis, waarin Almere een kleine maand geleden gedompeld werd.

Luc Kroes
Van Luc Kroes werd als markant raadslid afscheid genomen. Wegens problemen met zijn gezondheid moest de oud marine-officier met pijn in het hart afscheid nemen van zijn werk in de gemeenteraad. Van burgemeester Ouwerkerk kreeg hij de speld van de stad Almere opgespeld.

Nadat hem van alle kanten lof was toegezwaaid gaf Luc een emotionele speech. Daarin gaf hij nog eens aan hoeveel het werk voor hem betekend had en hoezeer hij het zou missen. Luc Kroes is inmiddels opgevolgd door Joke Knop die het werk van Kroes in de StadsPartij zal voortzetten.

Tekst en foto´s: Ruud van den Bosch, Rob Franken en Henk Lammers

Flevo Live in Almere

Almere 02 Juni 2001
Zaterdag 9 juni a.s. is er van 12.00 tot 24.00 uur van alles gratis te beleven in en rondom de Paviljoens.

Er kan geluisterd worden naar wat Almeerders van het eerste uur te vertellen hebben. Maar vanaf 13:00 uur kan er ook meegedaan worden aan het Landlust-spel.
Daarbij kan er gefietst worden langs landschaps-kunstwerken in de polder. Niet alleen in Almere, langs Marinus Boezem, ´De Groene Kathedraal" en Daniel Libeskind ´Land of Hope and Fire", maar ook een rondleiding langs de kunstbaan in Zeewolde (Richard Serra).

Verder is er een theatervoorstelling ´De Watermensen´ Van Martin Mens Theaterschool (op lokatie 13.30 uur Lumierepark), diverse bands en een optreden van de winnaar van de Kunstbende, plus workshops.

Vanaf 18.30 uur zijn er muziekoptredens (Lumierepark) met een inleiding door rapper en presentator Ali B (zie foto).

De evenementen vindt u in Almere bij: De Paviljoens (in Almere-Stad) en CASLa, in het Lumierepark (Filmwijk).
De lokatie voor Zeewolde is De Verbeelding.

Tekst en foto: Greta Verduin

Van Wijnen bouwt niet meer aan kasteel Almere

Almere 05 Juni 2001
Van Bemmel: "Wij hadden dat kasteel makkelijk kunnen bouwen, maar..."
Wie is het nog niet opgevallen? Op het bord aan de toegangsweg naar de bouwput van het kasteeel staat Van Wijnen niet meer als bouwer genoemd.
En dat is vreemd. Half juli 1999 was er nog sprake van dat Van Wijnen het hele kasteel zou bouwen.
zie ook het archief.
Er gingen geruchten (zie de genoemde URL) dat er sprake was van vriendjespolitiek.
Immers Van Bemmel (VVD) trad begin 1999 terug als wethouder van Almere om in dienst te treden als directeur bij de bouwer Van Wijnen.
Van Bemmel wordt gezien als de bedenker van het plan om een kasteel in Almere te laten bouwen. Daarvoor krijgt hij op de site Kasteel Almere ook de credits.

Vreemd derhalve dat Van Wijnen niet meer genoemd wordt als de actieve bouwer bij de bouwput, waar binnenkort toch de zaak boven het maaiveld van de bouwput uit zal komen.
Zowel volgens TBZ (projectontwikkelaar Blom uit Eemnes) als Van Bemmel (Van Wijnen) is de zaak afgeketst op zakelijke overwegingen.

Volgens Eric Constant (Blom) is er geen sprake van onmin tussen de partijen geweest, maar lagen de offertes en de capaciteit van Van Wijnen (oplevertermijnen) ten grondslag aan het feit dat partijen niet verder met elkaar zijn gegaan.

Constant: "Het is nu eenmaal geen kantoorpandje dat je neerzet, daar komt wel wat meer bij kijken".

Van Bemmel ziet dat ietsjes anders.

Van Bemmel: "Wij hadden dat hele kasteel makkelijk kunnen bouwen. Daar ligt het niet aan. Wij hebben wel grotere projecten onder handen dan dat kasteel. Dat in het verleden men het heeft doen voorkomen alsof wij toen al in de picture waren om het hele kasteel te bouwen berust op een misverstand; zoiets gaat in fasen met de contracten die daarbij horen. En inderdaad zijn we op zakelijke gronden niet verder met elkaar gegaan. Tot nu toe heeft Van Wijnen het heien voor zijn rekening genomen. En daar is het voorlopig bij gebleven".

Of in de toekomst Van Wijnen alsnog weer bij de bouw van het Almeerse kasteel betrokken zal raken, kon Van Bemmel nog niet zeggen.

Tekst en foto´s: Ruud van den Bosch

Nu zelf Almeers nieuws doorgeven.

Almere 05 Juni 2001
Vanaf vandaag kan iedereen die een onderwerp heeft voor de nieuwsrubriek van Almere een nieuwsbericht toevoegen.

Simpel
Het is simpel om een bericht te plaatsen.
Je hebt er geen speciale kennis voor nodig.

Snel
Het is snel. Zodra je een bericht verstuurt, gaat er een mailtje naar de hoofdredacteur van Almere. Deze beslist heeeeel snel of het bericht wordt geplaatst.

Foto´s en plaatjes
Je kunt 1 of 2 plaatjes (gif en jpg) bij je bericht opsturen. Die mogen maximaal 64 KB groot zijn. (Dit stuk is nog in een testfase. Meld problemen bij rob@flevoland.to)

Heb je een Almeers nieuwsbericht klik dan ZELF EEN NIEUWSBERICHT TOEVOEGEN bovenaan deze Nieuwspagina.

Je bereikt meer dan 2.000 mensen per dag
Na goedkeuring door de redaktie staat je bericht op Het GuldenNet, Flevoland.To en Almere2000.
Gaat het bericht over politiek dan komt het ook nog op Politiek Flevo.

Tekst: Rob

Woedend over sloop woningen.

Almere 06 Juni 2001
De bewoners van de Meerstraat uit Almere Haven zijn woedend over de sloop van woningen in hun straat.

Houd Almere Haven Groen
Begin mei 1999 ontvouwde wethouder Van Ling (GroenLinks)haar plannen voor Almere Haven (zie ook: het archief. Veel protesten zijn er in de loop van de tijd gehoord. ). Zo was er
    
Spandoek in de Meerstraat
een aktiegroep "Houd Almere Haven Groen". Die schijnen nu hun zin te krijgen, want het stadsbestuur kiest voor het zogenaamde "Parkmodel", om Almere Haven (verder) te revitaliseren.

De GroenLinks-wethouder ziet er niet tegenop om voor de plannen een aantal fraai gelegen sociale woningwet-woningen te slopen. Maar liefst 12 van die woningen aan de Meerstraat in Haven dienen gesloopt te worden om de plannen te kunnen uitvoeren. De woningen zijn zeer gunstig gesitueerd voor de huidige bewoners. Vlak bij de dijk en in de nabijheid van winkels en het zwemstrandje is bij wijze van spreken onder handbereik.

Bewoners weigeren
Toch zullen ze moeten uitzien naar een andere woning van gelijke kwaliteit, zoals hen door de wethouder is toegezegd. De bewoners willen er voorlopig niet aan en hebben, net als in het verleden al, protest aangetekend. Het ziet het er naar uit dat de gemeenteraad met het voorstel van B&W tot sloop van de woningen, zal instemmen
    
De te slopen woningen


Om hun ongenoegen kenbaar te maken hebben de huurders hun woningen volgehangen met spandoeken, waaruit hun afkeer van de plannen van het gemeentebestuur duidelijk blijkt.
De kosten die met een en ander gepaard gaan, zijn kapitaal. Zo zal de Woningbouwvereniging schadeloos gesteld dienen te worden, voor de te slopen panden.
De bewoners moeten het doen met een toezegging van een gelijkwaardige woning en een schamele verhuiskostenvergoeding van 10.000 gulden. In de huidige tijd is dat nauwelijks genoeg om de verhuizer te betalen en de bewoneres zijn dan ook woedend.

Oplossing parkeerproblemen
Een alternatief plan van de Huurders Vereniging Almere (HVA) waarin geen sloop nodig zou zijn, wordt door het gemeentebestuur naast zich neergelegd.
Met de sloop van de woningen zou het beter mogelijk zijn om het verloederde winkelcentrum van Almere Haven beter te ontsluiten en een verbinding met het buitendijkse gebied te maken. Bovendien zou het parkeerprobleem opgelost kunnen worden.
Juist over dit laatste zijn de bewoners bijzonder kwaad.
Zij zien straks op de plek van hun huizen een parkeerplaats (betaald parkeren) verschijnen.

Tekst en foto´s: Ruud van den Bosch

Hilverts versus openbaar onderwijs bij "Rondom Tien"

Almere 08 Juni 2001
Bestuursmanager D. de Vries: "Ouders moeten beter luisteren"
    
Geheel links mevrouw Hilverts (op de rug gezien) en geheel rechts D. de Vries van de bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Almere

In het programma "Rondom Tien" werd gisteren aandacht besteed aan het feit dat ouders zich steeds meer met het onderwijs van hun kind gaan bemoeien.

Honkbalknuppel-advocaten
Een vertegenwoordiger van de onderwijsbond (ABO) legde uit dat het een tendens is dat steeds meer ouders zich met adviezen, vanuit de basisschool over het vervolgonderwijs van hun kinderen, niet kunnen verenigen.
De een kiest voor een honkbalknuppel om de leerkracht af te rossen en de ander kiest voor een advocaat om zijn gelijk proberen te halen.

Advocate Dammers krijgt steeds meer ouders die zich tot haar wenden in hun strijd tegen scholen. Zij twijfelt of er wel voldoende deskundigheid is bij scholen en leerkrachten: "Als ouders zich tot de school wenden laten scholen ze in de kou staan. Ze voeren hun plannen en toezeggingen niet uit en als ouders de problemen van hun kind aankaarten (dyslexie bijvoorbeeld) dan luisteren scholen daar niet naar en doen er niks mee".

Almere-het ´geval´ Hilverts
Al eerder besteedde de Volkskrant aandacht aan het verhaal van de Almeerse moeder die het er beslist niet mee eens is dat haar dochter door een leerkracht werd bestempeld als een i-leerling, die individueel voortgezet onderwijs nodig zou hebben.
Zelf heeft zij een testbureau in de arm genomen die constateerde dat haar dochter een ´normale´ vmbo-leerling zou zijn. (vmbo=voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs).

Geen Cito-toets
    
Mevrouw Hilverts
In de uitzending deed Hilverts een boekje open over de gang van zaken op de Openbare basisschool "De Torteltuin" in Almere.

Zij werd er niet in tegengesproken toen zij in de uitzending stelde dat op de basisschool van haar dochter (en ook op andere basisscholen in Almere) géén Cito-toets werd afgenomen.
Dat heeft zij zelf laten doen door een testbureau, die constateerde dat haar dochter een normale leerling was.
De bestuurscommissie openbaar onderwijs in Almere (BOO) gaat echter af op het advies van de leerkracht van groep 8 van de basisschool ´De Torteltuin´.

Haar dochter zit al een jaar thuis omdat zij niet geplaatst wordt op een school voor voortgezet onderwijs (in haar geval het "Helen Parkhurst-College te Almere) omdat die haar eerst wilden toetsen. In het artikel in de volkskrant stelt een andere bestuursmanager dat geen enkele school voor Openbaar voortgezet onderwijs in Almere de dochter van Hilverts zonder test zal plaatsen.

Hilverts: "Dat is dus geen onafhankelijke toets meer. Er ligt al een advies van de basisschool dat Eveline individuele begeleiding nodig heeft; dus de uitslag van de toets staat al bij voorbaat vast, terwijl een onafhankelijk testbureau iets heel anders uitwijst".

Almeerse scholen ongastvrij
De presentator (Cees Grimbergen-ncrv) opperde dat met haar akties mevr. Hilverts meer kwaad dan goed doet voor haar dochter want die zit nu inmiddels meer dan een jaar thuis en gaat - ondanks de leerplicht- niet naar school.
Volgens Hilverts lag dat aan de ongastvrijheid van de Almeerse scholen (voor voortgezet onderwijs) en de houding van het Openbare Schoolbestuur Almere. Die maakten het onmogelijk dat haar kind naar school gaat, omdat ze eerst aan een test onderworpen moet worpen, waarvan de uitslag bij voorbaat vaststaat. Zij is het met die procedure niet eens.

8 leerkrachten in 1 jaar
Hilverts stelde voorts dat het wellicht allemaal kwam door de vele leerkrachten die haar dochter op de "Torteltuin" te ´verwerken´ had gekregen.
In groep 7 had haar dochter drie leerkrachten gehad en in groep 8 maar liefst acht verschillende leerkrachten.

Het Schoolbestuur voor het Openbare onderwijs Almere: "Ouders luisteren niet goed"
    
Douwe de Vries
Namens de bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Almere was bestuursmanager Douwe de Vries aanwezig.
Op het verwijt van Hilverts dat zij helemaal niet ingelicht was door de school "De Torteltuin", dat het niet zo goed met haar dochter zou gaan antwoordde hij als volgt: "Dat komt omdat de ouders niet goed luisteren. Bovendien zijn wij door de rechter in het gelijk gesteld, dat wij zo mogen handelen uit zorg voor Eveline (de dochter van Hilverts). Mevrouw weigert haar dochter die test te laten ondergaan, waardoor wij die zorg niet kunnen verlenen."

En...."Ze had gewoon beter moeten luisteren; we worden niet gek van haar, maar we hebben genoeg gesprekken met haar gevoerd. Ouders dienen de deskundigheid van leerkrachten te respecteren. Daar ligt voor ouders de grens".


tekst: Ruud van den Bosch
foto´s: van tv. scherm uitzending NCRVUitgeprocedeerde asielzoekers krijgen steun Almere

Almere 08 Juni 2001
Wethouder Van Ling (GroenLinks) wil dat de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers steun krijgt van de gemeente Almere.

Uitgeprocedeerd betekent vertrekken
Uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland worden na 4 weken (28 dagen) zonder pardon uit de centra gezet. Dit is landelijk beleid.
Hierna moet de uitgeprocedeerde het maar uitzoeken en zelf mogelijkheden zoeken om naar het land van herkomst terug te keren.

Veel van deze uitgeprocedeerde asielzoekers blijven echter in Nederland en gaan een bestaan in de illegaliteit tegemoet, vaak met hele gezinnen.
Dit levert voor de Nederlandse samenleving ongewenste bijverschijnselen op. Te denken valt hierbij aan criminaliteit, zwart werk e.d., maar ook volksgezondheidsproblemen dienen in aanmerking genomen te worden.

Almere wil opvang uitgeprocedeerde asielzoekers
Wethouder Van Ling (GL) zal de gemeenteraad van Almere voorstellen om voor bepaalde groepen uitgeprocedeerden opvang te regelen voor maximaal drie maanden
    
van Ling

De betrokken asielzoekers moeten bereid zijn mee te werken aan hun daadwerkelijk uitzetting. De kosten voor zo´n 60 personen per jaar en de benodigde opvang (20 ´bedden´) wordt geraamd op 0,75 Miljoen gulden op jaarbasis.

Of naast het reguliere Asiel-Zoekers-Centrum (AZC) nog een aparte opvang voor ´uitgeprocedeerden´ zal komen is nog niet bekend. De wethouder wil eerst in overleg met de Woningbouwverenigingen om te bezien of daar mogelijkheden liggen.


Van Ling: Landelijke overheid moet meebetalen
Vanuit de landelijk politiek wordt verschillend gedacht over de handelwijze van gemeenten zoals Almere. Hiermee zou het landelijke strenge ingezette beleid t.a.v. ´uitgeprocedeerden´ doorkruist worden.

Volgens Van Ling echter is er van ´burgerlijke ongehoorzaamheid´ geen sprake omdat het slechts om een deel van de uitgeprocedeerde asielzoekers zou gaan. Sterker....; Van Ling wil de landelijke overheid aanspreken op de kosten die Almere moet maken, omdat zij van mening is dat er een lacune in de landelijke wetgeving zit, over deze gevallen.

Noot v.d. redactie: Wethouder de Schutter
uit Dronten wil hetzelfde!


Tekst: Ruud van den Bosch

Nog meer geld in onderwijs.

Almere 08 Juni 2001
De komende 3 jaar gaat Almere 250 Miljoen pompen in onderwijs (o.a. huisvesting)
    
Slecht onderhoud

Nog niet zo lang geleden maakte onderwijs-wethouder Smeeman (VVD) bekend dat een eerste aanzet hiertoe gegeven zou worden met een bedrag van 24 miljoen.

Onder leiding van onderwijskundige Ed Veenstra werd een projectgroep ingesteld, die met dit bedrag aan de slag is gegaan en onderzoek heeft verricht. Het nu, door de gemeente voorgestelde bedrag, is 250 Miljoen gulden groot.

Huisvesting
Met dit geld zal o.a. de huisvesting van scholen een nieuwe impuls krijgen. In het (jonge) verleden bleken er grote problemen te ontstaan als scholen ruimtegebrek kregen. Leerlingen moesten over vrij grote afstanden naar andere scholen, waar nog wel lokalen vrij waren. Ook zal er geld gestoken worden in het opknappen van de scholen, die jarenlang slecht onderhouden zijn.

Brede school
Ook zal het projekt "Brede School" (een eerder strijdpunt tussen wethouder Spruit en Van Hoogenhuizen) kunnen profiteren van de geldstroom. De Brede School kenmerkt zich doordat in één gebouw diverse voorzieningen, die een raakvlak met het onderwijs hebben, worden opgenomen. Te denken valt aan bibliotheek, kinderopvang en buurtwerk.

Voorlees-oma´s
Bij de Almeerse PvdA leeft t.a.v. onderwijs het verlangen om
voorlees-oma´s en voorlees-opa´s in te zetten. Deze partij wil dat er ook gelden moeten komen om vrijwilligers (in het algemeen) te begeleiden. Of de gelden uit de onderwijs-kwaliteitsimpuls ook naar deze opa´s en oma´s zullen vloeien zal de verdere uitwerking van de plannen uitwijzen.

Een ander idee is, om bij wijze van proef, op 10 scholen zogenaamde lerarenteams te vormen. Ieder klas zal dan begeleid worden door de reguliere leekracht, bijgestaan door een leerkracht-assistent (bijvoorbeeld een student van de opleiding Pabo) en een klassenassistent/verzorger (m/v).

Tekst en foto´s: Ruud van den Bosch

Sloop in Almere Haven

Almere 09 Juni 2001
Het CDA is van mening dat met een variatie op het plan voor de omgeving van de Meerstraat in Almere Haven de sloop van huizen voorkomen kan worden.
Het is een variant op het parkmodel, één van de twee modellen dat uitgewerkt is in opdracht van de gemeente.
Het college van B & W heeft zich eerder uitgesproken voor het parkmodel, dat veel voordelen heeft, maar wel sloop van nog goede woningen inhoudt. De sloop kan voorkomen worden volgens het CDA door het concept aan te passen.

CDA onderschrijft voordelen parkmodel
Het CDA is het er mee eens dat het parkmodel belangrijke voordelen heeft boven het andere model dat ter discussie staat: het doorblok model. Het parkmodel geeft een groen, ruimtelijk beeld dat goed aansluit bij het buitendijks gebied. Het grote nadeel is de sloop van 12 goede woningen en drie bedrijfspanden.

De CDA-fractie wil door een aantal veranderingen in het parkmodel enerzijds sloop voorkomen en anderzijds de voordelen van het parkmodel behouden.
De partij heeft een notitie naar de wethouder en de raadsleden gestuurd.

CDA notitie
De Meerstraat moet verfraaid worden, aldus de notitie, door de ontsierende bloembakken te verwijderen, een uitnodigende bestrating te maken en een verbeterde inrichting met een smal stukje verhoogd groen bij de woningen.
Het muurtje bij dit groen zou een speelse golfbeweging kunnen krijgen met bij elke inham een trappetje naar woningen en een bankje.
Aan de ingang bij de Bombardonlokatie moet in plaats van een bedrijfspand een winkel met uitstraling met twee of drie verdiepingen komen b.v. een speelgoedwinkel.
Daarmee wordt het vanuit de parkeerplaats die aandacht getrokken naar het winkelgebied
    
Parkeer problemen

Het voordeel van een dergelijk toegangstraatje is dat de Zuidelijke pool van het winkelgebied een beschut karakter krijgt wat gezelliger overkomt dan een grote opening met parkeerplaatsen dat een tochtgat kan worden.

Aan eind van de Meerstraat kan een klein restaurantje het gedeelte aantrekkelijker maken. Eventueel kan het warenhuis dat gepland is op de Zuidelijke pool een reclame-uiting op het dak hebben om vanuit de Meerstraat en parkeerplaats herkenbaar te zijn.
De bevoorrading van het warenhuis kan via een weg achter de bebouwing langs die alleen voor dit doel en voor fietsverkeer gebruikt zou mogen worden.

Verlies van parkeerplaatsen
Het verlies van parkeerplaatsen, die in het parkmodel gepland zijn in een stuk van de Meerstraat, kan gecompenseerd worden door het parkeerplein op de Bombardonlokatie over de hele lengte iets te verbreden.

Voordeel van snelle voortgang
Naast het grote voordeel dat goede huizen niet gesloopt worden en dat bewoners die vaak al vele jaren hier wonen niet moeten verhuizen, hoeft het plan ook niet rekening te houden met eventuele vertraging door eventuele juridische procedures om verhuizing af te dwingen.

Op 18 juni komt het college-voorstel aan de orde in de commissievergadering voor Almere Haven en Sociale Zaken. Op 5 juli zal de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing nemen.

Tekst: Tineke Fokkens (raadslid): 036 5470629
Foto: Ruud


De volledige tekst van de notitie Lees meer

Almeerse ex-ambtenaar boert goed in Hengelo

Almere 10 Juni 2001
De positie van de Almeerder Jan Nieuwenhuizen (de Almeerse ex-directeur voor het Stadscentrum) heeft in Hengelo nogal wat politieke beroering teweeg gebracht.

Van Wijnen
Nog geen jaar geleden haalde Cees van Bemmel (ex-vvd-wethouder Almere) de Almeerse directeur voor het Stadscentrum over om in dienst te treden bij Van Wijnen, waarvan van Bemmel in 1999 mede directeur was geworden
    
Jan Nieuwenhuizen

Het voortijdig vertrek van Van Bemmel deed nogal wat stof opwaaien in Almere; nog geen jaar daarvoor was hij in de Almeerse gemeenteraad herkozen en tot wethouder benoemd.

Hengelo
In Hengelo is Jan Nieuwenhuizen door het gemeentebetuur in dienst genomen als adviseur voor het stadproject "Hart van Zuid".
Tevens is Jan Nieuwenhuizen in dienst van het bouwbedrijf Van Wijnen, die driftig als bouwer in Hengelo aan de slag is.

Nieuwenhuizen is te duur
In een artikel van het blad Tubantia van 29 mei jl. maakt de politiek zich zorgen over de hoge kosten die Van Nieuwenhuizen met zich meebrengt. Maar liefst 415.000 gulden voor een drie-kwart-jaar kost adviseur Nieuwenhuizen de Hengelose belastingbetaler.

Nieuwenhuizen ontkent in het artikel dat Van Wijnen profiteert van de situatie: In tegendeel. Het is uniek dat een onderneming zoveel investeert in een project dat de komende jaren nog niets oplevert.

Projectontwikkelaar van Wijnen
Kort voor zijn eerste optreden hier in Hengelo deed zijn positie stof opwaaien.
Nieuwenhuizen is in dienst bij projectontwikkelaar Van Wijnen en voor Hart van Zuid gedetacheerd in Hengelo. Van Wijnen is echter ook een van de ontwikkelaars in Hart van Zuid.

Nieuwenhuizen: Ik ben er niet bang voor. Ik zorg ervoor dat ik in het midden van alle partijen zit. Niemand kan zich spelletjes veroorloven. Onlangs haakte de directeur van grondbezitter Emga af omdat Van Wijnen te weinig waarde aan diens grond toekende.

Nieuwenhuizen: Als verschillende partijen mij ervan kunnen overtuigen dat Van Wijnen te laag zat, dan zou ik met Van Wijnen gaan praten om te kijken of hij op andere gedachten te brengen is. Maar ik denk dat Van Wijnen gelijk heeft.

Het hele artikel Lees meer
Tekst: Ruud van den Bosch en Robbo

Bericht over landjepik door Almere

Almere 11 Juni 2001
Gemeente Almere ontevreden met 60.000 woningen in 20 jaar.
Zeewolde levert agrarisch gebied in voor uitbreiding Almere.


Onlangs nog roerde Almeers burgemeester Ouwerkerk de trom.
Hij vond dat de provincie te veel rekening hield met de agrarische belangen in de polder-provincie.
Gezien de taakstelling van Almere om de toenemende druk op de Randstad te verlichting vond hij wel dat Almere mocht uitbreiden met 80.000 woningen in 20 jaar. (2010-2030).
Daarmee zou Almere dan op een inwonertal komen van 350.000; qua grootte te vergelijken met de stad Utrecht.

Betutteling
De provincie vindt echter 60.000 woningen in 20 jaar meer dan genoeg.
Dit tot ongenoegen van o.a. wethouder Halbesma (VVD) die voor de radio (Omroep Flevoland) sprak van een betutteling door de provincie.

De uitbreiding van het Almeerse grondgebied zou ten koste gaan van de gemeente Zeewolde. (Op de kaart het gebied met het zwarte oog, tussen de A27 en de aan te leggen A30).
Volgens gedeputeerde Laura Bouwmeester (PvdA) van de provincie zat Zeewolde samen met Almere en de Provincie in een stuurgroep die een en ander uitwerkte.

Geen compensatie
Halbesma liet echter weten het nog maar de vraag te vinden of Almere Zeewolde zou moeten compenseren voor het stuk grond: "Wij hebben nu eenmaal op grond van de Vijfde Nota Ruimtelijk Ordening (min. J. Pronk) een bepaalde taakstelling dus moet het Rijk maar bijspringen".

De provinciale verkenning stelt als voorwaarde voor de verdere verstedelijking van zuid-westelijk Flevoland/Almere dat er flink geïnvesteerd wordt in infrastructuur zoals wegen en spoorlijnen.
Te denken valt hierbij aan de aanleg van de A30 en een verbinding tussen de A6 en de A9 (zie image rechts) al of niet ondertunneld. Ook de aanleg van de IJmeerlijn (een onderdeel van de Zuiderzeelijn) staat op het verlanglijstje van de provincie. Verder dienen er binnen Almere hoogwaardige vervoersmogelijkheden te komen (zgn. light-rail) en dient er ook met die rail een verbinding te komen met Hilversum/Utrecht en Amersfoort.

Tekst: Ruud van den Bosch

Moi doet zijn column nu ook in real-audio

Almere 12 Juni 2001
    
Moi tijdens research
Wat weinig columnisten lukt, lukt Moi al enkele weken.

In zijn column poepchique toont hij de kunst om politiek te maken tot wat de politiek is. Onbegrijpelijk.

Maar Haags moet je niet lezen; Haags moet je horen. Vandaar dat Moi, de hele dag een recorder meesleept, waarop hij zijn column inspreekt.
De laatste 2 bijdragen zijn inmiddels voorzien van Real Audio. Hoor meer.

Iedere week verschijnt er een nieuwe bijdrage.

Onrust op Montessori-school "De Trinoom"

Almere 12 Juni 2001
Leerkrachten Trinoom willen bij Openbaar Onderwijs horen.
Monton: "dreigen van leerkrachten zet boel op scherp"


Het rommelt al geruime tijd bij de laatst overgebleven scholen voor Algemeen Bijzonder Onderwijs, waaronder ook de Montessori-school "De Trinoom" valt.

Vanwege financiële problemen zouden de scholen ´van kleur willen verschieten´ en over willen gaan naar het openbaar onderwijs (de bestuurscommissie openbaar onderwijs in almere).
Bij diverse scholen heeft dit tot conflicten geleid. Het sterkst op dit moment bij "De Trinoom".

Uniek
Ouders zijn bang dat het unieke Montessori-onderwijs, waarvoor een speciale opleiding vereist is, zal verwateren. Boventallige leerkrachten zullen op de school gedumpt worden (door de bestuurscie.) en die hebben meestal niet de Montessori-opleiding gevolgd, zo is de vrees van veel ouders. Bovendien zou het unieke karakter van het besturen van een school door ouders verloren gaan en ingewisseld worden voor een bureaucratisch bestuur op afstand.

Dreigen
Een deel van de leerkrachten op De Trinoom denkt daar blijkbaar anders over en hebben ernstig protest aangetekend tegen het besluit van de Medezeggenschapsraad om niet naar het openbare onderwijs-bestuur over te stappen.

Deze leerkrachten hebben aan alle ouders van de school een brief gestuurd waarin zij dreigen de school te zullen verlaten en individueel over te zullen stappen naar de nieuwe werkgever ic. de bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Almere.

Het landelijke bestuur voor Montessori-onderwijs ´Monton´ heeft al eerder laten weten het met de gang van zaken niet eens te zijn en wil de Montessori-scholen graag onder haar bestuur houden. Zij verwijten bestuursmanager Vleerbos (van de bestuurscie. openb.onderwijs almere), die op de overgang van de scholen gezet is, manipulatie en niet goed te luisteren naar de wensen van de scholen en ouders.

Pissig
Een woordvoerder van Monton betoont zich in de krant bijzonder pissig over de handelwijze van de leerkrachten: "Die hebben dus al een oordeel gevormd op basis van de informatie van het openbaar onderwijs en zetten de boel op scherp".

Op maandag 18 juni 2001 houdt Monton een voorlichtingsbijeenkomst voor de betrokken ouders: "...hoop dat de ouders mans genoeg zijn om zelf een beslissing te nemen als ze van beide kanten goed geinformeerd worden en zich door die dreigbrief van de leerkrachten niet onder druk laten zetten".

De voorzitter van de Medezeggenschapsraad (H. ten Bos) vreest dat de dreigementen, die zij ´niet netjes´ noemt, van deze leerkrachten hun weerslag op de kinderen in de klas zal hebben.

Groei leerlingen Trinoom door strubbelingen op dieptepunt
Uit een verslag (weekbericht Saboa nr. 11) van het bestuur, namens het Saboa-bestuur bestuursmanager Vleerbos van de bestuurscommissie Openbaar Onderwijs, blijkt dat alle heibel ook zijn weerslag op het leerlingenaantal begint te hebben:

"Door de verdeeldheid staan de verhoudingen onder druk en lijkt er onvoldoende energie over te zijn voor constructief werken aan de toekomst. En dat is wel nodig. Het aantal leerlingen op de Trinoom blijft ver achter bij de verwachtingen en de planning voor volgend schooljaar.
Ontstaat er op korte termijn geen positieve stemming dan is de vrees reëel dat alsnog ouders en leerkrachten gaan kiezen voor een andere school. Het BCOO (De bestuurscie. Openbaar Onderwijs Almere) ziet de Trinoom als groeischool en wil daarin investeren, maar dan is het wel nodig dat er een positieve grondhouding komt"
.

Aldus bestuursmanager a.i. van de bestuurscommissie openbaar onderwijs Hans Vleerbos, namens het Saboa-bestuur. (stichting algemeen bijzonder onderwijs).

tekst en foto: Ruud van den Bosch

Houdt Haven Groen is géén voorstander Parkmodel

Almere 13 Juni 2001
In een eerder bericht op deze pagina wordt de suggestie gewekt, als zou de Belangenvereniging Houdt Haven Groen zijn zin hebben gekregen, doordat de gemeente het Parkmodel heeft ontwikkeld voor de locatie Bombardon/Zuidelijke Pool in Almere Haven. Want dat Parkmodel is groen en dus zou de Belangenvereniging dat model wel zien zitten.

De schrijver van dat stuk (Red: Ruud v.d. Bosch) had er beter aan gedaan om dat bericht te verifiëren bij Houdt Haven Groen. Want het bericht is onjuist!

Het Doorblokmodel levert minder op
De vereniging heeft voor deze locatie al enige jaren geleden een model ontwikkeld, dat ondertussen door de gemeente is overgenomen als doorblokmodel en verworpen. Want dit model levert immers niet zoveel geld op als het Parkmodel.

    
Kijkje naar Meerstraat van muziektentplein
Dat de bewoners van de Meerstraat voor realisatie van het Parkmodel moeten verhuizen, deert de gemeente kennelijk niet. Wie heeft het ooit nog over de eveneens verjaagde bewoners van de Schipperskade? Weg met die bewoners van de Meerstraat dus, want zij wonen veel te mooi voor de schamele huur die zij betalen. Op zo´n toplocatie kan je wel duurdere woningen slijten! Aldus de vermoedelijke gedachtengang van Burgemeester en wethouders.

Houdt Haven Groen kiest voor knus
Maar omdat Houdt Haven Groen liever een knus en herbergzaam centrum ziet, in plaats van een onwezenlijke grasvlakte met een paar blokjes dure appartementen daarin (het Parkmodel), is de vereniging voorstander van het Doorblokmodel, dat wel recht doet aan de stedenbouwkundige structuur van het centrum. Dat model heeft de vereniging nota bene zelf ontwikkeld!

Tekst G. Slokkers
Foto : Ruud van de Bosch

NCRV’s Nationale Nieuwsquiz 2001.

Almere 14 Juni 2001
Via de website van De NCRV is het mogelijk om mee te doen aan de voorronden voor de InternetKwis o.l.v. Harmen Siezen.

Je kunt kiezen voor/over welke provincie je wilt spelen. Kies je bijvoorbeeld voor Flevoland (en dat doe je natuurlijk) dan krijg je, tussen de algemene kennisvragen over nieuwsfeiten van de afgelopen jaren, ook vragen over je eigen Provincie.

    
Het klassement

Je bent vrij (bij het aanmelden) in je keuze of je verder benaderd wilt worden door de NCRV en of je -eventueel- als kandidaat mee wilt doen aan de kwis op de televisie.
Vrijheid Blijheid dus; en je kunt dus rustig de voorronden-kwis op internet spelen, zonder verdere verplichtingen. Het is leuk om te doen, zo was mijn ervaring.

Wordt u de volgende Nieuwskenner van het jaar?
Wanneer u nu al aanzien geniet in uw omgeving als nieuwskenner of erg geïnteresseerd bent in nieuws/ actualiteit en niet bang bent landgenoten uit te dagen, willen wij u graag uitnodigen om mee te doen aan de internetvoorronde van NCRV’s Nationale Nieuwsquiz 2001.
Wie weet wordt u uitgenodigd voor deelname aan de twaalfdelige televisieserie en misschien hoort u wel bij een van de winnaars van de televisievoorrondes en speelt u mee in de grote finale- uitzending!, aldus de aankondiging van de NCRV op hun website.

Tekst: Ruud v.d. Bosch

John Lie A Fo exposeert bij Alosery Art Gallery

Almere 14 Juni 2001
Nog tot 21 juli a.s. kan men genieten van deze kunstschilder die vooral geliefd is door zijn sprekende, warme kleuren.
    
Feestelijk in vorm en kleur

Geboren in Paramaribo (1945) verenigt hij vele werelden in zich: Via zijn voorouders, zijn leven dat zich afspeelt in het Caraibisch gebied en Europa en zijn passie voor binnenland-culturen van Indianen en Bosnegers van de Guyana. Motieven en symbolen van de topische natuur en cultuur weet hij om te zetten tot feestelijke, verrassende composities van vorm en kleur. Met zijn niet-aflatende scheppingsdrang brengt hij op harmonieuze wijze culturen tot elkaar. De Alosery Gallery is te vinden aan de "Cultuur-as" ofwel: aan de Kerkgracht 51 in Almere-Haven. Open: dinsdag t/m vrijdag 10-18 uur; vrijdagavond 18-21 uur en zaterdag van 10-17 uur.

(On)voltooide beelden: 25 jaar kunst in de openbare ruimte

    
Uitzicht Natuurlijke verwantschappen II (Pjotr Muller)

Expo in De Paviljoens
Ter gelegenheid van 25 jaar opdrachtenbeleid en de tentoonstelling (On)voltooide beelden wordt cahier 5 "Beelden in Almere" -met een inleidende tekst van stedenbouwkundige Brans Stassen- uitgegeven (f. 20.=). Officiële opening zondag 24 juni om 14.30 uur door Henri van Nes, o.a. voorzitter Adviescommissie Beeldende Kunstopdrachten Almere (de expo duurt nog tot 11 november 2001).

De Veranderende Stad
Foto-tentoonstelling en lezing in het Stadhuis Almere, georganiseerd door CASLa, centrum voor Architectuur Stedenbouw en Landschap Almere.
    
CASLa


Dinsdag 19 juni 2001 om 19.30 uur zal Esther Agricola een lezing houden in het kader van "De veranderende Stad" over stedelijke vernieuwing. Zij zal ingaan op de landelijke ontwikkelingen op dit gebied en de direkte relatie met het huidige Almere. Esther Agricola is directeur van het pas opgerichte KEi, kenniscentrum Stedelijke Vernieuwing. KEi vergroot de kwaliteit, het tempo en het rendement van integrale stedelijke vernieuwing en herstrukturering door kennis en expertise rondom (fysiek aspekten van) stedelijke vernieuwing transparant te maken voor betrokken partijen.

De foto-tentoonstelling is te zien in de B-Passage van het Stadhuis t/m 18 juli a.s.
Foto´s uit de eerste jaren van de stad tonen een onvoorstelbare leegte en in recente wijken als de Eilandenbuurt vindt een onwaarschijnlijk snelle metamorfose plaats. Een terugblik levert een fascinerend beeld op van vaak alweer vergeten momenten. Het accent ligt op een aantal lokaties zoals het Stadscentrum, Eilandenbuurt, Almere-Poort en Almere-Haven (te zien tijdens openingstijden van het Stadhuis Almere).

Tekst: Greta Verduin

Bouw Kasteel Almere, een financiële ramp

Almere 15 Juni 2001
De Grondoverdracht vond nog voor een ´prikkie´ plaats.
    
Sprookje in Almere foto: Dagblad van Almere

Slechts 10 gulden per vierkante meter betaalde ondernemer Thijs Blom (links op de foto van het Dagblad van Almere) aan wethouder Henk Smeeman (VVD geheel rechts) van Almere voor de grond in 1999/2000. Ex-wethouder W.C.Woudenberg (D66) (en tegenwoordig centrum-ambtenaar bij de gemeente Almere) kijkt als gedienstige schildknaap toe hoe gemeenschapsgrond voor een prikkie overgaat in handen van de ontwikkelaars en bouwers.

Van Wijnen verliet project
Zoals wij 5 juni j.l berichtten is er met de bouwer (Van Wijnen) een kink in de kabel gekomen. Bouwer Van Wijnen werd ingeruild voor een andere-, vanwege zakelijk geschillen.

De huidige direkteur bij Van Wijnen (en vroegere VVD-wethouder in Almere) Cees Van Bemmel liet ons weten dat het nooit in de bedoeling had gelegen dat Van Wijnen het gehele kasteel zou bouwen.

Eric Constant (woordvoerder projectontwikkelaar Blom) suggereerde echter dat Van Wijnen de bouw niet aankon : "Het neerzetten van zo´n kasteel is wel wat anders dan het bouwen van een kantoorpandje".
Door het wisselen van bouwer is er vertraging opgelopen.

Overschrijdingen van minstens 80 Miljoen
Ook het vinden van geldschieters zal aan de vertraging hebben bijgedragen, want..... naar nu bekend is geworden zullen de aanvankelijk geschatte bouwkosten ipv. 80 Miljoen zo´n 160 Miljoen gaan bedragen.


Bruidsparen die in de toekomst in het kasteel willen trouwen (een van de motivaties om tot de bouw van het kasteel te komen) zullen waarschijnlijk wel erg diep in de buidel moeten tasten, gezien de gestegen bouwprijzen. Ook de gemeente zelf kampt met het fenomeen dat schattingen over kosten van projecten gierend uit de hand lopen. Te denken valt hierbij aan de (ver-)bouwing van het stadhuis en diverse projekten in het nieuwe stadscentrum, waaronder het nieuwe theater. Deze worden alle met 10-tallen Miljoenen overschreden.

Omniworld
Over de overschrijdingen bij het prestigieuze sportcomplex Omniworld (Almere Poort) zijn door wethouder Smeeman nog geen (overschrijdings-)cijfers genoemd. Dat is vreemd want de gemeente Almere zit er tot zijn nek financieel, als grootaandeelhouder, in.

Tekst: Ruud van den Bosch

TV journalist doet mee aan NCRV-kwis

Almere 15 Juni 2001
De oproep van het GuldenNet om mee te doen aan de Internet nieuwsquiz heeft kwizzers in beweging gebracht.

Almeerder Martin Jongejan opgeklommen tot eerste (gedeelde) plaats.
Almeerder Martin Jongejan heeft iedereen een plaatsje naar beneden geduwd. Gefeliciteerd!

Hierbij de laatste stand van 15 juni 2001.

Als je kiest voor je eigen provincie krijg je ook vragen (tussen algemene nieuwsvragen) over de provincie waar je woont.

Om je aan te melden voor de provincie Flevoland surf je naar http://info.omroep.nl/ncrv/tv?nav=mzoxDsHfHEJAUsCzB waar je ook het -gehele- klassement kunt raadplegen.

Marco Penninkhof van Omroep Flevoland doet ook mee
Ook tv-journalist Marco Penninkhof heeft blijkbaar besloten mee te doen aan de NVRV nieuwskwis. Hij staat momenteel op de 34e plaats met 0 punten uit 0 vragenronden. Wellicht moet hij eerst zijn actuele kennis nog wat bijschaven voor hij zich aan de vragen gaat wagen.


De regionale vragen voor de Internet Nieuwskwis zijn gemaakt door de NCRV en niet door de Regionale Omroepen.

Tekst: Ruud v.d. Bosch

Almere, Nationale Evenementenstad van het jaar

Almere 15 Juni 2001
Dinsdag 7 mei jl. vond een ´historische´ gebeurtenis plaats in Haarlem
    
Thom Ummels van SSA
. Almere werd uitgeroepen tot "Nationale Evenementenstad van het jaar": Tot uitzinnige vreugde van Thom Ummels, direkteur van de SSA (Stichting Stadspromotie Almere).
Deze prijs werd voor het eerst uitgereikt, dus juist in dit jubileumjaar zorgde dit voor extra vreugde!

Nominaties
Almere stond genomineerd voor 3 verschillende onderwerpen: Evenementenstad, beste stadspromotie-evenement (Big Brother) en het leukste evenement (Monopolyspel). De SSA verzorgde zelf de inzendingen en scoorde, naar zeggen van Thom Ummels, daarmee al een extra bonuspuntje
    
Toespraak Burgemeester Ouwerkerk

Dit had mede te maken met het feit dat Almere dit jaar een feestjaar heeft "25 jaar Almere" en "150.000 inwoners". Dus ook ´de verpakking´ qua enveloppen en briefpapier kwam zeer professioneel over op de jury. Conclusie: Ook dit *kan* in Almere !

Toespraak
Donderdag 14 juni 2001 werden de medewerkers van Stadspromotie Almere feestelijk ontvangen, samen met organisaties van evenementen, sponsors, gemeentebestuurders en betrokken ambtenaren, en toegesproken door Burgemeester Hans Ouwerkerk. De bedoeling was om een video op het grote scherm te laten zien over de aktiviteiten van Stichting Stadspromotie Almere. Helaas liet de techniek het afweten...... maar Hans Ouwerkerk ontpopte zich als een soort "Spel zonder grenzen" - presentator. Hij liet iedereen die er maar op enige wijze bij betrokken was naar voren komen en vroeg een applaus van de aanwezigen.!!

    
Kasteel Almere
Eretitel
Behalve Stadspromotie Almere kwamen dus de organisatoren naar voren van: o.a. de Triathlon Almere, het Theaterfestival, het Botterfestival, het Bierfestival (Gelagh van Almere), het Jazzfestival, het Multiculturele festival, het Wielerfestival, het Western Experience festival, enz. Hiermee maakte hij duidelijk dat Almere wel degelijk deze eretitel verdient.

Kasteel Almere
Ten slotte: een hapje, drankje en muziekje ter verhoging van de feestvreugde (tevens werd duidelijk dat "Het Kasteel" gewoon doorgebouwd wordt, getuige de blije gezichten).

Tekst en foto´s: Greta Verduin

Opinie-avonden Centrumplan Almere-Buiten 2010

Almere 16 Juni 2001
Eind 1998 heeft de gemeente Almere de bevolking en winkeliers uitgenodigd om mee te denken over de toekomstige inrichting van Almere-Buiten. Het centrum van Almere-Buiten was half-af; er was nog ruimte voor nieuwbouw van winkels, kantoren, woningen en voorzieningen. Ook de verkeers- en parkeerontwikkelingen kwamen aan bod.

Inspraak
Aan de bevolking werd gevraagd: Heeft u ideeën over het centrum van Almere-Buiten? Wilt u dat er iets verbetert en: vraagt u zich wel eens af hoe het centrum van Almere-Buiten er over zo´n 5 of 10 jaar uitziet?

Daar is toen enthousiast op gereageerd. De suggesties zijn verwerkt in drie ontwikkelings-perspektieven voor het centrum van Almere-Buiten. Kernpunten waren daarin de relatie tussen Doemere en Buitenmere; en bij Buitenmere: de relatie tussen Noordeinde en Zuideinde.

Nota van Uitgangspunten
Eind 1999 is er door bewoners en winkeliers interaktief verder gediscussieerd via twee openbare Discussie- en Doe-avonden. Ook kon men toen een mening geven over concrete inrichtings- en leefbaarheidsvoorstellen o.a. via Internet.
Deze suggesties zijn verwerkt in een Nota van Uitgangspunten (maart 2000)

Drie stedenbouwkundige bureaus zijn daarmee aan de slag gegaan en hebben de Nota ´vertaald´ naar een voor-ontwerp en maquettes. Voordat er formeel over besloten wordt, wil het College graag de mening horen van de betrokkenen in Almere-Buiten.

Opinie avonden
Daarom organiseert het College van Burg.&Weth. nu vier Opinie-avonden:

 • voor jongeren/ scholieren (van Almere-Buiten) op 18 juni a.s. om 19 uur in De Wieken
 • voor winkeliers/ondernemers op 27 juni om 18.15 uur in kerkcentrum De Drieklank
 • voor bewoners (van Centrum Almere-Buiten) op 2 juli om 19.30 uur in kc De Drieklank
 • voor bewonersverenigingen uit wijken in Buiten: 4 juli a.s 19.30 uur in De Drieklank

  De Drieklank is te vinden aan de Staalstraat 9 in Almere-Buiten. Ook de bevolking kan via Internet een mening geven over de drie voor-ontwerpen/maquettes. De website van de gemeente Almere wijst de weg naar een discussie-site. www.almere.nl en klik op button Reageren

  Tekst en foto: Greta Verduin

  Marco Penninkhof rukt op in Internetkwis.

  Almere 16 Juni 2001
  In de NCRV Internetkwis is Marco Penninkhof doorgedrongen tot de bovenste regionen in het klassement.
      
  Marco Penninkhof
  De verslaggever van Omroep Flevoland had in eerste instantie wat
  moeite met de flash-player. Maar...nadat hij klaar was voor de strijd stootte hij direkt door naar de 2e plaats, achter de Almeerders Vos en Jongejan en de Lelystadse Trijnie Braber die op plek 1,2 en 3 staan.

  Zij hebben alle drie evenveel punten (320 uit 3 vragenronden), zodat onze wakkere journalist Penninkhof in feite op de tweede plek staat. Hopenlijk wordt hij geen Joop Zoetemelk; dat zou sneu zijn.
  Op deze wijze bezien staat Marloes Levie uit Zeewolde op de derde plek.

  Marc Kleefstra plaatst zich in top 10
  Nieuwkomer in het klassement en doorgedrongen tot de top 10 is Marc Kleefstra uit Dronten. De ´strijd´ is nog helemaal open en er volgen t.m. augustus nog diverse vragenronden.

  Ook meedoen

  Tekst: Ruud van den Bosch
  Foto Henk Lammers

  Auto-Jumpen in DoeMere

  Almere 17 Juni 2001


  Na bunjee jumping...
  Ter verhoging van de feestvreugde van het Western Experience-gebeuren in Almere-Buiten, kon men met een auto jumpen.....

  Eerst wordt de auto in de elastieken gezet, vervolgens wordt je naar de nok gehezen (en da´s heel hoog, boven de ´maan´ van DoeMere uit);

  Daarna ga je met een noodvaart naar beneden! ......


  Veren in de auto als extraatje


  Je hebt plezier van je geld want als extraatje blijf je nog ettelijke keren lekker omhoog en omlaag veren........

  Tekst en foto´s: Greta Verduin

  Homo Solaris neergestreken in Almere

  Almere 17 Juni 2001
  Was onlangs de nieuwe Koeienweide aan de Randstad in het nieuws vanwege de bijzondere Marchagiana-koeien die er grazen, nu zijn spontaan kunstzinnige ruimtewezens neergestreken op deze lokatie. Gelukkig hebben Enno Keurentjes en Bob Friedlander foto´s gemaakt van dit bijzondere verschijnsel want inmiddels zijn ´de vogels´ alweer gevlogen!

  Homo Solaris
  De Homo Solaris is een zeldzaam voorkomende ´grazer´, een zachtmoedig zonnewezen dat door zijn vorm en kleurenpracht alle aandacht trekt. Op zijn ranke benen, grazend in een weide van overvloed, lijkt het wezen met soepele bewegingen bedachtzaam rond te lopen....
      
  De Homo Solaris


  Uniek
  Deze unieke zonnewezens zijn totaal afhankelijk van de aandacht van de mens. Zij blijken de aanwezigheid van de mens bijzonder op prijs te stellen en komen het meest tot hun recht in een bewoonde omgeving, waar zij gekoesterd kunnen worden. Hoe mooier de plaats is die zij krijgen, hoe beter zij tot hun recht komen.

  P.S.
  De (houten) sculpturen zijn van de Italiaanse kunstenaar Friedrich Sebastin Feichter (1962).
  Het idee kwam van Victor van Zeeland vanuit de gedachte: "Stedenbouwkundige ontwikkelingen moeten *permanent innovatief* van karakter zijn!"
  De maatschappij verandert zeer snel en daarmee de eisen die de bewoners en de samenleving als geheel aan de stedelijke ontwikkeling stellen. Door deze doelstelling te erkennen en te integreren in de ontwikkelingsstrategie van Almere, kan de stad niet alleen een gewaardeerde stad worden voor haar inwoners, maar ook een voorbeeld-stad met (inter)nationale betekenis!


  Foto´s: Enno Keurentjes, tekst: Greta Verduin

  Internet verslaat regionale krant

  Almere 18 Juni 2001
  In de Volkskrant van afgelopen woensdag stond een artikel over regionaal Internet.
  Onder de kop Internet verslaat regionale krant wordt beschreven hoe de regionale site Muideninfo.nl een luis in de pels wordt voor het gemeentebestuur.

  De traagheid van de Gooi en Eemlander
  De gemeente Muiden wilde huizen en kantoren bouwen langs de pittoreske oevers van de Vecht.
  De regionale krant Gooi en Eemlander reageerde traag, maar de amateursite Muideninfo zat er vanaf het begin bovenop.
  Tussen de webmaster van de onafhankelijke website Jan Bovenlander (53) en het gemeentebestuur botert het niet altijd.
  Toch verklaart PVDA-fractievoorzitter Wiebe de Haan: Hij is een betrokken burger waar er meer van zouden moeten zijn. en concludeert: Ik denk dat Muideninfo de kwaliteit van de politieke besluitvorming verhoogt.

  Aquaduct van een half miljard
      
  Muideninfo Website
  Jan Bovenlander startte Muideninfo in november vorig jaar toen de gemeente bekend maakte dat zij een aquaduct wilde bouwen. Onder deze betonnen bak moesten auto´s rijden, om het verkeer over de A1 vlotter te laten doorstromen.
  De kosten van een half miljard gulden zouden gedekt worden door woningen en kantoren te bouwen langs de oevers van de Vecht.

  Kleine gemeente, Grote plannen
  Bovenlander vond deze plannen te wild voor een gemeente van nog geen 7.000 inwoners.
  Hij zette alle informatie op zijn website. De burgers van Muiden kregen op de site ook de mogelijkheid om mee te praten in een discussieforum. De site trekt inmiddels 500 tot 600 bezoekers per week.

  Resultaten
  Het plan om de Vechtoevers vol te bouwen is inmiddels van de baan. Er blijven voor Muiden nog genoeg hete hangijzers: sluipverkeer, de kruitfabriek en de dreigende samenvoeging met Weesp.
  De traagheid van de Gooi en Eemlander is illustratief voor de situatie in de regionale pers. Omdat de oplagen dalen, moeten regionale kranten kosten besparen door schaalvergroting. Hierdoor komen ze weer verder van de burgers te staan.

  Situatie in Flevoland
  Op Politiek Flevo wordt een enquete gehouden of er in de provincie en haar 6 gemeenten behoefte is aan een klachten loket. Door de samenwerking van onafhankelijke lokale Internetsites wordt de nieuwsvoorziening steeds beter.

  Het volledig Volkskrant artikel

  Bron: De Volkskrant
  Tekst: Rob

  Beeldhouwer Frans van der Ven in nieuw atelier

  Almere 18 Juni 2001
  Het - nu al - spraakmakende gebouw in de Faunabuurt in Almere-Buiten, dat er uit ziet of het (nu al!) helemaal verroest is, wordt het nieuwe atelier van beeldhouwer Frans van der Ven.
      
  Het roestige nieuwe atelier van Frans van der Ven


  Onverwoestbaar
  Maar dit pand is geheel opgetrokken van cor-ten staal, dat de eigenschap heeft weliswaar te ´roesten´ maar dat is juist de bedoeling en tevens het sterke punt: daarna is het materiaal onverwoestbaar en zo sterk als (roestvrij) staal en houdt de prachtige ´roest´bruine kleuren.
  Frans van der Ven is momenteel hard binnen bezig zodat hij snel weer aan het werk kan gaan.
  De bedoeling is om in september "Open Huis" te houden, zodat ieder die dat wil, kan kennismaken met het werk van de kunstenaar en het gebouw.

  Tekst en foto: Greta Verduin

  Sprookjes in Almere

  Almere 19 Juni 2001

  Aan het Almeerderzand, naast de Hollandse brug, wordt dit jaar weer het Holland Sand Sculpture Park gehouden.

  Van vrijdag 13 juli t.m. zondag 12 augustus 2001 zal de bezoeker zich kunnen vergapen aan in zand uitgebeelde sprookjes.

  6 miljoen kilo zwaar zandkasteel
  Een reusachtig zandkasteel maakt onderdeel uit van het geheel. Een kasteel dat wel 20 meter hoog moet worden en waarvoor maar liefst 6 miljoen kilo zand wordt gebruikt.
      
  20 miljoen kilo zand
  Het totale gebruik aan zand bedraagt 20 miljoen kilo, waaruit opgemaakt kan worden dat het kasteel werkelijk reusachtig wordt.

  Speciaal zand
  Voor het maken van de zand-sculpturen wordt gebruik gemaakt van speciaal sculptuurzand dat, in tegenstelling tot gewoon zand, een vierkante hoekige korrel heeft. Af en aan rijden op dit moment de zandwagens naar het Almeerderzand.
  Van het zand worden grote hopen gemaakt. Vooral de berg voor het kasteel zal gigantisch hoog worden. Aan de toppen worden bekistingen aangebracht waarin het zand verdicht wordt met behulp van trilmachines zoals die ook door stratenmakers gebruikt worden. In dit vast aangestampte zand wordt door de kunstenaars het eigenlijke zandbeeldhouw-werk gemaakt.

  Met de hoogte van 20 meter hopen de bouwers opgenomen te worden in het Guinness Book of Records. Het oude record voor de hoogste sandsculpture werd in 1997 gevestigd in San Diego met een hoogte van 19,54 meter.

  Tekst: Ruud van den Bosch
  foto´s: InAxi

  Dierenasiel Almere organiseert boeken- en rommelmarkt

  Almere 19 Juni 2001
      
  De dieren in het Dierenasiel

  "Het Dierenasiel Almere krijgt momenteel schrikbarend veel dieren binnen", schrijft De Almare, "vooral knaagdieren". Margret Jansen van het Dierenasiel vertelt dat er veel gedumpte konijnen worden aangetroffen en betreurt het dat mensen op een dergelijke manier afstand doen van hun huisdieren.
  Verder komen er ook veel jonge katjes binnen maar omdat die kittens een groter risico lopen besmet te raken met allerlei ziektes, vangen ´gastgezinnen´ die kittens op in hun eigen huis; via het Dierenasiel wordt dan een nieuw tehuis gezocht.

  Rommel- en boekenmarkt
  Momenteel biedt het asiel onderdak aan meer dan 120 katten, ongeveer 45 honden, ruim 20 konijnen en zo´n 15 ratten. Om extra geld binnen te krijgen, wordt zaterdag 23 juni a.s. een rommelmarkt *en* een boekenmarkt georganiseerd op het terrein van het Dierenasiel aan de Groenekadeweg 24 in Almere-Buiten (De Vaart).
      
  Liefdevolle verzorging van de dieren in het asiel


  De opbrengst is bestemd voor het asiel.
  Iedereen is welkom tussen 10 en 15 uur. (aldus De Almare)

  Op vakantie zonder huisdier
  Verder is er de mogelijkheid om je huisdier in het ´Dierenpension´ te doen als je met vakantie gaat bijvoorbeeld, wat ook goed is voor de inkomsten van het Dierenasiel (en de dieren worden goed verzorgd).


  Tekst en foto´s: Greta Verduin

  Sloop 12 woningen aan de Meerstraat Almere.....?

  Almere 20 Juni 2001
  In de commissie Sociale Zaken en Almere-Haven van 18 juni j.l. onder leiding van wethouder Rita van Ling (GL), kwamen drie insprekers aan het woord die probeerden de leden van de commissie alsnog te overtuigen de sloop van hun woningen tegen te gaan.
      
  De vergadering: Rechts één van de insprekers op de vergadering, links de vertegenwoordiger van ´Houdt Almere Haven Groen´ en boven een actieve inwoner van Almere Haven!


  Slechte communicatie
  De gemeente werd verweten dat de communicatie met de bewoners slecht was of onduidelijk (o.a. door briefpapier van de woningbouwvereniging; wat later bleek: Een gezamenlijke aktie van de woningbouwvereniging en de gemeente Almere). Maar ook in verschillende frakties bleken de meningen verdeeld of (nog) onduidelijk. Het CDA had er veel werk ingestoken om, samen met de bewoners, tot een alternatief te komen; maar ondanks discussie en veel woorden, haalde dit voorstel geen meerderheid. Groen Links en de VVD waren vóór het collegevoorstel.

  Geen hamerstuk
  Wethouder van Ling moest na een felle discussieavond concluderen dat het voorstel *niet* als hamerstuk naar de raad zou gaan (maar dat had zij ook niet verwacht) en dat er ongetwijfeld verdere discussie verwacht kon worden in de raadsvergadering van 5 juli a.s.

  Tekst en foto´s: Greta Verduin

  "De veranderende stad"

  Almere 20 Juni 2001
  Expo in Stadhuis Almere geopend
  Douwe Halbesma, de weth. die zich inzet voor het Struktuurplan Almere en de 5e Nota Ruimtelijke Ordening, opende deze foto-expositie van CASLa in de B-Passage van het Stadhuis. Diverse fotografen leverden hun werk aan. (nog te zien tot 19 juli a.s.)

      
  Opening foto-expo CASLa door weth. Halbesma (rechts)
  Lezing en discussie
  De aangekondigde lezing (alleen op 19 juni) door Esther Agricola (zie bericht Archief Guldennet dd 14 juni jl.) over de veranderende stad en de stedelijke vernieuwing in Almere, trok een geinteresseerd publiek; na afloop kon men in discussie gaan, alles op een ongedwongen manier. Een prima manier van CASLa (Centrum Architektuur, Stedenbouw en Landschap Almere) om ´de burgers´ kennis te laten maken met de ontwikkelingen van de stad *en* om ze hun zegje te laten doen!

  Tekst en foto: Greta Verduin

  Chloortrein, door de polder?

  Almere 20 Juni 2001
  Almere is wanhoop nabij.
  De Hanzelijn komt er. De nieuwe spoorlijn van Amsterdam via Lelystad naar Zwolle zal er volgens de planning in 2010 liggen, kopten de kranten over het besluit van het kabinet van 10 maart 2000.

  Goederenvervoer baart zorgen
  Naar nu blijkt zal die Hanzelijn samen met de al bestaande Flevolijn, naast personenvervoer, ook dienst moeten gaan doen voor het goederenvervoer.
  En vooral de aard van de goederen brengt op dit moment bestuurlijk de Provincie en haar gemeenten in rep en roer.
      
  Muziekwijk
  Het gaat dan om stoffen als chloor en vloeibaar lpg dat over het al bestaande spoor dwars door steden en hun woonwijken heen de weg naar het achterland (Duitsland) dient te vinden. (links een situatie in de Muziekwijk)

  Milieuminister Pronk (PvdA) is van plan (zijn Nationale Milieubeleidsplan) om dat soort vervoer van gevaarlijke stoffen aan strenge eisen te onderwerpen.

  Gevaar voor een ramp
  Over het gevaar voor bestaande woonwijken, waar het spoor soms vlak langs loopt, maakt de regionale brandweer zich zorgen omdat het niet ondenkbaar is dat er een ongeluk gebeurt met de tanks op de treinen waardoor giftige en licht ontvlambare stoffen via het talud een woonwijk instromen. Voor de radio zei burgemeester Hans Ouwerkerk van Almere dat in dat geval gesproken kan worden van een regelrechte ramp.

  Provincie keurt bestemmingsplan af
  De Povincie Flevoland loopt daar al op vooruit door het bestemmingsplan voor het gebied rondom het Centraal Station in Almere Stad niet goed te keuren.
      
  Situatie in maart 2000;
  rechts het Centraal Station

  Het gaat dan om kantoor-kolossen die daar moeten verschijnen en die vlak naast het spoor zullen verrijzen (zie foto rechts).

  Almere verwacht schadeclaims
  Almere vreest grote schadeclaims omdat de bouw-voorbereidingen al in volle gang zijn. Daarbij komt, dat met de opbrengst van deze kantoren voor een deel het nieuwe stadshart gefinancierd wordt. Dat allemaal komt nu op losse schroeven (of liever gezegd "bielzen") te staan.

  Geluidsoverlast
  Ook de lawaaioverlast van het goederen-vervoer zal (door o.a. Almere) bestreden dienen te worden. De treinen zijn veel langer en zwaarder dan personentreinen. Volgens de Almeerse bestuurders helpt daartegen alleen een 4 meter hoog geluidsscherm, wat in de wandelgangen al aangeduid wordt als "de Almeerse Berlijnse muur".

  Burgemeester verwacht oplossing uit Den Haag
  Ouwerkerk heeft er vertrouwen in dat er een oplossing uit Den Haag zal komen voor de ontstane problemen. Mocht dat niet het geval zijn dan zal Almere een schadepost claimen bij het Rijk van vele honderden Miljoenen guldens. Hij is ervan overtuigd dat de 2e Kamer daarvoor terug zal schrikken en Flevoland alsnog zal vrijwaren van de gevaarlijke transporten over haar spoor.

  tekst en foto´s: Ruud van den Bosch

  Revitalisering Almere-Haven

  Almere 21 Juni 2001
      
  De voorbereidingen van het plan
  Kunst in de Havenkom!
  " De havenkom wordt een prettige, toegankelijke ruimte met een mooie Boulevard, een openbare wandelpier en méér groen. Bijzondere verlichting geeft de ruimte ´s avonds extra *cachet* ", aldus (ing.buro voor produktvormgeving) i.p.v. Delft i.s.m. Attika Architekten.

  Boulevard
  Een van de onderdelen die rigoreus aangepakt worden, is dus de boulevard waar (nu nog) de moeilijk toegankelijke entree naar de waterkant, vervangen wordt door z.g. ´luie trappen´ rondom. (´luie trappen´ zijn niet, wat ikzelf eerst dacht, lange, lage treden, nee: Juist wat hogere treden waar je ook op je gemak kunt zitten en genieten van het uitzicht over de haven en het water....) Deze treden worden 40 cm. hoog en op regelmatige afstanden komen lagere treden (20 cm. hoog) met ernaast een leuning; dit alles i.v.m. de toegankelijkheid .

  Het groene karakter van Haven is ook hier terug te vinden in de vorm van een open grasparkje met bomen en zitranden (en misschien t.z.t. een kreeft-restaurantje, kunst-atelier of uitkijktoren als daar behoefte aan blijkt te bestaan).


  Beschilderde tegels
      
  Tegel van Hosman

  De bedoeling is nu "Kunst", in de vorm van handbeschilderde tegels, aan te brengen: Vlak-gelegd in de bovenste treden.

  Deze tegels (1000 stuks, in het formaat 20x20 cm) worden beschilderd door diverse Havenaars. Buurtbewoners en bewoners van het 1e uur, (school-)kinderen, watersportverenigingen, jongeren- en ouderencentra, prominenten en natuurlijk de weth. voor Almere-Haven: Rita van Ling.

  Opdracht
  Ben Hosman, een kunstenaar met veel ervaring op het gebied van soortgelijke tegelprojekten, kreeg de opdracht. Met als extra opdracht: De burgers moeten er goed bij betrokken worden!
  Ook daar had hij ervaring mee opgedaan.
  Al maanden is de kunstenaar bezig met dit projekt, in nauwe samenwerking met o.a. Tine Veenink, projektleidster IRKAH (revitalisering A-Haven), Kees Groenestein
      
  Ben Hosman
  opbouwwerker bij de Schoor en aktief met bewonersparticipatie, Berit van der Hulst van Attika Architekten.

  Thema is "Water"
  De deelnemers krijgen een speciale opdracht van Ben Hosman n.a.v. dit thema ´water´ (want Almere is ontstaan uit dat water) maar ook de ´historie van Almere´ wil hij erin verwerkt zien.

  Vandaar: Bruggen bouwen, havens, bewoners, scholen, winkelstraat, sport, recreatie, bloemen & planten, huizen, water, watersport, eerste sleutel, enz.

  Tegels in het archief
  Zo´n 1000 tegels worden beschilderd. Het is een standaard Buchtal-tegel; daar overheen komt een laagje; hier wordt op geschilderd.

  Bij het bakken van de tegel verweekt deze laag en zakt de verf naar onder deze laag, zodat de verf niet zo snel van de tegel af zal slijten (het is een tegel waarover gelopen gaat worden). Dan komt er nog een anti-slip-laag op.

      
  Tekening met als opdracht de ´eerste sleutel´

  Tegel en maker op de foto
  In principe komt er van iedere tegel een foto (eventueel samen met de maker ervan).

  Deze foto´s dienen als archief als tegels eventueel vervangen moeten worden.
  Het archiveren van de tegels geeft het grote voordeel dat de tegel vrij nauwkeurig na te maken is (indien dit nodig mocht zijn).

  Schilderen
  Dinsdag 3 juli tussen 19 en 21 uur is weth. Rita van Ling aan het tegels schilderen, samen met Ria de Clerk, de allereerste bewoonster van Almere-Haven.
  De lokatie is ´De Buitengronden´ (dependance van scholengemeenschap de Meergronden) aan het eind van de Meerstraat.
  Lees meer


  Tekst en foto´s: Greta Verduin

  Danscafé "Eindelijk" gaat weer open!

  Almere 21 Juni 2001
      
  Het nieuwe ´Eindelijk´

  Zaterdag 23 juni a.s gaat de herbouwde en aanzienlijk grotere discotheek ´Eindelijk´ weer open in Almere.

  Als je deze week ziet, wát er allemaal nog moet gebeuren.......!

  Maar alles moet klaar zijn a.s. zaterdag.

  In de fik
  Eind vorig jaar ging het oude ´eindelijk´ in vlammen op.
  Tektst en foto: Greta Verduin

  Theaterfestival Almere spectaculair geopend

  Almere 22 Juni 2001
  Vier dagen slechts duurt het jaarlijkse Theaterfestival maar met onvoorstelbaar veel theater. Zowel in de het Metropole-theater en de Theatermakerij van Martin Mens als straattheater op en rond de Grote Markt in Almere-stad (21-22-23-24 juni).

  Opening met Dilemma
      
  Kris Niklison Company

  Donderdag 21 juni 2001 werd het festival geopend met de voorstelling "Dilemma" door de Kris Niklison Company (een combinatie van theater en trapeze-act). Op de een of andere manier een ´vreemde´ voorstelling en niemand durfde eerder te klappen dan aan het eind.... maar ja, toen werden we ook eigenlijk ´letterlijk´ de zaal uitgekeken.. ..(dus was de voorstelling afgelopen).

  Muzikaal festijn
  Na afloop werden de aanwezigen op uitbundige wijze meegenomen (door Muziekmaatschappij Excelsior) naar de Grote Markt.

      
  Muziekmaatschappij Excelsior


  Gekleurde ruimteobjecten
  Daar stond een plein-vullende ´slangentent-installatie´ (waarbij het Podium in het niet zonk),

      
  The Architects of Air


  waarin men het Luminarium kon bewonderen, een lichtprojekt van "The Architects of Air".
      
  Een spacy ervaring

  De prachtige lichteffekten in het Luminarium ontstaan door het daglicht dat door het gekleurde plastic valt.

  Het plastic is speciaal gemaakt voor The Architects of Air en alle aparte delen zijn speciaal gesneden, verlijmd en/of van ritsen voorzien. Alles handwerk in eigen werkplaats.

  Het ontwerp is van Alan Parkinson en reist de hele wereld door.

  NB de schoenen moeten uit voordat men de ´ingewanden´ mag betreden.
  Zie ook: www.architects-of-air.com

  Foto´s en tekst: Greta Verduin

  Foto Albums over Almere

  Almere 22 Juni 2001
  Flevoland.to en het Gulden Net werken aan Foto albums. Wij leven in een provincie waar erg veel en snel gebouwd wordt.
  Misschien is het leuk om die veranderingen in ons landschap vast te leggen in dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse fotoseries. Zodat we over enkele jaren kunnen zien hoe b.v. de wijk er vroeger uitzag.

  Zelf de verandering in je omgeving vastleggen
  Het is de bedoeling dat iedereen in de nabije toekomst een fotoalbum kan starten. Foto´s en bijbehorende teksten kunnen, nadat de gebruiker zijn naam en wachtwoord hebben gegeven, rechtstreeks op de server worden gezet.

  Ruud van den Bosch bijt de spits af met Sandsculpture Park aan het Muiderzand. Daarvan vind je de eerste serie op Foto Albums.

  Tekst: Robbo

  Almere doopt inwoners om tot ´Digiburger´

  Almere 22 Juni 2001
  Trouwen thuis voor de computer is nog niet mogelijk, maar Almere is hard op weg om de mogelijkheden van het internet in te gaan zetten voor dienstverlening.
      
  Digitaal trouwen

  Digiburger heet het loket dat wethouder Halbesma vandaag voor geopend verklaarde.
  Een computer is vereist, maar dan ben je ook een volwaardige ´Digiburger´ die gebruik kan maken van diverse gemeentelijke diensten.

  Voorlopig is dat nog beperkt tot het aanvragen van uittreksels uit het geboorteregister en het opvragen van heel veel informatie over zaken als: naturalisatie, belastingen, pas65, reisdocumenten en bijvoorbeeld rijvaardigheidsbewijzen.

  Voor het aanvragen van een rijbewijs moet je nog wel naar het stadhuis komen natuurlijk en ook trouwen met de ´digitale handschoen´ of op afstand het ja-woord aan elkaar geven, tegenover een virtuele ambtenaar, is nog niet mogelijk.

  Leuk is dat jonggehuwden en de daarop volgende aangifte van een geboorte op een prikbord het heugelijk nieuws kenbaar kunnen maken.

  Het digitale loket ´Digiburger´ is te bereiken op de site van de Gemeente Almere.

  Tekst: Ruud van den Bosch

  Pop en Poëzie op Sunsation 2001

  Almere 23 Juni 2001

      
  Heer Bol

  Lelystad. Voor de 20e keer werd in het Robert Morris Observatorium de komst van de zomer gevierd. Het thema dit jaar was Pop en Poëzie.

  Om 5 uur ´s ochtends hadden zich zonaanbidders verzameld die binnen een half uur gezelschap kregen van de warme zon zelf.

  Opening
  De opzwepende trommelgeluiden van de Absurdo´s riepen direct associaties op met warme zomers in verre oorden, hetgeen de heer Bol met zijn House of the rising Sun versterkte. Nadat hij de zon opgeroepen had met poëzien, gaf hij het stalmeesterschap over aan Jan J. Pieterse, die op elegante humoristische wijze gaten tussen artiesten-optredens dichte en rijmde.      
  Drumband Absurdo´s

  Rick de Leeuw (has been Tröeckner Kecks)
      
  Beter een has-been dan een never-was

  Rick de Leeuw beet als solo-artiest de spits af. De vroege tijd speelde deze Rock en Roller duidelijk parten.

  Na zijn bijna biografische vertelling over zijn rock en roll bestaan, zette hij een lied in met de tekst "Weet je nog". De spontane reactie "Oudje" van iemand uit het publiek leek Rick de Leeuw te ergeren. Na nog enkele reacties dreigde hij met vertrek. Zover is het echter niet gekomen.

  Rick´s levensles aan het publiek was "Beter een has-been dan een never-was".

      
  Ernst Jansz
  Doe maar Ernst Jansz
  Jan J. Pietsersen kondigde Ernst Jansz aan als tweede solist. Naast verhalen over de liefde, bezong hij zijn eerste liefde en de verdere tocht op het liefdespad
      
  Ilja Pfeijffer

  Zichzelf begeleidend op de gitaar zong hij Warme teksten in eenvoudige akkoordenschema´s gewikkeld. Zeker passend bij de inmiddels voelbare warme zonnestralen.

  Ilja Pfeijffer
  Ilja Pfeijffer heeft met zijn eerste dichtbundel al de begeerde Cees Buddingh prijs binnengehaald. Naast enkele gedichten over de zon, gaf hij ook snel ritmische stromen van woorden, die deden denken aan Johnny the Selfkicker in zijn 60-er jaren stijl. Een gedicht over de lente leek misplaatst bij de begroeting van de zomer, maar heeft vele verwarmd.

  Flevolandse artiesten
  Joris van Casteren uit Lelystad blonk uit door zijn positieve cynische woorden. Zo hoorden voor hem Kunst en Lelystad niet bij elkaar. Als je eenmaal begrijpt waarom naast een aangelegd meertje altijd een heuvel ligt, wil je ze niet meer.

      
  V.l.n.r. Joris van Casteren (Lelystad), Frouke Hansum (Almere) Marijke Kienhuis en Bert Schuur (Lelystad)

  Frouke Hansum uit Almere startte met een gedicht over Stonehenge. Marijke Kienhuis las enkele gedichten voor en werd tijdens het zingen van één van haar eigen liedjes begeleid door Bert Schuur op de gitaar
      
  Maarten van Roozendaal


  Absolute toppers: Maarten van Roozendaal en Krang
  Maarten van Roozendaal verstaat de kunst om zijn mening kenbaar te maken, door over een andere mening te zingen.
  In het liedje Trouw bezong hij de eeuwige trouw zo gepassioneerd, dat duidelijk werd dat voor Maarten trouw en straf dicht bij elkaar liggen.
      
  Krang uit Twente

  Krang werd aangekondigd als band uit het Oosten. Deze Twentenaren bezitten naast de humor die wij van Herman Finkers kennen een meeslepend enthousiasme. Op hun site vindt u de intrigerende tekst: "Ik heb Jezus zien surfen op het Internet".
  Vooral ritmisch en vocaal een vernieuwende groep.


  Na deze 20e keer kan geconcludeerd worden dat Sunsation volwassen geworden is en een vaste plaats verdient op de agenda van liefhebbers.

  Tekst en foto´s: Robbo

  Prijsvraag Museumbos

  Almere 24 Juni 2001


  De prijsvraag
  De prijsvraag staat open voor iedereen, ongeacht beroep of kundigheid!
  De stichting Bosland schrijft een openbare ideeën-prijsvraag uit voor het ontwerpen van 10 kavels bos in het Museumbos. Gevraagd wordt om een kompleet en autonoom bos te ontwerpen van een hectare. Hierbij zijn uitvoerbaarheid, duurzaamheid en uitvoerbaarheid van groot belang. Het begrip ´BOS´ mag heel persoonlijk, vrij en eigenzinnig ingevuld worden. Het ligt in de bedoeling dat het Museumbos als geheel zich duidelijk zal onderscheiden van de rondom gelegen natuur.

  25 jaar Almere
  De prijsvraag wordt uitgeschreven in het kader van 25 jaar Almere. Iedereen kan er aan meedoen.
  Een deskundige juty o.l.v. landschapsarchitekt Dirk Sijmons, zal 10 ontwerpen selekteren, waarvan de beste 3 beloond worden met een geldprijs. Alle 10 gekozen ontwerpen zullen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd i.s.m. Staasbosbeheer, de gemeente Almere en de inzenders.

  De prijsvraag loopt van 15 juni t/m 15 september 2001.
  Meer info: Stichting Bosland of vraag het prijsvraagprogramma aan bij Stichting Bosland, Weesperzijde 92, 1091 EK Amsterdam

  Museumbos
  Het Museumbos zal bestaan uit een aantal percelen van elk een hectare, verspreid over Bosland. Op ieder van deze ´percelen´ komt een apart te ontwerpen ´Bos´.
  Deze ´Bossen´ vormen samen het "Museumbos" binnen Bosland. Ieder bos is te vergelijken met een zaal in een Museum.
  "BOSLAND" zal als een groen cultuur-eiland worden ontwikkeld binnen het bestaande Cirkelbos bij Almere. Het Cirkelbos grenst aan het Gooimeer en zal worden omsloten door toekomstige stadsuitbreidingen van Almere. Bosland biedt een eigenzinnige combinatie van natuur en cultuur, waarin landschap, architektuur en kunst elkaar aanvullen en een geheel zullen vormen. Een van de projekten binnen Bosland is het MUSEUMBOS.

  Tekst: Greta Verduin

  Een kikker kan een Prins worden.

  Almere 25 Juni 2001
  Leefbaar Almere doet Lieveheersbeestje de deur uit.
  Op 10 mei 2001, tijdens de val van het Almeerse College, toonde Frits Huis van Leefbaar Almere, nog trots het symbool van zijn partij: een lieverheersbeestje.

  Het kon geen toeval zijn dat ook Leefbaar Nederland dat insectje tot het symbool had.

  Toch heeft Leefbaar Almere niks met Leefbaar Nederland uitstaande, aldus Huis. Iedere partij staat op zich.

  Stichting tegen Zinloos geweld.
  De Stichting tegen Zinloos geweld bediende zich al langer van het symbool en startte daarom juridische procedures tegen de "Leefbaren" om die te dwingen het lieveheersbeestje als symbool door iets anders te vervangen. Dit om te voorkomen dat de Stichting door het symbool verbonden zou worden aan een politieke stroming.

  Een kikker kan veranderen in een prins.
      
  Frits Huis

  Huis heeft op de website van Leefbaar Almere bekend gemaakt het symbool te vervangen door een......kikker.
  Voor de microfoon van omroep flevoland liet hij weten dat een kikker een mooi groen beestje is dat in de Flevopolders volop voorkomt. Waar al die verhalen vandaan komen dat kikkers zeldzaam worden is Huis een raadsel. Het gaat heel goed met de kikkers. In zijn tuin heeft hij er zelf twee, aldus Huis. "Het is een vrolijk speels beestje", en wat ook belangrijk is: "als je zo´n kikker streelt kan hij veranderen in een prins."

  waarom geen vlieg?
  Op de websiste van Leefbaar Almere is echter het lieveheersbeestje nog terug te vinden, naast....... een vlieg.
  Het is wel te begrijpen waarom Leefbaar Almere niet voor de vlieg heeft gekozen. Kikkers kun je nog wel strelen in de (ijdele-) hoop dat het een prins wordt, maar een vlieg heeft al eitjes gelegd voor je er erg in hebt (die snel veranderen in maden; daar hoef je ze niet voor te strelen).

  Aan de ander kant; een kikker haalt zijn neus niet op voor een lekker vliegje. Een nadeel van kikkers is, dat je ze niet in een kruiwagen kunt doen, zoals een bekend politiek gezegde luidt.

  tekst: Ruud van den Bosch
  foto: Greta Verduin

  Theatermakerij Mens met "Watermensen"

  Almere 25 Juni 2001
      
  Decor als entree theatermakerij
  Tijdens de Theaterfestivaldagen in Almere presenteerde de Theatermakerij zich met een sublieme voorstelling in een tot heus theatertje (120 zitplaatsen!) omgebouwde loods.

  Open dag
  Op 17 juni j.l. werd met de hulp van veel vrijwilligers, Mooi Zo Goed Zo, Kompaan, ROC, het Gilde en materiaal-sponsors van electronica en verf, de gemeente Almere, de provincie Flevoland en het Prins Bernhard Fonds een open dag gehouden.

  23 juni 2001: De voorstelling "Dubbele en de Watermensen"
  De voorstelling wordt gespeeld door Martin Mens en is bedoeld voor kinderen in de leeftijdsgroep 9-13 jaar maar eigenlijk nét zo geschikt voor volwassenen!
      
  Martin Mens


  Martin Mens is namelijk een zó boeiend verteller en speelt in z´n eentje zóveel verschillende types, met even zovele stemmen en karakters, dat de voorstelling tot het eind blijft boeien. Hij wordt doeltreffend ondersteund door twee muzikanten, op de achtergrond maar.....aanwezig....

  Het verhaal ´De Watermensen´ is gebaseerd op een boek van Hans Kuyper.
  In het kort:
  "Het ziet er slecht uit voor de eilandbewoners, de Zuiderzee is een meer geworden. Het is oorlog, vreemde soldaten hebben de vissersboot in beslag genomen.
  De tienjarige Dubbele hoort elke dag van zijn vader dat hij een ongelukskind is. Hij zet alles op alles om het tij te keren....met grote gevolgen.
  De jongste provincie van Nederland heeft een geschiedenis van eeuwen. Een belangrijk deel van die geschiedenis is tot nu toe geheim gebleven. De sfeervolle en spannende vertelling geeft niet alleen een beeld van de wording van de polders, maar onthult ook haar grootste geheim: Het bestaan van de watermensen."
      
  Uitverkochte zaal


  Volgende seizoen
  De Theatermakerij speelt in het seizoen 2002/2003 alweer haar 3e musical: Robin Hood!
  Hiervoor hadden de musicals Kruimeltje en Merlijn de Tovenaar al veel sukses gehad. Voorstellingen, gespeeld door jongeren uit Flevoland, die onder professionele leiding met ervaren acteurs spelen (o.a. Heddy Lester en Gees Linnebank).

  Op zoek naar jonge spelers
  De Theatermakerij zoekt nog jongeren die daarin zouden willen meedoen. Na selektie gaat er in september en oktober gestart worden met de musicallessen; er wordt rekening gehouden met schooltijden en vakanties. Er zijn verschillende groepen op verschillende dagen zoals: vrijdagavond, zaterdagochtend, zondagochtend of zondagmiddag.In september begint de voorbeidende selsktiecursus zang, dans, toneel.
  Iedereen van 13-19 jaar mag zich inschrijven. De geselekteerden stromen in januari 2002 door naar de vervolgcursus en repetities voor "Robin Hood". Info: 036-523 1396


  Een van de jongeren Eric van der Horst speelde afgelopen zomer maar liefst 4 belangrijke rollen in Nederlandse speelfilms en op TV; waaronder de hoofdrol in de speelfilm ´De Zwarte Meteoor", in regie van Guido Pieters. Een andere pupil, Marit Slinger, is volgend seizoen te zien in 120 voorstellingen van Opus One in de titelrol van de musical Bella en het Beest.
  info@theatermakerij.nl of kijk op de website van De Theatermakerij, adres: Randstad 20-17 1316 BP Almere

      
  Eigen catering

  Catering

  De Theatermakerij heeft een Catering-bedrijf in eigen theater (vandaar dat de sfeer erg ongedwongen en plezierig was, voor, tijdens en na de voorstelling).
  De bedoeling is dat, als de nieuwbouw, die de Theatermakerij van plan is (Congrestheater), doorgaat, deze Catering meegaat en een volledig pakket van diensten kan aanbieden.


  Tekst en foto´s: Greta Verduin

  Wennen aan betaald parkeren....

  Almere 26 Juni 2001  Wie het vergeten is kan nog gratis oefenen
  Een garage in Almere Stad heeft een zeer toepasselijke naam: Muntgarage.
  Want dat is het waar het vanaf 2 juli 2001 allemaal om gaat draaien: betalen om de heilige koe op een stukje asfalt kwijt te kunnen.

  Parkeerautomaten
  Overal zijn ze al in het straatbeeld verschenen en de automobilist zal er binnenkort niet aan kunnen ontkomen. De (centrale) parkeermeter waar een kaartje gekocht moet worden rukt op bij de parkeervakken en pleintjes waar het voorheen gratis parkeren was.
  Nu nog kun je daar gaan staan zonder je angstig te hoeven maken hoeveel tijd je nog hebt om dat leuke jurkje of bikinitje te kunnen passen, voordat de dienst parkeerbeheer je een prent onder de ruitenwisser gaat schuiven of erger...je een wielklem aanmeet. Met dat laatste zal het overigens zo´n vaart nog niet lopen.

  Almere wereldstad?
  Overal in het centrum van Almere wordt de automobilist er op gewezen welke garages vol zijn en waar nog plaats is. Het zal even wennen zijn maar dan zal er geen verschil meer zijn met welke wereldstad dan ook.

  Almere kan het leren
  Het stadsbestuur denkt dat de Almeerder het zo langzamerhand vergeten is welke handelingen verricht moeten worden om de auto betaald een tijdje rust te geven.

  Dus tot 2 juli 2001 kunnen we het allemaal leren door...... te oefenen.

  De spelregels in het kort:......Om te kunnen parkeren moet je (voor de garages) wél een kaartje trekken en goed bewaren, want je hebt het ook weer nodig om er uit te kunnen. En dat allemaal gratis! Tot.... 2 juli 2001; dan is het uit met de pret en kan de pret voor het gemeentebestuur beginnen!

  Tekst en foto´s: Ruud van den Bosch

  EXPO in De Paviljoens in Almere-Stad

  Almere 26 Juni 2001

      
  De Paviljoens


      
  Mascha Roesink en Antoinette

  25 jaar opdrachtenbeleid Kunst in de openbare ruimte

  Zondag 24 juni 2001 was de opening van weer een nieuwe tentoonstelling onder de titel "Almere, (On)voltooide Beelden" ofwel: 25 jaar Kunst in de openbare ruimte.
  Deze expo is de eerste die o.l.v. de (alweer zo´n 1/2 jaar nieuwe direkteur van de Paviljoens) is ontstaan Mascha Roesink. Een kort openingswoord van haar kant en een afscheidsboeket voor medewerkster Antoinette (die helaas de Paviljoens gaat verlaten om per 1/7 a.s. in dienst te treden van de Mondriaan-stichting.); Antoinette heeft op de valreep hard meegewerkt aan de totstandkoming van het "Cahier 5" : Beelden in Almere, waarvan stedenbouwkundige van het 1e uur Brans Stassen, de inleiding heeft geschreven.
  Helaas was het Cahier 5 (nog) niet te koop (maar binnenkort te verkrijgen voor f.20.= met daarin een overzicht van alle wél en níet-gerealiseerde beelden in Almere.
      
  onvoltooid


  Speech
  Henri van Nes, voorzitter van de Adviescommissie Beeldende Kunstopdrachten Almere, hield een verhelderende speech. Lees meer


  Verwantschappen
  Pjotr Müller bouwde de paviljoens aan elkaar (de ruimte tussen het vrijstaande kleine 5e paviljoentje en de overige paviljoens) met een knipoog naar alle Almeerse schuren, schuurtjes en schuttigen onder het motto: Uitzicht; natuurlijke verwantschappen.
      
  Pjotr Müller-Paviljoens


  Tekst en foto´s: Greta Verduin

  Almeerderzand-Sprookjes krijgen bijna vorm

  Almere 27 Juni 2001
  Werken onder de brandende zon -25 juni 2001-

      
  veiligheids-´officier´ Leo

  Mijn ´projekt´ foto-album moet helaas nog even wachten tot het volledig operationeel en online is (ook voor anderen).
  Wel kan daar bekeken worden hoe het er op 19 juni 2001 aan het Almeerderzand (en dus niet Muiderzand) uitzag met de voorbereidingen voor het Sandsculpture Park 2001 met het thema Sprookjes.

  Volgende week hoop ik wat plaatjes te kunnen schieten van de kunstenaars aan het werk.

  Op 25 juni jl. werd ik weer allervriendelijkst door de medewerkers van inaxi ontvangen. Probleem was wel dat ik geen perskaart had, maar met het afgeven van naam en adres en natuurlijk het opgeven van de URL deze nieuws-site was het ijs al snel gebroken.

  Ik diende me te vervoegen bij veiligheids-´officier´ Leo, die er op toezag dat ik me niet op al te gevaarlijke plekken begaf. Dit in verband met het groot materieel dat nog steeds ingezet wordt.

  Onder de brandende zon wordt stug doorgewerkt en iedere lading zand, die een mobiele kraan zonder ophouden aanvoert, wordt met trilmachines ´gecompact´ in bekistingen die tevens met een kraan naar boven worden gebracht
      
  Compacten


  Hierdoor ontstaat een muur-harde massa wat vooral te danken is aan het speciale sculptuurzand dat door zijn hoekige korrelvorm in elkaar grijpt. Als straks de bekistingen verwijderd worden kan er straks als het ware door de zandkunstenaars in gebeeldhouwd worden en vorm gegeven aan de wondere Sprookjeswereld die dit jaar het thema in Almere is.

  Voor de veiligheid dienen alle werkers een helm te dragen en veiligheids´officier´ Leo ziet er ook op toe dat dat het geval is. Afdalen van de enorme berg (de top met bekistingen) mag niet zonder zekerheids-lijn, die ook bij het bergbeklimmen gebruikt wordt
      
  Afdalen via ladder vanaf grote hoogte


  Tot aan het strand loopt het Sprookjes-projekt door.

  Behalve het kasteel zelf zijn er diverse aparte projekten waaraan ook gewerkt wordt.

  De centrale toren op de de foto links-onder wordt het sprookje van de "Kleren van de Keizer".

  Als je bij het album de artist-impression van het ontwerp (in kleur) goed bekijkt zul je op de trappen van het kasteel een bruidspaar ontdekken.
  Jawel...Willem Alexander en zijn Maxima, die vanaf 13 juli 2001 aan het Almeerderzand als het ultieme sprookje te bewonderen zijn.

      
  ´Kleren van de Keizer´
      
  Vervoer van zand door de lucht


  Tekst en foto´s: Ruud van den Bosch

  Mededeling verhuizing

  Almere 28 Juni 2001
  Voorheen "Regiokantoor Stad-West" (dat aan de L..Armstrongweg zat met o.a. wijkbeheer, politie, enz.) is verhuisd en heeft een nieuwe naam gekregen : "Stadsdeelkantoor".
  Het nieuwe adres is: Bartokweg 153, 1311 ZX Almere, tel. (036) 5233400 - fax (036) 5233450

  N.B. Onder dit Stadsdeelkantoor vallen de wijken:
  - Stedenwijk; - Muziekwijk; - Kruidenwijk; - Staatsliedenwijk; - Literatuurwijk.

  Fitness Club Almere zet shuttlebus in

  Almere 29 Juni 2001
  N.a.v. het feit dat betaald parkeren ingevoerd gaat worden in Almere per 2 juli a.s. *en* dat de Flevo-garage uitgerekend deze week werd afgesloten voor parkeerders, heeft Fitness Club Almere (Vijzelaarhof, naast de Flevo-garage) ertoe gebracht een shuttlebus in te zetten voor de leden van de Sportclub. Zij halen hun leden op van huis en brengen ze ook weer terug.
  De kosten? Voor de leden van FCA gratis! (7 dagen per week)

  En wil men toch een kleine bijdrage geven.....dan schenkt Fitness Club Almere dit aan een goed doel.

  Een "Berg van Licht" (?)

  Almere 29 Juni 2001
  Berg van Licht
      
  "Een Berg van Licht", van Jan Wolkers
  In oktober 1998 werd in de Literatuurwijk een kunstwerk geplaatst, in het water, van Jan Wolkers, schrijver en beeldend kunstenaar. De titel luidde "Een Berg van Licht", naar het gelijknamige boek van Couperus. Heel toepasselijk werd dit beeld van onderaf aangelicht waardoor men ook ´s avonds kon genieten van het sfeervolle, glazen buitenbeeld.

  Helaas kreeg het kunstwerk (tot ontzetting van de Literatuurwijk-bewoners) te maken met vandalisme, waarbij de diffuus-groene glazen panelen versplinterd werden (aug.´99).

  Daarna werd het objekt eerst volledig ingepakt om erger te voorkomen; vervolgens moest er helaas weer fiks geinvesteerd worden in -niet uitsluitend- reparatie maar ook renovatie, dus totaal nieuwe glazen panelen, die ook meteen maar ´gepantserd´ werden.

  Pas op 17-11-2000 kon het kunstwerk teruggeplaatst worden. Het enige wat ontbreekt -tot verwondering van de Literatuurwijkers- is de verlichting; en het héét toch "Berg van Licht" .......?


  Tekst en foto´s: Greta Verduin

  Tegelprojekt Almere-Haven

  Almere 29 Juni 2001
  Vervolg van " Kunst in de Havenkom"
  Het gaat héél goed met het Kunstprojekt in Almere-Haven; en vooral met de medewerking van de bewoners zelf, waardoor ook het draagvlak verbreed wordt van deze goed-zichtbare kunst.

      
  Opdracht: Bloemen
      
  Henk


  In kleine groepen wordt er getekend en geschilderd (meestal maximaal 8 personen), onder de inspirerende en rustgevende klanken van Vivaldi, Bach e.d.

      
  Gerard
      
  Fineke


  Een en ander gebeurt onder de bezielende (maar ook strakke) leiding van tegel-kunstenaar Ben Hosman, die samen met Jan Kees Boon de deelnemers begeleidt in hun kunstzinnige uitingen.

      
  Ben Hosman en Jan Kees Boon


  De eerste serie tegels (van de 1000 stuks in totaal) is inmiddels ´gebakken´ en wordt zo spoedig mogelijk ingemetseld in de bovenste treden van de Havenkom.

      
  Opdracht: Metselen!


      
  Nog een moeilijke opdracht...


  Vandaag dus weer een impressie van de inspanningen die verricht worden door zowel schooljeugd als eerste bewoners van Almere-Haven.

  Tekst en foto´s: Greta Verduin

  Orangutan.flevoland.to wint prijs.

  Almere 30 Juni 2001
  Opnieuw wint de orang utan site van Meike Kunkel een prijs.
  In februari van dit jaar werd de site door Yahoo Duitsland nog uitgeroepen tot site van de week. Dit keer krijgt Meike een prijs van de Dierenbescherming uit Zürich.

  De Tiger Award
  Meike kreeg uit Zürich de volgende Email

      
  De Tiger Award
  Sehr geehrte Frau Kunkel,

  Die Jury des Züricher Tierschutz hat Ihre Bewerbung geprüft und im Internet bemerkt, dass Sie eine hervorragend gestaltete Website mit wertvollstem Inhalt für Tierfreunde betreiben. Aus diesem Grunde wurde Ihre Homepage mit dem "Tiger Award", einer exklusiven Auszeichnung für exzellente Website-Gestaltung im Tierbereich, geehrt.


  Op z´n Nederlands staat daar dat Meike een uitstekend vormgegeven website met de meest waardevolle content voor diervrienden heeft.

  Haar naam staat nu in een indrukwekkende lijst.

  Op haar website is duidelijk te zien dat zij niemand naäapt.

  Gefeliciteerd Meike!!!

  Tekst: Robbo

 • - © 2001 PSI -