Nieuws Archief van Maart 2002
Terug naar Almere Nieuws Archief

Digitaal intake fomulier en de 50.000ste arbeidsplaats

Almere 01 Maart 2002
Woensdag 27 februari 2002 was de laatste feestelijke bijeenkomst in het Stadhuis, waarbij weth. Lies Spruit nog als zodanig funktioneerde; zij komt nl niet terug na de verkiezingen van 6 maart a.s.
    
Lies Spruit en Ivor de Rooy
Gustave Pol (van de afd, Economische Zaken van de gemeente Almere) kondigde aan dat Spruit zou terugblikken op de afgelopen vier jaar als wethouder; vervolgens een nieuwe service op de website van de gemeente Almere en tenslotte de 50.000ste arbeidsplaats in Almere.

Almere en haar economische ontwikkeling groeien
Zoals al in de uitnodiging stond "Almere groeit en dat geldt ook voor de economische ontwikkeling, die zich zo voorspoedig ontwikkelt dat er weer een paar mijlpalen zijn bereikt. Maar een krachtig gemeentelijk beleid blijft noodzakelijk om de groei te blijven garanderen, mede gezien in het licht van de recente schommelingen in de internationale economie."
    
Ivor de Rooy

Fiets kado
Weth. Spruit blikte terug op wat er zoal bereikt was de afgelopen jaren en gaf een vooruitblik van de Almeerse ambities, varierend van Zakencentrum, WTC, SARA en Modecentrum tot ICT-stad, Kennisstad, Gooise Poort en Almere-Poort met Omniworld. Ook de ambitie van 3 à 4000 arbeidsplaatsen per jaar wordt opgevoerd naar 5000 arbeidsplaatsen per jaar zodat, aldus Lies Spruit, iedere potentiele werknemer een baan kan vinden in Almere. De mijlpaal die vandaag bereikt is, betreft de 50.000ste fulltime arbeidsplaats die ingevuld werd door de heer Ivor de Rooy, werkzaam bij projektbureau Optimus. Hij kreeg een Giant-fiets aangeboden ter verhoging van de feestvreugde!

    
Het Intake formulier
Intake formulier
Vervolgens trad de heer L. Mooijman op (general manager van fa.Bunzi Outsourcing Services) die een nieuwe service van de gemeente Almere mocht ´openen´. Ter plekke demonstreerde hij met behulp van een laptop het aangekondigde "Digitaal Intake-formulier" voor de aanwezigen in de raadszaal.
Zoals hij vertelde "vanuit je luie stoel" kan een ondernemer nu 24 uur per dag de website van de gemeente Almere bekijken en direkt een aanvraag plaatsen.
Mooijman demonstreerde alle 18 pagina´s, waarbij men hem dus op de voet kon volgen bij het invullen van de aanvraag. Deze service van de gemeente Almere is dus verbeterd voor zowel de zittende als de nieuwe ondernemers. Dit heeft tevens geresulteerd in een dynamische kaart waarop men de vestigingsmogelijkheden in Almere dus 24 uur per dag kunt bekijken.

Tekst en foto´s: Greta Verduin

Agenda voor kleurrijk Almere

Almere 01 Maart 2002
    
Herman Sterenborg
"Agenda" betekent letterelijk: ´datgene dat ons te doen staat´, aldus Herman Sterenborg, dir. van stichting de Schoor, die deze symbolische ´Agenda´ presenteerde op dinsdag 26 februari 2002.

Diversiteiten-beleid
Opzet van deze ´Agenda´ is dat de gemeente Almere een beleid gaat ontwikkelen, gericht op de allochtonen. Geen ´Allochtonen-beleid´ maar meer een ´Diversiteiten-beleid´, dit laatste woord zegt beter wat de bedoeling is. De ´Agenda´ wil aan de hand van discussies onderling begrip verbeteren door behoeften en kwaliteiten van verschillende groepen in Almere serieus te nemen. Aan de hand van deze eerste voorzet, wil ´men´ de discussie aangaan met het stadsbestuur en samen konkrete afspraken maken. ´Men´ betekent in dit geval verschillende samenwerkende organisaties, zoals: de Schoor (H.Sterenborg), Zorggroep Almere (H.van Oosterbos), woningstichting WVA (R.de Haas) en de Goede Stede (A.Deutekom), woningbouwver. Groene Stad Almere (J.de Vletter) en de Politie Almere (J.Aandewiel). Ook zij willen verantwoordelijkheid nemen bij het ontwikkelen van beleid en het vormgeven van oplossingen. Met deze ´Agenda voor kleurrijk Almere´ hoopt men dat de politiek naar aanleiding hiervan een Diversiteiten-beleid zal opstellen.


Aanleidingen
De aanleiding tot deze ´Agenda´ was:
 • de groei van Almere; het groeiend aantal allochtonen, onvoldoende aansluitingen op de voorzieningen en dus het ontbreken van een ´allochtonen´-beleid´ (vanaf nu dus genoemd: ´Diversiteiten-beleid´) Momenteel is 27.9 % allochtoon, waarvan 5,2% westers (cijfers per 1-1-2002 buro Onderzoek & Statistiek gemeente Almere)
  Een vooruitblik geeft aan dat dat percentage gaat naar resp. 30,9%, waarvan westers 5,2% in 2006.

  Uitsplitsing naar bevolkingsgroepen per 1-1-2002 en
  tussen haakjes de prognose voor 1-1-2006:
  Nederlands 72,1% ( 69,3%)
  Antilliaans 2,1% (2,6%)
  Surinaams 8,5% (9,6%)
  Turks 1,1% (1,1%)
  Marokkaans 2,4% (2,7%)
  Afrikaans 1.9% (2,0%)
  Overig niet-westers 6,7% (7,5%)
  Overig westers 5,2% (5,2%)


  Het doel is:
  Diversiteit, stimuleren en bevorderen dialoog.
  - sociale cohesie in de wijken
  - ontwerpen en beheer nieuwe wijken
  - voorwaarden werkgelegenheid
  - maatschappelijke participatie
  - intensivering zorg
  - verbeteren onderwijs
  - het realiseren van een Hamam (Oosters badhuis)

  Waarom wil de werkgroep een speciaal ´Allochtonen-beleid´?
  Wil men een aparte behandeling......zorg is toch zorg; en onderwijs is toch onderwijs....
  De afgelopen tijd is er met de werkgroep discussie geweest over tal van onderwerpen, zoals:
  Hoe stimuleer je diversiteit? Een bonus als je als werkgever een bepaald percentage allochtonen in dienst neemt? Buurtcentrum in iedere wijk? En zou dat anders ingericht moeten worden? Gericht programma aanbieden in jongerencentrum?. Kleinschalige (zorg-)voorzieningen voor allochtonen? Hoe ga je schooluitval tegen? Verder als algemene vraag: welk nivo moet de stad Almere hebben, ook qua opleidingen? (geldt voor iedereen) Hoe eventuele achterstand inhalen?

  Gezamenlijke voorzet
  Het gaat om -binnen het algemene gemeentelijke beleid- kleinschalige invullingen, gericht op, of rekening houdend met, de specifieke behoeften van de ´allochtone´ mede-burger´, vergelijkbaar met voorzieningen die men ook heeft voor bijvoorbeeld gehandicapten of als werkbegeleiding naar de arbeidsmarkt. In ieder geval zal deze ´Agenda voor een kleurrijk Almere´ binnenkort worden aangeboden aan de (nieuwe) gemeenteraad, met het verzoek hierover mee te denken en het liefst uitvoering te geven aan deze gezamenlijke voorzet. Van de huidige raadsleden waren er slechts twee (2) aanwezig.

  Tekst en foto´s: Greta Verduin

  DEMOCRATIE, Starring Hans Ouwerkerk

  Almere 01 Maart 2002
  Was het onze onbekendheid met de talenten van burgemeester Ouwerkerk? Vast wel; want de ´voorstelling´ die Hans Ouwerkerk eergisteravond ten overstaan van de cursisten van het ROC ten beste gaf mocht er best zijn. Een overvolle bak was het woensdagavond 27 februari waarbij de tien Almeerse partijen hun politieke ´abracadabra´ uitstortten op de hoofden van, merendeels uit andere landen afkomstige, ROC-cursisten die zich de Nederlandse taal eigen moeten/willen) maken. Aan de vragen te merken die op de politici werden afgevuurd lukt dat taalonderwijs wonderwel. Later daarover in een bericht (met ook een filmpje) meer.

      
  Hans Ouwerkerk
  Glansrol voor Hans Ouwerkerk in "DEMOCRATIE" video produktie
  Hans Ouwerkerk, de burgemeester van Almere, was door de organisatie uitgenodigd om een klein lesje ´staatsrecht´ te geven aan het begin van de avond. En.....het moet gezegd: dat deed hij op een manier die de zaal aan zijn lippen deed hangen. Duidelijk en met de nodige humor zette hij het reilen en zeilen in een (lokale) demokratie uiteen. En zo ontdekte het Almere-City team de onvermoede kwaliteiten van de Almeerse burgemeester.

  DEMOCRATIE, The Movie
  Onze cameraman (Rogier Maas) heeft dit unieke moment van begin tot eind gefilmd. Samen met Rob Franken, is er een strakke film van gesneden van zo´n 10 minuten, zodat ook u kunt genieten van de key feature van Hans Ouwerkerk op deze avond. Wist u bijvoorbeeld dat hij de opmerkingen van de gemeenteraad bij College-voorstellen niet altijd ´ten goede´ vindt? En u moet daarbij bedenken, zoals u zelf in het filmpje kunt zien, dat hij dat op uiterst charmante en humorvolle wijze brengt. De raadsleden achter de tafel dachten er ongetwijfeld het hunne van :-) Ook die gedachten worden onthuld.
  Bekijk deze feature met Hans Ouwerkerk in de hoofdrol. Veel plezier en ontdek de onvermoede (docerende en acterende) kanten van uw burgemeester. Ook u steekt er vast nog wat van op.
  Voor een grootbeeld uitvoering kunt u HIER kijken.

   Almere-City Video Nieuws
  Democratie, The Movie

  Tekst: Ruud van den Bosch
  Camera/muziek: Rogier Maas
  Techniek/montage: Rob Franken.
  Rest: Leest u in de aftiteling

  Laatste Election Pinball 9: De buurt/wijkbeheer

  Almere 03 Maart 2002
  Met de datum van de gemeenteraadsverkiezingen in zicht (6 maart) gaat de Almere-City-verkiezings-flipperkast zijn laatste ronde in. Aflevering 9 alweer, waarin de politieke ´hotshots´ van de 10 Almeerse partijen hun mening geven over het wijkbeheer en...hoe het daar verder mee moet.

  Als het gras twee kontjes hoog is
  Soms vraag je je af waar een politicus nu echt mee zit. In één van de filmpjes heeft hij het echt moeilijk met..... gras.
  Jawel dat schijnt een rol te spelen in wijkbeheer en de buurt. "De één heeft het gras liever een paar decimeter hoog en de ander niet", is de statement die deze politicus maakt. En.... "Je moet er mensen in trainen", gaat hij onverdroten verder. O la la; en de lente komt er aan. Dan moet het gras weer regelmatig gemaaid. Of heeft u het gras liever ´twee kontjes´ hoog?

  Geld niet in de verkeerde zakken
  Krijgt een buurt een eigen budget? En wat met die mensen die zeggen "geef mijn portie maar aan fikkie, ik heb geen zin in grasmaaien, plantsoentje onderhouden?"
  Moeten mensen gedwongen worden om zelf de wijk te onderhouden? En de poen? "Dat geld moet niet in de verkeerde zakken verdwijnen", vindt een van de ABP´s (Almeerse Politieke Bobo´s).

  Laatste kans
  Het is de laatste kans om (alsnog) mee te spelen en het spel uit te maken op de Flipperkast van Almere-City.
  Aan het eind wacht u een stemadvies. Op de verkiezingssite van Almere-City kunt u zien hoe de antwoorden (tot nu toe) door de deelnemers aan Election Pinball beoordeeld worden.

  Prognose
  Het Dagblad van Almere publiceerde een prognose van de uitslag van 6 maart. Daaruit valt af te leiden dat de PvdA-Almere bezig is met een spectaculaire opmars. T.o.v. 1998 zouden zij er maar liefst 2 zetels bijkrijgen. Uit de stand van Election Pinball op de Almere-City verkiezings-site komt dat eveneens naar voren. De PvdA staat al een paar weken bovenaan.
  Verder zou uit de prognose (zie hiernaast) blijken dat de Almeerder meer dan tevreden is met het huidige beleid. VVD/PvdA/CDA en GL zouden zonder enig probleem verder kunnen ´regeren´ in Almere. Toch zou het ook spectaculair zijn dat Leefbaar Almere (´tegenstander´ van de huidige coalitie) met 5 zetels in de raad van Almere haar entree zou maken. Weliswaar niet zo spectaculair als in Hilversum en Utrecht.... maar toch!

  Zieltogend
  De zieltogende partijen in Almere zijn: D66 (terugval naar 2 zetels), terwijl de Stadspartij en de seniorenpartij geheel zouden verdwijnen.
  Eén ding moet ons echter van het hart..... Wij geloven niet dat de partij van Bob Fonhof (Almere Partij) terug zou vallen naar 1 zetel (van 3 naar 1). In de Election Pinball scoort Fonhof met zijn bekende gedrevenheid behoorlijk. Echter..... het is afwachten; 6 maart ´s-avonds 10 uur dan is de uitslag bekend.

  Voor luie spelers-Een pratende papegaai?
  Voor de niet Election Pinball-spelers hebben we nog een aantal algemene videootjes van iedere Almeerse partij gezet op de verkiezingssite. En? Is Mardjan Seighali echt een pratende papegaai, zoals iemand ons laatst toevertrouwde die wel het hele spel gespeeld heeft? Beoordeel het zelf.

   Almere-City Video Nieuws
  De Promo

  Tekst: Ruud van den Bosch
  techniek en promofilmpes: Rob Franken en Rogier Maas.

  De "Election Zapper" voor de zwevende kiezer.

  Almere 04 Maart 2002
  Voor de verkiezings flipperkast heeft het AC-tv team meer dan 7,5 uur video opgenomen.
  Uit die 7,5 uur zijn 90 filmpjes gemaakt. Voor veel spelers was de speelduur een probleem.

  De Election Zapper
  De video´s waren er, nu nog de verpakking. Als laatste service aan de zwevende en vooral jongere kiezers heeft het Almere City team een zapper gemaakt.
  Daarmee kunt u vanuit de luie stoel, een vraag stellen aan één van de 10 politieke partijen in Almere.
  De video, u heeft dus wel een real-player nodig, geeft u een keurig antwoord.

  Almere-City verkiezingssite
  Alle informatie die u nodig heeft vindt u op http://www.almere-city.nl/verkiezingen. Ook de Election Zapper heeft daar zijn plaatsje gevonden.
  Op de site vindt u verder een duidelijke-, maar vooral met humor doorspekte uitleg van de Nederlandse Democratie door Hans Ouwerkerk, burgemeester van Almere. Van alle Almeerse partijen is er ook een voorstellingsvideo te zien.

  Tekst: Rob Franken

  Eindelijk! Verkiezingsdebat in discotheek

  Almere 05 Maart 2002
  Gisteren, twee dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen, werd er in het kader hiervan (alweer) een lijsttrekkersdebat georganiseerd, speciaal gericht op de jongeren, in discotheek "Eindelijk!´.

      
  Henk Smeeman, Jurgen Raymann en Sander Bossink in de ring

      
  Jurgen Raymann
  Boksring
  Er was een echte boksring opgebouwd, waarbinnen de politici "in gevecht" konden gaan onder leiding van de stand-up comedian Jurgen Raymann.

  Waarom mij
  Twee aan twee mochten de diverse kandidaten (van steeds verschillende partijen) aan iedereen laten horen, waarom je juist op hem of haar moest stemmen. Na 5 minuten werd er door middel van een grote bel het reklame-praatje ´afgehamerd´.

  Rood moest weg
  De aanwezigen waren in het bezit van rode en groene kaarten: wie veel rood kreeg, moest verdwijnen uit de boksring, wie groen kreeg, mocht blijven.....Verder was er een jongeren-panel aanwezig dat na ieder ´reklame-praatje´ hun vragen kon stellen.
  Het idee was goed, maar in de praktijk was dit panel totaal ondergeschikt aan het politieke gebeuren, de meeste vragen verdwenen in het rumoer.... helaas; dit panel had een prominentere plaats verdiend, waardoor er meer echte discussie was geweest met de jeugd en minder politieke prietpraat.

      
  Willem Boutkan (VVD)
  Redelijke opkomst
  De opkomst was behoorlijk te noemen, niet alleen met zich warm-lopende politieke kandidaten maar ook van de jongeren, hoewel.......´gratis entree´ heeft hier m.i. zeker aan meegeholpen; want behalve de politieke voorstelling, waar de meeste jongeren zich niet zo voor interesseerden, was er op het podium van Eindelijk! (ook) wel wat leuks te zien en te beleven: zang, dans en rap (o.a. Ali B.)!

      
  Cocky Kuipers en Klaas Jongejan
  Graffity
  Buiten waren 7 graffity-kunstenaars aan het werk. De bedoeling van de organisatie was dat, na afloop van het politieke debat, er een jury zou beslissen wie er ´gewonnen´ had...... dat wilden de graffity-kunstenaars niet want zoals zij zelf zeiden: "wij werken gewoon samen, man; en wij willen helemaal niet beoordeeld worden, prijs of geen prijs, wij doen dit samen!". Eigenlijk een mooi idee naar de nieuwe gemeenteraad toe, toch?!
  Jammer dat dit plaatsvond aan de achterkant van Eindelijk!
  Het was onzichtbaar voor de bezoekers van het debat. Letterlijk was het ook voor de graffity-boys bijna ´onzichtbaar´ want het licht was zeer spaarzaam aanwezig, een toevallige lamp aan het pand, meer niet. Gelukkig kwam een -waarschijnlijk telefonisch gewaarschuwde("ze spuiten Eindelijk! onder") motor politieagent behalve kijken óók even bijlichten: geweldig, zó kan het dus ook!
  De namen van de graffity-kunstenaars zijn: SENOR, DEVEL, ZON, DEMONER, SAN en MIEK.
  Na afloop werden de ´pieces´ het disco-pand binnengedragen; ze krijgen waarschijnlijk een plek in een jongerencentrum binnenkort.

      
  Ze spuiten Eindelijk! onder

  En nu maar hopen dat er gewoon gestemd gaat worden.....want daar ging en gaat het allemaal om.

  Tekst en foto´s: Greta Verduin
  Montage: Rob Franken

  NieuwsNet9 TV is gestart met uitzendingen in Almere.

  Almere 05 Maart 2002
  Vrijdag 22 februari jl. is NieuwsNet9 Televisie gestart met uitzendingen in Almere. Naast de uitzendgebieden Amsterdam en ’t Gooi heeft NieuwsNet9 Televisie zich nu ook toegespitst op de kijker in Almere.

  Dagelijks 24 uur
  NieuwsNet9 Televisie zal Almere 7 dagen in de week, 24 uur per dag op de hoogte houden van de belangrijkste gebeurtenissen. Het laatste nieuws, de politieberichten, nieuws uit het gemeentehuis, show, sport, weer en verkeer vindt de kijker in de nieuwscarrousel én op Text9.

  Reality TV
  Naast de actuele nieuwscarrousel met op de achtergrond leuke muziek, zendt NieuwsNet9 Televisie dagelijks het reality programma 1-1-2 Extra uit. Politie, ambulance en brandweer uit de hoofdstad worden op de voet gevolgd. Deze actuele en vaak spectaculaire beelden zijn om het uur te bekijken. Ook zijn er vaak leuke acties op NN9 te vinden. Bij de lancering van NieuwsNet9 Televisie in Almere vorige week zijn er bijvoorbeeld al twee tickets naar Venetie weggegeven aan de winnaar, een inwoner van Almere, van de NN9-prijsvraag.

  Teletext
  Op de telextpagina’s achter Nieuwsnet 9 is uitgebreide informatie te vinden over diverse onderwerpen. Bovendien brengt Nieuwsnet 9 Text, als snelste medium in de regio, alle uitslagen en standen van de belangrijkste amateurvoetbalclubs in de regio.
  NieuwsNet9 Televisie is in Almere te vinden op kanaal 39+ en 616.000 mhz.

  Persbericht Nieuwsnet 9

  Lijsttrekkersdabet Almere 107.8

  Almere 05 Maart 2002
  Vanavond kunt u, vanaf 8 uur, luisteren naar het tweede en afsluitende lijsttrekkersdebat op Almere 107.8.

  Door de burgers ingestuurde stellingen
  Er worden stellingen behandeld, die zijn ingestuurd op de
  website Almere 107.8. Die stellingen worden beantwoord door de politici van alle in Almere aan de verkiezingen deelnemende partijen. De meeste politici zijn ook lijsttrekker van hun partij. Natuurlijk zullen er ook kritsche vragen worden gesteld door de pesentatoren en hopelijk door het publiek. Iedereen is welkom vanaf 19:30 in tennispark "Joymere" aan de Jaques Tatilaan (Filmwijk) waar om 20:00 uur begonnen wordt aan de uitzending.
  Voor meer informatie zie: De website

  Persbericht Almere 107.8

  AlmerePartij: "Wethouder Smeeman onbetrouwbaar"

  Almere 06 Maart 2002
  De AlmerePartij is het zat. Omniworld voor de vierde keer op de raadsagenda is de partij volkomen in het verkeerde keelgat geschoten. Het college stelt de gemeenteraad voor om op 12 maart a.s. de ´oude´ raad een nieuw besluit over Omniworld te laten nemen en het besluit van 14 februari in te trekken. De AlmerePartij zal er niet mee akkoord gaan


  Smeeman is onfatsoenlijk en onbetrouwbaar
  De woede over de jongste ´move´ van wethouder Smeeman (VVD) brengt de kopstukken van de AlmerePartij ertoe om vergaande uitspraken te doen over de, voor Omniworld verantwoordelijke, wethouder Henk Smeeman (VVD).
      
  Bob Fonhof
  Bob Fonhof: "Smeeman is niet te vertrouwen; eerst zegt hij dat hij Omniworld heeft aangemeld bij het ministerie en nu blijkt plots dat er 12 maart een nieuw besluit moet worden genomen, waarbij dat alles nog totaal onzeker is. Het is nu de vierde keer dat Omniworld op de agenda staat. Ik kan niet anders dan concluderen dat de informatie van de zijde van Smeeman steeds krakkemikkig is geweest".

  Nico de Jonge
  Zijn fractiegenoot Nico de Jonge is het volkomen met Fonhof eens: "Wat mij betreft moet Smeeman na de verkiezingen maar niet meer terugkomen. Zeker niet als wethouder. Het is gewoonweg onfatsoenlijk zoals hij de raad behandelt".

      
  Nico de Jonge
  Publieke taak en geen investeerders?
  In het nieuwe raadsvoorstel wordt gesteld dat de N.V. Omniworld ´publieke taken´ gaat uitvoeren. Nico de Jonge: "Ik heb geen idee wat ik me daar nu weer bij moet voorstellen. Het enige wat ik ervan kan maken is dat Smeeman geen investeerders heeft gevonden, zoals hij ons in de commissie van 7 februari wel heeft voorgehouden. In plaats van met die beloofde contracten op tafel te komen blijkt nu dat het geen gedeelde taak bedrijfsleven/gemeente wordt, maar dat alles voor rekening van de gemeente komt. De maat is voor ons vol".

  (toelichting red.: In de commissievergadering van 7 februari hield Henk Smeeman (VVD), zoals hij al eerder eens deed, de raadsleden voor dat hij getekende kontrakten van mede-investeerders (zgn. founders) zou tonen, als.....de gemeenteraad op 14 februari in haar vergadering accoord zou gaan met de voorstellen aangaande Omniworld. Die investeerders zouden zitten wachten op het besluit van de raad. Zie ook ons archief 8 FEBRUARI 2002 "Omniworld kan rekenen op steun van raad").

  Eu-regels
  De Jonge: "Daarbij komt dat nu blijkt dat er over de Eu-regelgeving waaraan Almere zou moeten voldoen inzake staatsteun (die lening aan de N.V. en het verhuren van voor Miljoenen aan OnroErende zaken aan de N.V. voor 1 Euro/pj.) nog helemaal geen duidelijkheid is. In de raadsvergadering (14 februari) zegt Smeeman dat het aangemeld is bij het ministerie, maar nu staat in het voorstel voor 12 maart dat daarover dit jaar nog een ´robbertje geknokt´ moet worden om te bekijken hoe we onder die regelgeving uit kunnen komen.
  Kortom; die Smeeman heeft ons er gewoon ingeluisd. Dat vinden we kwalijk. Hij zal wel door de minister (de Vries) op zijn vingers getikt zijn en dan krijgen we nu zo´n voorstel voorgelegd. Geen sprake van. Daar gaan we niet in mee. Als je ook zo´n persbericht bekijkt dat de gemeente rondstuurt over LA, dan is het allemaal wel duidelijk. Daar schrijven ze notabene in dat Smeeman in de raad gezegd zou hebben dat aanmelding niet hoeft bij de EU, maar dat ze het wel zullen aanmelden bij Binnenlandse Zaken.
  Smeeman heeft gezegd dát het aangemeld was. Later bleek dat hij Caminada (gemeentesecretaris) een paar uur voor de raadsvergadering naar Binnenlandse Zaken heeft laten bellen. Later bleek dat zo´n telefoontje van nul en generlei waarde is. Als raad voel ik me nu echt in mijn hemd gezet. Smeeman is onbetrouwbaar gebleken en heeft de raad telkens niet fatsoenlijk geïnformeerd. Dat heeft gevolgen voor onze opstelling 12 maart aanstaande."


  Nieuwe raad
  De AlmerePartij laat tot slot weten op 12 maart niet accoord te zullen gaan met het voorstel van B&W. Het voorstel zal, wat de AlmerePartij betreft teruggenomen moeten worden en de nieuwe gemeenteraad, die 14 maart aantreedt, zal zich over het voorstel dienen te buigen.
  "We laten ons niet verder in deze ´oude raad´ door Smeeman in de maling nemen en wat ons betreft komen we hem in de ´nieuwe´ raad niet meer tegen", aldus de Almere Partij.

  Het voorstel aan de gemeenteraad 12 maart a.s. Lees meer

  Het persbericht van 28 februari van de gemeente Almere. Lees meer


  Tekst: Ruud van den Bosch
  foto´s: AC-tv team en Almere partij

  Leefbaar Almere grootste partij

  Almere 07 Maart 2002
      
  Henk Smeeman (VVD)
      
  Frits Huis (Leefbaar Almere)
  Vanuit het niets direct op 9 zetels en daarmee de grootste partij van Almere. Dat is wat Leefbaar Almere op haar conto kan schrijven. Afwachten is of het sterke benen zijn die die weelde kunnen dragen. De verliezende partijen uit de huidige coalitie (VVD van 12 naar 8; Pvda van 9 naar 7;) likken hun wonden en hebben maar één reactie: "Dan moeten ze ook maar het voortouw nemen in onderhandelingen voor een nieuw college, dat heeft de kiezer nu eenmaal zo gewild".

      
  Spanning in het gemeentehuis

  Uitslag; opkomst 47,61%
  1. Leefbaar Almere 9 (van 0 op 9)
  2. VVD: 8 (een verlies van 4)
  3. PvdA: 7 (een verlies van 2)
  4. CDA: 4 (een winst van 1)
  5. Gr.Links: 4 (gelijk gebleven)
  6. D66: 2 (een verlies van 3)
  7.AlmerePartij: 2 (een verlies van 1)
  8. StadsPartij: 1(gelijk gebleven)
  9. Chr.Unie: 1 (gelijk gebleven)
  10.VSP-senioren: 1(gelijk gebleven)

      
  Berdien Steunenberg (CDA)
  Voorkeurstemmen; restzetels
  Met voorkeursstemmen werden verkozen: Berdien Steunenberg (CDA), Henk Hasper (CDA) en Cocky Kuipers (D66). Om met voorkeur in de Almeerse raad gekozen te worden, waren minimaal 340 stemmen nodig.
  De ´populairste´ man in Almere is Frits Huis (LA). Hij wist 7388 stemmen op zijn naam te brengen, gevolgd door Henk Smeeman (VVD) die 6567 stemmen wist te vergaren.
  Restzetels gingen naar de VVD, de PvdA en LA.

  Voortouw
  Het worden nog spannende dagen want de grootste partijen uit de coalitie vinden dat Leefbaar Almere zich nu maar moet bewijzen en de college-onderhandelingen moet beginnen. Huis (LA) liet weten daar op z´n vroegst a.s. zondag een standpunt over naar buiten te brengen.

  Coming soon
  diverse video´s die het almere-city-team maakte met o.a. Arie-Willem Bijl (PvdA), Henk Smeeman (VVD), Berdien Steunenberg (CDA), Jan Boone (D66), en Frits Huis en Nico van Duin (LA) volgen zo spoedig mogelijk.

  Tekst: Ruud van den Bosch
  Foto´s: AC-tv team

  Verkiezingsavond Almere: The movie

  Almere 08 Maart 2002
  Het Almere-City-team was de verkiezingsavond van 6 maart de gehele avond op het Almeerse stadhuis aanwezig en heeft een video-verslag gemaakt.

      
  Joke Knop blijft voor StadsPartij Almere in de raad

  Verdriet en blijdschap
  Zoals in de video te zien is komen de verliezers VVD (Henk Smeeman) en ook Arie-Willem Bijl (PvdA) aan het woord. Opvallend is de uitspraak van Bijl over de grote winnaaar Leefbaar Almere: "Je kunt als partij niet zeggen daar willen we niets mee te maken hebben".
  Ook Henk Smeeman doet een duit in het zakje. Hij had eigenlijk gehoopt op flink wat minder partijen in de raad.
      
  Voorkeurstemmen voor Henk Hasper (CDA)
  Een stukzittende Jan Boone (D66) voorspelt op de camera dat de gevestigde partijen er alles aan zullen doen om Leefbaar Almere buiten een nieuwe coalitie te houden. Een ´gerucht´ dat op het stadhuis ook rondzong; PvdA-VVD-CDA en GL zouden de buit al verdeeld hebben en LA naar de oppositiebankjes willen verwijzen.

  Almere Partij blijft
  Verder een dolblije Bob Fonhof (AlmerePartij) die toen nog verwachtte met 3 zetels terug te komen; het werden er twee, waarmee hij ook, gezien al het geweld dat Leefbaar Almere ontketende, zeer tevreden was.

  Voorkeurstemmen
  En... wat te denken van Berdien Steunenberg (CDA) die met voorkeurstemmen in de raad terugkeerde: "We worden nu plotseling echt niet anders hoor met die Leefbaren, we blijven onze eigen lijn volgen".

      
  Frits Huis en Hans Ouwerkerk

  Dat kleine café aan ´de haven´; wie is de Bob?
  In het watersportcentrum/zeilschool Haddock hebben we heel laat in de avond Frits Huis (LA) en de oprichter van Leefbaar Almere, Nico van Duijn opgezocht om ze te feliciteren met hun eclatante overwinning.
  We hebben ze ook nog het een en ander gevraagd.

      
  AC-tv team on the job

  The Almerian Files
  Nieuwsgierig hoe Huis reageert op het nieuws dat Arie Bijl (PvdA) op voorhand de Leefbaren niet uitsluit? En....... hoe staat het met de bloeddruk van Huis en het alcoholpercentage van Van Duijn?

  Zie het allemaal in The Almerian Files:
   Almere-City Video Nieuws
  Verkiezingsavond (the movie}

  Een fotoimpressie Lees meer

  Tekst: Ruud van den Bosch
  Foto´s: Greta Verduin
  AC-tv camera: Rogier Maas
  AC-tv editor: Rob Franken

  Consumentenbond waarschuwt voor faillisement UPC

  Almere 11 Maart 2002
      
  UPC gebieden
  In een uitzending van Radar vanavond, waren er alarmerende geluiden te horen over UPC. Er blijkt geen plan te liggen bij een eventueel faillisement van UPC.

  30% van de Nederlandse huishoudens
  1 op de 3 nederlandse huishoudens is op UPC aangewezen voor hun televisieaansluiting. Maar daarnaast hebben velen een Internet aansluiting, ja zelfs een telefoonaansluiting via Chello en/of Priority Telecom; beide dochters van UPC.
  Al in de zomer van 2001 waarschuwde de consumentenbond voor de gevolgen van een eventueel faillisement. Minister Jorritsma reageerde destijds met de opmerking "De kabels blijven gewoon liggen"

      
  Harry van Bommel (SP)
  Waar ligt de verantwoordelijkheid?
  SP tweede kamerlid Harry van Bommel verwacht dat een faillisement binnen enkele maanden een feit zal zijn. Hij pleit ervoor de kabel opnieuw in staatshanden te nemen en er een nutsbedrijf van te maken.
  Uit onderzoekingen van Radar bij de ministeries van Economische zaken en Verkeer en waterstaat bleek, dat het onduidelijk is onder wiens verantwoordelijkheid het doorgeven van signalen over de kabel valt.

  Premier Kok: De markt moet het oplossen
  Het ministerie van verkeer en waterstaat vindt dat de vraag pas opportuun wordt als UPC failliet is. De consumentenbond heeft zich tenslotte gewend tot premier Kok. Deze vindt dat de markt zijn werk moet doen. Overname van UPC, door een andere marktpartij lijkt vooralsnog, gezien de grote schuldenlast die in de miljarden loopt en de tegenvallende resultaten in de hele Telecom-markt een stoute droom.

  De Radaruitzending
   Almere-City Video Nieuws

  Tekst: Rob Franken
  Foto´s en videonieuws: Radar van de Tros

  Chello: "Drie werkbare dagen meneer"

  Almere 11 Maart 2002

  Rudimentaar: Waar is me Groen
  (commentaar van Ruud v.d. Bosch)

  De uitzending van Radar over UPC´s naderende faillissement is schokkend. Maar nog schokkender zijn de belevenissen van ondergetekende met dochtermaatschappij Chello van UPC die Internet verzorgt via de kabel.
  Chello staat overigens voor ´C Hello´. Een behoorlijke internetverbinding kunnen ze niet verzorgen en behoorlijk Engels is blijkbaar ook teveel gevraagd. Het ontbreekt er nog maar aan dat de ´helpdeskmeneren´ op afstand aan je vragen om eens A te zeggen.

  Chello in Almere (Haven)
  Nu woon ik in Almere Haven en dat is altijd al een zorgenkindje van Chello geweest. In nieuwgroepen las ik altijd al vol afgunst dat iemand uit Zoutelande een bijna constante 3x zo hoge snelheid behaalde als ik. Maar ja... In Almere Haven ben je al gauw tevreden. Als de download test-server van CHello aangeeft dat je download-snelheid ´voldoende´ is, dan weet je het weer: Almere Haven!.

  ´In de rood´
  Het werd duidelijk anders toen donderdag een anderhalve week geleden mijn modempje in ´de rood´ sprong. Dat gebeurt vaker; maar je modem resetten wil dan wel eens helpen. Niet dit keer . Ach je bent blij als je modempje af en toe op groen springt. Vanuit de horizontale positie op de bank beweeg je je dan razendsnel naar het apparaat om even een mailtje te verzenden voor het te laat is.


  ´groen is weg´
  Maar donderdag 7 maart ging het echt fout. Geen groen meer in te krijgen.
  Dus helpdesk gebeld. Dat kost je zo´n 10 Eurocent per minuut. Om kort te gaan....ik heb ze drie keer gebeld, wat toch bij elkaar goed was voor zo´n Euro of tien. Intussen laat je door anderen traceroutes naar je doen en pingen. En de conclusie is dan: "Jammer Ruud maar jij bent echt de enige die er uit ligt op jouw modembloc daar".

  Helpdesk Chello in aktie
  Vrijdag dus gemeld aan meneer helpdesk Chello. En zowaar die kwam ook op het lumineuze idee om zo´n traceroute te doen. En jawel: "Goh meneer; ik zie het ook dat is vreemd, ik zal het doorgeven aan de technische dienst..."
  Ikke: "wat is er dan met mijn melding gebeurd gisteren?"

  3 dagen in de rood
  Na een boel spraakverwarring kwam meneer helpdesk er dus achter dat er al een melding van mij in ´de pijplijn´ zat. Daar werd deze melding met de technische prestatie (die traceroute) van meneer helpdesk aan toegevoegd. En...hoe lang kan het nu duren dat het is opgelost?
  Dat bleek een dag of 3 te kunnen duren. Had ik maar een zakelijk abonnement moeten nemen; dan werd het opgelost in 8 uur.

  Afkicken
  Intussen was het afzien geblazen. Zondag kreeg ik last van afkickverschijnselen. Trillen van de handjes, muisschimmel en toetsenbord-dromen. De telefoonrekening zal me benieuwen deze maand, want om af en toe aan de onthouding een halt toe te roepen werd er natuurlijk flink ingebeld via een gratis provider.

  That´ll be the day...de derde dag
  Maandag 11 maart opnieuw gebeld met helpdesk-meneer. Is er al wat met mijn melding van afgelopen donderdag gedaan.
  Helpdeskmeneer gaat zoeken en jawel....die melding is nog steeds in de pijplijn. Hoezo? Nou meneer het is vandaag de 3e werkbare dag. ?????????
  Kijk, zegt helpdeskmeneer: donderdag is dag 1, vrijdag is dag 2 en maandag is dag 3. (zaterdag en zondag zijn geen werkbare dagen bij Chello).
  "Maar meneer Chello waren voor mij al geen werkbare dagen sinds anderhalve week donderdag geleden".
  Meneer helpdesk is oostindisch doof of heeft al heel vaak van zulke opmerkingen moeten aanhoren. Hij belooft dat het vandaag in orde zal komen.
  En jawel... sinds een uur of 16.00 uur is deze klant weer online. Tot het misging vroeg in de avond. Modem keurig in de groen, maar internetten en post versturen ...ho maar.
  Dus helpdesk-meneer gebeld (4x is scheepsrecht) a 10 Eurocent p/m.

  Van Chello naar adsl; uw postcode graag
  Dit keer was ik snel klaar. Je moet je postcode opgeven en al snel hoorde ik de antwoord-automaat zeggen: "In uw regio is een algemene storing".
  Kijk dat noem ik nog eens service. Toch jammer dat ik me vrijdag jl. al heb aangemeld voor een adsl-abootje bij xs4all. Kan in juni geleverd worden in Almere Haven. Ik houd u op de hoogte. Voorlopig houd ik het op: Say Helloooooooooooooooo! Helpdeeeeeesk....wakker worden.


  Tekst: Ruud van den Bosch
  Sponsored by: De Kabeltjeskrant

  Leefbaar Almere doet het met een formateur

  Almere 11 Maart 2002
  De komende college-onderhandelingen, waarin Leefbaar Almere het voortouw neemt, zullen maandag 11 maart in alle openbaarheid een aanvang nemen. Alle partijen zijn akkoord met het voorstel van Leefbaar Almere om Ed Veenstra als ´formateur´ in te schakelen. Hiermee nemen zij niet alleen het ´voortouw´ in het samenstellen van een nieuw college maar introduceren zij een, voor Almere, nieuw fenomeen op dat gebied: de formateur op lokaal niveau.
  Maandag 11 maart zullen de onderhandelingen olv. Veenstra van start gaan in het stadhuis. Dit is voor iedereen toegankelijk als openbare aangelegenheid.
      
  Ruud Pet

  Ruud Pet: "Speerpunten Leefbaar Almere onbespreekbaar"
  Tot op heden is er grote onduidelijkheid. Leefbaar Almere heeft de VVD uitdrukkelijk als partner uitgesloten.
  Van de huidige coalitie heeft GroenLinks laten weten niet met LA samen te willen. Ruud Pet laat nogmaals weten (zondag 10 maart) dat, wat GroenLinks betreft, de plannen van LA, voor wat betreft betaald parkeren en de ontwikkeling van Almere-Poort (Omniworld), voor zijn partij onbespreek zijn. Ook Johanna Haanstra (PvdA) heeft uitgesproken LA niet te zien zitten. Aan de andere kant heeft lijsttrekker Bijl (PvdA) laten weten wel met de Leefbaren te willen praten.

      
  Frits Huis
  Formateur onafhankelijk?
  In het persbericht stelt Frits Huis van Leefbaar Almere, dat formateur Veenstra (o.a. ex-rector van o.s.g. Echnaton) geen banden heeft met zijn partij. Lees meer
  Huis vergeet echter te vermelden dat Veenstra veel ´klussen´ op onderwijsgebied opknapt voor het Ministerie van O&W. Hij zou goede banden hebben met staatssecretaris Karin Adelmund (PvdA) en Veenstra staat bekend als vooraanstaand PvdA-lid.
  De keuze voor deze vooraanstaande PvdA-´er, zou gezien de voorkeur van LA voor een samenwerking met de PvdA-Almere, dus wel eens niét zo toevallig kunnen zijn.
  Mocht het lukken om de PvdA-Almere ´los te weken´ uit de oude coalitie, dan ligt een college van LA, PvdA en CDA (op zich al een krappe meerderheid) met een aanvulling van een andere partij in het verschiet.

  Glijden; speerpunten; AC-tv video
  Omdat het Almere-City-tv-team, in de aanloop naar de verkiezingen, wel aan zag komen dat LA een rol van betekenis zou gaan spelen hebben we toen al (begin februari) een ´extra´ opname (video) gemaakt met Frits Huis (LA.) Daarin spraken we met de voorman van LA over de (on-)mogelijkheid van zijn speerpunten: afblazen Omniworld en het terugdraaien van het betaald parkeren.
      
  Hans Ouwerkerk
  In de video kunt u zien of deze speerpunten van LA wellicht een belemmering zullen vormen voor de onderhandelingen van maandag 11 maart.

  Vrije kwestie?
  Kernwoorden uit de video met Frits Huis: anders ben je onbetrouwbaar, wie gaat er het eerst glijden?, dan is het jammer dan, maar ook ´vrije kwestie´ is uit de mond van onderhandelaar Huis te horen (en te zien).

  Ouwerkerk voorzitter
  De college-onderhandelingen van maandag 11 maart (aanvang 20.00 uur in de blauwe zaal) zijn opgesplistst in twee delen:

 • een gedeelte waarin burgemeester Ouwerkerk de ´spelregels´ voor de nieuwe gemeenteraad inzake het duale bestel, samen met alle fractievoorzitters nader zal trachten te bepalen en..... het belangrijkste:
 • het komen tot een nieuw college van B&W voor Almere onder leiding van informateur Veenstra.

  Bij de onderhandelingen van maandagavond zal het AC-tv-team aanwezig zijn en er verslag van doen.

  Almerian files
   Almere-City Video Nieuws
  Leefbaar Almere
  De in de video genoemde zaak Wiegertjes

  Tekst: Ruud van den Bosch
  Foto´s: Greta Verduin en Henk Lammers
  camera: Rogier Maas
  video-editor: Rob Franken

  Frits Huis: "Haastige spoed is zelden goed"

  Almere 12 Maart 2002
      
  Ed Veenstra
  In een bomvolle perskamer ging het niet. Dus togen de partijen naar ...jawel.... de raadszaal. Daar vond de kennismaking plaats met Ed Veenstra, de informateur, die door Leefbaar Almere aangesteld was om te komen tot een nieuw college van B&W voor Almere.

  Onze manieren
  Huis maakte direct duidelijk dat Leefbaar Almere, als grootste partij, het initiatief genomen had voor deze manier. Ondanks de invoering van het duale bestel in de gemeenteraad, wat ook onderwerp van bespreking was, ging ieders belangstelling uit naar.... hoe... te komen tot de vorming van een nieuw college. "Haastige spoed is zelden goed", vond Frits Huis, die ´zijn´ informateur alle vrijheid van handelen gunt en alle tijd; maar ook weer niet te lang.
  Als grootste partij, daartoe ´uitgedaagd´ door PvdA en VVD, heeft Leefbaar Almere, met het aanstellen van een informateur, duidelijk het voortouw genomen.

  Liggen zo uw problemen?
  Voor Ruud Pet (GL), die de laatste tijd heftig gefulmineerd heeft tegen LA, aanleiding om een aantal vragen op te werpen. Hij drong vooral aan op de openbaarheid die de informateur zou moeten betrachten.
  Arie Willem Bijl van de PvdA ziet graag dat Veenstra, vóórdat hij aan het werk gaat, alle 10 partijen hoort over (on-)wenselijkheden en, ook niet onbelangrijk, aan wie de informateur rapporteert?
  Vwb. dit laatste punt liet Huis (LA) er geen onduidelijkheid over bestaan dat Veenstra aan Leefbaar Almere, als opdrachtgever voor de informatieronde, zal rapporteren. Direkt dáárna zal LA de anderen op de hoogte stellen.

      
  Frits Huis aan het woord

  Liggen zo uw problemen II;
  Jan Boone (D66): "Niet zo vroeg bellen hoor!"

  Veenstra zal woensdag 13 maart vanaf ´s-ochtends 8 uur tot laat in de middag de diverse fractievoorzitters benaderen voor een standpunt/voorkeur.
  De gesprekken die hij die dag voert, zullen uitgangspunt zijn voor de openbare bijeenkomst van vrijdagavond in het stadhuis. Jan Boone (D66, van 5 naar 2 zetels) maakte wat bezwaar: "Ik wil niet om half 8 mijn bed uitgebeld worden!" (u ziet het maar weer eens...politici...het zijn net mensen :-)

      
  Hans Ouwerkerk en Ed Veenstra

  Openbaarheid;desnoods in een glazen huisje
  Bijna alle partijen hechten aan openbaarheid van de stappen die de informateur in het proces deze week zal nemen. Huis liet zich door deze opmerkingen, als verklaard voorstander van openbaarheid, niet van de wijs brengen. Openbaarheid is, volgens Huis, een must.
  Huis: "Geen achterkamertjes; desnoods huren we een voorkamertje met glazen wanden in het stadhuis."
  Dinsdag stuurt Veenstra een vragenlijst aan alle fractievoorzitters. Woensdag voert hij bi-laterale (met iedere partij apart) gesprekken met de fractievoorzitters.
  Donderdag schrijft hij zijn verslag dat... vrijdag openbaar gemaakt wordt. Eventueel worden er vrijdagavond (in openbaarheid) spijkers met koppen geslagen en....heeft Almere wellicht een nieuw college.

      
  Frits Huis en Frank Roos
  Anderzijds
  Aan de andere kant zou het wel eens noodzakelijk kunnen blijken dat er volgende week maandag (18 maart) wederom plenair om de tafel gezeten wordt. Dan zullen we het meemaken dat partijen afhaken, naar elkaar toe ´kruipen´ en al ´werkende weg´ een college in elkaar getimmerd wordt. Of LA daar dan deel van uitmaakt is nog maar de vraag.
  De komende tijd zal het leren: Veenstra slaagt en presenteert (als voorstel) vrijdag a.s. een nieuw college (inclusief LA) of er wordt maandag 18 maart nog een stevig robbertje geknokt. Alles is nog mogelijk.

  Dinsdag 12 maart; Omniworld
  Dinsdagavond komt de oude raad voor het laatst bij elkaar. Op donderdag 14 maart volgt de installatie en eerste vergadering van de nieuwe raad. Zoals wij al berichtten, zal 12 maart nog een voorstel op de agenda staan (voor de oude raad) inzake Omniworld.
  Leefbaar Almere heeft een dringend beroep op de huidige raad gedaan om het voorstel inzake Omniworld over te laten aan de nieuwe raad. Lees meer
  Voor zover onze info strekt, heeft de VVD-fractie maandag-avond (11 maart) besloten om niét aan die wens van LA tegemoet te komen. In hoeverre de VVD hiermee LA tegen de schenen schopt en wat dit voor invloed heeft op de college-onderhandelingen is afwachten.

  LA/PvdA; VVD weg ermee?
  Vooralsnog kan geconstateerd worden dat LA niet zit te springen om een samenwerking met de VVD, maar hoopt op de PvdA om een nieuwe coalitie te smeden, waarbij de VVD naar de oppositie-bankjes verwezen wordt.
  De laatste fractievergadering van de VVD geeft wellicht ook uiting aan het gevoel binnen de VVD om 4 jaar ´met rust gelaten´ te worden, zodat zij haar wonden na de desastreuze verkiezingsuitslag voor de VVD (4 zetels verlies), in alle rust de komende vier jaar, kan likken.

  Tekst: Ruud van den Bosch
  Foto´s: Greta Verduin

  Smeeman en Binnendijk. Goede wijn of wijntje met putlucht?

  Almere 13 Maart 2002
  Zoals Almere-City al eerder publiceerde werd, n.a.v. een klacht door de gemeente Almere, Omroep Flevoland-verslaggever (tv) Marco Penninkhof ´van het dossier Omniworld afgehaald´.

  The VVD connection
  Achter de klacht bij Omroep Flevoland zou wethouder Smeeman (VVD) zitten. De hoofdredacteur/directeur van Omroep Flevoland, Dink Binnendijk, ontkende in alle toonaarden dat, n.a.v. de klacht, hij zijn verslaggever van de zaak had afgehaald. In het jongste nummer van ´Binnenlands Bestuur´ van 8 maart wijdt Barry van Heijningen een column aan de onverkwikkelijke kwestie:

  Uit Binnenlands Bestuur

  PUTLUCHT
  Henk Smeeman, snuif die naam eens langzaam op. Daarna rustig laten rondwalsen in de mond. Nu even een droge cracker nemen, dan geef ik u alvast wat informatie:

  Smeeman is wethouder en was bij de afgelopen raadsverkiezingen lijsttrekker voor de VVD in Almere.
  En...nu goed concentreren op de volgende.....

  Dink Binnendijk. Dat is de hoofdredacteur/directeur van Omroep Flevoland.

  Bij Gien aan de Loire wordt een rode wijn gemaakt die zich qua geur en smaak kenmerkt door een sterke putlucht, maar eerlijk is eerlijk, hij haalt het niet bij Smeeman of Binnendijk.

  Smeeman hoorde eind februari op Omroep Flevoland een interview van verslaggever Marco Penninkhof met de fractieleider van de VVD in de Zwolse raad.
  Daarin ontraadde de Zwolse Liberaal de Almeerse gemeenteraad het Omniworld-Projekt door te zetten. Dit multifunctionele project voorziet onder meer in de bouw van een voetbalstadion voor betaald voetbal.

  Het interview viel volkomen verkeerd bij wethouder Smeeman, die net met veel moeite de instemming had gekregen van de gemeenteraad voor het Omniworld-projekt.
  De Almeerse liberaal spant zich al drie jaar in om Omniworld met ingewikkelde financiële constructies overeind te houden.

  Na de uitzending van het gewraakte interview belde gemeentelijk persvoorlichter Peter Spek met hoofdredacteur Binnendijk om zich te beklagen over verslaggever Penninkhof.
  Binnendijk verbood vervolgens zijn medewerker nog verder over Omniworld te berichten.

  Leefbaar Almere veronderstelt dat de handelwijze van de hoofdredacteur te maken heeft met de toekenning van 600.000 Euro (subsidie per jaar door de gemeente Almere; red.) voor het vervaardigen van een dagelijks Almere Journaal op de regionale televisie.

  Binnendijk ontkent in alle toonaarden dat de klacht van Spek en de subsidie van 6 ton ook maar iets te maken hebben met de actie tegenover Penninkhof. Hij wil er zelfs zijn leven voor in de waagschaal stellen: "Als ik om die reden zo zou handelen, mag je mij met ons redactie-statuut mijn keel afsnijden. En anders spring ik zelf van het dak van dit gebouw af."

  Met de kijkcijfers van Omroep Flevoland zit het voorlopig wel goed.

  Column: door Barry van Heijningen
  voor het blad: Binnenlands Bestuur van 8 mrt. 2002


  Zie ook:
  Schokkend omniworld nieuws I
  Schokkend omniworld nieuws II
  Schokkend omniworld nieuws III

  Tekst: Voor u gelezen. (redactie Almere-City)

  Laatste ´oude´ Almeerse raad bijeen

  Almere 13 Maart 2002
  De Almeerse raad was dinsdag 12 maart voor het laatst in de oude samenstelling bijeen. Zo´n 19 raadsleden/wethouders namen afscheid en keren in de nieuw te installeren raad (14 maart) niet terug.
  Het zgn. onderzoek van de ´geloofsbrieven´ van de nieuwe raadsleden bracht geen beletselen aan het licht, zodat 14 maart a.s. de nieuw gekozen raadsleden geïnstalleerd kunnen worden. Daaronder 9 raadsleden van een totaal nieuwe partij: Leefbaar Almere.

      
  Henk Smeeman (VVD)
  Omniworld doet stofjes opwaaien
  Hét punt van de vergadering dat nog wat stofjes deed opwaaien was het zoveelste besluit over het OmniworldComplex. Het (oude) college legde aan de raad voor om het besluit van 14 febr. j.l. in te trekken en er een nieuw besluit over Omniworld voor in de plaats te stellen. In dit nieuwe voorstel wordt Omniworld aangemerkt als een publieke taak en wordt tbv. de exploitatie door de N.V. (100% eigendom gemeente) een zgn. ´voorziening´ getroffen. Dit laatste ter vervanging van het eerdere besluit waarin sprake was van het verstrekken van een achtergestelde lening aan de N.V. Dát zou aangemerkt kunnen worden als staatssteun en derhalve vallen onder de Eu-regelgeving. Ook de nieuwe raad zal nog regelmatig met de gevolgen van dit besluit worden geconfronteerd, omdat zij nog besluiten moeten nemen hoé deze ´voorziening´ (gemeentegeld) zodanig in het vat gegoten zal moeten worden om aan de Europese regelgeving (inzake oneerlijke concurrentie) te voldoen.

      
  Joke Knop, Jelte Hoving, Henk v.d. Linden en Deborah Korporaal

  Frits Huis (LA): "not done"
  Frits Huis die met een 9-koppige fractie a.s. donderdag geïnstalleerd wordt is not amused: "Wij hebben in een brief aan alle raadsleden een dringend beroep gedaan om dit besluit op de valreep niet meer door de oude raad te laten nemen. Gezien de verkiezingsuitslag waarbij de ´oude´ coalitie flink op zijn donder heeft gekregen had het zeker meer in de lijn gelegen om dit verstrekkende besluit aan de nieuwe raad te laten".
      
  Jan Boone (D66)
  "Voorlopig ga ik ervan uit, dat ´ze´ niet alvast wilen laten blijken hoe de formatie zal aflopen, maar ook mij zijn de geruchten daaromtrent bekend"
  , aldus Frits Huis die aangeeft zich beslist niet te bemoeien met de werkzaamheden van de formateur Ed Veenstra die vrijdag zal rapporteren over de mogelijke coalitie(s) voor Almere.

  Geen officiële stemming
  Over het omstreden Omniworld-voorstel werd geen stemming in de raad gehouden. D66 (Jan Boone) wilde aangetekend hebben dat hij tegen het voorstel was en graag zag dat de nieuwe raad zich er over boog: "Als de wethouder stelt dat het geen ander besluit is dan dat van 14 febr. waarom moet er dan een nieuw besluit genomen worden?"
  Evenzo spraken Bob Fonhof (Almere Partij) en natuurlijk Henk v.d. Linden (ZLER) zich uit tegen het nieuwe voorstel Omniworld welke zij aan de nieuwe raad wilden overlaten.

  Het bleef nog lang onrustig in het stadhuis
  Zoals te doen gebruikelijk werd er in diverse toespraken door fractieleiders en de burgemeester de lof op elkaar en op de afscheid nemende raadsleden gezongen.
  Hierna kon een ieder de wandelgangen opzoeken (formeren?) en een dansje maken.
  Bob Fonhof (AP) en Lea Bouwmeester (PvdA) smeedden al dansend een nieuw college van B&W. Ed Veenstra de formateur was toch in geen velden of wegen te bekennen; dus veel kwaad kon het niet.

  En...tot slot een zingende burgemeester die het feestje afsloot. Het kon weer eens....in Almere.


  Opvallende afwezigen: ´de Leefbaren´, die zich direct na het ´Omniworld-besluit´ uit de voeten maakten.

  Tekst: Ruud van den Bosch
  Foto´s: Rogier Maas en Greta Verduin


  Leefbaar Almere met de billen bloot?

  Almere 14 Maart 2002
  Het Almere-City-team moet met stomme verbazing constateren dat de partij Leefbaar Almere de tepel wel ziet hangen maar.......het verdomt om te drinken. We hebben het niet over de gifbeker van Cleopatra maar over de beker des overvloeds die de Almeerders voor Leefbaar Almere tot aan de rand gevuld heeft.

  Wat denkt LA over zijn kiezer wel niet?
  Denkt Leefbaar Almere nu echt dat de (LA-)kiezer verwácht dat Omniworld afgeblazen wordt? Is Leefbaar Almere werkelijk zo rigide dat zij opgelegde kansen laat liggen omdat de kiezer in het stemhokje wérkelijk gedacht heeft, dat de ´heilige koe´ gratis geparkeerd kan worden? Zo naïef kan de club van Frits Huis toch niet zijn?

  Leefbaar Almere moet met de billen bloot
  Neen, natuurlijk niet. Maar LA zit in haar eigen gesponnen web dat zij gesponnen heeft om de eerstkomende vier jaar een behoorlijk maaltje in de kast te hebben; lees....een zeteltje of vijf. Dat behoorlijk wat stem-´dronken´ kiezers er voor gezorgd hebben dat de maaltijd wat overvloediger is geworden (9 zetels) zou bij LA tot vreugde moeten leiden.
  Is dat zo? Wat wilt U dat er gebeurt???????

  Laat het die Leefbaren weten!!!!!!! Now is the moment!
  De opstelling van Leefbaar Almere zal ertoe leiden dat zij zichzelf buitenspel zetten. En dat nog wel als grootste partij in Almere. Gisteren nog lieten de big-shots van LA (Huis en Mulder) aan ondergetekende weten dat zij beslist niet zullen ´glijden´ op hun speerpunten:
  1. geen betaald voetbal in Almere alá Omniworld en
  2. afschaffen betaald parkeren.

  Zijn Huis c.s. bangeriken?
      
  Frits Huis
  Nog afgezien van het feit dat wij (en weer....maar wie zijn wij?) Leefbaar Almere er van verdenken :-) zich met die opstelling bewust verre van het ´wethouders-pluche´ te houden. Zijn ze soms bang? En waarvoor zou dat dan zijn?
  Of zouden ze niet in staat zijn om een stad van ´die kant´ af te besturen en het daarom bewust op een uitsluiting laten aankomen? Is dat dan kiezersbedrog?

  Geen 4-jarige oorlog maar speerpunt nummer 1: geen achterkamertjes meer en weg met de putlucht
  Als... Leefbaar Almere werkelijk een einde wil maken aan de ´Achterkamertjes-Politiek´ (wat eigenlijk Hét Speerpunt nr.1 van deze partij is) dan zouden ze water in de wijn moeten doen. Bijvoorbeeld t.o.v. hun beoogd coaltitie-partner PvdA-Almere.
  Leefbaar Almere kan wel denken dat zij een ´vierjarige oorlog´ vanuit de oppositie-bankjes kan voeren, maar als ze werkelijk wat willen bereiken dan....moeten ze op het ´wethouders-pluche´. Alleen vandaar uit kunnen ze de ramen tegenover elkaar openzetten en de putlucht uit het stadhuis verdrijven.
  Help ze, zou ik zeggen, door ze in ieder geval te laten weten dat ze hun stellingen over Omniworld en betaald parkeren moeten bijstellen of niet zodat een andere coalitie in Almere, met LA, mogelijk wordt.

  Tot zover de (met opzet) uitdagend gestelde opvatting van Almere-City: "Leefbaar Almere moet met de billen bloot, waaraan u uw bijdrage kan leveren door mee te doen aan........"

  De openbare Almere-City-Poll; de stellingen en uw mening
  Laat door deelname aan de AC- Poll aan de Leefbare Almeerders weten of ze moeten ´inbinden´ op Omniworld en betaald parkeren, zodat........ zij hun volle gewicht van 9 zetels in een College van B&W kunnen inzetten.

  Laat ze niet bij voorbaat weglopen voor ´regerings-verantwoordelijkheid´, zodat ook aan uw stem (op LA of niet...dat maakt voor de Poll niet uit) recht wordt gedaan.
  Op 6 maart is er toch beslist dat LA met 9 zetels zijn verantwoordelijkheid moet nemen? Laat weten wat nu eigenlijk uw bedoeling was!!!!!

  Doe mee en breng ze tot inkeer! Voor het te laat is! :-)

  Naar de POLL .

  Tekst: Ruud van den Bosch
  Technische realisatie/Poll: Rob Franken

  Installatie gemeenteraad. Ouwerkerk: "Stoelgang luistert nauw"

  Almere 15 Maart 2002
  Donderdag 14 maart is in Almere de gemeenteraad geïnstalleerd volgens de uitslag van de verkiezingen van 6 maart jl. Van alle raadsleden (39) werden er 21 ´nieuw´ geïstalleerd. Burgemeester Ouwerkerk nam de eed (Zo waarlijk helpe mij God Almachtig) of belofte (Dat verklaar en beloof ik) af. Raadsleden beloven daarmee dat zij hun ambt ´zonder last of ruggenspraak´ zullen uitvoeren (lees: geen steekpenningen zullen aannemen of hun ambt aanvaarden terwijl zij belast zijn met een gedane belofte om dat ambt te kunnen gaan bekleden).

      
  Installatie nieuwe gemeenteraad Almere

  Volle bak
  Tijdens de installatie bleek maar weer eens dat het ambt van raadslid nog steeds als een grote eer wordt beschouwd en hele families en gezinnen, van de te installeren raadsleden, de publieke tribune bevolkten met het bosje bloemen in de hand om na afloop aan het ´gelukkige´ gezinslid/partner te overhandigen.

  Opofferingen
  Burgemeester Ouwerkerk hield in zijn toespraak de raadsleden voor dat het zijn van raadslid veel tijd en inspanning, ook..... van het thuisfront vergt: "Ondanks al uw inspanning zult u merken dat u soms met hoon overladen wordt, maar U doet het niet voor uzelf maar voor de mensen en de stad", stak hij de raadsleden een hart onder de riem.

  De ´spagaat´ van burgemeester Ouwerkerk
  In zijn toespraak, als voorzitter van de "werkgroep ´dualisme´ 2001", memoreerde Ruud Pet (GroenLinks) de resultaten die tot nog toe behaald zijn op weg naar een verdergaande dualisering op gemeentelijk niveau. Hij droeg de werkgroep over aan de nieuwe raad, die er verder mee aan de slag moet.
  Een van de punten die Pet aanroerde was de ´spagaat´ waarin burgemeester Ouwerkerk zat; zoals de burgemeester zelf ook al aangegeven had.

  Ouwerkerk is voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het College van B&W. Het ligt in de verwachting dat de burgemeester zijn taak als voorzitter van de gemeenteraad zal overlaten aan een raadslid. Al eerder heeft hij de vergelijking met de tweede Kamer gemaakt, waarvan premier Kok ook géén voorzitter is.

  Stoelgebruik; de humoristische noot
  Als om de nieuwbakken raadsleden te waarschuwen wat er zou kunnen gebeuren als zij aan de handeltjes van hun stoel gaan prutsen gaf burgemeester Hans Ouwerkerk een demonstratie ten beste over het stoelgebruik door de raadsleden. Of hij het oog had op zijn eigen ervaringen hoe hij overkwam in ´de pers´ t.a.v. zíjn eigen stoelgang :-) werd niet duidelijk.
  Wel meende hij de (nieuwe) raadsleden te moeten waarschuwen hoe zij in hun (raads-)zetel zouden kunnen overkomen.

  Dus...demonstreerde Hans Ouwerkerk de werking van de ´gasveer-handle´ op de raadszetels.
  "Als u een beetje vief wilt overkomen dan trekt u aan de handle rechts. U zit dan vol aandacht rechtop", aldus de burgervader.
  "Interesseert het u wat minder of wilt u doen voorkomen dat u in diep intellectueel gepeins verzonken bent, dan trekt u aan de handle naar links", (of woorden van gelijke strekking) waarna de zetel van Ouwerkerk in de ´slaapstand´ ging.

  Felicitaties en klapzoenen
  Na afloop van de installatie-raad was er volop gelegenheid om elkaar te feliciteren en de klapzoenen van familie en vrienden/innen in ontvangst te nemen.
  En...... de bosjes bloemen niet te vergeten. Zelfs de non-conventionele LA-raadsleden liepen met de ruikertjes rond en mengden zich, elkaar al feliciterend, in het gezelschap. Voor wat dat betreft was er (nog?) niks nieuws onder de zon in het raadhuis van Almere die 14e maart.

  Tekst: Ruud van den Bosch
  Foto´s: Greta Verduin
  Collages: Rob Franken

  Eric de Hont: geen moeilijk gedoe

  Almere 15 Maart 2002
      
  Eric de Hont
  De beheerder van dé Flevolandse nieuwsgroepen ´Stad van de Vrijheid´ (http://archief.flevoland.to) vindt het maar een moeilijk gedoe dat informateur Veenstra op diverse sites de resultaten van zijn inspanningen als word-document aanbiedt. De Hont: "Op het internet doe je dat in html. Dus heb ik dat als service maar even gedaan, zodat iedereen het duidelijk op een pagina bij me kan lezen".

  Informateur Veenstra
  Veenstra onderzoekt de mogelijkheden, in opdracht van Leefbaar Almere, om te komen tot een nieuw College van B&W. De resultaten van Veenstra´s inspanningen, tot heden, kunt U lezen op de site van De Hont.
  Hier kunt U lezen wat de Almeerse partijen aan de informateur hebben laten weten op diverse punten. Hoe de partijen denken over mogelijke coalitiepartners en wat zij belangrijk vinden voor de komende 4 jaar. In de nieuwsgroepen laat De Hont weten dat hij, met deze openheid, "een frisse wind" begint te bespeuren.

  Zakendoen op 18 maart
  Maandag 18 maart gaan alle partijen in het Almeerse stadhuis om de tafel om de conclusie van Veenstra (die wordt vandaag 15 maart verwacht) te bespreken en eventueel direct tot zaken te komen.

  Tekst en foto: Ruud van den Bosch

  LA houdt eerste fractie-vergadering

  Almere 15 Maart 2002
  Nog niet echt als raadslid geïnstalleerd (dat vond gisteren 14 maart plaats) kwamen ze 13 maart al wel bij elkaar als...fractie. Het kan vreemd lopen in politiek Almere (maar dat is geen nieuws meer) want uitgerekend kwamen de Leefbaren bijeen in.... de Joop den Uyl-zaal. En...daar vergaderde voorheen de VVD. De laatsten kunnen wel toe met een kleinere zaal na hun gevoelige verlies.

  Heel openbaar
  Openbaarheid is voor LA een voorwaarde om te kunnen functioneren. Dus werden de lamellen van de glazen zaal demonstratief opengetrokken en voorbijgangers werden gewenkt om toch vooral binnen te komen om het wonder met eigen ogen te aanschouwen.

      
  Frits Huis doet zijn fractie verslag

  Formatie; maandag 18 maart de finale?
  Huis deed zijn fractie verslag van de vorderingen van informateur Veenstra die door LA ´aangesteld´ is om een mogelijke coalitie voor Almere te onderzoeken.
  Het laatste nieuws dáárover is....dat niet vrijdag-avond 15 maart het rapport van Veenstra besproken wordt, maar.... maandag 18 maart. Als het een beetje meezit zal dan in alle openbaarheid een nieuw college in elkaar getimmerd zijn of.... getimmerd worden.
  Voor LA is het nog volkomen onduidelijk of zij deel van een College van B&W zullen gaan uitmaken.


  Minder.... en meer ´Poolse landdag´
  Voorlopig is LA ervoor om het aantal commissies flink te verminderen. In plaats daarvan wil de fractie dat er 2x per maand een raadsvergadering gehouden wordt. Eén keer een soort ´Poolse Landdag´ (´lagerhuisdebat´), waarbij de inwoners van Almere zich kunnen laten horen. Maar dan wel op een heel andere wijze dan de formele inspreek-10minuten die de ´oude´ politiek nam om de burger aan te horen.
  Nico van Duijn, die rustig als de partijfilosoof kan worden gekenmerkt, stelt zich zo voor dat ook minder ´technische´ (notavreters, financieel specialisten e.d.) raadsleden, maar wel met een groot sociaal gevoel midden in de Almeerse samenleving staand, beter tot hun recht zullen komen tijdens dat soort ´raadsvergaderingen/Poolse landdagen´.


  Almeerders moeten meer inspreken
  Vanuit deze ´Poolse Landdagen´ zou dan beleid ontwikkeld moeten worden dat formeel neergelegd in besluiten van de raad, meer recht doet aan hetgeen Almeerders op deze ´lagerhuisdebatten/Poolse landdagen´ naar voren hebben gebracht en bediscussieerd.

  Gisteren, 14 maart, is de gemeenteraad voor de periode 2002-2006 geïnstalleerd.

  Tekst en foto´s: Greta Verduin

  Advies Informateur Veenstra: B&W met 6 partijen?

  Almere 16 Maart 2002
  In zijn verslag van 15 maart geeft Veenstra aan dat hij de partijen ´indringend´ heeft gevraagd waarom zij van mening zijn dat Leefbaar Almere verantwoordelijkheid voor het Almeerse bestuur moet nemen. De daarnaar gevraagde partijen zouden ´oprecht´ van mening zijn dat aan de uitslag van de verkiezingen recht moet worden gedaan. Veenstra stelt vervolgens: "De redenen zijn in ieder geval niet dat men dit uit opportunisme zegt ´Anders winnen ze de volgende verkiezingen nog meer´ of: ´Laat ze maar eens ervaren hoe moeilijk het is om
  bestuursverantwoordelijkheid te nemen´."
  (blz. 13 vh. rapport)
      
  Ed Veenstra Puzzle

  Breed verder. Met z´n zessen?
  Veenstra rapporteert aan Leefbaar Almere (als opdrachtgever voor het informatie-onderzoek) dat op basis van programmatische overeenstemming een college van 6 partijen voor de hand ligt. Dit brede college zou kunnen bestaan uit: Leefbaar Almere, PvdA, VVD, GroenLinks, D66 en CDA.
  Of Leefbaar Almere a.s. maandag dit uitgangspunt overneemt voor de onderhandelingen is de vraag. In de verkiezings-campagne heeft LA ondubbelzinnig duidelijk gemaakt met de VVD beslist niet in een college zitting te willen nemen.

  Ieder een wethouder?
  Het voorstel van Veenstra om iedere partij 1 wethouder te laten leveren kan ook nog wel eens (en niet alleen bij LA) tot strubbelingen leiden.
  Als geen overeenstemming bereikt kan worden over 6 wethouders van iedere partij één, dan zou een College van vijf wethouders voor de hand liggen met........ Leefbaar Almere 2 wethouders en de andere partijen ieder één.
  Welke partij (van de 6) dan zou moeten afvallen is de vraag. GroenLinks heeft de laatste tijd volstrekt duidelijk gemaakt dat zij een samenwerking met LA totaal niet zien zitten. Bij monde van Ruud Pet (GL) maakte deze partij duidelijk dat zij volstrekt ongeloofwaardig zouden worden indien zij aan de verlangens van LA (Omniworld en Betaald parkeren) tegemoet zouden komen.

      
  Henk Smeeman (VVD)
  VVD niet akkoord?
  In het rapport stelt Veenstra dat de kans er in zit dat de VVD op punten waarover geen overeenstemming bereikt wordt zal afhaken. In dat geval, zo stelt Veenstra, blijft er nog een ruime meerderheid over om een College te vormen.

  Omniworld en Betaald Parkeren; Realiteit!
  Door de informateur wordt gesteld dat LA als enige partij heeft aangegeven dat Omniworld (betaald voetbal) niet verder moet worden doorontwikkeld. Ook t.a.v. Betaald Parkeren (LA wil betaald parkeren afschaffen) doet Veenstra een beroep op de ´realiteits-zin´ van Leefbaar Almere.
  Geen kinderachtige verschillen tussen LA en de andere partijen. Veenstra: "Maar ook hier speelt de realiteit van het ingezette beleid en de grootst mogelijke meerderheid voor het betaald parkeren binnen de huidige raad een belangrijke rol voor de onderhandelingen".

  BeVRIJding uit twee heikele hangijzers: De vrije kwestie
  Om de onderhandelingen maandag a.s. enige smeerolie mee te geven geeft de informateur in zijn rapport de mogelijkheid mee om deze heikele punten -Omniworld en Betaald parkeren- ´gratis te parkeren´ bij een in te stellen (raads)-commissie.
  Dit zou inhouden dat LA ermee akkoord dient te gaan dat hun twee speerpunten ´verworden´ tot een vrije kwestie die in de toekomst beslist wordt in de raad zelf. Hierover doet Frits Huis in onze video stellige uitlatingen.

  Almere-City referendum
  Die zgn. ´vrije kwestie´, hebben wij bij Almere-City aangegeven als een van de mogelijkheden. Zie daarvoor ons referendum en doe mee. Het is nog geen maandag !!!!

  De volledig tekst van het rapport: Lees meer

  Ook op de site van de Almeerder Eric de Hont is het rapport te lezen.

   Almere-City Video Nieuws
  The morning after

  Tekst: Ruud van den Bosch
  foto´s: Greta Verduin
  (video)camera: Rogier Maas
  Montage en video-editing: Rob Franken

  Almere mist Bobby

  Almere 16 Maart 2002
      
  Bobby Friedländer
  De bekende altijd-aanwezige-fotograaf Bob Friedländer is de laatste dagen de grote afwezige bij allerlei aktiviteiten in Almere. Of het nu gaat om sport- of politieke evenementen.

  Bob en zijn trapje
  Normaal is Bob altijd present, vaak met zijn inmiddels beroemde trapje!
  Navraag leerde dat deze flamboyante fotograaf geveld was ´door zijn eigen apparatuur´. Hij had zich letterlijk een ´breuk´ getild, is daaraan inmiddels geopereerd en herstellende.

  Bobby: namens iedereen beterschap gewenst!
  Je apparatuur is zwaar.
  Je vak is licht.
  Vang het weer voor ons.

  Tekst en foto: Greta Verduin

  Achterkamertjes: Leden Leefbaar Almere onwetend gelaten

  Almere 18 Maart 2002
  Dank zij de oplettenheid van oud-VVD-wethouder Mieke Velsink is naar buiten gekomen dat Leefbaar Almere ´in het geheim´ overleg gevoerd heeft met de VVD en de PvdA-Almere. Deze beschuldiging van ´achterkamertjes-politiek´ (die door LA niet ontkend wordt) kan nog grote gevolgen hebben. LA, die zichzelf presenteert als de kampioen van de openheid blijkt niet alleen op dat punt te ´glijden´.

  Op de site; de knuppel in het hoenderhok
  Velsink gooide de knuppel in het hoenderhok op de site van LA zélf. Onmiddellijk werd door een Leefbaar-lid zeer afkeurenswaardig gereageerd op het feit dat LA zich aan zulke praktijken schuldig maakte.
  Op de site van LA is het omtrent ontwikkelingen ook ´doodstil´ te noemen. Was voorheen LA niet te beroerd om zelfs het ontstaan van LA uit de doeken te doen (kaartclub); nu blijkt deze partij er niet tegenop te zien om (in het geheim) een luisterend oor te lenen aan de VVD en de PvdA om te bekijken of er wat ´afgekaart´ kan worden.

      
  Leefbaar Almere in alle openheid: In de open lucht

  Van achterkamer naar voorkamer (unfiltered ?)
  In een reactie op de site laat Frits Huis weten dat hij er niets geheimzinnigs aan vindt. Van het ´achterkamertjes-overleg´ afgelopen weekend op landgoed De Kemphaan, zal hij op de informateurs-avond (ma. 18 maart) ´gewoon´ melding maken. Henk Smeeman van de VVD en Arie Willem Bijl van de PvdA hadden samen met LA overlegd om te bekijken of een college van B&W met deze drie partijen mogelijk was.

  Frits Huis was onbereikbaar voor commentaar.

  Tekst: Ruud van den Bosch
  Foto: Greta Verduin


  Leefbaar Almere geeft college-formatie op

  Almere 19 Maart 2002
      
  Nico van Duijn en Frits Huis (LA)
  Bijna als om het lot te tarten stelde de voorman van Leefbaar Almere, Frits Huis, bij het begin van de vergadering onder zijn voorzitterschap: "Wat Leefbaar Almere betreft is dit voor LA de laatste informatie-ronde".
  Een kleine drie uur later was het zover; Leefbaar Almere haakte af en gaf het estafettestokje over aan de plaatselijke VVD om tot een werkbare coalitie te komen, als de volgende partij in grootte. Daarmee eindigde de formatie-avond op 18 maart in het Almeerse stadhuis waar het informatie-rapport van Ed Veenstra aan ten grondslag lag.

  Openbaarheid; Kemphaan
  Direct aan het begin van de vergadering haakten Ruud Pet van GroenLinks en Jan Boone (D66) in op het gegeven dat Leefbaar Almere samen met de VVD en de PvdA een ´onderonsje´ hadden gehad op landgoed de Kemphaan (zie elders deze pagina). De Leefbaren werd ingewreven dat het wel zo netjes was geweest als ze de anderen dat even hadden laten weten.
      
  Jan Boone
  De uitleg van Jeroen Mulder (LA): "het was onder de voorwaarde dat we het hier openbaar zouden maken" en later van Henk Smeeman (VVD) en A.W. Bijl (PvdA) dat het aftasten was geweest onlokte Ruud Pet de verzuchting dat ´die drie´ het dan ook maar met ´elkaar moesten gaan doen´.

  Historische kans voor PvdA
  Leefbaar liet bij monde van Jeroen Mulder in de inventarisatie-ronde weten dat de PvdA met LA een ´historische kans´ heeft om meer sociaal gezicht aan de Almeerse samenleving te bieden in plaats van zich blind te staren op materie. (lees prestigeobjecten als Omniworld).
  Bijl zette nog eens omstandig voor de ´Leefbaren´ uiteen dat een onderwerp als Omniworld beslist niet het uitdelen van blanco cheques was. Toch bood hij LA een kans omdat LA na de verkiezingen haar standpunten al behoorlijk had bijgesteld. Bijl: "Uw programma biedt nu goede mogelijkheden; met Omniworld komen we er medio 2002 wel uit".

      
  Frits Huis aan het woord

  We hebben het toch niet slecht gedaan?
  Ruud Pet verwoordde dat gevoel het meest. Over de ´oude coalitie´ (VVD,CDA,PvdA,GL) stelde hij dat hij "zeer tevreden" was geweest. Henk Smeeman van de VVD gooide ´de zweep´ er nog eens overheen door te stellen dat er een flinke achterstand in kennis is bij LA en dat hij toch ´beren op de weg zag´ om er met LA uit te komen. Hij memoreerde bijvoorbeeld dat LA wel 4x in zijn verkiezingsprogramma had staan dat er geen theater moet komen en hij vond dat voor het ´Sinterklaaslijstje´ van LA (o.a. gratis kinderdagverblijf) geen enkele financiële onderbouwing werd gegeven.

  Betaald parkeren
  Naast Omniworld werd het LA-issue ´betaald parkeren´ als een struikelblok ervaren. De Leefbaren zijn de verkiezingen ingegaan met de kiezersbelofte betaald parkeren af te zullen schaffen. Alle partijen gaven aan dat de opbrengsten ervan geheel besteed werden aan parkeervoorzieningen en reguleren van het verkeer in de stad zélf.
  LA is in de verkiezingsstrijd ervan uitgegaan dat de opbrengsten gebruikt werden om mede het nieuwe stadshart te financieren.
  LA bleek onvermurwbaar. Op vragen van Jan Boone (D66) antwoordde Jeroen Mulder (LA) dat er best een evaluatie mocht komen, zodat na de zomer bekeken kon worden hoe het verder moet gaan met het betaald parkeren?
  "En als de uitkomst dan is, dat betaald parkeren moet blijven?", vroeg Boone
      
  Frits Huis loopt weg

  "Dan moet het toch afgeschaft worden", was de reactie van de ´Leefbare´ Mulder.

  Leefbaar Almere: "Volgende graag"
  Na de schorsing gaf LA het op. Volgens hun interpretatie, zoals Huis het uitdrukte, zagen de ´Leefbaren´ als unanieme fractie er verder geen heil in en gaven het stokje over naar de eerstvolgende grote partij: de VVD.

  Huis: "Wij zullen de nieuwe zak niet zijn"
  Op ingetogen wijze, maar met een bittere ondertoon stelde Huis: "Er is weinig inhoud vanuit de anderen naar voren gekomen. Geen enkele handreiking heeft LA kunnen bespeuren.
  LA kreeg het weer eens allemaal uitgelegd hoe fout we zitten met Omniworld en het betaald parkeren. De sleutel lag bij de PvdA maar ook die deed geen enkele handreiking. Het is allemaal weer meer vanhetzelfde : Oude wijn in nieuwe zakken. Leefbaar Almere past ervoor om die zak te zijn"
  .
      
  Leefbaren lopen kwaad weg

  Verbazing
  Van Links tot Rechts was er algemene verbazing over de snelle aftocht van de ´Leefbaren´. Henk Smeeman zal, zo is de verwachting, morgen direct beginnen met het formeren van een coalitie. Dat moet niet zo´n moeilijke opgave zijn gezien de lofuitingen van de meesten op de ´oude coalitie´.
  Algemeen was het gevoelen bij ´het publiek´ dat het van meet af aan de bedoeling van LA was geweest om de oppositie in te duiken. Wij konden het ze niet meer vragen. De Leefbaren hadden, toen wij ze zochten, het stadhuis al lang en breed verlaten.

  Grootste oppositiepartij
  Net als Pim Fortuyn in Rotterdam heeft Leefbaar Almere de formatie opgegeven, waarmee ze zich wel veroordeeld hebben tot het 4 jaar zitten in de oppositie. De mogelijkheid om echt veranderingen te kunnen doorvoeren in de Almeerse politiek hebben ze zich daarmee ontnomen.

  4 jarige oorlog; Omniworld en bouwfraude
  In een interview, van enige dagen geleden, is door ons aan LA voorgelegd wat de plannen van LA in de oppositie zouden zijn.
  Dat loog er niet om: "Dat wordt een 4-jarige oorlog", zo stelde Mulder. En...."Om te beginnen zullen we alle dossiers over Omniworld opvragen vanaf het begin met ontwikkelaaar Almada en zullen we de zaken in Almere blootleggen. Ook de bouwfraude in Almere zal door ons aangepakt worden. Wij denken niet dat je alleen in een College kunt functioneren. Ook in de raad kun je dat werk doen. Als...dan zullen we dat bewijzen".

  Tekst: Ruud van den Bosch en Rob Franken
  Foto´s: Greta Verduin

  Leefbaar Almere beraadt zich op uitnodiging VVD

  Almere 20 Maart 2002
  Over het afbreken van de onderhandelingen door Leefbaar Almere bleek binnen de fractie van LA afgelopen donderdag geen eensluidend oordeel te zijn.
  Rijk v.d. Linden (raadslid LA) en Marien Vlug (fractie-assistent) hebben tijdens de schorsing aangegeven ´het heft niet uit handen´ te hebben willen geven.
  De rest van de fractie schaarde zich achter fractie-voorzitter Huis, die luttele minuten later bekend maakte het formatie-stokje over te geven aan de VVD.

  VVD neemt stokje aan, echter...
  In de fractievergadering (di. 19 mrt.) van de VVD is besloten dat LA voorlopig dé gesprekspartner voor de VVD zal zijn. Complicerende factor is dat de PvdA-Almere zich op het standpunt stelt dat de PvdA beslist niet in een college zal stappen zonder....LA.

      
  Wachtend pluche.

  Ook de VVD is van mening dat recht gedaan moet worden aan de verkiezingsuitslag, waarbij LA als grootste partij uit de bus kwam. De VVD heeft, om te beginnen, besloten Leefbaar Almere schriftelijk uit te nodigen voor een gesprek, waarin diverse onderwerpen besproken zullen worden. LA heeft aangegeven dat op het onderwerp Omniworld (betaald voetbal) en Betaald Parkeren meer aan hún denkbeelden tegemoet moet worden gekomen. Dat was afgelopen donderdag ook de reden dat Huis en de zijnen de onderhandelingen abrupt afbraken.

  ´Nieuwe informateur´
  Om het gesprek tussen LA en de VVD te leiden stelt de VVD voor dat Jos Joosen het gesprek tussen de VVD en LA zal leiden.
  Joosen wordt voorgesteld als een niet-Almeerder, die in het verleden bij de ontwikkeling van Almere betrokken is geweest.

  Tweede publieksronde
  Joosen zal van de ontmoeting een verslag maken. Dat verslag wordt openbaar gemaakt, waarna beide fractievoorzitters (Huis-LA en Smeeman-VVD) de resultaten publiekelijk zullen toelichten. Een en ander naar voorbeeld van de informateur Veenstra (zie elders deze pagina).

  Uitnodiging aan Leefbaar Almere Lees meer

  Tekst: Ruud van den Bosch
  Foto: Greta Verduin

  Leefbaar Almere terug aan zijn werk

  Almere 20 Maart 2002

  Rudimentaar: Terugsleuren
  (commentaar van Ruud v.d. Bosch)

  Donderdag 18 maart haakte Leefbaar Almere af bij de College-onderhandelingen.
  De Leefbaren zouden te weinig ´hand-reikingen´ van de rest van hun collega´s hebben ondervonden op de punten Omniworld en het Betaald Parkeren. In het informatie-rapport van Veenstra zag deze mogelijkheden (op programmatische overeenkomsten nog wel) om te komen tot een breed college van 6 partijen. (Leefbaar Almere, PvdA, GroenLinks, D66, CDA en VVD).

  Als, zo schreef de informateur, de VVD zich niet akkoord verklaarde met punten (Omniw. en betaald parkeren) dan zou de VVD af kunnen vallen. De PvdA, maar ook anderen, hebben uitgesproken dat LA ´in het college´ moet om recht te doen aan de uitspraak van de Almeerse kiezers.
      
  Frits Huis en Hans Ouwerkerk

  Sleutelrol
  Volgens LA speelde de PvdA een sleutelrol. Die zouden het mogelijk moeten maken om de VVD buitenspel te zetten en tegemoet te komen aan de verlangens van LA. Volgens LA heeft de PvdA die sleutelrol niet willen spelen en LA gaf er de brui aan en stapte op. De VVD moest het maar doen.

  Luisteren?
  Heeft LA wel in de gaten gehad dat in het spel van ´geven en nemen´ aan hun wensen (Omniw. en bet.parkeren) diverse handreikingen zijn gedaan? Vooral de PvdA (en zelfs de VVD ook) spraken duidelijk uit dat Omniworld geen open einde zou zijn: éénmalige financiering en geen cent gemeenschapsgeld naar betaald voetbal. Geheel in overeenstemming met de (ná de verkiezingen) bijgestelde uitlatingen van LA over het onderwerp.
  Ook voor wat betreft het betaald parkeren was een en ander mogelijk. LA was al akkoord met een evaluatie daarvan over een half jaar. Echter ....dank zij Jan Boone (d66) werd duidelijk dat de uitkomst voor LA bij voorbaat diende vast te staan: afschaffen van betaald parkeren.

  College lag in verschiet.
  Geheel volgens de voorkeur van LA zelf lag het volgende college in het verschiet: LA, PvdA, CDA,D66 en GL.
  De stelling van LA dat zij te weinig ´handreikingen´ zou hebben gekregen op de punten Omniworld en Betaald Parkeren is in dit geval niets minder dan een vluchtweg.
      
  Gemiste kansen

  De uitspraak van LA, dat de PvdA een historische kans had om Almere een meer sociaal gezicht te geven kan net zo goed omgedraaid worden.
  Wie krijgt immers met ´slechts´ 9 van de
  39 zetels zo´n geweldige kans???
  Leefbaar Almere heeft die kans, door de realiteit te ontkennen, laten liggen. De informateur heeft in zijn rapport van 15 maart LA op die realiteit nog eens op gewezen en ook 18 maart heeft Veenstra er melding van gemaakt in een toelichting op zijn rapport.

  Leefbaar Almere laat historische kans liggen.
  Dat LA die historische kans niet gegrepen heeft, die de PvdA wel degelijk geboden heeft, is LA kwalijk te nemen. Van Links tot Rechts heerst de opvatting dat LA in het College moét. Niet in de laatste plaats verwoord door de PvdA-Almere bij monde van Arie-Willem Bijl.
  Dat het Bijl ernst is om zaken te doen met de Leefbaren blijkt uit de (voorlopige) stelling van Bijl cs. dat de PvdA niet in een college gaat zitten zonder Leefbaar Almere.
  Wat wil je nog meer? als LA zou ik zo zeggen.

      
  Henk Smeeman (VVD) aan zet
  Terugsleuren
  LA heeft de formatie overgedragen aan de VVD. Als de VVD als grootste verliezer van de verkiezingen het kan opbrengen (voor hen moét LA ook in het College) dan verdomt de VVD het om LA met die ´vluchtpoging´ te laten wegkomen. LA moet ´teruggesleurd´ worden.
  Om de Almeerse bevolking duidelijk te maken dat het echt LA is (op grond van de verkiezingsuitslag) die zijn verantwoordelijkheid voor de stad Almere de komende 4 jaar mede moet nemen, zou de VVD op haar beurt nogmaals de formatie bij LA dienen neer te leggen.
  Dan zal duidelijk worden of LA de sterke benen heeft die de weelde kunnen dragen die de kiezer ze bezorgd heeft.
  De uitspraak van Huis zelf (interv. Fr.Roos Studio Almere), dat kiezers niet dom zijn en niet onderschat dienen te worden dient daarbij voor Huis c.s. leidraad te zijn.

  Verwachtingen?
  Want.....Denkt LA nu écht dat de kiezer (op LA) heeft verwacht dat betaald parkeren in Almere zal worden afgeschaft? Als dat echt zo is, dan heeft LA de kiezer onderschat. Die is inderdaad echt niet dom.
  Aan LA nogmaals het woord, zou ik zo zeggen.


  Tekst: Ruud van den Bosch
  Foto´s: Greta Verduin

  Ontwerpwedstrijd "Afvalbakken"

  Almere 21 Maart 2002
  Zoals bekend, is de gemeente Almere een nieuw stadscentrum aan het ontwikkelen, waarbij een aanzienlijke concentratie van funkties ontstaat op het gebied van wonen, werken, winkelen, uitgaan en recreëren. Dit meervoudig ruimtegebruik in het stadscentrum vraagt om een speciale manier van afval-inzameling.

      
  Erik Wiltink en Hinne Posthumus (CentralNed)

  Ondergronds afvoeren van afval
  De gemeente Almere en CentralNed zijn een samenwerking aangegaan voor de aanleg van een systeem voor het ondergronds afvoeren van afval - uniek in Nederland.
      
  Henk Smeeman bekijkt de ontwerpen
  Het OAT-systeem (Ondergronds Afval Transport) is begin jaren ´60 ontwikkeld door het Zweedse Centralsug. In 1961 werd dit voor het eerst toegepast in een ziekenhuis met groot succes. Tegenwoordig zijn er in ruim 40 landen OAT-systemen geinstalleerd. Het stadshart van Almere is de eerste lokatie in Nederland waar dit systeem wordt toegepast.

  Wedstrijd "Afvalbakken"
  Omdat het stadscentrum een Masterplan betreft van architektenburo Rem Koolhaas (Office for Metropolitan Architecture) vond het "Quality-team" dat daar ook bijzondere afvalbakken bij hoorden. Dat vonden de betrokken mensen van de dienst Stadscentrum ook. Daarom werd het idee breed opgepakt en vervolgens een wedstrijd uitgeschreven, waar vooral door de diverse opleidingen enthousiast op gereageerd werd. Er kwamen 27 inzendingen binnen, die nu te zien zijn in de passage van het Stadhuis Almere.

  Winnaars
  Vandaag werden de winnaars bekend gemaakt van deze wedstrijd "Afvalbakken". Weth. Henk Smeeman (van het Stadscentrum) verwelkomde iedereen, burg. Hans Ouwerkerk mocht de prijswinnaars bekendmaken en de prijzen overhandigen.
  De voorzitter van de jury, Michael van Gessel, vertelde welke criteria er gehanteerd werden en hoe de jury tot haar keuze was gekomen.
  "De ontwerpen moeten onderdeel zijn van de leefomgeving. Het gaat om de openbare ruimte en de inrichting daarvan! De ruimte tussen de gebouwen wordt steeds belangrijker. Rust en leegte, juist in Almere. ´Leegte´ heeft vaak een negatieve betekenis maar het betekent: ruimte!

      
  3 juryleden: Richard Bredewold, Marielle van Aggele en Willem Prins

  Verder moet het ontwerp simpel zijn, niet pijn doen aan je ogen." Aldus Michael van Gessel. Wat betreft de criteria noemde hij de volgende punten:
  1) Techniek (extreem zorgvuldig uitgewerkt)
  2) Tijd (hoe houdt het element zich in de tijd? Is het goed schoon te maken?)
  3) Herkenbaarheid!
  4) Vormgeving (zo simpel dat het vanzelfsprekend is, net of het al bestond....maar toch bijzonder!

  Veel fraaie ontwerpen
  Van alle fraaie, bijzondere objekten, kon er maar een de eerste prijs krijgen: "NETTO" een ontwerp van Olivier Scheffer, die tevens Euro 2500 ontving.
  De 1e prijswinnaar zal van zijn ontwerp 125 stuks geplaatst zien in het nieuwe stadscentrum en 2x een eervolle vermelding:

      
  De trotse winnaars

  CYCLONE een ontwerp van Robert de Bolster die Euro 500 ontving en CYCLOMAAT een ontwerp van Lex Rijnders die ook Euro 500 in ontvangst mocht nemen.

  Tekst en foto´s: Greta Verduin

  Leefbaar Almere wijst VVD definitief af

  Almere 21 Maart 2002
  Het verzoek van de VVD aan Leefbaar Almere om gezamenlijk een ´nieuwe informatie-ronde´ te starten (lees elders deze pagina) wordt door Leefbaar-Almere resoluut van de hand gewezen. Dat heeft de fractie van Leefbaar Almere woensdagavond in een vergadering unaniem besloten en direct daarna via een brief aan Henk Smeeman (VVD) kenbaar gemaakt. Lees meer
      
  Frits Huis

  Geen programmatische overeenkomsten
  Frits Huis (fractieleider LA) deelt mee dat hij geen enkele programmatische overeenkomst ziet met de VVD. Hij is wel bereid tot een gesprek met de Smeeman (fractieleider VVD), maar.... enkel en alleen om hem dát mede te delen. In een nieuwe informatie-ronde onder leiding van, de door de VVD voorgestelde, Jos Joosen, ziet Huis niks. Huis: "De informatie-ronde die Ed Veenstra, in onze opdracht, heeft gehouden heeft voldoende blootgelegd. De verschillen met vooral de VVD zijn onoverbrugbaar. Wij hebben derhalve aan dit initiatief van de VVD geen enkele behoefte. Als het de PvdA werkelijk ernst is, dan zien wij wél mogelijkheden" ,aldus Huis.
      
  Jan Boone (D66)

  Verschil in taal
  Huis kan zich er wel in vinden dat hij wellicht de signalen van onderhandelaar Arie-Willem Bijl (PVdA) de avond van maandag de 18e maart niet goed heeft verstaan. Gezien de opstelling van de PvdA, die zich uitdrukkelijk uitspreekt niet zonder LA in een coalitie te gaan zitten, is het Huis duidelijk geworden dat de PvdA serieuze kansen en openingen biedt. Daar wil Huis zijn voordeel mee doen, met respect voor het PvdA-standpunt dat aan de verkiezingsuitslag recht gedaan moet worden.

  Betaald parkeren alá D66?
  Aan Huis voorgelegd dat in de ´wandelgangen´ het verhaal rondzingt dat de PvdA serieus in overweging zou nemen om het standpunt van D66 nog eens in overweging te nemen, reageert hij positief.
      
  Arie Willem Bijl (PvdA)
  Huis: "Als de PvdA het d66-standpunt zou overnemen dat betaald parkeren alléén zou gelden op de koop-donderdag-avond, de zaterdag en die paar koopzondagen, ...dan.... zouden wij daar serieus op ingaan".

  Program-college
  Tot slot laat Huis weten alleen heil te zien in een programma-college en niet in een afspiegelings-college op basis van de grootste partijen (bijv. VVD-PvdA-LA).
  Een program-college bestaande uit LA, PvdA en de ´kleinere´ partijen (CDA, D66,?) is voor LA de enige begaanbare weg om te komen tot een coalitie die recht doet aan de verkiezingsuitslag van 6 maart jl. En daarbij, aldus Huis, houd je nog een behoorlijke oppositie over, zoals dat ook moet in een democratie.
      
  Steun van Bob Fonhof

  LA, PvdA, CDA, D66 en Almere Partij= 24 zetels van de 39
  Of dit werkelijkheid zal worden? Volgens Huis is een dergelijk beeld de enige weg. Volgens hem blijft er dan genoeg ruimte over voor een degelijke oppositie, waaraan de VVD dan de leiding zal geven. Van Bob Fonhof heeft hij o.a. de verzekering dat die een programma waarin LA vertegenwoordigd is zal ondertekenen. Fonhof (Almere Partij) zal geen wethouder leveren maar ´steunpartij´ zijn.
  Huis: "De sleutel ligt nog steeds bij de PvdA, maar die zal dan in het slot die wel wat duidelijker rond moeten draaien, zodat de deur opengaat voor een dergelijke coalitie. Wij zijn er erg voor in", aldus Huis.

  PvdA goedkeuring uit Den Haag
  Naar verluid is uit een Vara-radio-documentaire naar voren gekomen dat Arie-Willem Bijl voor zijn opstelling "geen coalitie zonder LA" , vanuit de Haagse PvdA-´partijburelen´ toestemming heeft gekregen.

  Tekst: Ruud van den Bosch
  Foto´s: Greta Verduin

  Arie-Willem Bijl (PvdA): "Ik ben klein regentje"

  Almere 22 Maart 2002
  De mislukte formatie in Almere heeft geleid tot een VARA-radio-uitzending in het iedere woensdag te beluisteren programma "Het onderzoek". U kunt het eerste half uur van de uitzending HIER beluisteren. RealPlayer voor de audio-uitzending is vereist. De uitzending begint met een (kort) gesprekje met informateur Ed Veenstra, die door Leefbaar Almere aangezocht werd om een onderzoek te doen naar mogelijke coalities voor een college van B&W in Almere.

      
  Interview Arie Willem Bijl

  Het regentje (de kleine regent)
  Het is opvallend hoe Arie-Willem Bijl aan reporter Niels Heithuis (vara) uitlegt hoe geschrokken hij van de uitslag is, waarbij Leefbaar Almere direct de grootste partij van Almere is geworden. Bijl, die uitlegt hoe er ´meer naar de mensen gegaan moet worden´ en door Heithuis ´aangepakt´, bekent dat hij "ontzettend geschrokken is van de uitslag" en..... beseft na drie jaar wethouderschap: "Ik ben een klein regentje geworden".

  Aversie tegen VVD-Almere
  Ook aardig is om te horen hoe de Almeerse Leefbaren zich hebben voorbereid op de openbare informatieronde van maandag 18 maart: "Smeeman en Halbesma (de vvd-wethouders) zijn er alleen maar op uit om op hun stoel te blijven zitten". Hoe groot de aversie tegen de Almeerse VVD is, wordt uit de uitzending en de uitspraken die de Almeerse Leefbaren doen, wel duidelijk.

  Melkert moet niet dwars gaan liggen
  Saillant is verder dat in de uitzending te horen is dat A.W. Bijl (PvdA-Almere) van Ruud Koole (landelijk voorzitter PvdA) toestemming gekregen heeft om een ´huwelijk´ met Leefbaar Almere aan te gaan: "Leefbaar Almere moet erin", zou Koole tegen Bijl hebben gezegd. Maar.... Bijl heeft wel eerst even bij Koole afgecheckt dat Melkert niet moet gaan lopen roepen dat de PvdA op lokaal niveau niet met Leefbaren mag samenwerken. Dat zal Melkert dus niet doen.

  Tekst: Ruud van den Bosch
  Foto: Greta Verduin

  Feestje Openbaar Onderwijs omstreden

  Almere 23 Maart 2002
  Het feestje dat, ter ere van het 25-jarig bestaan, onlangs werd gehouden door het openbaar onderwijs in Almere, heeft tot onverkwikkelijke toestanden geleid:
  Een adjunct-directeur van een openbare school meldde aan het Dagblad van Almere dat de organisatie krakkemikkig was. Zo zouden leden van haar school niet tot het feest in discotheek Eindelijk zijn toegelaten, omdat de gereserveerde kaarten niet geregeld waren. Deze adjunct-directeur is inmiddels door bestuursmanager Douwe de Vries ´op het matje geroepen´, meldde de krant.

  Ben boos :-(
  Frits Huis, van Leefbaar Almere, is bijzonder boos op de Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs, omdat op het symposium/onderwijsdebat aangekondigd werd dat Leefbaar Almere zonder bericht verstek had laten gaan. Volgens Huis is daarmee zijn partij ´te kakken´ gezet voor het Almeerse onderwijs-land. Temeer, zo meldt Huis op de website van LA, omdat hij keurig had afgezegd bij Douwe de Vries.

      
  Douwe de Vries
  Hoezo boos?
  Douwe de Vries reageert op de website van LA als volgt: "Wat een vreemde reactie geeft u op mijn herhaalde uitnodiging deel te nemen aan een debat! Ik heb de uitnodiging nota bene herhaald, omdat u niet hebt gereageerd. De secretaris van Leefbaar Almere heeft per email inderdaad gemeld, dat LA niet aanwezig kon zijn: zaterdagavond om half negen op mijn werkadres! Daar was ik toen niet en daar ben ik ook niet geweest voordat maandagochtend onze feestelijkheden begonnen."

  Joop Kuys ontbrak :-((
  Frits is bijzonder ontstemd over het feit dat de allereerste schooldirecteur van de eerste school ´De Bijenkorf´ niet voor het feest was uitgenodigd. Huis: "Overigens werd de viering van ruim 25 jaar openbaar onderwijs in Almere ontsierd door de afwezigheid van de eerste schoolleider in Almere, Joop Kuys, destijds directeur van de openbare basisschool De Bijenkorf. Joop Kuys heeft voor het feest geen uitnodiging ontvangen. Wel werd een documentaire vertoond waarin Hans Deijs als eerste directeur van De Bijenkorf ten tonele werd gevoerd. Hans Deijs was echter leerkracht tijdens het schoolleiderschap van Joop Kuys. Hij volgde Kuys op toen deze directeur werd van een nieuwe Jenaplanschool (De Kring) in Almere Buiten."

      
  Op de foto uit 1981: Ruud van den Bosch, Astrid v.d.Pol, Joop Kuys (met zonnebril), Jannie Bakelaar, Eefje Bijl. Op de voorgrond van links naar rechts: Patty v.d. Vlis, Hansje Bunschoten (de huidige vrouw van Joop Kuys) en Nico Scharn (gehurkt); Hans Deijs (zoals genoemd door Huis) ontbreekt op de foto


  Waar was van den Bosch :-(((
  Ik heb navraag gedaan of onze gewaardeerde medewerker, Ruud van den Bosch, (zie foto) ook uitgenodigd was voor het feestje dat door de Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs gegeven werd.

  Al 13 jaar strijd met Openbaar Onderwijs :-((((
  Ruud: "Nou nee... Ik lig al een jaar of 13 met mijn (gewezen) werkgever overhoop. Het lijkt me hier niet de plek om aan jou precies aan te geven hoe dat zit. Ik heb er een website aan gewijd, waar iedereen kan lezen wat je in Almere, zelfs als één van de leerkrachten van het eerste uur kan overkomen. Het heeft me zo´n tien jaar van strijd gekost met de gemeente Almere. Sinds augustus 1998 is dat door de Bestuurscommissie overgenomen. Het is me niet in de koude kleren gaan zitten en heb sinds anderhalf jaar een advocaat in de arm genomen. Dat kun je allemaal op mijn website lezen".
      
  Ruud van den Bosch

  Stroom van aangetekende brieven
  Bijna zonder ademhalen vervolgt hij: "Doordat ik een advocaat in de arm genomen heb ben ik van de enorme druk af die het Openbaar Onderwijs constant op mij legde. Je kunt het geloven of niet...., maar ik kreeg soms per week 6 aangetekende brieven, faxen en wat dies meer zij. Zelfs de bode van het stadhuis kwam ´savonds aan de deur met weer een stuk van het Openbare Onderwijs. De postbode was er zo aan gewend dat die soms aanbelde omdat hij dacht dat er weer eens wat aangetekends voor mij was. Bleek hij zich vergist te hebben. Die dacht dus op den duur... Openbaar Onderwijs... dus aangetekend. Bleek het te gaan om een zending per gewone post die ze eerder aangetekend hadden verzonden. Doodziek werd ik ervan.
  Ik heb zelf alle procedures bij de rechtbank gevoerd, maar op een gegeven moment word je dat zat. Vandaar een advocaat. We zien wel hoe het afloopt. Ik heb er geen hoop op dat ik mijn baan als onderwijzer weer terugkrijg, maar ik ben nu eenmaal van de slag die het niet snel opgeeft. Zelf 150.000 Gulden afkoopsom voor alle sores heb ik afgewezen. Als ze nou met een miljoen over de brug waren gekomen had ik er nog wel over willen nadenken hoor!"
  , aldus Van den Bosch.

  Bij ieder praatje hoort een plaatje
  "Heb je nog meer foto´s van die begintijd van de Bijenkorf", vraag ik hem.
  "Jawel, maar niet zoveel meer. Al mijn foto-albums kan ik op dit moment moeilijk bij. Maar ik heb er nog wel een paar. Bijvoorbeeld één van mij en een klas van de Bijenkorf uit 1978".

      
  Klas 4 en 5 van de Bijenkorf 1978

  "Voor mij staan 2 meisje: Sylvia de Boer en Miranda Kruit (de dochter van Henk Kruit). Tweede van rechts (zwarte trui) is Clemens Tierie (de zoon van ex-wethouder André Tierie -PvdA). Dat meisje helemaal rechts liggend met die rode kousen is Tamara Fransizsok. Die ontmoette ik twee jaar geleden nog eens. Ze was toen vrijwilliger bij de Dierenambulance en kwam de net overleden poes van mijn dochter ophalen. Tjsongje wat die meiden kunnen veranderen. Leuk hoor. Overigens kom ik ze regelmatig nog tegen in ´het dorp´. Ik herken ze meestal niet, zo veranderd zijn ze, maar.... mij herkennen ze meteen. En zo doe je soms je boodschappen in de Super samen oplopend met een oud-leerling van je. Ach memories.
  Op de achtergrond zie je, de inmiddels afgebrande, school de Bijenkorf."


      
  Joop Kuys
  Joop komt wel
  Duidelijk geëmotioneerd door de foto´s vervolgt Ruud: "Ik kan me wel voorstellen dat Huis een beetje pissig is over het negeren van Joop Kuys. Dat was toch een heel gezichtsbepalende figuur in die beginjaren in Almere Haven.
  En inderdaad, zoals Huis schrijft, het hele sociale leven speelde zich op die school af. Zonder Joop Kuys, die ´zijn school´ openstelde had Almere in die beginjaren een boel gemist. Van de boksschool tot de Scheidegger-cursussen en de vergaderingen van de advies-raad...alles in die ene school van Joop Kuys. Op 19 juli vorig jaar heb ik Joop nog ontmoet bij het Tegelschilder-project voor Almere Haven van wethouder Van Ling. Joop was wél door haar uitgenodigd om zijn tegeltje te maken voor de havenkom in Almere. En Joop komt dan!".

  Net als Frits Huis vindt Ruud van den Bosch het een grote misser van het Openbare Onderwijs Almere, dat Joop Kuys vergeten is voor een feest waar die niet had mogen ontbreken.

  Tekst: Rob Franken
  Foto´s: ter beschikking gesteld door Ruud van den Bosch
  Foto Kuys beschildert zijn tegels: Greta Verduin.

  LA en Pvda-Almere willen nog dit weekeind tot college komen

  Almere 23 Maart 2002
  De poging van VVD-informateur Henk Smeeman om met het CDA tot college-vorming te komen, is bij zowel de PvdA en Leefbaar Almere (LA) volkomen verkeerd gevallen. Nadat LA het (in-)formatie-stokje aan de VVD had overhandigd wilde de VVD nog eens met LA om de tafel in beslotenheid. Leefbaar Almere heeft daarvoor bedankt. Hierop heeft Smeeman een traject ingezet om samen met het CDA en Groen Links een college te vormen, met eventuele steun van kleinere partijen, zoals de Seniorenpartij (VSP), D66 en CU.

  PvdA: Wij doen niet mee zonder LA
  Zoals door ons al eerder hier gemeld is de PvdA niet van plan om zonder LA in een college te stappen. De PvdA heeft op het hoogste landelijke PvdA-niveau hierover overlegd en daarvoor toestemming gekregen. De PvdA-Almere gaat voor een sociaal en progressief college met dito programma en ziet, de verkiezingsuitslag in aanmerking nemend, hiervoor aleen mogelijkheden met LA.

      
  Leefbaren en PvdAaiers

  Dit weekende een ´progressief´ college?
  Nog dit weekeinde wil de PvdA ´spijkers met koppen slaan´. Samen met LA zullen zij met het CDA en GroenLinks om de tafel gaan om te trachten op programmatische gronden een college te vormen.
  Met de PvdA valt voor LA in ieder geval te praten over Betaald Parkeren. Dat zou leiden tot een compromis waarbij betaald parkeren alleen geldt voor de koopzondagen, de zaterdag en op de wekelijkse koopavond. Verder is het dan vrij parkeren in Almere, hetgeen gerust een unicum genoemd kan worden. Overigens is dit eens een voorstel van D66 geweest.
  Over het andere speerpunt Omniworld is onlangs al gebleken dat de PvdA een heel eind tegemoet kan komen aan de wensen van LA.

  Voor het persbericht van de PvdA: Lees meer

  Tekst: Ruud van den Bosch

  Nog even geduld: Het college komt er aan!

  Almere 25 Maart 2002
  De pogingen van wethouder Smeeman (VVD) om zijn partij in ´de picture´ te houden lijken nu definitief gestrand. De PvdA heeft, bij monde van wethouder Bijl haar liefde verklaard aan Leefbaar Almere. Er lijkt geen houden meer aan. Een college met PvdA en LA ligt binnen handbereik.

      
  Spijkers met koppen slaan in de Kemphaan

  Het Kemphaan-akkoord:
  Omniworld en Betaald Parkeren: "Samen komen we er wel uit"

  Reeds eerder zaten PvdA en Leefbaar Almere (toen nog met de VVD) bij elkaar in Brasserie de Kemphaan in Almere. Toen om te bekijken of een coaltie LA-PvdA-VVD mogelijk was. Zondag-avond 24 maart deden de PvdA en LA het nog eens dunnetjes, maar nu wel in openbaarheid, over.
  De PvdA en LA verwachten dat deze beide onderwerpen geen breekpunten zullen zijn bij een eventuele formatie. Wat de PvdA betreft zal in Omniworld in ieder geval niet meer geld gestoken worden dan tot nu toe. En een compromis over Betaald Parkeren is met de Leefbaren ook bespreekbaar.
      
  Haanstra en Huis proosten op de goede afloop

  Een Kemphaan-akkoord
  Nog één ledenvergadering en
  één fractievergadering

  De PvdA zal de resultaten van het ´Kemphaan-akkoord´ vanavond aan de leden van de PvdA voorleggen.

  LA zal hetzelfde doen in een... fractievergadering.
  De verwachting is dat een college LA-PvdA samen met het CDA, GroenLinks en eventueel D66 tot de mogelijkheden behoort.

  Tekst: Ruud van den Bosch
  foto´s: Marien Vlug

  VVD geeft het nog niet op

  Almere 26 Maart 2002
      
  Smeeman geeft ´terug´
  Wethouder Smeeman (VVD), de informateur tot maandagavond 25 maart, heeft de handdoek in de ring geworpen en het initiatief neergelegd. Door tussenkomst van wethouder Wim Faber (CDA) werd het ´estafette-stokje´ wederom neergelegd bij Leefbaar Almere. Frits Huis (LA) wilde alleen met de PvdA samen het stokje aannemen. Leefbaar Almere en de PvdA gaan morgenochtend wederom om tafel.

  PvdA-leden betuigen instemming
  Inmiddels is van de, eveneens maandagavond gehouden, PvdA-ledenvergadering bekend dat de leden het volledige vertrouwen in de fractie hebben uitgesproken. De pvda-fractie heeft daarmee een volledig blanco cheque van de leden gekregen om met Leefbaar Almere op de ingeslagen weg voort te gaan.

  VVD geeft nog niet op; oude coalitie ook nog mogelijk
  De fractie-voorzitter van de VVD, Martin Sinke, ziet de toekomst desondanks erg zonnig in: "We laten ons niet zomaar aan de kant zetten hoor. Het hangt allemaal af van GroenLinks en het CDA.
  Sinke heeft grote bewondering voor een man als Ruud Pet (GroenLinks): "Die houdt tenminste zijn rug recht als het over betaald parkeren gaat, dat de Leefbaren willen afschaffen."
  Het is inderdaad nog maar de vraag of GroenLinks zich laten verleiden om toe te happen op een samenwerking met Leefbaar Almere en de PvdA. Vorige week (toen nog onder informateur Veenstra) liet Pet daar ook geen onduidelijkheid over bestaan waar hij stond als milieu-partij.
  Volgens Sinke kan het, als het zo doorgaat, ook nog een minderheidscollege worden dat de PvdA en Leefbaar Almere in ´elkaar gaan flansen´. Veel kans dat het geruime tijd kan ´zitten´ geeft hij het echter niet.
      
  Wim Faber

  Faber (CDA): "Altijd prima met de VVD samengewerkt"
  Ook Wim Faber (CDA) kan zich nog nauwelijks een samenwerking met de Leefbaren voorstellen: "Ik wil eerst wel eens zien waar ´ze´ mee komen. Op voorhand sluiten we niks uit. We hebben altijd prima met de VVD samengewerkt. De VVD heeft een zeer goed positief stempel gedrukt op het College. Daar hebben we grote waardering voor. Maar ja...politiek is een hard vak, dus we sluiten niks uit, maar echt voorstellen kan ik het me nog niet", aldus Wim Faber.

  Compromis betaald parkeren; een tip :-)
  In PvdA-kringen wordt gedacht aan een compromis met Leefbaar Almere op het punt van betaald parkeren: Het eerste uur gratis. Onze software-techneut van Almere-City (Rob Franken) vindt dat Leefbaar Almere daar onmiddellijk akkoord mee moet gaan. Die zouden dan hun verkiezingsbelofte van gratis parkeren totaal binnenhalen.
  "Als ik de opdracht zou krijgen om dat software-matig voor elkaar te boksen zou ik me afvragen wat ze nou eigenlijk willen. Ik kan dan maar tot één conclusie komen....... Het is volkomen gratis parkeren in Almere. Zo groot is dat centrum niet. Dus even regelmatig binnen een uurtje, je auto uit de garage rijden of van het parkeerterrein af en er weer in of er weer op. Een kind kan dat bedenken", aldus Rob Franken, die helaas niet bij dit soort technisch politiek moeilijke onderwerpen betrokken is. Maar... doe er uw voordeel mee..... als het zover komt tenminste, want de VVD geeft het nog niet op.

  Tekst: Ruud van den Bosch
  foto´s: Greta Verduin
  parkeertip: Rob Franken

  Een beginnende romance?

  Almere 27 Maart 2002
      
  Uw nieuwe correspondent
  Debora Korporaal
  Groen Links en CDA gaven gisteravond gehoor aan de uitnodiging van Leefbaar Almere en de PvdA om te praten over collegevorming. Arie Willem Bijl opent namens de PvdA met het compromis dat zij met Leefbaar Almere hebben bereikt over Omniworld en betaald parkeren. De kernwoorden voor een gezamenlijk collegeprogramma zijn: sociaal en progressief.

  GroenLinks tast af
  Voor Groen Links gaat dat allemaal te snel. Ruud Pet wil eerst meer weten over die compromissen. Wat wordt precies in een evaluatie over betaald parkeren onderzocht? De parkeerdrukte in de stad, de financiële gevolgen van afschaffing, het milieuaspect? En wat doet Leefbaar Almere als de evaluatie uitwijst dat betaald parkeren moet blijven. In tegenstelling tot vorige week verklaarde Leefbaar -ditmaal bij monde van Frits Huis- dat betaald parkeren voor hen wel bespreekbaar is.
      
  Een tevreden Heleen Visser en Arie Willem Bijl

  Leefbaar vindt betaald parkeren nu wel bespreekbaar
  "Zelfs al zou het afschaffen van betaald parkeren extra geld kosten en het college stelt dat voor dan mag de gemeenteraad daarover besluiten", aldus Johanna Haanstra (PvdA). Want de raad beslist nog steeds over begrotingsuitgaven; dat is gelukkig met de komst van het dualisme niet veranderd.

  Omniworld avontuur
  Over Omniworld worden opnieuw grenzen afgetast. Uiteraard wil geen enkele fractie de komende jaren geld steken in betaald voetbal. Maar wat moet er gebeuren als de grondexploitatie ontoereikend is? En wat, als het ontmantelen van Omniworld heel veel geld gaat kosten? Ook daar daagt een oplossing.
  Frits Huis "als betaald voetbal zichzelf opblaast en dat gebeurt natuurlijk, dan moet de ontwikkeling van Almere Poort niet in gevaar komen".
  Arie Willem Bijl vult daarop aan: "dan zoeken we andere publieksvoorzieningen die daarin een plek kunnen krijgen".

  Romantiek en multiculturele diversiteit
  Om 20.35 uur precies krijgt de avond een welhaast romantische wending. Bijna idyllisch beschrijft Frits de diepe glans die hij in de bruine ogen van Arie Willem heeft gezien. Het is duidelijk dat deze twee partijen met elkaar verder gaan
      
  Etudes van Nico van Duijn

  Ruud Pet is nog niet overtuigd en vraagt naar concrete projecten op het gebied van multiculturele diversiteit. Hij pleit voor een collegiaal bestuur dat tolerant is ten opzichte van wethouders die eens een minderheidsstandpunt innemen. Dat oogst bijval en is het tijd voor een schorsing. Terwijl de partijen een ruim half uur nodig hebben voor fractieberaad speelt Nico van Duijn wat etudes op de gitaar.

  Ringen en banden gesmeed
  Daarna lijkt alles zo goed als rond: zowel Groen Links als het CDA verklaren verder te willen onderhandelen over collegevorming. Arie Willem belooft dat alle belangrijke punten van de vier aanwezige partijen terechtkomen in een programma. Groen Links laat zich deze kans niet schieten en legt meteen nog vier ‘ideologisch harde’ wensen op tafel over milieu, duurzaamheid, collegiaal bestuur en Stadscentrum. Het CDA heeft zich tot dat moment nog nauwelijks laten horen. Heel even heeft Wim Faber zich als demissionair portefeuillehouder Financiën geroerd. Hij belooft om de wensen van het CDA in de volgende ronde in te brengen.

  Wordt vervolgd
  Die ronde vindt morgen plaats: ergens met de benen op tafel en een lunch erbij. Of ze dat in De Kemphaan allemaal wel goedvinden?

  Tekst: Debora Korporaal
  Foto´s: Ruud van den Bosch  LeefbaarAlmere: "Omniworld is in CDA-termen een Godswonder"

  Almere 29 Maart 2002
  Het kabbelde weer rustig voort. De onderhandelingen op donderdag 28 maart 2002. Het wachten is op de echte kogel door de kerk voor er een College uitrolt van: PvdA, Leefbaar Almere (LA), het CDA en GroenLinks (GL). Het Concept-verkiezingsprogramma, waar de gemiddelde Almeerder geen enkele weet van heeft, stond voor de te verleiden partijen (CDA en GL), open om op- en aanmerkingen op te maken. Het ging over ´blauwe longen´, gratis parkeren voor de fiets, het sociale gezicht van Almere en de Park-nota (om maar iets te noemen).

      
  Ff overleggen
  NOTA
  Vooral het woord ´nota´ lag in de mond bestorven en het bleek er op neer te komen dat het toekomstige College vooral bestaand beleid gaat uitvoeren. Echter, wij van ALmere-City bemerkten nogal wat verschil in de verwachtingen over.....

  Omniworld en Betaald Parkeren: "van voor naar achter, van links naar rechts"
  De hoofdmoot van de verkiezings-belofte van Leefbaar Almere betrof deze twee punten:
  1. Torpederen van Omniworld en ...
  2. Afschaffen betaald parkeren.
  Van de CDA-onderhandelaar (Wim Faber) hebben we begrepen dat de kans levensgroot aanwezig is dat Omniworld en het betaald voetbal wél doorgaat.
  Van de LA-onderhandelaar (Jeroen Mulder) mag het een "Godswonder" heten als Omniworld een sponsor vindt die het doorgaan van betaald voetbal mogelijk maakt. Leefbaar Almere ruilt niet-doorgaan Omniworld in voor wél betaald parkeren

  Bepaalde vormen van betaald parkeren blijven in Almere",
  Dit mogen we uit de mond van Jeroen Mulder noteren (ZIE OOK DE VIDEO), maar Almere mag blij zijn dat met het niét doorgaan van Omniworld Almere voor een financiële ramp behoed blijft. Dat Omniworld door zou gaan in zijn huidige vorm, dat..... hebben wij van Almere-City toch echt verkeerd begrepen (video), aldus Jeroen Mulder (LA).

  De Vervuiler betaalt en Omniworld heeft kans op doorgaan
      
  Henk Smeeman neemt poolshoogte
  Ze zitten aan één onderhandelings-tafel, maar of ze dezelfde taal spreken is nog maar de vraag. Waar Mulder het een "Godswonder" (in CDA-termen) zou vinden als Omniworld wel doorgaat, spreekt Faber ervan dat sponsors zich wellicht melden zodat Omniworld verder doorgaat.
  Waar Faber spreekt over betaald parkeren in de zin van "de vervuiler betaalt", spreekt Mulder ervan dat "betaald parkeren in zijn huidige vorm verdwijnt".
  Dat betaald parkeren blijft, ontkent Mulder niet, maar hij spreekt ervan dat "het in bepaalde vormen blijft".

  Leefbare kiezers moeten tevreden zijn
  Als Mulder gevraagd wordt naar een verantwoording voor zijn kiezers, komt het erop neer dat die tevreden moeten zijn dat Almere voor een Omniworld-ramp bespaard blijft (Faber denkt dat realisatie van Omniworld nog mogelijk is.... ) en ´bepaalde vormen van betaald parkeren voor lief moeten nemen´.

  Faber: "tenzij er iets gebeurt"
  Wim Faber liet zich tijdens de onderhandelingen niet onbetuigd. Veel punten bracht hij in; van cofeeshops tot gezinsbeleid. Hij ziet een college PvdA, LA, CDA en GL wel tot de mogelijkheden behoren, echter: "Tenzij er iets gebeurt tot de volgende raadsvergadering, waardoor je weer op andere wijze moet beginnen".
  Ons lijkt, gezien de verschillen in verwachting tussen een aantal partijen dat er nog eens goed besproken zou moeten worden wat dié verwachtingen zijn. Is het een ´Godswonder´ als Omniworld wél doorgaat, moet de vervuilende autmobilist voor het parkeren betalen of moet Omniworld als ´wisselgeld´ dienen voor dát parkeren.... en bovenal... hoe zal de kiezer van LA dit alles beoordelen?

  Bekijk en hoor het zelf.... in de video

   Almere-City Video Nieuws


  Tekst: Ruud van den Bosch
  Camera: Rogier Maas
  Video-editing/productie: Rob Franken

  Film-Paasweekend bij Almere-City

  Almere 30 Maart 2002
      
  Willem Dafoe als Christus
  Voor degenen die niet in de file willen zitten en dus niet op weg zijn met camper of naar een vakantie-huisje wil Almere-City er een Film-Paasweekeinde van maken. Met een kabel of adsl verbinding, kunt u zaterdag en zondag de film "The Last Temptation of Christ" zien.

  The last temptation of Christ
  "Het dualisme van Christus het smachten zo menselijk... zo bovenmenselijk van de mens naar God is mij altijd een ondoorgrondelijk raadsel geweest. Mijn grootste smart en bron van al mijn vreugde en verdriet, is al sinds mijn jeugd de voortdurende en eindeloze strijd tussen de geest en het vlees. Mijn ziel is de arena waar deze 2 legers slaags zijn geraakt."
      
  David Bowie
  Hiermee start de film naar het boek van Nikos Kazantzakis "de laatste verzoeking van Christus".
  Deze film is niet gebasseerd op de bijbel, maar op de ontdekking van deze eeuwige geestelijke strijd. Een door de katholieke kerk verboden film. In Amerika is die zelfs door de regering Reagan verboden. Met prachtige muziek van Peter Gabriel.
  David Bowie speel Pontius Pilatus. Een must voor de filmliefhebber. Deze film is uit de roulatie genomen.

  Maandag 2e paasdag
  Om er vanaf dinsdag weer op volle sterkte tegenaan te kunnen bij de baas zal maandag 2e Paasdag de meest controversiële pornofilm aller tijden vertoond worden met Linda Lovelace in de hoofdrol waarin zij zichzelf speelt: "Deep Throat". Ook deze film werd zowel door Rome als Amerika verboden.

  Deep Throat
  Deep Throat 1972, sexual explicit movie met pornoster Linda Lovelace.


  Het verhaal van Deep Throat handelt over een jonge dame die niet echt aan haar trekken komt.
  Ze voelt wel wat, maar niet veel. Bij de dokter wordt de oorzaak achterhaald. Een vreemde speling van de natuur heeft bij Linda haar ´genotsplekje´ achter in haar keel doen belanden.

  Boven de 16
  Linda besluit als sex-therapeute bij de dokter in dienst te treden. Komt ze toch noch genoeg aan haar trekken.
  Waarschuwing!!!! Deze film die maandag in het theater vertoond zal worden is beslist niet geschikt voor jonge kijkers. Nadere info over deze film.

  Klik HIER om naar het theater te gaan.
  Veel plezier,

  Tekst Almere-City TV Team

 • - © 2001 PSI -