-Gulden Net Nieuwsgrepen uit Almere van april 2001-

Partner Flevoland.to

- "Between Blue Lines" - multimediaprojekt -

in Jongerencentrum TOTUM in Almere

In het weekend van 27 t/m 29 april vindt er een media-evenement plaats; heel TOTUM is verbouwd tot een mediahouse, inklusief 4 multimediacomputers waar de jongeren zelf mee aan de slag kunnen.

01=_totum_27-4-0_ali_b_Rap.jpg (21715 bytes)

De bedoeling is om jongeren te laten zien dat Kunst en Media heel goed samen kunnen gaan en tegelijk om ze enthousiast te maken om zelf een bijdrage te leveren!
De opening werd ge'rapt' door Ali B. die een geweldig imponerende, ademstollende performance bracht.....

De rapper Ali B

....vervolgens hield de nieuwe direkteur van De Paviljoens een vlotte (korte) speech....

Direkteur Macha Roesink

02_MachaRoesink.jpg (21965 bytes)

03_Expo_Media.jpg (9151 bytes)

....waarna iedereen vol spanning ging kijken naar o.a. de 'interaktieve' schilderijen .
Het projekt heet "Between Blue Lines" en bestaat uit een interaktieve expo met films, muziek, bewegende beelden en schilderijen en speciale 'lampen'. Het mediahouse is helemaal door Nederlandse mediakunstenaars opgebouwd.
Je kunt er gratis heen en evtl. meedoen. (Rentmeesterstraat 2 in Almere)

Jongerenwerker Rene Kempenaar

06_Rene_Kempenaar.jpg (24377 bytes)

Dit evenement is de start voor meerdere aktiviteiten op dit gebied. In het najaar 2001 wordt er een gezamenlijk educatief projekt georganiseerd door Digital Playground uit R'dam en het CKV uit Almere.

Tekst en foto's: Greta Verduin

(zaterdag 28 april 2001 hl)

Partner Flevoland.to

- Feestelijke opening SARA in Almere -

Donderdag 26  april 2001 de SARA co-location Almere feestelijk in gebruik genomen.
SARA is vooral bekend als het gigantische Reken- en Netwerkcentrum in A'dam-Oost.
Omdat zelfs dat uit zijn jasje groeide (door de sterke toename van het Internetverkeer en de grote vraag naar een co-location) kwam men al snel uit op Almere.
Almere stimuleert nieuwe investeringen op het gebied van ICT, waardoor de stad een ideaal vestigingsklimaat biedt voor de nieuwe SARA-lokatie. Vanuit deze vestiging levert SARA specifieke produkten en diensten aan bedrijven en instellingen.

0015_darkfiberroom.jpg (18853 bytes)


In dit gebouw van SARA in Almere is de nieuwe ALM-IX gehuisvest: de Almere Internet Exchange. De ALM-IX is een knooppunt van netwerken en vormt daarmee een exchange-point van digitale data.
SARA staat voor Stichting Acadenisch Rekencentrum Amsterdam.
Met een eigen 'dark fiber' breedband-verbinding is het gebouw van SARA rechtstreeks gekoppeld aan de SARA-vestiging in A'dam.

Op de foto rechts de enorme koelinstallatie, nodig om de netwerken te laten draaien.

0017_koeling_sara.jpg (23659 bytes)

0019_Noodstart_Sara.jpg (21267 bytes)

Links het dieselaggregaat, een noodstroomvoorziening, om de netwerken te laten draaien bij eventuele stroomuitval.
De kwaliteit van de faciliteiten in Almere is gebaseerd op de nieuwste technologische ontwikkelingen en overeenkomstig de eisen die vanuit de markt worden gesteld. 0053_VirtualReality.jpg (12954 bytes)

0070_LiesSpruit_Sara.jpg (15788 bytes)

Voor de officiŽle openingshandeling in SARA door weth. Lies Spruit werd een programma van lezingen afgewerkt in het Alnovum.
Jan Rietveld, bestuurslid SARA, vervolgens wet. Spruit van Economische Zaken en Pieter Adriaans, senior research advisor voor Perot Systems en hoogleraar UVA. Vervolgens ging het (ludiek) op de step of tandem naar het SARA-gebouw.
SARA is gevestigd aan Randstad 22-153

Tekst en foto's: Greta Veduin

(zaterdag 28 april 2001 hl)

Partner Flevoland.to

- Weth. Pauline van Hoogenhuizen-Verploegh stapt op -

>> verklaring door de wethouder op 25 april 2001<<

Pauline_van_hoogenhuizen.jpg (23984 bytes)

Wethouder Pauline van Hoogenhuizen-Verploegh (VVD) heeft haar portefeuille ter beschikking gesteld omdat zij 
"na terugkomst (na een langdurig ziekteverlof) had geconstateerd dat er geen vruchtbare voedingsbodem meer bestond voor een verdere samenwerking, zowel binnen het voltallige College als binnen de VVD-fraktie".
"In de afgelopen periode heb ik mij binnen het College ingezet voor een aantal zaken waarbij ik teveel tegenwerking heb ondervonden. Dat betreft o.a. het tot stand komen van het Organisatie Ontwikkelingstraject van de ambtelijke organisatie, het opstarten van   'de Brede School' en de herhaalde verzoeken om extra geld vrij te maken voor het Onderwijs. Vooral heeft het mij gestoord dat er, direct na het ingaan van mijn ziekteverlof, plotseling wel van alles mogelijk bleek te zijn en 24 miljoen gulden beschikbaar kwam voor Onderwijs.
In de periode dat ik als wethouder de gemeente Almere mocht mede besturen heb ik gelukkig ook aan ontwikkelingen mogen meewerken waar ik met plezier op terugkijk.
Ik noem in het bijzonder de verdere ontwikkeling van het Institute for Information Engineering, de komst van de brede propedeuse opleiding voor Gedrag en Samenleving, de ZMOK-school, de PABO en de ACTA; de onderhandelingen die hebben geleid tot een funktioneel leeftijdsontslag bij de Brandweer, de Organisatie Ontwikkeling en de facelift van het Stadhuis met de verbouwing van de Raadszaal, de centrale entree en de publieksbalies.

Naar mijn mening heeft de stad Almere in de huidige situatie en zeker in de verdere groei behoefte aan een College dat collegiaal optreedt.

Ik betreur het dat ik helaas de goede samenwerking met de ambtenaren en de vele instellingen zo moet beŽindigen en ik dank hen voor de goede samenwerking."

(25 april 2001 hl)

Partner Flevoland.to

- Bevolkingsraadpleging n.a.v. de Voorjaars(Mei)nota -

0055.jpg (23917 bytes)

De gemeente Almere doet er alles aan om 'de bevolking'  ofwel 'de burgers' erbij te betrekken: nu kon men reakties, opmerkingen of aanvullingen geven naar aanleiding van de z.g. Mei-nota. Daarin heeft het College de aktiviteiten (en de financiele   konsekwenties) beschreven die de gemeente van plan is op korte of langere termijn (MIP=Meerjaren Investering Programma) uit te voeren.
De opzet van deze 'raadpleging'  was om de bewoners naar de raadszaal te krijgen, waar zij kunnen meepraten en met suggesties komen. Daardoor zou men ook meer betrokkenheid krijgen bij de eigen stad of wijk.
Diverse raadsleden zaten in de zaal en alle fraktievoorzitters zaten vol verwachting in de raadszaal achter de Collegetafel en luisterden aandachtig naar alle insprekers. Vervolgens werden enige vragen gesteld of kwam iets van een discussie op gang. De bedoeling was per slot dat dingen die gezegd werden, evtl. verwerkt worden in de volgende (Najaarsnota) gemeentelijke plannen.

Fractievoorzitter Jan Boone (D66) spreekt, collega Wim Boer (D66) luistert

0060.jpg (15287 bytes)

Veel organisaties waren van harte uitgenodigd om mee te denken. Deze laatste categorie was goed vertegenwoordigd: o.a. De Schoor (overheidsgeld dat niet -want niet geindexeerd- meegroeit voor welzijn), Houdt Haven Groen, SOGA (*een* loket -bijv. samen met LIA- voor de gebruikers?), Avanti (netwerken, meer ontmoetingsplekjes, parkjes), Vluchtelingenwerk (vrijwilligers: moeilijker want het werk is zwaarder; AMA's geen juridische begeleiding: aanvullend beleid nodig! hebben te maken met de nieuwe vreemdelingenwet) en de Samen-op-weg-kerk (over 'technisch'- niet-uitzetbare asielzoekers...), Zorggroep Almere, Zwemvereniging de Aalscholver (die pleitte voor meer 'water' en 'uren' want nu moeten kinderen vaak een jaar wachten om zwemles te krijgen...);

0056.jpg (19981 bytes)

Belangenvereniging Zuidoever Weerwater (zijn niet tegen disco maar tegen de overlast: is recreatiegebied! vragen om projektleider (onafhankelijk van gemeente: geen ambtenaar!), met als advies: "gemeente, zorg voor visie!") en nog heel veel andere organisaties. Het werd een lange (inspraak-)avond.
Van individuele 'burgers' was weinig te merken.....helaas. Misschien ook omdat men zich van tevoren had moeten opgeven en ook nog vertellen wat het onderwerp zou zijn?

Tekst en foto's: Greta Verduin

(26 april 2001 hl)

Partner Flevoland.to

- Boek en foto-expo "Regarding Nature" -

0012.jpg (21684 bytes)

Dinsdag 24 april 2001 werd een foto-expo in de openbare ruimte geopend van de fotograaf Marnix Goossens en tegelijkertijd werd het kunstboek "Regarding Nature" gepresenteerd in de Burgerzaal van het Stadhuis Almere, waar Burgemeester Hans Ouwerkerk het eerste exemplaar uitreikte aan Geke Faber, Staatssecretaris Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Het boek en de expo "Regarding Nature" ofwel "Natuur in Almere" vormen de opmaat van het Jubileumjaar 'Almere 2001'  ( 25-jarig bestaan en de 150.000ste inwoonster).

Links Thom Ummels (SSA)

0013(4).jpg (18700 bytes)

0014.jpg (18621 bytes)

Een zestal foto's zijn als 'blow-up' te zien in het Stadshart Almere: op het Stadhuis;

foto Stadhuis aan de Wandellaan, naast het Stadhuis...
...Ouwerkerk, Faber, Goossens, Ummels en Nijhof...

0019(4).jpg (26154 bytes)

0053.jpg (16410 bytes)

...aan de Spoordreef, schuin tegenover het postkantoor; twee aan weerszijden van het Tegelzetterhof en een aan de Flevogarage.
Marnix Goossens studeerde fotografie aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. daarna een 2e fase opleiding Autonome Beeldende Kunst aan de Ateliers in Arnhem en van 1999-2000 aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam.
Stichting Stadspromotie Almere (SSA) verstrekte hem de opdracht en Goossens trok er een jaar lang op zijn brommer op uit om een beeld van Almere te creeren, gezien door de ogen van een 'buitenstaander', zijnde: geen Almeerder.
Nog te zien, deze buitenexpo "Natuur in Almere" , t/m 24 juli 2001.

Tekst en foto's: Greta Verduin

(25 april 2001 hl)

Partner Flevoland.to

- Convenant Leefklimaat Stedenwijk getekend -

0011_bewoners.jpg (21137 bytes)

De bewoners

23 april 2001 werd het eerste Convenant (nieuwe stijl) getekend in buurthuis Stedepunt door 13 verschillende partijen. Natuurlijk was ook weth. Arie Willem Bijl van de partij om namens de gemeente Almere zijn handtekening te zetten. Verder had men 3 foto's van de wijk opgehangen, met daaronder grote witte vellen papier, waarop alle aanwezigen uitgenodigd werden om hun wensen op te schrijven.
Niet dat alles direkt uitgevoerd zou worden maar het zou serieus bekeken worden waar behoefte aan was.
Aanleiding was het feit dat er een flink aantal organisaties betrokken zijn bij het beheer van de wijk maar dat de samenwerking en communicatie onderling vaak te wensen over laat, ook naar de bewoners toe. Er is bijvoorbeeld sprake van overlast door jongeren, de verkeersveiligheid laat te wensen over, de openbare ruimte is toe aan een eigentijdse, meer passende aankleding of inrichting of er wordt illegaal afval gedumpt.

0015_allemaal.jpg (20778 bytes)

De deelnemers

Ook het onderhoudsnivo van een aantal woningen en de betrokkenheid van de bewoners kan beter. Al deze punten zijn geconstateerd, waarna men besloot deze knelpunten gezamenlijk aan te pakken. Het ondertekenen van dit Convenant betekent dat alle deelnemende partijen zich verplichten om zich te gaan inzetten om de Stedenwijk veilig en leefbaar te maken en te houden, waardoor het er prettig wonen is!

0018_tekstonderfoto.jpg (12429 bytes)

De deelnemende partijen die het Convenant getekend hebben, zijn:
* aannemersbedrijf Tomin
* bewonersver. Boulevardflat(s)
* bewonersver.Olstgracht
* bewonerscommissie Stedenwijk-Midden
* bewonerscommissie Stedenwijk-Noord
* bewonersplatform Mooi Zuid
* buurtbedrijf Stedenwijk
* christelijke woningbouwver. Goede Stede
* gemeente Almere
* politie Flevoland, distrikt Almere
* welzijnsstichting De Schoor
* woningstichting GSA
* woningstichting WVA

Tekst onder foto...

Bij de afspraken en de te ondernemen aktiviteiten zullen ook de scholen in de wijk, het winkelcentrum, de Horeca en div. Makelaars betrokken (misschien tzt ook partij in het Convenant?).
In het Convenant staan de afspraken beschreven over de te ondernemen aktiviteiten, of de toezeggingen; dat kunnen projekten zijn of geldbedragen 'ten behoeve van'. Bijv. Tomin doet niet alleen het normale groenonderhoud maar neemt ook initiatief tot een aktie 'zwerfvuil verwijderen' in de wijk; en gaat op zoek naar geschikte 'hondenuitlaatstroken'.

"Tomin Tekent

0013_tamintekent.jpg (21843 bytes)

Van de bewonersorg. Boulevardflat(s), de Olstgracht-Giethoornpad, Stedenwijk-Midden, Stedenwijk-Noord en Mooi Zuid gaat men deelnemen aan de website-cursus, zoals die wordt georganiseerd door de gemeente. Op die 'eigen website' kunnen alle aktiviteiten dan mooi vermeld worden!
Buurtbedrijf Stedenwijk draagt een bedrag bij van f. 25.000.= aan de aktie-pot, met als voorwaarde: de betrokkenheid van de bewoners.

0019_KorryKurulTay.jpg (19653 bytes)

Dank U wel!

Chr. woningbouwver. Goede Stede stelt geld ter beschikking uit haar 'leefbaarheidsbudget' voor o.a. een bewonersblad, schoonmaak hoogbouw, aanpak tuinen en zet een wijkbeheerder is die regelmatig toezicht houdt in de wijk.
De gemeente Almere stelt ook een bedrag van f. 25.000.= ter beschikking voor de aktie-pot Stedenwijk en hoopt daarmee te bereiken dat grof-vuil correct wordt aangeboden; de kwaliteit van het onderhoud wordt verbeterd; de bewoners laten participeren.
Op initiatief van de gemeente worden projekten opgezet om de leefbaarheid te verbeteren; en faciliteiten 'in natura'.
De politie Flevoland zet 4 wijkagenten in (Stad-west), waarvan een agent fulltime aktief zal zijn in de Stedenwijk; verder projekten ter bevordering van de veiligheid.
De Schoor zal zich inzetten om de betrokkenheid van de bewoners te vergroten (er zijn al op deze manier projekten gerealiseerd).

Lekkere Hapjes!

0020_annievan'tende.jpg (19743 bytes)

Woningst. WVA (Woningbouw Ver. Almere) zal ook initiatief nemen tot projekten die de leefbaarheid bevorderen en zich inspannen voor de realisatie daarvan. Er komt een informatieboekje en verwijzing naar info op Internet; huismesters en inspekteurs worden ingezet om erop toe te zien dat alles verloopt zoals men wenst.

Woningst. GSA (Groene Stad Almere) zal ook zich inspannen om projekten te realiseren voor de leefbaarheid in de wijk; ook huismeesters en inspekteurs; Als straten worden opgehoogd (van bewoners van GSA-woningen) kunnenbewoners zand/ aarde krijgen om hun tuin op te hogen; en onderlinge kontakten verbeteren tussen de div. bewonersverenigingen.

Tekst en foto's: Greta Verduin

(dinsdag 24 april 2001 hl)

Partner Flevoland.to

- Afscheid van Jaap Carriere -

0009.jpg (22222 bytes)

20 april jl. werd er afscheid genomen van Jaap Carriere die 16 jaar gewerkt heeft bij De Schoor als 'opbouwwerker'. Jaap kreeg -terecht- alle lof toegezwaaid want hij is in al die jaren geen 'verstilde ambtenaar' geworden maar tot het eind toe oprecht betrokken gebleven bij Almere en in het bijzonder: het welzijn en de inspraak van de bewoners! Samenwerking op alle fronten, sociale cohesie in de ware betekenis.....vandaar dat vele (buurt-)bewoners en organisaties deze informele middag aanwezig waren om hem sukses te wensen in zijn nieuwe baan (zelfde funktie) in zijn woonplaats Haarlem.
Tekst en foto: Greta Verduin

(23 april 2001 hl)

-Chatsessie op AlmereRulez van weth. Douwe Halbesma-

In navolging van de chatsessie door weth. Arie Willem Bijl (PvdA), gaat nu binnenkort weth. Douwe Halbesma (VVD) chatten op de site van AlmereRulez op 3 mei a.s. van 19-20 uur. Het thema is "Struktuurplan Almere" (alle info hierover, ook over wethouder halbesma, is te vinden op http://www.almererulez.com  dan weet je tenminste waar het over gaat en met wie je gaat chatten!)

- Betaald parkeren in Almere -

Er was nogal wat te doen geweest over het uitstellen van betaald parkeren (ipv 2 april naar 1 september 2001) en het feit dat niet de gemeenteraad die (uitstel-)datum had bepaald maar het College van B&W.  Na een extra raadsvergadering en een raads-commissie Stadscentrum werd 12 april jl na veel kritische vragen de ingangsdatum vastgesteld namelijk 2 juli a.s. Volgens weth. Smeeman dient op die (streef-)datum wel alles in orde te zijn en te funktioneren; anders wordt het uiterlijk 1 augustus.

- Omniworld krijgt groen licht -

In de Raadsvergadering van 19 april 2001 besliste de Almeerse gemeenteraad unaniem positief op de start van "Omniworld, het visitekaartje van Almere (Poort)".
(lees verder: guldennet almeers nieuws dd 6 april 2001)

Partner Flevoland.to

- City Marketing Club Almere -

19 april 2001 was de Voorjaarsbijeenkomst die gehouden werd in het Alnovum.
Allereerst verwelkomde Thom Ummels, dir. SSA (Stichting Stadspromotie Almere) de aanwezigen, wees op het jubileumjaar van 25 jaar Almere (tevens de 150.000ste inwoner) waarvan op 5 mei a.s. 'ijs-en-weder-dienende' (ofwel: mkz-dienende......) de officiŽle start plaatsvindt met het 'Bevolkingsontbijt" (zie elders op Almere-City (Voorheen Het Gulden Net)).
Dat biedt plaats aan zo'n 5000 personen, is gratis en wordt gelardeerd met muzikale optredens. "Neem uw kennissen en vrienden mee, ook als ze niet uit Almere komen", aldus Thom Ummels, "ik zal ze persoonlijk de hand drukken!"
Almere staat nu in de lijst van grote steden op de 11e plaats (ruim 152.000 inwoners) en zal voor 5 mei a.s. Nijmegen voorbij zijn; dan wordt het de 10e plaats!

0996.jpg (17293 bytes)

Van links naar rechts de heren van MuijenPenninkhof, Lievense en Cliteur

Onder leiding van Marco Penninkhof (verslaggever van Omroep Flevoland-TV) werd er een 'tafel'-gesprek gevoerd met Martijn Cliteur (projektleider Modecentrum Almere), Dingeman Lievense (nu nog betrokken bij de zg. 'Kenniswijk' maar per 1 juni a.s. de nieuwe dir. Stadscentrum (opvolger van de vertrokken dir. Jan Nieuwenhuizen); verder Anne van Muijen (dir. van Zia Consult).
Martijn Cliteur kwam vertellen wat er gebouwd wordt en waarom eerst de stalen pijpen er staan; binnenkort wordt een plaat beton gestort voor de vloer + naar boven gehezen.... (NB officiŽle 1e paal kon nog niet geslagen worden; zal symbolisch in mei plaatsvinden). Maar het gaat vooral om de BtoB (Business to Business): men moet elkaar versterken en kunnen ontmoeten! Het worden projektmatige uitbreidingen: begonnen wordt met het ronde gebouw, een vierkant en driehoekig gebouw volgen daarna; een overdekte 'tussenruimte' kan prachtig gebruikt worden om modeshows e.d. te houden. heel logisch ging het gesprek over op Internet en alle mogelijkheden, ook voor Anne van Muijen die alles wat met 'Zorg' te maken heeft, wil coŲrdineren, zodat je alles op een site kan vinden, liefst 24 uur per dag: de dokter, brandweer, enz. "Een digitale dokter dus"? vroeg Marco en sprong snel over naar Lievense met een vraag naar de Almere-site....."Niet zo interaktief he?" aldus Marco Penninkhof. Volgens Lievense is er hard aan gewerkt en wordt er veel aandacht aan besteed maar hij kon niet ontkennen dat dit verbetering behoeft......Handig manoevreerde hij de verslaggever naar den Haag met het residentienet als voorbeeld-site......
Tenslotte wees Thom Ummels erop dat er allerlei leuke promotie-artikelen te koop zijn: van petjes, T-shirts, handdoeken, CD-opbergmapjes, enz. (alles met het logo van Almere 25 jaar 2001 en 150.000 inwoners).

0998.jpg (20646 bytes)

0997.jpg (20931 bytes)


Ook is er voor deze gelegenheid een glossy uitgave van het blad "Perspektief" (dat inmiddels al 10 jaar bestaat).

Bert Wouts

Tekst en foto's: Greta Verduin

(20 april 2001 hl)

Partner Flevoland.to

- 4e Lagerhuisdebat in Almere -

0981.jpg (24381 bytes)

18 april 2001 vond het 4e Lagerhuisdebat plaats in het Helen Parkhurst College in Almere, met weer als gespreksleider Marjolijn Uitzinger.

Marjolijn Uitzinger, links op de foto

Het Thema was dit keer het 'Struktuurplan Almere' en deze keer mochten niet alleen de Almeerse inwoners meepraten maar ook 'de politek', met name de fraktievoorzitters, zowel via een laptop als mondeling. Uitgenodigd waren 10 inwoners vanuit verschillende hoeken, ook verschillende leeftijden. Zij hadden zich al voorbereid op stellingen die zij inbrachten en waar 'de politiek' op mocht reageren.
De wethouder van Verkeer & Vervoer en FinanciŽn Douwe Halbesma (VVD) opende dit Lagerhuisdebat en riep iedereen op vooral te reageren. Het Struktuurplan en de groei (of niet, en hoe) van Almere; de voorzieningen, infrastruktuur, woningen (ook betaalbare voor senioren en jongeren), water en groen.

Douwe Halbesma

0982.jpg (22414 bytes)

Vanuit 'de politiek' waren van de 10 partijen die de Almeerse gemeenteraad telt, er 3 afwezig,  namelijk: de Stadspartij, het AOV/Unie 55+ en ZLOR; de overige partijen mochten zich in 3 minuten tijd profileren met hun stellingen en ideeŽn omtrent het Struktuurplan. Gelukkig had Marjolijn Uitzinger een kookwekker meegenomen, waardoor de tijd inderdaad tot 3 minuten beperkt bleef!
Er werd veel gepraat, veel stellingen via de computer neergezet op levensgrote schermen (voor iedere partij een) en reakties eronder neergezet maar tot een echt *debat* kwam het helaas niet....wat begon als een goed initiatief eindigde in vooral een gesprek tussen de 10 geselekteerde 'burgers' en de fraktievoorzitters......ook bleek dat *communicatie* verbetering behoeft......veel zaken die binnen het gemeentehuis al spelen, zijn totaal onbekend bij 'de burger'. Dus toch leerzaam!

Tekst en foto's: Greta Verduin

(19 april 2001 hl)

Partner Flevoland.to

- 2e Kunstroute Almere op 2e Paasdag suksesvol -

Bezoekers_Paviljoens.jpg (14006 bytes)

Tweede Paasdag, 16 april toonden bijna 40 Almeerse kunstenaars hun werk,
zowel in hun eigen atelier als scholen, buurthuizen of in het Theater.
Vanuit De Paviljoens kon men starten met een plattegrond waarop aangegeven stond waar men de kunstenaars kon vinden; ter plekke hing (of stond) van iedere deelnemer *een* werkstuk, waardoor men een indruk kon krijgen van het werk van betreffende kunstenaar. Van (bijna) alle disciplines was werk te zien: schilderijen, beelden, kamerscherm, glas, sieraden, foto's; plus dit jaar voor het eerst ook: klassieke muziek, (AL)dichters en theater bij Theatermakerij Martin Mens (waar men 1 1/2 uur lang kon genieten van een (ongesusidieerde) voorstelling door jongeren).

MiekevanDijk.jpg (22340 bytes)

Het was overal zeer goed bezocht, zo'n 60 personen of meer........kijk naar het fotoverslag en zie wat u gemist heeft aan Kunst & cultuur!
Lees verder

Tekst en foto's: Greta verduin

(dinsdag 17 april 2001 hl)

Partner Flevoland.to

-'Omniworld: een moeilijke afweging' volgens het CDA-Almere-

CDA-Almere-logo.jpg (4657 bytes)


Volgens het CDA-Almere staat de gemeenteraad voor de zware taak een beslissing te nemen over het al dan niet door gaan van Omniworld. Afgewogen moet worden of de risico's aanvaardbaar zijn van dit ambitieuze project. Het CDA is niet tevreden met de geruststellende woorden van wethouder dat de licentie voor betaald voetbal er wel komt. Evenals andere fracties wees het CDA er op dat de voorwaarden van de KNVB niet zo maar van tafel te vegen zijn. Het CDA wil verder zelf horen van de onafhankelijke deskundige Ranner dat  voldaan is aan de kritiek die hij eerder had op een eerder concept-plan. Toegezegd is dat in een commissie-vergadering nadere vragen gesteld kunnen worden.

Lees verder over de mening en de besluiten van het CDA-Almere.

(maandag 09 april 2001 hl)

Partner Flevoland.to

- Uitnodiging aan alle Almeerders voor het Bevolkingsontbijt Almere -

25jaarAlmere.gif (7136 bytes)

Zaterdag 5 mei 2001 (Bevrijdingsdag) wordt, in het kader van '25 jaar Almere' en de komst van de 150.000-ste inwoonster naar Almere, een groot Bevolkingsontbijt georganiseerd in het stadscentrum. Voorafgaand aan de nationale viering van Bevrijdingsdag en het Bevrijdingsfestival begint Almere met dit nieuwe evenement "het Bevolkingsontbijt".

bevolkingsontbijt_5mei2.jpg (13683 bytes)

In het Stadshart komen -een kilometer lang- tafels te staan, waaraan maximaal 5000 personen kunnen genieten van een gratis ontbijt! Iedere Almeerder die daarbij aanwezig wil zijn, heeft de kans te genieten van een feestelijk ontbijt, opgeluisterd met muziek en diverse (sportieve) optredens. Het lint van tafels loopt vanaf de Brouwerstraat, Zoetelaar- en Bottelaarpassage, Korte promenade, Grote Markt, Stadhuisstraat en Stadhuisplein via de Stationsstraat naar het Stationsplein.

Het spektakel begint om 08.30 uur tot ongeveer 11.00 uur. Men moet zich wel vantevoren opgeven:
- via Internet: http://www.almereonline.com/ontbijt
- schriftelijk: bij de gemeente Almere, tav de Stichting. Stadspromotie Almere, antwoordnummer 600, 1300 VB Almere (geen postzegel nodig!)
- of bij stichting De Schoor e-mail: info@deschoor.nl
- NB alles vůůr  20 april a.s. opgeven, aangeven met hoeveel personen men komt; wie 't eerst komt, 't eerst maalt: er zijn maximaal 5000 ontbijt-plaatsen!
Een en ander wordt georganiseerd door het projektburo van de (SSA) Stichting Stadspromotie Almere.

Na het ontbijt kan men vanaf 13.00 uur op de Grote Markt genieten van uiteenlopende optredens tijdens het negende Bevrijdingsfestival Almere.
Dit jaar is het thema Vrijheid is leven zonder angst.

Tekst en scans: Greta Verduin

(zaterdag 07 april 2001 hl)

Partner Flevoland.to

-PvdA-kamerleden bezoeken Almere-

pvda-main.gif (2678 bytes)

Maandag 9 april brengt een aantal PvdA-parlementariŽrs een werkbezoek aan Flevoland, waarbij ze ook Almere aan zullen doen. De delegatie bestaat uit leden van de Eerste en Tweede Kamer die zich in het bijzonder bezighouden met het ruimtelijk beleid. Belangrijkste onderwerp van gesprek is de groei van de stad en de problemen die in dat kader moeten worden opgelost. De kamerleden worden in Almere ontvangen door de gemeenteraadsfractie van de PvdA.
De Almeerse PvdA zal nog eens benadrukken dat het uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van Almere een dubbele taakstelling moet zijn: bouwen aan de snelst groeiende stad van Nederland, maar tegelijkertijd bouwen aan een hechte samenleving.

Lees verder

Partner Flevoland.to

-OMNIWORLD - een visitekaartje van Almere (Poort)-

Na de Raadsvergadering van 5 april '01 presenteerde (sport-)wethouder Henk Smeeman het uitgewerkte en financieel-onderbouwde voorstel voor dit grote Sportcomplex, met als basis Topsport, inkl. betaald voetbal.

Omniworld_HenkSmeeman_5-4-01.jpg (24871 bytes)

Wethouder Smeeman

Almere, Almere-Poort en Omniworld......wat wil men hiermee bereiken?
- Almere moet een komplete stad worden met (top-)sport en rekreatie;
- (inter-)nationale expofunktie en evenementen in Almere;
- sport, vrije tijd, wonen, werken en verblijven;
- Topsport *en* breedtesport moeten elkaar versterken;
- voetbal, handbal, volleybal, basketbal en zaalvoetbal;
- impuls voor werkgelegenheid en bestedingen in Almere.
Wethouder Smeeman liet aan de hand van een powerpoint-presentatie een terugblik zien, de huidige stand van zaken en een toekomstvisie.
Doel was het informeren over de ontwikkeling Omniworld; de financiele haalbaarheid aangeven, de exploitatie en financiering; de verdere planning van ontwikkeling naar realisatie duidelijk maken.
Die historie gaat terug naar 14 oktober 1998 (Almada/ Sport&Marketing Omniworld); 8 juli 1999 was de NV Sportcomplex Almere een feit; en 13 april 2000 werd de ontwikkelingsovereenkomst met de NV getekend. Helaas kwam er in oktober 2000 een kink in de kabel: een marktpartij haakte af....maar 14 december 2000 werd er alweer een nieuwe Ontwikkelingsovereenkomst getekend en op 20 december werden nieuwe afspraken gemaakt met HBG/Ballast. (in okt.'98 was er nog een drafbaan en zwembad gepland en zou de bijdrage van de gemeente 95 mjn. bedragen, waarvan 38 mjn. uit de MIP (Meerjaren Investerings Programma); in 2001 is de 'Horse court'/ drafbaan eruit (die gaat naar het Fanny Blankers Koen-Sportpark) en bedraagt de bijdrage van de gemeente 71 mjn., waarvan 28 mjn. uit de MIP-gelden).

Omniworld(1).jpg (18140 bytes)

Smeeman liet de verschuivingen zien die tijdens dit proces plaatsvonden maar de uiteindelijke opzet van het projekt Omniworld werd geen geweld aan gedaan.
Het programma/voorstel van april 2001 ziet er nu als volgt uit:
- Ballcourt/ voetbal en oefenveld, indoorcourt/ topsporthal, hotel met 180 kamers, expofunktie/ evenementenhal van 23.500 m2, een health/ fitness commercieel 4000 m2, kantoren 85.000 m2, retail en horeca 19.000 m2, 400 woningen, 3500 parkeerplaatsen en openbaar gebied.
- Rekreatievelden 900 m2, health saunacomplex 1000 m2, sport-entertainment centre 2000 m2, een Atrium/ Gaanderij en Sportpit vergader- en congrescentrum.
- Impuls aan de breedtesport wordt niet vergeten!

omniworld.gif (10602 bytes)

Op het Fanny Blankers Koen-Sportpark wordt geinvesteerd in een upgrading voetbalaccomodatie tbv de breedtesport Omniworld ( 4,7 mjn.) voor de aanleg van 2 kunstgrasvelden; verlichting trainingsvelden en hoofdveld; aanleg 2 velden binnen drafbaan; uitbreiding clubaccomodatie en de bouw van een tribune.
Nu is het april 2001 en ziet het er naar uit dat de stap gezet kan worden om e.e.a. te realiseren!
3 april jl was het College akkoord, nu is het woord aan de gemeenteraad.
Op 10 april a.s. zal in een gezamenlijke commissie Grondbedrijf en Financien hierover worden gesproken, waar na in de Raadsvergadering van 19 april a.s. de uiteindelijke beslissing zal vallen.

Tekst Greta Verduin, foto's Greta Verduin/Omniworld

(vrijdag 06 april 2001 hl)

omniworld_5-4-01.jpg (20470 bytes)

Partner Flevoland.to

-Expo in De Paviljoens in Almere-

0458.jpg (12365 bytes)

Van zaterdag 7 april - 17 juni 2001 is er een nieuwe tentoonstelling te zien in De Paviljoens in Almere (Odeonstraat 5, aan de Cinemadreef).
3 verschillende onderwerpen "Love and Happiness", van de kunstenaars Liesbeth Bik en Jos van der Pol. Zij lieten zich inspireren door de Almeerder als trotse huizen-bezitter, als pionier en...door het rapport van prof. Schuyt 'Sociale Cohesie'.
" Natuurlijke Verwantschappen: Birdscape " van Jeroen van Westen en Michael Pestel. Zij stellen de mens en zijn relatie tot de natuur centraal. In o.a. het 5e (kleine) Paviljoen hebben zij een geluidsprojekt gerealiseerd met geluiden van allerlei vogels.

0459.jpg (16430 bytes)

"In verzekerde bewaring: Openbaar depot De Collectie Almere" naar een idee van Heleen Dijkman en Francy van den Heuvel (tot 31 dec. 2001 te zien).

0456.jpg (23457 bytes)

Het publiek krijgt de gelegenheid op deze expo om achter de schermen te kijken van het collectie-depot van De Paviljoens, ofwel: de 'opslag' (waar niemand iets van ziet....) Heel educatief ook voor de jeugd: kijken 'in de kas' tijdens rondleidingen, een trap die beklommen moet worden om bij de knoppen te komen waarop gedrukt mag worden! (waarna uitgelicht wordt wat er zoal opgeslagen ligt).
De opening wordt vrijdagavond 6 april verricht door Macha Roesink, de nieuwe direkteur van De Paviljoens (=opvolgster van Lia Gieling) om 18.30 uur, waarna om 19.00 uur een performance door Michael Pestel, een van de deelnemende exposanten.
De nieuwe directeur van De Paviljoens  Macha Roesink 'aan de knoppen'.

Tekst en foto's: Greta Verduin

0455.jpg (23664 bytes)

Partner Flevoland.to

-Nieuwe site over de politiek in Flevoland-

-Politiek in Flevoland, Nederland, Europa en de wereld-

politiek_logo.gif (8016 bytes)

Klik op het logo om naar PolitiekFlevo te gaan!

(donderdag 5 april 2001 hl)

Partner Flevoland.to

- Feestelijke opening "Odysseus" op AZC Almere -

Maandag 2 april was het zover: na negen maanden officieus gefunktioneerd te hebben, werd nu "Odysseus" officieel geopend. "Odysseus" is te beschouwen als een dependance van Echnaton, een school voor voortgezet onderwijs, gevestigd op het Asielzoekerscentrum in Almere.

Janneke_van_Dijk.jpg (24225 bytes)

De genodigden werden ontvangen door de leerlingen van deze school die momenteel 70 leerlingen telt en 42 verschillende nationaliteiten. Janneke van Dijk, coŲrdinator AZC-school, hield een welkomstwoord waarbij zij aanstipte dat 'asielzoekerscentrum' een beetje 'grijs begrip' wordt......Waarom is dit een uitdaging? Omdat je ook positieve dingen kunt meegeven, dat is belangrijk!
Vervolgens sprak Rob van Westing, rector osg Echnaton, die vertelde dat de leerlingen hier erg betrokken zijn; ze willen graag snel goed Nederlands leren. De naam "Odysseus" is bedacht door een van de medewerksters: Margriet.
Er waren heel wat sprekers, zoals Jan Landsheer, clusterdir. COA (Centrale Opvang Asielzoekers) over Almere, Zeewolde, Dronten en Luttelgeest. Hij pleitte vooral voor duidelijkheid en eigen verantwoordelijkheid, vooral nu de nieuwe vreemdelingenwet is ingegaan per vandaag; 28 dagen-termijn is tekort....men heeft geen tijd om de terugreis te regelen, wordt gezegd als iemand uitgeprocedeerd is.....dat
is onzin, want 'we' zijn er al een half jaar bezig eea te regelen....in Eindhoven zelfs een eigen loket voor
uitgeprocedeerden....Na 6 maanden moet duidelijk zijn wat de prognose is voor een asielzoeker. Zoeken naar juiste werkwijze en evenwicht zien te vinden tussen emotie en verstand!

Jan_Landsheer.jpg (18785 bytes)

Tenslotte voerde Douwe de Vries, bestuursmanager Openbaar Onderwijs, het woord. Hij vond in eerste instantie de naam "Odysseus" niet zo'n goede keus.....Odysseus heeft er zo'n 20 jaar over gedaan om thuis te komen! Maar....eigenlijk wilde hij niet weg bij vrouw en kind om te vechten in de strijd van Troje...
Toch had hij de bijnaam 'de Slimme'; kijk, en dat past dus weer wel goed bij deze school!

Leerlingen_Zingen.jpg (23402 bytes)


Tussen alle sprekers werden gelukkig gedichten voorgedragen door leerlingen, afkomstig uit verschillende landen: Afghanistan, Rusland, Tsetsjenie, Koedistan, Iran en zong een leerling 'n lied.
De temperatuur steeg en het tempo werd opgevoerd: alle leerlingen zongen samen een lied in het nederlands (op de melodie van 'Dromen zijn bedrog') en vervolgens sloot een gigantische Band "Odysseus Ode" dit gedeelte af met een enerverend en spetterend optreden. Band_Odysseus_Ode.jpg (31321 bytes)

Onthulling_Odysseus.jpg (21332 bytes)

Daarna de onthulling van de naam door Rob van Westing, waarna iedereen de nieuwe school kon bezichtigen en genieten van een hapje en drankje.
Tekst en foto's: Greta Verduin   

(dinsdag 3 april 2001 hl)

Overzicht.jpg (26814 bytes)

Partner Flevoland.to

-Expositie fotograaf Bert de Ronde-

-In en om Almere-

BertdeRonde.jpg (5047 bytes)

Van vrijdag 06 april tot en met zaterdag 30 juni 2001 is er een expositie van (amateur)-fotograaf Bert de Ronde in het Flevoziekenhuis te Almere.

Bert de Ronde

De (amateur)- fotograaf Bert de Ronde is autodidact en is de fotografie als creatieve uiting serieus gaan beoefenen, nadat hij zes jaar geleden door diverse oorzaken niet meer aan het arbeidsproces kon deelnemen.

Img0003.jpg (19096 bytes)

Img0016.jpg (31586 bytes)

Door zijn jarenlange ervaring in de drukkerijwereld heeft hij een goed gevoel ontwikkeld voor verhoudingen, compositie en kleurenharmonie.
Hij heeft de afgelopen jaren reeds diverse prijzen met zijn foto's in de wacht gesleept en ontwikkelt zich nog steeds door middel van cursussen, workshops en veel kijken naar het werk van beroemde fotografen.

Img0020.jpg (23017 bytes)

Img0074.jpg (31347 bytes)

Zijn geheel eigen visie levert vaak verrassende beelden op waarmee hij alom waardering oogst. De kunst van het kijken verstaat hij als geen ander.

Foto's: Bert de Ronde

Edelhertweg 123
1338 JS Almere
036-5370651

Terug naar Almere-City (Voorheen Het Gulden Net)