-Nieuws uit Almere van februari 2001-

Partner Flevoland.to

- Jubileumjaar 'Almere 2001' -

-Stichting Stadspromotie Almere presenteert het programma -

Jubileum_ouwerkerk_ummels_v.oogen.jpg (27612 bytes)

Ouwerkerk, Ummels en van Oogen

Woensdag 28 februari 2001 werd het programma bekendgemaakt van het jubileumjaar 'Almere 2001' vanwege het feit dat Almere 25 jaar bestaat en tevens de komst van de 150.000ste inwoner (inwoonster).
In het Stadhuis verkondigde burgemeester Hans Ouwerkerk trots dat wij -wie had dat 25 jaar geleden gedacht- op weg zijn naar de 4e of 5e stad in Nederland! Hij memoreerde aan de pioniers, die behoorlijk hadden moeten afzien omdat er nog niets was......en zie het resultaat nu.
Sietske van Oogen, projektmanager, tevens inwoner van Almere-Haven van het eerste uur (een van de eerste 100 inwoners), presenteerde de omvangrijke evenementekalender vanaf 5 mei t/m 30 november (de officiele 25ste verjaardag van Almere) Deze dag is tevens de afsluiting van het jubileumjaar 2001.
Financieel: 1 miljoen gulden komt van de gemeente, voor eenzelfde bedrag zouden sponsors gezocht moeten worden: die zijn inmiddels goed voor 1,5 miljoen gulden sponsorgeld, met Nuon als hoofdsponsor; dus er kan een aardig feestje gebouwd worden. Behalve de bekende, bestaande evenementen, zijn er speciaal voor dit jaar bijzondere evenementen georganiseerd, zoals de 'Almere Revue', een historische expositie, een Multimedia-special, een Havenkom-concert (klassieke muziek in de haven van Almere-Haven met het Philharmonisch Orkest) enz.

Jjubileum_sietskevanoogenmetprogr.poster.jpg (21131 bytes)

Sietske van Oogen

Thom Ummels, dir. van de Stichting Stadspromotie Almere (SSA) vertelde dat de festiviteiten starten op 5 mei 2001 tijdens Bevrijdingsdag (waarbij minister president Wim Kok aanwezig zal zijn) en begint met een groot ontbijt voor de bevolking (in het Stadshart Almere), waaraan waarschijnlijk duizenden Almeerders zullen deelnemen.
Vervolgens nodigde hij burg. Hans Ouwerkerk en Sietske van Oogen uit om samen met hem op de rode knop te drukken, waarna de lichtkrant langs de A6 officieel in gebruik werd genomen. Daarop zullen o.a. evenementen vermeld worden, evenals tbv de arbeidsmarktcommunicatie.(zie verder: programma)

Tekst en foto's: Greta Verduin
(01 maart 2001 hl)

Partner Flevoland.to

- Mantelzorgers in discussie -

Dinsdag 27 februari had het Steunpunt mantelzorgers een bijzondere discussie georganiseerd ('Mantelzorgers' , een verzamelnaam voor mensen die (blijvende) zorg verlenen aan een gehandicapte partner of ander hulpbehoevend familielid; meestal gebeurt dit dag-in, dag-uit, zonder onderbreking). Deze bijeenkomst was een vervolg op die van eind vorig jaar, waarbij veel klachten geuit werden over het LIA (Lokaal Indicatieorgaan Almere). Afgesproken werd toen e.e.a. op papier te zetten; vandaar dat deze discussie-bijeenkomst vooral in het teken stond van 'het funktioneren van het LIA en de ervaringen daarmee van de mantelzorgers'.

Mantelzorg_politici_feb2001_0882.jpg (19995 bytes)

Van de politiek waren aanwezig: Gretha Boom (D66) die zei namens Wim Boer te spreken, Johanna Haanstra (Pv/dA), Cor Pot (AOV/ Unie 55+), Jelte Hoving (GPV/CU) en ondergetekende namens Anne Bliek (VVD).
Kritiek was er op de beslisduur van aanvragen. ook het feit dat een gehandicapte steeds weer moet bewijzen en aantonen dat-ie gehandicapt is...

...en: een chronische ziekte wordt niet beter, eerder slechter......Het tewoordstaan aan de telefoon door LIA vond men beneden de maat, eveneals het 'invoelend vermogen' van de beoordelings-organisatie.
Een van de mantelzorgers had een nauwkeurig verslag gemaakt van een aanvraag voor 3 mengkranen en een douchestoel voor haar man. Als het niet zo treurig was, zou dit verhaal niet misstaan in een soap-serie!

Mantelzorg_Mengkraan_feb2001_0883.jpg (21004 bytes)

Een algemeen probleem bleek ook de opvang van de gehandicapte in het geval de mantelzorger ineens uitvalt (door ziekte of burn-out) Aleen met polderburen had men goede ervaringen, maar dan alleen als de partner daar al zat of al dagbehandeling had. Mantelzorgers er even tussenuit? velen kunnen dat nooit; soms als partner in verpleeghuis zit en dag-en-nacht verzorgd wordt....Verbazing en smijten met geld, was de conclusie nadat men had geconstateerd dat dure trapliften niet meer her-gebruikt worden (als ze overbodig waren geworden....).

Mantelzorg_Mantelzorgers_feb2001_0889.jpg (22839 bytes)

Als slotvraag werd geopperd waarom LIA niet zelf de rekeningen betaalt? (+ kopie naar de client en gemeente). Nu moet de client eerst zelf geld voorschieten; is soms heel moeilijk als men bijv. afhankelijk is van WVG-voorzieningen en/of uitkering......zo kan tweedeling ontstaan in de maatschappij.......
De politici vertelden dat de evaluatie van het LIA verwacht werd in het tweede kwartaal 2001; dat geld alleen niet het belangrijkste is maar wel wat ermee gebeurt; dat de aanwezige mantelzorgers ervan uit mogen gaan dat er kritisch gekeken gaat worden naar het rapport dat binnenkort verschijnt; en dat het de bedoeling is dat voorzieningen terechtkomen bij de mensen die daar behoefte aan hebben, ongeacht hun inkomen of uitkering.

0890.jpg (17738 bytes)

NB vanuit de mantelzorgers kwam tenslotte het verzoek aan 'de politiek' om niet te praten met 'Stadhuis-woorden' maar in begrijpelijke taal!

Tekst en foto' s: Greta Verduin
(28 februari 2001 hl)

Partner Flevoland.to

- SAA tegen SAA -

SAA_gundersen_feb2001.jpg (20927 bytes)

Dinsdag 27 februari werden met name bestuur en politiek door SAA uitgenodigd voor een bijeenkomst in Ontmoetingscentrum 'De Binding' in Almere-Stad. (SAA staat voor Samenwerkingsorgaan Allochtonenorganisaties Almere).
Onder leiding van voorzitter Arvid Gundersen, die zichzelf bestempelde als een buitenkerkelijke Noorse allochtoon, secretaris Amrita Punwasi (Surinaams, Hindoestaans) en Mohammed Hassan (Marokkaanse Moslim).

De opzet was "Ideëen en voorstellen te presenteren met betrekking tot de allochtone problemen in Almere." Voor de pauze zou informatie verschaft worden, na de pauze konden vragen gesteld worden.
Maar de duidelijkheid was ver te zoeken, helaas; vooral toen Gundersen begon met zich hardop af te vragen "wat is een allochtoon"? Hoewel hij zei dat niet te weten, gaf hij vervolgens zelf het antwoord "een Surinamer en Antilliaan in ieder geval niet!"; en "dat beetje bruiner, ach dat maakt geen verschil, het zijn gewoon Nederlanders!".


Toen vervolgens Raymond Sahebzad binnen kwam en een formulier ging uitreiken, werd hij dwingend verzocht direkt de zaal te verlaten door Gundersen (NB dat formulier behelsde de mededeling dat SAA nu 'officieel' was opgericht bij de notaris: de Stichting Samenwerkende organisaties Allochtonen Almere); in dit nieuwe bestuur zitten: R.Sahebzad, D.Held, M.Nazir en Wirth; als voorlopig voorzitter is aangewezen...
SAA_Raymon_S_feb2001.jpg (21158 bytes)
...mevr. Lilian Crawford; Leo van Sprang als adviseur (de status van stichting SAA (van deze avond) had dus eigenlijk *geen* status; vandaar dat men op zoek zal moeten naar een nieuwe naam....).Veel zaken die aangekaart werden (eigenlijk meer klachten over de gemeente, naar mijn mening) blijken al te bestaan, zoals bijv. het Opstap-projekt waarbij kleine kinderen (+/- 3 jaar) samen met hun (allochtone) moeders de Nederlandse taal gaan leren. Ook zei men dat er behoefte was aan een 'eigen' vrouwelijke, allochtone' huisarts (omdat allochtone vrouwen niet goed durven te zeggen....of de taal niet spreken....) NB er zijn al 2 dames van allochtone afkomst (tweetalig) die al jarenlang spreekuur houden voor dit doel, voor deze groep allochtone vrouwen) . Van Moslim-zijde werd opgemerkt dat er een 'bejaardenhuis' voor allochtone ouderen, met name voor deze groep moest komen; qua eten en cultuur kon dat dan beter afgestemd worden. Vanuit de zaal werd opgemerkt dat niet alles afgeschoven moest worden op de politiek, gemeente; eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid zijn ook belangrijk hierin! Evenals de communicatie naar 'hun' achterban: het blijkt n.l. dat Almere veel meer voorzieningen biedt dan kennelijk bekend is bij de SAA en hun achterban! o.a. het ROC biedt veelsoortige (Nederlanse taal) cursussen.

Tekst en foto's: Greta Verduin

(28 februari 2001 hl)

Partner Flevoland.to

- Paranormaal Beurs -

Paranormaal_feb2001_0856.jpg (28810 bytes)

Het weekend van 24 en 25 februari 2001 staat/stond in het teken van de Paranormaal Beurs in Sporthal Stedenwijk in Almere.
Ondanks het sneeuwpakket en de stralende winterzon, werd de Beurs (in ieder geval op zaterdag) goed bezocht.

Vooral de 'Aura-fotografie' (en de toelichting ....

Paranormaal_feb2001_0849_aura.jpg (18944 bytes)

Paranormaal_feb2001_0851_aura.jpg (19135 bytes)

....daarna) trok veel belangstellingvan het publiek.
Wat er zoal te zien is? Boeken en CD's op het gebied van spiritualiteit, (half-)edelstenen, met genezende kracht; kristallen en glazen bollen; speciale thee- en wierooksoorten; handlezers, tekenende voorspellers...

Paranormaal_feb2001_0853.jpg (24464 bytes)

Paranormaal_feb2001_0854.jpg (27817 bytes) ...numerologen, Indiaanse symbolen, Tarotkaart-leggers en iris-lezers. Verder alles over 'begeleiders en engelen' , reiki en nog meer.

Tekst en foto's: Greta Verduin

(25 februari 2001 hl)

Partner Flevoland.to

- Emancipatie in nieuw jasje: AXION -

Emancipatiebureau Flevoland gaat per 1 april 2001 samen met Allochtonen Steunpunt Flevoland (ASF) en Kwadrant verder als ' AXION '.

De samenleving is steeds in beweging en iedere resultaat-gerichte organsatie beweegt mee.Voortdurend wordt gezocht naar middelen en manieren om zo optimaal mogelijk tegemoet te komen aan wensen en behoeften van de samenleving.
Emancipatieburo Flevoland, Kwadrant en ASF (Allochtonen Steunpunt Flevoland) werken al geruime tijd samen, vanuit dezelfde lokatie, maar sinds 1 januari van dit jaar zijn deze partners een nieuwe organisatie geworden, Axion genaamd (op z'n Frans uitgesproken)

Axion_sfeer_feb2001_0855.jpg (18342 bytes)

Vrijdag 23 februari nodigde het bestuur en team van het Emancipatieburo Flevoland de diverse afgevaardigden van (vrouwen-)groepen uit (in het Congrescentrum Agora in Lelystad), om deze overgang naar de nieuwe organisatie mee te vieren. Tevens waren veel mannen aanwezig en vertegenwoordigers vanuit de Provinciale Staten en de gemeentepolitiek.

Vanzelfsprekend was Dick van Hemmen aanwezig, gedeputeerde van de Provincie Flevoland, die oa 'emancipatie' in zijn 'portefeuille' heeft.

Arina Angerman, directeur Emancipatieburo Flevoland,vertelde hoe e.e.a. tot stand was gekomen; met Mamita van Leeuwaarde, van adviesburo de Beuk, werd op een interaktieve manier teruggekeken op de afgelopen jaren; en de aanwezigen kregen een duidelijke opdracht om mee te denken (en op te schrijven) welke wensen er nu nog zijn.
In de pauze (met een drankje) werd er hevig genetwerkt en ging men op zoek naar gelijkgestemden, gelijke gedachten vanuit de zaal.......Vervolgens: wensen voor de toekomst en welke verwachtingen heeft men op het gebied van emancipatie? En van de nieuwe organisatie?
Samenwerking werd positief gezien; emancipatie is nog steeds nodig, helaas; hoewel wij waarschijnlijk als Europees land behoorlijk geemancipeerd zijn, krijgen we toch steeds meer te maken met 'nieuwe Nederlanders' ofwel andere culturen. Gaan we bij 'emancipatie' uit van Nederlanse normen en waarden, met respekt voor elkaars (andere) cultuur?
Ook mannen dienen meer betrokken te worden bij emancipatie: nu lijkt het vaak of alleen vrouwen dat 'probleem' hebben!
Ronald Canwood wees op de vele ongewenst-zwangere tienermeisjes......ook daar moet nog heel wat 'ge-emancipeerd' worden! Eigenlijk zou de beste wens zijn dat een Emancipatieburo overbodig is....Men was het er wel over eens dat emancipatie eigenlijk vanzelfsprekend moet zijn, voor iedereen gelden, man, vrouw, jongens, meisjes, allochtoon of autochtoon, arm of rijk.

Ook werd geopperd om 'emancipatie' misschien tzt te vervangen door 'participatie'. Bijv. door deel te kunnen nemen aan het arbeidsproces, kan dat ook meehelpen aan emancipatie.
Aan AXION de taak om duidelijk te maken waarom emancipatie (nog) nodig is; in duidelijke taal; goed communiceren naar buiten dus, ook (vooral) naar de jongeren toe (in een voor hen begrijpelijke taal).

Axion_bedankt_februari2001_0863.jpg (23745 bytes)

Na afloop werden de betrokkenen bedankt door Hilly Nieuwenhuis, voorzitter EmancipatieBuro Flevoland.

Tekst en foto's: Greta Verduin
(24 februari 2001 hl)

Partner Flevoland.to

-Flevoland gastprovincie Bevrijdingsdag 2001-

Fakkellopers.jpg (62000 bytes)

Op de foto boven de fakkellopers in Almere tijdens de viering van Bevrijdingsdag op 5 mei 2000

De nationale start van de viering van Bevrijdingsdag op 5 mei 2001 vindt plaats in Almere. Het thema van de nationale viering is dit jaar ' Vrijheid is: leven zonder angst'. Dit thema wordt vormgegeven door tal van activiteiten, waaronder een groots theaterspektakel. Het thema verwijst naar de sociale aspecten van vrijheid. In Flevoland was de aandacht in de voorbije jaren vooral gericht geweest op de fysieke mogelijkheden om een samenleving op te bouwen...

Foto: Greta Verduin

...Nu krijgt de sociale leefomgeving steeds meer prioriteit. Want waar mensen wonen, willen mensen ruimte. Vrijheid om te leven zoals zij willen leven. Maar de vrijheid van de één, kan die van de ander inperken.

Later op de dag worden ook in de andere 5 gemeenten in Flevoland activiteiten ondernomen. Zo zal er een portrettengalerij komen: Een project waar alle Flevolandse gemeenten aan meewerken. Van elke gemeente in Flevoland zijn vijf mensen uitgekozen die zich inzetten voor de vrijheid van anderen. De portretten van deze 30 mensen zullen op 5 mei worden tentoongesteld op het Stadhuisplein in Almere.
Ook zullen er tijdens de locale herdenkingen in Flevoland herdenkinggedichten voorgelezen worden uit 'Dichter bij 4 mei', een dichtwedstrijd die gehouden is onder leerlingen uit de bovenbouw van het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs in heel Nederland. Leonie Beks van het Emelwerda College uit Emmeloord is met het gedicht 'Levend verleden' , de winnaar geworden van deze dichtwedstrijd. Ze mag tijdens de herdenking op 4 mei op de Dam in Amsterdam haar gedicht nog eens voordragen.

(23 februari 2001 hl)

Partner Flevoland.to

- Drie Openbare Verkenningen -

-mee-discussieren over Struktuurplan met CASLa-

Casla_over_wonen_0842.jpg (22283 bytes)

CASLa (Centrum Architektuur, Stedenbouw en Landschap Almere) organiseert drie " Openbare verkenningen" op drie donderdagen.
Op donderdag 15 februari ging de eerste verkenning over ' Wonen' en ' Werken'.

De verkenning over wonen...

Vertegenwoordigers van buro's die onderzoeken uitvoerden, lichten hun bevindingen toe, vervolgens kan de zaal reageren. Betreffende ' Wonen' was dat buro Urhahn Urban Design en betreffende ' Werken' Kolpron Consultants.

...en werken

Casla_over_werken_0846.jpg (20706 bytes)

Casla_CeesvanBemmel_0845.jpg (19171 bytes)

Ex-wethouder Cees van Bemmel kon het niet laten zijn visie te geven

Cees van Bemmel

De struktuurplan-maquette

Casla_structuurplan_maquette_0844.jpg (17849 bytes)

Op donderdag 22 februari is het Thema "Groen en Water" en Voorzieningen".
Donderdag 1 maart gaat het over over "De rol van Almere in de 5e Nota" en "De relatie van Almere met de Randstad".
De avonden beginnen steeds om 19.30 uur in het werkatelier Struktuurplan in Almere, Zoetelaarpassage 23 - 1e etage. Iedereen is welkom, toegang gratis. Bedoeld voor mensen met meer dan gemiddelde interesse voor stedenbouw en alles wat daarmee te maken heeft: zie bovenstaande thema's van de avonden.

Tekst en foto's: Greta Verduin

(16 februari 2001 hl)

Partner Flevoland.to

- Jongerencentrum "Nos Kultura" officieel geopend -

SpruitBroeksenNosCultura-0876.jpg (18034 bytes)

Sinds 1-12-2000 in gebruik maar 13 februari officieel geopend door wethouder Lies Spruit (Pv/dA)en de plaatsvervangend gevolmachtigde van de Minister van de Nederlandse Antillen, de heer Broeksen.
Het 'Honk' Nos Kultura (= onze kultuur) in Almere-Buiten is speciaal gerealiseerd tbv Antilliaanse en Arubaanse jongeren.

NosKultura0848.jpg (14667 bytes)

Noscultura2_0840.jpg (19462 bytes)

Ontstaan doordat er veel overlast werd veroorzaakt door bepaalde groepen jongeren, heeft vooral weth.Spruit zich ingezet voor een apart honk voor deze groep (niet omdat andere partijen de noodzaak van ontmoetingsplekken niet zagen maar bijvoorbeeld Martin Sinke (VVD) vond dat op deze manier verkeerd gedrag beloond werd; en...gelijke monniken, gelijke kappen....want Almere telt nog veel andere culturen die hier ook behoefte aan hebben. Maar uiteindelijk is iedereen akkoord gegaan en wie weet, is dit de aanzet tot een nieuwe manier van omgaan met elkaars culturen.....)

Het 'Honk' Nos Kultura

 BrotherhoodNoskultura0849.jpg (24248 bytes)

 
De muziekgroep Brotherhood met rechts: Aziz Adahchour (GL)in het honk Nos Kultura.

 

De vertrekkende interim Boudewijn Werring en de komende coördinator Lee-Lee

BoudewijnWerringNoskultura0831.jpg (19346 bytes)

BordejeSpruitNoskultura0878.jpg (16451 bytes)

Na vele toespraken en lof-toezwaaien (een uur lang) aan allen die hadden meegewerkt aan de totstandkoming van dit eigen ontmoetingscentrum, verrichtten Spruit en Broeksen de officiele handeling door het bordje met de naam "Nos Kultura" (ook) binnen te bevestigen.
De muziek (Brotherhood) deed zelfs een rondje Noordeinde en NS-Station Buiten, waar ze veel bekijks trokken.

Tekst en foto's: Greta Verduin

(14 februari 2001 hl)

BrotherhoodBuitenNosKultura0839.jpg (29455 bytes)

Partner Flevoland.to

- Nieuwe entree naar de Cirkel Galerie -

nieuwetrap.jpg (23238 bytes)

De nieuwe toegang tot de Cirkel Galerie, een 'trap' (ofwel 'helling'); een aparte toegang, aan de zijkant van de Markt in Almere-Haven, als je naar de Marktgracht loopt (de Cirkel Galerie is nu dus onafhankelijk van Vantti of Roestbak, bereikbaar).

Foto: Greta Verduin

 cikelgaleriescan0.jpg (37984 bytes)

Op Valentijnsdag, 14 februari, wordt de nieuwe entree naar de Cirkel Galerie in Almere-Haven overgedragen aan de Cirkel Galerie door drs Jan de Vletter, directeur woningbouwvereniging  Groene Stad Almere (die het projekt bekostigd heeft).
De Cirkel Galerie heeft dan een eigen toegang naar de exposities op de eerste etage via een 'helling' aan de zijkant van de Markt.
Van 14 februari - 25 maart is er een expo van Marion Bloem, schrijfster, filmmaker; en Maria Shiva van 't Land Lotus, die debuteert met haar -al dan niet digitaal bewerkte - katten (die al eerder te zien waren op http://www.xohra.nl ).

cirkelgaleriescan1(2).jpg (93495 bytes)

Marion Bloem presenteert haar nieuwste roman 'Games4Girls', waarvan het eerste exemplaar uitgereikt wordt door Riek Tawfik, hoofddir. 'Beau Monde'; vervolgens de opening van de gezamenlijke expo en de lancering van de websites van beide exposanten.

Tekst en foto's: Cirkel Galerie/Greta Verduin

(12 februari 2001 hl)

cirkelgaleriescan2.jpg (16155 bytes)

Partner Flevoland.to

- Feestelijke opening raadszaal Almere -

opening.raadszaal-raadsleden-8-2-2001-0717.jpg (18818 bytes)

Donderdag 8 februari 2001 werd de totaal vernieuwde raadszaal in gebruik genomen. Cees Dam (tevens architekt van het Stadhuis Almere, die zelf helaas verstek liet gaan) tekende voor deze metamorfose van de 'oude' raadszaal naar een fraaie (met zacht/aubergine-kleurige 'zetels' en beschaafde rode zetels voor de belangstellende 'burgers') en funktionele ruimte, die tevens gebruikt gaat worden voor congressen e.d.
Ook het logo van Almere (met de 2 zeepaardjes) gaat verdwijnen, als het aan Cees Dam ligt, om plaats te maken voor een modernere uitvoering, passend bij het imago van Almere.

Rechts burgemeester Hans Ouwerkerk op het scherm

opening.raadszaal.ouwerkerk.8-2-2001-0719.jpg (19112 bytes)

opening.raadszaal.JvdDonk-8-2-2001-0716.jpg (17909 bytes)

Dat de burgers 'achter glas' komen te zitten, lijkt vreemder dan het is: Men kan n.l. van de verhoging afvallen, vandaar; het glas is echter niet te hoog, dus daardoor heeft men juist een onbelemmerd uitzicht op de gemeenteraad! Ook kan men vanaf de tribune nu duidelijk zien en horen welke politicus aan het woord is: 2 grote schermen laten de sprekers meer dan levensgroot in beeld komen. NB Veel 'burgers' waren niet aanwezig; een van de weinigen werd welkom geheten door Joost van den Donk (Pv/dA)
Na een welkomstwoord van Burg. Hans Ouwerkerk, vertelde de heer R. Creemers in sneltreinvaart de verwachte ontwikkelingen op het gebied van ICT, op welk gebied hij zich trendwatcher noemt (maar waarbij hij m.i. nodig bijgepraat moet worden over de inmiddels toch al lang verworven emanciatie van de vrouw.....de door hem genoemde 'Tante Truus' ken ik slechts als een uitstekend...

opening.raadszaal.RCremers-8-2-2001-0749.jpg (16234 bytes)

...projekt van Mooi Zo, Goed Zo (Marjan Heidstra), een eetcafe voor en door mensen met een geestelijke handicap........en ik ken ook geen 'Marie in haar smart-car'......).
Daarna de eerste raadsvergadering, die tevens een record vestigde: nog geen 5 minuten!

CeesDam.jpg (11268 bytes)

Cees Dam, die tekende voor deze verbouwing en tevens de architekt van het Stadhuis Almere is.

Tekst en foto's: Greta Verduin

(10 februari 2001 hl)

Partner Flevoland.to

- Van piepschuim naar Millenium Art -

richard-goedhart(origineel).jpg (38854 bytes)

Richard Goedhart, de kunstenaar/autodidact die met zijn aanstekelijke, originele Piepschuim-Art vorig jaar (oktober 2000) zijn allereerste expo had in Galerie "Het Kunsthuis"  in Almere, is momenteel met alweer nieuw werk te zien in "De Molen" van Sloten (aan de Akersluis 10 in A'dam-Sloten).

Deze expositie werd zaterdag 3 februari 2001 geopend door Jurrien Fransman, oud-dir. St. Sponsors voor Kunst en docent Kunst-journalistiek en -managment.
Richard Goedhart ontdekte de nieuwe mogelijkheden van piepschuim (polystyreen) en schildert hiermee als het ware "in relief". Onder de talrijke aanwezigen Werner van den Belt en Fred Florusse, die beiden binnenkort een culturele bijdrage gaan leveren aan het kunstzinnige klimaat in Almere.

richart.goedhart2.jpg (25628 bytes)

Tekst en foto's: Greta Verduin

(05 februari 2001 hl)

Partner Flevoland.to

- Afscheidsreceptie voor Lia Gieling, directeur van

De Paviljoens -

LiaGieling (2).jpg (15852 bytes)

Afscheidsreceptie Lia Gieling (rechts op de foto) op vrijdag 02 februari 2001.


'De Tussenstand-aanwinsten en opdrachten 1995-2000'.

Vanaf 1995 tot 1998 is Lia Gieling werkzaam geweest bij De Paviljoens in Almere hoofd Beeldende Kunst van de dienst Kunstzaken, na de privatisering van ACHK-De Paviljoens, als direkteur. (ACHK staat voor Almeers Centrum voor Hedendaagse Kunst).

Ook na haar vertrek zal Lia Gieling zich bezig blijven houden met kunstprojekten.
De Paviljoens, van de Belgische architekten Paul Robbrecht en Hilde Daem, werden in 1994 naar Almere gehaald -vanuit de Duitse plaats Kassel, na de wereldexpositie- op initiatief van Wim Trieller en James Purvis; ze waren bedoeld om 10 jaar te funktioneren als expositieruimte, museum.(daarna had men het idee dat een en ander in elkaar zou storten... maar gezien de Nederlandse weersomstandigheden moest men extra investeren in De Paviljoens: airco, verwarming, dubbele beglazing, blinds e.d.) Met binnenkort hopelijk de komst van een bijzonder Museum, passend bij een stad als Almere, zal de funktie van De Paviljoens een andere bestemming krijgen (misschien iets voor kunstenaars....?)

Edwin Zwakman (3).jpg (28660 bytes)

Aansluitend op dit afscheid werd de tentoonstelling 'De Tussenstand-aanwinsten en opdrachten 1995-2000' opengesteld. Deze presentatie geeft een 'blauwdruk' van wat er in de afgelopen periode in De Paviljoens tot stand is gekomen. Te zien tot 1 april 2001.
Tegelijkertijd zijn fotowerken te zien van Edwin Zwakman onder de titel 'Het gat van Bestemming'; evenals de nieuw-gestarte 'Foto-Galerij van (Almeerse) Burgemeesters'., onder de titel 'Oude en Nieuw Helden', Burgemeesters van Almere en elders, gefotografeerd door Annaleen Louwes, Corinne Noordenbos, Martine Stig en Petterik Wiggers.

Tekst en foto's: Greta Verduin

(03 februari 2001 hl

Terug naar Almere-City (Voorheen Het Gulden Net)