Almere-City (Voorheen Het Gulden Net)

Uw lokale en regionale gids op het Internet met heel veel info

 

- Archief juni 2000-

kiekblauw.gif

-Uitzending Omroep Flevoland maakt tongen los-

-Hema taartfabriek hot item in Almere-

AmmoniakInstallatieHemajuni2000.jpg (4592 bytes)

ammoniak-installatie Hema-Almere

beeld uit uitzending Omr.Fl. 23 juni 2000

De uitzending van Omroep Flevoland heeft heel wat vragen opgeroepen. Niet alleen het onderwerp 'ammoniak' zelf, en of zo'n installatie terecht bovenaan de lijst gevaarvolle bedrijven staat, maar.....

Ook de inhoud van de uitzending zelf staat ter discussie.

In de nieuwsgroepen (zie boven... almere.algemeen) is in diverse bijdragen daarover het een en ander te lezen.
Een van de deelnemers spreekt er zelfs van dat het hem doet denken aan de aloude tijden van de sovjet-propaganda.

LogoOmroepFlevolandTv.jpg (1721 bytes)

Omroep Flevoland

In de uitzending sprak tv.journalist Marco Penninkhof het commentaar in en stelde dat de ammoniak-installatie in het geheel geen gevaar zou opleveren.
Hij eindigde het onderwerp met de stelling dat de uitstoot van ammoniak (in het ongustigste geval) vele malen minder (!) zou bedragen dan die van een gemiddelde gierkelder. Penninkhof, die af en toe ook in deze nieuwsgroepen te vinden is, wordt gevraagd daar een reactie te geven. Tot nu toe heeft hij niet gereageerd.

-een opvallende bijdrage-

Een bijdrage (in de nieuwsgroep almere.algemeen) die opvalt door terug te grijpen op krantenartikelen en ook nog eens ingaat op het handelen van de Almeerse politici willen we u (hier) niet onthouden:

Het betreffende stuk is ook te lezen op http://almere.nl.eu.org/stream/actueel/hema.html die het, met aanpassingen, uit de nieuwgroepen heeft overgenomen .

Op deze URL kunt u ook de, opvallende, uitzending van OmroepFlevoland nog eens bekijken, door daar (!) te klikken op: Beeldmateriaal: Omroep Flevoland, 23 juni 2000 

(25 juni 2000)

kiekblauw.gif

-Feestelijke opening Leeuwardenplein-

0120Leeuwardenplein2000.JPG (16425 bytes)

De 'aftrap' op het nieuwe voetbalveldje - in de regen! - door de diverse sponsors, op het Leeuwardenplein. Direkt na de aftrap brak de zon door (!) en werd het veld in gebruik genomen door de schoolelftallen en de leraren.
Ook weth. Arie Willem Bijl was aanwezig die als extra verrassing een cheque overhandigde van f. 20.000.=. Hij gaf vooral de bewoners een kompliment omdat, zonder hun inzet, dit idee ongetwijfeld niet was verwezenlijkt.

0119Leeuwardenplein2000.JPG (24370 bytes)

smile.gif (1273 bytes)

Overhandiging cheque door weth. Bijl, met op de foto (in oranje) de presentator, verder Yvonne van Veen, de buurtbewoner die zich zo geweldig vasthoudend heeft ingezet voor haar buurt; en Corry Kurultay van de st.Bewoners Belangen Stedenwijk-Noord.

Tekst en foto's: Greta Verduin

kiekblauw.gif

-Pet noemt Boom belachelijk-

-honk Antillianen heeft instemming GroenLinks-

GretaBoomPraat.jpg (16588 bytes)

Gretha Boom (D66) verweet onlangs o.a. GL gezwicht te zijn voor de druk van pvda-wethouder Lies Spruit (pvda) inzake de komst van een zgn. honk voor Antillianen in Almere Buiten. "Gebrek aan ruggengraat", aldus de voorvrouwe van de Almeerse D'66.

Ruud Pet (GroenLinks) slaat terug met een ingezonden brief in de krant, waarin hij Boom verwijt met haar opstelling (wederom) uit de bocht te vliegen.

Eerder dit jaar had Boom het College van B&W (waaronder GL) een 'stelletje middelmatige' mensen genoemd.

Pet vraagt zich af wat Boom met al haar neen-zeggerij nu eigenlijk zelf inhoudelijk aan het debat heeft bijgedragen. Vervolgens legt hij uit, dat het voorbehoud van GL het ontbreken van (ook) een Justitieel traject betrof (lees optreden van politie). Nu wethouder Spruit daarover toezeggingen heeft gedaan, kon GL alsnog instemmen met het voorstel van Spruit.

Volgens Pet maakt Boom zich met haar houding belachelijk.

-VVD,pvda en GL trekken stemmen-

smile.gif (1273 bytes)

-D66 en Almere Partij leveren in-

Uit een tussentijdse peiling blijkt, dat vooral VVD, pvda en GroenLinks geliefd zijn bij de kiezer. Als er nu verkiezingen gehouden zouden worden voor de Almeerse gemeenteraad zou de VVD stijgen van 29% (1998) naar 35% nu.

De PvdA boekt een 5% winst (21/26) en GroenLinks zou 3% stijgen (11/14).

D66 zet de dalende lijn voort. Van 11 naar 9%
Ook de AlmerePartij zit in het slop....van 6 naar 2%.

(24 juni 2000)

kiekblauw.gif

-College laat meerkernige opzet Almere los-

-Almere straks een grote vlek op de kaart-

AlmereKernenKaart.jpg (19058 bytes)

In haar fractieflitsen toonde het CDA-Almere (zie elders deze pagina) zich er verbaasd over dat in de gemeenteraad er weinig animo was voor een discussie over het zogenaamde 'startdocument' dat handelt over de toekomst van Almere. Het College van B&W heeft namenlijk opmerkelijke wijzigingen aangebracht t.ov. de eerste versie.
Zo stond in de eerste versie nog te lezen dat de meerkernige opzet de aantrekkelijkheid van Almere uitmaakt.

Het college echter heeft voor ogen dat, in het kader van voortgaande ontwikkelingen, de meerkernigheid wellicht ter discussie kan komen te staan.
Verder is het college (inclusief de GL-wethouder) blijkbaar in opstand gekomen tegen de zinsnede in de eerdere versie, dat het autogebruik ontmoedigd dient te worden.
Ook hierin valt het College het ambtenaren-stuk af. Autogebruik dient niet geweerd te worden, maar in goede harmonie (met de andere middelen van -openbaar-vervoer/fiets) een plaats te krijgen in het stedelijk patroon tot ver in de wijken en het stadshart.

opm: Het is dus niet verwonderlijk dat dit jaar de 'autoloze' zondag in september...niet doorgaat!!!!

(21 juni 2000)

kiekblauw.gif

-Honk Antillianen-

-Gretha Boom (d66) : "GroenLinks en VVD hebben geen ruggengraat!"

In de strijd om het onmaatschappelijk gedrag van Antilliaanse jongeren in goede banen te leiden heeft wethouder Lies Spruit (pvda) aan het langste eind getrokken.
Toen GroenLinks en de VVD (zie elders deze pagina) 'dwars gingen liggen', kondigde Spruit aan in het college de GL- en vvd-wethouders hier op aan te zullen spreken.

Het resultaat is, dat GL en VVD alsnog over stag zijn gegaan.

Gretha Boom (fr.voorz. D66) verwijt beide partijen gebrek aan ruggengraat. D66 is in haar afwijzende houding t.o.v. het zogenaamde 'Antillianen-honk' in Almere-Buiten alleen komen te staan.

Vooral fractievoorzitter Ruud Pet (GL) moet het bij Boom ontgelden. Zij verwijt hem door de knieŽn te gaan, als zijn wethouder (R.v.Ling-GL) onder druk wordt gezet. Pet is voorzitter van de werkgroep die bekijkt hoe er meer afstand kan komen tussen college en raad (meer dualisme). Boom verwijt hem dat zogenaamde dualisme niet in de praktijk te brengen, maar de oren te laten hangen naar het college en zijn -onder druk gezette- wethouder.

Boom is bang voor de gevolgen van het besluit. Reeds eerder hadden Marokkanen aangegeven ook wel voor een dergelijke ruimte in aanmerking te willen komen. Boom verwoordt het in de krant als volgt:

"die kunnen nu bij ons op tafel gaan slaan en zeggen: 'nu wij, want anders..........'."

(22 juni 2000)

kiekblauw.gif

-Komkommer 2-

-dit is 'm dan...de aanvoerder van de lijst gevaarvolle bedrijven-

HemaTaartenAlmerejuni2000.jpg (8689 bytes)

Hema Taartfabriek (Almere Buiten)

De vraag is...hoeveel kg ammoniak ligt hier op dit moment opgeslagen? In de pers wordt vaak gesproken van kilo's en in andere media van liters.

Een liter ammoniak schijnt 0,62 kilo te wegen....en we willen natuurlijk wel graag weten wat gevaarlijker is...liters of kilo's.

(22 juni 2000)

kiekblauw.gif

-Frank Roos trekt beerput Studio Almere verder open-

-Roos: "Studio Almere is gebrekkig"-

StudioAlmerevLeader.jpg (2938 bytes)

beeld uit de tv-leader

In een, door het Dagblad van Almere aan Roos, ter beschikking gestelde redactionele ruimte (een zgn. 'lezersmening') komt Frank Roos nog een keer terug op de onverkwikkelijke toestanden bij Studio Almere.  Deze traden aan het licht n.a.v. een klacht van de RijksVoorlichtingsDienst over de uitzending van het bezoek van de Majesteit aan het asielzoekerscentrum in Almere.

(zie ook elders deze pagina)

Roos noemt zich in het stuk inderdaad 'gefrustreerd', zoals voorzitter Touwslager (VVD) van de lokale omroep in de krant stelde. Roos stelt echter dat hij weliswaar gefrustreerd is, maar dat dit komt door de gebrekkige faciliteiten die hij bij de tv-tak heeft. Touwslager, aldus Roos, heeft het hem onmogelijk gemaakt om het plan om, via de radio-reclame, inkomsten te verwerven voor de tv-tak, ten uitvoer te brengen. Touwslager had Roos van die klus afgehaald omdat Roos meende dat er betere software moest komen, dan door een ander bestuurslid geleverd (!!!). 200.000 gulden subsidie zou, volgens Roos, o.a. gebruikt zijn om apparatuur voor de radio-tak, -die, wederom door een bestuurdlid geleverd was-, versneld aan dat bestuurslid te betalen. De afspraak was echter om die apparatuur gefaseerd te betalen uit reclame-opbrengste van de radio. Volgens Roos, heeft Touwslager de reclame-inkomsten uit de radio onmogelijk gemaakt. En dat is tegen de afspraak in, die met de gemeenteraad is gemaakt bij het verstrekken van het subsidie.

-uitzendingen via internet was ook een verrassing-

Opvallend is, dat Roos bekend maakt dat het voor de tv-tak net zo'n verrassing was, als blijkbaar voor Touwslager, dat de wekelijkse tv-uitzendingen ook op het internet te zien zijn. Ook hierin verwijt Roos voorzitter Touwslager de zaken niet goed te regelen.

Opm: Het ziet er dus inderdaad naar uit, dat Touwslager (als vvd-lid) met de voorzitter van Dial, Mieke Velsink (ook vvd) heeft geregeld dat de website van studio-almere overgedragen is in de handen van het bestuur van Dial.  Zie http://www.lokaal.net/studio.almere De onafhankelijkheid die je bij een omroep zou verwachten is ver te zoeken. Op de site wordt reclame gemaakt voor Dial, de gemeente en de Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA), waarvan voorzitter Van Bemmel (ex-wethouder VVD) ook voorzitter is van de Stichting Triathlon, waarvoor Mieke Velsink (ex-wethouder VVD) de pr verzorgt.

-'opnieuw....laf'

Roos noemt Touwslager opnieuw 'laf'. In een eerste contact met Roos zou Touwslager gesteld hebben dat de journalist van het DvA Touwslagers' uitspraken niet goed had weergegeven. "Opnieuw 'laf'", stelt Roos. 'Ik heb Touwslager laten weten, dat hij mij een verklaring schuldig is; alvorens ik met hem -verder- ga praten", eindigt Roos zijn 'lezersmening'.

(18 juni 2000)

kiekblauw.gif

-Hema-bakkerij voert lijst gevaarvolle bedrijven aan-

-brandweer: "geen paniek"

Vlam.gif (16495 bytes)

De Hema-taartenbakkerij -Grindzuigerstraat in Almere Buiten- voert met zijn 3000 liter ammoniak-opslag de lijst met risico-volle bedrijven in Almere aan. Een ander grote, met ammoniakopslag van zo'n 540 liter is het slachtafval-verwerkingsbedrijf CTH aan de Bolderweg.

Verder telt de lijst ettelijke grote tanks met LPG.

In een uitzending van omroep Flevoland-tv moest de commandant van de brandweer (Bas van Riel) toegeven dat de lpg-lijst, bij lange na, niet compleet was. Volgens de journalist bij omroep-flevoland een onbegrijpelijke zaak. Bas van Riel, moest dat, wat schutterig, beamen.

In dezelfde uitzending trad natuulijk ook burgemeester Ouwerkerk op, die op de hem eigen wijze, stelde dat burgers zelf ook meer moesten opletten en dat niet alle heil van de overheid kon komen.

-vuurwerk-

De lijst 'risico-volle bedrijven' vermeldt 21 opslagplaatsen voor particulier vuurwerk, zoals dat op oudejaarsavond wordt afgestoken door consumenten. (consumenten-vuurwerk)

Een permanente opslag van evenementen-vuurwerk (waar het in Enschede om ging) van 1 ton is te vinden in de Almeerse Muziekwijk aan de Josephine Bakerstraat   bij het bedrijf Amstock.

(18 juni 2000)

kiekblauw.gif

CdaAniA.gif (7759 bytes)

-CDA-Almere- fractieflitsen juni 2000-

In de electronische uitgave van het Cda-Almere van juni toont de partij zich verbaasd over het feit, dat bijna alle raadsfracties geen discussie nodig vonden over het zgn. 'Structuurplan Almere'. In het zogeheten 'startdocument' daarvan, wordt een begin gemaakt om de uitgangspunten van de toekomst van Almere vast te stellen.

Het CDA vindt overigens dat er te weinig aandacht is voor groenvoorzieningen en het beheer  van de bestaande stad. Ook de ongelijke tred die het aantal voorzieningen heeft met de groei van de stad baart de partij zorgen.

Fractievoorzitter Wim Faber is voorzitter van de werkgroep die gaat bekijken hoe de raad meer op hoofdlijnen   kan besturen . In ieder geval zal bekeken worden hoe (meer) bevoegdheden van de raad overgedragen kunnen worden aan het college van B&W. (delegatie-besluiten).

Hierdoor (zo is het idee...rapport Elzinga) zal de gemeenteraad zich minder met 'beuzelarijen' hoeven bezig te houden en meer tijd krijgen zich, rechtstreeks, met de burger 'te verstaan'.

(20 juni 2000)

kiekblauw.gif

-Stichting "Speelhaven" -

-kwaliteits-impuls in Haven met een speeltuin-

SpeelHaven.gif (24126 bytes)

De Stichting 'Speelhaven' wil een speeltuin in Almere Haven realiseren. Het initiatief daartoe is van bewoners uit Haven afkomstig, die daarmee een bijdrage willen leveren aan het 'leefbaar'-baarheidsgehalte van het oudste stadsdeel van Almere.

Financieel zou de speeltuin in stand gehouden moeten worden door sponsoring, adoptie en donateurs.

glijbaan.gif (19236 bytes)

 

Een speeltoestel zou bijvoorbeeld gefinacierd kunnen worden door een bedrijf, waarbij als 'tegenprestatie' de naam van het bedrijf vermeld wordt.

Contactadres: BuurtCentrum De Wierden, Oldewierde 170  mail: speelhaven@hetnet.nl

-24 juni presentatie van de plannen-

Die zaterdag zullen de initiatiefnemers hun plannen presenteren met een feest en een loterij. Een plekje voor de speeltuin is al in 'de picture'; het terrein achter de Stadwerf nabij de sporthal in Haven.

(20 juni 2000)

kiekblauw.gif

-'10' van Flevoland-

-Omroep Flevoland-

InterviewOmroepFlevolandA.jpg (9146 bytes)

Omroep Flevoland gaat op bezoek bij inwoners die de '10' van Flevoland hebben verdiend. d.m.v. deze '10' krijgt de gelukkige hiermee een erkenning voor datgene wat hij of zij (veelal belangeloos) doet (of heeft gedaan) voor de samenleving.

Interview-'overval' door Omroep Flevoland

Tekst en foto: Greta Verduin

Zoals bijvoorbeeld Corry Kurultay van de SBP (St. Bewoners Participatie) ofwel de Bewoners Belangen Vereniging van de Stedenwijk in Almere, voor haar niet-aflatende daadkracht en enthousiasme voor haar wijk en bewoners. Een terecht kompliment dus, vergezeld van diverse geschenkjes en.......te zien op Omroep Flevoland-TV.

kiekblauw.gif

-Opening Leeuwardenplein-

LeeuwarderpleinA.jpg (17359 bytes)

Vrijdag 23 juni wordt het Leeuwardenplein in Stedenwijk-noord in Almere feestelijk 'geopend' (11.00 uur) door een 'aftrap' van de heer Bhola, wijkmanager, waarna de leerlingen van de Flevoschool de eerste wedstrijd gaan spelen met hun leraren op het inmiddels gerealiseerde voetbalveld.

Leeuwardenplein

Tekst en foto: Greta Verduin

Ontstaan vanuit een bewoners-initiatief, dus veel gemotiveerde bewoners, inkl. de Flevoschool; ook zijn er schommels e.d. gekomen en gelukkig is het kunstwerk weer opgeknapt en in oude staat terug. Een goede samenwerking tussen wijkbeheer, buurtbeheer, mooi-zo-goed-zo, de schoor, gemeente , ACHK-de Paviljoens en vooral: de bewoners-zelf! (om 15.30 zijn er hapjes en drankjes en diverse muziekbandjes bij de Flevoschool)

kiekblauw.gif

-International Oldtimer Meeting Flevoland-

-Almere ontvangt Duitsers-

Vrijdag 16 juni 2000 stond Provinciaal in het teken van de jaarlijkse OldtimerMeeting. Voor Lelystad is daarin een centrale plaats weggelegd.

De diverse Flevolandse gemeenten ontvingen deelnemers met hun klassieke auto's uit diverse landen.

OldtimerVr16juni2000MecedesCabrioA.jpg (12086 bytes)

Almere ontving in de loop van de dag de Duitse deelnemers, Zeewolde ontving de Engelsen, Dronten de Italianen, Emmeloord de Fransen en Urk de Amerikanen. Lelystad tenslotte ontfermde zich over de rest van de deelnemers uit de hele wereld met hun klassiekers.

Mercedes Cabrio 1950 Almere Buiten 16 juni 2000

Op het plein in Almere Buiten (bij Doemere) waren diverse Duitse krakers uit de jaren 50 te bewonderen. Zoals de Henkel die van haar eigenaresse nog even poetsbeurtje krijgt alvorens na de inschrijving naar Lelystad te vertrekken. De Henkel-fabriek bestaat nog steeds; niet meer als 'Motorkraftwerke', maar als producent van wasmiddelen bijvoorbeeld.

Henkel in  Almere-Buiten (16 juni 2000)

OldtimerVr16juni2000Henkel.jpg (15189 bytes)

OldtimerVr16juni2000GoggomobielEnPorsche.jpg (14593 bytes) Een echt leuk wagentje, waar uw berichtgever nog zelf eens in gereden heeft als jongetje op de achterzitting, is de Goggomobiel.. Een voorloper van de Smart (maar dan met 3 wielen); eigenlijk is er dus niks nieuws onder de zon. De bestuurder zat achter de deur die aan de voorkant zat.

Het gerucht ging 'in die dagen' dat het autootje op limonade liep :-)

Goggomobiel en Porsche in Almere-Buiten

De officiŽle opening werd laat in de middag (alle auto's hadden zich toen in Lelystad verzameld) verricht door Mr. Pieter van Vollenhoven; althans door zijn chauffeur die met een slinger een auto aan de praat kreeg.

Zaterdag 17 juni 2000 waren er acht toerritten in de provincie, waarbij plaatsen als Urk, Creil, Espel, Rutten, Nagele, Emmeloord, Ens, Almere Hout en Haven, Ens, Kraggenburg, Zeewolde, Swifterbant, Dronten en Biddinghuizen aangedaan werden.

(16 juni 2000)

kiekblauw.gif

-Wethouder Spruit (pvda) 'wint'-

-VVD nu wel voor honk Antillianen/Arubanen in Almere-

Burgemeester Ouwerkerk sprak enige maanden geleden voor de microfoon van "Netwerk" er al zijn grote ongerustheid over uit. De Antillianen/Arubanen vormden een probleem in Almere. Ouwerkerk nam geen blad voor de mond en betitelde de spoorlijn Amsterdam-Lelystad als een drugslijn en bracht daar de Antilliaanse jongeren mee in verband.

Ook de overlast die treinpersoneel ondervond, leidde (bijvoorbeeld in Almere Buiten) tot een samenscholingsverbod bij het station. Een week geleden opperde wethouder Lies Spruit (pvda) het idee om de jongeren een eigen onderkomen te geven in Buiten.

MSinke.jpg (3844 bytes)

Spruit zag met dit plan mogelijkheden om de overlast door deze jongeren in Buiten binnen de perken te houden.

Dit schoot -vooral bij de VVD- in het verkeerde keelgat. Raadslid Martin Sinke (vvd) stelde onomwonden tegen het idee te zijn, omdat daarmee 'onmaatschappelijk gedrag' beloond zou worden.

Ook de fractie van GL zette vraagteken bij het voorstel van de wethouder.

(M.Sinke-VVD)

Tijdens de laatst gehouden fractievergadering van de VVD is de partij op dit standpunt teruggekomen. In een notitie schrijft de vvd-fractie dat zij nu overtuigd zijn van de ernstige aard van de problematiek en derhalve (voorlopig) instemmen met Spruits' voorstel.

Voorts wil de liberale fractie dat politie en het Openbaar Ministerie een einde maken aan het niet te tolereren gedrag van Antilliaans/Arubaanse jongeren, waar het gaat om het handelen in soft- en harddrugs, hetgeen ontoelaatbare overlast zou veroorzaken.

Inmiddels hebben ook de Marokkaanse jongeren laten weten, wel voor een dergelijk 'eigen' onderkomen in aanmerking te willen komen.

(15 juni 2000)

kiekblauw.gif

-Geslaagden Almere-

-Meergronden aan top met Vbo-geslaagden-

De percentages geslaagden (excl. de her-examens) zijn voor de respectievelijke scholen voor voortgezet onderwijs als volgt:

Vwo Havo Mavo Vbo
Echnaton 85 85  96 97

Oostvaarderscollege 

94

90

95

90

Meergronden 86 91 96  98
Baken 83 85 92  97
SchoolTas.jpg (9681 bytes)

kiekblauw.gif

zwaai2.gif (7367 bytes)

-In Almere toename van criminalteit-

-aantal straatroofovervallen neemt flink toe-

Uit het jaarverslag 1999 van de politie Flevoland blijkt dat in geheel Flevoland  het aantal delicten waarbij geweld wordt toegepast erg is gestegen.

Voor Almere  geldt, dat het aantal straatroven  verder gestegen is van 131 (1998) tot 213 (1999). Opvallend is dat er een afname geconstateerd kan worden van delicten als: vernielingen en woninginbraken. Hier tegenover staat een toename van delicten als straatroverij, het plegen van geweld, zakkenrollerij en autokraken.

Voor de Flevolandse Politie is de aanpak van jeugdcriminaliteit prioriteit nr. 1. Het in 1998 samengestelde Team Openbare Orde wil hiermee de overlast tijdens uitgaansavonden uitbannen. Een apart team houdt zich bezig (in samenwerking met de spoorwegpolitie) met geweldsdelicten en de overlast die Antilliaanse jongeren veroorzaken op de stations (vnl. AlmereBuiten).

(16 juni 2000)

kiekblauw.gif

-geen komkommer-

-maar....een Ei-

Jaap Fischer zong eens: "Ik kocht een ei...de melkboer zei 'hier heeft u een jong leven van 16 cent of meer.... namens de ouder smakelijk eten maar weer'."

kindersurprise.gif (10151 bytes)

Tegenwoordig schijnt het te gaan om de harde plastic figuurtjes en andere verrassingen die in de eieren zitten. U kent die reclame vast wel van zo'n stelletje well-to-do kinderen die van hun -volmaakte- moeder zo'n eitje krijgen en dan met een beschaafd 'aaaaahhhhhhh kindersurprise' hun opvoeding laten blijken.

In Almere is al weer een jaartje of wat 'De 1e Verrassings Eieren Vereniging Nederland'  gevestigd met een heuse eigen website op de volgende URL : http://www.vangogh.demon.nl/

Het ligt niet in de verwachting dat het "EierenFestival" een plaatsje zal krijgen op de grote evenementenlijst van de Sticht. Stadspromotie Almere, maar voor de liefhebber van deze aparte cultuuruitingen is er een ruilbeurs in Almeers buurthuis Het Kardoes op 17 juni a.s. Het kan toch allemaal maar! in Almere!

(14 juni 2000)

kiekblauw.gif

-Mienstra is een haantje-(komkommertijd 1)

-lezer windt zich op over columnist/journalist-

Robert Mienstra, medewerker bij het Dagblad van Almere en columnist bij die krant, is in het dagelijks leven leraar aan osg 'De Meergronden'.

Een ijverig baasje dus. Zijn pennevrucht (in dit geval als verslaggever) wordt door een lezer(es) niet erg op prijs gesteld.

Zijn stuk over ZIJN bezoek aan de Libelle-Zomerweek wekte woede op...en dus een ingezonden brief.

In de brief maakt lezer(es) Van IJzendoorn zich bijzonder druk over het "Haantje Mienstra", die in de krant op een denigrerende wijze verslag zou hebben gedaan van zijn bezoek (als enige man) aan de Zomerweek van Libelle.

HaantjeMienstra1.gif (11820 bytes)

Wij zijn de beroerdsten niet, dus wij stellen ons voor dat 'het haantje'  er dan zo uitziet....; het is maar een poging om engiszins een voorstelling te krijgen.

De briefschrijver vraagt zich af, waar Mienstra het vandaan haalt om te suggereren dat alle vrouwen op de Zomerweek naar HEM keken. En, zo vervolgt IJzendoorn: "dacht HIJ ook nog even dat ze naar zijn gulp keken".  En..."Mienstra eindigt zijn gefrustreerde betoog dat HIJ-als enige man-in elk geval geen stuntel in het verkeer is".

IJzendoorn is in zijn/haar brief flink op dreef en stelt: "Robert Mienstra voelt zich kennelijk nogal onbegrepen door al die vrouwen die in hun stuntelige onnozelheid niet eens in de gaten hadden dat er temidden van hen een BIJNA-GODHEID rondwandelde".

voor het dagboek van R.M. klik  hier

voor meer over  het   Fries/Almeerse fenomeen Robert Mienstra...zie het archief van 22  juli 1999 en het archief van januari 2000

kiekblauw.gif

-Kwaliteit video-scherm Podium abonimabel-

-verder een prima radio-

voetbalalmere2000.jpg (18650 bytes)

Het aan het podium gehangen video-scherm op de Grote markt in Almere stad heeft de toets van kwaliteit niet kunnen doorstaan. De vertoonde beelden van de EK-wedstrijd Ned-TsjechiŽ (1-0) 11 juni 2000, waren van een slecht kwaliteit. In kontrast daarmee stond het geluid, dat prima was. Ondanks het gebrek aan kijk-genot hadden zich zo'n 800 toeschouwers verzameld, die feestelijk uitgedost toch nog meekregen, dat Nederland met een mazzeltje de wedstrijd op zijn naam kon schrijven.

De horeca-ondernemers spraken van een geslaagde avond. Vrijdag 16 juni 2000 zal Nederland-Denemarken op het scherm 'te zien' zijn. Wethouder Smeeman (vvd) had van te voren al aangekondigd dat de beeld-kwaliteit niet al te best zou zijn, maar....dat gaf volgens hem niet, omdat de video-schermen van de kroegbazen ook niet al te best zouden zijn.

Met een beetje geluk heeft een van de video-zaken in de buurt een aantal tv's aanstaan, waar u voor de etalage naar kunt kijken, want....het geluid, dat prima is krijgt u dan van het Podium.

(11 juni 2000)

kiekblauw.gif

-Feest VVN-Almere-

Vrijdag 9 juni jl vierde de VVN (Vluchtelingen Ver. Ned.)- Almere zowel het feit dat AZC (Asielzoekerscentrum) in Almere onlangs geopend was (door Koningin Beatrix) als het feit dat VVN nu ook een plaatsje had gekregen in het AZC.

Dit werd gedaan dmv een 'hapje en een drankje' voor alle aanwezigen, vrijwilligers, medewerkers, enkele politici  en diverse afvaardigingen van andere asielzoekerscentra, landelijk en regionaal.

tekst en foto: Greta Verduin

azchapjedrankjeB.jpg (11174 bytes)

azcmargovdberg.jpg (9140 bytes)

De direkteur van VVN-Almere, Margo v.d.Berg, hield een toespraak waarbij nadrukkelijk iedereen bedankt werd, vooral AZC-Zeewolde vanwege de opleiding en begeleiding, waardoor deze mensen, veelal vrijwilligers, nu in Almere aan de slag kunnen.

tekst en foto: Greta Verduin

azcbomenBjpg.jpg (11209 bytes)

Ook werd er een korte wandeling gegeven, waarbij opviel dat het eigenlijk een komplete wijk-op-zich was; mede door het feit dat men groepen forse bomen had laten staan.

tekst en foto: Greta Verduin

Volgende week komt alweer een volgende groep asielzoekers van +/- 65 personen en binnenkort zal ook de school in gebruik worden genomen.

PS: Van het AZC was niemand aanwezig.....vergeten uit te nodigen....?

kiekblauw.gif

-Beerput bij Studio Almere groter dan gedacht-

-Voorzitter Touwslager: "Frank Roos is gefrustreerd"-

Via de pers wordt een vete uitgevochten tussen, enerzijds Frank Roos en de voorzitter van Studio Almere, Auke Touwslager.

Onlangs liet Frank Roos (tv.afdeling van de plaatselijke omroep) in de krant een pittige brief plaatsen waarin hij, in niet mis te verstane bewoordingen, de vloer met Touwslager aanveegde en in het kielzog daarvan, ook Mieke Velsink van Dial (internetsite) een veeg uit de pan gaf.

(zie daarvoor elders op de pagina)

Dial=AggenbachStudioAlm.jpg (9869 bytes)

Op de internetsite van Studio Almere (http://www.lokaal.net/studio.almere) valt te lezen dat de uitzendingen van SA-tv. sinds 17 mei 2000 ook via Internet zijn te bekijken. Dit dank zij de Stichting Dial (dhr. Peter Aggenbach), zo valt te lezen. Met geen woord wordt gerept over Mieke Velsink, die voorzitter is van de stichting Dial.

Uit een interview met Touwslager in de krant, blijkt dat deze helemaal niet op de hoogte gesteld is van dit initiatief van de tv.-tak van Studio Almere, om de uitzendingen ook te laten zien via de website van Dial.

Touwslager stelt dan ook in het interview dat de onderlinge verhoudingen bij de vrijwilligers van de lokale omroep niet goed is. Er is een competentiestrijd tussen de radio-afdeling en die van de tv.

Touwslager : "Frank Roos is gefrustreerd omdat ik hem destijds niet benoemd heb als Hoofd Radio. Daardoor is hij gefrustreerd geraakt".

Voor de tv. werkt Roos samen met Leon Kokhuis, beiden van pvda-huize. (Kokhuis is fractiemedewerker van de pvda-gem.r.fractie), terwijl Roos een actief lid van de pvda is.

Touwslager en Mieke Velsink zijn beiden ex-vdd-raadslid en de laatste een ex-wethouder. Onlangs nog brak er in de almeerse nieuwsgroepen een discussie los tussen Ton Wibier (studio-almere-radio..politiek cafť) en Peter Aggenbach (bestuurslid van Dial).

Wibier was beheerder van de website van de vvd die bij dial onderhouden wordt.

Aggenbach voegde Wibier toe: "Wibier moet maar gaan wieberen" -als website beheerder. Dit omdat Wibier daar melding maakte van zijn aktiviteiten voor Studio Almere-radio. ( Dit is vreemd, omdat Aggenbach, Velsink, Touwslager en Wibier in hetzelfde politieke schuitje varen...de vvd.)

En inderdaad is Wibiers' naam als webmaster daar onlangs verdwenen. (nu Martin Jongejan).

Touwslager sluit in het interview (dan) ook niet uit, dat er controverses zijn tussen de radio- en tv.afdeling, die gebaseerd zijn op politieke kleur.

Komende week heeft Touwslager met de betrokkenen, waaronder in ieder geval Roos, Kokhuis en cameraman Cees de Lange (van de tv-afdeling), een gesprek.

Afhankelijk van de inhoud/uitkomst daarvan heeft Roos aangekondigd zich op zijn positie te beraden.

(10 juni 2000)

kiekblauw.gif

-wethouder Lies Spruit.....-

-ziet het helemaal voor zich.....chatten met Ouwerkerk-

LiesSpruitBallonnetje1.jpg (13024 bytes)

Almeers wethouder (o.a. economische zaken) ziet grote toekomstmogelijkheden voor de toepassing van ICT in Almere.

Dit wordt mede mogelijkgemaakt door de aanleg van een zogenaamde 'Big Portal'; de aanleg van deze breedband-kabel is te danken aan de komst van het Amsterdamse universitaire rekencentrum SARA naar Almere in dit najaar.

Lies Spruit (foto: Henk Lammers)

Tijdens een bijeenkomst van de zgn. 'CityMarketingClub' zei Spruit te verwachten dat deze toepassing het mogelijk maakt om de politiek dichter bij de burger te brengen.

Als voorbeeld noemde zij dat inwoners van de stad straks kunnen chatten met burgemeester Ouwerkerk.

Ook een andere toepassing van breedbandig internet zou, volgens haar, kunnen zijn om raadsvergaderingen op het internet 'live' te kunnen volgen.

Dat belooft wat!

Om alvast in de stemming te komen kunt u bij dial zien met wie u dan aan het chatten slaat.

Het is een mpeg-filmpje (5 MB!!) waarin burgemeester Ouwerkerk uitlegt waarom Almere een I-city moet worden.

Om het filmpje te zien (of te downloaden) klik hier.

(9 juni 2000)

kiekblauw.gif

-Almere Partij wil planschade-vergoeding-

-"Asielzoekers zijn big business"-

BobFonhofBlijOnsTeZien1.jpg (10417 bytes)

Bob Fonhof, voorman van de Almere Partij, heeft een brief geschreven aan het college van B&W.

Hierin vraag hij aandacht voor voor bewoners en (sport-)verenigingen, die wellicht een claim zouden willen indienen omdat zij schade ondervinden door de komst van het Almeese AsielZoekersCentrum.

.Bob Fonhof (foto: Henk Lammers)

Dit n.a.v. de genoegdoening die een inwoner van het Friese Joure, toegekend heeft gekregen, vanwege het AZC daar

Fonhof vindt dat zulks ook in Almere zou dienen te gebeuren en dat B&W vervolgens de schade maar op het AZC moet verhalen. Overigens vindt Fonhof dat een dergelijke vergoeding op zijn plaats zou zijn, omdat Almere verdient aan het AZC. Volgens hem heeft burgemeester Ouwerkerk gezegd, dat het AZC 'big business'  zou zijn en een stimulering voor de Almeerse economie.

Een andere doorn in het oog van Fonhof is, dat de kinderen van asielzoekers zwemles krijgen, terwijl het schoolzwemmen in Almere al jaren is afgeschaft.

In een uitzending van omroep Flevoland-tv liet wethouder Smeeman blijken het idee van Fonhof direkt naar de prullenbak te willen verwijzen.

Smeeman: "Fonhof loopt een beetje achter de feiten aan. De mogelijkheid tot planschade-vergoeding is er al. Daartoe is al een verzoek binnengekomen en.....afgewezen"

(9 juni 2000)

kiekblauw.gif

-Frank Roos wellicht weg-

-affaire slaat diepe wonden bij Studio Almere-

FrRoos3.jpg (15780 bytes)

 Frank Roos, die bij StudioAlmere-tv verantwoordelijk was voor het uitzenden van, door de RijksVoorlichtingsDienst, ongeautoriseerde beelden van het bezoek van Beatrix aan een asielzoekersfamilie in Almere....(zie ook elders deze pagina) overweegt te stoppen bij de lokale zender.

Aanleiding hiervoor is de uitlating in de pers van de voorzitter van de omroepvereniging (ex-raadslid Auke Touwslager -VVD) dat deze de uitzending verboden zou hebben indien hij daarvan geweten had.

Als reactie hierop liet Roos een ingezonden brief in het Dagblad van Almere plaatsen, waarin hij Touwslager verweet 'alle capaciteiten in huis te hebben voor het voorzitterschap van een postzegelvereniging, maar niet van een lokale omroep'.

Hij noemde Touwslager laf en kruiperig voor autoriteiten. Ook gaf Roos voorzitter Mieke Velsink van Dial een veeg uit de pan, omdat Velsink -evenals Touwslager- aangaf dat de beelden niet via de internet-site van Dial hadden mogen worden 'uitgezonden'.

Roos beklaagt zich erover dat Touwslager hem nog steeds niet voor een gesprek heeft uitgenodigd. Touwslager evenwel laat (via de krant) weten, dat Roos nog steeds een uitnodiging kan verwachten. Roos wil dat gesprek afwachten en afhankelijk van de opstelling van Touwslager besluiten of hij bij de lokale omroep blijft. Hij laat optekenen 'op dit moment niet erg gemotiveerd meer te zijn'.

Overigens heeft de RVD besloten de kwestie niet meer zo hoog te willen opspelen als in eerste instantie leek. Touwslager heeft daarom besloten zijn excuus-brief aan de Koninging/RVD niet meer te versturen. 

Of Mieke Velsink van Dial alsnog een excuusbrief stuurt, omdat haar stichting de gewraakte beelden ook (op internet) vertoond heeft, is onbekend.

(juni 2000)

kiekblauw.gif

-Avondvierdaagse Almere-

-minder lopers dan ooit-

Maandagavond 5 juni 2000, zijn weer veel deelnemers van start gegaan in de avondvierdaagse.

De 4-daagse wordt voornamelijk 'gelopen' door kinderen. Als sinds jaar en dag schrijven scholen zich en masse in voor de deelname aan het jaarlijkse 'festijn'.

avond-vierdaagse Almere Haven 7 juni 2000

Avond4daagseAlmere7jun2000.jpg (16264 bytes)

Echter de organisatie ziet tekenen van een verminderde belangstelling. Dit jaar lopen zo'n 8.500 kinderen mee, hetgeen er 800 minder jaar zijn dan in 1999.

De organisatie wijt dit o.a. aan de afnemende bereidheid van het onderwijzend personeel om de kinderen te begeleiden. (juni 2000)

kiekblauw.gif

-Pinksteren in Almere-

PinkstKermisAlmerejuni2000.jpg (9362 bytes)

kermis Landdrostdreef Almere Stad (juni 2000)

Er kan een boel in Almere. En dat willen we weten ook. De reclame-spotjes op tv. worden zelfs aangepast om den volke kond te doen wat er zoal kan aan festiviteiten in Almere. We doen een greepje:


- Pinksterkermis aan de landdrostdreef van 7 t.m. 12 juni 2000
- Luilak-bloemenmarkt vrijdag 9 juni 2000 van 16.00 tot 24.00 uur
- De onvermijdelijke Braderie in centrum Stad zondag 11 juni

En dan is het zaterdag ook nog eens 'Luilak'...altijd weer 'feest'.

kiekblauw.gif

-College B&W krijgt de geest-

-Bidboek voor Verkeer en Waterstaat..."Kenniswijk"-

vurigeTongenPinksteren.jpg (9829 bytes)

Zoals bekend verondersteld mag worden, is Pinksteren het feest ter ere van het nederdalen van de Heilige Geest op de apostelen.

En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen.
Handelingen 2:1

In die dagen werd er nog niet gestreefd naar Kenniswijken, maar vertrouwde men geheel en al op het goddelijke. Het lijkt wel of het college van B&W van Almere dat ook doet als het gaat om het onderhouden van haar eigen website. Toch durft het college het aan om een zogenaamd 'bidbook' aan het ministerie aan te bieden, waarin zij zich aanbiedt voor het experiment met de zogenaamde Kenniswijk, waarbij in een stad 25.000 huishoudens op internet aangesloten worden om zich te vermaken op een virtuele marktplaats.

En de website van de gemeente Almere?? Die wordt weer up to date gehouden op het moment dat Pasen en Pinksteren op dezelfde dag vallen. :-))))))

kiekblauw.gif

-Ruzie binnen Studio Almere-

-Frank Roos: "Touwslager goed als voorzitter van postzegelvereniging"-

In vervolg op het interview met de voorzitter van het bestuur van Studio Almere (zie elders op deze pagina) , nav. de ongeautoriseerde opnamen van de koningin tijdens haar bezoek aan Almere (idem) is een grote controverse tussen de programma-makers (w.o. Frank Roos) en het bestuur aan het licht getreden.

Frank Roos slaat in een ingezonden brief in de krant hard terug,,

-laf-

Hij noemt StudioAlmere-voorzitter Touwslager (vvd) laf, omdat die pas een 9 dagen later met zijn kritiek komt, nadat de RijksVoorlichtingsDienst aan de bel trok. Touwslager valt, volgens Roos, vrijwilligers bij de lokale omroep in het openbaar af en noemt het optreden van Touwslager onfatsoenlijk. Onfatsoenlijkheden die de medewerkers niet hoeven te tolereren.

Touwslager kruipt alvast voor een mogelijk verwijt van de RVD, dat hem formeel nog niet bereikt had op het moment dat hij -Touwslager- in de krant reageerde"; "Angsthazerij en autoriteitenvrees", aldus programma-maker Frank Roos, die vervolgt met: "Met zo'n instelling heb je -Touwslager- alles in huis om voorzitter te zijn van een postzegelvereniging".

-Mieke Velsink..dial-

Roos verwijt Touwslager ook dat hij achter uitspraken van Mieke Velsink -vvd (voorzitter website-dial, die de uitzending op internet bracht) is gaan staan. (zie ook elders deze pagina)

Velsink noemde in de krant de opstelling van Studio Almere (Frank Roos) "journalistiek niet juist".

"Touwslager heeft met zijn bij voorbaat onderdanige houding geen blijk gegeven van enige journalistieke neiging",aldus Roos. (daarmee eenzelfde 'compliment' aan Velsink uitdelend )

-controverse radio/tv-

Met een bepaalde opmerking laat Roos blijken dat de verstandhouding tussen de tv-tak en de radio-tak gespannen is.

Roos (in zijn ingezonden brief) Het is niet de eerste keer dat voorzitter Touwslager gebrek aan ruggengraat vertoont: Twee jaar geleden zwichtte hij voor radio-medewerkers die met dagenlange radiostilte hem -Touwslager-  met succes onder druk zetten om kostbare nieuwe software aan te schaffen

Opmerking: Geen beste reclame voor Studio Almere. En afschrikwekkend voor vrijwilligers wellicht. Onlangs hebben zij er toch een weten te strikken....Peter Aggenbach....bestuurslid van Dial.

kiekblauw.gif

-Stoomfestival Almere van start-

-1 t.m. 4 juni 2000-

Locomobiel2000.jpg (13242 bytes)

Cultuurwethouder Arie Willem Bijl (pvda) heeft vandaag de officiŽle openingshandeling verricht voor het 14e Almeerse Stoomfestival.

Vorig jaar stond het thema 'landbouw' centraal en dit jaar het thema 'drie eeuwen aandrijving'. Omdat aandrijving natuurlijk ook toepassing vond in de landbouw, was de Stichting Behoud Oude Technieken (BOT) aanwezig met diverse landbouw-machines die -op hun beurt- aangedreven werden door stoommachines.

Bijl duwde dan ook een aantal korenschoven (Geen Korenwolven want die zijn zeldzaam) in een dorsmachine van de Stichting BOT, waarna het festival een aanvang kon nemen.

Stoompoetsen2000.jpg (15770 bytes)

Voor de openingshandeling hadden diverse locomobielen en ander stoomgoed zich verzameld op het centrum van het evenementen-terrein. (zie images boven), zodat Bijl zich niet al te eenzaam voelde. Het bezoekersaantal op deze druilerige dag liet nl. te wensen over. Toch is de organisatie ervan overtuigd het bezoekersaantal van vorige jaar (28.000) minstens te evenaren; stilletjes hoopt men dit jaar op 30.000 bezoekers uit Nederland en daarbuiten.

Locomobiel2000A.jpg (14538 bytes)

Onderhoud aan de stoommachines (Boven)

 

 

Het totaal aantal deelnemers ligt op 1200. Vooral de Engelsen (bakermat van de IndustriŽle revolutie) leggen eer in met hun machines.

(1 juni 2000)

kiekblauw.gif

-Voorzitter Velsink van Dial-

-"beelden koningin had niet gemogen op dial-site"-

WafelOpWegNaarKoninklijkeMaag.jpg (15764 bytes) (nog niet getoonde image)

Voor meer van deze foto's klik op het archief van mei 2000

webtv.gif (5090 bytes)

Met Peter gaat het beter!

Al een aantal weken wordt via de website van DIAL (digitaal almere) de uitzending doorgegeven van Studio Almere-tv.

 Initiatief hiertoe is genomen door dial-bestuurslid P.Aggenbach. Zijn voorzitter stelt nu in de pers over de illegale beelden van het bezoek door Hare Majesteit aan het AZC:  "Het had niet op de site van dial mogen staan; wij zijn ongewild (!?) een doorgeefluik geweest van de beelden".

-Mooie reclame-

Verantwoordelijke bij Studio Almere, Frank Roos, vindt het allemaal wel 'mooi', omdat de stukjes in de krant e.d. over het voorval 'goede reclame' zijn voor Studio Almere.

Roos spreekt in de pers zijn voorzitter A. Touwslager (zie verder op deze pagina!!) volstrekt tegen.

Volgens Roos zijn de beelden niet gemaakt door cameraman Cees de Lange (zoals Touwslager beweerde), maar........door een lid van de asielzoekers-familie zelf.

Die zou de beelden gemaakt hebben met een video-8 camera.

opm.: niet bekend is of Roos dit van tevoren met het lid van de familie zo afgesproken heeft (bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van een dgl. camera) of dat de asielzoeker eigener beweging de beelden beschikbaar heeft gesteld. Ook is niet bekend of er geld met de kwestie gemoeid is geweest.

Miekevel1.jpg (18164 bytes)

Voorzitter van Dial, Mieke Velsink, gaat snel met haar partijgenoot (VVD) Touwslager beraadslagen. De bedoeling zou zijn om, voordat er een brief van de RijksVoorlichtingsDienst bij ze binnen is, op voorhand excuses (via de RVD) aan Hare Majesteit aan te bieden.

Mieke Velsink van Dial

(Stichting Digitaal Almere)

-scoren-

Voorts beschuldigt Velsink 'Studio Almere' (F.Roos) ervan, dat hij 'dondersgoed' wist wat hij deed: "Hij wilde via de koningin scoren en dat is journalistiek niet juist; Studio Almere zit gewoon fout...; Roos is zelf een professioneel journalist en wist dus wat hij deed".

kiekblauw.gif

-Quote van de week-

-Gretha Boom (d66):"..."-

De inventarisatie (n.a.v. ramp enschede) in Almere van bedrijven die risico's kunnen opleveren voor burgers is bijna klaar. Maar de burgers zullen nog niet ingelicht worden. En als de lijst wel klaar is komt hij -voorlopig- alleen ter beschikking van de raadsleden.

Dat zei burgemeester Ouwerkerk als voorzitter van de cie. 'algemene zaken'. Hij vond de aandacht in de pers overdreven voor de Hema-taart-bakkerij met zijn gigantische ammoniakopslag. "Er zijn wel meer plekken in Almere met ammoniak-opslag".

Gretha Boom was het volledig met Ouwerkerk eens: "Ik zou die lijst eerst wel eens willen zien voordat die bekend wordt. Mensen die niet erg tegen stress kunnen, gaan waarschijnlijk direct met gemeenteraadsleden bellen."

Tegenwoordig kun je ook met Gretha mailen: g.boom@d66.nl

ALMEERSE SPECIAL

Klik hier voor ons verslag van de gemeentedag in Almere op 25 september 1999 

ligpoes.gif (5055 bytes)
Paginaopmaak en redactie: Henk Lammers

Copyright 1998, 1999, 2000-Almere-City (Voorheen Het Gulden Net) (Flevoland.to partner). - Postbus 405, 8250 AE, Dronten