-Nieuws uit Almere van maart 2001-

Partner Flevoland.to

- 1e Banenbeurs Almere groot succes -
0974_Banenbeurs.jpg (29937 bytes)

Zaterdag 31 maart werd onder het motto "Almere werkt" in het Stadhuis een grote Banenbeurs gehouden die bijzonder goed bezocht werd.

0968_socialeZaken.jpg (26385 bytes)

Zo'n 31 organisaties die personeel zochten, konden hier hun vacatures aanbieden op een gezellige, ongedwongen manier.  De opzet was o.a. om forenzen te laten zien wat Almere aan banen te bieden heeft (dicht bij huis, niet meer iedere dag in de file); maar ook gericht op schoolverlaters of mensen die op zoek zijn naar een andere baan en/of omscholing zoeken.

De stand van Sociale Zaken

Het bedrijfsleven (MKB=Midden en Klein bedrijf)) was sterk vertegenwoordigd, ook de Gezondheidszorg, Sociale Zaken, Uitzendburo's, ROC (Regionaal Opleidings Centrum), ICT-bedrijven en Scholen...... allemaal was men op zoek naar personeel, op elk nivo.

Wethouder Lies Spruit bij de stand van Yakult

0964_LiesSpruit_Yakult.jpg (25379 bytes)

0963_gemeente_politie.jpg (17467 bytes)

Ook de politie en de gemeente Almere-zelf ontbraken niet.

Stand van de gemeente Almere: Werken in de 5e stad

Verdere info is te vinden op http://www.almerewerkt.nl.
Deze Banenbeurs werd georganiseerd door JTT-Services in samenwerking met de gemeente Almere.


De organisator Guus Lammerding neemt even de honneurs waar voor het Dagblad van Almere/Groene Weekblad.

0973_GuusLammerding.jpg (25575 bytes)

Tekst en foto's: Greta Verduin

(zaterdag 31 maart 2001 hl)

Partner Flevoland.to

-Werkbezoek aan Den Haag in het kader van 'Kenniswijk'-

29 maart 2001 brachten Almeerse gemeenteraadsleden samen met wethouder Lies Spruit en leden van het ICT-management een bezoek aan de gemeente Den Haag, waar zij informatie kregen over diverse aspekten van het ICT-beleid dat in die gemeente wordt gevoerd. Het werkbezoek had tevens te maken met de stand van zaken van het momenteel lopende 'haalbaarheidsonderzoek'  naar (alsnog) een Kenniswijk in Almere (Kenniswijk = letterlijk communiceren met elkaar via digitale media).

0945_vanSanten_Eerenbeemt.jpg (13402 bytes)

Drs. Ferd van den Eerenbeemt, projektleider I-Visie Den Haag hield een inleiding over de achtergronden, inhoud en huidige status van dit ambitieuze programma. Begonnen (na verkoop van de kabel +/- 1998) met 20 mjn gulden als startkapitaal, werd eea voortvarend aangepakt.
Allereerst werden uitgebreide gesprekken gevoerd met alle wethouders en raadsleden over de mogelijkheden van ICT in de maatschappij. Den Haag was gezegend met vier zeer gemotiveerde wethouders die hun enthousiasme goed konden overbrengen op anderen. Een wethouder werd de coördinerend wethouder voor ICT, de anderen vormden een stuurgroep.
3 ambities werden geformuleerd:
1)  de stad aansluiten op internet was de basis; vervolgens:
2)  het stadhuis; en tenslotte:
3) de stad als profiel (dwz alle organisaties de kans geven zich te profileren).
Verder had men 5 'stadsbeelden' voor ogen:
1)  kennis (=leren);
2) de inspirerende stad (cultuur);
3) de ondernemende stad (economie maar ook: diensten/ruildiensten);
4) de zorgende stad (waar men alle info mbt gezondheidszorg kan vinden);
5) de betrokken stad (de relatie burger/overheid).
Voor het realiseren had men bedacht dit te doen in de vorm van 7 projekten. Goede ideeën zouden worden ondersteund, ook financieel + weer terug in de samenleving; ook ideeën uit die samenleving zelf!  Via deze diverse projekten kon men werken naar de doelstelling en tegelijkertijd kijken hoe het funktioneert, of niet; dan blijven kosten beheersbaar.

0946_AlmereICT.jpg (19013 bytes)

0949_Erenbeemt_Cranendonk_wiegertjes.jpg (22342 bytes)

Vanuit de 1e ambitie ontstond http://www.residentie.net (de grootste stedelijke portal die in Nederland draait), mogelijk door de samenwerking van gemeente Den Haag met KPN en Casema, waardoor alle inwoners van Den Haag gratis aansluiting kregen op Internet.

Van links naar rechts de heren Eerenbeemt, Cranendonk, Wiegertjes, mevrouw Spruit en mevrouw Boom.

David Moolenburgh, bestuursadviseur van weth. Stolten van Den Haag, gaf een toelichting op het gemeentelijk beleid en samen met dir. Bert Mulder kwam er een discussie op gang met de aanwezige Almeerders, waaronder weth. Lies Spruit die zich zo sterk maakt voor alles op het gebied van ICT, dus ook Kenniswijk.
Den Haag is natuurlijk niet te vergelijken met Almere (400.000 en 152.000 inwoners bijv.) maar er is weer 'kennis' opgedaan voor de Almeerse 'Kenniswijk'.

Tekst en foto's: Greta Verduin

Vrijdag 30 maart 2001 hl)

Partner Flevoland.to

-Kunstroute in Almere-

Op Tweede Paasdag (16 april) kan men van 11.00 tot 17.00 uur de 'Atelierroute van Almeerse kunstenaars' volgen.
Het Almeers Centrum Hedendaagse Kunst, De Paviljoens, is het informatiepunt. Men kan hier ook de plattegrond van de route verkrijgen. Men kan De Paviljoens vinden aan de Odeonstraat 3 in Almere-Stad. Telefoon: 036-5450400 Meer info.

Partner Flevoland.to

Na uitstel:

-Invoeren betaald parkeren in Almere "via de koninklijke weg"-

Almere_parkeren5.jpg (20114 bytes) Diverse politieke partijen hadden om een extra raadsvergadering verzocht (28 maart 2001) omdat men opheldering wilde over -op de valreep-   5 maanden uitstel tot 1 september a.s. Omdat dit een Collegebesluit betrof, werd er in deze raadsvergadering fijntjes op gewezen dat de gemeenteraad toch echt het hoogste orgaan in een gemeente is;
en dat er van dit besluit niets bekend was gemaakt in betr. commissie, waar besluitvorming kon plaatsvinden. Het College (B&W) bood haar excuus aan voor haar verkeerde inschatting van dit proces. Na veel kritische vragen en opmerkingen (waarom onjuiste inschatting, ook door het externe buro/ is er een vervoers-management/ -stimuleringplan/ geld-derving/ parkeerabonnementen en -vergunningen/ dreiging met moties en pogingen tot een tussenoplossing/ reklamecampagne al klaar/ toezicht) werd besloten: de burger wil duidelijkheid!
Dus: alle knelpunten moeten eerst opgelost worden,  in de eerstvolgende commissievergadering in april wordt dit verder besproken en besloten wanneer het betaald parkeren daadwerkelijk ingevoerd wordt (gezamenlijke cie's P&O en SC). Uitstel nu is jammer maar noodzakelijk maar eea gaat nu wel op de juiste politieke manier.

Tekst: Greta Verduin

(donderdag 29 maart 2001 hl)

Partner Flevoland.to

- Spannende politieke avond over Kunst & Cultuur -

Dinsdag 27 maart '01 werd (na een reguliere/=gewone commissievergadering Openbare Werken, Volkshuisvesting en Kunst & Cultuur) een gezamenlijke commissievergadering Stadscentrum (wethouder Henk Smeeman) en Kunst & Cultuur (wethouder Arie Willem Bijl) een uitgewerkt idee voor een "Museum" in Almere gepresenteerd. De titel van het daarbij behorende boekwerk/rapport is dan ook getiteld: SITE "Ceci n'est pas un musee" (ofwel in het nederlands: "Dit is geen museum").

0925_JanJesserun.jpg (23815 bytes)

En dat is nu eigenlijk precies waar het om gaat, een eigentijds 'museum', waarvan de naam 'museum' vervangen zou moeten worden door......ja....door welke naam?
Het concept is namelijk zeer nieuw en daardoor moeilijk uit te leggen, over te bengen.
De bedoeling is dat er van alles kan plaatsvinden, dat je er van alles kunt beleven, of rustig genieten van 'kunst' op allerlei gebied, inkl. media-/videokunst. Kunst, met zowel een grote 'K' als kleine 'k'.......; het gebouw-zelf, aan het Weerwater, naast het 'waterplein', zou een gebouw moeten worden waardoor je voelt dat er spannende dingen gebeuren, dat je welkom bent!
Jan Jesserun, oud-voorzitter raad voor Cultuur, en....
....Maya Meyer, kunsthistorica, deden de officiele presentatie maar voor vragen stellen, of een inhoudelijke discussie, was geen tijd (omdat ook het nieuwe (=aangepaste) ontwerp voor het Theater/ CKV gepresenteerd zou worden door Saana/ Sejima, uit Japan); dus dat wordt de volgende commissie K&C op 10 april a.s.

0924Site_MayaMeyer.jpg (17374 bytes)

0926_Sejima.jpg (18862 bytes)

Waarschijnlijk komt alleen een 'pilot' (een proef-projekt) in aanmerking om (evtl) gehonoreerd te worden, gezien de respektabele kosten die er in het vervolgtrajekt mee gemoeid zijn, vooral qua exploitatie.....(hoewel er -helaas slechts enkele- musea in Nederland zijn die self-supporting zijn).
Vervolgens de aangekondigde presentatie nieuw Theater/ CKV door Kazuyo Sejima (Saana).
Kort samengevat: het wordt groter (de zaal en het CKV) maar ook duurder: 150 miljoen gulden (grofweg: 100 miljoen aan Theater, 50 miljoen aan nieuw CKV).  Het betreft een totaal-projekt, inklusief de inrichting van de buitenruimte en de aanvoerwegen naar de diverse gebouwen.
Zowel het Theater als het CKV-gebouw komen direkt aan het Weerwater te liggen, wat prachtige uitzichten over het water oplevert. ook hiervan is de bedoeling dat het een het ander versterkt, dat 'kunst-maken' en 'Kunst-kijken' elkaar gaan stimuleren.
Ook hier was de tijd te kort om dieper op dingen in te gaan; wethouder Smeeman komt binnenkort met een goed financieel-onderbouwd plan om....

0943_Smeeman_Theather_CKC.jpg (20006 bytes)

0944_Sejima_Bijl.jpg (16691 bytes)

....voor te leggen aan de ev.commissie Stadscentrum.
Al met al ietwat chaotische bijeenkomst met veel te veel 'zware agendapunten' voor *een* avond, met name op het gebied van Kunst & cultuur, die dus nogmaals terdege aan de orde zullen gaan komen.

Sejima en wethouder Bijl

Else Kant staat bij een maquette van het nieuwe Theater/CKV.

Tekst en foto's: Greta Verduin

(dinsdag 27 maart 2001 hl)

0938_ElseKant.jpg (20377 bytes)

Partner Flevoland.to

-CDA: Almere Museumstad?-

CDA-Almere-logo.jpg (4657 bytes)

Het CDA gelooft niet dat de Almeerder zit te wachten op een groots ambitieus museum. Met het grootste cultuuraanbod van Nederland op een steenworp afstand is het onzinnig om Almere als museumstad te presenteren.
Het CDA in Almere maakt zich zorgen over het grote exploitatietekort dat door de Almeerse burger betaald zal moeten worden. Waarom niet beginnen met een klein en bescheiden museum, dat kan meegroeien met de stad?
Wel of niet een museum in Almere? In opdracht van de gemeente Almere is er een lijvig rapport verschenen over de wenselijkheid en de mogelijkheden van een Almeers museum.
De conclusie uit dit rapport is dat er in Almere niet zo maar een museum moet verrijzen, maar dat Almere rijp is voor: ‘een centrum van activiteiten en tentoonstellingen voor actuele onderwerpen in kunst en cultuur uit de hele wereld.’ Het CDA plaatst grote vraagtekens bij een dergelijke opzet en manier van denken. Lees verder...

Partner Flevoland.to

-VVD: Rechtbank in Almere-

Nu blijkt dat de rechtbank in Lelystad al te klein is voordat hij in gebruik wordt genomen, wil de VVD Almere het pleidooi voor een 'eigen' rechtbank nog eens onderstrepen.
Uit berichten blijkt dat de rechtbank in Lelystad al te klein is voordat hij in gebruik wordt genomen. Verrassend is dat niet. De groei van het aantal rechtszaken heeft vooral te maken met de groei van Almere. Almere is immers op weg om één van de vijf grootste steden van Nederland te worden. Het zou daarom een zaak van behoorlijk bestuur zijn om in Almere een rechtbank te vestigen. De VVD-fractie Almere pleit daar al enkele jaren voor. En niet zonder reden: burgers moeten immers kunnen zien waar recht gesproken wordt. Vooruitzien is regeren.

vvd.gif (980 bytes)

Justitie ziet zich genoodzaakt om de tijdelijke huisvesting in Lelystad aan te houden. Dat lijkt een logische oplossing, maar dat is het niet. In het verleden werden toezeggingen gedaan dat er in Almere zittingen zullen worden gehouden, o.a. door de toenmalig minster Sorgdrager. Het is nu tijd om kordaat op te treden en te zorgen dat de zittingen in Almere worden gehouden!
Almere kan laten zien als goed gastheer voor een dergelijke voorziening te kunnen optreden.

Partner Flevoland.to

- Werkconferentie Sociale Cohesie in Almere -

Zaterdag 24 maart 2001 was het een drukte van belang in het Stadhuis van Almere: een werkconferentie waaraan iedere Almeerder kon meedoen. Mensen die zich al eerder hadden ingeschreven konden meedoen aan 10 verschillende Workshops. Elke workshop behandelde *een* onderwerp met als thema's: Jeugd, Culturele voorzieningen, relatie bestuur en inwoners, Inrichting en beheer woonomgeving, Veiligheid en criminaliteit, Vrijwilligers, Werkgelegenheid, Multiculturele samenleving, Ouderen en Sport. Allemaal onderwerpen waar wel het een en ander over te zeggen is!

Schuyt_Deben25-1-01.jpg (19490 bytes)

Deze dag werd georganiseerd in het kader van het inmiddels bekende en spraakmakende boek over een onderzoek naar Sociale Cohesie in Almere van prof.mr.dr. Kees Schuyt, algemeen socioloog, verbonden aan de Universiteit van A'dam aan de afd. Sociologie en Antropolgie en de stadssocioloog Leon Deben.
Weth. Lies Spruit gaf de aftrap tot deze dag; dagvoorzitter was Sijko Veninga, oud-burg. van Urk en nu woonachtig in Almere. Hij gaf een toelichting op het onderzoek, de resultaten en de aanbevelingen van prof. Schuyt en kondigde de eerste sessie van de workshops aan.
De bedoeling was dat de deelnemers, vanuit hun thema-onderwerp, zouden laten weten hoe *hun* droombeelden eruit zouden zien voor Almere....over 20 jaar.....
Sijko_Veninga.jpg (4082 bytes)

Lunch.jpg (20472 bytes)

Na de lunch hield Jaap ten Doeschate een toespraak (plaatsvervangend direkteur direktie Grote Stedenbeleid en Interbestuurlijke betrekkingen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken).
(lees verder...)
Daarna volgde de tweede sessie workshops; nu zou bekeken worden of die *dromen* ook omgezet zouden kunnen worden naar de realiteit; welke randvoorwaarden zijn nodig om die droom te verwezenlijken, welke aktiepunten kan men de politiek meegeven.........van Droom naar Daad. Jaap_ten_doeschate.jpg (28387 bytes)

4_publiek.jpg (20451 bytes)

Afsluitend werden de resultaten van alle worksops samengevat door de heer Veninga, teveel om hier allemaal te vermelden. Wat duidelijk vanuit alle werkgroepen naar voren kwam was dat 'de burger' goed bij alle gemeentelijke plannen betrokken wil worden; dat Almere 'leuke' dingen nodig heeft, in kleur of vorm; dat de buitenruimte belangrijk is, water, groen en veiligheid.

Communicatie en flexibiliteit; experimenten en leefbaar houden van de stad; meer keuzevrijheid voor de burger en meer verschillen in het bouwen; ook 'ongeplande' ruimten....en: de politiek moet goed luisteren, dan hoort ze welke behoeften de inwoners hebben; zo ook ouderen en jongeren (want daarmee is Almere anders dan de andere grote steden.....overal vergrijst Nederland, maar Almere houdt de komende 10-20 jaar nog steeds het hoogste percentage jeugd).

5_publiek_hand_op_hart.jpg (22916 bytes)

Taante_je_moet_doen_wat_je_schrijft.jpg (24544 bytes)

Als toetje werd een (mini)cabaret opgevoerd door ' taante ' een Surinaamse dame met treffende uitspraken zoals bijv. 'Zonder papieren tel je niet mee in Nederland' (wat zij demonstratief demonstreerde) en ' God gaf de witte mensen de klok....de zwarte mensen de tijd.....!'
Tenslotte gaf ze de politiek een kadootje: een doos vol ' communicatie' want daar gaat het om!
Tekst en foto's: Greta Verduin

(zondag 25 maart 2001 hl)

Partner Flevoland.to

Kom in de Kas op zaterdag 7 april 2001

Helaas gaat dit door MKZ niet door.

komindekas2.gif (8734 bytes)

Kom kijken in glastuinbouwgebied "Buitenvaart" te Almere

Ook dit jaar doet het glastuinbouwgebied 'Buitenvaart' weer mee aan 'Kom in de Kas' op zaterdag 07 april 2001 van 10.00 tot 16.00 uur.
Er rijdt van 09.45 tot 16.15 uur een gratis taxi tussen Almere-Buiten en het glastuinbouwgebied 'Buitenvaart'.
Iedereen is van harte welkom om eens een kijkje te nemen op verschillende bedrijven.
Deze 15 bedrijven zetten hun deuren open voor belangstellenden.
Elke bezoeker ontvangt aan het begin van de route een tasje met het "Kom is de Kas" logo met daarin wat dokumentatie materiaal en een uitgebreid informatie boekje met de deelnemende bedrijven.
'Kom in de kas' biedt kwekers een kans om aan de mensen te laten zien hoe zij omgaan met o.a. het milieu, biologische bestijding en energie.
De kwekers vertellen hoe ze telen, knippen, bossen e.d. Op deze dag zelf worden er ook bloemen verwerkt, zodat het publiek het goed kan bekijken. Vaak staan er naast de kweker en zijn vrouw een heel team klaar om U te woord te staan.
Om het geheel een feestelijk tintje te geven worden de bedrijven die meedoen voorzien van iets extra's. Ook dit jaar is er een ballonnen wedstrijd voor de kinderen met prijzen er wordt gratis een suikerspin uitgedeeld en er ook een springkussen.

(woensdag 21 maart 2001 hl)

Partner Flevoland.to

Chat a.s. maandag (26 maart) met Wethouder Arie-Willem Bijl over wonen in Almere !

Op maandag 26 maart van 17.00 tot 19.00 uur organiseren de Gemeente Almere en de Almeerse jongerensite AlmereRulez een chat over 'wonen in Almere'. Wil je hierover meepraten dan kan dat ! Meldt je snel aan op de site van AlmereRulez  

Partner Flevoland.to

- Betaald parkeren Almere uitgesteld -

lach.gif (357 bytes)

Per 2 april zou betaald parkeren ingevoerd worden in het centrum van Almere-Stad.
Burgemeester & Wethouders van Almere hebben nu besloten dat dit uitgesteld wordt tot 1 september van dit jaar. Daarvoor zijn diverse redenen.
- Werkgevers hebben grote aantallen parkeerabonnementen voor hun medewerk(st)ers ingekocht, zonder dat daar enige vorm van ontmoediging van vervoer per auto naar het stadscentrum tegenover staat. Waar bijv. nu 1100 auto's staan geparkeerd, zijn door werkgevers al 2000 abonnementen aangevraagd.....als die abonnementen op hetzelfde tijdstip zouden worden benut, zijn er parkeerplaatsen tekort; zelfs als we uitgaan van een 50% bezetting door abonnementhouders van parkeergarages en -terreinen die zijn afgesloten met een slagboom.
- Verder heeft de revitalisering van de parkeergarages vertraging opgelopen door het slechte weer; daardoor kon de definitieve coating op de bovendekken niet aangebracht worden.
- Het uitstel van de invoering 'betaald parkeren' geeft gelegenheid een extra parkeerterrein in het centrum aan te leggen' gedacht wordt aan het terrein achter het politieburo, voor de ongeveer 1000 parkeerplaatsen die we nog tekort komen.
- aanvullende maatregelen zullen noodzakelijk zijn, zoals bijv. vervoersmanagement door overheid en bedrijfsleven en het nader bepalen van lokaties voor werknemers-parkeren.
Meer info

Partner Flevoland.to

- De Hang, de Jop, de Chill.....vertel maar wat je wil! -

Casla_Bijl_opent.jpg (27842 bytes)

Zaterdag 17 maart jl opende Arie Willem Bijl, wethouder voor Kunst & cultuur, de expo in het Stadhuis Almere van maquettes van leerlingen van twee Almeerse scholen-gemeenschappen: Het Echnaton en het OostvaardersCollege.
De Almeerse bevolking bestaat voor 30% uit jongeren onder de 19 jaar. Men heeft het vaak over problemen maar men kan het ook zien als een uitdaging!
Dat vond in ieder geval CASLa (Centrum voor Architectuur, Stedenbouw en Landschap van Almere), dat zo'n 150 scholieren uitdaagde om met hun ideeen te komen voor een van tevoren vastgestelde lokatie. (het resultaat is nog te zien t/m 31 maart in de B-Passage van het Stadhuis)

Voor CASLa is dit de officiële start van een educatief programma maar bijkomend doel is de jeugd beter te betrekken bij hun eigen leefomgeving; na te laten denken over de inrichting van de openbare ruimte en......zelf aktief te worden.
Voordat de prijzen uitgereikt werden, kwamen er diverse sprekers aan bod:
Aad Veltenaar, voorzitter van CASLa, die ingeleid werd door Petra Verstraaten (nieuwe educatiemedewerkster van CASLa).

Casla_veltenaar_speech.jpg (28835 bytes)

Casla_Jury.jpg (26986 bytes)

Vervolgens kreeg wethouder Arie Willem Bijl het woord en mocht hij tevens de prijswinnaars bekendmaken.

Er waren 3 prijzen per scholengemeenschap. De wethouder merkte op dat de jury het vreselijk moeilijk had gehad omdat er zoveel originele ideeen bij zaten. Maar er werd ook gekeken naar praktische uitvoerbaarheid. De jury bestond uit: Brans Stassen, stedenbouwkundige (bij RVM), Dennis Pools, jongerenwerker, met name in Almere-Buiten (de Schoor) en Arie Willem Bijl, wethouder Kunst & cultuur.

bloos.gif (612 bytes)bloos.gif (612 bytes)lach.gif (357 bytes)

De 1e prijs van Echnaton werd gewonnen door Kevin, Melvin en Emily.

Casla_eersteprijs_echnaton.jpg (25295 bytes)

Casla_eersteprijs_ovc.jpg (14900 bytes)

bloos.gif (612 bytes)bloos.gif (612 bytes)bloos.gif (612 bytes)bloos.gif (612 bytes)

De 1e prijs van het OVC door Anneke, Tessa, Amy en Jolanda.

De eervolle vermelding ging naar Tamara en Charlotte, ook van het OVC.

Na de prijsuitreiking werd opgemerkt dat eigenlijk de mooiste prijs zou zijn als een van de maquettes ook daadwerkelijk zou worden uitgevoerd.......

Tekst en foto's: Greta Verduin

(zondag 18 maart 2001 hl)

Casla_eervollevermelding.jpg (21202 bytes)

Partner Flevoland.to

- Betaald Parkeren in Almere -

Almere_parkeren1.jpg (29743 bytes)

knars.gif (568 bytes)

Zoals bekend, moet er vanaf 2 april 2001 betaald worden voor parkeren in Almere-Stad, nu nog uitsluitend in het centrum: het Stadshart. 17 maart jl stond er een kraampje op de wekelijkse zaterdag-markt om voorlichting te geven.
Binnkort krijgt iedereen een folder in de bus, waarop de parkeerplaatsen (waar betaald moet worden) plus de tarieven, van zowel de Parkeergarages (en openingstijden) als de openbare ruimte.

Er is speciaal een "Parkeerwinkel Almere" geopend aan de Flevostraat 6 in Almere-Stad.
Geopend van maandag t/m zaterdag van 9.00-18.00 uur; op koopavonden tot 21.00 uur en op koopzondagen van 12.00-17.00 uur
voor alle info 036-534.32.02 of e-mail:
info@parkeerwinkelalmere.nl

Almere_parkeren5.jpg (20114 bytes)

Bij de meeste parkeerplaatsen in het betaaldparkerengebied geldt een tarief van 2,50 guldens per uur; voor enkele terreinen met een ticketautomaat is het tarief 1,50 guldens per uur.

Men moet betalen voor het parkeren in het gebied waar betaald parkeren geldt van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur, op koopavonden van 18.00 tot 21.00 uur en op koopzondagen tijdens de openingstijden van de winkels.

Men kan, als men woont in het gebied waar betaald parkeren geldt, maximaal één parkeervergunning per adres krijgen. Als men werkt in het gebied waar betaald parkeren geldt kan men maximaal twee vergunningen krijgen.

(zaterdag 17 maart 2001 hl)

Partner Flevoland.to

-Vertelmarathon Almere-Buiten-

VertelMarathonAlmere.jpg (21129 bytes)

Zondag 18 maart 2001 wordt er in Almere-Buiten een 'vertel-marathon' gehouden (van 12-17 uur). Dat festival valt midden in de boekenweek. Zes instellingen en bedrijven openen hun deuren en bieden gastvrijheid aan verhalenvertellers uit diverse windstreken. Het thema van dit jaar voor de boekenweek is: 'Het land van herkomst, schrijven tussen twee culturen' en het thema voor deze 'vertel-marathon' luidt 'vertellen op de grens tussen het oude en nieuwe land'. Verdere info bij o.a de Bibliotheken van Almere, Winkeliersvereniging Buitenmere, Grand Café Le Château, Vrijetijdscentrum de Vrijbuiter, Ouderencentrum 't Trefpunt, Opticien de Brilledoos, de Hervormd Gereformeerde Federatie, de R.K. Parochie Andreas en Busmaatschappij Connexion.
Op zaterdag 17 maart kan men "verhalen in de stadsbus"  meebeleven. Dankzij busmaatschappij Connexion reist een moderne traubadour met de stadsbus door Almere en vertelt tussen 11.00 en 16.00 uur aan iedereen die het horen wil "verhalen uit de grote stad".

Vertelmarathon_CircusPoehaa.jpg (5244 bytes)

zondag 18 maart

Midden op het Globeplein presenteert Circus Poehaa de voorstelling "koffers die een verhaal vertellen".

Aanvangstijden: 13.30, 14.30 en 15.30 uur.

In het Vrijetijdscentrum de Vrijbuiter aan het Globeplein 1 kan men luisteren naar Raymond den Boestert. Hij laat zich inspireren door de polders, de wegen en de bebouwingen van Almere.

Aanvangstijden: Om 12.00, 14.00 en 16.00 uur in het zwembad en om 13.00 uur en 15.00 uur in de horeca-afdeling.

Vertelmarathon_RaymonddenBoesterd.jpg (3714 bytes)

Vertelmarathon_OlgaOrman.jpg (3552 bytes)

Bij optcien de Brilledoos aan het Noordeinde 255 vertelt Olga Oran verhalen van dichtbij en veraf. In het programma "Een kijkje in de verte" neemt ze u mee naar haar geboortestreek het Caribisch gebied.

Aanvang: 13.15, 14.15 en 15.15 uur

In het Ouderencentrum 't Trefpunt aan het Noordeinde 110 maakt Anne van Delft vertelvoorstellingen met mensen uit vele windstreken. Anne vertelt op deze middag verhalen uit haar geliefde Brabant maar ook Indiaanse en Indonesische vertellingen.

Anvangstijden: 13.30, 14.30 en 15.30 uur

Vertelmarathon_AnnevanDelft.jpg (2857 bytes)

VetelmarathonPaulMiddellijn.jpg (4475 bytes)

Paul Middellijn in de Bibliotheek Almere Filaal Almere-Buiten aan het Noordeinde 44. Geboren in Suriname, uit een familie van vertellers, luisterde hij al op jonge leeftijd naar verhalen over de oude wereld. Hij vertelt zijn verhalen samen met gitarist Robby Alberga.

Aanvangstijden: 14.00, 15.00 en 16.00 uur

Willemien Wikkers in Kerkcentrum de Drieklank aan de Staalstraat 9. Een kerk is van oudsher een plaats van verhalen. Willemien Wikkers verbeeldt die verhalen op een bijzondere manier. Zij kruipt in de huid van de hoofdpersoon uit het verhaal en laat u de gebeurtenissen meebeleven.

Aanvangstijden: 14.30, 15.15 en 16.15 uur

Vertelmarathon_MirjamWikkers.jpg (3010 bytes)

Vetelmarathon_MirjamMare.jpg (1976 bytes)

Mirjam Mare in Grand Café Le Château aan het Globeplein 35. Zij vertelt verhalen van "Hoort en Huiver". Verhalen die uw brein binnen sijpelen en zich voortzetten in de hoeken van uw geest.

Aanvangstijden: 14.45, 15.45 en 16.45 uur

Buitengewone verhalen in Almere-Buiten is een initiatief van Dichtvereniging Aldichter, Bibliotheek Almere en de gemeente Almere afdeling kunst en cultuur. Het is een onderdeel van het actieplan cultuurbereik 2000 en wordt gefinancierd door de gemeente Almere en het ministerie van OCW.

Foto's Organisatie, tekst Organisatie en Greta Verduin

(dinsdag 13 maart 2001 hl)

Partner Flevoland.to

-Expositie fotograaf Bert de Ronde-

-In en om Almere-

BertdeRonde.jpg (5047 bytes)

Van vrijdag 06 april tot en met zaterdag 30 juni 2001 is er een expositie van (amateur)-fotograaf Bert de Ronde in het Flevoziekenhuis te Almere.

Bert de Ronde

De (amateur)- fotograaf Bert de Ronde is autodidact en is de fotografie als creatieve uiting serieus gaan beoefenen, nadat hij zes jaar geleden door diverse oorzaken niet meer aan het arbeidsproces kon deelnemen.

Img0003.jpg (19096 bytes)

Img0016.jpg (31586 bytes)

Door zijn jarenlange ervaring in de drukkerijwereld heeft hij een goed gevoel ontwikkeld voor verhoudingen, compositie en kleurenharmonie.
Hij heeft de afgelopen jaren reeds diverse prijzen met zijn foto's in de wacht gesleept en ontwikkelt zich nog steeds door middel van cursussen, workshops en veel kijken naar het werk van beroemde fotografen.

Img0020.jpg (23017 bytes)

Img0074.jpg (31347 bytes)

Zijn geheel eigen visie levert vaak verrassende beelden op waarmee hij alom waardering oogst. De kunst van het kijken verstaat hij als geen ander.

Foto's: Bert de Ronde

Edelhertweg 123
1338 JS Almere
036-5370651

(maandag 12 maart 2001 hl)

Partner Flevoland.to

- Opening van emancipatiecentrum 'AVANTI' -

avanti_LiesSpruit_opent.jpg (20193 bytes)

AVANTI, een ontmoetingscentrum voor mannen, vrouwen en kinderen, voor alle bevolkingsgroepen, hoog of laag opgeleid en van alle culturen: daarvoor is AVANTI bedoeld. Zomaar binnen kunnen lopen voor een kop koffie, 'n gesprek of ontmoeting.
Zondag 11 maart werd de feestelijke opening verricht door de wethouder die zich zeer beijverd heeft om dit tot stand te brengen: Lies Spruit...
...(weth. voor o.a. emancipatie). Zij mocht na haar speech een soort 'mummie' van de windselen ontdoen, waarna de tekst 'Avanti Open' verscheen op een T-shirt van betreffende persoon (afkomstig uit A'dam want....Almere heeft toch geen allochtonen....(?) avanti_met_InekeSmidt.jpg (17271 bytes)

avanti_muziek.jpg (21042 bytes)

Vervolgens muziek, dans en hapjes & drankjes en de mogelijkheid het hele pand te bekijken; van vergader- en ontmoetingsruimten tot de kinderopvangruimte en de flexwerkplek.
Evenals de plaats waar zowel wijkbeheer als de medewerkster voor kunst & cultuur in Almere-Haven horen te zitten (ter stimulering van o.a. de 'cultuur-as' aan de Kerkgracht) maar helaas was die ruimte nog leeg en niet in gebruik....

Tekst en foto's: Greta Verduin

(maandag 12 maart 2001 hl)

avanti_Leny_Hartong.jpg (22019 bytes)

Partner Flevoland.to

-Almeerse sites afgesloten door UPC-

Almere2000.nl en LeefbaarAlmere.nl afgesloten door UPC!!!
Het ondenkbare is gebeurd: Censuur door UPC.

Wederom een afsluiting van een Flevolandse portal. Na het tijdelijk afsluiten van digitaal almere in 1996 en Stekkertjesdag van Flevonet is het nu de beurt aan de nieuws, discussie en webgids website op almere2000.nl en de politieke website van Leefbaar Almere om uit de lucht genomen te worden.
Dus ook alle almeerse flevoland.to sites.

Op vrijdag 9-3-2001 zijn de website Almere2000.nl en leefbaaralmere.nl door UPC monddood gemaakt.
HET IS ABSOLUUT ONAANVAARDBAAR DAT UPC KAN BEPALEN, DAT BEPAALDE PROGRAMMA's NIET MOGEN WORDEN GEDRAAID, ACTUELE POLITIEKE INFORMATIE OF INFORMATIE OVER DE STATUS VAN DE CHELLO KABEL NIET MAG WORDEN GEPRESENTEERD!!!
Want ook de test site, waarin het chello netwerk werd gemeten is door UPC afgesloten.

U leest over de afgesloten Almeerse sites meer op http://members1.chello.nl/m.vlug/almere/

Op http://www.4xs.to kunt u meer lezen.

Of in discussie gaan met andere Internetters in de nieuwsgroep Flevoland Algemeen

Dronten, 10 maart 2001 (hl)

Partner Flevoland.to

-Informatiemarkt vrouwenorganisaties-

Op donderdag 8 maart 2001 was het Internationale Vrouwendag. De Bibliotheek Almere besteedde hier aandacht aan in de vorm van een informatiemarkt. Almere heeft een flink aantal organisaties die zich inzetten of bezighouden met activiteiten voor vrouwen.

05_LenyHartong_opent_int_vrouwendag_markt.jpg (30875 bytes)

Het startsein werd gegeven door Leny Hartong (de oprichtster van "De Dames van Almere" dat binnenkort weer een her-start beleeft, iedere 1e zondag van de maand in het a.s. zondag officieel te openen centrum in Amere-haven 'Avanti').
Deelnemende organisaties waren de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen... 06_int_vrouwendag_ver_van_huisvrouwen.jpg (31606 bytes)
07_vrouwen_van_nu_vh_plattelandsvrouwen.jpg (34951 bytes) ...de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen Vrouwen Nu...
...I Care (Ghanese vrouwengroep)... 08_icare_en_samenwerk.jpg (32459 bytes)

...de Vrouwenhulpverlening Almere, Emancipatiecentrum Avanti, de Stichting BOA (beroepsondersteuning en advisering voor vrouwen en meisjes), De Stichting Samenwerk, Steunpunt opvoeding Almere, Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk en natuurlijk de Bibliotheek Almere.

Tekst en foto's: Greta Verduin

(08 maart 2001 hl)

Partner Flevoland.to

- 8 maart 2001 - Internationale Vrouwendag -

LauraBouwmeester.jpg (5946 bytes)

Laura Bouwmeester

AXION (vh EmancipatieBuro Flevoland) organiseerde dit jaar alweer voor de 7e keer het z.g. 'Laura Bouwmeester Ontbijt' in Lelystad, in de bedrijfskantine van Omroep Flevoland. Omdat het ook het Internationale Jaar van de Vrijwilligers is, was het thema "Participatie en diversiteit in het vrijwilligerswerk".
Helaas kon Laura Bouwmeester zelf deze keer niet aanwezig zijn wegens verblijf in het buitenland.
Tijdens het feestelijke en uitgebreide ontbijt kwamen 3 gasten aan het woord over de ontwikkelingen in het vrijwilligerswerk en de participatie van nieuwe groepen.
Dirk van Egmond, presentator/journalist van Omroep Flevoland interviewde de drie vrouwen: Willy Snoek-Kramer (Vrouwencontactgroep Urk), Judy Rommy (Radio Antiano) en Ria Hogervorst (Vrijwilligerscentrale Almere).
De bereidheid om vrijwilligerswerk te verrichten, neemt af. Vooral omdat het 'vrijwillige' vaak zeer 'verplichtend' blijkt te zijn; men wil wel.....maar niet continu.

LauraBouwm.ontbijt8-3-01ArinaAngerman.jpg (29439 bytes)

Idem_RiaHogervorst_JudyRommy.jpg (28001 bytes) En: hoe kan deelname worden bevorderd; en hoe hou je het werk aantrekkelijk? vrijwilligersorganisaties zijn op zoek naar nieuwe doelgroepen onder bijv. allochtonen, vutters en mensen die in het kader van de sociale (re-)activering aan de slag willen.
In de zaal vroegen sommige vrouwen zich af hoe de verhouding zou liggen tussen mannen/vrouwen in het vrijwilligerswerk.....
Mannen doen dit vaak als het met sport, computers, vervoer, o.i.d. te maken heeft; vrouwen worden vaak 'verplicht' tot de zorg-taken......maar hoe die m/v verhouding ligt....?

Tekst en foto's: Greta Verduin

(08 maart 2001 hl)

Partner Flevoland.to

-Belangengroep SOS in Almere-

BannerSOS.jpg (8904 bytes)

henkSOS.jpg (5823 bytes)

Henk Struik

SOS in Almere - Speciaal Onderwijs Scholing in Almere
Of beter, het gebrek hieraan...

Dagelijks worden zo'n driehonderd (!!) kinderen vanaf 4 jaar weggestuurd uit Almere, de stad die volhoudt dat álles kan.

De reden? Het zijn leerlingen die speciaal onderwijs nodig hebben omdat zij op enigerlei wijze gehandicapt zijn.
Kinderen met Down syndroom, autistische kinderen, hyperactieve kinderen en kinderen met een ontwikkelingsachterstand, om maar een paar te noemen, zijn blijkbaar niet welkom is Almere.

Ouders hebben zich nu verenigd in de belangengroep SOS in Almere met als doel het verkrijgen van passend onderwijs voor deze kinderen.
Het gaat om een grote groep kinderen die dagelijks Almere uit moeten omdat er hier nog steeds geen (speciale)school is (aangepast, dus niet meer zoals dat 'pilot' tussen niet-gehandicapte kinderen: 'gewoon anders'; dat trouwens afgelopen is).
De kinderen zijn soms 3 uur onderweg en dat vergt veel, ook aan energie, kost veel (aan vervoer + begeleiding) en is eigenlijk te gek voor een stad van meer dan 150.000 inwoners!  

De oprichters van SOS zijn Sjaak en Lia van Dijk (036-5316149). Lex van Tright (036-5366251), Marjan Heidstra (036-5315328) en Henk & Willie Struik (036-5386401).

Website: http://school.clubs.nl/sos of http://www.xs4all.nl/~hstruik/sos

(07 maart 2001 hl)

Partner Flevoland.to

-Minister Tineke Netelenbos op bezoek in Flevoland-

TinekeNetelenbos.jpg (32315 bytes)

Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat bracht maandag 05 maart 2001 een werkbezoek aan Flevoland. Dat bezoek begon maandagochtend in de Noordoostpolder, waar ze een kijkje nam bij de werkzaamheden aan de N50 tussen Emmeloord en Kampen (reconstructie). Maandagmiddag sprak Netelenbos met het Vervoersberaad Flevoland, waarin de gemeenten en provincie vertegenwoordigd zijn. Er werd o.m. gesproken over de aanleg van de Zuiderzeespoorlijn en de doortrekking van de A6 en de A9.

Tineke Netelenbos

Minister Tineke Netelenbos wil de Hanzespoorlijn ook gaan gebruiken voor het vervoer van goederen. De Hanzespoorlijn gaat van Amsterdam via Almere, Lelystad en Dronten naar Zwolle. Volgens de planning zal het traject tussen Lelystad en Zwolle ergens tussen 2007 en 2009 klaar moeten zijn. Als Netelenbos haar zin krijgt, zullen er in de toekomst per week twee chloortreinen door Almere en Lelystad en Dronten gaan rijden. De minister sprak o.m. met gedeputeerde Wubbo de Raad.

WubbodeRaad.jpg (8084 bytes)

Het kabinet heeft nog geen besluit over de magneetzweeftrein (de Zuiderzeespoorlijn), van Amsterdam via Flevoland naar Groningen, genomen. De ministers Zalm en Pronk zijn tegen de magneetzweeftrein, terwijl Netelenbos er een voorstander van is. Volgens Netelenbos zal het kabinet in april een besluit nemen.

Foto's: Greta Verduin

(05 maart 2001 hl)

Partner Flevoland.to

-Informatiemarkt vrouwenorganisaties-

Op donderdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag. De Bibliotheek Almere besteedt hier aandacht aan in de vorm van een informatiemarkt. Almere heeft een flink aantal organisaties die zich inzetten of bezighouden met activiteiten voor vrouwen. Omdat vast nog niet de hele Almeerse vrouwenbevolking hiervan op de hoogte is, zetten we deze organisaties eens in het middelpunt van de belangstelling.
Dan is 8 maart natuurlijk een heel geschikte dag daarvoor.
De Informatiemarkt wordt gehouden in de Voetnootzaal (bereikbaar via de bibliotheek) van 14.00 uur tot 17.00 uur. Om 14.00 uur zal het startsein gegeven worden door Leny Hartong (initiatiefneemster van de Dames van Almere). De middag zal muzikaal opgeluisterd worden door de dames van het Barbershopkoor "Flevofun".
Deelnemende organisaties zijn: De Stichting Samenwerk, Stichting BOA (beroepsondersteuning en advisering voor vrouwen en meisjes), Vrouwenhulpverlening Almere, de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen Vrouwen Nu, Steunpunt opvoeding Almere, Emancipatiecentrum Avanti, de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, I Care (Ghanese vrouwengroep), Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk, Bibliotheek Almere.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Relinde Kristel of Willy de Meij
Bibliotheek Almere
036-5486015

(01 maart 2001 hl)

Terug naar Almere-City (Voorheen Het Gulden Net)