kiekblauw.gif

Archief mei 2000

kiekblauw.gif

RVD.jpg (13528 bytes)

 

Rijks Voorlichtings Dienst woedend op...

LogoStudioAlmere.gif (4759 bytes)

De uitzending van Studio Almere tv. van zaterdag 20 mei 2000 heeft tot een scherpe reactie geleid van de RijksVoorlichtingsDienst.

In de uitzending waren -heimelijk gemaakte- opnamen te zien van een privé-bezoek van Koningin Beatrix (17 mei 2000) aan een Afghaanse asielzoekersfamilie in het AZC te Almere.

(zie ook elders op deze pagina)

-stappen-

De RVD onderzoekt of er stappen genomen kunnen worden tegen de Lokale Almeerse Tv-zender.

De voorlichters stellen zich op het standpunt dat er niet eens opnamen gemaakt hadden mogen worden. Dit op uitdrukkelijk verzoek van de Koningin zelf.

-ook op internet-

Zoals eerder op deze site gemeld was in de uitzending (die door beschikbaar gestelde techniek van de Almeerder Aggenbach ism. Studio Almere ook op het internet te zien was) te zien hoe de koningin een Afghaans ontbijt nuttigde en uitspraken deed over de -eventule- toekomstige 'status' van de vluchtelingen.

-amateurs-

Volgens de RVD wordt er vertrouwen gesteld in 'professionals', maar volgens een zegsman van de RVD hebben deze 'amateurs' het vertrouwen van de koningin beschaamd en -ook- tegenover de beide Afghaanse gezinnen geen respect betoond.

De RVD laat (via het Dagblad van Almere) weten, dat indien er geen juridische stappen tegen Studio Almere mogelijk zijn er wellicht andere opties zijn. Na bestudering van de beelden gaat er een brief uit aan het bestuur van Studio Almere.

-eigen camera-man-

TouwslagerVVD.jpg (11284 bytes)

Hoewel er eerst van werd uitgegaan dat één van de leden van de asielzoekers-families in het 'complot' gezeten moest hebben, maakte Auke Touwslager (VVD) -voorzitter van Studio Almere- bekend dat cameraman Cees de Lange de beelden heeft gemaakt.

(Auke Touwslager)

(29 mei 2000)

Cees de Lange is al jaren de 'vaste cameraman' voor StudioAlmere-tv. Op eigen kosten heeft hij een -professionele- camera aangeschaft waarmee hij opnamen maakt voor de uitzending. Touwslager zegt in de pers dat indien hij op de hoogte was gesteld van de uitzending, hij die zeker verboden zou hebben.

kiekblauw.gif

-Storm spelbreker-

-Evenementen voortijdig afgebroken-

De zware storm die zondag 28 mei 2000 over het land trok heeft in Almere voornamelijk voor overlast gezorgd. Busbanen werden bedolven onder omgevallen bomen of afgebroken takken en hier en daar werden persoonlijke eigendommen (vnl. auto's) beschadigd.

ChrisNewton.jpg (9956 bytes)

Oplympia's Tour die Almere aandeed had bijzonder veel moeite met de etappe van Bedum naar Almere.

Door het zware weer was de doorkomst op industrie-terrein De Vaart niet om half vijf, zoals verwacht, maar pas om 6 uur.

De weinige enthousiastelingen die in het stormweer nog de moeite hadden genomen om te komen kijken bezaten hun ziel in lijdzaamheid.

Winnaar van de 165 km. lange etappe was de Engelsman Chris Newton, die zich in sappig Engels liet ontvallen dat een beetje wind niet erg was, maar dat dit te veel van het goede was geweest. In de loop van de dag werd de tour -op weg naar Amersfoort- vanwege de barre omstandigheden stilgelegd.

Het was zondag 28 mei 2000 weer eens zover...Koopzondag  in Almere.

Bij het stadhuis was een grote Pokemon-Tent opgezet waar kinderen op de foto konden met een grote Pokemon. De rage drijft leerkrachten en ouders zo langzamerhand tot wanhoop. Totale oorlogen worden er om de kaartjes, waar het spel om draait, uitgevochten.

PokemonTentAlmere28mei2000.jpg (22028 bytes)
De tent moest in de storm met man en (Pokemon-)macht vastgehouden worden om te voorkomen dat de 'kwade krachten' echt de overhand kregen.

BeachVolley2000Almere.jpg (33420 bytes)

Het beach-volleybal in Almere kreeg in de loop van de middag veel last van de storm. De dames- en herenfinales konden wegens een beslissing van de organisatie 'Action Work' niet gespeeld worden, hetgeen protest uitlokte.  Na een aanvankelijk 'uitstel' werd besloten, om ongelukken te voorkomen, tot 'afstel'.

Foto vanuit VIP-tent

(VIP = Very Important Persons)

Ook de Libelle Zomerweek (Almeerderstrand) werd - op last van de politie- op de laatste dag ontruimd. Dit tot ongenoegen van handelaren, die hun spullen 'in de steek' moesten laten en deze pas maandag 29 mei 2000 in goede orde weer hoopten aan te treffen.

(29 mei 2000)

kiekblauw.gif

-Een plaatje van een stoel-

smile.gif (1273 bytes)

OuwerkerkStoel.jpg (18052 bytes)

De architect van het Almeerse stadhuis -Cees Dam- heeft opgedracht gekregen om de raadszaal van Almere een opknapbeurt te geven.

Volgens zijn plannen worden de stoelen een stuk herkenbaarder. Nu de politici nog die er op plaats (gaan) nemen :-)))))

(29 mei 2000)

kiekblauw.gif

:-)))))))))

-Familie Ouwerkerk niet meer abonnee van 'Libelle'-

-tegenwoordig 'De Margriet'-

LibelleZomerweek2000.jpg (9660 bytes)

Ouwerkerk zegt, dat hij De Margriet op zaterdag wel eens doorleest als....er een interessant interview in staat.

Nog het hele weekeinde (t.m. zondag 28 mei) kunnen liefhebbers (m/v) zich vermaken op het Almeerderstrand tijdens de Libelle-Zomerweek.

Burgemeester Ouwerkerk maakt tegenwoodig deel uit van het panel "de tafel van 5", die regelmatig door het Dagblad van Almere 'prangende' vragen krijgt voorgelegd.

Hij laat weten dat zijn vrouw niet meer op de Libelle is geabonneerd, maar dat De Margriet daarvoor in de plaats is gekomen.

ouwerkerkcity.gif (8449 bytes)

Hij sluit niet uit dat hij ook een bezoekje aan het Almeerderstrand brengt, met de kaarten die het College van B&W daarvoor heeft ontvangen. Voor de 'gewone' m/v bedraagt de toegang fl.25,=

 

(interessante interviews)

Margrietmei2000.jpg (12703 bytes)

Maar...zo laat hij weten..."als ik moest kiezen tussen het kopen van schoenen voor mijn vrouw en de Libelle Zomerweek bezoeken, dan koos ik voor schoenen kopen". Hij zou daarbij niet werkeloos toekijken hoe zijn vrouw van alles past terwijl hij aan de kant zit toe te kijken. Ik help graag een handje aldus Almere's burgervader.

(26 mei 2000)

kiekblauw.gif

-Basisschool 'de Troubadour' gaat in verzet-

-Wethouder Van Hoogenhuizen (VVD) niet onder de indruk-

LogoTroubadour.gif (3071 bytes)

(klik op logo)

Voor veel scholen in Almere is het geen lolletje meer. Kwam eerder kbs. 'Het Zonnewiel'  ruimte te kort voor haar leerlingen, nu kwam obs. 'de Troubadour' (Contrabasweg-Muziekwijk) naar de commissie onderwijs ( 24/5/2000) om haar nood te klagen.Op het dak van de school zijn al drie lokalen (bij-)gebouwd. De school wil dat er nog eens vijf bijgebouwd worden.

Wethouder Van Hoogenhuizen kwam al eerder in de 'problemen' met de kwestie 'Het Zonnewiel', waarvoor overigens ook nog steeds geen oplossing gevonden is.

De wethouder ziet er geen been in om de leerlingen 2Km. van het hoofdgebouw vd. Troubadour onder te brengen bij basisschool 'De Achtbaan', die twee lokalen over heeft.
Hiertegen protesteerde de medezeggenschapsraad (mzr). Volgens de wethouder echter hebben de directeur van de school en het bestuur (bestuurscommissie openbaar onderwijs almere) ermee ingestemd.
De vertegenwoordiger van de mzr. vond dat de wethouder dat wel erg makkelijk afdeed, omdat het in feite geen keuze was.
De Troubadour is een school die speciaal is ingericht voor kinderen die lijden aan cara. 2 Km. fietsen naar een andere locatie zou niet bevorderlijk zijn voor het welzijn van deze kinderen.

De wethouder toonde zich niet erg onder de indruk. De school gaat in overleg met alle betrokkenen om zich verder te beraden.

(26 mei 2000)

kiekblauw.gif

teeth.gif (7437 bytes)

-Het commentaar van de week-

-Van Hoogenhuizen: "U moet niet bij mij zijn"

Het begint er zo langzamerhand op te lijken dat Almeers wethouder Pauline van Hoogenhuizen (VVD) op het punt staat het bijltje er bij neer te gooien. De slepende affaire 'basisschool Het Zonnewiel" heeft haar blijkbaar gesterkt in het gevoel, dat je 'het onderwijs' niet serieus dient te nemen. Dat zal, indien zij niet spoedig maatregelen neemt, haar nog de nodige politieke problemen opleveren.

Zoals hier ook gemeld (Zonnewiel, Troubadour) kampen veel scholen in Almere met ruimte-tekort. Sommige daarvan, zoals bij de genoemde scholen, zijn schrijnend te noemen. Enkele weken geleden beloofde de wethouder (zelf afkomstig uit het onderwijs-lerares Frans) plechtig om de problemen bij Het Zonnewiel op te lossen.

Onlangs berichtten wij ook dat de wethouder zich niet aan die belofte gehouden heeft, en stelden wij dat hierover door de raadsleden nog een woordje gesproken zou worden.

Naar nu blijkt heeft Van Hoogenhuizen het gepresteerd om een delegatie van Het Zonnewiel  ronduit te schofferen door ze uit de commissie-vergadering-onderwijs weg te sturen met de mededeling, dat de school niet op de agenda stond. Zij verwees de school-delegatie naar de commissie van wethouder Halbesma (ook VVD), omdat zijn ambtenaren van Ruimtelijke Ordening met het probleem bezig zouden zijn en dat dus Halbesma verantwoordelijk is voor de situatie.

De raadsleden vielen bijkans van hun stoel van verbazing.

Halbesma wist echter van niks en 'rolde dan ook van zijn stoel' toen in zijn commissie (25/5) een afvaardiging van het Zonnewiel opdook , die klare wijn van hem eiste.

De Almeerse fractie van de VVD zou er goed aan doen, er voor zorg te dragen, dat een wethouder uit hun midden haar verantwoordelijkheid waar maakt en problemen niet op anderen probeert af te schuiven. Dit is de 2e wethouder voor onderwijs van de VVD, die in de problemen komt. De kiezers zullen dat niet vergeten.

Het ware ook te wensen dat raadsleden zich minder druk maakten om trivialiteiten. Als voorbeeld valt hier te noemen het raadslid Heleen Vissen (GL) die zich , in de cie. stadscentrum ,afvroeg of het nieuwe ondergrondse afval-afzuig-systeem voor het stadscentrum niet gevaarlijk voor kinderen (!!) was. Die zouden er in gezogen kunnen worden.

Er bestaan veel grotere gevaren voor kinderen; Slechte onderwijshuisvesting en incapabele onderwijs-wethouders bijvoorbeeld, die hun beloften niet houden.

(26 mei 2000)

kiekblauw.gif

-In 1997 Almere 'goede' score met vernielingen-

-in 2000 met scheidingen en geweldsmisdrijven-

Nyfer.jpg (10680 bytes)

Het NYenrode Forum for Economic Research (Nyfer-Breukelen, waar o.a. min.pres. Kok afstudeerde) heeft in de zgn. 'atlas voor gemeenten 2000' Almere beoordeeld als een van de best scorende steden.

Opvallend is dat Almere zeer goed scoort vwb. de groei van het aantal banen. Een van de meest ambitieuze doelstellingen van het college van B&W.

Reeds onder burgemeester Pans was dat een speerpunt van beleid. Iedere wethouder moest elke kans te baat nemen, bij het zgn. 'netwerken', en in het achterhoofd hebben :"Kan dit banen voor Almere opleveren?"

-Minima-beleid-

In tegenstelling tot een jaar of vijf geleden, kan uit het onderzoek worden opgemaakt dat het aantal huishoudens dat rond moet zien te komen op of onder de zgn. 'armoede-grens' is gedaald van 9,5 % tot zo'n 8% nu.

-Minpunten-

Hiertegenover staat dat Almere afglijdt als het gaat om geweldsmisdrijven. Dit geeft een stijgende lijn te zien. Onlangs nog deelde de 'cie. Stoffelen' een gevoelige tik uit als het gaat om de kans slachtoffer te worden van Almeers politiegeweld. (maar dat valt meestal niet onder misdrijf :-))))

Voor wat betreft het aandal huwelijken dat eindigt in een scheiding zullen de cijfers niet verbazen. Reeds vanaf het prille begin stond Almere bekend als de stad, waar je naar toe verhuisde om vervolgens na een aantal jaren de scheidingsakte te laten registreren. Het aantal gescheiden mensen in Almere bedraagt een percentage van om en nabij de 10.

Landelijk ligt dit op zo'n 7%

(24 mei 2000)

kiekblauw.gif

-Gretha Boom maakt zich op voor verkiezings-campagne-

-Parkeergarages moeten door gebruiker geveegd-

GretaBoomPraat.jpg (16588 bytes)

Maakte onlangs de pvda-afdeling Almere furore door bij een basisschool de speeltoestellen te schilderen, Gretha Boom (fractievoorz. d'66) heeft een hekel aan vieze autobanden.

Het initiatief van een Almeerse burger om een 'jaarlijkse schoonmaakdag' in Almere te houden (het zogenaamde 'opzoomeren') wordt door Boom omarmd. Jammer vindt zij, dat de Almeerse bevolking het laat afweten.

Gretha Boom heeft wel een ideetje, zo blijkt uit het d'66-afdelingsblad...Het vegen van een van de parkeergarages.

Betaald parkeren straks? En dan ook nog zelf een bezem in de kofferbak meenemen? Die Gretha toch! :-)))))

(24 mei 2000)

kiekblauw.gif

-'Gevaarlijke taarten' brengen verwarring-

-Wonen in Almere Buiten brengt risico's mee, makelaar twijfelt-

HemaPlofKaart.jpg (24612 bytes)

Makelaardij Van Westrhenen weet nog niet wat de gevolgen zullen zijn voor de verkoop van woningen in het Bosrandpark.

Naast de Molenbuurt ligt ook die wijk in de gevarenzone van de Hema-taart-bakkerij, die op het dak een vat van zo'n 3000 liter ammoniak heeft staan. (zie elders deze pagina)

De makelaar twijfelt, volgens berichten in de pers, of zij de opdracht voor het 'makelen' van de woningen zal teruggeven aan bouwbedrijf De Bremer.

Volgens de makelaar had de taartbakkerij, die volgens burgemeester Ouwerkerk grote kans had te ontploffen -optreden bij S.Barend in B&W-, geen gevolgen voor de prijs van de woningen in de Molenbuurt, want toen stond de taartbakkerij er nog niet. 

Volgens een bericht in het Dagblad van Almere, zou de gemeente aan de makelaar hebben aangegeven, dat die niet verplicht is om deze informatie aan de (toekomstige) kopers te melden.

Aan de andere kant 'piept' de gemeente Almere nu wel in Den Haag, omdat door de aanleg van de Hanzelijn straks per trein gevaarlijke stoffen dwars door Almere heen worden vervoerd.

De gemeente Almere, maakt zich in het schrijven aan het ministerie vooral druk over het feit dat het zakencentrum (achter het C.S) daardoor minder aantrekkelijk wordt (lees imago).

Een ingezonden brievenschrijver verwijt de gemeente in dat opzicht weer eens niet aan de burgers te denken en betrekt daarbij het feit dat de Seizoenenbuurt (een klein deel daarvan wordt door de gevarencirkel bestreken -rechts- van de hema-bakkerij) langs die spoorlijn ligt. Dubbelop dus!

(24 mei 2000)

kiekblauw.gif

-Jam-Sessie op podium Grote Markt Almere-Stad-

-Zondag 21-05-2000-

Jazz-almere-21-5-2000(2).jpg (16114 bytes)

Foto: Greta Verduin

Afgelopen zondag 21/ 5 werd het jazz-seizoen afgesloten met een jam-sessie
op de Grote Markt in Almere op .... 'het'  grote  'Podium'. Initiatiefnemer
was Peter Lankamp die wekelijks op zondagmiddag in cafe Bordeaux "Tussen de
schuifdeuren" organiseert, waarbij iedereen (meestal muzikanten) zijn of
haar talenten kan laten horen (of zien).
Nu dus de afsluiting van het seizoen, helaas in de stromende regen, heel
jammer want dan gaat men bij de Horeca naar binnen. De echte
liefhebbers,onder de luifels, de bomen of gewoon in de regen, konden
desondanks genieten van een swingende middag met oa Orlando (mondharmonica),
Dirk (zanger), Maurice (toetsenman) en vanzelfsprekend Peter Lankamp
himself (Links op de foto met de arm omhoog).

Noot: Peter Lankamp heeft direkt de uitdaging aangenomen toen Wethouder Smeeman zei dat de horeca zelf initiatief moest tonen wb het podium-gebruik!

kiekblauw.gif

BeaAZSCloseUp.jpg (20796 bytes)LogoStudioAlmere.gif (4759 bytes)

-Studio Almere maakt gebruik van heimelijke opnamen in AZC-

-'Verborgen' camera legt huiskamerbezoek Koningin vast-

Het bezoek van koningin Beatrix aan het Asiel Zoekers Centrum (AZC) in Almere op woensdag 17 mei 2000 heeft, wel is waar, weinig de aandacht van de Almeerse bevolking gehad, maar des te meer van de (plaatselijke-) pers. (zie ook elders op deze pagina)

BeaAzcGeenPersBewaking.jpg (21160 bytes)

(bewaking tegen pers)

In de weekuitzending van Studio Almere  werd er trots melding van gemaakt, dat....ondanks het verbod voor de pers om bij een bijeenkomst in de huiskamer (!)van twee Afghaanse families   met de koningin aanwezig te zijn, deze omroep toch opnamen had weten te maken.

Hoe de opnamen tot stand zijn gekomen is vooralsnog onduidelijk.

De beelden bij dit bericht zijn afkomstig uit de uitzending die te zien is op het www.

In samenwerking met de Almeerder Peter Aggenbach,  zet Studio Almere tegenwoordig deze uitzendingen op het internet http://almere.nl.eu.org/stream

Voor dergelijke 'streams' heeft u een vrij snelle verbinding nodig, die de nodige bandbreedte heeft.

BeaAfgaansOntbijtB.jpg (15008 bytes)

Koninklijk Afghaans ontbijt

BeaAzcKoninklijkeHap.jpg (19764 bytes)

(een koninklijke hap)

In de (heimelijke opnamen) uitzending was te zien en te horen hoe door de Afghaanse vluchtelingen Hare Majesteit een ontbijt kreeg aangeboden. Het door de twee asielzoekers-families klaargemaakte Afghaans ontbijt voor de vorstin wekte bij de koningin enige verbazing. "Voor het ontbijt?", vroeg zij zich verbaasd af, toen zij de tafel 'keurde'. Toch liet zij zich verleiden tot het nuttigen van een soort wafel. Duidelijk was te horen hoe de Koningin aan de families uitlegde dat haar bezoek geen enkel verschil voor de aanvraag van hun 'status' zou uitmaken..."Dat zou niet eerlijk zijn", aldus Hare Majesteit.

BeaAzcAfgaanseOmarming.jpg (18800 bytes)

Gezellige Koningin

Tot slot van de -niet meer- privé bijeenkomst ging het staatshoofd op de foto met diverse leden van het Afghaanse gezin. Wellicht wordt ooit nog eens bekend, hoe en door wie de opnamen zijn gemaakt waarover Studio Almere blijkbaar kon beschikken.

Maar...inderdaad, zoals verslaggever Frank Roos van Studio Almere al liet blijken is de kans daarop klein. Het enige wat hij daar over zei was dat, ondanks het verbod voor de pers er bij te zijn, Studio Almere toch over beelden beschikte.

De uitzending is te zien op Internet op de volgende URL's (en daar klikken op 'weekuitzending studio almere).

Beide URL's lijken op elkaar; de ene is de officiële site van Studio Almere, de andere is een privé-initiatief van de Almeerder Peter Aggenbach. Het maakt dus niet veel uit welke u aanklikt :-)))))

(22 mei 2000)

http://www.lokaal.net/studio.almere/

http://almere.nl.eu.org/stream/

hema.jpg (8672 bytes)ploftaart.gif (7002 bytes)

-Hema-taartfabriek groot gevaar voor Almeerse woonwijk-

-Ouwerkerk in B&W bij Sonja: "Wij zitten ook met een fabriek die grote kans heeft te ontploffen"-

In het programma B&W (vara; Barend&Witteman) van vrijdag 19 mei 2000, was Almeers burgemeester Ouwerkerk te gast. (herhaling a.s maandag 22 mei).

Het thema van de uitzending "de rol van de media" (bij rampen en benadering van bestuurders) werd door Ouwerkerk nog eens aangegrepen om duidelijk te maken dat hij zich vaak rotergerde aan journalisten die, op onbeschofte en insinuerende wijze, verantwoordelijk bestuurders benaderen. Als voorbeeld noemde hij Kees Driehuis (vara), die hij inquisitie-methoden verweet.

En...natuurlijk betrok hij hierbij weer zijn ervaringen in Lekkerkerk (gifschandaal) en Groningen (Oosterpark-rellen).

In Lekkerkerk moest hij als burgemeester de bewoners vertellen dat ze hun huis uit moesten. En, zo vertelde hij, ik vertelde dat op een wijze dat de mensen begrepen dat ik me in hun gevoelens kon verplaatsen.

"Ik zei tegen ze dat ik ze iets moest vertellen dat bijna net zo erg is als dat u in uw naaste familie een kind verliest.....u moet uw huis uit".

ouwer2.jpg (8834 bytes)

Ouwerkerk nam burgemeester Mans van Enschede, die steeds meer kritiek te verduren krijgt in 'bescherming', vwb. het optreden in de media. Dit nadat de twee mediadeskundigen in de uitzending daarop kritiek hadden.

 

-Ouwerkerk: "Ik wist het ook niet"-

Ouwerkerk 'verklapte' een geheimpje....dat hij  als burgemeester van Groningen ook niet geweten had dat in Groningen een vuurwerkopslagplaats was.

Verder maakte Ouwerkerk bekend dat in ALMERE hij nu wel op de hoogte was van een Hema-taartbakkerij, die ook 'grote' kans loopt te ontploffen.

Uit berichten in de pers is inmiddels duidelijk dat deze bakkerij in de Molenwijk (AlmereBuiten) een grote ammoniak-opslagplaats heeft om de bakproducten te koelen en in te vriezen.

19 doden aanvaardbaar in Almere-

Uit de, door ALMERE verleende, vergunning zou blijken dat een aantal dodelijke slachtoffers, bij een ongeluk (ontploffing, ontsnappen van de ammoniak), van 19 'aanvaardbaar' wordt geacht.

Het college van B&W heeft inmiddels besloten nog eens 'kritisch' naar de verleende vergunning te kijken.

voor een interview met Ouwerkerk in het dagblad Trouw zie http://www.trouw.nl/350020493.html waarin hij ook van zijn ervaringen met de pers in de Groningse affaire gewag maakt.

(20 mei 2000)

bombani.gif (20576 bytes)

kiekblauw.gif

-Verleden zit Stichting Themis dwars-

-onrust bij bewoners in Almeerse Literatuurwijk-

EefHoos.jpg (13252 bytes)

Eef Hoos, voorzitter van de Stichting Themis, die opkomt voor de belangen van (ex-) gedetineerden is met de gemeente Almere in onderhandeling om zijn Stichting onder te brengen in de Almeerse literatuurwijk. Hij heeft daar een optie voor een kavel aan De Binderij in de wijk.

Dit heeft grote onrust bij de buurt-bewoners teweeggebracht. Zij vragen zich af of een dergelijke Stichting wel in een woonwijk thuishoort.

Eef Hoos, via tv.scherm Omroep Flevoland-voor de rechtbank in Zwolle

Het pand van Hoos, gelegen aan het Murenenpad in de Almeerse Waterwijk, ging 19 mei 1999 volkomen verloren door een aanslag.
De dader van deze aanslag bleek een medewerker van Hoos te zijn. De man raakte bij de aanslag zelf verwond en meldde zich in het ziekenhuis voor behandeling.

Door de rechtbank werd de man veroordeeld tot een detentie van 18 maanden, waarvan 6 mnd. voorwaardelijk.

(20 mei 2000)

PandThemisOkt99.JPG (74636 bytes)

Pand Themis na aanslag in okt99 nog steeds kaal.

(zie ook het archief...aflevering van  4 november 1999)

kiekblauw.gif

StoomJuni2000.jpg (23408 bytes)

SteamWorld.jpg (23124 bytes)

Ook dit jaar is er rondom hemelvaartsdag weer van alles te beleven op het gebied van stoom. Reeds voor de 14e keer wordt het Festival in AlmereHaven gehouden. Gedurende 4 dagen zullen uit binnen- en buitenland (vooral Engeland)  eigenaren van oude stoommachines hun bezit aan het publiek tonen en er demonstraties mee geven.

wheels_anmgood.gif (9873 bytes)

-thema-

Stond vorig jaar het Festival in het teken van de landbouw; dit jaar staat het thema "aandrijving" centraal.

 

Dit jaar komt voor het eerst de machine "Majestic" (Engeland) naar Almere. Deze machine is voorzien van een dynamo die, aangedreven door de stoommachine, electriciteit produceerde. De in 1921 gebouwde machine deed tot 1952 dienst als 'aandrijver' voor kermisattracties.

Ook dit jaar is er weer een Cajun Music Night. Evenals vorig jaar worden liefhebbers vergast op de typische swingende klanken van deze muziekstijl.

voor meer info: www.almerestoomfestival.nl

(19 mei 2000)

kiekblauw.gif

-Ouwerkerk in dagblad Trouw: "Een burgemeester is ook maar een mens"-

-Enschede doet Hans Ouwerkerk aan zijn moeder denken-

OuweFun.jpg (6489 bytes)

De Almeerse burgemeester Hans Ouwerkerk geeft regelmatig interviews aan het dagblad Trouw.

Donderdag 18 mei 2000 verscheen er (van de hand van Henny de Lange) een intervieuw met hem onder de titel :" Ik moet vaak aan mijn moeder denken".

Ouwerkerk vertelt daarin dat hij door de ramp in Enschede vaak aan zijn moeder moet denken omdat zijn moeder behalve haar man, bij een bombardement in WOII op Den Haag, ook haar hele huis verloor.

(In een programma bij Paul de Leeuw, vertelde Ouwerkerk dat hij zelf als jongetje ook gewond raakte en daardoor enigszins mank loopt)

Ouwerkerk gaat in het interview in op de bestuurlijke kant van de crisis in Enschede en betrekt daar als vanzelf zijn eigen functioneren in de stad Groningen bij, waar tijdens oudejaarsrellen het huis van een raadslid van de Socialistische Partij in de fik ging.

-De media hebben het gedaan-

BeaMans.jpg (25696 bytes)

Ouwerkerk herkent zichzelf in de situatie waarin burgemeester J.Mans (r) van Enschede zich bevindt.

De mediagekte heeft ervoor gezorgd dat mijn positie in Groningen onhoudbaar was geworden, aldus Ouwerkerk.

Ouwerkerk heeft daarom een advies aan de bestuurders van Enschede; "Trek regelmatig de stekker er een uurtje uit" en "Neem rustmomenten voor jezelf".

Ouwerkerk is zeer te spreken over het optreden van Mans en het staatshoofd: "Haar aanwezigheid geeft mensen het gevoel dat er aandacht en zorg is."

Terugkijkend naar zijn debacle in Groningen doet Ouwerkerk een beroep op de media:"Net zoals de burgemeester zich probeert de verplaatsen in de gevoelens van de burgers, zij ook oog moeten hebben voor de druk die op bestuurders ligt in zo'n uitzonderlijke situatie. Een burgemeester is ook maar een mens".

(waarvan acte...18 mei 2000)

kiekblauw.gif

-Weinig belangstelling voor bezoek koningin-

-Almere loopt niet uit-

Almere-Koningin-17-05-2000.jpg (15255 bytes)

Hare Majesteit landde vanmorgen per helicopter bij het Asiel-Zoekers-Centrum in Almere-Stad. Daar werd zij opgewacht door burgemeester Ouwerkerk en CvdK Michiel Jager.

Foto: Via tv-scherm Omroep Flevoland

De locatie-manager van het Centrum, dhr. Holst, vertelde haar dat de asielzoekers die op dit moment reeds onderdak genieten in het centrum zwaar onder de indruk waren van de ramp in Enschede.

Holst memoreerde dat de asielzoekers ook zelf dergelijke taferelen hadden meegemaakt toen zij dergelijke (oorlogs-)situaties in hun vaderland ontvluchtten.

Almere-koningin-asielzoek-17-05-2000.jpg (15103 bytes)

 

De koningin liet zich vervolgens voorlichten over de bouw en inrichting van het centrum. Daarna bezocht de koningin een van de woningen op het centrum en sprak met de bewoners.

Foto: Via tv-scherm Omroep Flevoland

Hare Majesteit deed vervolgens een rondtour door de provincie waarbij zij Urk, Schokland, Nagele en Lelystad aandeed. (zie ook de pagina Urk-nieuws voor enkele foto's van het bezoek aan Urk).

Urk-koningin-vissermonumet17-05-2000.jpg (19611 bytes)

In tegenstelling tot Almere was er, vooral op Urk, veel belangstelling voor het bezoek van het staatshoofd vanuit de bevolking.

De Koningin op weg naar het vissersmonument op Urk.

Foto: Henk Lammers

(17 mei 2000)

Urk-Koninklijke-bus.jpg (19299 bytes)

De koninklijke bus op Urk

Foto's: Henk Lammers

Urk-protestOF.jpg (15850 bytes)

Protest op Urk omdat de Urkers er niet in mochten en Omroep Flevoland wel...

kiekblauw.gif

-Almere niet vooraan voor Enschede-

-fractievoorzitters voorzichtig-

RtvOostBigBang.JPG (39224 bytes)

Uit berichten in het Dagblad van Almere, blijkt dat Almeerse politici niet onwelwillend staan tegenover het idee 'iets voor Enschede' te doen, maar erg van harte gaat het niet.

Foto uit video-stream van RTV-OOST  Enschede.

 

(17 mei 2000) 

voor info over de ramp in Enschede http://rampenschede.pagetostart.nl

Johanna Haanstra (pvda) zou bijvoorbeeld wel graag willen weten waaraan het geld besteed wordt, daar verzekeraars ook veel vergoeden.
Jelte Hoving (klein chr.rechts) laat optekenen, dat wat hem betreft Almere niet altijd vooraan hoeft te staan, maar als er een voorstel voor een gift komt hij wel vindt dat 'we' ruimhartig moeten zijn.
Gretha Boom (D66) zoekt het niet direct in financiële hulp, maar vindt dat Almere ambtenaren kan uitlenen aan Enschede.
Ruud Pet (GL) vindt dat zonder voorbehoud een gift op zijn plaats is, omdat zulks ook bij andere rampen is gebeurd.
Wim Faber (cda) oppert het idee dat er wellicht gezamenlijk iets gedaan kan worden door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Bob Fonhof (AlmerePartij) laat aan de krant weten, dat hij reeds een brief aan het College van B&W heeft geschreven met het voorstel 'een ton' te doneren. Verder wil hij van B&W weten of een dergelijke ramp ook in Almere kan plaatsvinden bij bedrijven die omgaan met chemische produkten.
Luuk Kroes (Stadspartij) laat, evenals Gretha Boom, optekenen dat verzekeraars nog een boel schade vergoeden. Over de hoogte van een gift houdt hij zich op de vlakte, maar hij verwacht wel dat Almere een bedrag zal overmaken.

kiekblauw.gif

 -Zonnewiel nog steeds in problemen-

-Wethouder Van Hoogenhuizen (VVD) houdt belofte niet-

OSGHelenParkhurst1.jpg (16776 bytes)

Basisschool 'Het Zonnwiel' kampt nog steeds met een enorm ruimte-tekort. De populaire katholieke school heeft een grote toestroom van leerlingen, maar kan die leerlingen in haar eigen gebouw niet allemaal huisvesten.

Osg-Helen Parkhurst    

Een aantal maanden geleden trok het bestuur van de school daarover bij de wethouder aan de bel. Die opperde het idee dat de school maar een leerlingenstop moest invoeren. Dat viel breed (ook binnen de Almeerse politiek) in verkeerde aarde. Hierop opperde de wethouder het ene ideetje na het andere. O.a. het idee om bovenop de school te bouwen.

(zie ook het archief...april 2000) Half april zegde de wethouder toe, dat er binnen een aantal weken een oplossing voor de school zou komen. Die oplossing is er tot woede van het bestuur van de school niet gekomen.

Het woord daarover is nu aan de raadsleden, die bij de wethouder in april aandrongen op een structurele oplossing voor Het Zonnewiel.

Het Zonnewiel maakt op dit moment gebruik van 8 lokalen van OSG-Helen Parkhurst, dat vlak bij de basisschool ligt. Na de zomervakantie echter zal Het Zonnwiel er daarvan weer vier aan Helen Parkhurst 'terug moeten geven'. De voorkeur van Het Zonnewiel gaat uit naar nieuwbouw op het braakliggende terrein bij het psychiatrisch centrum Meregaard.

(17 mei 2000)

kiekblauw.gif

-Stadshart Almere wordt straks afgezogen-

-Enorme centrale 'stofzuiger' voor 16 miljoen-

AfvalOndergrondsCentralSug1.jpg (35652 bytes)

Het Zweedse bedrijf 'Centralsug' (www.centralsug.se) dient als voorbeeld voor het toekomstige stadshart van Almere als het om afval-vervoer gaat.

Een ondergronds buizenstelsel zal volautomatisch het afval afzuigen naar een centaal depot buiten het stadshart.

Dit gebouw, in de wandelgangen al 'de stofzuiger' genoemd, zal vermoedelijk een plaats krijgen aan de Landdrostdreef en onder architectuur van het bureau van de architect Rem Koolhaas gebouwd worden. (OMA=Office for Metropolitan Architecture).

Daar aangekomen zal het afval van woningen, horeca, bedrijven, kantoren e.d. verwerkt worden. De containers waarin het -gescheiden- afval terecht komt (centrum vd. image) zullen per dag een aantal malen vervangen en afgevoerd worden. Verder zullen filters er voor zorgen dat het systeem reukloos zijn werk kan doen.

AfvalOndergrondsCentralSug2.jpg (29492 bytes)

Naast het benodigde bedrag van 16 miljoen, zal de gemeenteraad nog dienen te beslissen of het bestaande stadshart (oude deel) ook op het systeem wordt aangesloten. Dat kost nog eens een kleine 13 miljoen.

(15 mei 2000)

kiekblauw.gif

-Belangenvereniging Houdt Haven Groen-

-einde of nieuw begin-

Bel.ver.H.H.G.4.JPG (24208 bytes)

Geruime tijd is het stil geweest rond de Belangenvereniging "Houdt Haven Groen". In de nieuwsbrief nr.4, die onlangs in heel Almere-Haven is verspreid roept de vereniging op tot een forumdiscussie.

Nu eens niet met politici, maar met degenen die er direct bij betrokken zijn, zoals de bewoners en de plannenmakers.

De vraag: Wat willen 'we' met Almere Haven en wat kunnen 'we' met de plannen voor de Kustzone en de Oostrand, zal centraal staan op de avond.

Is dit het einde of juist een nieuw begin?, zo eindigt de nieuwsbrief.

De avond is: dinsdag 23 mei 2000-20 uur-in de Roestbak.

(15 mei 2000)

kiekblauw.gif

-Audities voor Kinderen voor Kinderen-

-Almeerse voorronden-

KinderenVoorKinderen.jpg (23384 bytes)

Almeerse kinderen hebben nog steeds de gelegenheid zich bij de Vara in te schrijven voor de Almeerse voorronden.

De Vara organiseert voor de negende keer al weer, het landelijke festival waarvan de eindfinale op 22 oktober 2000 zal plaatsvinden.

Zaterdag 24 juni vinden in het theater 'de Roestbak' (Corrosia) in Almere Haven de voorronden plaats. De zangtalentjes zullen hun prestaties beoordeeld zien door een jury, waarin Berdien Stenberg, Tom de Rooy (van het CKV) en Michael Mensink (vara) zitting hebben, terwijl het geheel gepresenteerd zal worden door de Almeerder Allard Veldhuis.

De Provinciale finales zijn in Lelystad op 29 juli. De winnaars van die contest gaan door naar de eindfinale op 22 oktober.

Van de aanstormende talentjes die zich willen opgeven ligt de geboortedatum tussen de jaren 1987 tot en met 1991.

Aanmelden: A.Boonstra, Lekstraat 2, 1316 EM Almere (per briefkaart)

(12 mei 2000)

kiekblauw.gif

-Ouwerkerk quote-

Burgemeester Ouwerkerk en wethouder Spruit hebben verslag gedaan van hun reisje naar Japan.

Ditmaal was het aantal toiletten voor dames en heren hem blijkbaar niet opgevallen. Wel doen Japanners aan ochtendgymnastiek voor zij de dagelijkse arbeid bij hun baas aanvangen en...Ouwerkerk was daar lovend over.

Ouwerkerk: "Ik zeg niet dat de Nederlandse bedrijven daar nou direkt een voorbeeld aan moeten nemen, maar hier in Nederland gaat het er toch wel losjes aan toe"."In Japan heersen wat dat betreft toch wel andere normen en waarden".

JapaneseGymnastic.gif (28756 bytes)

Het wachten is op een dagelijks ochtend-ritueel van het College van B&W van Almere op de Grote Markt. Een zwaantje in de ringen, wat opdrukken, touwtje springen. Succes verzekerd. En op het podium natuurlijk, zodat we het goed kunnen zien. En daarna pas fris aan de slag. (12 mei 2000)

kiekblauw.gif

Veel gemeenten willen Kenniswijk-

-25.000 internet-aansluitingen in een wijk-

KennisL.jpg (12420 bytes)

Meer dan 30 Nederlandse gemeenten, Almere incluis, hebben zich bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat aangemeld voor het projekt "Kenniswijk".

Begin juli 2000 zal bekend zijn welke in welke stad een hele wijk (minimaal 25.000 inwoners) aangesloten zal worden op het internet.

De bewoners kunnen dan o.a. terecht bij het virtuele loket van de gemeente, virtueel hun arts raadplegen, digitaal boodschappen doen en op het prikbord oproepen doen in de buurt (bijvoorbeeld oproepen voor kinderoppas e.d.).

Een voorwaarde om in aanmerking te komen is, dat de gemeente zelf al eerder initiatieven genomen moet hebben op het gebied van Informatie- en Communicatie-technologie (ITC).

http://www.kennisland.nl

(11 mei 2000)

kiekblauw.gif

-Blunders bij financiering Flevo-Ferries-

LelystadFlevoferriesKantoor.jpg (54231 bytes)

-Nova onthult krakkemikkigheid business-plannen-

PBovy.jpg (7984 bytes)

P.Bovy (hoogleraar vervoerskunde a/d Techn.Univ.van Delft) sprak er in het programma Nova van woensdag 10 mei, zijn grote verwondering over uit, dat het Min. van Verkeer en Waterstaat 8 miljoen subsidie verstrekte, op grond van een verouderd business-plan. Zoals bekend ging de door, buschauffeur Smits, opgerichte vervoersmaatschappij 'Flevoferries' al een half jaar na de -vertraagde- start failliet.

SalverdaTrafftest.jpg (7704 bytes)

J.C. Salverda maakte (staande voor de havenkom van Almere) in het programma duidelijk dat zijn bureau "TrafficTest" reeds in 1995 een onderzoek verricht had, dat stelde dat de 'waterlijnen' tussen Lelystad-Amsterdam en o.a. Almere-Haven/Amsterdam levensvatbaar waren als aan alle voorwaarden werd voldaan. Een van die voorwaarden was, dat de 'waterlijn' sneller moest zijn, dan ander openbaar vervoer. En ook de plaats van aankomst in Amsterdam moest in het centrum (C.S.) zijn.

Aan o.a. deze voorwaarden werd niet voldaan. Toch wordt door Verkeer en Waterstaat en ook de provincie Flevoland het business-plan van FlevoFerries, op grond van het onderzoek uit 1995, geaccepteerd.

Ook het GVB van Amsterdam steekt geld in het bedrijf. De pendelaars  laten het afweten en de uitgaven van FlevoFerries overstijgen de inkomsten verre . Een half jaar later gaat de vervoersmij. (na een aantal reddingspogingen) failliet. Verkeer en Waterstaat gaat voor 2 miljoen de boot in en de gemeente Amsterdam en het GVB voor een slordige 4 miljoen.

CDA-2e kamerlid J. Reitsma (cda) is voornemens minister T. Netelenbos (pvda) te bevragen over de gang van zaken.

(11 mei 2000)

-Hitte maakt en breekt Marathon Almere-

-Winnares Mieke Pullen kan er tegen-

Zondag 7 mei 2000  gingen in de havenkom van Almere (start en finish) vele deelnemers van start voor de hele- en halve marathon van Almere.Dat de hitte een spelbreker kan zijn ontdekten veel  deelnemers gaandeweg.

1StartMarathonAlmere7mei2000.jpg (92392 bytes)

Voor de deelnemende atletes Mieke Pullen (helaas geen foto beschikbaar) en Vivian Ruiters ging dat niet op.

Winnares bij de dames Mieke Pullen (hele marathon) ging zelfs aan de haal met een verbetering van het dames-parcours-record met 17 minuten op 2 uur, 41 minuten en 8 seconden. Vivian Ruijters eindigde als 2e dame op 2;46;18 en verbeterde daarmee haar persoonlijke record.

De winnaar bij de heren op de hele marathon, de Keniaan Kiplagat Samoei (zie foto), moest zijn inspanningen in de hitte bekopen met een ineenstorting.

Na de finish klapte de Keniaan, die een tijd neerzette van 2;30;13 totaal inelkaar. Hij was zelfs zo uitgeput dat hij de prijsuitreiking aan zich voorbij liet gaan.]

Er gaan stemmen op om de start, ivm. de hitte, een volgende keer te vervroegen.

1SamoeiMarathonAlmere7mei2000.jpg (61152 bytes)

Veel deelnemers overigens, gaven er op 'de hele' de brui aan na de eerste ronde van 21 km. en lesten hun dorst op de terrasjes in de havenkom.

Winnaar op de 10 km werd Simon Lothum (Kenia) in een tijd van 29;20 en de Belgische deelneemster Silvia Verthe deed dat in een tijd van 35;28 bij de dames.

Marco Gielen streek op 'de halve' met een tijd van 1;04;19 met de eer, terwijl de Marokkaanse deelneemster Fathia Klilecht bij de dames hetzelfde deed in een tijd van 1;16;23.

( 8 mei 2000)

kiekblauw.gif

-In Almere niet veilig voor de politie-

-Opgepast!!!!!!! Almeerder grotere kans op politiegeweld-

PoliceComic.jpg (4914 bytes)

Uit een onderzoek van de klachtencommissie politieoptreden in Flevoland blijkt dat een Almeerder meer kans heeft te maken te krijgen met een gewelddadige actie van politiezijde dan een Lelystedeling.

Hoewel er voor de commissie (olv. 1e Kamerlid mr.P. Stoffelen -pvda-) geen aanleiding is om het gewelddadige optreden van de politie als zijnde 'structureel' aan te merken blijkt wel dat een Almeerse burger een twee maal grotere kans heeft om met 'agressief' optreden van de politie te maken te krijgen.

De commissie constateerde voorts dat er een hoog aantal klachten over geweld door Almeerse 'dienders' wordt ingediend en dat de klachtenafhandeling (in eerste instantie door de politie zelf) over die -en andere- zaken niet binnen de tijd, die daarvoor staat, wordt afgehandeld.

Piet Stoffelen.jpg (7792 bytes)

Stoffelen (zie foto), constateert verder dat er vaak sprake is van discriminerend optreden.

In de pers stelt hij: " Wij vragen ons wel eens af of de politie net zo zou hebben gereageerd als iemand blond haar had en uit het Noorden van het land zou komen; daar piekeren wij over en de twijfel over het Almeerse politieoptreden neemt toe".

 -klunzig-

Ook het beheersen van conflicten is volgens Stoffelen geen sterke kant van de Almeerse politie. Het optreden bij kleine opstootjes noemt Stoffelen 'klunzig', waardoor zaken uit de hand lopen en agenten er op los slaan. Stoffelen vraagt zich af of met een ander optreden dergelijke escalaties niet zijn te voorkomen. Hij raadt de korps-beheerder (burg. Chris Leeuwe van L'stad) aan om zich de opmerkingen van de commissie aan te trekken.

(7 mei 2000)

opm. Uit privacy-overwegingen hebben wij de opgebrachte Almeerse burger (zie boven) van de foto 'geknipt' :-))))

kiekblauw.gif

-Bevrijdingsfestival Almere groot succes-

Fakkellopers.jpg (62000 bytes)

Op 5 mei werd door zogenaamde 'fakkellopers' het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen naar Almere gebracht.

Slechts weinig toeschouwers waren getuige van dit symbolische gebaar.

Veel jongeren vermaakten zich de rest van de dag met optredens van popgroepen  (o.a. Kane, Abel en de regionale groep District31)en nationale top-dj's.

project2000.jpg (22767 bytes)

De aankomst van 'Project 2000' in Almere, voor het optreden op het bevrijdingsfestival. De artiesten
landden met een helicopter, naast het politieburo.

Foto: Greta Verduin

kiekblauw.gif

NIG-Almere wijst thema herdenking 4 mei af-

-weer geen gezamenlijke herdenking-

Voor het derde achtereenvolgende jaar is er geen gezamenlijke herdenking mogelijk geweest in Almere.

De Joodse vertegenwoordigers van de afdeling NIG (Nederlands Israelitisch Genootschap) legden een uur voor de officiele herdenking reeds hun krans bij het monument in AlmereHaven.

In de media verklaarde een afgevaardigde van het NIG, dat het thema hen op het laatst bekend was geworden: "vergeven, maar niet vergeten". Onder dit thema kon er, volgens het NIG geen sprake zijn van een gezamenlijke herdenking. Dhr. Krant (NIG) stelde dat 6 miljoen vermoorde joden geen vergeving mogelijk maakte.

Antoon Koekebakker van het Almeerse 4/5-mei comité toonde zich ongelukkig met de gang van zaken.

 

-asielzoekers-

VierVrijheid.JPG (31484 bytes)

Burgemeester Ouwerkerk haakte in zijn herdenkingstoespraak tijdens de 4 mei-plechtigheid aan bij een ander thema van het Nationale 4/5-mei comité: "Vier vrijheid".

Hij riep op om van 'vrijheid' ook gast-vrijheid te maken en vluchtelingen in Almere de kans te bieden om wat zij achter de rug hebben te kunnen verwerken, zoals in het Asielzoekers-centrum in Almere, die 8 mei a.s. de eerste vluchtelingen ontvangt.

Maar ook, aldus Ouwerkerk, gastvrijheid voor Duitse jongeren, die bij de herdenking aanwezig waren , en tot wie hij zich richtte: "Es freut uns sehr dass heute diese junge Leute hier sind um mit uns zurueck dencken an alles wass pasiert ist und niemals wieder geschehen muss". (6 mei 2000)

In een vraaggesprek voor radio Fl.l. zag organisator Allard Veldhuis terug op een geslaagde dag, maar stelde dat hij een volgende keer een locatie op het Stadhuisplein prefereerde, vanwege de slechte samenwerking met de plaatselijke horeca op de Grote Markt, waar HET podium staat. (6 mei 2000)

Ook de organisatie van het Fakkelprojekt, onder de bezielende leiding van raadslid Greta Verduin (vvd), "Vrijheid is voor mij........"  had veel succes op bevrijdingsdag in Almere.

Zoals elders op deze pagina vermeld, konden bezoekers van het bevrijdingsfestival gedurende de hele dag op de foto met een 'fakkel' waarop zij kenbaar konden maken wat vrijheid voor hun betekende. Hiervan werd veel gebruik gemaakt, vooral door de jeugd. De gemaakte foto's werden in een speciale tent tentoongesteld. Hier bekijkt Laura Bouwmeester (provinciaal gedeputeerde voor de pvda) de tentoonstelling, nadat zij eerst nog een handje geholpen had de tentoonstelling in te richten.

(toegevoegd 8 mei 2000)

1LauraBouwmeesterVrijheid2000.jpg (60356 bytes)

foto door: Greta Verduin

rolstoelers.jpg (26265 bytes)

De mensen op deze foto (in het echt beter van kwaliteit) kunnen, als zij zich melden, die foto's alsnog krijgen! (ingelijst en wel)

Melden bij:
greta.verduin@hetnet.nl

kiekblauw.gif

-Arrestanten in Almere krijgen pukkels...-

OuwerkerkMisprijzen.jpg (4381 bytes)

Burgemeester Ouwerkerk van Almere

In Dagblad Flevoland is te lezen dat arrestanten die een nachtje moeten doorbrengen in de politiecellen in Almere-Stad, het politiebureau weer verlaten met ernstige huiduitslag in het gezicht. Soms is het zo erg dat ze er voor behandeld moeten worden in het ziekenhuis. De politiewoordvoerder beaamde de problemen en spreekt het vermoeden uit dat het aan de papieren lakens ligt.


Column 'Ik doe het zelf' van Kafka!

kiekblauw.gif

- 5 mei foto-projekt -

A.s. vrijdag is het 5 mei en dus ook Bevrijdingsfestival. Het Nationaal Comite 4 en 5 mei heeft dit jaar als thema " Vrijheid geef je door ". Dit wordt dit jaar symbolisch gedaan dmv een 'fakkel'  (=het logo van het Comite) in het kader van een foto-projekt. Op 5 mei a.s. lopen er mensen die meedoen aan dit projekt rond met een grote ' fakkel ' met daarop de tekst " Vrijheid is voor mij......." en die tekst mag je *zelf* invullen! (want wat vrijheid voor iemand betekent, is voor iedereen anders). Degene die zijn of haar tekst op de fakkel schrijft, wordt vervolgens gefotografeerd met die fakkel-met-tekst. Die foto's worden razendsnel ontwikkeld en vervolgens ingelijst in prachtig-mooie, speciaal voor dit doel vervaardigde, lijstjes; daarna worden alle foto's geexposeerd in een speciaal voor dit doel bestemde tent. Aan het eind van de middag mogen de gefotografeerden hun eigen foto komen ophalen: gratis! 

5mei.jpg (27052 bytes)

foto: greta verduin

NB op Koninginnedag hebben diverse fotografen alvast hun best gedaan, die foto's hangen al in de tent: ga kijken of je er bekenden tussen ziet en vooral: wat vrijheid voor ieder betekent! De tent komt te staan of op de Grote Markt of het Stadhuisplein. Hierbij alvast een fotootje van Koninginnedag waar organisator Allard Veldhuis in zijn tekst geinspireerd werd door de blokfluiters. Tot ziens 5 mei en: doe vooral mee! Is meer dan alleen leuk!

greta.verduin@hetnet.nl

kiekblauw.gif

TulpenZeewolde2000.jpg (18231 bytes)

Foto: Henk Lammers

Bollen(tulpen-)velden in de omgeving van de Oostvaardersplassen in Flevoland

Tulips from Flevoland into The Netherlands

kiekblauw.gif

 

-Toch nog Lintjesregen in Almere -

Lintjevoor Eric.jpg (8054 bytes)

Op Koninginnedag is er toch op de valreep nog een lintje uitgereikt aan de beheerder van de nieuwsgroepen van de "Stad van de Vrijheid", de Almeerder Eric de Hont. Dit door Teunis Snijder naar aanleiding van Eric's inzet voor vrije nieuwsgroepen in Almere en de rest van Flevoland.

kiekblauw.gif

-Bewoners Almere Haven zijn overlast zat-

-Centrum-bewoners klagen steen en been-

-Drugsoverlast-

BinnenhofVideotheek.JPG (49736 bytes)

Reeds eerder klaagden de bewoners van de 'vernieuwde Brink' hun nood bij de woningbouwvereniging over de overlast van drugsgebruikende jongeren in hun portiek.

De ingezette beveiliging heeft blijkbaar 'geholpen'. Nu klagen de bewoners van de -100 meter verder gelegen- Binnenhof in de pers hun nood. Het probleem blijkt dus gewoon verplaatst.

Binnenhof Almere Haven -buitenzijde

Drugsgebruikende jongeren en zwerfvuil zorgen ervoor, aldus een van de bewoners, dat de Binnenhof (centrum Almere Haven) het predikaat 'achterstands-wijk' verdient.

-huisdealers-

Volgens de bewoners sterft het er van de huisdealers en worden er ook harddrugs in hun portieken gebruikt. De gebruikers van deze waren deinzen er niet voor terug om doodleuk bij de bewoners aan te bellen en te 'bedelen' om zilverfolie en ammonia om aan hun behoeften te kunnen voldoen.

1Meergronden(1).JPG (21116 bytes)

OSG-De Meergronden

De 'populatie' van Openbare Scholengemeenschap "De Meergronden" wordt als een van de boosdoeners door de bewoners aangeduid.

De leerlingen van deze school maken er een enorme puinhoop van in de portieken van de Binnenhof. Volgens de bewoners werken deze leerlingen in hun reguliere schoolpauzes flessen vol Martini en andere rotzooi weg, waarna de flessen kapot gesmeten worden in de portieken.

........"tsja dat krijg je met leraren die van hun drankgebruik geen geheim maken" :-)))))))))

kiekblauw.gif

- Onveilig wonen in Almere-

-"Tussen de Vaarten" is "Tussen de rails"

1TussenVaartenSpoorweg1.jpg (15020 bytes)

De bewoners van de Almeerse wijk "Tussen de Vaarten" houden hun hart vast. Zij vrezen het gevaar van langsstormende treinstellen, die zonder enige afscherming of waarschuwing langs hun -nieuwe- woonwijk razen.

2TussenVaartenSpoorweg2.jpg (17260 bytes) Bijgevoegde foto's zijn te vinden op de website van de Stadspartij Almere , die de krankzinnige situatie onder de aandacht van de autoriteiten wil brengen. Zij vrezen vooral dat kinderen argeloos en zonder dat hen daarbij een strobreed in de weg wordt gelegd de spoorbaan kunnen betreden met alle gevolgen van dien.
3TussenVaartenSpoorweg3.jpg (17328 bytes) Voor nadere info: http://www.xs4all.nl/~hstruik/stadspartij/ en dan 'klikken' op actueel    (1mei 2000)

Terug