Gulden NieuwsGrepen door Kafka

Donderdag 01 juli 1999

  "Als een speer met het snelveer"

-in Almere kan het niet-  

Flevo-Ferries in Almere wil een snelle verbinding realiseren tussen Lelystad en Amsterdam (Zeeburg). Bij gemaal de Blocq van Kuffeler zou een opstap komen voor Almeerders, die zich met een snelle speciale catamaran naar het werk in Amsterdam willen laten vervoeren. Het leek zo'n mooi initiatief om het forensenverkeer over de weg per auto terug te dringen.  

Maar de gemeente Almere en ook Rijkswaterstaat (waar ex-burgemeeste Pans als hoogste ambtenaar de scepter zwaait) is tegen.

Een nieuwe aanmeerplek zal waarschijnlijk in Almere-Haven zelf gerealiseerd moeten worden. Dat wordt nog een heel gepuzzel. En als er plek gevonden wordt in de kustzone zal het nog een tijdelijke oplossing zijn ook. Immers...in 2004 gaat de hele kustzone, in het kader van de revitalisering, een groot werkgebied worden, waarin het nodige gegraven, gespit, geheid en verplaatst gaat worden.    (zie voor het plan Almere-Haven het archief; donderdag 13 mei 1999)


 

"Naar de bliksem"

-apparatuur onder hoogspanning-  

Dinsdagochtend 22 juni 1999 werd het voor het elektriciteitsnet van de NUON toch even te veel van het goede. De NUON, die reclame maakt voor haar eco-natuurstroom, wil het wel gereguleerd 'natuurlijk' aangeleverd krijgen. Echt natuurgeweld wordt niet op prijs gesteld. Ook niet door de bewoners uit de Waalstraat in AlmereStad, die de inslag van de bliksem in een lantaarnpaal moesten bekopen met kapotte apparatuur. Video-recorders en stofzuigers gaven spontaan de geest en de magnetron bleek het kippetje wel heel erg snel gaar te hebben


"Email-affaire revisited"

-Velsink: "ik huilde mee met wolf in het bos"-  

Begin dit jaar moest Mieke Velsink (VVD) als wethouder aftreden om de zogenaamde 'e-mail-affaire'. Zij zou een leerkracht, via e-mail, vertrouwelijke informatie hebben verstrekt over interne aangelegenheden uit het stadhuis. Zelfs de landelijke pers besteedde er aandacht aan. De leerkracht zou al sinds begin jaren '90 een conflict hebben met zijn werkgever de gemeente Almere. Mieke Velsink zou hem daarin hebben bijgestaan en hem zaken hebben verteld die hij eigenlijk niet mocht weten. Dit te meer, daar de leerkracht procedeerde tegen de gemeente over zijn ontslag.  

Voor de radio van Omroep Flevoland deed de ex-wethouder op 24 juni 1999, nog eens een boekje open over de affaire die haar 'de kop kostte'.  

-lekken van informatie-

In het interview ontkende Mieke Velsink nogmaals vertrouwelijke informatie aan de leerkacht te hebben verstrekt. Wel gaf zij toe met de leerkracht te hebben 'ge-e-maild'. Over de 'inhoud' van de e-mails deelde zij mee dat het initiatief van de leerkracht was uitgegaan. Die had via de Almeerse-VVD-website kontakt met haar gezocht.  

Velsink vertelde dat hij haar op de hoogte hield van ontwikkelingen en dat zij hem terug-mailde, via haar persoonlijke email-adres.   

-'zielige leerkracht'-  

Velsink gaf verder aan met de leerkracht te doen te hebben gehad, gezien de problemen waar hij in zat. Zij zei haar uiterste best te hebben gedaan om........, voordat haar bevoegdheden als onderwijswethouder aan een zogenaamde bestuurscommissie werden overgedragen, vůůr 1 augustus 1998 een oplossing voor de man te bewerkstelligen. Dat was niet gelukt.

  -beweegredenen-  

Als motief voor haar handelen gaf Velsink aan, dat die volkomen op het menselijk vlak hadden gelegen. Politiek gezien echter gaf zij toe tegen de politieke mores te hebben gehandeld en daar de consequenties uit te hebben getrokken. Verder speelde voor haar een rol, dat de leerkracht met al zijn akties, als het schrijven van vele brieven, veel onrust zaaide binnen de gemeentelijke organisatie. Dat wilde zij een beetje beteugelen.   

De leerkracht zou ook veel 'onaardige dingen' over de gemeentelijke medewerkers aan haar hebben gemaild. De man spande, aldus Velsink, continu procedures tegen de gemeente aan.   "Ik heb een beetje meegehuild met de wolf in het bos", aldus Velsink, die aangaf daarmee de zaak een beetje rustig te willen houden.  "Ik mailde vaak aan hem:'.....doe nou niet zo moeilijk, werk eens een beetje mee", zo stelde Velsink voor de radio.  

-krachten-  

Velsink vermoedt dat er 'bepaalde krachten' aan het werk zijn geweest, die haar vertrek bewerkstelligd hebben. Krachten die het wel goed uitkwam, dat zij op dat moment het veld moest ruimen. (kort daarvoor had haar collega-wethouder Cees van Bemmel-vvd- te kennen gegeven als wethouder te zullen terugtreden). Maar, zegt zij daarbij: "dat is meer een gevoel, ik weet niet goed op wie ik nu eigenlijk boos moet zijn".  

-de leerkracht-

Over de huidige positie van de betrokken leerkracht gaf Velsink aan meer te weten, dan bij een ambteloos burger past. Zij zei: "De man is nog niet ontslagen; hij zit nog steeds in een ontslagprocedure." Dit zou dan moeten zijn in een procedure die het Bureau Openbaar Onderwijs en/of de BestuursCommissie openbaar onderwijs Almere (BCA) tegen de man heeft ingezet.   

-de voorganger-

De wethouder die in 1998 door Velsink opgevolgd werd, was W.C. Woudenberg (d66). Op in de pers gedane uitlatingen van Velsink, dat hij diverse 'lijken in de kast' (personeelsproblemen) had achtergelaten, reageerde Woudenberg toen furieus.  

Vorige raadsleden, die met Velsink (toen raadslid voor de VVD) in de commissie onderwijs hadden gezeten (onder voorzitterschap van ex-wethouder Woudenberg-d66), wilden dat burgemeester Ouwerkerk aangifte zou doen tegen Velsink (lekken van vertrouwelijke info), zodat tegen Velsink strafrechtelijke vervolging ingesteld zou worden. Deze groep is bekend gaan staan onder de aanduiding "de bende van 5": (W.vd.Kooy-GL;J.deVletter-d66; C.Wever-d66;J.Knop-stadspartij en A.Koekebakker-pvda). Na een onderzoek besloot burgemeester Ouwerkerk, dat er van strafbare feiten geen sprake was.   

Ig Caminada  

Later maakte  Ig Caminada (gem.secr.) bekend, dat er 4 gecompliceerde onderwijs-personeels-problemen ('lijken in de kast') onder Woudenberg waren 'blijven liggen'.

  -de opvolgster-

Pauline van Hoogenhuizen (VVD) opvolgster van Mieke Velsink o.a. wethouder onderwijs   

Mieke Velsink gaf verder aan geen afstand gedaan te hebben van haar plaats op de VVD-lijst. Als er zich een vacature voordoet (een raadslid vertrekt) dan zal volgens haar eerst aan Cees van Bemmel gevraagd worden of hij een plaats in de gemeenteraad ambieert. Daarna komen 'ze' bij mij uit, aldus Velsink. Of Mieke Velsink, in zo'n geval zou 'toehappen' liet zij in het midden.  


"Zilverstrandmoord"

-twee verdachten gearresteerd-

politiebureau Almere    

Inzake het gevonden lichaam van Mohammed Elmrabat op het Zilverstrand in de ochtend van de 7e mei 1999, zijn twee arrestaties verricht. Elmrabat was geen onbekende klant bij de politie van Eindhoven. Omdat Elmrabat een dag voordat hij dood op het Almeerse Zilvertrand gevonden werd nog in Eindhoven gesignaleerd werd, richtte het onderzoek zich op contacten die hij had in Eindhoven. De politie heeft nu twee Eindhovenaren gearresteerd, die er van verdacht worden betrokken te zijn geweest bij de gewelddadige dood van Elmrabat.   (zie ook het archief; donderdag 13 en 27 mei 1999)  


  "Komkommertijd" :-)

-Almeerse egels met uitsterven bedreigd-  

 

Uit 'wetenschappelijk' onderzoek aan de 'universiteit van Almere' is gebleken, dat Almeerse egels niet bedreigd worden door gemotoriseerd verkeer. De vele achteloos weggeworpen haarborstels uit boodschappenautootjes zijn een veel grotere bedreiging voor het voorbestaan van de soort.


"Beach Party"

-Radio Airpeace op strand bij Atlantis-

Deze zomer organiseert de Almeerse 'Radio Airpeace' weer 3 zogenaamde Beachparty's. Kon er in juni geen New Frontier Dance Festival gehouden worden op het Zilverstrand; kan de jeugd hopelijk dit jaar wel genieten van maar liefst drie muziekparty's op het strand nabij bushalte 'het oor' aan het Weerwater. In voorbije jaren hebben de bewoners aan het Weerwater tijdens de beachparty's de politie gebeld met vele klachten over geluidoverlast. Dit jaar zal de gemeente Almere dan ook geluidsmetingen verrichten, die moeten aangeven tot welk maximum de wattages uit de luidsprekers mogen knallen.  

De party's, waaraan bekende deejay's meewerken vinden dit jaar plaats op de zondagen 18 juli en 1- en 15 augustus.

 

Radio Airpeace zendt het hele festijn rechtstreeks uit over de Almeerse kabel op de frequenties: FM 89,3 en in de middag via de aloude ether op FM 102,8  


"Markt terug op Brink"

-kleine meloenen of grote?-  

foto: prospero

De markt van Almere Haven komt weer op zijn vertrouwde stek; op de Brink en...hoe kan het anders...de Markt. Wegens werkzaamheden in het centrum van AlmereHaven is de markt anderhalf jaar lang gehouden op een parkeerterrein langs de Schoolstraat. Geen ideale situatie, vonden de ondernemers uit het centrum.

Van Ling  

Vrijdag 2 juli 1999 verricht projectwethouder, voor Almere Haven, Van Ling de openingshandeling voor de geheel vernieuwde Brink. De A&P heeft daar een verbouwing ondergaan, er zijn woningen gebouwd en er zijn heel wat winkels bijgekomen. Tegelijk met die openingshandeling zal de markt weer van start gaan op zijn eigen plek. De ondernemers in Haven zijn er blij mee dat de vrijdagochtendmarkt terug is waar hij hoort.

Ter ere van de terugkeer op de oude plek van de markt en de opening van de vernieuwde Brink worden er vrijdag 2 juli 2000 meloenen weggegeven. Of het grote- of kleine meloenen zijn is niet bekend. Dat ligt waarschijnlijk aan de vrouw die ze uitgezocht heeft op de veiling.   (Zie ook het archief van donderdag 6 mei 1999....over meloenen)  

Vrijdag 9 juli worden er cakejes uitgedeeld en.....op vrijdag 16 juli 1999 zullen de marktbezoekers vergast worden op eieren......Hoe groot of klein die zijn? En wie ze heeft uitgezocht?


"Legionella doet aanslag op budget"

-aanpak kost 10-duizenden guldens per week-  

   

De aanpak van de Legionella-bacterie in de Almeerse gemeentelijke gebouwen kost gauw zo'n fl.30.000 per week. Dat zou betekenen dat daar jaarlijks een bedrag mee gemoeid is van zo'n 1,5 miljoen gulden. Een dure 'grap'. Daarbij komt dat de instelling van de boilers en warmwatergeysers niet meer onder de 60 graden mag worden ingesteld. Boven die temperatuur heeft de legionella geen kans. De energierekeningen gaan dus ook oplopen. Voorlopig worden de kosten bestreden uit het zogenaamde potje 'onvoorzien'. Natuurlijk is in het verleden op scholen, in gymzalen, sporthallen en zwembaden de temperatuur zo laag mogelijk ingesteld om te besparen. Daar wordt nu de rekening voor gepresenteerd. Gelukkig zijn er door de uitbraak van de legionella in Almere geen slachtoffers gevallen.   (zie ook het archief; donderdag 3 en 10 juni 1999)


juni 1999   

De Almeerse CDA-fractie zal, in de Almeerse raadsvergadering van 8 juli a.s., aan het voorstel, om aan ondernemer Blom voor zijn commerciŽle kasteel-project in het Weteringpark grond aan te bieden voor fl. 10,00 per meter, zijn stem onthouden. Voor een unieke locatie als het Weteringpak vindt het CDA dit een 'spot'prijs. Het CDA-stelt voor om een zogenaamde 'open inschrijving' te houden om te bezien of er wellicht ook andere gegadigden voor het project zijn.  

De CDA-fractie Almere zal tevens aangeven, dat Almere zich dient te distantiŽren van het veronica-programma 'Big Brother'. Voor het verlenen van subsidie aan de Stichting Stadpromotie Almere, die het programma ziet als een prima middel voor promotie voor de stad Almere, voelt het CDA (in dit geval) dus niet veel.   (zie ook het archief;  voor ... "Big Brother", van donderdag 20 mei, 3 juni, en 24 juni 1999) (zie ook het archief;  voor ...  "Kasteel"  , van donderdag 10 juni en 24 juni 1999)  


  "Beatrix uit Almeerse raadzaal ontvoerd"

Het Kunstwerkje

Koningin Beatrix

Nel van Lith

-kunstwerkje weer terug-

Overal in Nederland is onze vorstin aanwezig. Op postzegels en als kunstwerk in raadzalen en rechtbanken bijvoorbeeld. Zo ook in Almere. Het kunstwerkje dat in de raadzaal van Almere stond, was al een paar maanden spoorloos. Je zou zeggen dat dat toch opgevallen moest zijn. Maar blijkbaar miste niemand haar symbolische aanwezigheid. Naar nu pas blijkt is een paar maanden geleden het beeldhouwwerkje van kunstenares Van Lith (uit Biddinghuizen) ontvreemd uit de raadzaal van Almere. De dief heeft daarna kontakt met haar opgenomen met het aanbod om het kunstwerkje terug te 'kopen'. De kunstenares is daar op ingegaan. Na betaling van fl. 2500,00 is 'de buste' van de koninging opgeborgen in een kluis van het gemeentehuis. 

De dader is door de politie nog niet aangehouden. Volgens Nel van Lith heeft zij, nadat zij het kunstwerk van de dief had teruggekocht, burgemeester Ouwerkerk gewaarschuwd. Die kwam, met zijn vrouw Gerrie, bij haar thuis kijken en heeft er voor gezorgd dat Van Lith de fl. 2500,00 kreeg terugbetaald.  

Een paar maanden gelden werd er ook een kunstdiefstal gepleegd in Almere Haven. Daar verdween uit het atelier van de Almeerse Pauline Martin de Krey een beeldhouwwerk van een ongeboren baby.


"Frequentie Radio Flevoland"

-van 101,5 naar.....98,5-  

Per 8 juli 1999 is in Almere op de kabel omroep flevoland te vinden op 98,5 Mhz. De wijziging houdt verband met de vernieuwing van het kabelnet in Almere.


"Niet te stelen"

-zandkunstenaars op Muiderzand 'sculpen' stug door-

De zandkunstenaars aan het Muiderzand van Almere werken stug door om van 2-25 juli 1999 de bezoekers op een fraai staaltje zandbeelhouwwerk te kunnen vergasten. http://www.sandworld.com of http://www.inaxi.nl (en klik daar op 'nederlands' en bezoek het fotoalbum) (zie ook het archief; donderdag 24 juni 1999) 


   

"Van Sprang klaagt Stichting AAP aan"

-Stichting AAP klaagt Van Sprang aan-  

We schreven het vorige week 24 juni 1999 (zie ook dat archief) al: "wordt ongetwijfeld vervolgd". Deze week was het dan zover: Leo van Sprang en de Stichting AAP zijn elkaar in de haren gevlogen. Niet om elkaar te 'vlooien' echter. Tussen de twee is het nu echt 'menens'; monkey-bussines zogezegd.  

-'monkey shines'-   

Leo van Sprang kreeg een week geleden zijn aap Pietje (een vrouwtjes-meerkat) terug. Aap Pietje woonde al 12 jaar bij de familie Van Sprang. De aap werd begin dit jaar in beslag genomen wegens overtreding van de wet op de exotische diersoorten.

De aap werd ondergebracht bij de Stichting AAP in Almere, waar het dier verbleef om te resocialiseren met soortgenoten. De aap werd geplaatst bij soortgenoot Alladin.

  Groot was de verbazing van David van Gennep (dir. St.Aap) toen door de rechter besloten werd dat aap Pietje terug moest naar de familie van Sprang.  

-laster-  

Volgens Van Gennep maakt Van Sprang zich schuldig aan laster en smaad en overweegt tegen Leo van Sprang een klacht daarover in te dienen bij de Officier van Justitie, die dan al dan niet tot vervolging zal overgaan. Van Sprang beweert namenlijk, dat hij zijn aapje 'meer dood dan levend' van de Stichting heeft teruggekregen. Ook zou de stichting AAP op Pietje proeven hebben uitgevoerd en zou Stichting AAP bewust hebben geprobeerd Pietje zwanger te maken. Verder beweert Van Sprang dat Pietje door een andere grote aap is verkracht. Alleen aan de goede verzorging bij de Van Sprangs' thuis, zou het zijn, dat Pietje zijn verblijf bij de Stichting Aap heeft overleefd. Van Sprang vindt het schande dat een blanke als Van Gennep zich met apen mag bemoeien. "Blanken komen niet uit Suriname, zoals wij", aldus Van Sprang. "Surinamers uit de oerwouden hebben meer verstand van apen, dan een blanke als Van Gennep, die alleen iets weet uit boekjes over apen".  

-aangiften en advocaten-  

Dit soort uitlatingen en beschuldigen zijn bij Van Gennep volkomen in het verkeerde keelgat geschoten en vindt de uitlatingen van Van Sprang dermate beledigend en lasterlijk, dat hij dus een aanklacht overweegt.  

Op zijn beurt heeft Van Sprang een advocaat ingeschakeld om een schadevergoeding van de Stichting AAP te krijgen voor het hem -en zijn aapje- aangedane leed.   (zie ook het archief; 24 juni 1999)  

Kafka, Almere 01 juli 1999

Copyright: © Almere-City (Voorheen Het Gulden Net) (Flevoland.to partner).