Donderdag 03 juni 1999

Gulden Nieuws-grepen uit Almere van de afgelopen week door Kafka

"Almere ook broedplaats voor Legionella-bacterie"

-Sporthallen dicht; verder onderzoek-

 

-Biofilm-massa (aankoeksel) aan de binnenkant van een pvc-leiding met legionella-  

In geheel Nederland lijkt de legionella-bacterie steeds meer op te rukken. In ieder geval is, naar aanleiding van de explosie aan ziektegevallen die ontstond na een besmetting op de Flora-expositie te Bovenkarspel, de aandacht bij bestuurders gewekt. Drie-en-twintig mensen overleden aan de besmetting die zij op de Flora opliepen. Daar betrof het een zeer venijnige variant van de legionella.

    Onderzoek in laboratorium-opstelling  naar legionella in waterleidingbuizen-  

Ook Almere heeft een onderzoek laten houden in de gemeentelijke gebouwen. De uitkomst van het onderzoek was dermate alarmerend dat het bestuur van Almere direct op vrijdag 28 mei 1999 de sporthal te Almere Haven en een gymzaal (eveneens in Haven) heeft laten sluiten.  In Almere Stad werd de sporthal Waterwijk als verdacht aangemerkt. Die sporthal blijft open maar er kan niet warm gedouched worden. In de gymzaal in de Hofmark werd een agressieve variant van de bacterie aangetroffen. Van de vijf-en-zestig gebouwen die onderzocht zijn was van 20 het resultaat op vrijdag 28 mei bekend.   Zaterdag 29 mei werd de sporthal in het centrum van Almere Haven weer opgengesteld voor sporters. Gedouched moest er echter worden in het naastgelegen zwembad, dat legionella-vrij werd verklaard. In samenwerking met de GGD-Flevland werd een informatie-nummer opengesteld waar mensen tot en met zondag 30 mei met hun vragen terecht konden. Het besmet raken door de legionella-bacterie (dmv. inademen van besmette fijne druppeltjes) kan leiden tot de zogenaamde legionairs-ziekte (= veteranenziekte). Zo genoemd naar een jaren geleden voor het eerst uitbreken van de ziekte tijdens een symposium in de Verenigde Staten, waarbij oud-strijders bijeenkwamen en in een hotel besmet raakten.   De symptomen lijken op die van een longontsteking.....hoesten, hoge koorts, hevige hoofdpijn en spierpijnen. De incubatie-tijd (tijd tussen besmet worden en het krijgen van de ziekte) ligt tussen de 2 en 10 dagen. De ziekte kan een dodelijke afloop hebben. Almeers Burgemeester Ouwerkerk (pvda), die het nieuws bekend maakte, sprak de verwachting uit dat er meer gebouwen -tijdelijk- gesloten zullen moeten worden. Hij maakte ook bekend, dat er een plan opgesteld is om regelmatig controles uit te voeren en verwachtte dat er desnoods, voor wat betreft de waterleidingen, bouwkundige aanpassingen gedaan zouden moeten worden.

"Veronica is schadelijk met Big Brother"

-Almeerse huisartsen willen dat Almere distantie neemt van programma-

                                         

"Kn Big Brother?"  

Het, in het najaar van 1999, door Veronica uit te zenden programma "Big Brother" roept steeds meer weerstand op. Vooral het feit dat Almere -indirect- meewerkt aan het programma zet kwaad bloed. Al eerder liet Almeers wethouder Arie Willem Bijl (pvda) zich in -bedekte- termen negatief uit. Ook de Almeerse CoCA-KAFKA-columnist wijdde reeds 14 mei 1999 een column aan het idiote plan . Almere werkt mee aan de bouw van een huis, waarin 8 personen gedurende 3 maanden worden 'opgesloten', zonder enig contact (geen tv, radio, krant) met de buitenwereld. In ieder vertrek van het huis zullen 'de 8' worden gadegeslagen door camera's. De Almeerse huisartsen (14) vinden dat 'de 8' moedwillig aan manipulatie en psychische druk worden blootgesteld. Zij vinden dit onverantwoord. Hoe de kijker dat waardeert zal moeten blijken. Veronica gokt er op dat de kijkcijfers natuurlijk zullen stijgen. Hoe meer geweld en ellende van anderen ge-exploiteerd wordt, hoe meer de kijker zich verkneukelt.  In de Almeerse gemeenschap wordt steeds meer verbazing uitgesproken over het feit, dat de Stichting Stadspromotie Almere (SPA), waarvan gemeentelijk voorlichter T.Ummels directeur is, de uitzending van Veronica heeft omarmd. Tummels stelde zelfs dat het programma bij zal dragen aan het beeld over Almere als dat van een 'innovatieve stad' op technologisch gebied. Hij noemde daarbij de camera's als voorbeeld. Wat er met die camera's gedaan wordt en waar SPA geen verdere invloed op heeft, zal hem blijkbaar dus verder 'worst zijn',...... want Ummels vindt verder dat het uitzenden van reclame-spots over Almere, rond het programma, een goede promotie voor de stad zou zijn. Velen blijken daar heel anders over te denken. Een redactioneel commentaar in het plaatselijk Dagblad van Almere sprak er zelfs van dat Almere (waar het allemaal maar kn) er blijkbaar geen moeite mee heeft om als vunzig te boek te (komen) staan.   (zie ook:  het Archief; de Gulden Nieuwsgrepen uit Almere van donderdag 20 mei 1999 en  kafka's column van 14 mei 1999: Debielenpromotie

 "Het kon ook niet (uit)blijven"  

-betaald parkeren in Almere op komst"  

Dit is het beeld dat Almeerders voorgeschoteld zullen krijgen als zij het wagen met hun auto het centrum van Almere te bezoeken. Zo ver is het nu nog niet, maar in 2001 zullen zij en bezoekers van de stad er rekening mee dienen te houden dat het met de pret afgelopen is. Betaald moet er worden om de heilig koe in Almere een uurtje of wat rust te gunnen.

Nu nog zijn parkeergarages vrij en zonder kosten toegankelijk. Vanaf 1 januari 2001 echter moet er een kaartje gekocht worden. Is Almere tevens nog vrij van het straatmeubilair dat parkeermeter heet, ook die zullen dan waarschijnlijk een aanslag op uw portemonnee gaan doen om uw blik te kunnen stallen. Volgens wethouder Halbesma -VVD- (o.a. ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling) en Smeeman - VVD- (o.a. stadscentrum) zullen de kosten tussen de fl. 1,50 en fl. 2,50 per uur gaan liggen (respectievelijk Euro 0,68 en 1,13). Een 'kopie' vinden zij, in vergelijking met andere grote steden.  

Wielklem

Over sanctie-beleid is nog niets bekend. Maar Smeeman verklaarde niet direct in te zien, waarom er wielklemmen noodzakelijk zouden zijn. Amsterdamse toestanden verwachtte hij niet. Wellicht zal tegen die tijd wethouder Halbesma toch de fiets prefereren boven de auto. (zie ook: Archief Gulden Nieuws Grepen uit Almere van donderdag 13 mei 1999)  

  "Almeerse wiet-kwekerij verraadt zich"  

-1000 liter water voor nederwiet te veel van het goede-   

Duizend liter water zorgde voor de nodige overlast bij de benedenburen van een wietkwekerij in de Filmwijk in Almere Stad. Buren bemerkten dat door grote hoeveelheden lek-water het behang van de muren kwam en de vloerbedekking deed opbollen. De tank waarmee een wietkweker zijn honderden hennep-planten bewaterde had het begeven. Toen de kweker er achter kwam dat zijn benadeelde buren de politie gebeld hadden bood hij hen een geldsom voor de geleden schade met het verzoek de melding bij de politie te herroepen. Daarvoor was het echter te laat. De aangesnelde dienders trapten de deur in en ontdekten in de huurwoning de kwekerij. De brandweer moest er aan te pas komen om het 'overtollige' water weg te pompen. De wietkweker bleek de woning grondig verbouwd te hebben om zijn 'hobby' te kunnen botvieren, waardoor Woningbouw Vereniging Almere een aanzienlijke schadepost heeft. Dat geldt ook voor energie-leverancier NUON (in Almere vaak NUOFF geheten), die duizenden guldens schade opliep doordat illegaal stroom bleek te zijn getapt. Voor de politie verscheen was de kweker zelf met de noorderzon vertrokken. Waarschijnlijk op weg naar de shop om te vertellen dat de levering wat vertraging heeft opgelopen.  

"Duurzaam duurt nog even"  

-GLraadslid en pvda-wethouder botsen-  

  Almeers wethouder Bijl (pvda): "er wordt te veel gezeurd"-  

Woensdag 26 mei 1999 was er een bijeenkomst over "duurzaamheid". Een onderwerp waarmee bijvoorbeeld Groen Links (GL) in de Almeerse gemeenteraad zich nog wel eens probeert te laten gelden. Tijdens de bijeenkomst die georganiseerd werd door de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Almere (SOA) bleek dat Almere op het gebied van 'duurzaamheid' op een landelijke schaal slechts de 23e plaats innam. Almeers wethouder Arie Willem Bijl hoopte dat Almere door het inrichten van -nieuwe-  'milieu-vriendelijke' wijken in de toekomst beter zou scoren. Bijl greep de gelegenheid verder aan om van zijn hart geen moordkuil te maken. Hij verweet de inwoners van Almere dat zij te veel zeurden en klaagden over van alles en nog wat. Daarmee zit hij op n lijn met ex-wethouder van de d66 W.C. Woudenberg, die eens in een Almeers milieu-blaadje ('Ekstergekras') liet optekenen dat hij vond dat de Almeerders een pak voor hun broek moesten krijgen. Bijl vond het opvallend dat er weinig maatschappelijke organisaties waren (het zgn. maatschappelijk middenveld) in vergelijking met andere steden van vergelijkbare grootte. Het gevolgd daarvan was, volgens Bijl, dat bewoners van Almere met de handen over elkaar zaten en te veel van de gemeentelijke overheid verwachtten.

  

Dit viel bij Ruud Pet (Almeers raadslid Groen Links) in verkeerde aarde. Hij stelde dat de pvda-wethouder zich er op die manier wel erg gemakkelijk vanaf maakte. Hij vond dat de pvda-wethouder ook zelf verantwoordelijkheid diende te dragen.   zie ook: kafka's column Linkse Almeerse Ruud

 "Feestje Stadshart"

-Festival Stadshart Almere 28 mei matig bezocht-  

Het stadshart Festival, waarvan de gemeente Almere een zodanige ophef had gemaakt dat vele duizenden bezoekers verwacht werden is een Festivalletje geworden. De Veronica Drive In-show, Anita Meyer, 2 Brothers on the 4th floor en natuurlijk Sylvia Samson hadden grandeur aan het feestje moeten geven.  Een feestje dat, aansluitend op het slaan van de eerste paal (voor een zgn. parkeerkathedraal) als start van de verbouwing van de Almeerse binnen'stad', van start ging. Echter....de Almeerse bestuurders hadden zich wat verkeken op de animo van de Almeerders. Om van bezoekers van buiten de stad nog maar niet te spreken. Gedurende het gehele festivalletje vertoonden zich nog geen 2000 bezoekers bij de optredens. En het lag nog wel in de bedoeling om het StadshartFestival ieder jaar te herhalen.

 

De tijd zal het leren of het Stadhartfestival in de harten van de Almeerders gaat leven. Vanwege het kleine begin zijn de plaatjes van de kaarten die het stadsbestuur bij ieder Almeers huis bezorgde, met het verzoek de uitnodiging, voor het festival, aan vrienden te versturen, navenant weergegeven. "Grote mond, klein hartje", wellicht.  

"Ouderdom komt met gebreken"

-advies'orgaan' gemeente Almere wil onderzoek naar prostaat-  

De Almeerse Senioren-raad; het adviesorgaan voor de gemeente Almere wil een algemeen bevolkingsonderzoek naar prostaatkanker. Vrouwen hebben al sinds lange tijd de mogelijkheid om deel te nemen aan (preventieve) bevolkingsonderzoeken naar bijvoorbeeld baarmoederhalskanker of borstkanker. De Seniorenraad vindt het noodzakelijk dat dergelijke bevolkingsonderzoeken er ook komen voor mannen op een bepaalde leeftijd. Met het verstrijken der jaren krijgen mannen 'vaak' last van hun prostaat. Vaak is dit goedaardig, maar levert aanzienlijke last op bij het urineren. De prostaatklier die om de urinebuis is gelegen kan door verkalken of 'groei' de urinebuis vernauwen. Dit kan verholpen worden door een zogenaamde Turp-operatie (Trans- uretale resectie van de prostaat). Soms ligt aan het ongewenste gedrag van de prostaat een kwaadaardig gezwel ten grondslag. Omdat deze kwaadaardige vorm steeds meer dodelijke slachtoffers maakt wil de Almeerse Seniorenraad een subsidie om een bevolkingsonderzoek onder mannen mogelijk te maken. De GGD-Flevoland lijkt daartoe de meest aangewezen instantie. 

   

Wethouder Smeeman: "lokaal referendum heeft geen meerwaarde"  

 "VVD-Almere neemt afstand van burgemeester Ouwerkerk-pvda"

 

Burgemeester Ouwerkerk: "Ik ben onder voorwaarden voor een referendum"  

-lokaal referendum brengt tweespalt in college van B&W-  

De, door burgemeester Ouwerkerk (pvda), gedane uitspraken over een lokaal referendum, zijn bij de Almeerse VVD totaal in het verkeerde keelgat geschoten.   Wethouder H. Smeeman (vvd) verklaarde niet in te zien, wat de meerwaarde van een referendum zou zijn voor het functioneren van de (lokale) democratie. Hij nam -namens de Almeerse VVD- nadrukkelijk afstand van Ouwerkerk, die zich voorstander van een (lokaal) referendum had getoond.  

Ouwerkerk deed dit naar aanleiding van de ontstane Haagse perikelen over het in de Senaat verworpen, door de 2e Kamer aangenomen wets-voorstel, voor een landelijk correctief referendum (de nacht van Wiegel), waardoor de D66 met het kabinet brak. Smeeman vond dat een stelsel van volksvertegenwoordigdende democratie (dmv. verkiezingen) voldoende was. Hij vreesde dat als (lokale) referenda gemeengoed zouden worden vele 'zaken' niet meer van de grond zouden komen. Tegenstanders zouden immers actiever zijn op dat gebied dan degenen die voorstander (van het referendum-onderwerp) zouden zijn. Smeeman is wel voor een betere aanpak van inspraak voor bewoners. Hij vindt dat bewoners een 'advies' aan het bestuur zouden  moeten kunnen geven over voorgenomen beleid.  Smeeman zit hiermee op een lijn met zijn partijgenoot Wiegel, die 1 juni 1999 verklaarde geen principieel tegenstander te zijn van een 'raadplegend referendum'. Hiermee lijkt in den Haag de weg vrij te zijn voor een 'super-glue-operatie', die het voortbestaan (een herstart) van Koks' Paars II eventueel mogelijk maakt. Hiermee zou D66 als kleinste partij (en slecht in de opinie-peilingen liggend) binnenboord gehouden worden.  Smeeman verklaarde verder nog voor een lokaal 'raadplegend referendum' de modernste technologische middelen ter beschikking te willen stellen. Inwoners van Almere zouden een computertje ter beschikking moeten krijgen om dat mogelijk te maken, aldus de vvd-wethouder.

Wanneer de inwoners van Almere een dergelijke mogelijkheid zouden krijgen, zei de wethouder er niet bij.   (Zie ook Archief...De GuldenNieuwsgrepen uit Almere van do. 27 mei 1999 en kafka's column 'Hartig' waarin u de mogelijkheid hebt burgemeester Ouwerkerk een mailtje te sturen)

  

"Belangenvereniging "Houdt Haven Groen"

-inspraak is wassen neus-  

De belangenvereniging 'houdt Almere Haven groen' zal ongetwijfeld de ontwikkelingen in de discussie over referenda met belangstelling hebben gevolgd. Zaterdag 29 mei 1999 deden zij bij alle bewoners hun 'Groene nieuwsbrief nr. 3' in de bus. De vereniging houdt de bewoner hierin voor, dat het ontwikkelingsplan Almere Haven een slechte zaak is. Zij stellen dat uit hun onderzoek blijkt dat nog geen 11% van de bewoners voor woningbouw is in de groengebieden en in de kustzone. Schamper stellen zij in de nieuwsbrief: "Dat is dan het draagvlak, waar de gemeente het steeds over heeft!' Voorts beschuldigen zij de gemeente Almere van 'manipulatie' waar het betreft de bewoners, die mee mochten praten in de zogenaamde 'workshops'. Die zijn door de gemeente geselecteerd, aldus de nieuwsbrief. De vereniging vindt het een slechte zaak dat er door de bewoners slechts mocht worden meegepraat (in zgn. 'workshops'), onder strikte randvoorwaarden van de gemeente (daar en daar wordt er gebouwd).  Hierdoor zouden een aantal bewoners zijn 'afgehaakt' en...die zouden vervangen zijn door 'gemeentelijke pionnen', die belang zouden hebben bij woningbouw. Voor wat dit laatste betreft, zou de belangenvereniging kunnen duiden op dhr. J. de Vletter (dir. woningbouwvereniging), die zich op de voorlaatste (vervolg-)avond over het plan Almere Haven zo enthousiast opstelde, dat hij zelfs meende de aanwezigen tot een applaus voor project-wethouder van Ling te moeten aanzetten.   Wie nadere informatie wil hebben over de Belangenvereniging kan zich wenden tot:   Secr. Houdt Haven Groen Schapenmeent 186 1357 GS ALMERE

"Bijeenkomst over plan Haven"

-Belangenvereniging roert zich niet-  

De vierde bijeenkomst over het plan voor Almere-Haven heeft maandag 31 mei in gebouw 'de Roestbak' plaatsgevonden.

Projectwethouder Rita van Ling (GL) kon tot haar genoegen constateren dat het merendeel van de aanwezigen (voor de zoveelste keer) zich bijna geheel in haar plannen kon vinden.  De ook aanwezige Belangenvereniging "Houdt Almere Haven groen" was wel aanwezig maar liet niets van zich horen. Dit mag opmerkelijk genoemd worden, gezien de felheid waarmee de vereniging zich in haar nieuwsbrieven opstelt (zie o.a. een bericht in deze aflevering van de GuldenNieuwsGrepen). Op de avond werd duidelijk dat er door bewoners plannen waren ingediend die nadere invulling gaven aan het idee om in de kustzone te voorzien in projecten die recreatief bezoekers (uit de wijde omgeving) zouden kunnen trekken. Een daarvan is het voorstel om een speeltuin in te richten met een cultureel tintje in de vorm van kunstobjecten. De andere twee ingediende voorstellen gaan uit van een zogenaamd themapark. Het thema van dit park zou 'water' dienen te zijn met een informatief/educatief (schoolreisjes?) tintje.  Wellicht komt hiermee het idee van het ooit door ex-wethouder D. Bos opgeworpen plan "Almere Waterwonderland" weer naar boven. Afgaande op wat tot nu toe in de workshops en de vervolg-bijeenkomsten naar voren is gekomen, mag er van worden uitgegaan, dat de plannen voor Almere Haven in grote lijnen door het publiek zijn omarmd.   (Zie ook Archief ...De GuldenNieuwsgrepen uit Almere van do. 13 mei 1999)  

   "Een zekere 'Havenaar'....."  

-"buitendijks bouwen in Almere Haven belemmert doorgang"- (havensite-actie-page...zie hier onder)  

Een zekere "Havenaar" heeft een hele website gebouwd waar hij zijn ongenoegen over de gang van zaken kenbaar maakt en oproept om in actie te komen tegen de plannen die men met Almere-Haven heeft. U bent gewaarschuwd...u komt voor rare verrassingen te staan als u gaat naar Havensite (o.a. vreemd openende frames e.d. en sommige links werken niet of zijn nog leeg .....opm. redactie GuldenNieuwsgrepen)

 "Opnieuw Legionella-besmetting in Almere"

-scholen in Almere-Buiten en Almere-Stad getroffen-   

Afgelopen dinsdag 1 juni 1999, bleek bij de tweede tranche van onderzoeken (20) in Almere, dat 2 scholen in Almere eveneens besmet waren met de gevreesde legionella-bacterie. Het gaat om een school (gymzaal) aan de Zonnebloemweg in Buiten en om een school aan het Walt Disneyplantsoen in Almere-Stad. Bij de school in Almere-stad was verzuimd om de leidingen met heet water door te spoelen. Hierdoor hebben de leerlingen van deze school, langer dan nodig bloot gestaan aan de kans op een legionella-besmetting.  Het zogenaamde beheersplan, dat Almere heeft opgesteld om de legionella-bacterie in de toekomst 'voor te zijn' is, in samenspraak met de GGD-Flevoland, door de Provincie Flevoland tot een provinciale zaak gemaakt.      

  "Ouwerkerk en de haring strijden"

-wie is de vetste?-

 

Dhr. Ouwerkerk: "Ze zijn lekker vet...nog vetter dan ik"  

Zo te zien geniet burgemeester Ouwerkerk (pvda) van Almere nog even na van een haring die hij net langs zijn huig op weg heeft gestuurd naar zijn diepste verborgen ik.  

Dit is waar het om draaide afgelopen dinsdagnacht in herenclub 'de Heerenborgh' in Almere....haring. Daar werd het 'eerste' vaatje nieuwe haring geveild (inhoud 50 stuks). Het ging van de hand voor fl. 4000,00. Ouwerkerk trad, voor het goede doel, op als veilingmeester.  

Koper van het vaatje was dhr. Nefkens van het, door de Almeerse D66 verfoeide, McDonald's restaurant in Almere Stad.  

De opbrengst ging naar het 'Internationaal Kindervakantieland' op stadslandgoed 'De Kemphaan'.   Zoals gebruikelijk bij dit soort gelegenheden liet Nefkens het vaatje nogmaals veilen. In toaal kan het Kindervakantieland zo fl. 16.700,00 tegemoet zien.  Iets wat het Kindervakantieland wel kan gebruiken, gezien de sympathieke doelstelling.  

Of Ouwerkerk gelijk heeft met zijn uitlating, dat de haring nog vetter is dan hijzelf kunt u zelf uitproberen door binnenkort eens 'een nieuwe' weg te happen bij de kar. Haring, evenals makreel staat bekend om zijn 'goede' soort vet (linol), dat gezond is voor hart- en bloedvaten. Of dat bij Ouwerkerk ook het geval is?  

Deze is voor Ouwerkerk voorlopig 'veilig'.  

Kafka, Almere 03 juni 1999     

Almere-City (Voorheen Het Gulden Net) (Flevoland.to partner).

Voor het 'wegwassen' van meningen moet je niet bij ons zijn.

Wel voor onafhankelijke, eerlijke info en voor een goedkoop Internetaccount!

Voor slechts 140 gulden per jaar!

Onbeperkt inbellen, een eigen homepage, e-mail-faciliteiten, nieuwsgroepen en een gratis helpdesk.


Paginaopmaak: Henk Lammers

Bijgewerkt: 09-06-1999

Copyright: Almere-City (Voorheen Het Gulden Net) (Flevoland.to partner).