Almere-City (Voorheen Het Gulden Net)

Uw lokale en regionale gids op het Internet met heel veel info...

... zonder Slimme Winstoogmerken!

Gulden NieuwsGrepen van de afgelopen week uit Almere door Kafka

07 oktober 1999

  -UPC-ellende-

-wethouder Bijl maakt zich druk om Turkse zender-

In de uitzending  van de Lokale Almeerse Omroep "Studio Almere" (tv) ging wethouder A.W. Bijl (pvda) voor de camera in op het voornemen van UPC om de zenderindeling te wijzigen. Het voornemen van UPC is, o.a. door politieke druk vanuit de Provincie en Almere met twee weken uitgesteld. Door de zenderwijziging zou o.a. Omroep Flevoland en de Lokale 'studio almere' naar de zogenaamde S-band verdwijnen. Voor oudere tv-toestellen zou dit problemen opleveren.   

A.Bijl (pvda) "Omroep Flevoland en Studio Almere...rampenfunctie"  

In het vraaggesprek maakte de Almeerse pvda-wethouder zich druk om het verdwijnen van 'Omroep Flevoland' en 'StudioAlmere', naar de voor enkelen niet te ontvangen S-band, vooral.......... omdat die bij rampen een functie zouden vervullen.  

Erger nog vond Bijl het verdwijnen van de Turkse zender 'Trt'. Het opzadelen van mensen, met kosten, die een oud toestel bezaten en door UPC (tegen borgkosten) een kastje konden krijgen waardoor zij de zender wel konden ontvangen, vond Bijl niet aanvaardbaar.  

Anne Bliek (VVD)  

In november 1996 is de gemeenteraad van Almere tot het besluit gekomen dat de verkoop van het kabelnet aan Casema (nu UPC) prima beleid zou zijn. (de miljoenen vloeiden de gemeente-kas binnen; hopenlijk niet om mee te speculeren!!). Toenmalig wethouder Anne Bliek (VVD) verdedigde toen dat  besluit.   

-Marco Penninkhof in Almeerse nieuwsgroep: "Fuck UPC" en..."Anne Bliek is ijskonijn"-   

Marco Penninkhof (producer bij Omroep Flevoland tv.) is een fervent deelnemer geworden in de particuliere (!!) nieuwsgroepen van de Almeerder De Hont. (http://go.to/stad-van-de-vrijheid) .

In de nieuwsgroep "almere.announce" heeft Marco Penninkhof een zgn. 'draad' (= discussie-onderwerp) geopend met als titel "OF vs UPC". Hij noemt hierin Anne Bliek (ex-vvd wethouder Almere)  een 'ijskonijn', wiens beleid van toen nu nog nadruppelt.

Ook heeft Penninkhof, in dezelfde nieuwsgroep: almere.announce, een 'draad' geopend met de titel "internet-oorlog". Hierin stelt Penninkhof dat Omroep Flevoland een gedenk-penning zal uitgeven met de tekst: "Fuck UPC". De penning schijnt, volgens Penninkhof, bij Omroep Flevoland te bestellen te zijn. mpe@omroepflevoland.nl (besteladres).  

Om contact te maken de Almeerse nieuwsgroep almere.announce...zie onder aan deze pagina!

-Opmerkelijk bericht in Dagblad van Almere-

-over wat populair is in Almere-  

Het dagblad plaatste vrijdag 1 oktober 1999 een opmerkelijk bericht over de gewoonten van Almeerders tav. hun huisdieren. En dat met dierendag 4 oktober in het verschiet. Volgens de verslaggever houden de Almeerders er rare gewoonten op na.  

"Het laten begraven van huisdieren geniet nog altijd een grote populariteit". (punt.) zo bericht deze wakkere medewerker van de krant.

Mijn poes Kafka houdt er tenminste meer menselijker gewoonten op na. Hij doodt de muis eerst voor hij hem begraaft in zijn innerlijk. Van de zomer ving hij van die hele grote libellen, met die prachtige gazen vleugels en die mooie gele hoofdjes, die hij daarna begroef;...dooie libellen wel te verstaan. Het begraven van levende (huis-)dieren...daar moet hij niks van hebben. En..hij doet het tenminste zelf. Dat mag ook wel eens in de krant. Zo hoorde ik van een hond die op het land, in Ketelhaven (Dronten), hazen vangt. En...ze dan begraaft, maar zodanig dat de hazen-oortjes nog boven de grond uitsteken. Maar het haasje was wel eerst 'het haasje' voor hij begraven werd. Ook wel een leuk item voor de krant...vooral voor bepaalde joehoernalisten.

-Van Oogen doet een gooi-

-kandidaat voor landelijk voorzitterschap partij D'66-  

Sietske van Oogen (d'66)

Het dit jaar afgetreden raadslid uit de Almeerse gemeenteraad voor D'66, Sietske van Oogen, doet een gooi naar het partij-voorzitterschap van deze partij. In een interview voor Omroep Flevoland tv. verklaarde zij, dat zij haar 'tegenstrever' Gerard Schouw (ook kandidaat voor de post) goed kende, maar dat zij zelf toch meer kwaliteit in huis had. Om er voor te zorgen dat D'66 niet een al te zeer Almeerse aangelegenheid wordt heeft G.Boom (fractievoorzitter D66-Almere) al aangekondigd haar bestuursfunctie, in het bestuur van de landelijke d66, op te zullen geven.   

De huidige voorzitter van D66, Tom Kok, maakte enkele jaren geleden als nieuwe voorzitter een 'tenenkrommende' entree door zijn 'maidenspeech' ,als voorzitter, met het zingen van het (kinder-)liedje: "In de maaaaaaaahaaaaaneschijn, in de maaaahaaaaanes'g'ijn", te openen.  Sietske verklaarde voor Omroep Flevoland-tv.  'plechtig', mocht zij gekozen worden, iets dergelijks niet te zullen doen.  

Een hele opluchting. 

-Recepties, feestjes, kado's, diners, reisjes-

-Provincie Flevoland (re-)pres(en)teert het-    

Het is alweer een tijdje uit de belangstelling. De representatiekosten van de provincies. Een tijdje geleden besteedde het programma 'Nova' aandacht aan een onderzoek, waaruit bleek dat de provincie Flevoland het hoogst scoorde in de post representatie.  

Pieter Lakeman (stichting SOBI) aarzelde niet om in die uitzending te spreken van een 'feestbegroting'. Naar onlangs bekend geworden is, is de Provincie Flevoland niet van plan om de post 'representatie' te verlagen. Sterker...de post wordt verhoogd met fl. 100.000,00  

Jan v.d. Pijll (statenlid voor GL) had het idee geopperd om de post representatie op te splitsen en de kosten daar te leggen waar ze gemaakt worden, zodat er meer inzicht in deze uitgavenpost zou komen. Gedeputeerde Staten van de Provincie zijn niet van plan dit te doen. De post blijft een ongesplitste post "representatie", die nu ook nog eens met een ton verhoogd wordt. Als reden voor deze ophoging (met belastinggeld) stellen de Gedeputeerden dat de verkiezingen voor de Provincie extra hoog zijn uitgevallen. Ook de niet-partij-leden-kiezers (de weinigen die gaan stemmen en de velen die thuisblijven incluis) betalen op deze wijze dus mee aan de 'reclamecampgnes' van de politieke partijen. En dat naast de etentjes, de 'natjes en droogjes' op -afscheids-recepties, reisjes, ontvangsten e.d. Sommige Commissarissen van de koningin (Hans Alders) schijnen zelfs een cursus Duits op kosten van de belastingbetaler te kunnen volgen op deze postenkost, omdat hun provincie dicht bij Duitsland ligt.  Nog even en de CvdK van de provincie Flevoland volgt een cursus 'Fries'. 

-Loos-

-autoloos, koeloos en nu ook al treinloos-

 

Koe-koek   

Zondag 3 oktober 1999 was de dag van de 'koe-loze' dag. Uit protest hielden de veehouders hun koeien die dag op stal om te laten zien wat er zou gebeuren als het boerenbedrijf nog langer bedreigd wordt, vanuit den Haag, met regeltjes die het de boeren zo lastig maken, dat er nauwelijks nog van enige winstgevende productie gesproken kan worden. Evert van Benthem, meervoudig kampioen Elfstendentocht, veehouder en boeren-kaasmaker ontvluchtte Nederland onlangs ook naar Canada om de regelneven in het Haagse voorgoed de rug toe te keren. In Almere (maar ook elders) probeerden 'heilige koe-haters' zondag 19/9/1999 te laten verklaren tot auto-loze dag. Want....het openbaar vervoer zou zo'n prachtig alternatief zijn.  Vorige week berichtten wij U hoopvol dat de NS eindelijk werk zou maken van de "GooiBoog". 

Helaas....De NS gaat treinloze zondagen instellen. Echt waar hoor!!! Zondag 3 oktober 1999 was het al zover. En dat allemaal vanwege de aanleg van dat GooiBoogje. Maandag 4 oktober 1999 (dierendag...ik wacht in spanning af) was  vroeg in de morgen het klusje, waardoor er dat hele weekeinde geen treinverkeer mogelijk was tussen H'sum en Weesp, geklaard. Er volgen nog negen (9!!!) treinloze weekeinden op het traject. Het gehele Treinloze-weekeinden-project is door de Nederlandse Spoorwegen "SporenSlag" genoemd.   Ruud Pet van GroenLinks Almere maakt zich druk over wat fietspaden in Almere. Straks krijgen we nog een fietsloze zondag. Want GL...die weet wat goed is voor U en mij. Poeze-loze dag...lijkt me ook wel wat.  Een hele opluchting ook, dat Sietske Van Oogen (zie elders in deze aflevering), mocht ze gekozen worden, niet zal zingen : "Daar was laatst een meiske loos"

-"Op de weg naar Amersfoort...-

-lag"....-

..."een hand. (pauze)...Ik heb hem gedrukt", zo gooide Herman van Veen in een van zijn conferences in de jaren '70 er 'eens eentje doorheen'.  

De kwestie van "De hand" heeft in Almere een golf van reacties teweeggebracht. De schoolbesturen hebben er allemaal een mening over.  

Mevr.Tiemersma (buro openbaar onderwijs)

De vertegenwoordigers in het besturenoverleg (waar het hand-incident vorige week plaatsvond)...zie ook het archief..de aflevering van 30 september 1999..., vanuit het Openbaar Onderwijs (de bestuurscommissie) en het bureau Stedelijk Onderwijs (verantw. weth. Pauline v. Hoogenhuizen) willen zich er niet mee bemoeien. Het hoofd buro openbaar onderwijs J. Tiemersma vindt het een kwestie die speelt tussen de Islamiet en de wethouder. Ach....als Herman van Veen dat geweten had....Handen druk je...ook al liggen ze los.  

-Bent u een intellectueel?-

-dan kijkt u vast naar Big Brother, vanuit Almere-  

Big Sister Mona  

Wij zijn allemaal intellectuelen en weten dus wie bovenstaande dame is, waarom ze in dat Big Brother-huis in Almere zit, wat haar achtergrond is en bovendien wordt ze door u haarfijn aangevoeld. Evenals door die andere 7 intellectuelen, die elkaars teentjes kneden, van het ene bed naar het andere wippen en achter de rug van Mona om roddelen. Als Mona er straks uitgemieterd wordt, dan houden de anderen een "Mona-after-party". En dan gaat het weer verder. Ik persoonlijk (maar ik ben dan ook geen intellectueel) wacht op het moment dat die geile Ruud het niet meer houdt en er boven op springt; in de keuken, op het houthakblok...kan me niet schelen waar...als ie maar..., desnoods in de dagboekkamer...daar staat de camera er ook het dichtst bovenop. En ik ben benieuwd of dat plukken aan zijn rug-haar (vandaag...5 oktober) gelukt is,,,dat kan ik dan goed waarnemen. Kom op Ruud....zet 'um' op. Het kan hoor...in Almere!

-Stichting AAP blijft volop in de belangstelling-

-AAP op laatste serie telefoonkaarten-  

Wim Dik - KPN  

Wim Dik (voor de goede orde..geheel rechts), voorzitter van de Raad van Bestuur van KPN, kwam op dierendag 4 oktober 1999 op bezoek bij de Stichting AAP, in Almere.

Hij presenteerde daar de laatste serie telefoonkaarten van 5,10 en 25 gulden die uitgegeven zal worden door KPN. Op de telefoonkaarten zijn de Stichtingen AAP, Eekhoornopvang en Das&Boom 'vereeuwigd'. Een zak geld nam Dik voor AAP niet mee, maar hij vond dat een oplage van 700.000 kaarten waarop o.a. de Stichting AAP, een flinke reclame was. De kaarten zijn ontworpen door Martin Jongma. Op een van de kaarten staat op de achterkant een aap die knipoogt...een grafisch grapje. Toch geen knipoog naar de familie Van Sprang??   (zie ook het archief...de aflevering 30 sept.99...Van Sprang nog steeds woedend op 'AAP')  

-Kinderboekenweek-

-6 t.m. 16 oktober 1999-  

   

Het thema van de Kinderboekenweek staat dit jaar in het teken van belevenissen op school. En dat in geschreven vorm natuurlijk. Legendarisch is de 'Madelief'-serie, waarin de school ook vaak voorkwam. Met een knipoog naar het internet (@pen-staart) wordt via het woord 'Apenkooi' een link met de school gelegd. 'Apenkooi' spelen in de gymles...wie kent het niet. Als laatste gymles voor de grote vakantie zette de gymmeester alle toestellen uit in de meest vreemde combinaties. En dan "apenkooien" natuurlijk. Altijd weer een feest. Ik zelf draag er nog sporen van...stukken van mijn 2 voortanden zijn achtergebleven in de Burgemeester Roell-school (A'dam-W) en mijn twee pinken staan krom...gebroken in de gymzaal van de Julianaschool (A'dam-N..Tuindorp Oostzaan). In Almere is gisteren de kinderboekenweek feestelijk van start gegaan. In alle bieb's werd er geknutseld, geschminkt en spelletjes, rondom het thema, gedaan. De hele week zijn er voorstellingen van theater-groepen. Zo zal zaterdag 16 oktober 1999 'Theater de Wip' in de bieb van Almere-Stad de voorstelling "Pietje Bell en de Zwarte Hand" spelen. Pauline van Hoogenhuizen zal tussen het publiek vast niet ontbreken :-))

-Ministerie van BiZa wil onderzoek-

-bankieren Flevolandse gemeenten ook?-  

Michel Jager (d66)  

Commissaris van de Koningin van de Provincie Flevoland heeft laten weten, dat er op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse zaken, door de Provincie, een onderzoek ingesteld zal worden naar het -eventuele- zogenaamde bankieren door de gemeenten in de Provincie. Onlangs werd door ambtenaar Baarspul, verantwoordelijk voor de financiŽle escapades bij de Provincie Zuid-Holland gesteld, dat ook ALMERE aan speculatie met gemeenschapsgeld zou doen. Naar aanleiding van het debacle in Zuid-Holland met leningen aan het bedrijf 'Ceteco' is woensdag 6 oktober 1999 o.a. CvdK, mevr. Leemhuis, afgetreden.  

Verwacht wordt dat in de komende maanden duidelijk zal worden of..en in hoeverre er door, bijvoorbeeld Almere, gebankierd wordt met het geld van de burger en hoe groot het risico is dat de Flevolandse gemeenten daar (in het geval dat...) mee lopen. (zie ook het archief...de aflevering van 30 september 1999)  

-Lee Towers geeft startschot-

-MS-Loop ...zaterdag 9 oktober 1999-  

Lee Towers  

Bij de sporthal aan de Parkwerf (Almere Haven), zal Lee Towers as. zaterdag 12.00 uur, het startschot lossen voor de 24-uurs loop, beter bekend als een sponsorloop, om geld bijeen te brengen voor onderzoek naar de spierziekte Multiple Sclerose.

Behalve recreanten, die zelfs moeten betalen om te kunnen lopen (24 uur) is er ook een zogenaamde 'bedrijvenloop'. Dat gaat over 5 Km. Daaraan nemen ploegjes van 5 'man' deel namens diverse bedrijven. Ieder jaar is de MS-loop (al een lange traditie in Almere) een evenement dat vele toeschouwers trekt om de lopers aan te moedigen. Vorig jaar gaven (ook als deelnemers) diverse bekende tv-personlijkheden acte de prescense.  Dit jaar zijn in ieder geval Maartje van Weegen, Umberto Tan en Jan Roelfs van de partij. Hoe Lee het startschot zal geven is niet bekend....maar mocht u in de buurt staan...pas op die elleboog. http://www.msloop.demon.nl"

-Columnist Kafka heeft homepage weer in de 'lucht'-

Column van 7 oktober 1999: "ALMEERSE KOMMANEUKERS"  

Mocht http://home.wish.net/~kafka weer door de 'gehackt'molen gehaald zijn (zie ook het archief...de aflevering van 30 september 1999), kunt u als alternatief gaan naar http://home.wish.net/~lammers4 Op deze laatste URL echter kunt u (in het geval ~kafka weer uit de lucht gehaald is) alleen surfen naar de column van 7 oktober 1999 "ALMEERSE KOMMANEUKERS"

ALMEERSE SPECIAL 

Klik hier voor ons verslag van de gemeentedag in Almere op 25 september 1999

Kafka, Almere 05 oktober 1999


Bijgewerkt: 06-10-1999

Paginaopmaak en redactie: Henk Lammers

Copyright: © Almere-City (Voorheen Het Gulden Net) (Flevoland.to partner).