Donderdag 10 juni 1999

Gulden NieuwsGrepen uit Almere van de afgelopen week door Kafka

"Libelle zomerweek Almere gezlig"

-'huishoudbeurs' a/d 'almeerse golf'-

De, door het 'dames-blad' georganiseerde, Zomerweek heeft weer vele vrouwen (en een enkele man) uit het hele land, richting Muiderzand in Almere doen afreizen. Tot en met zondag 6 juni 1999 konden zij terecht in paviljoens, tenten en wat dies meer zij, om hetgeen vrouwen beroert te kunnen botvieren. Snuffelen, de plastic tasjes vullen, demonstraties bijwonen en kennismaken met hun favorieten als, bijvoorbeeld Tineke Beishuizen, die als columniste aan het blad verbonden is.

 

Er kon naar hartelust rondgestruind worden door de bezoekers die er vooral op uit waren om 'koopjes' te doen: Van heetwaterkruiken, lippenstift, incontinentie-luiers, tot messensetjes aan toe. Alles waar het hart van vrouwen naar uitgaat, ging als warme broodjes over de toonbank. De libelle-organisatie had daar op gerekend. Er was een speciale 'boodschappen-bewaar-tent-' voor opgezet.  

Tent 'i' was de "Het kan in Almere-tent" (een paviljoen -blauw- kon er blijkbaar niet van af).  Het New-Frontier-Festival kon niet in Almere. Hopelijk dienen volgend jaar de bewoners van de overkant (Muiderberg) geen klachten in tegen de zomerweek van Libelle, zodat vele dames uit geheel Nederland dan wr van een mooi dagje uit kunnen genieten in Almere.

           

De mening over de zomerweek van de, door mij, aangesproken dames kan het beste weergegeven worden met: "gezellig" (99%) en..... "best wel gezellig" (1%).  

Tweehonderd standhouders waren op het terrein in Almere aanwezig, die hun uiterste best deden om te bewijzen dat het gezegde 'die heeft een gat in haar (m/v) hand', niet op een fabeltje berust.  

Een beetje rondkijkend ontdekte uw correspondent uiteindelijk toch een man die, op zijn hurken bij een lawaaiige tent, buiten, een plastic bakje soep zat de lepelen. 'Neen, een bezoeker ben ik niet', aldus de man. 'Ik ben de chauffeur', zei hij even later. En na nog een pauze:............. 'van mijn vrouw'.  

"Legionella leidt tot RUZIE"

-wethouder Smeeman boos op ........Dagblad van Almere-  

Het botert al jaren en jaren niet tussen het dagelijks bestuur (B&W) van de gemeente Almere en het Dagblad van Almere. En het is de vraag of het ooit nog goed komt tussen sommige bestuurders en deze krant. Dit keer was de wijze van bekendmaking, door de loco-burgemeester Henk Smeeman (vvd), van de gevonden Legionella-bacterie in diverse gemeentelijke gebouwen, de oorzaak van de onmin.  (zie voor legionella.....het Archief van donderdag 3 juni 1999)  

-redactioneel commentaar Dagblad van Almere-  

Woensdag 2 juni 1999 verscheen in de krant een hoofdredactioneel commentaar van 'chef' Cor van Mulligen. Daarin werd gesteld dat de afdeling voorlichting van Almere weer 'een prachtig staaltje klungelwerk' te zien had gegeven'. In het commentaar wordt vooral de vloer aangeveegd met 'publiciteitsgeile' (opm. Gulden Net) wethouder Smeeman die: 'het verschijnen voor de camera's -van Flevoland televisie- voorrang gaf boven het inlichten van de schrijvende pers'.  

Hierdoor zou, aldus van Mulligen, in deze zaak op leven en dood, het overgrote deel van de Almeerders niet adequaat en officieel zijn voorgelicht.   De krant noemt het een zorgwekkende ontwikkeling dat wethouders het belangrijker vinden met het gezicht op de televisie te komen, dan het behoorlijk voorlichten van de bevolking.  

Wethouder Smeeman (geheel links) op een foto van het college van B&W uit 1998 -nog zonder Ouwerkerk (pvda) & nog met Lammerts van Bueren (pvda) en Mieke Velsink (vvd)-  reageerde in de krant van vrijdag 4 juni 1999 met een pittige ingezonden brief.  

Hij stelt hierin:   Dat de gewekte suggestie door Van Mulligen niet alleen feitelijk onjuist is, maar 'beneden niveau'. Vervolgens legt Smeeman de feitelijke gang van zaken uit en.....verwijt het Dagblad van Almere geschitterd te hebben door afwezigheid op de, door de gemeente belegde, persconferentie. Smeeman besluit het 'dik onder de journalistieke maat' te vinden, dat Van Mulligen de suggestie wekt dat deze legionella-kwestie door Almeerse politici gebruikt is als 'publiciteits-stunt'.  

Zie voor Mieke Velsink: VogeltjesFestival

Zie voor Lammerts van Bueren: VolgendeGraag  

"Focolare in Almere"

-wethouder Halbesma (vvd): "Focolare is geen sekte"-  

Focolare, behorend tot de katholieke beweging 'Charismatische Katholieke Vernieuwing' heeft besloten zich in Flevoland te vestigen. Het hoofdkwartier van de Nederlandse tak wil zich vestigen in Almere.  

Focolare (Italiaans voor 'vuurhaard') vindt zijn oorsprong in Itali waar Chiara Lubich, vlak na de oorlog, besloot een beweging op te richten, waarin mensen bereid zouden zijn een eenheid met elkaar te smeden onder het motto: "Ik ben bereid mijn leven voor jou te geven".  

De beweging is 'radicaal evangelisch'. Het streeft samenwerking na met andere geloofsrichtingen (de zogenaamde oecumenische gedachte). Onder de vlag van Focolare hebben zich (vooral op Internet) vogels van diverse pluimage 'genesteld'. Zo zijn er sites te vinden die uiting geven aan hun 'geloof' in (goddelijke) ufo's en Focolaristen die zich uitspreken tegen de ('onvrijwillige') doodstraf en met links verwijzen naar sites van Amnesty International.

-recente foto van Chiara Lubich-  

De inspanningen van Chiara Lubich zijn niet onopgemerkt voorbij gegaan. En....nu staat Almere op het punt deze Charismatische Katholieke beweging een plek te bieden. Als de plannen doorgaan zal, volgens wethouder Halbesma (vvd), de beweging een zogenaamde 'Focolare-stad' gaan inrichting in Almere-Hout.    

Het door Focolare in te richten landgoed krijgt een opleidingscentrum (vgl. de huidige vestiging van het Leger des Heils in Almere), een kerk en/of een kapel, woningen, slaapgebouwen voor ongeveer 200 personen, bedrijfjes en een koffiehuis (geen shop) en nog zo wat horeca-bedrijven.  

De vvd-wethouder ontkent ten stelligste dat Almere te maken krijgt met een sekte. Maar..... er zijn op Internet, naast de Focolare-beweging zelf, ook sites te vinden, die waarschuwen tegen de sekte-Focolare.  

Voor informatie van Focolare zelf http://www.focolare.nl  

Voor een kritische noot over dit soort bewegingen: http://www.stelling.nl/kleintje/301/katholie.htm   (waarin gesteld wordt, dat in Nederland enkele honderden jongeren onder de knoet van de sekte Focolare zitten)  

"Lekker meegenomen"

-Almere heeft 10 miljoen 'over'-

-Prachtig nieuws voor polderstad Almere.  

Wethouder Halbesma (vvd) heeft bekend gemaakt dat Almere bijna 10 miljoen guldentjes (9,7) in kas heeft overgehouden.  

De Almeerse burger moet alleen niet verwachten dat de jaarlijkse Combi-aanslag (onroerende zaak-belasting e.d.) nu omlaag gaat bijvoorbeeld. Sterker....de wethouder sprak laatst voor de radio uit, dat door een nieuwe taxatie van de onroerende zaken in Almere, de inkomsten uit de onroerend-zaak-belasting voor de gemeente Almere hoger zullen uitvallen. Dit door de explosief gestegen huizenprijzen.   De wethouder maakte bekend dat 5 miljoen van de 'meevaller', in ieder geval, bestemd is voor nieuwe projecten.  

En de rest??? Die gaat in het , zo wil de VVD'er, want Almere verwacht over een aantal jaren aanmerkelijke verliezen. Almere Poort bijvoorbeeld dient 'uit eigen zak' te worden ontwikkeld.   En zo is er altijd wel wat, waardoor de burger kan blijven betalen, in plaats van te 'profiteren' van een 'meevaller'.  

"Ouwerkerk deelt uit"

-subsidie voor Surinaams Feest 'even geregeld'-  

Raymond Sahebzad is zeer in zijn nopjes met burgemeester Ouwerkerk. Hij schijnt Ouwerkerk zelfs een engeltje genoemd te hebben. Het was zeer onzeker of Sahebzad zijn Surinaamse Feest nog van de grond zou krijgen in Almere. Het doorgaan van het Surinaamse Festival hing aan een zijden draadje. Er was concurrentie met de organisator van een ander Surinaams feestje.  

Wethouder Spruit (PvdA) had de voorkeur gegeven aan een Amsterdamse organisator boven de Almeerder Sahebzad, die al eerder een dergelijk Feest had georganiseerd en er dan ook op rekende dat hij dit jaar voor zijn te houden feestje (van 14 t.m. 18 juli) wederom voor een subsidie in aanmerking zou komen.  

De Almeerse gemeenteraad was dat met Sahebzad eens en floot Spruit terug met de opdracht om te bezien of het mogelijk was de twee feesten 'in elkaar te schuiven'. Dat lukt niet en Sahebzad bleef met de brokken zitten. Burgemeester Ouwerkerk stak hem de helpende hand toe en zegde, op eigen gezag, fl.10.000,00 toe.  

Het andere Surinaamse feest, georganiseerd door de Amsterdamse Vereniging 'Ujala', krijgt fl.30.000,00 en zal zijn feestje in Almere houden in augustus/september 1999.

stadhuis Almere  

"Uitbreiding Stadhuis Almere kost 55 miljoen"

-uitbreiding met 14.000 vierkante meters ambtenarenplekken-  

Wethouder P. Hoogenhuizen maakte bekend, dat het stadhuis uitbreiding zal krijgen. Op de plek van de huidige parkeerplaats ('achter' het stadhuis) zal een nieuwe optrek van 5 verdiepingen gebouwd worden. Verder zal in de punt van de driehoek (waar de ronde raadzaal beide vleugels met elkaar verbindt) een ambtenaren-flat verrijzen van 8 verdiepingen hoog.  

Van de in totaal 14.000 meter uitbreiding zal 5000 vierkante meter 'overbodig' zijn. Deze zullen verhuurd kunnen worden aan bijvoorbeeld het (intern verzelfstandigde) Bureau Openbaar Onderwijs.   Hiermee zal in 2002 wel een parkeerprobleem ontstaan. Daarom zal er tussen het stadhuis en het Flevo-ziekenhuis  een parkeergarage neergezet worden voor 800 auto's. Wethouder van Hoogenhuizen (personeel en organisatie) verwacht dat dit te weinig zal zijn en wil daarom maatregelen die ambtenaren er toe aanzet om met het openbaar vervoer of de fiets naar het werk te komen. Wellicht een hintje voor haar partijgenoot (vvd) wethouder Halbesma?

"Expositie galerie Cirkel in Almere-Haven"

-examenwerk tekenen tentoongesteld-  

Nog tot en met zondag 20 juni 1999 kan eind-examenwerk (eind mei 1999) dat scholieren geproduceerd hebben voor de vakken tekenen en handvaardigheid bewonderd worden in galerie de Cirkel in Almere Haven.  

Niet alleen tekeningen, maar ook schilderijen en ruimtelijk werk, zijn door de eind-examenkandidaten beschikbaar gesteld om een expositie van deze jonge kunstenaars samen te stellen. Van harte aanbevolen!

"Helen Parkhurst-school open"

-omstreden erfenis van ex-wethouder Woudenberg (d66)-  

De erfenis van ex- onderwijswethouder W.C. Woudenberg (d66) zal  vrijdag 11 juni 1999 officieel in gebruik genomen worden.  

De 'doordrammerij' van Woudenberg kostte hem in 1997 als wethouder bijna de kop. In plaats van een nevenvestiging van openbare school voor voortgezet onderwijs Echnaton, bleek dat Woudenberg eigenzinnig een geheel nieuwe school op poten zette; het Helen Parkhurst College.  

Groot was de consternatie bij Almeerse gemeenteraadsleden toen ook nog eens bleek dat hij een advertentie had laten zetten, waarin Almere opriep voor een rector voor de nieuwe school. (in plaats van een conrector voor een nevenvestiging). Toen was helemaal duidelijk dat het begrip 'dependance' of 'nevenvestiging' van Echnaton alleen op papier bestond.  

De gemeenteraad greep echter niet door, waardoor Woudenberg ongeschonden uit zijn 'schoolavontuur' kwam. Een jaar later (1998) ruimde hij alsnog het veld, toen d66 buiten het nieuwe College van B&W werd gehouden.  

Het Oost Vaarders College (Almere Buiten) -als lerares Frans, voormalige werkkring van de huidige wethouder onderwijs P.v.Hoogenhuizen- suggereerde in het heetst van de strijd, dat Woudenberg zo handelde om de slechte naam van openbare scholengemeenschap Echnaton te verdoezelen.   

Het Helen Parkhurst College is een school voor openbaar voortgezet onderwijs en geeft les volgens het zogenaamde Dalton-concept. Oprichtster van deze onderwijsvernieuwings-beweging was Helen Parkhurst, naar wie de school dus genoemd is. Het Dalton-concept werd (en wordt?) vele jaren door basis-school 'de Polderhof' in Almere-haven als grondslag voor het onderwijs genomen.   'Helen Parkhurst' wordt vrijdag 11 juni 1999 officieel geopend door mevr. Mostert-van Lier (preses van de BestuursCommissie openbaar onderwijs Almere-BCA)

 "Marco Penninkhof slaat er boven op"

-tv.journalist verwijst Dagblad van Almere naar kattenbak-  

Naar aanleiding van de aanval door het Dagblad van Almere op Almeerse bestuurders (zie elders in deze aflevering) sprak zondag 6 juni 1999 de journalist van Flevoland tv. een column uit op de radio.  

In zijn column haalde Penninkhof fel uit naar het 'Almeerse blaadje' en chef Cor van Mulligen. Hij noemde de redactionele column van Van Mulligen in het Dagblad zielig. Volgens hem heeft Van Mullgen de zaken niet meer in de hand op de redactie van het Dagblad.  

Penninkhof haalde vooral uit naar de zinsnede van Van Mulligen, dat het een zaak 'op leven en dood' was geweest en dat het maar puur toeval was geweest als mensen naar omroep Flevoland keken en zodoende de berichtgeving (door burg. Ouwerkerk en niet door wethouder Smeeman) over de Legionella hadden gezien.  

Penninkhof wees er op, dat mensen zeer welbewust kijken naar Flevoland tv. en dat op het moment dat Ouwerkerk het (net bekend geworden) nieuws via de tv. bekendmaakte, het Dagblad van Almere al over de zgn. 'deadline' heen zat en dus niets meer kon 'voorlichten'.  

Hoezo actuele berichtgeving? (door het Dagblad), vroeg Penninkhof zich af, die vervolgde met de bekendmaking dat Het Dagblad van Almere slechts een oplage kende van zo'n 3500 stuks en..... dus nooit iedereen (in zo'n zaak van leven en dood, zoals Van Mulligen het genoemd had) snel had kunnen waarschuwen.   

Penninkhof hield de luisteraar voor, dat het opzeggen van het abonnement op het Dagblad van Almere 2 weken van tevoren schriftelijk moest gebeuren. Echter....Op ieder moment kan een kijker een ander kanaal kiezen of Flevoland tv. met de knop wegdraaien. Penninkhof raadde dit de luisteraar/kijker echter niet aan, gezien de actuele en snelle berichtgeving op Flevoland tv., die......door 3 tv. journalisten voor de hele polder samengesteld wordt. Dit in tegenstelling tot het Dagblad van Almere, dat met 5 journalisten alleen Almere (in hoofdzaak) hoeft te bestrijken en er blijkbaar niet in slaagt actueel te zijn. Vervolgens stuurde Penninkhof het 'plaatselijke blaadje' richting kattenbak.  

Ook een leuke ( katten-) BAK: De leuke (Katten-)Bak van Kafka  

"Marokkanen 'mogen' in Almere Haven"      

-rechter wijst bezwaren bewoners af-

De bestuursrechter in Zwolle heeft de bezwaren van bewoners aan de Schoolwerf in Almere Haven afgewezen. De bewoners hadden gevraagd om een zogenaamde 'voorlopige voorziening' (dit is in het bestuursrecht, wat in het burgerlijk/civiel recht een 'kort geding' is).   

De bewoners hadden bij de rechtbank beroep aangetekend tegen de komst van een Marokkaans centrum op een grasveldje voor hun huizen. Voor de televisie verklaarde een van de bewoners 'hoger beroep' tegen de uitspraak aan te zullen tekenen. De bewoners dienen dan wel te wachten op de uitspraak in de zogenaamde 'bodemprocedure'.   (alhoewel de uitspraak in kort geding al aangeeft dat de rechter niet verwacht dat zijn 'uiteindelijke uitpraak' anders zal uitvallen, dienen de bewoners op deze definitieve uitspraak te wachten.)  

Project-wethouder voor Almere Haven Van Ling (GL) sprak uit, dat het grasveldje altijd al een bestemming heeft gehad voor dit soort doeleinden en verwachtte geen overlast voor de bewoners. De voorziening die geheel door de Marokkaanse gemeenschap zelf bekostigd zal worden heeft voornamelijk ten doel de oudere Marokkaanse mannen een ontmoetingsplek te bieden. Ook kunnen de vrouwen en kinderen er terecht voor cursussen e.d.

"Vuilnis per buizenpost"

-afval stadscentrum ondergronds-  

Almere wil voor 6 miljoen gulden een ondergronds systeem aanleggen om vuilnis af te voeren. Het nieuwe systeem dat vuilnis via ondergrondse buizen onder luchtdruk zal afvoeren vinden B&W van Almere een stuk hyginischer dan gesjouw met vuilniszakken. Ook zal er geen vuilnisauto meer aan te pas komen. Het vuilnis-buizen-systeem zal aangelegd worden in het nieuwe stadscentrum en ook het zakencentrum bij het Centraal Station gaan bedienen. Er is kans dat ook de bestaande winkels hun vuil via de buizen zullen kunnen gaan lozen.

"Almeers kasteel houdt gemoederen bezit"

-d66 en CDA willen wat moderners-  

Het kasteel, dat oorspronkelijk in Overgooi gebouwd zou worden, maar nu op een zgn. 'zichtlocatie' langs de A6 zal verrijzen, houdt de gemoederen wel bezig.   Nu zijn er weer bezwaren van de zijde van de D66 en het CDA. D66 vindt het klassieke model (een copie van het chateau Jemeppe) niet bij de stad passen en wil een 'modern kasteel'. Het CDA vindt weer dat er te weinig keus is en zou willen kiezen uit meerdere ontwerpen. Thijs Blom uit Eemnes zal het kasteel gaan bouwen. Althans.... hij zal zijn voorraad 'kloostermoppen' op zodanige wijze tegen een modern bouwsel (beton?) aan 'plakken' dat het er van buiten als een origineel kasteel uitziet.   Het kasteel krijgt trouwzalen, 200 hotelkamers, 5000 vierkante meter zakencentra en 4000 vierkante meter horeca en winkels.  

Om zo'n kasteel te bouwen is  80- miljoen nodig. De risico's zijn voor de ondernemer. Wel is er kritiek op de goedkope meter-grondprijs van fl. 10,00 gulden die B&W aan de bouwer hebben aangeboden. Het hele idee komt uit de koker van ex-wethouder Van Bemmel (vvd).

Kafka, Almere 10 juni 1999     

Copyright: Almere-City (Voorheen Het Gulden Net) (Flevoland.to partner).