Donderdag 13 mei 1999

Gulden Nieuws-grepen uit Almere van de afgelopen week door Kafka

"Zilverstrand in Almere opnieuw decor van misdaad"

In de ochtend van de 7e mei 1999 werd door een medewerker van de gemeente Almere een lugubere vondst gedaan. Op het strandje trof hij, in een flinke plas bloed, het stoffelijk overschot aan van een jonge man. Vast staat dat de man om het leven is gebracht. De politie kamde de omgeving uit en de technische recherche zette zich aan het gebruikelijke sporenonderzoek.Vorig jaar werd op hetzelfde Zilverstrand een zwaar gewonde man aangetroffen, die het slachtoffer was van een afrekening in het Amsterdamse onderwereld-milieu. Hij overleefde de afrekening, ondanks afgesneden oren en tot pulp geslagen knieŽn. Of er nu ook sprake is van een criminele afrekening, is onbekend.

"Ontploffende buit"

In Almere Haven is (eveneens op 7 mei 1999) de supermarkt C1000 overvallen. De jonge mannelijke dader bedreigde een caissiŤre met een vuist-vuurwapen. De buitgemaakte geld-cassette bracht de overvaller weinig geluk. Met een zender werd de cassette tot ontploffing gebracht, waardoor het geld met een rode verfsubstantie werd besmeurd. De ontplofte geldkoffer werd later in Almere Haven teruggevonden.

"Fonhof wilde zonder bloemen meelopen met burgemeester Ouwerkerk"

-Dodenherdenking 4 mei 1999 in almere blijft strijdtoneel tussen almere partij en stadspartij almere-

"Fonhof had geen bloemen bij zich"

"Ik laat me niet wegsturen door Kroes"

Vorige week werd in de Almeerse Gulden Nieuws-Grepen bericht over de partijpolitieke strijd tussen AP en SA in Almere tijdens de jaarlijkse dodenherdenking.Bob Fonhof (AP) beklaagde zich er publiekelijk over dat hem door fractievoorzitter Luuk Kroes (SA) tijdens de stille tocht de doorgang belet werd. Luuk Kroes toonde zich een paar dagen later bijzonder ontstemd over de uitlatingen van Fonhof. Luuk Kroes (tevens lid van het Almeerse 4/5 mei comitť) zegt Fonhof  te hebben willen beletten met burgemeester Ouwerkerk mee te lopen naar het monument, omdat Fonhof geen bloemen bij zich had. Alleen wie bloemen mee had mocht met de burgemeester meelopen, zo luidde de verklaring van Kroes voor zijn handelen. Fonhof trok zich overigens niets aan van 'verkeersregelaar' Kroes en liep gewoon met de andere (bestuurlijke-)hotemetoten naar het monument. Daags na de dodenherdenking bleek het bloemstuk van de SA bij het monument ontvreemd te zijn.

"Theater na Water bakt er niks van"

De theatergroep Theater na Water uit Almere zal waarschijnlijk de Provinciale jaarlijkse subsidie van een kwart-miljoen gulden kwijtraken. De Provincie Flevoland overweegt een dergelijk besluit, omdat Theater na Water er volgens het Provinciebestuur met de pet naar gooit.Gedeputeerde staten heeft een onderzoeksburo op de zaak gezet. De conclusies waren vernietigend. Het theatergezelschap heeft nauwelijks in de theaters en op de scholen gespeeld.Artistiek leider Monique Lapidaire werpt deze beschuldiging van zich. Haar man Arnold Trampe schat, als voorzitter van de theatergroep, in dat het niet zal lukken ergens anders sponsorgelden te verwerven. Arnold Trampe is jaren geleden fractievoorzitter van de PvdA in de Almeerse gemeenteraad geweest.

"Groothandels nemen te veel ruimte in"

Ruimte opslokkende bedrijven worden door het stadsbestuur van Almere niet meer gestimuleerd naar Almere te komen. Voorheen was ieder bedrijf welkom in Almere. Dit mede om de werkgelegenheid te stimuleren. Almere ziet nu liever alleen nog arbeidsintensieve bedrijven naar Almere komen. Groothandels bijvoorbeeld, die alleen grote magazijnen en een enkele werknemer in dienst hebben, zijn niet langer welkom.

"Plan voor Kustzone Almere Haven goed ontvangen"

Wethouder Van Ling : "Samenwerking met bewoners en ontwikkelaars en gemeente is uniek voor Nederland"

Rita van Ling -projectwethouder voor Almere Haven- presenteerde vorige week de plannen voor Almere Haven.De nu voorliggende plannen zijn in nauwe samenspraak met de bewoners van Almere Haven in zgn. 'workshops' tot stand gekomen. De wethouder toonde zich bijzonder ingenomen over deze samenwerking die zij voor Nederland zelfs uniek noemde.Het hoofdpunt in de plannen is dat Almere Haven 'groen' blijft. De jachthaven wordt verplaatst en zal een uitbreiding van ligplaatsen te zien geven. Op de plaats van de oude jachthaven komt een Haven-wooneiland met o.a. drijvende woningen. Daarvoor wordt een eiland aangelegd. Het zgn.. Nieuwe-wooneiland.Als de plannen (ergens in het jaar 2004) tot uitvoering worden gebracht zal er tevens langs de Gooimeerdijk een gebied onstaan met een park, een zwemstrand en  manifestatievelden.

"Kustlijn Almere Haven"

In Zuid-oostelijke richting zal er huizenbouw plaatsvinden. Op een aantal locaties daarin (de zgn. Oostrand) zal exclusieve woningbouw plaatsvinden voor kapitaalkrachtige kopers, die dan ook op het gebied van architectuur niets in de weg gelegd zal worden.Eind 1999 zal, naar verwachting, de Almeerse gemeenteraad een besluit over de plannen nemen. Om de plannen te bekostigen is zo'n 80-miljoen gulden nodig. Investeerders zoals Bouwfonds Woningbouw, kopers van huizen en de ondernemers uit Almere Haven dragen daaraan -door investeringen- bij. De eerste palen zullen naar verwachting in 2004 de grond in gaan. Er komen nog informatie-avonden waarop de bewoners nog verder kunnen meepraten over de plannen. B&W van Almere steunen de voorliggende plannen.

" 'Overval' op burgemeester Ouwerkerk (Almere) 'loont' "

De heer Van der Zee, die vorige week burgemeester Ouwerkerk op zijn kamer 'overviel' heeft voor elkaar gekregen dat hij een bedrag van 5400 gulden van de gemeente krijgt. Dit als -gedeeltelijke- compensatie voor de aan te leggen traplift (10.000 gld.) voor de invalide zoon van Van der Zee. (zie ook de nieuwsgrepen van do. 6 mei 1999) Er is echter een 'maar'.....verbonden aan deze geste van de gemeente Almere. De zaak moet voorgelegd worden aan de bestuursrechter. Verliest Van der Zee dan moet hij het bedrag terugbetalen. Verliest de gemeente Almere, dan is dat pas het moment voor Almere om het beleid, dat de gemeente voert in de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG), te heroverwegen. Zoals bekend is er al langere tijd kritiek (ook vanuit landelijke instellingen) op de wijze waarop Almere uitvoering aan de WVG geeft.

  "In bed overvallen"    

Afgelopen zaterdag is in Almere-Haven in de wijk "De Marken" een man 'in zijn bed' overvallen. De twee overvallers, die binnenkwamen door de achterdeur in te trappen, dwongen de man die avond in zijn bed te blijven. Zij bedreigden de man hierbij met een wapen. Terwijl de man in zijn bed lag doorzochten de daders zijn woning. Zij gingen er vandoor met wat snuisterijen en een geldbedrag.  

  "Almeerders liever met de auto dan met de fiets"

  'Almeerse wethouder Halbesma (VVD) geeft slecht voorbeeld'    

Het Almeerse fiets-beleidsplan stond zaterdag 8 mei 1999 centraal in het stadhuis. De Almeerders toonden weinig belangstelling. Wethouder Halbesma (vvd) gaf wel een hťťl slecht voorbeeld. Hij zou die zaterdag op de fiets een tocht maken langs plekken die voor Almeerse fietsers ongemak opleveren. Toen...... hij ontdekte dat er van de zijde van de pers alleen belangstelling getoond werd door een fotograaf van een reclameblaadje voor zijn 'sportieve' prestatie, reed hij 'voor de show' een stukje en liet hij de fiets de fiets, direct na het maken van de foto. In het fiets-beleidsplan staat te lezen, dat Almeerders liever de auto nemen dan de fiets. Wellicht denkt wethouder Douwe Halbesma (vvd) daar net zo over.  Dit terwijl de stad graag bekend wil staan als 'fietsvriendelijk'. In het stadhuis was de Eerste Nederlandse Fietsers Bond aanwezig om het vervoermiddel fiets te promoten.  http://www.fietsersbond-flevoland.nl  

"Rare neigingen op de fiets"  

Bij twee Almeerders was het fietsen wel populair. De politierechter in Lelystad kreeg deze twee Almeerders voor zijn balie omdat zij tijdens het fietsen vrouwen lastig vielen. De ene Almeerder (30 jr.) ging naast vrouwen fietsen en nodigde de vrouwen uit met hem te vrijen, terwijl hij al fietsend de vrouwen bij hun borsten greep. De andere Almeerder (23 jr.) stond ook voor een dergelijk 'fiets-vergrijp' terecht. Ook hij ging naast vrouwen rijden, maar tastte, al fietsend, behalve naar borsten ook naar de billen van de vrouwen. De mannen zijn veroordeeld tot celstraffen van enkele maanden voorwaardelijk en/of dienstverlening.     

"Opmerkelijke ingezonden brief"    

In de plaatselijke Almeerse krant "Dagblad van Almere" toonde een lezer dinsdag 11 mei 1999 zijn/haar verontwaardiging over het wegnemen van bloemen bij het bezinnings-monument in Almere-Haven na 4 mei 1999. De briefschrijver stelt, dat de daders zeker de oorlog niet hebben meegemaakt. De schrijver verhaalt van het eigen persoonlijke leed, doordat hij/zij reeds op de leeftijd van 9 mnd. oud de vader moest missen, die door de bezetter ge-executeerd werd. De schrijver vraagt zich af hoe je jongeren kunt bereiken om hen te laten weten hoe erg oorlog was.....en is. De jongeren worden persoonlijk aangesproken met : "Jullie zien alleen maar de beelden op tv. Maar...het is echt...en geen film". De briefschrijver vraagt zich vervolgens af: "Soms denk ik wel eens dat je het bij die jongeren er in moet slaan (!),  ....misschien begrijpen ze het dan. Tegenwoordig staan ze zelf toch ook meteen klaar met wapens?"  De briefschrijver vraagt zich vervolgens af waar het met de wereld naar toe moet en geeft gelijk zelf het antwoord: "Naar de verdommenis".

 "Almere onder Stoom"

"ALMERE ONDER STOOM"    

Evenals voorgaande jaren staat Almere vanaf hemelvaartsdag in het teken van stoom, stoom en nog eens stoom.  In (Almere) Haven is het manifestatie-terrein weer omgetoverd tot een stoompark. Vooral Engelse deelnemers hebben de weg met hun machines naar Almere weten te vinden. Engeland is immers, met de uitvinding van de stoommachine omstreeks 1850 (James Watt), de bakermat van de IndustriŽle Revolutie, die de produktie van goederen drastisch veranderde. Van huisvlijt naar fabrieksmatige produktie. Daarmee deed het begrip , bij een baas in dienst zijnde, 'fabrieks-arbeider' zijn intrede in de geschiedenis. Tot en met zondag 16 mei 1999 zullen, behalve uit Engeland, ook deelnemers  uit o.a. Duitsland en BelgiŽ hun diverse stoom-eigendommen aan het publiek demonstreren. Publiek dat niet alleen uit Almere, maar uit de wijde omgeving de weg naar Almere weet te vinden. Ieder jaar weer zijn er drommen bezoekers uit het gehele land. Ook uit het buitenland komen bezoekers, die zich op een dagje stoom laten vergasten. Gedurende deze dagen is heel Almere (Haven) in een feest-stemming. Onderstreept door optredens van drumbands en ook de plaatselijke middenstand laat zich niet onbetuigd om van dit grandioze festijn wederom een succes te maken. Iedere dag gedurende de 'stoomdagen' gaan de poorten om 10.00 uur open. Voor de agrariŽrs is het wellicht leuk eens een bezoek te brengen om te aanschouwen hoe oude landbouw-machines vroeger door stoom werden aangedreven. Overigens krijgen dergelijke machines op het stoomfestival in Almere (Haven) dit jaar een prominente plaats. Het thema dit jaar is: landbouw.

"Vrijspraak voor depressieve gevangene"    

In Zwolle had voor de rechtbank een Almeerder terecht dienen te staan voor een inbraak in een winkel waarbij hij, met een maat, een stuk of zestig pakjes sigaretten buit maakte. Dinsdag 11 mei 1999 werd de Almeerder voor de 'vierschaar' verwacht. Hij had ook een bromfiets gestolen en een inbraak gepleegd in een sporthal.  Hij zat al 3 maanden vast in voor-arrest. Op de dag van de terechtzitting had hij geen zin om uit zijn bed te komen. De vastgezette dief was wegens een depressieve bui niet te bewegen tot een gang naar de rechtbank.  De president van de rechtbank besliste dat hij lang genoeg had vastgezeten en dat het voor-arrest van drie maanden, volgens de eis van de OvJ, genoeg boetedoening was. De Almeerder was echter niet aanwezig om te vernemen dat hij op die dag als vrij mens de gevangenis mocht verlaten. Om depressief van te worden. 

Kafka, donderdag 13 mei 1999

Volgende Gulden Nieuws-grepen op donderdag 20 mei 1999

Dit onder voorbehoud dat het onze zeer gewaardeerde medewerker Kafka is gelukt om de 'mailbom' van onbekende oorsprong uit zijn postbus 'weg te wassen'!


 

Paginaopmaak: Henk Lammers

Copyright: © Almere-City (Voorheen Het Gulden Net) (Flevoland.to partner).