Gulden NieuwsGrepen van de afgelopen week uit Almere door Kafka

Donderdag 15 juli 1999

"Groningen zet definitief streep onder Ouwerkerk"

-wachtgeld in een keer afgekocht-  

Almeers burgemeester Ouwerkerk heeft onlangs een aardig bedragje op zijn rekening bijgeschreven gekregen. Naar schatting ligt dit op ongeveer op fl. 25.000,00  Dit bedrag ontvangt Ouwerkerk omdat de stad Groningen (waar Ouwerkerk 'gedwongen werd' op te stappen) niet langer iedere maand met de wachtgeldverplichtingen aan hem geconfronteerd wil worden. Maandelijks ontving Ouwerkerk aan wedde in Almere zo'n fl. 1300,00 per maand minder dan hij in Groningen verdiende. Dit omdat de stad Almere in een andere klasse valt (inwonertal). Het verschil werd door Groningen iedere maand bijgepast. De gemeentelijk voorlichter Spek liet weten, dat Groningen hiermee waarschijnlijk het "hoofdstuk Ouwerkerk" definitief wil afsluiten. Het salaris van Ouwerkerk ligt rond de fl. 15.000,00 per maand. 


"Sportcafé moet sluiten"

-Heineken eist schuld op-

Het sportcafé in de sporthal van de IJsselmeerweg in AlmereStad moet sluiten. Uiterlijk einde van de maand juli 1999 moeten de uitbaters de sleutels bij de brouwerij inleveren. Dit is door de Rechtbank Zwolle bepaald. De brouwerij en een drankenhandel hadden in kort geding gevraagd dat de schuld aan huur en geleverde drank (voor een totaal van fl. 24.000,00) betaald dienden te worden. In een eerdere stand van het geding hadden de uitbaters beloofd dit te zullen doen. Nu zulks niet gebeurd is dienen zij het horeca-etablissement eind juli 1999 op te leveren aan Heineken.


"Zeewoldenaren zijn flinke innemers"

bier gaat er in als Gods' woord in een ouderling-

 

In het rijkste dorp van de "polder" (ook wel aangeduid als het Flevolandse Wassenaar) Zeewolde geeft men per Zeewoldenaar fl. 431,00 per jaar uit aan ...bier. Dat is per hoofd van de bevolking het hoogste van heel Nederland. Er zijn niet zo veel kroegen in de Provincie Flevoland en Zeewolde in het bijzonder. Een vakblad, dat bestemd is voor de levensmiddelenhandel denkt dan ook, dat Zeewoldenaren stevig binnenshuis innemen.


  "Amstelkom boos op gemeente Almere"

-Almere heeft ons kasteel-project gepikt-

 

Het kasteel dat door ondernemer Thijs Blom uit Eemnes in Almere gebouwd mag worden blijft de gemoederen bezig houden. 

Nu weer heeft Amstelkom zich bij B&W en de gemeenteraad van Almere beklaagd. Zij schrijven in een brief dat zij reeds 4 jaar geleden een dergelijk plan hadden ingediend. Dit zou toen door de gemeente Almere van de hand zijn gewezen. Directeur Ferwerda van Amstelkom noemt het beleid van Almere 'onbehoorlijk bestuur' en heeft het over 'een onbeschaafd voorkeursbeleid'. Het projectbureau eist van de gemeente Almere een financiële genoegdoening of aanbieding van grond waarop zij zelf hun kasteel-project alsnog kunnen uitvoeren. Verder laten zij weten veel meer voor de grond te hebben willen betalen dan de fl. 10,00 (door het CDA-Almere een 'spot'prijs genoemd) per meter, waarvoor Blom de grond zou kunnen verwerven.

Luuk Kroes (voorzitter éénmans-fractie Stadpartij Almere) reageerde als door een adder gebeten voor de microfoon van Omroep Flevoland. Hij steld dat dit het plannetje was van zijn voormalige partijgenoten (Almere Partij) Bob Fonhoff en Nico de Jonge. Het zou in die 'plannetjes' gaan om wat 'Zaanse huisjes en tuintjes'. Hoe die plannen van Fonhoff en De Jonge nu bij Amstelkom terecht kwamen....hem was het een raadsel. Kroes gaf aan de brief te zullen deponeren in het "ronde archief".


"Website om Almeerse ambtenaren op te voeden"

-Almeerder geeft boosheid vorm-  

  De Almeerder A. Bezuijen ergert zich al lange tijd groen en geel aan de gemeente Almere en vooral de ambtenaren. Brieven van burgers worden niet of veel te laat beantwoord. Er is onvoldoende inspraak voor burgers en meer zaken die hem hogelijk dwars zitten  

Ombudsman Hilversum  

Dat Bezuijen wellicht aan een behoefte gaat voldoen kan wellicht onder meer blijken uit een rubriek in een plaatselijk blad. De Ombudsman daarin behandelde de zaak van de Almeerder Frans Bosman Hij beklaagde zich er bij de ombudsman over dat hij op een schrijven aan de GEMEENTERAAD van Almere, waarin hij aandacht had gevraagd voor de Almeerse jongerenproblematiek, geen enkele reactie had gekregen. Zelfs geen bericht van ontvangst.  

De ombudsman gaat op zoek in Almere. Voorlichtster Lammertinck deelde -een paar dagen later-de ombudsman mede, dat de brief gevonden was......op het bureau van een ambtenaar die al....maanden (!!) geleden was vertrokken.

Almere tribune  

wellicht zijn de ambtenaren aan het golven    

Volgens Bezuijen is er een 'sfeertje' op het Almeerse stadhuis, dat prima valt te benoemen met: "Door die burgers laten we ons niet stoppen". Op een eenvoudige website heeft Bezuijen zijn eigen ervaringen met de ambtelijke Almeerse cultuur gezet en ook voor anderen, die hun ongenoegen willen spuien, is er plaats. Hij wil ook de namen van ambtenaren die zich hooghartig en niet erg meewerkzaam opstellen gewoon op de website zetten. "Als ik al die ingezonden brieven in de media zie, moet er heel wat ongenoegen leven bij de Almeerse burgers", aldus Bezuijen. Bezuijnen vraagt verder wat hulp (van iedereen die dat kan) om zijn website wat 'op te leuken'. Nu is het nog een eenvoudige site. De site, die beslist aan het doel zal voldoen heet "Almere Tribune" en is te vinden op: http://almeretribune.webjump.com


"Abdullah"

-politie kan zaak niet echt oplossen-

Inzake het gestorven baby-kameeltje 'Abdullah' van circus Bongo, heeft de Almeerse politie 5 jongeren in de leeftijd van 13-15 jaar aangehouden. Uit de verhoren bleek, dat 3 van hen niets verweten kon worden. Twee hebben toegegeven het kameeltje "aan het schrikken te hebben gemaakt". Volgens de politiewoordvoerder kon uit de verhoren en het natrekken van vele tips niet afgeleid worden dat het kameeltje met stokken geslagen of met stenen bekogeld is. Ook zijn er geen aanwijzingen dat jongeren getracht hebben het kameeltje als een paard te berijden. Hij suggereerde dat het kameeltje waarschijnlijk overleden is aan een 'aangeboren afwijking' aan zijn ruggetje..of dat het in shock geraakt is doordat het zo erg geschrokken was. De twee jongens die bekenden het beestje te hebben laten schrikken, kunnen mogelijk door de Officier van Justitie vervolgd worden wegens het mishandelen van het diertje.  

Circusdirecteur Diks reageerde verbolgen op deze gang van zaken. Volgens hem is zijn kameeltje wel degelijk mishandeld, maar durven getuigen hun verhaal niet te doen.  

(zie ook archief; van donderdag 17 juni 1999)


"Marokkaans ontmoetingscentrum Almere Haven"

-bewoners blijven zich verzetten-  

Op de achtergrond een van de eerste huizenblokken aan de Schoolwerf in Almere-Haven. In het centrale deel van de foto het te bouwen ontmoetingscentrum voor de Marokkaanse Almeerse gemeenschap. Links op de voorgrond de eerste snackbar van Almere (toen nog van een van de eerste bewoners van Almere; Henk en Lia de Clerck. Als dit geen maquette was maar een genomen foto, zou hij gemaakt zijn vanaf het dak van het eerste Chinese restaurant  van Almere-Haven.  

Ondanks dat de rechter in kort geding (voorlopig) bepaald heeft, dat de Marokkaanse Almeerse gemeenschap een ontmoetingscentrum aan de Schoolwerf mag bouwen, blijft de BewonersBelangenvereniging zich er tegen verzetten.  

Zij hebben een maquette gebouwd (zie boven) waarop zij het gebouw in schaal hebben neergezet. Zij vinden het een bespottelijk groot gebouw van twee verdiepingen. Tijdens een hoorzitting hebben de bewoners de maquette getoond en hopen daarmee duidelijk gemaakt te hebben, dat een dergelijk groot gebouw detoneert met de omgeving.  

De bewoners zijn vooral boos op de projectwethouder voor AlmereHaven. Zij verwijten Van Ling (GroenLinks) haar uitspraken in een interview voor de radio. Hierin had Van Ling gezegd dat het ging om een 'gebiedje', een 'grasveldje' en een 'gebouwtje'. Hoezo 'gebouwtje', vragen de bewoners zich af. (zie ook het archief van : 10 juni 1999) 


"Digitaal Centrum Flevoland is grote flop"

-originele doelstelling is lachertje-  

Het, in Almere gevestigde, Digitale Centrum Flevoland is een grote flop geworden. Dit eens, door ex-burgemeester Pans, als het IT (informatietechnologie)-'paradepaardje' gepresenteerde gebouw dat Almere zou opstuwen in de vaart der 'Digitaliteit', voldoet in het geheel niet. Volgens Pans zou het centrum ook veel werkgelegenheid met zich meebrengen.  

Vogel, van het bedrijf Infopress stelt dat er niet de sfeer heerst van 'startende ondernemers' op het gebied van informatie-technologie, waarvoor het gebouw eens bedoeld was.  Een startende ondernemer krijgt een subsidie van fl. 100, 00 per meter kantoorruimte.

Vogel stelt dat er 'veel' bedrijven gevestigd zijn, die helemaal niet voldoen aan het criterium 'startende ondernemer'. Grote bedrijven richten BV'tjes op en presenteren zich bij de gemeente Almere als 'starter'. De gemeente Almere subsidieert dus met vele en vele duizenden gulden  de 'verkeerden'.

Vogel vertrekt met zijn bedrijf en zijn werknemers naar Amsterdam en stelt daarbij dat de gemeente Almere niets gedaan heeft om hem daarvan te weerhouden.  

Anne Bliek-VVD  

Woensdag 28 januari 1998 trad wethouder A.Bliek (VVD) af. Dit omdat het Digitaal Centrum Flevoland  een schade van enkele miljoenen guldens dreigde toe te brengen aan Almere.

Almere wilde nl. het centrum verkopen aan 2PR, de holdingmaatschappij van The Internet Plaza, die toen in het Centrum gevestigd was. De verkoop ging eind 1997 door en Anne Bliek verloor daarna het vertrouwen van de gemeenteraad, die dit avontuurtje toch wel erg duur vond, te meer daar Bliek daarna altijd de suggestie bleef wekken (in commissie-vergaderingen)  dat het prima met het centrum liep.   

Eigenaar Norman Kleine (2PR) verkocht later zijn "The Internet Plaza" (TIP) aan InternetServiceProvider Worldonline.  

Omdat de gemeente Almere zich verbonden heeft om tot medio 2001 subsidie te verstrekken aan de 'startende' ondernemers in het gebouw, heeft Vogel nu dus 'aan de bel' getrokken met de stelling dat daar door grote bedrijven misbruik van gemaakt wordt.


 "Politie stelt prioriteiten"  -

het is niet: "u vraagt en wij draaien"-   

Uit het jaarverslag van de Flevolandse Politie blijkt dat de politie minder zaken heeft opgelost. Het oplossingspercentage liep terug van 27 naar 22 procent.

De Flevolandse politie wil meer aandacht besteden aan zgn. 'zware zaken' en zal niet meer voor ieder wissewasje op komen draven. Als u de politie belt omdat uw buren de geluidsinstallatie weer eens op maximum hebben staan wordt u -vanuit de meldkamer- geconfronteerd met de vraag: "En heeft u de buren zelf al gevraagd of die....."

 

W.vd.Kooy (1997)-burenbemiddelingsproject   

Wellicht is dit in Almere voor de -overkoepelende- welzijnsinstelling "De Schoor" aanleiding om hun project "Burenruzie-bemiddeling" weer eens nieuw leven in te blazen. Speciaal voor dit project had "De Schoor" ex-raadslid (GroenLinks) Wim van der Kooy als bemiddelaar tussen in onmin levende buren aangesteld.  


  "Komkommertijd 3"

-scholen en computers-

 

Wie naar de homepage van de openbare school 'Polygoon' in AlmereStad surft, kan daar lezen, dat de school heel wat op heeft met computers op de school. De kinderen hebben op internet heel wat te laten zien, zo valt er te lezen. Echter...dat is niet zo (za. 10 juli 1999). De links naar 'informatie'; 'nieuwtjes' e.d. werken in het geheel niet en verwijzen naar de c-schijf van de maker van de site.

Polygoon Furby  

Wel haalde de school 'Polygoon' de pers met het initiatief van locatie-manager Paulien van Roon. Zij heeft op de Polygoon een heuse crèche voor Furbies ingericht. En dat is een leuk initiatief van Paulien. Lukt het met de site van de school wellicht niet zo best, met Furbies (tenslotte ook een soort computertjes) des te beter. De kamer van Paulien op de school staat er overdag vol mee.  

Hebben leerkrachten, volgens een ingezonden brief, al te veel taken op maatschappelijk gebied (zie ook archief van 8 juli 1999) kunnen ze er soms blijkbaar wel wat bij nemen, zoals een crèche voor Furbies bijvoorbeeld. Het electronische 'diertje' is een ware rage onder basis-school-leerlingen. Zij nemen hun Furby mee naar school en dat is wat storend in de lessen. Juf Paulien heeft daar dus een leuke oplossing voor gevonden, waar de kinderen zich prima in kunnen vinden. In de pauzes gaan ze even kijken bij juf Paulien hoe het met hun knuffel-Furby is; maken hem/haar even wakker door in hun handen te klappen en als ze weten dat alles goed is met hun lieveling, gaan ze lekker buiten spelen. En juf Paulien gaat aan haar werk, omringd door al die leuke figuurtjes die haar kantoor/crèche opfleuren.


"Gemeenteraad Almere accoord"

-'Bemmelstein' komt er-

Thom Ummels gemeentelijk voorlichter van Almere  Kurhaus Scheveningen december 1996 stadsomroeper

Voorlichting in het kader van een Middeleeuws (nep-)kasteel en zoals Thom Ummels voortaan in dat kasteel zijn pers-voorlichtings-bijeenkomsten zal houden.  

"Heden sal ik bekent maken dat de Heeren van Almaere met hunne daemes hebben beslooten en hebbende goetgevonden dat gebouwt sal worden een Kasteel genaemd 'Bemmelenstein'. Bemmelenstein sal opgericht worden in het parck van de Weeteringhe geleghen aan het padt bekend staende en also gebruikct door de karossen van de Heeren van Eemnes en de Heeren Van Wijnen aan de langhe A6 geheel lopende tussen Almaere en de Leleistadt.  De verstercke burght sal geheel en al gebruikckt worden ten vermaecke van de besoeker en de trouwlustighen en sal onse goede stadt tot in het verre vreemde van een grooten naem voorsien. Baron van Smeeman tot Vee Vee ende Dee ontkennende ten stellighste dat Van Bhemmel en de vertegenwoordiginghe van enighe partije hebben gemaeckt een kwaede saeck insaecke het verlhenen van de contracte tot het oprichten van Bemmelestein."  Also hebben gesproken en de bekendt gemaeckt,  Tom den Ummele.

In de vergadering van 8 juli 1999 is de gemeenteraad accoord gegaan met het plan om een nepkasteel te laten bouwen door Thijs Blom (Eemnes) in het Weteringpark langs de A6.   Voor de Almere Partij was de vergadering aanleiding om B&W aan te vallen op het feit, dat een eerder door Bob Fonhof (fractievoorz. AP) en Ferwerda (van Amstelkom...zie elders in deze aflevering) bij de gemeente ingediend plan (ook voor een 'kasteel' met tuinen) was 'afgeschoten'. Voor Luuk Kroes (éénmanspartij Stadspartij Almere) was het een prima aanleiding (zoals hij voor de radio vóór de vergadering ook al deed) om zijn aartsvijanden Fonhof en De Jonge (AP) nog eens te grazen te nemen.   

Cees van Bemmel  

Cees van Bemmel wordt gezien als de aartsvader van het kasteelplan. Als wethouder voor de VVD lanceerde hij het plan om een nepkasteel ergens in Almere te laten bouwen. Het idee trok landelijk de aandacht. En nu zal het er dan van komen. Cees van Bemmel trad in begin 1999 terug als wethouder van Almere omdat hij directeur kon worden bij het bouwbedrijf "Van Wijnen".  

 

In de wandelgangen ging het gerucht, dat de bouwopdracht voor het kasteel was gegund aan datzelfde bouwbedrijf Van Wijnen en dat er 'meer dan bouwen' aan de hand was.   Speculaties dat hier sprake was van vriendjespolitiek werden door wethouder Smeeman (VVD) ontkend door te stellen dat ondernemer Thijs Blom zelf het bedrijf 'Van Wijnen' (als aantrekkelijkste qua prijs/kwaliteit) had uitgezocht en dat Van Bemmel (VVD) zich daar niet mee bemoeid kon hebben.  

wethouder Smeeman (VVD)  

Smeeman maakte later bekend dat hij vond dat Amstelkom (Ferwerda) en Bob Fonhof door de gemeente niet netjes waren behandeld. Hij had geconstateerd dat Amstelkom jaren aan het lijntje gehouden was en pas onlangs officieel per brief te horen gekregen heeft dat hun (kasteel-)project was afgewezen. Smeeman zal ze aanbieden alsnog de mogelijkheid te geven een ander project te realiseren. Van een schadevergoeding, zoals Amstelkom eist, wilde Smeeman echter niet weten.


  "M. E. slachtoffer van rip-deal"

-drie verdachten gearresteerd-  

M .E., die in de ochtend van de 7e mei 1999 levenloos op het Almeerse Zilverstrand door een gemeentewerker werd gevonden bij het gebouwtje 'De Kern' van de ex-rijksdienst voor de IJsselmeerpolders,  blijkt slachtoffer van een roofmoord te zijn.  

De Officier van Justitie loofde in deze zaak een beloning van fl. 25.000,00 uit voor de 'gouden tip' die zou leiden tot de oplossing van het misdrijf. Dit tipgeld is echter niet uitgekeerd. Slechts door geduldig rechercheren is de politie er in geslaagd het misdrijf op te lossen. Dit in samenwerking met de politie uit de Regio Brabant Oost, omdat M. E. contacten bleek te hebben in het "Eindhovense".  

Twee personen uit Eindhoven en een uit Amsterdam zijn gearresteerd op verdenking van het plegen van de roofmoord op M. E.. Hij kreeg van de Sociale Dienst van Eindhoven een groot geldbedrag (na-)betaald. Hij besloot dit om te zetten in drugs en toog naar Amsterdam samen met twee Eindhovenaren. Daar kwamen ze in contact met een Amsterdammer, die de drugs zou leveren. De drie echter besloten M. E. te 'rippen' en brachten hem met pistoolschoten om het leven op het Zilverstrand en lieten hem, na zijn geld afgenomen te hebben, achter.  


"Kafka's Column" 15 juli 1999

-Over ritsen en andere ongemakken- 

Ja, als je zoveel broeken als ik verslijt moet je af en toe wel nieuwe kopen. Geen pretje met dit mooie weer. Maar buurvrouw Petra wist er wel wat op......een kaars. Als broeken tegenwoordig nou eens geen ritsen zouden hebben, maar gewoon weer knopen. Dat zou een hoop schelen en vooral de winkelende dames in Almere een hoop 'ellende' besparen. Maar ik troost me met de gedachte dat zelfs plaatselijke hotemetoten moeite hebben met het fenomeen rits en....wat te denken van de misverstanden die Donald Duck in een kledingzaak weet te wekken?

voor de column: Klik op Kafka

     

Kafka, Almere 15 juli 1999

Stichting Almere-City (Voorheen Het Gulden Net)

Voor het 'wegwassen' van meningen moet je niet bij ons zijn.

Wel voor onafhankelijke, eerlijke en heerlijke info !

Paginaopmaak: Henk Lammers

Bijgewerkt: 16-07-1999

Copyright: © Almere-City (Voorheen Het Gulden Net) (Flevoland.to partner).