Almere-City (Voorheen Het Gulden Net)

Uw lokale en regionale gids op het Internet met heel veel info...

... zonder Slimme Winstoogmerken!

 

Gulden NieuwsGrepen van de afgelopen week uit Almere door Kafka

16 september 1999

Rederij Doeksen:

" Provincie Flevoland handelt onzorgvuldig"

-Rechtbank beslist anders-  

Dinsdag 7 sept.1999 vond op het Provinciehuis Flevoland een hoorzitting plaats. Rederij 'Doeksen' (Rotterdam) betoogde daar dat de Provincie Flevoland ten onrechte 8-miljoen gulden (fl. 8.000.000,00) subsidie had verstrekt aan Flevo-Ferries, die met snelle catamarans een veerdienst wil gaan onderhouden tussen Lelystad en Amsterdam. Verder betoogde 'Doeksen' dat de aanbesteding niet 'openbaar' was geweest. Over dat laatste stelde de provincie Flevoland dat openbare aanbesteding wel de voorkeur verdient maar niet verplicht is.

Pas hierna belegde de provincie een zgn. hoorzitting. Op  diezelfde dinsdag 7 sept. 1999 had Flevo-Ferries eigenlijk met de veerdienst dienen te beginnen. Omdat de boten werden afgekeurd (wegens de onmogelijkheid voor de kapitein 360 gr. in de rondte te kijken) en voor aanpassing naar Scandinavi moesten, zal de veerdienst waarschijnlijk 20 sept. 1999 tussen Lelystad en Amsterdam voor het eerst gaan varen.  

'Doeksen' wilde echter uitstel daarvan. Over dit laatste verzoek dient de provincie Flevoland een besluit te nemen, dat dan weer openstaat voor bezwaar (bij diezelfde provincie) en later (eventueel) in beroep bij de rechtbank. Op dinsdag 14 september heeft de Rechtbank Zwolle bepaald (in een voorlopige voorzieningsprocedure) dat niets FlevoFerries in de weg staat om met de veerdienst te beginnen. Op dezelfde dag heeft de Provincie Flevoland op het bezwaar van rederij Doeksen negatief beslist.

Of iets soortgelijks gaat spelen bij de veerdienst die Flevo-Ferries wil beginnen op de lijn Almere (Haven)-Amsterdam, zal de toekomst leren.  

(zie ook het archief: donderdag 1 juli 1999)  


  -Het geheim dat je deelt met de camera-

-Almere en Veronica toneel voor 'Big Brother'-  

Thom Ummels van Stadpromotie Almere voor de camera's

De voyeuristen zijn waarschijnlijk ook 'onder ons'. Het door Almere (Stadspromotie Almere) omarmde programma "Big Brother" van omroepvereniging 'Veronica' zal voor diegenen waarschijnlijk in een grote behoefte voorzien.

Vanaf 16 september 1999 zal het programma elke werkdag vanaf 20.00 uur te zien zijn bij "The Young Ones". Negen (9) bewoners van het in Almere gebouwde 'huis' zullen hun hele 'hebben en houwen' 104 dagen lang en gedurende 24 uur per dag blootstellen aan de camera en....daarmee aan elke idioot die er naar wenst te kijken.  

het in Almere gebouwde 'Big-Brother'-huis   

Almere heeft het programma omarmd als zijnde een geweldige stunt. Vooral om de technologische hoogstandjes die Almere zo bewondert....de camera's.  

Het programma is niet on-omstreden. Toen de eerste berichten doorsijpelden over de opzet kwamen er protesten; o.a. van de Almeerse huisartsen, die vreesden dat de deelnemers psychische schade zouden oplopen.   

camera in de huiskamer van Big Brother    

Gedurende 24 uur per dag zullen de negen (9) deelnemers met camera's gevolgd worden. Paul Rmer, de producent van het programma, spreekt van "het volgen van een groepsproces", waarbij dagelijks vier (4) psychologen zijn betrokken voor... "de noodzakelijke nazorg".

de Big Brother 'loving room'-de slaapkamer....met camera  

Het is de bedoeling dat deelnemers regelmatig door de huisgenoten 'verwijderd' worden en 'uit huis geplaatst'. Slachtoffer 'nummero uno' dient al na de eerste week zijn (m/v) biezen te pakken. Na een maand dient nummer 2 ruimte te maken. Hierna zal om de veertien dagen een deelnemer zijn (m/v) bijdrage aan het 'groepsproces' dienen te staken. De 'groep' zelf zal ook bepalen wie er niet meer bij betrokken zal zijn. (zakdoekjes en psychologen bij de hand houden aub.) Deelnemers die zich niet kunnen inhouden en de camera's te lijf gaan worden ook zonder pardon 'uit huis gesmeten'. Volgens Rmer bestaat de 'huisploeg'  uit o.a. een schoenenverkoopster, een moeder van vier (4) kinderen, die wel eens wil zien of haar 'schatten' het zonder haar redden, een militair die rijk wil worden en ook nog een ondernemer die wel eens iets geheel anders wil. (ach je bent jong en je wilt wel eens wat....)   

De deelnemer die het uithoudt tot eind 1999 wint een prijs van een kwart miljoen (fl. 250.000,00).  

Producent Paul Rmer zegt dat dit het duurste programma ooit gemaakt is.  Precieze bedragen wil hij niet noemen, maar naar verluidt bedragen de productiekosten zo'n zestien-miljoen gulden (fl. 16.000.000,00). "Het is een gok", aldus Rmer. "Ik slaap nog wel, maar droom er af en toe wel van,...maar ik weet ook zeker dat het gaat lukken". 

Dat moet haast wel, want het kn toch maar in Almere. Dit dus ook!??  

Voor wie nog niet genoeg heeft aan/van de dagelijkse televisie-uitzendingen kan 24 uur per dag terecht op http://www.bigbrother.nl {Big Brother Security Systems?? Foutje?(Henk)}

(zie ook het archief 20 mei en....3 juni 1999)   column


-ex-voorzitter Openbaar Onderwijs Almere betrokken bij...-

-"Bankieren Zuid-Holland"..rijksrecherche stelt onderzoek in-

 

pzh = provincie Zuid-Holland  

Begin 1999 maakte Hommels bekend als voorzitter van de Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Almere af te treden. Hij ontkende toen in de plaatselijke pers, dat zijn aftreden verband zou houden met juridische problemen die, toen ter tijd, speelden in de zgn. e-mail-affaire, waardoor Almeers wethouder Velsink (VVD) zich gedwongen zag op te stappen.  

(zie ook het archief 1 juli 1999...'email-affaire revisited')   

De reden was, volgens Hommels zelf, dat hij door de PvdA op een verkiesbare plek was gezet voor de verkiezing voor de Provinciale Staten in Zuid-Holland.  

Douwe de Vries (bij het Bureau Openbaar Onderwijs bestuursmanager) vond het toen jammer dat Wim Hommels vertrok. "Hij was goed; het is jammer dat hij nu al moet vertrekken", aldus Douwe de Vries toen in het Dagblad van Almere.  

 

Naar nu blijkt was Hommels ten tijde van zijn voorzitterschap van het Openbaar Onderwijs Almere in 1998 al wethouder financin van de gemeente Gouda voor de pvda. Daarmee komt de reden voor het vertrek van Hommels begin 1999 bij het Openbaar Onderwijs Almere in een vreemd daglicht te staan; echt drukker dan wethouder zul je het niet krijgen.   

De 'carrire' van Hommels is daarna blijkbaar in een stroomversnelling geraakt. Heden ten dage maakt hij  deel uit van de Staten van de Provincie Zuid-Holland.  

rijksrecherche  

Zowel de Volkskrant als Het Leidsch Dagblad berichtten onlangs over Hommels. Onder verantwoordelijkheid van Hommels (weth.fin.) zou Gouda in 1998 een lening hebben verstrekt aan de provincie Zuid-Holland van fl. 10.000.000,00 (10 miljoen). Onlangs stond deze provincie in het brandpunt van de belangstelling over het zogenaamde "bankieren", waarbij de provincie Zuid-Holland speculeerde met geld van de belastingbetaler en met leningen aan Ceteco voor miljoenen 'het schip in ging'. 

Gouda (een, door het Rijk, onder curatele gestelde zgn. art. 12 gemeente) en Zuid-Holland hebben, in de lopende onderzoeken, de lening van Gouda aan de provincie verzwegen. 

Aangezien Hommels nu statenlid is van de provincie Z-Holland, is dat een opmerkelijke zaak. Hij was als statenlid dus wel degelijk op de hoogte. Als wethouder van Gouda was hij immers in 1998 voor de lening verantwoordelijk.  

Het vermoeden bestaat dat ook andere Statenleden van Z-Holland, ondanks beweringen van het tegendeel, k op de hoogte waren van het zgn. 'bankieren' door Gedeputeerde Staten en de CvdK Leemhuis. 

De rijksrecherche stelt een onderzoek in.   

Almere  

ook wel ???????????  

Onlangs maakte Almeers wethouder Halbesma (VVD) bekend dat ook Almere leningen verstrekt (o.a. aan projectontwikkelaars). Voor wat betreft het Openbaar Onderwijs Almere heeft de gemeenteraad in de verordening (voor de instelling van de Bestuurscommissie Openb. Onderw.) in art. 3 lid 4 bepaald dat het Openbaar Onderwijs Almere "volledige beleggingsvrijheid heeft ten aanzien van de onder haar beheer gestelde reserves en voorzieningen". Gezien de financile escapades van de toenmalig voorzitter Openbaar Onderwijs Almere, Hommels, is niet onaannemelijk dat deze zelf de hand heeft gehad in het opstellen van de door de gemeenteraad Almere aangenomen verordening. Als dat maar goed gaat.


   -Naast bordeel en tippelzone ook 'Coffee'shop- 

-Traarbach: "Coffeeshop in Almere Haven zal problemen verminderen"-   

Henk Traarbach  

Veel inwoners van Almere-Haven zullen het niet eens weten, maar.....Almere-Haven schijnt te beschikken over een heuse 'wijkraad'. Lid daarvan is de heer H. Traarbach. Hij woont in de wijk 'De Marken'. Hij ziet dagelijks hoe groepen jongeren daar de sfeer verpesten door buspassagiers te intimideren, met hun brommers over fietspaden te scheuren, op schoolpleinen rond te hangen en daar hun jointje te roken, en spelende kinderen, passagiers en voetgangers in Almere Haven hun leven niet zeker te doen zijn door de grote snelheden waarmee ape-stonede jongeren, over de busbaan scheurend,  hun brommertjes de dealer of de patatzaak doen opzoeken. Traarbach heeft een 'overall'-oplossing voor het probleem bedacht.....een Coffeeshop in Almere-haven. Almere-Stad kent al zo'n fenomeen alwaar de verkooop van geestverruimende 'grasjes' uit verre landen en/of 'Nederwiet' oogluikend wordt gedoogd.  

GroenLinks Almere kan als de aanjager voor dat fenomeen worden beschouwd.  

"everybody must get stoned"....op de busbaan  

Daarbij pleit Traarbach voor meer wijkagenten.  

Uit een reportage op de radio-tv. van Omroep Flevoland bleek dat het Sportpark "De Marken" in Almere-haven als een prima plek wordt gezien voor een KoffieShop.

Uw berichtgever heeft deze week nog de politie verzocht eens wat meer toezicht te houden bij de busbanen die, door brommerknutselaars, blijkbaar gebruikt worden om uit te testen of hun opvoersetje werkelijk doet wat de winkelier beloofde. ('Baby Driver' van Simon&Garfunkel in real-audio-stereo).   

Die busbaan ligt langs sportpark De Marken. Dat komt er blijkbaar van als je 'klaagt'. Dan blijkt er plotseling een wijkraad met een meneer Traarbach te bestaan, die uitgerekend de busbaan langs jouw huis de aangewezen route lijkt om de Coffeeshop op de sportvelden te bezoeken.  

Dat ligt dus allemaal al zo'n beetje vast. (zoals bij Schiphol de 'rafels van de nacht'...minister president Wim Kok).  Toch fijn dat 'we' nog worden uitgenodigd om onze wensen kenbaar te maken over zo'n drugshol op een Sportpark. (een beetje meer naar links alsjeblieft). Binnenkort kunnen we bij postbus 51. waarschijnlijk spotjes verwachten in de trant van : " Sporten en een jointje....samen komen we er wel uit"....of...."Toen ik dat doelpunt scoorde dacht ik: "....Waaauw Maaaaaaaaaaan.....met een jointje  krijg ik wel  heeeel eeeeeeeeruguuuuu scoringsdrift maaaaaaaaaan!.....wwwweeeeet ju weeeeeel?"....U aangeboden door de Minister van Volksgezondheid Els Borst (d66), die tevens laat weten dat je van 'gewoon' roken heeeeeeeel errrrrugeuuuuu ziektes kunt oplopen maaaaaaaaaaaaaan!"  

Reacties op de plannen van de 'wijkraad Almere Haven' kunt u sturen naar:

Bivak 1 1353 AA, Almere  (waarbij we er maar van uitgaan dat AA niet staat voor 'Anonieme Alcoholisten') 

Naar aanleiding van de reacties zal door de wijkraad met de gemeente Almere, de politie en natuurlijk ook welzijnsstichting De Schoor een bewoneravond worden belegd.  


-Playworld en FairPlay spreken in-

-Playworld en FairPlay willen 5e speelhal in Almere exploiteren-

Het plan van de gemeente Almere om in het (nieuwe) stadscentrum de komst van een grote automatenhal toe te staan, heeft bij de -reeds in Almere gevestigde- bedrijven onrust veroorzaakt.

(zie ook archief 9 september 1999)  

Donderdag 9 september spraken beide bedrijven, via hun woordvoerders, de commissie 'stadscentrum' toe. Zij stellen dat de bestaande bedrijven goed met elkaar samenwerken. Bijvoorbeeld op het gebied van (klanten-)toelatingsbeleid en het in de gaten houden van zogenaamde gokverslaafden.  De woordvoerders verklaarden niet tegen concurrentie te zijn, maar wezen er op dat het -eventuele- nieuwe bedrijf gelijk de grootste van de stad zou zijn. 

Playworld en Fair Play stellen daarom voor dat zij beiden de nieuwe automatenhal gaan exploiteren, waardoor er garantie is voor continuiteit van het huidige beleid. 


  -ENFB is tegen bromfietsers op fietspaden-

-B&W Almere willen bromfietser niet op de dreven-  

Binnen de bebouwde kom kunnen per 15 december 1999 bromfietsers van de fietspaden verdrongen worden. Die zouden dan gebruik kunnen gaan maken van de gewone rijbanen, aldus een per die datum in werking treden wet.  

B&W van Almere voelen daar echter niet voor. Zij willen dat de bromfietsers gebruik blijven/gaan maken van de fietspaden. Daar voorziet de wet ook in, indien...de fietspaden te smal zouden zijn. Het gemeentebestuur vindt dat de Almeerse fietspaden breed genoeg zijn en zullen dus in een verordening opnemen dat brommers gebruik dienen te maken van fietspaden. De Eerste Nederlandse Fietsers Bond (ENFB) bestrijdt de stelling van het college en vindt de fietspaden juist te smal om ook bromfietsers te herbergen. Bovendien vrezen zij ongelukken tussen bromfietsers en 'normale' fietsers. 


-Almeerse uitvoering WVG blijft zorgen baren-

-ANGO zet Almere op de Zwarte Lijst-  

Al gedurende jaren bestaat er binnen, maar ook buiten, Almere ernstige kritiek op de wijze waarop gehandicapte Almeerders behandeld worden door de gemeente, die de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) dient uit te voeren. (onderdeel Sociale Zaken). Het Lokaal Indicatie Orgaan (LIA) dient te onderzoeken of mensen op grond van de wet voor voorzieningen in aanmerking komen.  

Noodzakelijke aanpassingen voor de gehandicapte in de woning worden bijna nooit gehonoreerd. Mensen voelen zich van het kastje naar de muur gestuurd door de ingewikkelde bureaucratie. De Almeerse afdeling van de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisate (ANGO) en de landelijke organisatie heeft Almere op de zwarte lijst gezet. De afdeling Almere heeft vele schrijnende gevallen in haar dossiers zitten. Almere wil bijvoorbeeld voor een woningaanpassing niet verder gaan dan 5200 gulden. Daarboven dient de gehandicapte zelf te dokken.  Dat lukt dus niet en mensen dienen dan te verhuizen of komen op ellenlange wachtlijsten terecht.   

(zie ook het archief 6 en 13 mei 1999....."Almeerder overvalt burgemeester Ouwerkerk met beklag over traplift")


  -Podium Grote Markt nog niet af- -

Almere heeft geen geld voor finishing touch-  

uitgaanscentrum AlmereStad met podium  

Het podium is nog niet af, maar er is geen geld om de laatste details aan te brengen. De pot die ervoor bestemd was is leeg. Dit stelde wethouder Smeeman (VVD) in zijn commissie tegenover raadsleden. Zoals tijdens het Jazz-Festival (27 en 28 aug'99) al bleek, stond het podium zo laag, dat het merendeel van de massa geen blik kon werpen op de artiesten. Dit werd door de raadsleden aan de orde gesteld. De ambtenaar, die de wethouder terzijde stond, deelde mee dat daarvoor aanpassing nodig zijn, die geld kosten. Het podium stond, volgens hem,  tijdens het Festival op 1,8 meter. Moet het hoger dan moet daar geld voor komen. Ook een hellingbaan, waarover de technische ondersteuning van de optredende artiesten apparatuur naar boven kan rijden de podiumvloer op, is nog niet aanwezig. Niet alles blijkt, in een keer, te kunnen in Almere.


-Bouwgrond in Almere duurder-

-met dank aan de gestegen huizenprijzen toucheert Almere 80 Milljoen-  

Omdat in Almere de prijs van grond gekoppeld is aan de verkoopprijzen van huizen zal er extra winst worden gemaakt op de verkoop van grond. Wethouder Smeeman (VVD) kondigde aan dat de gemeenteraad op 80 miljoen gulden extra kan rekenen om te besteden aan de ontwikkeling van de stad. Het geld wordt dus niet opgepot.   Hij kondigde aan dat het ook meer kon worden al naar gelang de ontwikkeling van de prijzen. Tijdens de begrotingsbehandeling van de raad zal dan wellicht een aantal projecten die in de zgn. 'schrapsessies' zijn komen te vervallen -voor nieuw beleid-, alsnog gehandhaafd blijven.


-Raad voor Journalistiek legt 'Fox' langs meetlat-

-scholengemeenschap 'Meergronden' haalt haar gram-

 

De Raad voor de Journalistiek heeft bepaald dat een item in het programma ZAK!  van FoxTv, niet door de journalistieke beugel kon. In het programma mochten leerlingen van Scholengemeenschap 'De Meergronden' (Almere Haven) ongezouten kritiek leveren op hun docenten. De schoolleiding vond het ongepast om tiener-leerlingen aan te zetten tot het doen van beledigende uitlatingen t.a.v. hun docenten.  

(zie ook het archief; 27 mei 1999)  

De schoolleiding laat het aan de betreffende docenten over of die, met de uitspraak van de RvJ in de hand, zich met een schadeclaim tot de civiele rechter zullen wenden.


-Ze gaan weer praten-

-praatseizoen bij D66 Almere begint ook weer-   

Na het reces is het praatseizoen weer aangebroken. Ook d66 zal zich niet onbetuigd laten. Op maandag 20 september 1999 kunt u op een algemene ledenvergadering meepraten.    

G. Boom D66-Almere   

Fractievoorzitter G.Boom zal op die praatavond eerst een inleiding houden om het gepraat op gang te brengen. Onderwerp: De bouwtaak van Almere na het jaar 2005. (plaats Sporthal Stedenwijk) Wie daarna nog niet uitgepraat is kan op donderdag 23 september 1999 praten in het praathuis 'Vila Vantuti' in Almere Haven. Onderwerp: Het jeugdbeleid in Almere. De praters in Almere boffen maar....2 keer praten in n week. Het kan niet op!


  -Openbaar vervoer Almere weer doelwit-

-treinconducteur 'licht' gewond door steekpartij-  

  personeel het haasje   

In de ochtend van 14 september 1999 is een treinconducteur in zijn arm gestoken. De spoorwegvakbond FSV heeft overleg gehad met de NS-directie. Er zullen beveiligingsmensen ingezet worden op de stations op de trajecten rond Almere.
Eerder al hebben de buschauffeurs van Connexxion eenzelfde eis op tafel gelegd....meer beveiliging in de bussen.
  (zie het archief van 2 september 1999)  

Reeds gedurende al lange tijd worden de stations en de treinen onveilig gemaakt door lieden die mensen belagen, samenscholen, drugsverhandelen en gebruiken. Het imago van Almere lijdt hieronder. Volgens de FSV heeft het 20 minuten geduurd voor de politie op de plaats delict aanwezig was. 

Burgemeester Ouwerkerk van Almere

Foto: H.Lammers

De Federatieve Spoorweg Vakbond spreekt hier vooral Almeers burgemeester Ouwerkerk op aan, omdat daar al eerder met Ouwerkerk over is gesproken. De NS-directie probeert de vinger aan de pols te houden door, vooral op de stations van Almere Buiten en het station Parkwijk in Almere Stad , ingangscontroles te houden en meer kaartcontrole uit te laten voeren.   

Het NS-personeel is ingenomen met de maatregelen die  de NS-directie genomen heeft, zodat zij onder toezicht van beveiliginsbeambten en extra inzet van Spoorwegpolitie hun werk kunnen blijven doen. De beveiligingsbeambten zullen meereizen op het traject Lelystad-Weesp en bijzondere aandacht aan Almere geven. Gezien de veelvuldig plaatsvindende agressie, ziet het er niet naar uit dat beveiligingsmensen veel tijd zullen krijgen om, bijvoorbeeld, een potje te monopolyen :-) 


Kafka, Almere 16 september 1999

Bijgewerkt: 15-09-1999

Paginaopmaak en redactie: Henk Lammers

Copyright: Almere-City (Voorheen Het Gulden Net) (Flevoland.to partner).