Almere-City (Voorheen Het Gulden Net)

Uw lokale en regionale gids op het Internet met heel veel info...

... zonder Slimme Winstoogmerken!

 

Beeldscherm 800 bij 600 pixels

 

 

Gulden NieuwsGrepen van de afgelopen week uit Almere door Kafka

18 november 1999

-PvdA-plan de mist in-

-computerplan op lange baan-

 

Het idee van de Pvda-Almere om 'minima-gezinnen' met kinderen een computer tegen lage prijs te kunnen laten kopen is verworden tot een 'haalbaarheids-onderzoek'. Dat is een mooie term voor 'op de lange baan geschoven'. De pvda opperde het plan omdat er op scholen steeds meer van wordt uitgegaan, dat kinderen thuis bij hun huiswerk, een computer (met internet) kunnen gebruiken. Het plan zou bekostigd moeten worden uit de pot 'sociale zaken'. De 'minima' zouden een renteloze lening (!) van fl. 1500,00 kunnen krijgen. De computer zou, volgens de pvda, zo goedkoop gehouden kunnen worden, door grootschalige inkoop door de sociale dienst.

De Groen Linkse wethouder van Sociale Zaken, Van Ling, speelde -afgelopen zaterdag- voor de microfoon van Almere tv. behendig het balletje door naar onderwijs. Zij, stelde dat indien er vanuit het onderwijs verwacht wordt dat kinderen thuis de beschikking hebben over een computer, de scholen er wellicht zelf voor kunnen zorgen (in een huiswerkklas bijvoorbeeld) dat daar een computer ter beschikking wordt gesteld.   Johanna Haanstra (fractievoorz. pvda-almere) nam genoegen met het 'haalbaarheidsonderzoek', dat tijdens de begrotingsbehandeling, door B&W werd toegezegd.

-Wel gehaald-

-Muzikale talenten-klas-  

Berdien Stenberg (CDA-Almere)

Het Almeerse CDA kan, voor wat betreft haar plan (een aparte talenten-klas), tevreden terugkijken. (zie ook de aflevering van 13 oktober 1999) Zoals hier, al eerder, geschreven, was het plan, dat door B. Stenberg was ingediend, bij het college van B&W niet op het lijstje verschenen. Een groot deel van de raad stond echter achter het idee van het CDA.

Wethouder A.W. Bijl (pvda) legt nog wel wat 'beren op de weg'. Zo verwacht hij dat de ouders een hogere bijdrage neertellen (in het cda-plan 1000 gulden p/j), zodat de verwachte gemeentelijke bijdrage van 40.000 gulden omlaag kan. En....de pvda-wethouder verwacht wel dat de 'talentjes' regelmatig een optreden/concert verzorgen voor de Almeerders.

De pvda-almere heeft te veel naar Zeeuws meisje geluisterd ('us bin zuuunig') of naar minister President Kok ('een broodje pindakaas is ook lekker') Aan de andere kant hoop ik, dat het niet allemaal van die 'dwarsfluit-talentjes' zullen zijn. :-)

  -Kringloopwinkel bijna klaar-

-misschien wel een 'minimacomputer': "voor weinig"-

Kringloopwinkel Kruidenwijk AlmereStad

Nu mag het pvda-plan voor 'minima'computers het niet gehaald hebben, wellicht liggen er binnenkort koopjes voor 'deze doelgroep' te wachten bij de Almeerse kringloopwinkel. Aan de Zwenkgrasstraat wordt de laatste hand gelegd aan het gebouw waar de winkel gevestigd gaat worden bij het recycling-station. De Tomingroep (werkplaats voor sociale werkvoorziening) heeft in Hilversum en Weesp al dergelijke winkels.

Het grofvuil zal door de medewerkers van Tomin 'nagevlooid' worden op nog bruikbare spullen. Deze zullen worden opgeknapt en eventueel gerepareerd en in 'pico-bello' conditie in de winkel, tegen schappelijke prijzen, verkocht worden. Alhoewel het voor de hand ligt, dat mensen met een minimaal inkomen daar hun voordeel mee kunnen doen, is de kringloopwinkel voor iedere Almeerder open. De verwachting is dat nog voor het einde van het jaar de winkel zijn deuren zal openstellen.

  -Verkeersveiligheid-

-Waaaaahaaaaaaarheeeeeeen....leeeeiheiiidt de weg, diehiiieee wij moeten gaan....?-

De Provincie Flevoland wil Almeerders die gebruik maken van de Vogelweg (bij de Groene Kathedraal, afslag van de Waterlandse weg) ontmoedigen om over die weg de polder in te gaan. (naar Dronten bijvoorbeeld). Er gebeuren veel ongelukken op deze weg(en) waarbij in de laatste jaren een 2-tal doden te betreuren waren en tientallen gewonden. De Vogelweg zal 'omgetoverd' worden tot een 'natuurweg' en op de hoogte van de Knardijk/Knarbos zal de weg om de paar meter van een kronkeltje worden voorzien, zodat de Vogelweg, als doorgaande route, voor Almeerders onaantrekkelijk wordt en gebruikt wordt waarvoor deze wegen bestemd zijn....bereikbaarheid boerderijen en landbouwbedrijven.

Enige tijd geleden hadden de bewoners aan de Elandweg (Dronten) zelf een bord geplaatst om automobilisten te waarschuwen. De wegkruising zou 'naar boven' kunnen leiden, aldus de mededeling.

-Rampenzender Omroep Flevoland-

-bange hoop in millenniumdagen-

 

omroep Flevoland in Almere

De Provincie Flevoland is begonnen met een voorlichtingscampagne over de eventuele millennium-problemen die te verwachten zijn bij de overgang naar het jaar 2000.

Onder leiding van de CvdK, Michel Jager, is een groep 'Openbare Orde en Veiligheid' tot het besluit gekomen, dat alle gemeentehuizen en ook het provinciehuis, met leidinggevende 'figuren' bezet zal zijn op het moment dat de klok de laatste seconde van het jaar 1999 wegtikt. Omroep Flevoland zal ook paraat zijn. De regionale zender is officieel de zogenaamde 'rampenzender' (let op....geen rampzender :-), waarvan gebruik kan worden gemaakt om de bevolking bij extreme calamiteiten op de hoogte te houden. Bij stroomuitval zal de zender gebruik kunnen maken van noodvoorzieningen.

Om toch de zender te kunnen besluisteren indien het tot 'noodmededelingen'  dient te komen wordt een ieder aangeraden een draagbare radio bij de hand te houden met 'verse' batterijen.

En een vers glaasje natuurlijk, en ook een vers nootje of oliebol kan dienen ter verhoging van de 'feestvreugde', terwijl echte pessimisten natuurlijk een kussensloop vol grauwe erwten en linzen bij de hand houden, voor de barre tijden, die voor ons kunnen liggen. Zelf heb ik al 30 sloffen sigaretten en de nodige flessen spiritualiŽn ingeslagen en toiletpapier natuurlijk. Vorig jaar werd ik geroepen om van het toilet af te komen (ik lijk BigBrother Willem wel), maar geen papier...dus...toen mij dat aangereikt werd was het al lang en breed 1999. Alhoewel...het had wel wat...je zelf ontlastend het nieuwe jaar 'in slingeren'. Een opgeluchte start...heeft wel wat!

-Een beetje te wild-

 

Woonmarkt Stadhuis

Kondigde wethouder A.W. Bijl (pvda) vorige week nog trots aan bij de bekendmaking van de 15 projecten "Wild Wonen", dat ook 'bescheiden inkomens' daar een 'wilde woning' konden bemachtigen omdat er prijzen gehanteerd zouden worden vanaf (!) fl. 225.000,00, valt er nu -in zijn eigen stadhuis- iets geheel anders te lezen. (zie ook de aflevering van vorige week)

Op de 'woonmarkt' in het stadhuis zijn ze duidelijk een andere 'mening' toegedaan, daarbij zonder twijfel afgaand op de marktpartijen; ......de projektonwikkelaars. De wethouder kan nog zoveel 'roepen', maar....  

Een 'appartementje' in het 'Wilde project' gebouw 'Weerspiegeling' aan de Lage vaart in Almere Buiten zou al (vanaf) fl. 400.000,00 moeten opbrengen. Een eengezinswoning volgens de gegeven prijsindicatie (zie foto) dus vanaf (!) fl. 425.000,00.

Zoals den Uyl al eens zei over de sociaal democratische gedachte dat de maatschappij 'maakbaar' zou zijn: "het zijn heel kleine marges". Maar een marge van fl. 200.000,000 kan zelfs deze sociaal democratische wethouder niet klein noemen. En wat hij onder een 'bescheiden inkomen' verstaat....?

-Referendum Digitale Stad Almere-

-welke tv-zenders kiest 'de Almeerder' in standaardpakket?- 

Voor de tweede keer in haar historie organiseerde de Digitale Stad Almere (DIAL) een digitaal referendum. In 1998 kon door de 'digitale inwoners' op een stelling over -toekomstig- burgemeester Ouwerkerk gestemd worden; dit keer had Dial gekozen voor een keuzemogelijkheid inzake het gewenste zenderpakket. Kabelmaatschappijen (UPC in Almere) zijn verplicht om 9 zenders in het basispakket aan te bieden, waaronder natuurlijk de Nationale zenders. Maar welke zenders wil 'de Almeerder' nog meer in het 20 zenders omvattende basispakket hebben. De zaak is wel aktueel, want als 'enigste' gemeente in Nederland wordt bijvoorbeeld Net 5 door UPC niet doorgegegen. Voor de uitslag van het digitale referendum surf naar : http://www.dial.nl/stemlokaal/index.html

-Dutchtown Almere-

-Almere als museum'stuk'-

In het Rotterdamse Nederlandse Architectuurmuseum (instituut)  wordt 26 november 1999 de tentoonstelling 'Dutchtown' geopend. Geheel gewijd aan Almere, wordt aandacht besteed aan de 'omtovering' van het nieuwe Almeerse Stadscentrum.

ontwerp stadsplan Almere 'gebogen maaiveld'

Het ontwerp is van de hand van Rem Koolhaas, de architect die aan het hoofd staat van 'OMA' (Office for Metropolitan Architecture).  (We leven wel in Nederland, maar het betekent gewoon Kantoor voor StadsArchitectuur). Kenmerkend voor het Almeerse ontwerp is het zogenaamde 'gebogen maaiveld' dat afloopt naar het Weerwater. Er is een hoogteverschil van centrum tot het Weerwater van 6 meter. Onder het 'maaiveld' komen 'parkeerkathedralen' met ruim 2000 parkeerplekken. Om 15.30 uur houdt, 'master', Koolhaas bij de opening van de tentoonstelling een inleiding.

 

 

-Jaarlijkse 'Politiemonitor'-

-Almeerder wil strenger optreden-

Bijna 12.000 inwoners van Flevoland zijn dit jaar telefonisch gevraagd (door buro Intomart) naar het functioneren van de politie. Maar liefst 40% vindt dat de jeugdoverlast strenger dient te worden aangepakt. Dinsdag 9 november 1999 werden de resultaten van het onderzoek door korpschef G.Horstmann bekend gemaakt. Flevoland blijkt een zogenaamde 'harde kern' van bijna 4000 'lastige jongeren' te huisvesten.

-gevoel van veiligheid-

De gevoelens van veiligheid van de inwoners blijken niet erg af te wijken van die van vorig jaar. Wijken die er ongunstig uitspringen zijn in Almere Haven: de Steiger, de Gouwen en de Wierden.  In Almere Buiten: de Molenbuurt, het Centrum, en de Bloemenbuurt. In Almere Stad staan als ongunstig bekend:  Stedenwijk, Gooise Kant, het Spanningsveld en de Waterhout.

Stationsplein Almere Stad

Ook het centrum van Almere Stad komt er in het onderzoek niet best af, voor wat betreft de gevoelens van onveiligheid. Horstmann hoop door een integrale aanpak, waarbij politie, wijkbeheer en de gemeenten samenwerken, dat de situatie zodanig verbeterd is in de 'probleemwijken', dat het volgende onderzoek in 2001 een gunstiger beeld geeft.   Verder blijkt uit het onderzoek dat Almeerders bijzonder slecht te spreken zijn over het politieoptreden in hun stad. Horstmann denkt dit te verbeteren door een grotere rol toe te bedelen aan de wijkagent.

Opm.: Almeerse 'wijkagent'??? Ik heb de m/v nog nooit ontmoet. Nog nooit de 'juut' door de wijk heen zien fietsen. Was in mijn jeugd heel gewoon. Agent -in burger-op de fiets met een zwarte bouvier er naast. Die sprak je aan als je fikkie aan het stoken was, ...als je aardappels, om te poffen in dat fikkie, uit de grond haalde op het land van boer Hottentot (bij het pontje van Snip, die je het Noordzeekanaal overzette). Die controleerde of de lamp van je fiets het deed en die je van het water wegvloekte als je zat te vissen zonder vergunning. Ach...zou hij nog leven agent Klinkenberg...uit Tuindorp Oostzaan (A'dam-N)? Hij heeft mij eens opgebracht toen ik met een voetbal iemands ruitje kapot had geschopt...naar mijn vader en moeder en...die trokken de portemonnee om de schade te vergoeden. Kom er nog eens om! Memories....'t zal de leeftijd wel zijn. En de tijd van het jaar natuurlijk!

-Wij zijn twee vrienden-

-'jij en ik'-

Zoals in de aflevering van 4 november 1999 gesteld, kwam er een overleg tussen de colleges van Amsterdam en Almere. In 1994 trad Almere uit het Regionaal Overleg Amsterdam. (ROA). Dit kostte de gemeente Almere een afkoopsom van 150 miljoen gulden. De tweede 75 miljoen is tot nu toe nooit aan Amsterdam en de andere deelnemende ROA-gemeenten betaald.

ScheltoPatijn.jpg (2616 bytes)

Patijn van Amsterdam

Ouwerkerk van Almere

Ouwerkerk liet voor de microfoon van AlmereTV weten, dat het gevoerde overleg (het eerste in jaren) tussen Amsterdam en Almere prima verlopen was. Ouwerkerk maakte bekend dat Almere ook de 2e tranche van 75 miljoen zal betalen. Dertig (30)-miljoen gaat naar de deelnemende ROA-gemeenten.

De overige 45-miljoen, waar Amsterdam zelf recht op heeft, wil Ouwerkerk proberen te laten inzetten, als 'bescheiden' bijdrag voor infrastructurele maatregelen, waar zowel Amsterdam als Almere voordeel bij zouden hebben.

Ouwerkerk liet doorschemeren dat Amsterdam op het gebied van woningbouw kansen aangeboden krijgt in het (in de toekomst) te ontwikkelen Almeerse stadsdeel Almere-Pampus.  Aan de andere kant ontwikkelt Amsterdam zich in zuid-oostelijke richting. Ouwerkerk pleitte in dit verband voor een zogenaamde 'IJmeerlijn' tussen Almere (Pampus) en Amsterdam(-IJburg).

(Worden de Amsterdammers, zowel de Almeerse als de 'oorspronkelijke' toch weer herenigd.)

PansOkt1999.jpg (4060 bytes)

R. Pans

Een van de onderwerpen die deeluitmaken van een nadere bestudering is een ondertunnelde verbinding tussen de A6 en de A9.  In het zicht van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening (min. J.Pronk-pvda) maakte ex-burgemeester van Almere, R. Pans, (pvda), in zijn huidige functie van Secretaris-Generaal van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, onlangs tijdens een toespraak tot de Vereniging Bedrijfskring Almere, bekend dat het doortrekken van de A6 naar de A9 niet op de agenda van het ministerie staat.

-Parkeernormen-

-Pans : "geen bijstelling parkeernormen"

Bedrijventerrein.jpg (10792 bytes)

Tijdens zijn toespraak tot de Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA) gaf de ex-burgemeester aan dat er geen versoepeling valt te verwachten van de parkeernormen op de Almeerse bedrijventerreinen.

Rijksbeleid is, om het aantal parkeerplaatsen bij de terreinen te beperken en zodoende het gebruik van het openbaar vervoer door de werknemers te bevorderen.

Almere is, onder het mom dat de -extra- parkeerplaatsen een push voor de werkgelegenheid zouden zijn, voorstander van het uibreiden van de parkeernorm.

gereserveerd.jpg (13056 bytes)

Pans drukte dat verlangen gedecideerd de kop in : "Almere moet niet denken dat zij de enige is, die een versoepeling van de norm vraagt. Een algemene bijstelling zit er zeker niet in".

En dan worden de weinig plaatsen ook nog voor zichzelf gereserveerd door diegenen, die vinden dat het openbaar vervoer voor hen niet gepast is.

-Almeerse leerkracht al 10 maanden zonder salaris-

-10 jaar Continuing Story: Openbaar Onderwijs maakt geen haast-

BOOalmere.jpg (8416 bytes)

 

Een Almeerse leerkracht zit al sinds eind januari 1999 zonder salaris. De leerkracht, die in een deeltijdbetrekking van zo'n 20 uur aangesteld was, wordt door de gemeente Almere ziek bevonden. De leerkracht bestrijdt dit ten stelligste. De kwestie sleept zich nu al bijna 10 jaar (!!) voort. Regelmatig staan de leerkracht en de gemeente (sinds augustus 1998 De bestuurscie. openbaar onderwijs) voor de rechtbank.

Begin jaren '90 wordt de leerkracht door Almere verplicht -tegen de zin van de leerkracht- een pensioenkeuring bij het ABP te ondergaan. Tot 2 keer aan toe beoordeelt het ABP de leerkracht, bij het basisonderwijs, niet arbeidsongeschikt. Omdat stukken door de gemeente pas na een jaar opgestuurd worden (en meer van dergelijke aangelegenheden) slepen de zaken zich voort. De leerkracht  vindt dat hij bewust de ziektewet in gehouden wordt.

Uszo.jpg (3132 bytes)

Als de leerkracht er achter komt dat hem per 1/1/1996 ongevraagd een wao-uitkering door de Uszo (uitvoeringsinstelling....voorzitter is Almeers burgemeester Hans Ouwerkerk) toegekend is, maakt hij daar bezwaar tegen. Hij acht zich immers niet ziek.

Keer op keer als bepaald werd/wordt dat de leerkracht niet ziek en arbeidsongeschikt is, komt de gemeente daar tegen in het geweer. Die schakelen keer op keer hun eigen arbo-dienst in. De leerkracht ondergaat onderzoek op onderzoek en ...onderzoek op onderzoek.

De arbodienst bepaalt (eind 1996) dat de leerkracht niet terug kan keren bij de gemeente Almere als onderwijzer en ook geen ander werk voor deze gemeente kan verrichten. In 1997 wordt door Almere een ontslagvergunning gevraagd bij de Uszo. Op verzoek van de leerkracht wordt tevens zijn -ongevraagde- uitkering tegen het licht gehouden. De uszo oordeelt dat de man niet ontslagen mag worden, omdat er gťťn sprake van arbeidsongeschiktheid is en...... bepaalt tevens dat de -ongevraagde- uitkering van de leerkracht wordt stopgezet.

De leerkracht vindt dat prima en denkt dat de gemeente wel haast zal maken met het, bij wet verplicht gestelde, reintegratieplan in dat soort aangelegenheden.

StichtingRegionaleArbodienstFlevoland.JPG (5676 bytes)

De gemeente Almere denkt daar anders over en...schakelt wederom de eigen arbodienst (Stichting  -sinds 1998- Regionale Arbodienst) in. Dezelfde dienst (van de ggd) die eind 1996 ...(zie boven), maar nu verzelfstandigd tot een Stichting maar.... wel met dezelfde artsen.

Tegelijkertijd probeert de gemeente Almere betrokken te worden bij de aan de leerkracht gegeven beschikking (door de Uszo) ten aanzien van zijn wao-(conforme) uitkering.

De gemeente Almere verliest.... zowel bij de uszo als...bij de rechtbank Zwolle. Als enige motief weet de gemeente Almere daar naar voren te brengen, dat het anders zo veel aan wachtgeld kost. Dat is blijkbaar voor de president van de rechtbank onvoldoende, want.... Almere is, volgens het vonnis, beslist geen belanghebbende partij bij de aan de leerkracht (!) gegeven beschikking van de Uszo.

Daarvan gaat de gemeente Almere in Hoger Beroep bij de Centrale Raad van Beroep (zaak loopt nog).  De leerkracht heeft er meer dan genoeg van en denkt voldoende argumenten te hebben om een zoveelste onderzoek door de Arbodienst te 'weigeren'.   Dat val niet in goede aarde bij Almere en de leerkracht verliest in 1997 zodoende -bij wijze van sanctie- een 8-tal maanden salaris, vervallen te verklaren aan de de gemeente Almere/bestuurscie. Openbaar Onderwijs.  De rechtbank Zwolle geeft echter de leerkracht, die beroep instelde, ongelijk en ook de leerkracht gaat, van dat vonnis, in Hoger Beroep. (loopt ook nog)

Op een donderdag in oktober 1998 ontvangt de leerkracht een kennisgeving van de post dat er een aangetekend schrijven voor hem is dat hij kan afhalen op het postkantoor. De leerkracht haalt het stuk op de dinsdag daaropvolgend op. Het is een oproep van de Stichting Arbodienst, die door de bestuurscie. openb. onderwijs gecontracteerd is, voor een onderzoek....op diezelfde dinsdagochtend. De leerkracht stelt onmiddellijk de gemeente (bestuurscie.) en de arbodienst op de hoogte van de samenloop der omstandigheden.

Hierna is het drie maanden stil. 

Eind december 1998 -drie maanden later- ontvangt de man vanuit de bestuurscie. Openbaar Onderwijs aangetekende brieven dat van hem uitleg gevraagd wordt waarom hij 'zonder geldige reden' die dinsdag in oktober niet op het onderzoek van de arbo-dienst is verschenen.  De man geeft per brief uitleg. Hierna wordt hij - na een hoorzitting- gestraft met stopzetting van zijn salaris ingaande februari 1999.  De leerkracht tekent bij de rechtbank Zwolle beroep aan tegen deze beslissing door het Openbare Onderwijs Almere.

Zwolle12oktober1999.jpg (17223 bytes)

 

JMaesCapra(1).jpg (5980 bytes)

 mr. J.Maes-Capra-Den Bosch

Rechtbank Zwolle 12/10/1999

De leerkracht vraagt de Rechtbank om zogenaamde 'versnelde behandeling'. Als hem blijkt dat de procesvertegenwoordiger van de Almeerse bestuurscie. Openbaar Onderwijs (de heer Maes van het buro Capra uit 's-Hertogenbosch) telkens uitstel vraagt en krijgt, spant de man een kort geding aan (in het bestuursrecht 'voorlopige voorziening').  De zitting was 12 oktober 1999.

De president van de rechtbank vond (in het gewezen vonnis) dat de leerkracht onvoldoende had aangetoond dat hij in acute financiŽle nood verkeerde. Waarschijnlijk wordt daar mee bedoeld dat hij niet 'zwaaide' met aanmaningen van de deurwaarder, dreiging dat zijn huis bij opbod verkocht zou worden o.i.d.  De kwestie...of het verschoonbaar is dat je een aangetekende brief na 3 werkdagen ophaalt van het postkantoor...zal dus later in de zogenaamde bodemprocedure beantwoord moeten worden.

Wel stelt de rechtbank in het vonnis dat de Almeerse bestuurscie. er op dient toe te zien, dat het door hen gewenste -vervolg-onderzoek zo spoedig als mogelijk (!) wordt afgerond.  De leerkracht vraagt zich zo langzamerhand af wat hier onder verstaan moet worden.

Volgens hem heeft de bedrijfs/arbo-arts al op 30 maart 1999 opdracht tot dat onderzoek gekregen en is hij in juni en oktober 1999 door de arbodienst onderzocht. Volgens de arbodienst dient er nog nader onderzoek plaats te vinden. De leerkracht is zelf aktief geweest bij de arbodienst, maar die stuurde hem onlangs een brief dat hij geduldig dient af te wachten.  Het ziet er naar uit dat de leerkracht nog geruime tijd op een 'houtje moet bijten'. Geen salaris en geen recht op een of andere uitkering. Zero, noppes, nada, nothing..dus.

De bestuurscie. Openbaar Onderwijs heeft hem in april 1999 schriftelijk (!) meegedeeld, dat zij pas...als het gehele onderzoek is afgerond zullen bepalen per wanneer zij het 'salaris' weer betaalbaar zullen stellen, afhankelijk van de medewerking die hij verleent en.....de voortgang (!) die de arbodienst in het onderzoek betracht.

Het onderzoek duurt nu al bijna net zo lang als de stopzetting van zijn salaris....10 maanden. Ook dat kan blijkbaar allemaal in Almere.

De leerkracht verwacht niet dat de bestuurscie. daar tzt. 'ruimhartig' in zal zijn en voorziet dat er nog een lange weg voor hem ligt met juridisch 'gehakketak'.

 

Tekst en foto's: Henk Lammers

Indien er aanleiding toe bestaat zal in toekomstige afleveringen worden ingegaan op de achtergronden van het geheel. Bijvoorbeeld hoe de leerkracht 'op de koffie gekomen' is in zijn contacten met 'de -Almeerse-politiek' en diverse wethouders/ex-wethouders.

Column

(zie ook in het archief de aflevering van 01 juli 1999)

 

-Hooligans-

-Rechtbank Zwolle noemt stadionverbod onrechtmatig-

De rechtbank Zwolle oordeelde dat het aan voetbalvandalen (hooligans) ontzeggen van toegang tot de voetbalstadions onrechtmatig is.

Hierdoor wordt het voor dergelijke figuren mogelijk om het stadionverbod bij de rechter aan te vechten.

De Zwolse rechtbank oordeelde in mei 1999 over deze zaak omdat hoogleraar bestuursrecht Damen ( van de Universiteit in Groningen) een rechtzaak had aangespannen tegen het Openbaar Ministerie .

Het OM stelde zich op het standpunt dat in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) zij gerechtigd waren gegevens over -veroordeelde- hooligans door te geven aan de betaald-voetbal-organisatie (KNVB), die dergelijke hooligans vervolgens een stadionverbod oplegde.

Niet terecht...volgens de rechtbank Zwolle.

'ach was 'je' maar een hooligan, dan zegt de rechtbank Zwolle....dat het wel 'kŤn'! '

Omniworld(1).jpg (18140 bytes)

Als dat maar goed gaat bij de Euro-2000-wedstrijden. En....... als het, in Almere-Poort geplande, stadion-compex 'Omniworld' maar veilig blijft....voor de hooligans.

'Bromsnor' Geert Horstmann zorgt wel voor de gevoelens van veiligheid dan.

-Auto ontploft-

-mogelijk bomaanslag in Almere Buiten-

Buiten1Maggellanes.JPG (43964 bytes)

plofauto.jpg (15892 bytes)

In de nacht van dinsdag op woensdag 17 november 1999 ontplofte in Almere Buiten een auto.  De inzittende (m) kwam daarbij om het leven.

"foto van tv.scherm Omroep Flevoland 17 nov'99" (beetje slecht beeld door de dakantenne en het slechte weer !)

De auto werd door de, gealarmeerde, brandweer in lichterlaaie aangetroffen. Gedacht wordt aan een bomaanslag. De auto kwam tot stilstand op zo'n 50 meter afstand voor het spoorviaduct op de Straat van Maggellanes. Uit sporen wordt afgeleid dat de auto 100 meter voor het viaduct tot onploffing is gekomen en daarna nog zo'n 50 meter is doorgereden.

Nader ondezoek zal moeten uitwijzen wat de oorzaak van de ontploffing is geweest.

In de uitzending van Omroep Flevoland-tv. waren beelden van de auto te zien. Hierbij is maar weinig fantasie nodig met welk een geweld de auto ontploft is.

De verslaggever begaf zich in de speculatie, dat het wel leek alsof de auto bewust tussen 2 woonwijken in tot ontploffing is gebracht (!), zodat er voor omwonenden geen gevaar zou zijn. Hierbij de suggestie wekkend, dat de auto met een zender op afstand tot ontploffing is gebracht.

Politie-persvoorlichter J.van Houten hield zich tegenover deze verslaggever op de vlakte en stelde dat hij eerst het onderzoek van de technische recherche wilde afwachten.

De uitkomst van dit onderzoek kan enkele dagen op zich laten wachten.

Een bomaanslag op een auto-inzittende komt niet zo heel veel voor in Nederland. Een geruchtmakende zaak betrof de aanslag op Rob Scholte.

(zie hiervoor ook het archief...de aflevering van 23 september 1999)

 

-Thom en Daphne-

-Almere promotie 'ten voeten uit': "Big Brothers"-

UmmelsSlim.jpg (6564 bytes) DaphneDeckers2.jpg (8304 bytes)

Thom & Daphne

Dat het programma Big Brother wellicht toch wat vervelende associaties met Almere oproept is blijkbaar ook T. Ummels, directeur van de Stichting Stadspromotie Almere, niet ontgaan.

(ik had bijna Bob&Daphne geschreven. Was een heel spannende boek, maar dat heb ik al uit)

Om toch nog iets van Almere aan het BigBrotherende kijkersvolk te laten zien, ipv. de slaapverwekkende en duffe uitzendingen van Veronica uit het 'Almeerse huisje' alleen, heeft Thom co-presentatrice Daphne (in de donderdagse uitzendingen, naast R. Wouters) mee op pad genomen.

En ook daarbij was een camera nodig, want....Thom heeft Daphne op vrijdag 12 november 1999 de leukste plekjes van Almere getoond.

Tijdens de uitzending van donderdag 18 november zullen in de late BB-aflevering, daarvan beelden te zien zijn.

Een voorproefje van wat u niet (!) te zien zult krijgen volgt hieronder. Het beeld is al wat jaartjes oud, zoals de oplettende tv-kijker kan constateren. De tijd doet wat met een mens, maar toch....hulde aan Daphne, die er niet voor terugdeinsde zich, toen, door een camera te laten 'BigBrotheren'.

daphne01.jpg (22200 bytes)

"Nou jij....Thom!!!!"

Voor meer 'gebigbrotherde' Daphne surft u naar: http://home.wxs.nl/~daphne.deckers/home.html

ligpoes.gif (5055 bytes)

Kafka, Almere 18 november 1999

ALMEERSE SPECIAL

Bijgewerkt: 26-11-1999

Paginaopmaak en redactie: Henk Lammers

Copyright 1998, 1999-Almere-City (Voorheen Het Gulden Net) (Flevoland.to partner). - Postbus 405, 8250 AE, Dronten