Almere-City (Voorheen Het Gulden Net)

Uw lokale en regionale gids op het Internet met heel veel info...

... zonder Slimme Winstoogmerken!

Gulden NieuwsGrepen van de afgelopen week uit Almere door Kafka

21 oktober 1999

-Leraar osg. De Meergronden in de fout-

-bij-schnabbelende leraar gebruikt uitspraken leerling-  

Openbare Scholengemeenschap 'De Meergronden' (oktober 1999)- Almere Haven  

Zaterdag 16 oktober 1999 verscheen in het DvA de wekelijkse zaterdag-column weer van Robert Mienstra. Deze leraar aan de osg. 'De Meergronden' verhaalt in die columns vaak van zijn overmatige drankgebruik met zijn buurman Karel. Ook is het toveren van 'vieze' plaatjes op de computer op school;  het beschrijven van de meisjes op de school waar hij werkt en het tonen van de afkeer van de gewoonten van zijn buurtbewoners, een geliefd onderwerp voor deze bij-schnabbelende leraar Nederlands. En af en toe (een heel enkele keer) probeert hij te ontroeren. Omdat het een column is dien je daar als lezer niet al te veel notitie van te nemen. Vaak is de column goed voor een (glim-)lach en dat is het dan wel.  

Anders ligt dat met die zaterdag verschenen column 'Doucheputje'. Hierin verhaalt Mienstra dat hij van een leerling van zijn klas vernomen had dat de bewoners van het Almeerse BigBrother-huis zelf helemaal niet hoeven schoon te maken. Het meisje had in de vertrouwelijkheid tussen leerling en leraar laten vallen dat oa. haar moeder daar schoonmaakte en dat de BigBrother-bewoners zelf niets hoefden te doen. Genoeg reden voor Mienstra dit gegeven in een column te verwerken en zijn column trots te eindigen met de uitroep dat je dat zo dus doet. (nieuws loskrijgen dus!)   Ach... een column. Maar groot is de verbazing als in de Gooi&Eemlander (ook die zaterdag 16/10/1999) een artikel verschijnt van de Hilversumse media-redactie.

Hierin wordt wederom als bron voor het verhaal de column van Robert Mienstra uit Almere opgevoerd. Zelfs...blijkt uit het artikel dat de media-redactie contact heeft gehad met de moeder van de leerling van Mienstra (die kon niks zeggen, want had een contract getekend dat ze niks aan de pers mocht vertellen!) Op zijn minst een opvallende kwestie. Kan een leraar dit soort mededelingen van zijn leerlingen in de klas van de school gebruiken voor zijn schnabbels, die hij als nevenverdienste uitoefent? Op de website van 'De Meergronden' ( www.meergronden.nl ) wordt nog eens ingegaan op de Fox-geschiedenis (Fox maakte tegen de zin van de school opnamen buiten (!) de school van leerlingen met kritiek op leraren) en...

...er staat bij het onderwerp 'persberichten' een waarschuwing voor de leerlingen : er zou weer een cameraploeg bij de school zijn gesignaleerd....en doe er niet aan mee beste leerling, want achteraf heb je ontzettend spijt.  

-navraag-  

Ook gebeld met.....de media-redactie in Hilversum van de Gooi&Eemlander. Jaap Timmers van de media-redactie laat weten dat Robert Mienstra persoonlijk helemaal met het verhaal naar Hilversum is gekomen en daar de tip heeft afgegeven. Timmers benadrukt dat ze diverse keren aan Mienstra hebben gevraagd of hij het echt (!) van zijn leerling gehoord had. Robert Mienstra zou dit hebben bevestigd.

Dit was voor de media-redactie het sein om Veronica met het verhaal te benaderen en over te gaan tot publicatie (zie hierboven), waarin (voor de zekerheid?) als bron Mienstra zelf wordt opgevoerd.  
Aangezien er van 'Big Brother' Mienstra zelf en zijn rector nog geen reactie is gekomen op mijn mail aan hen, neem ik contact op met de school De Meergronden.

Conrector Hank de Jong is verbaasd en weet van het hele verhaal niets af. Rectrix Passchier is met 'opfrisverlof' en Mienstra was met de mail nog niet bij hem geweest. Als ik hem uitleg dat Mienstra met het verhaal persoonlijk naar Hilversum is afgereisd en hij er toch bij stil moet staan dat contacten tussen leerlingen en leraren niet mogen ontaarden in het doorspelen van vertrouwelijke gegevens uit de thuis-situatie van leerlingen naar media, waarmee de leraar 'bijschnabbelt' op journalistiek gebied (zijn column), begrijpt de Jong wat zich heeft afgespeeld.  

Wellicht krijgen leerlingen achteraf (vgl.  het persbericht op de website van de school) ontzettende spijt dat ze met Mienstra gesproken hebben? Moeder haar schoonmaakbaantje kan er zelfs gevaar door lopen! Bovendien speelt de leraar het geheel ook nog eens als tip door aan de redactie te Hilversum . Waarschijnlijk (?) heeft hij hier ook het zgn. 'tipgeld' voor ontvangen, want waarom zou iemand 'helemaal' persoonlijk naar Hilversum afreizen met iets, dat een leerling uit zijn klas argeloos aan hem toevertrouwde. De Jong zegt toe contact op te nemen met Mienstra en nadere uitleg te zullen geven, oa. over de regels die op 'De Meergronden' gelden in dit soort zaken.  

-reactie van osg. 'De Meergronden'-  

Conrector Hank de Jong van de Meergronden liet weten de kwestie, voor zover mogelijk, te hebben uitgezocht en besproken te hebben binnen de schoolleiding.  

Hij geeft aan dat Robert Mienstra verklaard heeft de naam van de betreffende leerling/de moeder niet te hebben genoemd in Hilversum. Ook de media-redactie in Hilversum zou zulks tegenover de school verklaard hebben.  

Toch is Hank de Jong (Meergronden) verontrust dat, door de aktie van Mienstra, de media-redactie van de Gooi&Eemlander, zelf achter de naam van de moeder van de leerling is aangegaan en achterhaald heeft. Indien Mienstra zijn tip niet persoonlijk had doorgegeven was de krant helemaal niet op dat idee gekomen. Om er voor te zorgen dat er niet nog eens vertrouwelijkheden tussen leerling en leerkracht op een dergelijke manier door een bijschnabbelende leraar gebruikt kunnen worden is er met Mienstra gesproken (op directieniveau) en hem uitdrukkelijk op de risico's van zijn handelen gewezen en zijn hem de grenzen aangegeven waarbinnen hij met zijn professie binnen de school dient te blijven gezien zijn andere 'schnabbel-aktiviteiten'.  

Naschrift: dat laatste zal een hele opluchting zijn voor leerlingen die nog eens iets uit de thuis-sfeer op school laten vallen tegenover deze leerkracht. Voor ze het weten hebben ze er ontzettende spijt van, net zoals ze er spijt van kunnen hebben met televisie-ploegen in zee te gaan buiten (!) de schoolmuren, waartegen de school meent te moeten ageren.

Voor nog meer ge-'Mienstra' (zie het archief ...de aflevering van 22 juli 1999)

13 oktober 1999

-voor de muziek uit-

In haar electronische nieuwsbrief laat de cda-fractie Almere weten er voorstander van te zijn, op het gebied van museale vorming, een deel van het daarvoor bestemde geld te willen gebruiken voor individueel muziekonderwijs. En dan speciaal gericht op kinderen met op dat gebied buitengewone talenten. Van de gereserveerde gelden (186.000 gulden) voor de Stichting Kunstzinnige en Culturele Vorming (CKV) wil het CDA fl. 81.000,00 gebruiken voor een zgn. 'talentenklas' van zo'n 20 begaafde leerlingen. Dit is exclusief de eigen bijdrage van de leerlingen van fl. 1.000,00 per jaar, zo zou uit een berekening van het CKV blijken.

-onderhoud-

Het CDA-Almere maakt zich voorts druk over het aanzicht van de stad. Op vele plaatsen groeit het onkruid welig, aldus de nieuwsbrief, en ook het zwerfvuil neemt hand over hand in de winkelcentra toe. Het voorstel van het college van B&W om te bezuinigen op 'groot onderhoud' valt dan ook slecht bij deze partij. Ook de, door wethouder Halbesma (vvd) voorgestelde, bezuinigingen op het onderhoud van de wegen, kan de goedkeuring van het CDA niet krijgen.  

-Almeerse Prostitutie-

-Almere Partij wil het 'aanpakken'-

Bob Fonhof (AP)

 

Bob Fonhof van de Almere Partij wil zich met zijn partij een mening vormen, hoe in Almere het best de prostitutie kan worden 'aangepakt'. Dit naar aanleiding van het voorstel van D'66 en VVD, die er als eersten op wezen, dat het Rijk de regelgeving daarover bij de gemeenten gaat neerleggen. De Almere Partij heeft daarom een bijeenkomst belegd in kerkcentrum De Lichtboog in Almere Stad. Belangstellenden kunnen daar 25 oktober vanaf 21.00 uur met de Partij praten over de komende legale prostitutie. Klaas Wilting (persvoorlichter van de politie Amsterdam en inwoner van Almere) is aanwezig om, vanuit zijn rijke beroeps-ervaring op het gebied, vragen te beantwoorden. D'66 heeft eerder al laten weten voorstander te zijn van een zogenaamde 'tippelzone'.

-MinimaComputer-

-Pvda pleit voor 'minimacomputer'

'liever een goede tafel?'

De pvda-Almere heeft het plan gelanceerd om ook de Almeerse bijstandsgerechtigden van een Internet-computer te voorzien. Raadslid Rob Beuse (pvda) bracht het plan onlangs naar voren. Hij vindt dat ook bijstands-gezinnen of personen die inkomen hebben op het bijstandsnivo aan de informatie-maatschappij moeten kunnen deelnemen. Het gaat hem daarbij vooral om gezinnen met kinderen. De pvda vindt dat de gemeente Almere een pc-privé-project op poten moet zetten om een en ander mogelijk te maken. De kosten voor de minima zouden beperkt moeten blijven tot een fl. 1500,00 dat in vijf jaar moet worden terugbetaald. De minimacomputer-configuratie zou een cd-romspeler, een modem en printer dienen te omvatten. De pvda hoopt dat de gemeente (sociale dienst) door grootschalige inkoop de kosten per computer tot 1,5 duizend gulden kan beperken. Desnoods dient het bedrijfsleven een steentje bij te dragen. Over de telefoontikken, die onvermijdelijk met websurfen samenhangen of een abonnement op 'chello', spreekt de pvda niet.   Wie liever een goede tafel wil of zijn kapotte wasmachine, tv, vloerbedekking, matras e.d. wil vervangen kan wellicht terecht bij het plan van de Stadspartij Almere. http://welcome.to/stadspartij (alleen voor minima die al een computer hebben!) De minima boffen maar met zoveel aandacht! En er zijn niet eens verkiezingen! Het wachten is nog op GL die milieuvriendelijk vervoer voor minima wil. Maar ja...die lopen en fietsen al.

-Circus Herman RENZ doet Almere aan-

-negende circus op rij-

 Het Nationaal circus "Herman Renz" is in Almere Buiten te zien van 28 tot en met 31 oktober in Almere Buiten. Daar heeft het circus zijn tenten opgeslagen bij 'Doe Mere'. Het is de negende keer dit jaar dat een circus Almere aandoet. De gemeente Almere wilde het circus liever niet zien in Almere Stad en heeft daarom het circus een standplaats in Almere Buiten toegewezen. Het circus Herman Renz gaat terug tot het jaar 1911. Herman Renz zelf en zijn vrouw Diane zijn de grondleggers van het huidige moderne circus Renz. Ten gevolge van een kool-monoxide-vergiftiging (een defecte kachel) kwam het echtpaar in 1996 om het leven. Het circus Herman Renz hecht er aan te benadrukken niets uitstaande te hebben met het circus 'Renz Berlin'. Dat circus kwam onlangs slecht in de publiciteit vanwege vermeende kinderarbeid.

-Crematorium begraafplaats Almere Stad-

-ontwerp van architect De Bruin-

Het ontwerp voor een crematorium van architect Pi de Bruin is bij de omwonenden van de begraafplaats in Kruidenwijk (Almere Stad) 'in goede aarde gevallen'. Het geheel, dat grotendeels uit glas bestaat wordt ingegraven in een aarden terp (kunstmatige verhoging in het landschap). Rond het creamtorium zal een gracht gegraven worden. Veel bewoners vinden het nog steeds 'onverteerbaar' dat er in hun wijk een creamtorium komt. De bewoners kunnen nog wel bezwaar maken tegen de verleende bouw- en  milieuvergunning. Vooral dat laatste zat een aantal bewoners, in verband met schadelijke uitstoot, hoog. Het verbranden van menselijke resten gaat gepaard met nogal wat uitstoot, bestaande uit diverse chemische verbindingen. Filters in de schoorsteen (een van de twee pyramide-achtige bouwseltjes op het dak) dienen dat tegen te gaan.  

De oven voor het verbranden van stoffelijke overschotten zal gestookt worden op propaangas. Daarvoor zal een flinke propaangastank nodig zijn. In Almere Stad lopen geen gasleidingen (stadsverwarming). De bouw van het crematorium zal tussen de 1 en 2 jaar in beslag nemen en de ingebruikname is afhankelijk van de bezwaar- en beroepschriften die door een aantal bewoners ongetwijfeld zal worden ingediend.

-Burgemeester Ouwerkerk in Oekraïne-

-Nederlandse bedrijven zien niets in de ex-Sovjet-republiek-  

Onlangs was Almeers burgemeester Ouwerkerk te gast in de ex-Sovjet-republiek, waar hij de burgemeesters daar een 'lesje' gaf in democratisch besturen. De Oekraïne staat op het punt failliet te gaan; de economische toestand is rampzalig en het Iternationale Monetaire Fonds (IMF) staat nu niet direct op goede voet met het land. Voor Ouwerkerk geldt waarschijnlijk 'zuerst kommt die Moral und dann dass Fressen".  

Nederlandse bedrijven denken daar wat anders over en draaien dat om. Zij gelastten de Holland Expo in de hoofdstad Kiev onlangs af, vanwege de ronduit beroerde economische situatie in het land en de daarmee gepaard gaande weinige belangstelling vanuit Nederland om zich in Kiev te presenteren.

-UPC 'overwinnaar' in strijd om S-band-

-Helmer Koetje grijpt niet door-

Het, in Hilversum gevestigde, Commissariaat voor de Media, onder voorzitterschap van Helmer Koetje, zal niet met sancties dreigen als UPC haar zenderindeling op de kabel wijzigt. Door deze wijziging zouden de Regionale Omroep Flevoland en de Lokale Studio Almere televisiezenders naar de zgn. S-band verdwijnen. Probleem hierbij was dat oudere toestellen de S-band niet kunnen ontvangen. Het tegen borgkosten van fl. 75,00 beschikbaar stellen van een kastje dat het probleem zou verhelpen was voor de betreffende omroepen en de Provinciale en Lokale politiek niet aanvaardbaar. Zij dienden een klacht in bij het CvdM. De 'media-waakhond' vindt het handelen van UPC (vroeger Telekabel, en daarvoor Casema) niet de schoonheidsprijs verdienen, vanwege het feit, dat UPC de betrokken partijen, waaronder de kijkers, voor een voldongen feit probeerde te plaatsen. Toch mag UPC, weliswaar maanden later dan gepland, haar gang gaan. UPC acht de nieuwe indeling nodig om ruimte op de kabel vrij te maken voor telefonie en internet over de kabel.

-Chello bakt er niet veel van-

-UPC levert slechte service bij internet over de kabel-

Met een kabelmodem zou je veel sneller over het internet surfen dan met een gewoon telefoonmodem. Dat is wat Chello (fl. 89 p/m), de dienst van UPC, beloofde. Het bedrijf wordt overstelpt met klachten over die snelheid, die vaak te wensen overlaat. Veel abonnees van het eerste uur ondervinden vaak veel dode uren, waarin er helemaal niet gesurfd kan worden. Zo bleek onlangs uit het Tros-consumentenman-programma 'Radar'. En als dan ook nog de klaaglijn (eufemistich vaak 'helpdesk' genoemd) ook nog eens de telefoon niet opneemt is de boot aan. UPC/Chello zegt toe, dat die abonnees hun abonnementsgeld -gedeeltelijk- terug kunnen krijgen. Veel chello-abonnees hebben het zekere voor het onzekere genomen en hun gewone ISP aangehouden die nog communiceert via de analoge telefoonlijn. En niet ten onrechte, zoals uit de vele ongemakken waarop Chello zijn klanten 'trakteert', blijkt. 

Chello-gebruikers kunnen zich voor teruggave van het abonnementsgeld wenden tot Chello Als het tenminste werkt en bereikbaar is.

-In de fik-

-ex-werknemer Themis beschuldigt Hoos-  

Eef Hoos voor de camera van Omroep Flevoland  

Eef Hoos, voorzitter van de Stichting Themis (vakbond voor -ex-gedetineerden) woonde dinsdag 12 oktober 1999 de strafzitting in Zwolle bij van zijn ex-werknemer, die er van verdacht werd het pand van de vakbond in Almere in mei dit jaar in de as te hebben gelegd. De ex-werknemer bekende de brand te hebben gesticht, die het pand van Themis in de nacht van 19 mei 1999 totaal vernielde. Omstanders verklaarden toen eerst een luide knal te hebben gehoord, waarna er brand ontstond. De hele voorpui van het pand knalde er uit.  

De ex-werknemer van Hoos raakte daarbij gewond. De man vloog zelf in de fik en brak zijn arm op diverse plaatsen, met welke kwetsuren hij zich die nacht bij het Flevoziekenhuis in Almere meldde. Hoos zelf werd door Justitie (zijn eigen verleden in aanmerking nemende) als verdachte gezien en in juli van dit jaar in voorlopige hechtenis genomen, maar later weer op vrije voeten gesteld. Hoos heeft inmiddels een schadevergoedings-procedure tegen het Openbaar Ministerie in gang gezet.  

De Officier van Justitie stelde in zijn requisitoir dat het aannemelijk was dat de verdachte (de ex-werknemer van Hoos) die nacht niet alleen bij het pand aanwezig was geweest. De OvJ ging verder uitgebreid in op het verleden van voorzitter Hoos zelf (o.a. een bomaanslag op ex-wethouder Adri Duyvestein van Den Haag). De verdachte zelf verklaarde dat hij de brand gesticht had in opdracht van Hoos. Voor de camera van Omroep Flevoland ontkende Hoos zulks. Hoos ging nog een stapje verder en beschuldigde het Openbaar Ministerie er van achter de brandstichting te zitten. De advocaat van de verdachte pleitte voor onmiddellijke invrijheidsstelling van zijn cliënt. Uitspraak van de Rechtbank volgt eind oktober.   (zie ook het archief...de aflevering van 20 mei 1999)

-Nog een fik-

-Project doet naam 'eer' aan-

Resten bouwkeet bouwbedrijf Moes

De voortgang van de bouwwerkzaamheden in Almere Haven aan het Project "Privilege", waarover wij vorige week nog berichtten, heeft grote vertraging opgelopen. Het lijkt wel of de naam van de woontoren 'Sirene' zijn naam eer wilde aandoen in de nacht van donderdag op vrijdag 14/15 oktober 1999. De sirenes lieten over Almere Haven hun gehuil luid en duidelijk horen, toen de brandweer op weg was naar het project waar de keet van de directie in lichterlaaie stond. Ook het onderkomen van de bouwvakkers ging in vlammen op. Alle bouwtekeningen, kleding , en de totale administratie, ging verloren. De schade loopt in de vele honderd-duizenden guldens, nog afgezien van de tijd dat de bouw bij gebrek aan geschikte werkkleding en tekeningen geruime tijd stil ligt.  Zo zitten de zogenaamde 'werkvoorbereiders' zeker de komende maand met de handen over elkaar heen. Volgens de politie is de brand aangestoken.

-Ouwerkerk legt ware ziel bloot-

-de Clown spreekt zich uit-

Vorige week viel hier te lezen, dat sommige 50-jarige-huwelijks-jubilarissen het heel jammer vinden dat Ouwerkerk niet meer persoonlijk, namens de gemeente Almere het bruidspaar komt feliciteren. Toch vallen er ook heel andere geluiden te vernemen. Zo blijkt uit de zogenaamde "tafel van 5" (Dagblad van Almere) dat sommige deelnemers, aan dat panel in de krant, Ouwerkerk een "hork van een vent" vinden. En...." Ouwerkerk is net een kat die kopjes geeft; hij doet aanminnig maar zijn ogen staan on-minnig". Een andere deelnemer aan het panel stelt: " Ik vind Ouwerkerk een figuur die ongelukkig overkomt. Met dat gedoe in Groningen vond ik hem ook zielig. Ze hadden hem hier (in Almere) gewoon nooit moeten aannemen".  

Ouwerkerk zelf heeft in zijn commissie Alg.zkn. laten weten zichzelf net een Clown te voelen op felicitatie-bezoek; zeker met zijn ambtsketen om. Hij vertelde de fractievoorzitters het zat te zijn middenin een braspartij of een polonaise terecht te komen. En...dan werd hij ook nog eens aangesproken door familie van het bruidspaar als....'de verre neef'. Wel wil Ouwerkerk nog een uitzondering maken voor 60-jarige huwelijksfeesten.

Column

Niet alle fractievoorzitters zijn blij met het voornemen van het College om geen bezoeken aan gouden-huwelijks-partners meer af te leggen. Heleen Visser (GL) wil een poule samenstellen van raadsleden die het leuk vinden om te doen. Ouwerkerk wenste ze alvast veel succes en 'plezier'.   In het kader van de emancipatie-gedachte (in goede handen bij GL-Visser) vind ik het zo'n gek idee nog niet. Is weer eens wat anders dan een mannelijke domme August. Die wordt dan vast en zeker aangesproken als de 'verre nicht'!

-"Ne me quitte pas"-  

Ik ga ze donderdag-avond allemaal weer eens beluisteren. Vanaf het ouderwetse vinyl met tikken en kraakjes en al. * So long, Marianne (Leonard Cohen); *Leaving on a jet-plane (John Denver); *And I love her (The Beatles); *Makin' Whopee (Ray Charles); *You don't bring me flowers (Barbra Streisand); *What now my love (Nana Mouskouri); *Waiting for you (Incredible String Band); *Till we meet again (Tim Hardin); *Maria (uit de film West Side Story); *Goin' my way (Magna Carta); *I can't get no Satisfaction (The Stones); *Bookends en ook Bye Bye Love (Simon&Garfunkel);*Going, going I'm gone (B.Dylan)... enz, enz. De collectie is bijna eindeloos.   Ik vraag me af of die 'handige' Ruud op zijn gitaar gaat spelen als een van beiden pleite gegaan is. *"When my guitar gently weeps" (G. Harrison) bijvoorbeeld en ook .....heel toepasselijk zal Ruud wellicht een nummertje van The Byrds inzetten ..*"I'll feel a whole lot better now your'e gone".   Of bij dit laatste nummer Bart.... of Sabine zal meezingen is de vraag. Wellicht barst die wel spontaan uit in: "Ne me quitte pas" (J. Brel). Ook heel toepasselijk.

 Kafka, Almere 21 oktober 1999

ALMEERSE SPECIAL 

Klik hier voor ons verslag van de gemeentedag in Almere op 25 september 1999


Bijgewerkt: 25-10-1999

Paginaopmaak en redactie: Henk Lammers

Copyright: © Almere-City (Voorheen Het Gulden Net) (Flevoland.to partner).