Almere-City (Voorheen Het Gulden Net)

Uw lokale en regionale gids op het Internet met heel veel info...

... zonder Slimme Winstoogmerken!

Archief van eerder verschenen GuldenNieuwsgrepen uit Almere

Internet centraal op gemeentedag 25 september in Almere

De beheerder van de Almeerse nieuwsgroepen 'Stad van de vrijheid', Eric de Hont ( rechts) laat zich informeren door medewerkers van de Slimme Gids

Meer nieuws over de gemeentedag van 25 september 1999 in het stadhuis van Almere, alhier op donderdag 30 september 1999

Foto: Henk Lammers

Foto: Henk Lammers

Almere niet op het monopolybord

Alhoewel Almere niet door Hasbro op het monopolybord zal worden opgenomen, maakte burgemeester Ouwerkerk na de prijsuitreiking bekend, dat daar een "Slimme" oplossing voor gevonden was......3 stickers die op het bestaand monopolyspel gebruikt kunnen worden. De drie gewonnen inzendingen : Evenaar (Almere Buiten), Hollywoodlaan (Almere Stad) en Sluiskade (Almere Haven) zullen zo toch op het (privé-) monopolybord 'vereeuwigd' worden.  

Gulden NieuwsGrepen van de afgelopen week uit Almere door Kafka

23 september 1999

- Almere 'krijgt' een WereldMuseum-

-1 miljoen voor onderzoek naar de haalbaarheid-

Toekomstige 'Skyline' aan het Weerwater "Stadscentrum Almere"  

Als het aan het College van B&W van Almere ligt, krijgt Almere in 2004 een museum voor "niet westerse kunst". Cultuurwethouder A.W. Bijl (pvda) verwacht dat de gemeenteraad in oktober 1999 akkoord zal gaan met het voteren van een bedrag van één miljoen gulden om te onderzoeken of een dergelijk museum in het toekomstige nieuwe stadshart, aan het Weerwater, kans van slagen heeft.  

Volgens Bijl moet het een museum met internationale allure worden. Nog afgezien van een, aan te leggen museumcollectie, zijn de bouwkosten beraamd op zo'n 40-miljoen. Het moet volgens de plannenmakers geen statisch museum worden maar 'interactief'. De plannen zijn nog niet zo ver gevorderd dat hier al inhoud aan gegeven is op papier.   

Kleibeeld van Ousmane Sow (Senegal)  

Er moet gedacht worden aan moderne-niet-westerse kunst. Deze hedendaagse niet westerse kunstenaars staan de laatste jaren volop in de belangstelling. Te denken valt hierbij aan Ousmane Sow (Senegal) die in 1998 een succesvolle (openlucht-) tentoonstelling had in Parijs. Op de foto ziet U een van de beelden van Ousmane (scène uit de slag bij Little Big Horn) tentoongesteld op de Pont d'Arts in Parijs.  

Fotografie: "Cable Beach" van fotograaf Bamako (Mali)  

Ook fotografie van niet-westerse hedendaagse fotografen zou in de Almeerse collectie opgenomen kunnen worden. De gemeente Almere wil niet alleen met dit museum internationaal de aandacht gaan trekken maar vindt het ook belangrijk om te weten of Almeerders zelf interesse hebben in een dergelijk museum. Voor Almeerders zou het niet bij een eenmalig bezoek moeten blijven, maar een terugkerend 'ritueel' in hun leven moeten zijn.  Als werktitel voor het, door MAB ontwikkelde, project is -voorlopig- gekozen voor "Wereldmuseum".


-Begraafplaatsen-

-stadsdeel Almere Buiten krijgt eigen begraafplaats-

 

Begraafplaats Almere Stad  

In het kader van het Almeerse beleid dat ieder stadsdeel zijn eigen begraafplaats moet krijgen, zijn onlangs de voorbereidingen getroffen voor het inrichten van een begraafplaats in Almere Buiten. Toen eind 1997 de begraafplaats in Almere Haven zijn volledige capaciteit dreigde te bereiken besloot de gemeente dat daar alleen nog 'Havenaren' begraven mochten worden.  

Een overleden politie-man uit Almere Stad viel de 'eer te beurt' als eerste begraven te worden op de begraafplaats van Almere Stad. Midden in een, niet afgebakend, terrein aan de rand van de Kruidenwijk lag er plotseling een vers graf; temidden van een wandelgebied en hondenuitlaatplaats. 

In de Almeerse gemeenschap bracht dat toen veel commotie teweeg. De begraafplaats in Stad kent een minder steriel karakter dan bijvoorbeeld die in Haven.  

 

begraafplaats Almere Haven  

Parel   

De begraafplaatsen in Almere zijn sinds begin 1999 geprivatiseerd. De nieuwe begraafplaats in Buiten komt te liggen tussen de Molenbuurt en de Seizoenenbuurt. Deze nieuwe begraafplaats zal aan 1200 overledenen plaats bieden en moet in 2002 gebruiksklaar zijn. Zoals de officiële berichten luiden moet de Buitense' begraafplaats een 'parel voor de regio' worden. 


-Windbuilen vinden elkaar-

-NUON hoofdsponsor Stadspromotie Almere-

+ + =

(Wind-)zakken  

De energie-maatschappij voor o.a. de Provincie Flevoland, NUON, heeft waarschijnlijk geld over en...weet geen goede bestemming voor het geld te vinden.  

Groot is de verontwaardiging in Almere dat Nuon, (in Almere 'Nu off' geheten), hoofdsponsor is geworden van de, aan de gemeente Almere gelieerde, Stichting Stadpromotie Almere (SSA). Men vraagt zich af of de energieprijzen niet omlaag kunnen. De Almeerder voelt er niet veel voor om, via de de maandelijkse energierekening, bij te dragen aan een Stichting die infantiele programma's als Big Brother (VOO) omarmt als zijnde 'technologisch vooruitstrevend'.   

Foto: Henk Lammers

Thom Ummels  

Thom Ummels (D'66), voormalig 'voorlichter' van de gemeente Almere en nu directeur van de Stichting Stadspromotie Almere (SSA) is -samen met John de Mol- (EndeMol)  de grote initiator achter het programma 'Big Brother'. Hij hoopt daarmee Almere 'op de kaart te zetten' als stad die de modernste technologie -spiedende camera's-  omarmt. Ook de NUON doet dat (technologie inzetten) , blijkens haar oproepen aan de stroom-consumenten om meer milieu-vriendelijke (wind-)energie af te nemen.  

Op de internetsite van NUON wordt zelfs duidelijk gemaakt dat dit het (versneld) afsmelten van de poolkappen kan doen voorkomen/vertragen.  Gezien deze doelstelling is de vraag of het hoofdsponsorschap door Nuon, van SSA, die doelstelling wel dichterbij zal brengen. Het is niet aannemelijk dat Veronica voor het programma Big Brother gebruik heeft gemaakt van de 'milieuvriendelijkste energiebronnen' om van geestelijke hygiëne nog maar te zwijgen.  

De voorzitter van de Werkgevers Vereniging Midden Nederland (B.Gijsberts) zet zijn vraagtekens bij het geheel. Als tegenprestatie voor het sponsorschap zal SSA een vermelding opnemen van NUON in een uitkrant, die door SSA zal worden uitgegeven. De voorzitter van de Werkgeversvereniging stelt: " Als wij iets sponsoren willen we als ondernemer rechtstreeks contact met degene(n) die door ons gesponsord wordt/worden. En dan niet door tussenkomst van zo'n bureautje als de Stichting Stadspromotie Almere. Waarvan akte!


  -Bibliotheekbus-

-Bibliotheek Almere Buiten houdt groei niet bij-

De capaciteit van de bibliotheek in Almere Buiten houdt de groei van het stadsdeel niet bij. Het filiaal is te klein geworden. Om de nood te lenigen zal een rijdende bibliotheek (een bibliobus) de 'leesgragen' onder de schoolgaande jeugd (en ook volwassenen) van 'leesvoer' voorzien.  

Cultuurwethouder Arie Willem Bijl (pvda) verwacht dat de bibliotheekbus in elk geval nog wel een aantal jaren in Buiten zal moeten rondrijden om de leeshonger te stillen. Of, na de opening van een nieuwe bieb in Almere Buiten, de biblio-bus deze service zal blijven verlenen is onbekend. Bij een groot blijvend gebruik van de bus is Bijl daar wel een voorstander van. Zowel volwassenen als kinderen kunnen gebruik maken van de rijdende leesservice.

-Busje komt zo-  

De leesbus staat ieder vrijdag van 10.00-13.00 uur bij de A&P (super) aan de Regenboogweg en aan de Jarenweg (Plusmarkt) van 13.45 - 15.15 uur. Verder van 15.30 - 17.00 uur in de Seizoenenbuurt aan het Ridderspoorpad. De service strekt zich  - behalve jeugd-en 'volwassenen'literatuur- uit tot de multimedia, zoals cd-roms.


Burgemeester Ouwerkerk 'omarmt' Amsterdam

-"Almeerse gemeenteraad maakt indruk, maar....-  

Een besluit van de Amsterdamse gemeenteraad....dat maakt pas indruk in Den Haag, volgens Hans Ouwerkerk (pvda); burgemeester van Almere. Begin jaren '90 stapte Almere uit het ROA (Regionaal Overleg Amsterdam) en keerde daarmee terug in de moederschoot van de Provincie Flevoland.   

(zie daarvoor ook de aflevering in het archief van do. 9/9/1999: "Ouwerkerk quotes")  

Door deze escapade werd Almere voor een bedrag van fl. 150.000.000,00 "schatplichtig" aan het ROA. De eerste 75 miljoen is bijna afbetaald. De 2e tranche van fl. 75.000.000,00 probeert de gemeente Almere te ontlopen. Ouwerkerk noemt nu Amsterdam een 'stevige bondgenoot'.  

Almere zal volgens Ouwerkerk (pvda) en wethouder Smeeman (VVD) ook na 2005 tweeduizend (2000) woningen per jaar blijven bouwen. Omdat Almere vond dat zij door het Rijk maar slecht bedeeld werden waren er plannen om dat aantal terug te brengen naar 'slechts' 1000 woningen per jaar.

Flevoziekenhuis Almere

Almere wil, bij een bouwtaak van 2000 per jaar,  dan wel in aanmerking komen voor voorzieningen , waarbij te denken valt aan een (uitbreiding van het) ziekenhuis, werkgelegenheid, infrastructuur e.d. Ouwerkerk wil, eventueel, ook de tweede 75 miljoen afhankelijk maken van de bouwinzet van Almere (om de problemen op het 'oude land' mede op te lossen). Ook speelt een rol, dat Almere een gewilde vestigingsplaats is voor bedrijven en dat ook steeds meer onderwijsinstellingen belangstelling voor Almere tonen. Het niet volledig benutten van de bouwcapaciteit van Almere, zou de werkgelegenheid geen goed doen.  

mevr.G. Ouwerkerk   

De vrouw van Hans Ouwerkerk zei het, in een interview, al eens : 'Hans heeft een geheel eigen wil'.  Vlak nadat Ouwerkerk als burgemeester benoemd was liet hij al weten de opstelling van Almere (slechts 1000 woningen na 2005) niet sterk te vinden.  

Indien Almere 2000 woningen per jaar blijft bouwen, zal Almere uitgroeien tot de grootte van de stad Utrecht. (225.000 inwoners.)


Eef Hoos

- Almeerse privé-detective kent daders bomaanslag op Rob Scholte-  

Eef Hoos die in Almere activiteiten ontwikkelt met zijn Stichting 'The Mistake', en nu actief als privé-detective, zegt te weten wie de daders zijn van de aanslag op Rob Scholte.

In mei 1999 brandde het onderkomen van de vakbond voor gedetineerden in Almere, The Mistake, als gevolg van een bomaanslag, uit.

(zie het archief...de aflevering van 20 mei 1999)

Hoos heeft zelf 7 jaren in de gevangenis gezeten; o.a. wegens het plegen van een bomaanslag op de Haagse wethouder Adri Duyvestein (pvda).

Onlangs zocht Hoos de publiciteit met zware kritiek op Justitie. Hij verwijt het Openbaar Ministerie laksheid in het opsporen van de daders van de bomaanslag (1994) op kunstenaar Rob Scholte. Scholte verloor door de bomaanslag (met een bom in zijn auto), beide benen. Er gaat een theorie dat de bom eigenlijk bedoeld was voor advocaat Hammerstein, die in de buurt van Scholte woonde.

Rob Scholte

Scholte heeft vaak zelf detectives in de arm genomen om te achterhalen wie er achter de aanslag zat/zaten. Hij beschuldigde ook vroegere 'vakbroeders' uit de kunstenaarsgroep waar hij deel van uitmaakte.

Hoos beweert (in samenwerking met Scholte) onderzoek te hebben verricht en te weten wie de daders zijn. Hij beweert ook dat Justitie de daders kent, maar dat die er belang bij hebben dat de daders onbekend blijven, omdat de daders criminele politie-informanten zouden zijn, die vanwege Justitie bescherming genieten.

Vanuit Almere zei Hoos, dat hij de daders niet zal 'verlinken'. Dat kan hij ook niet, wil hij het vertrouwen, als voorman van de vakbond voor gedetineerden, niet verliezen. Toch, zo beweert Hoos, zal hij de komende tijd telkens 'een stukje van de puzzle', bekend maken. Aan het eind, als de puzzle compleet is, zal een ieder duidelijk zijn, wie de daders zijn, aldus Hoos.

Naast het programma 'Big Brother' wordt hiermee wellicht een ander 'aardig' tijdverdrijf geboren vanuit 'het Almeerse'.

Rob Scholte bevestigde dat hij Hoos als privé-detective in de arm had genomen. "Met boeven vang je boeven", aldus Scholte. Politievoorlichter Klaas Wilting (woonplaats Almere) van de Amsterdamse politie liet weten niets met de huidige onderzoeksresultaten van Hoos te zullen doen. "Als de heren met een plausibel verhaal komen, zullen we er pas weer naar kijken", aldus Wilting.


Big Brothers' choice

-opgerot uit Almere: "Your'e OUT-  

 

vlnr.: Maurice, Sabine, Ruud, Karin, Bart, Tara, Willem, Bianca en Martin zullen vanuit Almere laten zien hoe je iemand de groep uitgooit.   

"Iet wiet waait is eerlijk weg" Wie??? deze donderdag 'uur van de waarheid' voor??? Uit Almere/Almere uit... waar het allemaal kan!  

http://www.veronica.nl/bigbrother/  


 -Koopzondag Almere 19 september 1999-

-groot succes-  

Ondanks de opdringerigheid van een groepje 'autohaters', die zondag 19/9/1999 uitgeroepen had tot auto'loze' dag, is de koopzondag in Almere een groot succes geworden.  

'Autohaters' bijeen op Meeresteinkade Almere 19/9/1999

Geheel links Ruud Pet (Groen Links Almere)  

Terwijl winkelend Almere zich op deze zondag prima vermaakte en met de auto het stadscentrum bezocht kwam een groepje 'autohaters', die deze auto'loze' zondag propageerde, bijeen op de Meeresteinkade, alwaar zij voor het gemotoriseerd verkeer geen enkele hinder opleverde. Terwijl zij een 'groenevingerfietskaart' overhandigden aan burgemeester Ouwerkerk, vermaakte het winkelend publiek zich uitstekend dat, na de broodnodige inkopen, met een  'blij dat ik rij gevoel',  huiswaarts keerde.   

liever de auto   

Tot de volgende koopzondag in Almere, waarbij u voor het vervoeren van grote aankopen dan het beste wederom de auto kunt pakken.


-Oeucumenische s.g. "Het Baken" scoort het best-

-jaarlijks kwaliteitsonderzoek scholen 1999-  

Het jaarlijkse kwaliteits-onderzoek onder scholen is ook dit jaar (1999) weer door het 'Dagblad Trouw' gepubliceerd. Roermond en Almelo voeren de lijst met de beste scholen aan.

Almere scoort met scholengemeenschap 'Het Baken' (AlmereStad) veel beter dan gemiddeld. De leerkrachten van deze scholengemeenschap lieten weten trots te zijn op deze resultaten.  

1151 scholen maar liefst werden met de zogenaamde 'kwaliteitskaart' onder de loep genomen. 'Het Baken' scoort voornamelijk zeer goed in de havo. 'Het OostVaardersCollege' (AlmereBuiten) scoorde in het mavo-onderzoek een toppositie.  

Onlangs nog 'waagde'  het bestuur van het Openbaar Onderwijs Almere het, om kritiek te leveren op beide bijzondere (niet openbare-) scholengemeenschappen.

(zie daarvoor het archief...de aflevering van 9 september 1999 : 'Openbaar Onderwijs Almere haalt opnieuw uit" )  

Dan maakt zo'n kwaliteits-resultaat voor deze, door de 'openbaren' bekritiseerde, scholen natuurlijk veel goed. Zowel "Het Baken" als "Het OostVaardersCollege" feliciteren wij met deze goede resultaten in het landelijke kwaliteitsonderzoek van 1999.


-Cees van Bemmel voorgedragen-

-nieuwe voorzitter VBA-

Op 10 november 1999 kiest de Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA) een nieuwe voorzitter. De huidige voorzitter van de VBA (V.Sprenkels) houdt er na 5 jaar mee op. Natuurlijk zal Van Bemmel de voordracht aanvaarden. Dat levert voor hemzelf ook de 'brood'nodige contacten op. De VBA heeft meer dan 600 leden en is daarmee de grootste bedrijfskring van geheel Nederland.  Van Bemmel ziet het als zijn belangrijkste taak bij de VBA om de externe relaties te onderhouden en uit te breiden en daarmee de werkgelegenheid in de stad Almere te stimuleren.

Van Bemmel zal als ex-wethouder (VVD) in Almere en tegenwoordig directeur bij het bouwbedrijf Van Wijnen geen gek figuur slaan als de nieuwe voorzitter van de VBA. Uit het verwerven van de bouwopdracht voor het Almeerse kasteel (als wethouder zijn idee) voor zijn huidige bedrijf (Van Wijnen) blijkt, dat hij over 'externe' contacten genoeg beschikt. In de café's en op de terrassen wordt er dan ook vaak over hem gesproken als 'Cees Van Wijnen'.


-Smeeman uit kritiek-

-ondernemers stadscentrum Almere schieten te kort-

Wethouder voor o.a. het stadscentrum H. Smeeman (vvd) uitte onlangs in een uitzending van de plaatselijke Almeerse tv. (Studio Almere) kritiek op de horeca-ondernemers aan de Grote Markt in Almere. Hij vond dat ze het lieten afweten na diverse festivals. De mensen liepen na afloop een beetje met hun ziel onder de arm, omdat de horeca voor onvoldoende uitnodigende terrassen had zorggedragen, aldus Smeeman. Ook werd er onvoldoende (geen) gebruik gemaakt van het podium, dat ook de ondernemers ten dienste staat. Smeeman liet doorschemeren meer inspanningen te verwachten van de zgn. City-manager W.C. Woudenberg (ex-wethouder d'66).  Die diende daarover meer in overleg te treden met de uitbaters van diverse lokaliteiten aan de Grote Markt.

Woudenberg was zelf een van de organisatoren van het onlangs gehouden 'BierFestival'. Ook hij verscheen voor de camera's van Studio Almere. Uit een samenspraakje met interviewer Joop Visser bleek dat het bierfestival aan Woudenberg niet voorbij gegaan was.

Zo erg als van de onlangs overleden ex-minister van financiën (Van der Stee) na een interview gezegd werd dat hij duidelijk 'boven zijn Steewater' was, kan niet gesproken worden. Maar Woudenberg liet Joop Visser wel weten zo snel mogelijk naar zijn bed te willen na afloop van het bierfestival. Tsja....dan heb je ook helemaal geen terrassen meer nodig.


-Vereniging Bedrijfskring Almere-

-Prinsjesdagontbijt-  

Drs. T. de Zwaan (voorzitter raad van bestuur van de ABN-AMRO-bank) voerde op het, door zijn bank en de VBA georganiseerde 'Prinsjesdag-ontbijt', in Almere het woord.  

Het ontbijt werd voor ondernemers en politici georganiseerd in restautant 'Atlantis' (bij bushalte 'het oor') in Almere.

Het ontbijt werd 'voorgezeten' door presentator Gerrit van der Kooy (Tros; politiek café).   Het was echt een onderonsje in Almere van behoudende ondernemers en politici. VVD'ers waren volop in de meerderheid, terwijl ook een pvda'er als Joop Lammerts van Bueren (ex-pvda-wethouder.....het werd hem te leuk) en Luuk Kroes van de eenmanspartij 'Stadspartij Almere' acte de presence gaven.

De Zwaan (abn/amro) stelde dat het kabinet te veel uitgaf aan de 'sociaal zwakkeren'. Volgens hem was het beter overschotten eerst te besteden aan het verlagen van de staatsschuld (op dit moment zo'n fl. 33.000,00 per hoofd van de bevolking).

 

Ook, de beoogd, voorzitter van de VBA, Cees van Bemmel (vvd)  stelde dat het beter zou zijn om wat te sparen en er voor te zorgen dat er nog wat "vet op de botten zit" als er slechtere tijden aanbreken.  

Bibi de Vries (vvd)  

Opvallend was de sneer die presentator Gerrit van der Kooy uitdeelde aan het Almeerse 2e kamerlid voor de VVD, belast met fiscale aangelegenheden, Bibi de Vries.

Die durft hier haar gezicht niet te laten zien....Zoveel heeft ze niet gedaan voor Flevoland en al helemaal niks voor de infrastructuur in de stad Almere", aldus van der Kooy.


-Crisisopvang leger des heils Almere-

-geen plek blijft onbenut-  

 

Het Leger des Heils in Almere denkt er over om de opvang voor 'dak- en thuislozen' uit te breiden van 25 naar 30 plaatsen. In totaal hebben meer dan 80 mensen gevraagd om een plaatsje in de opvang en....gekregen in de afgelopen paar maanden. Van alle hulpvragers is 50 % jonger dan 25 jaar. Dat klopt ook wel met het huidige beeld, dat steeds meer jongeren in de provincie Flevoland moeite ondervinden in hun dagelijks bestaan.   

Bij de rechtbank Zwolle is het aantal jongeren, dat voor de balie moet verschijnen, wegens een ontsporing, in rap tempo aan het toenemen.   Volgens het Leger des Heils ligt aan de toegenomen hulpvraag/nachtopvang in toenemende mate een ontwrichte gezinssituatie ten grondslag. Een jongere kan natuurlijk niet eindeloos aan de gang blijven met het doen van een beroep op 'vrienden' voor onderdak. Dat het wel degelijk om een Almeers probleem gaat blijkt daaruit dat meer dan 50 % van de opvang benut wordt door Almeerders. De rest is afkomstig uit Flevoland en slechts een enkeling uit bijv. A'dam.


-Zaterdag 25 september 1999 uniek schouwspel in Lelystad-

-Batavia vaart uit naar Sydney-  

Batavia   

Foto: H.Lammers

Het -nagebouwde- VOC-schip "De Batavia" vertrekt om ongeveer 14.00 uur vanaf de Bataviawerf in Lelystad voor de reis naar Sydney (Australië). O.a. vice-premier Jorritsma (vvd) zal daarbij aanwezig zijn. Het onder leiding van bouwmeester Vos gebouwde schip zal in Sydney dienst doen als "Holland House" voor de deelnemende Nederlandse atleten aan de Olympische spelen.  

Onder de aanwezige toeschouwers worden diverse 'presentjes' verloot. Zo zijn er twee vliegtuigtickets te winnen met daaraan gekoppeld een verblijf van een week in een van de beste hotels in Sydney. En bovendien worden er nog vele andere prijzen verloot (o.a. kleuren tv's en een jaarabonnement op de veerdienst van Flevo Ferries).  

Lelystad wil niet op het monopolybord, maar.....daar gebeurt het wel....zaterdag 25 september 1999!!!


-Dial is vvd-aangelegenheid-  

Mieke Velsink  

Na het aftreden van Marien Vlug (zie ook archief 9 september 1999) als voorzitter van de Stichting "Dial" is er nu een nieuwe voorzitter; Mieke Velsink. Op de vernieuwde homepage van Dial wordt dit bekend gemaakt; "Mieke Velsink kent haar pappenheimers", zo staat daar te lezen. En eindelijk bekent Dial dan ook kleur....De VVD.  

In haar introductie, op de homepage van Dial, wordt ook nog ingegaan op de reden waarom Mieke Velsink een EX-wethouder is van de stad Almere.  

(zie o.a. daarvoor ook het archief van do. 1 juli 1999 ...Mieke Velsink : "Ik huilde mee met de wolf in het bos")  

Als tweede VVD'er wordt op de homepage de maatschappelijk aktieve EX-vvd-wethouder Cees van Bemmel in het zonnetje gezet. Cees van Bemmel is ook voorzitter van de Stichting Triatlon en beoogd voorzitter van de VBA. Voor de Stichting Triatlon deed Mieke Velsink de afgelopen tijd wat pr-werk.  

De twee zijn blijkbaar goede bekenden van elkaar en van Dial gebleven.  

 

Naar verluidt speelt de e-mail-affaire nog steeds in Almere. Een leerkracht heeft de mailwisseling met Velsink ingebracht in een procedure bij de rechtbank in Zwolle.  

 'Beste Cees'   

Uit deze mailwisseling zou blijken dat ook Cees van Bemmel toen ter tijd (reeds ver voor het gedwongen aftreden van Velsink en zijn eigen aftreden !!!!) op de hoogte was van de mailerij met de betreffende leerkracht. 

Zo zou Velsink aan hem gemaild hebben (toen de leerkracht aan Velsink meedeelde dat hij een rechtzaak gewonnen had): "Gefeliciteerd ..ik zal het onmiddellijk aan Cees doorgeven".  

Voorts betoogt de leerkracht bij de rechtbank dan ook, dat Velsink niet als privé-persoon met hem/haar correspondeerde maar als vertegenwoordiger van de gemeente Almere.  

Dit zou duidelijk uit de mails blijken als Velsink aan de leerkracht schrijft : "Zo gauw wij als gemeente er ten aanzien van de financiën uit zijn....."  

De leerkracht heeft zijn zgn. "conclusie van repliek" die hij bij de rechtbank indiende aan Mieke Velsink doen toekomen. (per mail !!! en de ontvangst is bevestigd)  

.....wordt ongetwijfeld vervolgd...daar er nog diverse rechtzaken tussen de leerkracht en de gemeente Almere lopen. Zo zit de leerkracht weer eens zonder salaris sinds februari 1999.  

Kafka, Almere 23 september 1999


Bijgewerkt: 25-09-1999

Paginaopmaak en redactie: Henk Lammers

Copyright: © Almere-City (Voorheen Het Gulden Net) (Flevoland.to partner).