Almere-City (Voorheen Het Gulden Net)

Uw lokale en regionale gids op het Internet met heel veel info...

... zonder Slimme Winstoogmerken!

 

Gulden NieuwsGrepen van de afgelopen week uit Almere door Kafka

28 oktober 1999

  -Buurt wil Stichting Themis weghebben-

-bedreigingen-

Eef Hoos

In beeld via Omroep Flevoland

Eef Hoos, de directeur van de Stichting, die als vakbond opkomt voor de belangen van (ex-)gedetineerden is van plan tot herbouw over te gaan.

Hij wil zijn aktiviteiten uitbreiden tot een soort pension voor ex-gedetineerden die nog geen dak boven hun hoofd hebben, na hun detentie-tijd.

Pand Stichting Themis na bomaanslag

Het, in mei dit jaar, door een bomaanslag verwoeste pand van de Stichting Themis in Almere, staat er nog steeds troosteloos uitgebrand bij.  

(zie ook het archief...de aflevering van 21 oktober 1999)

De bewoners van het Murenepad (Waterwijk-AlmereStad) zien dat niet zitten en maken zich zeer ongerust over een eventuele hervatting van Hoos' aktiviteiten met zijn Stichting, in hun straat.  

Hoos heeft bij de bewoners nl. een 'briefje' in de bus gedaan, waarin hij stelt dat de bewoners nog nooit last van zijn Stichting hebben gehad. Hoos vergeet voor het gemak, dat er in de straat een zware bomaanslag op het pand van de Stichting heeft plaatsgevonden. De bewoners zijn bang dat er weer iets dergelijks gebeurt en dat er 'onschuldige' slachtoffers zullen vallen.  

Hoos stelt voorts in zijn info-brief dat hij zijn achterban nauwelijks in bedwang heeft kunnen houden om een van de omwonenden 'een lesje te leren' die zich, niet naar de zin van Hoos en de zijnen, heeft uitgelaten in de media (oa. dagblad De Telegraaf)  

De bewoners spreken van bedreiging en intimidatie door Hoos.  

Hoos heeft de bewoners uitgenodigd om tekst en uitleg te geven. Wel, zo verklaarde hij, is hij stellig van plan zijn aktiviteiten aan het Murenepad te hervatten en dat zulks binnen de regels ook kan. Hij voelt zich hierin gesteund door burgemeester Ouwerkerk, die zulks voor de tv. van Omroep Flevoland, ook verklaarde. Mochten de bewoners de resten van zijn pand willen opkopen, dan is daar volgens Hoos over te praten. Met de opbrengst zal hij zich dan elders vestigen.

-Ouwerkerk-quotes-

-gemeenteraad Almere saai, scholen niet veel soeps-

Wie deze afleveringen regelmatig volgt weet dat Almeers burgemeester Ouwerkerk regelmatig goed is voor, op zijn minst, 'opvallende uitspraken' van tijd tot tijd. In een interview dat hij onlangs afgaf aan de slimme-gids-almere, maakt Ouwerkerk van zijn hart geen moordkuil. Of hij zich er geliefd mee maakt moeten anderen maar beoordelen.

Recente Foto van Hans Ouwerkerk

* Over de gemeenteraad van Almere zegt Ouwerkerk dat hij (!) er weinig door wordt uitgedaagd. Hij vindt dat er te weinig gebeurt. Het is saaiheid troef. De raadsleden luisteren slecht naar elkaars argumenten en de bezoeker op de publieke tribune zal zich vast afvragen: "Is dit het nou?". Dat vindt Ouwerkerk geen beste reclame voor de stad Almere.

* Hij is verder blij, dat de gemeenteraadsvergaderingen (om die redenen) niet integraal door bijvoorbeeld een omroep als Omroep Flevoland op de tv. worden uitgezonden. Van dat soort uizendingen zegt Ouwerkerk (in het Almeerse geval) te zullen gruwen!

* De gemeenteraadsleden zijn te oud, vindt Ouwerkerk. De gemiddelde leeftijd ligt te hoog. Er zit weining jeugdig elan bij.  

* Ouwerkerk wil de jeugd via het World Wide Web betrekken bij de politiek, zodat zij wellicht wat meer belangstelling voor het raadswerk krijgen. Laat ze van achter hun computer maar vragen stellen, zodat de gemeente Almere daar direct via het www. op kan reageren. Wat dat betreft hoeven we, volgens Ouwerkerk niet veel van de scholen te verwachten. Wat die aan Staatkundige Vorming doen, noemt Ouwerkerk niet veel soeps.

Naschrift: 'Kafka' heeft via het www. een vraag; 'Hoe lang denkt Ouwerkerk nog burgemeester van Almere te zijn?'

  -Marokkaans ontmoetingscentrum in Almere Haven-

-bouw schiet 'lekker' op-

Ontmoetingscentrum Marokkanen Almere Haven

Veel bewoners zagen het niet zitten .... dat 'gebouwtje' op dat 'grasveldje', zoals projekt-wethouder voor Haven, R. van Ling (GroenLinks) het placht uit te drukken. Bovenstaande maquette is door een van de schoolwerf-bewoners gemaakt om toen hun bezwaren kracht bij te zetten in diverse procedures, die ze -ook voor de rechtbank- verloren.  

Dat het inderdaad niet om een 'gebouwtje' gaat, maar om een fors bouwwerk, dat uiteindelijk twee verdiepingen hoog moet worden, tonen bijgaande foto's. Ter oriëntatie...links van het centraal gelegen, te bouwen ontmoetingscentrum, op de maquette-foto (linksboven), de patatzaak waar de, onlangs overleden, Almeerder Henk de Clerck (eerste inwoner van Almere) begon met een viszaak.

(Zie ook het archief...de afleveringen van 10 juni en 15 juli 1999)  

  -Paviljoen Lumièrepark-

-Duitse kunstenaar verwerft opdracht-

Lumièrpark aan het weerwater -rechts en boven: de Filmwijk in Almere Stad-

Carsten Höller

Vrijdag 22 oktober 1999 werd in de Paviljoens in Almere Stad bekend gemaakt dat van de Duitser Carsten Höller, het ontwerp is gekozen voor een kunst-paviljoen in het Lumièrepark

Carsten Höller is in Nederland geen onbekende kunstenaar. De in 1961 te Brussel geboren kunstenaar heeft, in 1997, in Utrecht -in het Centraal Museum- een expositie gehad. De titel van die expostie was "Geluk". De museum-bezoekers konden toen via allerlei apparaten 'het geluk' vinden. Oa. in een baarmoederhut, een aquarium waar je je hoofd in kon steken en nog veel meer andere 'kunstjes'. Uw berichtgever is onmiddellijk naar zijn buren Marco&Petra gerend en heeft zijn hoofd in hun aquarium gestoken. Spaarde een shampoo-beurtje uit, maar....geluk???  

Een ander onderdeel van de Utrechtse tentoonstelling in 1997 was "Pigeon-flight". Höller liet toen een duif los van de Utrechtse Dom met een camera omgebonden. De museumbezoekers konden via een beeldscherm meegenieten van de duikvlucht van de duif. Ook kon toen, dat heet kunst (!), via de camera een audio-visueel-beeld aanschouwd worden van een boomtop, waar de duif een tussenlanding had gemaakt. Tsja........ Naar verluidt is de duif later verwerkt in een duivenpastei. Kunst is nl. vergankelijk.  

Carsten Höller

-ontwerp voor paviljoen Lumièrpark-

-Ontwerp Paviljoen Lumièrepark-

Het verkozen ontwerp is geheel transparant (glas). Het publiek kan, om zich te vergapen aan een deel van de kunstcollectie Almere, zich toegang verschaffen via een neerlaatbare, eveneens transparante, trap. Het paviljoen zal een oppervlakte hebben van ongeveer een grote huiskamer....zo'n 35 m2. Carsten Höller heeft zijn creatie geen naam gegeven. Ik zou willen voorstellen : "Duiven(poep)droom"....; "Glazenwassersdroom" is eventueel ook nog een mogelijkheid. En voor bepaalde types zal het, onder de glazen trap gaan liggen, wellicht een voyeursdroom tot leven brengen. Het ontwerp is te bewonderen in de Paviljoens aan de Odeonstraat in Almere Stad tot 2 januari 2000. http://www.achk-depaviljoens.nl

-Run River Run-

-per januari supersnelle verbinding AlmereHaven/Huizen-

Met dit soort schepen, River Runners genaamd, zal 'Aquanet' (Tisset/Connexxion) een veerverbinding gaan onderhouden tussen Almere-Haven en Huizen. De veerdienst zal per januari 2000 van start gaan.

De River Runner kan een snelheid halen van zo'n 42 km/u, maar zal over het Gooimeer de snelheid beperken tot een kleine 37km/u. De bv. 'Aqualiner' zal in opdracht van Aquanet de veerdienst gaan exploiteren. Het streven ligt op 120.000 betalende passgiers per jaar, die ervan verzekerd moeten kunnen zijn, na een waterreis van 25 minuten, een goede aansluiting te krijgen op het verdere openbaar vervoer. De kosten van een vervoerskaartje zullen op zo'n fl. 4,25 voor een 'enkeltje' liggen; moet er nog een fiets mee, dan komt daar fl. 1,25 bovenop. Aquanet ontvangt van het Rijk een subsidie van zo'n 3 miljoen gulden voor het initiatief. Daarbovenop ontvangt de rederij een Rijksbijdrage per kaartje, zoals dat ook het geval is bij het overige openbaar vervoer.

-Almeerse bibliotheken grijpen er naast-

-geen geld voor uitbreiding/vervanging collectie-

bibliotheek almere-haven

De Almeerse bibliotheken hoeven er niet op te rekenen dat zij hun collectie boeken, naslagwerken en cd-roms kunnen uitbreiden. Dat is voor de tweede keer. Na het verhogen van het 'bieb-geld' en het invoeren van lidmaatschapsgelden voor jeugdigen een beschamende vertoning van de diverse raadsfracties. In de commissie financiën (wethouder Halbesma-vvd) lieten diverse fracties weten het voorstel van B&W niet te zullen steunen. Vorig jaar had B&W ook een voorstel ingediend om de collectie op 'nivo' te brengen. Ook toen liet de raad weten daar niks in te zien.

PvdA en VVD hebben dit jaar weer laten weten daar geen geld voor over te hebben. Ook het GPV/SGP/RPF zijn, wat dit betreft medestanders van de VVD en Pvda. Deze partijen zullen ook denken....'het was een mooi boek, maar wij hebben het al uit'.

-Opknapbeurt Almere Haven loopt vertraging op-

-maatschap wil geld zien van gemeente-  

De panden op de begane grond aan de Sluiskade (havenkom Almere Haven) blijken te zijn opgekocht door een maatschap waarin Makelaardij Van Westrhenen, een ex-ambtenaar van de gemeente Almere en rederij Tisset, participeren.  

'Petite Pigalle'

De welstandscommissie van de gemeente Almere heeft de verbouw-plannen van de onderste appartementen aan de Sluiskade afgekeurd. Dit is voor projekt-wethouder (Rita van Ling-GL), die verantwoordelijk is voor de plannen om van 'het waterfront' van Almere Haven een gezellige boel te maken, een flinke tegenvaller.  

Panden Sluiskade-Havenkom AlmereHaven

Van Westrhenen heeft aan zijn huurders laten weten, dat hij zelf niet van plan is om voor de exploitatie-strop van zo'n 8-ton op te draaien. Ook heeft hij zijn horeca-huurders laten weten, dat de gemeente Almere niet van plan is om in de 'strop' bij te dragen.

Huurder C. Weistra, die met zijn croissanterie 'Petite Pigalle' nu nog als enigste, in een van die panden zit, (naast reeds bestaande horeca verderop) liet voor de camera van Omroep Flevoland weten zich 'genaaid' te voelen.

In dezelfde uitzending liet wethouder Van Ling weten, dat de panden geen eigendom van de gemeente zijn.

De laatste panden zijn pas midden september 1999 in 'handen gevallen' van de maatschap. Reeds een week later op 24 september liet de maatschap zijn brief aan de (toekomstige-) huurders uitgaan met een beschuldigende vinger richting gemeente.  

Weistra sprak voor de camera uit, dat het de gemeente geld zal kosten, dat in de zakken zal vloeien van de projektontwikkelaar/maatschap. Door het 'slimme' handelen van de maatschap ziet het er naar uit dat met belastinggeld van de burger bijgedragen zal moeten worden aan een project van 'vrije jongens'.  

Dat krijg je met ex-topambtenaren die van de gemeente overstappen naar het bedrijfsleven. Je ex-baas een poot proberen 'uit te draaien', daar lijkt het nog wel het meeste op.

-Weg-promotie wegdek A27-

-7000 wegfanaten-

Zondag 24 oktober 1999 had de Stichting Stadspromotie Almere zo'n 7000 bezoekers zo gek gekregen om op het wegdek van de A27 allerlei capriolen uit te halen.

Stunten op de A-27

Optreden country-linedancers

Vanaf medio december zal de nieuwe aansluiting op de A6 voor automobilisten komend vanuit het "Hilversumse" toegankelijk zijn, waardoor de gevaarlijke Waterlandse weg enigszins ontlast zal worden van in ieder geval het verkeer richting Lelystad.

Vanwege dat heugelijke feit werd op het nieuwe asfalt een feestje gevierd.

De aangeboden aktiviteiten liepen uiteen van bungeejumpen, karten, mountainbiken, een hamburgertje eten en een pilsje drinken (taxi naar huis was niet beschikbaar) en ook was het mogelijk met een helicopter het nieuwe zwarte -de polder doorsnijdende- lint vanuit de lucht te bewonderen.

Ondanks het weinig uitnodigende weer kwamen er toch nog 7000 bezoekers op de A27-dag.

Een steltloper in de regen.... :-(

  -Opbrengst MS-loop op record-

-145.000 'pietermannen'-  

Rens van Grinsven, organisator van de 8 en 9 oktober gehouden MS-loop in Almere Haven kan tevreden terugkijken. Met een opbrengst van 145.000 gulden is het record van vorig jaar (120.000) overschreden. In totaal heeft de opbrengst van 11 edities van dit evenement nu 1 miljoen hondderduizend gulden (1,1 miljoen) opgebracht. Grote bijdrag dit jaar was zo'n 30.000 gulden van bekende gezichten uit 'omroep-land'. De opbrengsten van de MS-lopen worden aangewend om onderzoek te doen naar de slopende spier-aandoening Multiple Sclerose.

(zie ook de aflevering in het archief...van 14 oktober 1999)  

"Vraag het aan Lia"

-liggen zo uw problemen?-  

De secretaresse van burgemeester Ouwerkerk heeft, middels een ingezonden brief in het Dagblad van Almere, de verkeerde berichtgeving inzake het bezoeken van 50-jarige huwelijkskandidaten aan de orde gesteld. De ingezonden brief beslaat maar liefst een hele kolom. Ze heeft er duidelijk werk van gemaakt. Omstandig legt ze uit, dat het nooit een traditie is geweest om die bruidsparen te bezoeken. Slechts als de mensen er prijs op stelden. En....dan kwam, volgens Lia Remkes, niet de burgemeester maar.... een wethouder. Ouwerkerk zou alleen de 60-jarige-huwelijken hebben bezocht. En..., volgens Lia, blijft dat ook zo. Het zijn dus de wethouders, die er geen zin meer in zouden hebben. Volgens Lia, vindt ook het hele college van B&W (!!!!) in een tijd met zoveel echtscheidingen het een prestatie (!!!) als de 50 jaar wordt gehaald. Over het gemelde feit, dat Ouwerkerk zich op deze feestjes met zijn ambtsketen om, net een clown voelt, spreekt ze met geen woord.  

Het ziet er dus naar uit, dat de 'voorlichting' van de afdeling 'communicatie' door de bestuurs-secretaresse Lia Remkes wordt overgenomen. Het kan alleen maar beter op dat gebied, dus het initiatief van Lia..... dat zeker valt toe te juichen. Ik persoonlijk ben dan benieuwd of Lia ook vindt dat Ouwerkerk er als een clown uitziet met zijn ketting om.  

-wie is Lia?-

Lia is de secretaresse van het gemeentebestuur. Dat is ze al lang. Wie nog eens aandachtig kijkt naar het promotie-filmpje van de gemeente Almere (ondersteund door 'getwinkelier' van Sylvia Samson) ziet op een gegeven moment 3 'vrouwtjes' de was ophangen (ooooh het was een wonder boven wonder). Lia is de meeste linkse in beeld, ...dacht ik. Mocht ik het fout hebben, kunnen we hier vast een 'voorlichtende' ingezonden brief van Lia verwachten. Want....Lia...."She knows best".

-Klaas Wilting licht voor-

-Tippelzone D66...slecht idee-

  Bob Fonhof - Almere Partij  

Bob Fonhof en zijn 'Almere Partij' lieten zich, zoals we vorige week al schreven, voorlichten over de mogelijheden van prostitutie in Almere, nu komend jaar door de Rijksoverheid die vorm van broodwinning wordt vrijgelaten. Gemeenten kunnen dus hun eigen regels stellen. Tippelzones, Bordelen, Raamprostitutie, Schandknapen, Escorts...het zijn allemaal zaken waar de gemeenten zich over dienen te buigen. Volgens de gemeentewet regelt de gemeente haar eigen 'huishouding'; dus kunnen gemeenten via hun Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) materiële wetjes maken, die een en ander regelen.  U wist het misschien niet, maar in Almere is bijvoorbeeld een wetje van kracht, die het tot een verboden aktiviteit maakt om in de nacht met een potje gluton of prit-stift over straat te gaan. En u kunt daar dus, bij overtreding, een heuse boete voor opgelegd krijgen.

Klaas Wilting, Almeers inwoner en persvoorlichter bij de Amsterdamse politie, liet Fonhof en de toehoorders weten, dat het de 'voorkeur' verdient geen tippelzones toe te staan, zoals bepleit door de Almeerse D'66'ers. Dergelijke zones zijn volgens Wilting slecht in de hand te houden en zijn een broedplaats voor criminaliteit; o.a. drugs- en vrouwenhandel. Wel adviseerde Wilting de gemeente Almere om beleid te maken. Zonder prostitutie-beleid zou er van controle nauwelijks sprake kunnen zijn. Ook mèt regelgeving (daar mogen bordelen wel en daar niet) zou er al sprake zijn van een grote aanslag op de politie-capaciteit, laat staan als er ongecontroleerd her en der ongereglementeerd prostitutie bedreven zou worden.

Voor de microfoon van Omroep Flevoland-televisie verklaarde Fonhof, na de voorlichtingsbijeenkomst, dat het wellicht een goed idee was om met de gemeenteraad een bezoek aan diverse 'lokaliteiten' te brengen, zodat men inzicht in de 'handel' krijgt.   De gemiddelde leeftijd van de gemeenteraadsleden ligt volgens burgemeester Ouwerkerk 'te hoog'. (zie elders in deze aflevering) Mocht het voorstel van Fonhof overgenomen worden, lijkt het mij voor de hand liggen dat er of van gemeentewege viagra-pillen verstrekt worden of dat er 'onder de tong'-pilletjes verstrekt worden tijdens de 'tour'. Voor de vrouwelijke raadsleden hoop ik dat er een tourtje 'male-escort' aan 'vastgeplakt' kan worden. Deze toevoeging is om te voorkomen dat ik weer eens voor 'male-chauvinist-pig' wordt versleten.  

column: http://home.wish.net/~kafka/bordello.htm  

-Poezenboot-

-neen, niet dus...geen pussy...wel poezen-

De Stichting 'de Poezenboot' Amsterdam, staat sinds kort definitief onder bestuur van de Almeerse Marjan Mendes. Reeds geruime tijd was er strijd tussen twee 'richtingen' na het overlijden van de voormalig voorzitster van de stichting. De penningmeester benoemde een dag voor het kort geding, waarin Mendes het bestuur over de 'nalatenschap' opeiste nog even vlug een nieuw, hem welgevallig, bestuur. Mr. Orobio, fungerend president van de Amsterdamse rechtbank wees alle eisen van Mendes toe, temeer daar er verdenkingen tegen de penningmeester waren van verduistering van Stichtingsgelden. Tot een nieuw bestuur benoemd is zal de Almeerse Mendes met twee bestuursleden het wel en wee van zwerfpoezen behartigen. Mijn poes Kafka maakte bij het horen van het goede nieuws voor zijn minder fortuinlijke broeders en zusters in A'dam een rondedansje rond mijn (!) etensbordje.

-VVD Provincie Flevoland wenst invloed op Omroep Flevoland-

-wie betaalt bepaalt-

James Purvis-VVD

Statenlid James Purvis (VVD) wil dat er vanuit de Provinciale politiek meer invloed uitgeoefend kan worden op de Regionale Omroep Flevoland. Wie betaalt moet ook kunnen bepalen is zijn uitgangspunt. Sinds de Provincie Flevoland de omroep subsidieert mag daar ook wel wat politieke invloed tegenover staan, zo laat het liberale Staten-lid weten. Zijn standpunt vond een warm onthaal bij de Flevolandse Pvda en GPV/RPF-fractie.  

James Purvis was tot een paar jaar geleden theaterdirecteur bij het Almeerse theater 'De Metropole' en directeur van de gemeentelijke afdeling Kunst&Cultuur. Vanwege zijn malversaties met onkostenvergoedingen diende de VVD-er in Almere op te stappen. Ook een kwestie van 'wie -ten onrechte- betaalt...bepaalt'.

-Laatste nieuws voor intellectuelen-

-Kip is boos-

Een aantal afleveringen geleden heeft Sabine een kip uitgescholden voor 'kutkip'. Op zich een mooie alliteratie, maar de kip heeft zich onder behandeling moeten laten stellen van een dierenpsycholoog. Wij troffen de kip onlangs strijdvaardig aan en die schijnt er weer helemaal bovenop te zijn. De kippen hebben een vakbond opgericht die hen van dergelijke openbare aanvallen op hun kippenziel dient te vrijwaren. Onder de naam "Chicken Revenge" gaan zij in de aanval.

"Als dit nog eens gebeurt gaan wij over tot een eierleg-staking en zullen we de blote basten die hier maar overal onbeschaamd rondlopen niet ontzien", zo liet 'boze kip' weten. Bovendien hebben de kippen inspraak geeist bij de nominaties. Het schijnt dat over deze eis druk overleg gevoerd wordt tussen de Stichting Stadspromotie Almere en Veronica.        

 Kafka, Almere 28 oktober 1999

ALMEERSE SPECIAL

Klik hier voor ons verslag van de gemeentedag in Almere op 25 september 1999

Bijgewerkt: 30-10-1999

Paginaopmaak en redactie: Henk Lammers

Copyright: © Almere-City (Voorheen Het Gulden Net) (Flevoland.to partner).