Gulden Nieuwsgrepen uit Almere van 6 mei 1999

donderdag 6 mei 1999

Gulden Nieuws-grepen uit Almere van de afgelopen week door Kafka

"Kleine meloenen in Almere als lachertje afgedaan"  

Onderzoek onder groentenboeren in Almere naar de voorkeur van klanten voor kleine meloenen heeft hilariteit veroorzaakt onder de plaatselijke groentenboeren. Volgens een Engels onderzoek zouden (vrouwelijke) klanten een voorkeur hebben voor kleine meloenen. De onderzoekers beweren, dat vrouwelijke klanten aan hun borsten denken als zij meloenen uitzoeken in de winkel. En aangezien kleine borsten in de mode zijn (Pamela Anderson liet onlangs haar borsten verkleinen) zouden de kleine meloenen de winkel uitvliegen en de grote blijven liggen. Groentenhandelaren in Almere doen het onderzoek af als grote onzin.  

"Jonge socialisten in Almere willen van theater de Metropole een jongerencentrum maken"

  'nieuwbakken Almeerse wethouder A.W. Bijl'     

De afdeling van 'de jonge socialisten in Almere' wil dat het theater de Metropole een bestemming krijgt voor jongeren. In het jaar 2002 zal er een nieuw theater in het centrum van Almere-Stad gereed zijn. De jonge socialisten hebben de nieuwbakken Almeerse wethouder Arie Willem Bijl (pvda) op de hoogte gebracht van hun wensen. Volgens de socialistische jongeren is er weinig te beleven in Almere voor jongeren. Onlangs klaagden de Marokkaanse jongeren in de plaatselijke Almeerse pers nog hun nood. De Marokkaanse jongeren stelden zelfs dat als zij nog langer gediscrimineerd worden en als er niet iets specifieks voor hun doelgroep gedaan wordt, de Almeerse gemeenschap ergere rellen te wachten staan, dan in Amsterdam Osdorp geweest zijn. Volgens de jonge socialisten dient het gemeentebestuur van Almere het ijzer te smeden nu het heet is. Wethouder Arie Bijl liet zich door de plaatselijk tv. verleiden tot een confrontatie met zijn jonge achterban, maar...hield zich met politieke diplomatie op de vlakte.  

"4 mei 1999 leidt tot onenigheid tussen Almere Partij en Stadspartij Almere"  

     Zelfs op dodenherdenking blijven de A.P en de S.A. hun onderlinge vetes uitvechten.   Bob Fonhof (fractievoorzitter van de Almere Partij -3 zetels- in Almere) beklaagt zich erover, dat hem door Luuk Kroes (fractievoorzitter van de eenmans-fractie S.A. in Almere) tijdens de stille tocht de doorgang belet is. Luuk Kroes is lid van het 4/5-mei comité. De Stadpartij Almere is een afsplitsing van de Almere Partij. Bij de laatste verkiezingen was deze afsplitsing weinig succesvol, terwijl Fonhof zijn Almere Partij naar 3 zetels voerde.  

"Boze burger dringt door tot kamer burgemeester Ouwerkerk"  

   "Burgemeester (links) Ouwerkerk (Almere) verrast door de heer vd. Zee"  

De onlangs doorgevoerde strenge beveiliging van het stadhuis in Almere heeft jammerlijk gefaald. De heer van de Zee wist deze week door te dringen tot de kamer van burgemeester Ouwerkerk om zijn beklag te doen. De Almeerse burgervader (pvda) was onaangenaam verrast en wilde dat vd. Zee direct zijn kamer zou verlaten. Het dreigde zelfs tot een handgemeen te komen. De heer vd. Zee toonde zich een doorzetter en wist met de burgemeester overeen te komen, dat hij zijn problemen a.s. vrijdag 7 mei 1999 met de eerste burger van Almere kan bespreken. Deze problemen hebben te maken met een geweigerde vergoeding voor een traplift in het huis van vd.Zee, wiens gehandicapte zoon daar dringend behoefte aan heeft. De Almeerse ambtenaren stellen zich op het stanpunt, dat de familie vd. Zee vrijwillig uit den Bosch is verhuisd naar Almere. In den Bosch had de familie een aangepaste woning met traplift. Die hebben zij vrijwillig verlaten. Almere weigert derhalve de woning aan te passen. Reeds lange tijd is er veel kritiek op de uitvoering van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) door het Almeerse bestuur.  

"Sluipverkeer op Vogelweg doorn in het oog van de Provincie"  

Het provinciebestuur van de prov. Flevoland houdt a.s. woensdag 12 mei 1999 een informatie-bijeenkomst. Hierop komen diverse mogelijkheden aan de orde om de wegen op het grensgebied tussen Zeewolde en Almere veiliger te maken. Vooral het sluipverkeer door de polder over de Vogelweg zorgt voor ongelukken. Ook de Adelaarweg en de Spiekweg worden in de plannen betrokken.    

"Podium op Grote Markt in Almere door Sylvia Samson ingewijd"  

 'podium Grote Markt Almere Stad'      

Het podium op de Grote Markt is op Koninginnedag voor het eerst gebruikt. Onofficieel weliswaar. Sylvia Samson, de zangeres van het AlmereLied, zong haar liedje dat ook vaak te horen is geweest in de uitgezonden promotie-spots op de televisie. Het permanente, verrijdbare, podium is door de Almeerders met gemengde gevoelens ontvangen. Velen doet het podium denken aan een scheepswerf. Het kolossale podium dat de Grote Markt domineert zal in augustus 1999 voor het eerst officieel artiesten dragen tijdens het "Jazz below the Sea-festival".  

"New Frontier Festival 19 en 20 mei bedreigt rust en plantjes"  

Het New Frontier Dans Festival op 19 en 20 mei 1999 op het Zilverstrand in Almere blijft, evenals vorig jaar, de gemoederen bezig houden. Inwoners van Muiderberg en Muiden vrezen wederom aanzienlijke nachtelijke geluidsoverlast vanuit Almere. Bewonersverenigingen zijn naar de rechter gelopen om te proberen het jaarlijkse evenement te laten afgelasten. Ook de "Milieu Raad Almere" vindt dat het Almeerse gemeentebestuur met de verleende vergunning voor het dansfestijn een strafbare daad pleegt. De oeverbegroeiingen, waaronder zeldzame planten, zouden beschadigd kunnen worden.  

Kafka


Copyright: © Almere-City (Voorheen Het Gulden Net) (Flevoland.to partner).