Persbericht CDA-Almere, 26 maart 2001

CDA: Almere Museumstad?

Het college van B&W heeft vastgesteld dat “het ontbreken van aansprekende culturele voorzieningen en activiteiten in Almere een negatief effect heeft op de aantrekkingskracht van Almere.” Dit is een opmerkelijk standpunt. Voor een Almeerse nieuwbouwwoning melden zich gemiddeld een rij kopers. Het verkrijgen van een koopwoning in Almere is een kwestie van loten. Dus met die negatieve aantrekkingskracht valt het kennelijk wel mee.

Daarnaast kent het college de ambitie om “een hoog cultureel voorzieningen niveau te realiseren”, en daarbij hoort ook een museum. Met een hoog cultureel voorzieningen niveau is niets mis. Ook het CDA stelt dat alle -en met de nadruk dan op alle- voorzieningen in de pas dienen te lopen met de grootte van de stad. Maar de wijze waarop nu het ‘museum’ als Almeerse voorziening door de gemeente wordt ingevuld, gaat het CDA te ver.

Wie zal dat betalen?.....de Almeerder!

De kosten die gemoeid zijn met de bouw van een museum, belopen tussen de 40 en 76 miljoen. Het exploitatie tekort zal jaarlijks oplopen tot zo’n 6 miljoen. En dat zijn de vooraf berekende lasten. De praktijk wijst uit dat deze soms wel verdrievoudigen. Het betekent wel dat de lasten die zowel de bouw, als de jaarlijks terugkerende exploitatie tekorten met zich meebrengen, betaald moeten worden door de Almeerse burgers.

Door middel van een enquête werd de Almeerder o.a. gevraagd of hij/zij een museum wenselijk achtte binnen de Almeerse stadsgrenzen. Deze vraag werd grotendeels positief beantwoord. Logisch toch, als je zo’n vraag krijgt voorgelegd. Het CDA vraagt zich af of die zelfde Almeerder ook bereid is jaarlijks zijn portemonnee te trekken om de exploitatie tekorten van het museum aan te vullen via de gemeentelijke OZB (Onroerende Zaak Belasting).

Randstad om de hoek

Terecht wordt in het rapport vastgesteld dat de concurrentie, op het gebied van culturele voorzieningen, enorm groot is. De randstad kent het grootste cultuuraanbod van Nederland en ligt op steenworp afstand van Almere. Het college wil zich, ondanks deze concurrentie en de enorme kosten, zowel regionaal als nationaal onderscheiden met een Almeers museum. Waarom? Om het culturele imago van Almere op te krikken? Onzin.

Het CDA is van mening dat de huidige Almeerder niet in eerste instantie naar Almere is gekomen om hier een culturele stad te vinden die kan wedijveren met Amsterdam of andere steden in de randstad waar culturele voorzieningen van oudsher zijn meegegroeid met de stad. De Almeerder die hier is komen wonen had andere wensen. Natuurlijk wenst hij ook dat voorzieningen niet achter blijven. Maar het realiseren van een Almeers museum op een schaal zoals nu wordt voorgesteld met de daarbij horende kosten…..Het CDA gelooft niet dat de Almeerder daarop zit te wachten.

Bescheiden begin

In Almere schijnt alles altijd in één keer te moeten. En dan meteen groots en meeslepend. Waarom niet wat geduld betrachten. Beginnen met een klein en bescheiden museum, dat kan meegroeien met de stad en de wensen die zich zullen ontwikkelen? De Almeerder is, zo blijkt uit de enquête, geïnteresseerd in archeologie en geschiedenis. Almere kent, als jonge stad, een rijke historie. Kisten vol aan materiaal van zo’n 5000 jaar geleden werden recent op gegraven en de toekomst belooft nog meer waardevol historisch materiaal. Waarom niet beginnen met een expositie van deze materialen, die nu in de kelders van het Rijks Instituut voor Bodemonderzoek aan ieders oog worden onttrokken?

Terug naar Almere-City (Voorheen Het Gulden Net)