Terug naar de Homepage
Maak dit uw StartPagina

Oprichting Taliban in Almere?

Almere 19 September 2001


De brief aan de gemeente

Bob Fonhof
J.Greshoffstraat 13 1321 AL Almere Tel. O36-5468079 – 06.50470772 E-mail. Bfonhof@Almere-bestuur.nl


14-09-2001

B. en W. van Almere
Stadhuisplein 1
1300 AE Almere


Geacht college

Naar aanleiding van een krantenbericht dat tot mij is gekomen hebben wij enige vragen.
Op 2 Februari jongstleden heeft de Afghaanse minister Mohammad Abbas Akhond van volksgezondheid blijkbaar Almere aangedaan.
Deze man zou hier in een zalencentrum een honderdtal inwoners van Almere hebben toegesproken.
Hij zou daarbij blijk hebben gegeven sympathie te hebben t.o.v. terrorisme.
Hij zou ook beweerd hebben dat hij en zijn regering de kopstukken de hand boven het hoofd zal houden en nog verder zal uitdragen.
Ook zou hij mededeling gedaan hebben dat er op grote schaal geļnfiltreerd is in belangrijke overheidsorganisaties.

Naar aanleiding van het bovenstaande hebben wij aan U de volgende vragen:
1. Berust dit krantenbericht op waarheid?
2. Was u op de hoogte van dit bezoek aan Almere.
3. Was het u bekend dat deze man dergelijke denkbeelden hier uitdraagt.
4. Heeft u, indien u op de hoogte was deze man daarover nog aangesproken en medegedeeld dat wij hier in Almere niet gediend zijn van opruiende mededelingen.
5. Was de politie op de hoogte van zijn aanwezigheid. En wat heeft zij dan ondernomen.
6. Bent u op de hoogte welke mensen daar een bezoek hebben gebracht. En heeft de Politie daar inzicht in.
7. Wat gaat u ondernemen indien dit allemaal juist blijkt te zijn ter bevordering van de veiligheid van de Almeerders.

B.Fonhof Fractievoorzitter Almere Partij

TERUG