Powered by Almere-City.nl

Moderne middeleeuwen in Kasteel Almere

Almere 11 Juli 2001


Op 28 juni werden wij vriendelijk ontvangen door de heer Eldering, uitvoerder van het unieke Kasteel Almere projekt. Gedreven door jongensdromen over ridders en jonkvrouwen waren wij benieuwd naar de bouwwijze van kastelen in het algemeen en dit moderne kasteel in het bijzonder.

    
De heer Eldering
Oud uiterlijk verbergt moderne techniek
In tegenstelling tot de echte middeleeuwse kastelen is Kasteel Almere een staaltje moderne bouwtechniek, die verborgen wordt met authentieke middeleeuwse materialen.
Op het bouwterrein vindt men naast moderne betonnen systeembouwelementen, middeleeuwse kloostermoppen.
Op 25 ha grond langs de A6 moet een kasteel verrijzen, dat begonnen is als een idee van de heer Blom.

De heer Blom is "kastelen-gek"
Kasteel Almere is in eerste instantie door projectontwikkelaar Thijs Blom gepresenteerd aan de Gemeente Almere als een hoofdgebouw met twee bijgebouwen. De door de architect geleverde tekeningen toonden de middeleeuwse gevels van het project. Wat er zich achter de gevels zou gaan bevinden, was nog niet bekend. De bevlogenheid van de heer Blom was voldoende om het project op de rails te zetten.

25 hectare bouwterrein
    
Bouwput voor het hoofdgebouw
Voor fl 10,00 per meter verkocht de gemeente de grond aan project ontwikkelaar Blom.
De heer Eldering wijst ons erop dat, dat welliswaar weinig lijkt, maar dat alle infrastructuur zelf moet worden aangelegd. Elektra, telefoon, straatverlichting en andere nutsvoorzieningen komen voor rekening van Blom.
Een wandeling om het hele terrein heen neemt meer dan een uur in beslag. Dit project is echt groot.

Kostenverhoging
Pas in tweede instantie is begonnen aan invulling van de binnenkant van het kasteel. En daar bleek al snel dat er meer ruimtes, zoals o.a. hotelkamers, nodig waren. Kasteel Almere werd uitgebreid met 2 extra gebouwen. De geschatte bouwprijs van 60 miljoen gulden steeg daardoor. Maar ook de funderingswerkzaamheden namen een langere tijd in beslag.
    
De 7 meter diepe bouwput

22 meter diepe damwand en 600 palen
Voor de fundering van het hoofdgebouw heeft men een 22 meter lange damwand in de grond geslagen. Binnen de aldus ontstane bouwput maalt men het grondwater weg. Daarna is men begonnen met het heien van 600 palen. Door die palen, werd de grond verdicht. Daarom heeft het heel veel tijd en moeite gekost om de laatste palen in de steeds compacter geworden grond te krijgen.
Mede door deze tegenslagen verloor men niet alleen tijd, maar verdubbelden de bouwkosten zich naar 120 miljoen gulden.

Kloostermoppen
    
Hongaarse kloostermoppen
Op dit moment staan er al 600.000 authentieke kloostermoppen op het bouwterrein. Deze stenen zijn afkomstig van 3 kasteelru´nes uit Hongarije, die gesloopt worden. Blom haalt deze stenen naar Nederland. Er worden totaal meer dan een miljoen kloostermoppen in het project verwerkt. Een kloostermop is een uit gele klei gebakken steen.

Investeerders
Thijs Blom is op dit moment nog de enige aandeelhouder en investeerder in het project. De gehele voorfinanciering komt dus ook voor zijn rekening. Natuurlijk bestaat er behoefte aan een mede investeerder. Hoewel dit project in eerste instantie met scepsis bekeken is, is er inmiddels interesse getoond door een internationale hotelketen.
    
Watertaxi´s uit Amsterdam

Toeristen aanvoer
Voor de aanvoer van toeristen uit Amsterdam is er overleg geweest met Flevo ferries en anderen. Dit overleg verliep echter zeer moeizaam en leek niet rendabel te krijgen. Vandaar dat Blom nu zelf bezig is met het maken van arrangementen voor toeristen die vanaf Schiphol met kleine boten kunnen worden vervoerd naar Kasteel Almere.

    
60 meter hoge toren
Trekken damwand
Zodra de grote toren tot de derde verdieping is opgebouwd, kan de damwand getrokken worden. De totale hoogte van deze toren wordt 60 meter. De heer Eldering verwacht dat dit omstreeks september, oktober gaat gebeuren. Hij verwacht daarbij geen moeilijkheden met de ingeklonken veenlaag. Het hele terrein gaat de komende 10 jaar sowieso 60 centimeter zakken. Met de aansluiting van kabels en pijpleidingen is daarmee rekening gehouden.

Bestemmingsplan, bouwbesluit, milieu...
Om te mogen bouwen, zijn er o.a. door de provincie bestemmingsplannen aangepast. Ook daardoor is tijd verloren gegaan. Door alle regelgeving die we in de middeleeuwen nog niet kenden, is het bouwen van een kasteel in onze tijd niet meer zo eenvoudig. Dankzij diverse inspanningen van burgemeester Ouwerkerk en ex wethouder Cees van Bemmel lijkt de voortgang van het project zeker. De bij het kasteel geprojecteerde parkeerplaats mag eigenlijk niet naast de A6 liggen. Ja, zelfs de grootte van de ramen lijkt in te druisen tegen de horeca besluiten.

Kasteel Almere komt
Aan de heer Eldering zal het niet liggen. Almere krijgt zijn kasteel.
Wij spreken met hem af dat wij regelmatig terug zullen komen met onze video camera. Als het hele project klaar is, tonen wij de video op deze site.

Tekst en foto´s: Henk, Rob en Ruud