Powered by Almere-City.nl

Fractievoorzitter PvdA-Almere beschuldigd van belangenverstrengeling

Almere 17 Juli 2001
    
Spandoeken tegen sloop in de Meerstraat in Almere Haven

In 1997 was er al sprake van dat woningen aan de Meerstraat in Almere-Haven gesloopt zouden worden.
In het door wethouder Van Ling gepresenteerde plan voor de "Revitalisering van Almere Haven" stond toen te lezen dat aan de hand van de uitkomsten van een studie bekeken zou worden of sloop al of niet nodig was.

In 1999 werd al duidelijk dat het College van B&W aanstuurde op sloop van de woningen. In juli 2001 (zie het archief) kreeg project-wethouder voor Almere-Haven, Van Ling (GroenLinks), ondanks de protesten van bewoners en vraagtekens bij een groot deel van de gemeenteraad het voorstel tot sloop met 23 tegen 11 stemmen door de raad.

Belangenverstrengeling
Bewoners aan de Meerstraat beschuldigen nu PvdA-fractievoorzitster Johanna Haanstra van belangenverstrengeling door vr het voorstel tot sloop te hebben gestemd. Door vr te stemmen zou zij bewust haar zoon aan tienduizend gulden hebben geholpen
    
Johanna Haanstra


Haar zoon (V. de Lau) huurt pas sinds 1,5 jaar een woning aan de Meerstraat 33. Terwijl veel bewoners er al meer dan 17 jaar wonen zou ook de zoon van Haanstra in aanmerking komen voor de vergoeding van fl. 10.000 die de gemeente aan de getroffen bewoners als schadevergoeding uitbetaalt.
Met hun beschuldiging stellen zij in feite de integriteit van Haanstra aan de orde. Het was wellicht verstandiger geweest van Haanstra om zich van stemming te onthouden in dit geval, om zelfs maar de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, zoals in andere gevallen wel meer gebeurt.

Voorwetenschap
De zoon zou bovendien misbruik hebben kunnen maken van voorwetenschap van zijn moeder. De laatste wist immers als gemeenteraadslid (fr.voorzitter PvdA) dat de panden op de nominatie tot sloop stonden. Door daar toch te gaan wonen zou de zoon er bewust op aangestuurd hebben, aldus de bewoners, die het als onredelijk ervaren dat de zoon van Haanstra evenveel vergoeding krijgt als zijzelf, terwijl zij er al veel langer wonen.
Haanstra ontkent in ´de pers´ dat zij haar zoon van voorwetenschap heeft laten profiteren en stelt dat zij met haar stemgedrag alleen het belang van Almere-Haven voor ogen had. Van belangenverstrengeling en een ´spelletje´ tussen moeder en zoon zou dus geen sprake zijn.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Greta Verduin en Ruud van den Bosch