Powered by Almere-City.nl

PVDA-Almere wil dat Meerstraat-bewoners beschuldiging terugnemen

Almere 18 Juli 2001
Naar aanleiding van onze berichtgeving dd. 17 juli 2001 over de beschuldigingen t.a.v. PvdA-fractievoorzitster Johanna Haanstra door bewoners van de Meerstraat, ontvingen wij onderstaand persbericht van de PVDA Almere.

noot: de in het persbericht genoemde heer Rocourt is voorzitter van de belangenvereniging voor huurders in Almere.

redactie: GuldenNet/Flevoland.to

PvdA-fractie hekelt uitspraken Meerstraat-bewoners

Gemeenteraadsfractie
Partij van de Arbeid
Almere


Op 5 juli j.l. is de gemeenteraad akkoord gegaan met het collegevoorstel om voor de Meerstraat e.o. in Haven het ´parkmodel’ uit te werken. De keuze voor dit model houdt onder meer in dat 12 huurwoningen en 4 bedrijfsunits niet gehandhaafd kunnen worden. De PvdA-fractieleden hebben in deze moeilijke afweging volledige vrijheid gekregen.
Van fractiediscipline was dus geen sprake; twee leden stemden tegen het voorstel.

Enkele bewoners van de Meerstraat zoeken nu de publiciteit met de bewering dat de zoon van PvdA-fractievoorzitter Johanna Haanstra, bewoner van één van de woningen, geprofiteerd zou hebben van ‘voorkennis’ om zo in aanmerking te kunnen komen voor een verhuispremie. Om deze reden ook zou Haanstra vóór het voorstel gestemd hebben.

De PvdA-fractie hecht eraan te benadrukken dat uit de feitelijke gang van zaken blijkt dat deze beschuldigingen volstrekt onjuist zijn.
De zoon van Johanna Haanstra is in december 1999 in de Meerstraat komen wonen. Pas begin 2001 werd duidelijk dat het college het parkmodel-voorstel voor besluitvorming aan de raad zou voorleggen.
College, PvdA-fractie en andere raadsleden waren op de hoogte van het feit dat de zoon van Johanna Haanstra een woning in de Meerstraat bewoont. Alle door Haanstra gevraagde adviezen over het al dan niet stemmen over het collegevoorstel luidden: geen enkele belemmering.
Wel zou ze zich van stemming onthouden over een PvdA-motie. Omdat de wethouder deze motie overnam, was stemming hierover niet aan de orde.

Bij de beoordeling van het collegevoorstel heeft voor de gehele PvdA-fractie naast het algemeen belang van Almere-Haven uiteraard ook het belang van alle bewoners van de Meerstraat een rol gespeeld. De fractie heeft begrip voor de teleurstelling van de bewoners over het raadsbesluit. Maar de fractie betreurt dat men nu onterechte beschuldigingen uit, daarmee twijfelt aan de integriteit van de PvdA-fractievoorzitter, haar moedwillig ‘beschadigt’ en de democratische besluitvorming niet respecteert.
De PvdA-fractie zou het herroepen van de gedane uitspraken en excuses van de bewoners en woordvoerder Rocourt zeer op prijs stellen.

Almere, 17 juli 2001