Powered by Almere-City.nl

Almere in de Volkskrant

Almere 26 Mei 2001

Politieke ´Ballentent´ Almere zit zonder bestuur, (Weert Schenk)

In het artikel in de Volkskrant van zaterdag 26 mei 2001 wordt in het begin ingegaan op de bestuursperikelen/crisissen van de afgelopen 10 jaar. De beroemde uitspraak van interim-burgemeester Roozemond (PVdA) ´het stadhuis van almere is een ballentent´ wordt aangehaald door Schenk. Gerefereerd wordt aan het opstappen van vele wethouders in de loop der jaren, met als sluitstuk het opstappen van Van Hoogenhuizen (VVD) die de val van het College van B&W inluidde op 10 mei j.l.
Zie voor ballentent´ ook: De Gulden Net-Special Almere 1993-2000

Enkele citaten uit het artikel:

    
J. Haanstra
Johanna Haanstra, (fractievoorzitter PvdA-Almere):


´De VVD dacht als grootste partij met drie van de zes wethouders alles voor het zeggen te hebben. Dat breekt ze nu op´.
Vervolgens legt ze uit dat de PvdA zich daar ten tijde van burgmeester De Cloe (PvdA) ook schuldig aan heeft gemaakt en dat de PvdA-Almere daar toen ook op afgerekend is. (zie bovengenoemde URL).
    
Bert Gijsberts
Bert Gijsberts, (VVD-afdelingsvoorzitter):

´Ik schaam me diep voor de huidige problemen.
Het is misgegaan op menselijke gronden.
Als je de grootste bent bestaat het gevaar van arrogantie´.
    
Ruud Pet
Ruud Pet, (fractievoorzitter GroenLinks):

Deze vraagt zich af of er wel voldoende kwaliteit in de gemeenteraad zit. Volgens hem bestaat het stadbestuur uit hobbyisten, die het aan visie ontbreekt. ´De stad wordt bestuurd door hoogstens vijftig mensen; die hebben de macht, maar het is de vraag of ze ook de kwaliteiten hebben´.

Gijsberts (VVD) geeft in het artikel toe, dat het noodgedwongen is dat het CDA een wethouderspost ten koste van de VVD (!!) mag innemen. Gijsberts: ´De VVD-Almere is door de geschikte kandidaten heen; om die reden ook mag het CDA een wethouder leveren´.

tekst: ruud van den bosch
foto´s: greta verduin
(zaterdag 26 mei 2001 hl)