Powered by Almere-City.nl

Bewoners Meerstraat maken geen Excuses

Almere 18 Juli 2001
    
Johanna Haanstra
Hoewel het niet de bedoeling is de fractievoorzitster van de PVDA persoonlijk te beschadigen, blijven de bewoners van de Meerstraat op hun standpunt staan. Aldus de heer Rocourt, voorzitter van de belangenvereniging voor huurders in Almere.

Woordvoerder
De heer Rocourt treedt op als woordvoerder van de bewoners van de Meerstraat. Deze bewoners blijven het stemgedrag van Johanna Haanstra over de sloop van 12 woningen aan de Meerstraat dubieus vinden. Door vr te stemmen zou zij bewust haar zoon, die n van de te slopen huizen bewoont, aan tienduizend gulden verhuiskosten hebben geholpen. De bewoners zijn zeker niet van plan excuses te maken tegenover de PVDA of haar fractievoorzitster.

Verwijtbaar stemgedrag
Zij willen de zaak voorleggen aan de bestuursrechter. Als deze ook de mening heeft dat er sprake is van verwijtbaar stemgedrag, hopen de bewoners dat de stemming voor de sloop ongeldig wordt verklaard. Dit lijkt een laatste aktie om de sloop tegen te gaan.

Tekst: Rob Franken
Foto: Greta Verduin