Powered by Almere-City.nl

Almere krijgt donderdag 31 mei 2001
een breder en gelijmd college

Almere 27 Mei 2001
A.s. donderdag 31 mei 2001 zullen, op voorstel, alle wethouders uit het ´oude college´ opnieuw geínstalleerd worden door de gemeenteraad van Almere.

Dit betreft: De dames Van Ling (GroenLinks) en Spruit (PvdA) en de heren Smeeman (VVD), Halbesma (VVD) en Bijl (PvdA).
Het voorstel aan de gemeenteraad luidt voorts om Wim Faber, namens het CDA als wethouder te benoemen.
De portefeuille-voorstellen zijn op dit moment nog niet helemaal bekend. Bericht daarover volgt zsm.

Tijdens de vergadering (aan het eind) zal afscheid genomen worden van Luc Kroes van de Stadspartij Almere. Op 10 mei j.l. (voor de val van het college) is zijn opvolgster Joke
    
Luc Kroes
Knop (Stadspartij) reeds geínstalleerd. Joke Knop heeft samen met Luc Kroes de Stadspartij Almere vorm gegeven sinds de verkiezingen in maart 1998.
Luc Kroes is een karakterisitiek vertegenwoordiger geweest van zijn achterban, waarbij hij zijn afkomst uit de Marine (gepensioneerd) niet heeft verloochend (recht door zee) en heeft om gezondheidsredenen zijn raadslidmaatschap beeíndigd.

Alle raadleden zijn inmiddels van de voorstellen, via de stadhuispost, op de hoogte gebracht vwb. de agenda van de raad van 31 mei a.s.
Enig vuurwerk (gedempte plofjes waarschijnlijk en mogelijk zelfs een voetzoeker) wordt verwacht van oppositiepartij D´66 die buiten de boot viel bij de vorming van het nieuwe college. De VVD sprak zelfs, bij monde van politiek voorman Martin Sinke (fractievoorzitter), een onaanvaardbaar over d´66 uit bij een toekomstige samenwerking in een ´nieuw´ college.
De opmerking van VVD-afdelingsvoorzitter Bert Gijsberts in de Volkskrant van zaterdag 26 mei 2001, dat de VVD door haar kandidaten heen is voor wethoudersposten en daarom akkoord is gegaan met CDA´er Faber komt enigszins curieus over
    
Martin Sinke

Algemeen zijn de ambities van Sinke zelf bekend en ook zijn capaciteiten worden hoog gewaardeerd en aangeslagen voor een eventueel wethouderschap, waarbij zijn belangstelling uitgaat naar een post als onderwijs.
Het ligt meer in de rede te veronderstellen dat de VVD door haar fractievoorzitters heen is (Debora Korporaal is afgetreden in die functie; na de raadsvergadering van 10 mei j.l.) en dat Sinke dient aan te blijven om de zaak binnen de fractie ´te klaren´. Na de verkiezingen in maart 2002 zal Sinke ongetwijfeld weer in de picture komen om bestuursverantwoordelijkheid namens de VVD-Almere te nemen als wethouder.

Tekst: ruud van den bosch
(zondag 27 mei 2001 hl)