Powered by Almere-City.nl

Onenigheid Studio Almere en Stichting Music Below the Sea

Almere 26 Augustus 2001
    
Podium scherm
Vorig jaar (2000) verzorgde Studio Almere voor de stichting Jazz Below The Sea (dit jaar Music Below The Sea) de presentatie van de optredende artiesten op het grote Podium-scherm. Hierover is nu onenigheid ontstaan tussen de lokale Almeerse Omroep en de Stichting Jazz Below the Sea.

Geen scherm registratie
De artiesten die dit jaar 2001 (zie elders deze pagina) op 24- en 25 augustus optraden, waren dus voor het publiek niet ´close´ te zien. In 1999 functioneerde het scherm nog niet optimaal maar het publiek kon tenminste Herman Brood en zijn Big band (gemonteerde foto) soms levensgroot op het scherm aanschouwen tijdens zijn optreden in Almere.

Onenigheid over fl. 5000,00
Dit jaar echter is van het scherm géén gebruik gemaakt. De Stichting M/JBtS weigert om de kosten, die Studio Almere maakte in 2000, te betalen.
Derhalve zag Studio Almere, met haar vrijwilligers ervan af om ook dit jaar de benodigde techniek te verzorgen.

Bestuur: bijzonder jammer.
Bestuurslid, Peter Bottema, van de "Stichting Jazz Below", laat weten het bijzonder jammer te vinden, dat dit jaar geen presentatie op het Podium-scherm te bewonderen is geweest. Op eigen titel sprekend vindt hij dat Studio Almere niet alleen aan ´de pan mag blijven hangen´ voor die Fl. 5000,= en hij verwacht dan ook dat de Stichting met Studio Almere er wel uitkomt.

Geen contract
Het probleem is, dat er van de gemaakte afspraken in 2000 niets op papier is gezet. Studio Almere stelt zich op het standpunt dat hen gevraagd is om de techniek te verzorgen. Zij hebben toen voor de Stichting een regiewagen en div. apparatuur gehuurd en eigen camera´s geleverd.

Een medewerker van Studio Almere stelt: "Er is wel degelijk de afspraak gemaakt hoeveel een en ander zou gaan kosten (5000 gulden) en dat is enkel en alleen de kosten van de apparatuur die door ons is ingehuurd. Over betaling van onze medewerkers hebben we het dan nog niet eens. Dat zijn allemaal vrijwilligers die gratis hun tijd en know how ten dienste van de Stichting Jazz Below hebben gesteld. Het zou bijzonder zuur zijn als Jazz Below The Sea ons met die rekening laat zitten. Wij hebben derhalve onze medewerking dit jaar moeten opschorten."

Bottema: "een groot gemis"
Peter Bottema, van "Jazz/Music Below", vond het een groot gemis dit jaar dat het scherm niet gebruikt kon worden. Op persoonlijke titel sprekend hoopt hij dat ´zijn´ stichting en Studio Almere er uit kunnen komen. Zijn voorstel binnen ´zijn´ bestuur is, om fl. 2500,= te betalen, zodat het verschil gedeeld wordt. Hij gaat er overigens van uit, dat Studio Almere binnenkort kontakt opneemt om de kwestie uit de wereld te helpen.

Bestuur Jazz/Music Below The Sea gedecimeerd
Verder laat hij weten dat Jazz Below binnenkort met een gedecimeerd bestuur komt te zitten; de bestuursleden die de promotie verzorgden en het penningmeesterschap stoppen ermee, zodat alleen hij en Henk Kruit als bestuur overblijven.
De Stichting zoekt nog naar andere mogelijkheden om Jazz/Music Below live de huiskamer binnen te krijgen. Bottema denkt daarbij aan live-streams over het internet, zodat thuisblijvers -volgend jaar- die avonden (voor een deel?) mee kunnen genieten van dit jaarlijkse festival met zijn spraakmakende optredens en artiesten.

Tekst en fotomontage: Ruud van den Bosch