Powered by Almere-City.nl

Halima, a journey through Cyberspace

Almere 27 Augustus 2001
SARA (Stichting Academisch Rekencentrum Amsterdam) ontving 21 augustus jl. een delegatie van in Kunst & ICT geinteresseerden vanuit Almere.
Een afvaardiging vanuit de lokale en provinciale politiek, ICT-beleidsmedewerkers, Stadspromotie Almere, afd. Communicatie en natuurlijk van Kunst- en culuur-beleid en Theater. Wat was hier aan de hand?

Interactive Virtual reality
Deze beperkte groep mensen kon kennismaken met een nieuw fenomeen, dat betrekking heeft op zowel de virtuele als de ´live´ (echte) wereld; in die kombinatie. Heel simpel gezegd: een interaktie tussen kunst en techniek......maar zó simpel is het beslist niet als daar een super-computer aan te pas moet komen voor de techniek!
En voor de ´live´ wereld zijn uitsluitend hoog-gekwalificeerde kunstenaars geselekteerd, die allemaal behoorlijk in de prijzen zijn gevallen wat betreft hun artistieke nivo.
    
Regisseur Felix de Rooy

Historie
Al jaren is men bij SARA Reken- en Netwerkdiensten bezig met allerlei ontwikkelingen op computergebied. Ook op virtueel gebied zijn de ontwikkelingen razendsnel gegaan, eigenlijk is niet eens goed te overzien welke mogelijkheden er allemaal zijn en.....komen! Kortweg gezegd: SARA heeft ook op dit onderdeel nieuwe wegen ingeslagen, die uiteindelijk geleid hebben tot deze eerste voor-vertoning van "Halima" (hoewel ´vertoning´ ook al niet meer de lading dekt.....eigenlijk ´onderga´ je hier een ervaring....)
Een en ander vindt plaats in een zg. CAVE, die SARA-Almere helaas niet in huis heeft, vandaar het bezoek aan SARA-Amsterdam.

Een reis door Cyberspace
    
3D brillen voor stereoscopisch zien

Het ´verhaal´: Halima gaat op reis door Cyberspace. Deze met de meest geavanceerde computers gesimuleerde droomomgeving is de setting voor een muzikaal stuk waarin danseres Sandra Leonora, beplakt met sensoren, haar choreografie in de droomwereld ten uitvoer brengt. Het publiek neemt deze mix van ´echt´ en ´gesimuleerd´ waar, met diepte-effekt van (intelligente) 3D-brillen. NB * "Halima" is Afrikaans voor ´geduld´ of ´rust´.

Interactie tussen Halima en Sandra
Virtuele danseres Halima en ´vlees-en-bloed´-danseres Sandra nemen het publiek mee door zes verschillende omgevingen. De menselijke Sandra danst door cyberspace en danst daarin samen met een virtuele danser. De krachtige SARA-computer genereert de virtuele omgeving in sprookjesachtige kleuren en vormen. Dit levert een interaktie op tussen virtueel en echt; een gesprek tussen mens, vorm en muziek.

Live muziek
Muziek: uitgevoerd door ´live´ muzikanten, die muziek spelen van diverse culturen; klassiekachtig met Braziliaanse sfeer, Afrikaanse drums, Symfonisch muziekstuk, Marokkaans, Jazz, Ballroom-stijl, Salsa en Funk en Zang en Dans, al naar gelang de virtuele of ´live´ sferen dat stimuleren, aktiveren.

    
Links De virtuele Halima met rechts Sandra

Eigenlijk is het onbegonnen werk om in woorden uit te drukken wat je ´voelt´, wat je ondergaat in de CAVE. Maar dit is naar weten van SARA voor het eerst dat de interaktie tussen Techniek en Cultuur plaatsvindt; er bestaan slechts een paar computercentra ter wereld waar de hoeveelheid berekeningen per sec. kan worden geproduceerd die nodig is voor een interaktieve ´live virtual reality´ performance. De artistieke en technische medewerkers laten zich door elkaar inspireren en versmelten deze twee -vaak ver van elkaar verwijderde- werelden.
VR-engineers hebben de voor dit projekt benodigde software geschreven.
Als componist is o.a. aangetrokken Franky Douglas, tevens gitarist; Felix R. de Rooy als regisseur en Sandra Leonora als danseres met een wereldbrede ervaring op het gebied van dans.

Een kijkje in de keuken
Wat ik bewonderenswaardig vond, was dat we ´in de keuken mochten kijken´ terwijl deze produktie nog in de ontwikkelingsfase zit; er wordt dagelijks geschaafd aan deze ´Pilot´. De bedoeling is dat vanaf volgend jaar april 2002 de eerste publieksvoorstellingen gerealiseerd gaan worden.
Het projekt is echt iets voor Almere: een gemeente die zich wil onderscheiden op het gebied van ICT en zich wil profileren met Kunst; vernieuwend en spraakmakend!
"Halima, a journey through Cyberspace" is een co-produktie van SARA en Sunchild.

Tekst en foto´s: Greta Verduin