Powered by Almere-City.nl

Mooi Zo Goed Zo Schoonmaakactie !!

Almere 28 Augustus 2001
Voor de tweede achtereenvolgende jaar wordt in Almere, in de week van maandag 1 tot en met 6 oktober 2001, een grote schoonmaakactie gehouden.
Initiatiefnemer de heer Starke is van mening dat “ vuil op straat onverschilligheid” bevordert, een schone en leefbare stad is een ieders belang.
Burgers ergeren zich al jaren aan het vele zwerfvuil, de deelnemers (scholen, gemeente, woningcorporatie, politici, St. De Schoor, vrijwilligers) van de schoonmaakactie willen een stukje ‘mentaliteitsverandering’ teweeg te brengen.

DOET U MEE
Wij rekenen op uw medewerking in het
belang van onze stad. Ook dit jaar wil
Mooi Zo Goed Zo ‘samen met U’ weer
een schoonmaakactie houden.


Om deze actie te kunnen realiseren hebben wij de hulp van alle burgers nodig die hieraan mee willen werken. Aan de deelnemende kinderen wordt een lot uitgedeeld waarmee een mooie prijs te winnen is.

Podium activiteit:
Op vrijdag 5 oktober zal er op het podium op de Grote Markt een interactieve Magic Show gegeven worden, er zal een grote prijs onder de enthousiaste kinderen getoverd worden. Burgem. Ouwerkerk zal deze activiteit op een bijzondere manier afsluiten.

Aanmelding
U kan zich aanmelden bij:
Mooi Zo Goed Zo,
Zoetelaarpassage 31,
1315 AV Almere.
Telefoon: 036 5330068

Voor meer inlichtingen kunt u vragen naar Annette Koster of Esther Spliethof.

Tekst: Mooi Zo, Goed zo
Anim. gif: Rob Franken