Powered by Almere-City.nl

Almeerse basisschool "De Vedelaar" krijgt van Inspectie een onvoldoende.

Almere 30 Augustus 2001
In het jaar 2000 onderzocht de Onderwijsinspectie (de ogen en oren van de minister) de scholen voor basis- en voortgezet onderwijs.
Openbare basisschool "De Vedelaar" uit de Muziekwijk in Almere Stad, heeft de twijfelachtige eer in de top 100 van de slechtste scholen in Nederland te zijn opgenomen.
Cito-toets
De school zelf verdedigt zich (zoals op Omroep Flevoland gemeld door een leerkracht van de school) dat de "Vedelaar" zou zijn afgerekend op de slechte resultaten van de cito-toets, die leerlingen afleggen aan het einde van hun basis-school-loopbaan.
De school verengt hiermee het Inspectie-onderzoek tot de resultaten van de school die zijn behaald op deze toets. Alsof dat niet erg genoeg is?

Van alles mis
De Inspectie laat in haar rapport weten (zoals vermeld in de Volkskrant) dat de scholen die slechtst scoren op alle gebieden tekort schieten: de kwaliteit van de lessen laat te wensen over, de leermiddelen zijn -sterk- verouderd, er wordt slordig omgesprongen met de lestijd (lees: er wordt te veel gelummeld tijdens de lessen door de leerkrachten) en zwakke leerlingen krijgen onvoldoende aandacht.

Openbaar Onderwijs
Het is opvallend dat landelijk de scholen voor Openbaar Onderwijs het slechts scoren, evenals de zogenaamde "zwarte scholen" (scholen met veel leerlingen van buitenlandse herkomst).
Beide scoren op de lijst van slechtste scholen 8%.
Bij de scholen van bijv. katholieke signatuur is dat slechts 2%.


Geen Cito toets in Almere
Vanaf het prille begin is er in Almere géén cito-toets afgenomen, omdat ervan werd uitgegaan dat het kontakt tussen de basis-school en de school voor voortgezet onderwijs voldoende waarborgen bood.
Toen bleek dat daar nogal wat onvrede (ook bij ouders over bestond) heeft De Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Almere besloten de cito-toets alsnog voor de Openbare basisscholen in te voeren.

Rondom 10
    
Mevr. Hilverts

Dat er veel problemen waren op het gebied van de overdracht van leerlingen in Almere bleek uit het ´beruchte´ geval van de Almeerse familie Hilverts, die in een uitzending van "Rondom Tien" een boekje opendeed over het onderwijs in Almere vwb. deze problemen. In de uitzending werd haar door bestuursmanager D. de Vries van het Openbare Onderwijs Almere te verstaan gegeven, dat zij beter naar de leerkrachten van de basisschool (in haar geval De Torteltuin) had moeten luisteren omdat die tenslotte professionele experts zouden zijn.

Enige tijd later kondigde BOO aan dat de cito-toets zou worden ingevoerd.

Het is dan ook opvallend dat de Openbare school "De Vedelaar" nu het excuus aanvoert dat zij, door de Inspectie, afgerekend zijn op de slechte resultaten van de cito-toets. Een zeer zwak en onwaarachtig excuus.

Tekst, foto´s en scans: Ruud van den Bosch