Powered by Almere-City.nl

Belofte burgemeester leidt tot rel.

Almere 31 Augustus 2001
Groot was de verwachting van het ´journaille´ toen zij door de afdeling Communicatie van de gemeente Almere gisteren, ´opgetrommeld´ werden in Rhodos, voor een "belangrijke mededeling van wethouder Lies Spruit" (PvdA)

Pers opgetrommeld
In Almere, waar de ene na de andere wethouder tussentijds opstapt; de ene na de andere bestuurscrisis meer schering dan inslag is, kon dat maar één ding betekenen.........: Wethouder Spruit stapt tussentijds op.
De verzamelde pers bleek te zijn opgedraven voor.......
een heuse persconferentie van....de PvdA zelf!
    
Lies Spruit (PVDA)

Wethouder Spruit deelde mee, dat zij om privé-redenen haar functie als wethouder na de verkiezingen van maart 2002 niet zal continueren. De oorzaak zou daarin gelegen zijn, dat wethouder Spruit wat meer tijd wil hebben voor haar directe omgeving en wel eens wat anders zou willen. Zo deelde zij mee een baan in het bedrijfsleven niet te zullen versmaden.

Bijl als lijsttrekker stelt teleur
Reeds een maand of drie zingt de werkelijke reden voor haar besluit rond; ....Wethouder Spruit zou niet als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in aanmerking komen voor de PvdA-Almere, maar die eer moeten gunnen aan haar collega-wethouder Arie Willem Bijl (PvdA).

De REL
Dit zou een zo grote teleurstelling voor Spruit zijn geweest, dat zij haar politieke pijp aan Maarten wil geven en haar wethoudersmantel aan de wilgen hangt. Ook een terugkeer in de gemeenteraad ambieert zij niet.

De PvdA-persconferentie vond op kosten van de gemeente Almere plaats in Grieks Restaurant Rhodos tegenover het theater De Metropole. Tijdens de borrel en de Griekse ´tapas´ (o.a. de overbekende gehaktballetjes op een prikkertje) werd duidelijk dat de afdeling Communicatie van de gemeente Almere zich had laten misbruiken om voor de PvdA-Almere een en ander te organiseren.
Eén van de aanwezige journalisten kon daarover zijn woede en verbazing niet langer de baas.

Boos beet hij top-ambtenaar (hoofd afdeling communicatie) "Nico" toe, dat hij "onbetrouwbaar" was als hij zich als gemeentevertegenwoordiger op die manier voor het karretje van een politieke partij liet spannen.
De medewerkers van deze top-ambtenaar verschoten welhaast van kleur toen hun baas daarop in grote woede uitbarstte en met luide geaffecteerde stem meedeelde: "Als de pers zo over mij denkt ga ik weg en neem ontslag".
Hierop verdween de ´Grote Communicator´ achter de coulissen.
    
Hans Ouwerkerk

Burgemeester Ouwerkerk trachtte de zaak te sussen door de verbijsterde pers een passende verklaring te geven: "Ik heb het Lies beloofd".

Grote consternatie
Nog groter werd de consternatie toen na enige tijd topambtenaar "Nico" weer uit de coulissen opdook en meedeelde: "Ik blijf".
Wethouder Halbesma (VVD) was er voordien al stilletjes tussenuit geknepen. Hij zag de bui al hangen en vermijdt liever dit soort toestanden, zoals al gebleken is uit zijn rol tijdens de bestuurscrisis omtrent wethouder Van Hoogenhuizen (VVD).

Ouwerkerk verzekert: "functie ´Nico´ onzeker".
Dat een en ander nog gevolgen voor de betrokken hoofd-ambtenaar Communicatie kan hebben, maakte burgemeester Ouwerkerk aan de ontstelde verzamelde pers duidelijk.
Hij deelde mee, dat de positie van het hoofd Communicatie zeker in het College van B&W ter sprake zal worden gebracht. Hoe een en ander uitpakt, kan nu nog niet voorzien worden. Burgemeester Ouwerkerk heeft zelf ervaring met het fenomeen ´gouden handdruk´(Groningen), zodat de aanpak van deze ambtenaar ´verzekerd´ is.

Het blijft overigens vreemd dat, wie wij ook benaderden, niemand ons de achternaam van topambtenaar Hoofd Voorlichting/Communicatie kon verstrekken. Men kent hem eigenlijk niet; alleen zijn voornaam is bekend: "Nico". Dat zegt overigens wat! ...over de communicatie tussen de pers en ´het stadhuis´ bijvoorbeeld.

Tekst: Ruud van den Bosch en Rob Franken
Foto´s: Greta Verduin