Powered by Almere-City.nl

De PVDA reageert: "Partijaangelegenheid op persborrel ´ongelukkig´"

Almere 31 Augustus 2001
De manier waarop een en ander verlopen is vindt Johanna Haanstra, fractievoorzitter van de PVDA, ongelukkig. Vooral het feit dat vanuit het stadhuis door de afdeling Communicatie een en ander naar de pers is gebracht.
Die kregen te horen dat op een -reeds geplande- ´persborrel´ (30 augustus) wethouder Spruit ´een belangrijke mededeling´ te doen had. Voor de vertegenwoordigers van de pers kon dat maar één ding betekenen: Spruit stapt onmiddellijk op.
    
Johanna Haanstra

Geen aparte persconferentie waard
Volgens Haanstra zat de mededeling van Lies Spruit (´ik stap uit de politiek in 2002´) al langer in de pijplijn. De partij heeft gezocht naar een geschikt moment om het bekend te maken.
De persborrel vond de PvdA wel een goede gelegenheid. "Het was klein nieuws en niet iets voor de PvdA om een aparte persconferentie voor te beleggen", aldus Haanstra.

De borrel léék het aangewezen moment
    
Lies Spruit

Doordat de pers op de hoogte gesteld werd door de top-ambtenaar Communicatie van het stadhuis geeft dat de indruk dat hier partijaangelegenheden (van de PvdA) en algemene zaken (van de gemeente) door elkaar zijn gaan lopen.

"Een ongelukkige manier", aldus Haanstra, die zelf zegt als PvdA gewoon naar een geschikt moment te hebben gezocht. De persborrel leek wel aangewezen.

"De pers was dan toch bij elkaar en ze konden dan meteen weten dat er ook nog wat te werken viel, in plaats van alleen drinken en eten", vervolgt Haanstra, die er overigens op wijst dat een en ander zich afspeelde in café Bordeaux en niet in een Grieks restaurant.

Belofte burgemeester is Haanstra niet bekend
Van de belofte van burgemeester Ouwerkerk (PvdA) aan Lies Spruit (PvdA) dat hij het voor haar zou regelen (de mededeling op de persborrel) is Haanstra niets bekend.

Bronnen blijven echter volhouden, dat ambtenaar "Nico" (zie elders deze pagina; ook Haanstra wist zijn achternaam overigens niet) tegen burgemeester Ouwerkerk heeft gezegd, dat hij met de opdracht van Ouwerkerk in zijn maag zat.
Ouwerkerk zou zijn top-ambtenaar vervolgens hebben toegevoegd: "Maar ik heb het Lies beloofd".

Noot van de redaktie: Graag zouden wij informatie willen hebben over "Nico". Een onbekende topambtenaar.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Henk Lammers en Greta Verduin