Powered by Almere-City.nl

Cultuurdebat 2001 in het Alnovum in Almere

Almere 05 September 2001
"Almere bouwt aan zijn cultureel stadshart en werkt aan het stimuleren van een levendig cultureel klimaat in Almere", aldus de tekst van wethouder Arie Willem Bijl aan de raadscomissie Maatschappelijke Ontwikkelingen. Alle commissies hebben na het reces andere namen gekregen, waarbij deze naam beter de inhoud moet dekken; en Kunst & cultuur hoort natuurlijk ook bij ´Maatschappelijke Ontwikkelingen´.
Bijl vervolgt in deze brief "De komende weken wil ik in discussie met verschillende groepen uit de Almeerse samenleving om te horen wat de ideeen zijn over het huidige aanbod en op welke wensen moet worden ingespeeld voor de toekomst".
    
Voorzitter Hans Bhm

Cultuurnota 2002-2005
Er staan 4 bijeenkomsten op stapel: 3, 7, 10 en 24 september 2001.
De uitkomsten van deze debatten worden verwerkt in de cultuurnota 2002-2005, die aan het eind van dit jaar door de gemeenteraad besproken wordt.
Nu wordt er op een interaktieve manier gewerkt aan de tot standkoming van een nieuwe cultuurnota voor de periode 2002-2005 met daarbij een view op de komende decennia.

NB Bijna een jaar geleden (12 okt.2000) werd een eerste debat georganiseerd over cultuur.

Dit debat viel samen met voorstellen inzake een flexibele extra inzet van cultuurgelden voor een periode van 5 jaar. Naar aanleiding daarvan verscheen een discussienota, die tevens de tussenstand beschreef van het cultuurbeleid aan het eind van de periode waarvoor de cultuurnota Bodemschatten 1997-2001 de basis was.


Weinig discussie
3 september j.l. vond het eerste debat plaats, waarvoor met name de culturele instellingen en het bedrijfsleven waren uitgenodigd. Als gespreksleider/voorzitter van deze avond fungeerde Hans Bhm (schaakgrootmeester).
In nog geen 2 uur tijd kwamen hij, de wethouder en 3 sprekers aan bod, dus veel tijd voor discussie was er niet (was te voorzien...) maar de bedoeling was goed......

    
V.l.n.r. Cees de Graaff, Titus Yocarini, Reyn van der Lugt en Arie Willem Bijl

Vier Thema´s
De avond was verdeeld in 4 thema´s met even zoveel sprekers.
De thema´s waren:

Het kan in Almere, maar hoe kan het?
(inleider: Cees de Graaff)
Typisch Almere. natuurlijk heeft Almere, net als in andere steden, een cultureel aanbod, maar Almere zoekt haar eigen vormen. Zo´n unieke stad kan de ideale thuishaven zijn voor eigensoortige en vernieuwende culturele instellingen, festivals en evenementen.
De basis is er, Almere en de Almeerders worden nu zelf uitgedaagd een invulling te geven aan deze kansen. Welke mogelijkheden liggen er voor wie?

Ja, wt is er nu ´typisch Almere´? Waar is men trots op: Lokale helden! Eigen produkties! Duidelijk zijn waarom je iets produceert! Kunstenaarswijkje...? Nee, dat moet spontaan groeien. Dat kun je niet neerzetten....

Het kan in Almere, hoe kunnen de culturele instellingen het?
(inleider: Titus Yocarini)
De ontwikkeling van bestaande en nieuwe culturele instellingen in een groeiende stad en een nieuw cultureel klimaat.
Naast een aanmerkelijke groei in inwonerstal, heeft Almere in de komende jaren te maken met een sterk toenemende diversificatie in culturele vraag en aanbod. Welke rol spelen de culturele instellingen hierin?

Wat doet een intendant: binden, zoeken naar initiatieven..... ; een spin in het web; coalities vormen bij netwerken: net iets meer! Er zijn veel (amateur) instellingen, die graag professionele begeleiding zouden willen hebben...

Het kn in Almere, maar moet het ook?
(inleider: Reyn van der Lugt)
De culturele ambities van de 5e stad van Nederland. De geplande groei van Almere rechtvaardigt, naast de basisvoorzieningen, een behoorlijke investering in culturele topvoorzieningen van nationaal nivo.
Hoe denken de huidige n toekomstige inwoners van Almere hier eigenlijk over?

Almere moet zich onderscheiden en niet steeds vergelijken met andere steden: een eigen identiteit krijgen!
Ateliers voor kunstenaars, ook toegepaste Kunst, Beeldende kunst en Mediakunst; en een uitgekiend media-beleid! Theaterfestival in samenwerking met diverse amateur-instellingen.

Het kan in Almere, wie doen het?
(wethouder Arie Willem Bijl)
Netwerkvorming in en buiten de stad. Een hechte samenwerking tussen overheid, instellingen en bedrijfsleven is onontbeerlijk voor de toekomstige ontwikkelingen.
Hoe geven we vorm aan een cultuurnetwerk en welke rol speelt de gemeente bij de totstandkoming hiervan?

Grootste gemene deler = basisvoorzieningen. Almere als trendsetter voor nieuwe eigentijdse ontwikkelingen. Internationaal klimaat. Netwerkers, intendant. Bijl vroeg zich af "waarom van binnenuit? We kunnen ook mensen hierheen halen: van buiten naar binnen!"Bijl wil wel de instellingen uitdagen, vindt ze te afhankelijk van subsidie en de gemeente.... te tam!

Een nieuwe website
Tevens werd bekend gemaakt dat er een nieuwe website was geopend www.almere.nl/cultuur waar (binnenkort) alle info over dit en de volgende debatten te vinden zal zijn.
Eind 2001 wordt het resultaat van alle debatten gepresenteerd in de nieuwe cultuurnota 2002-2005 en voorgelegd aan de gemeenteraad.

Tekst en foto´s: Greta Verduin