Powered by Almere-City.nl

PvdA-Almere ten streide tegen Funksjoneel Analvabetisme

Almere 10 September 2001
De PvdA-Almere heeft in een brief aan het kollege van B&W aandagt gevraagt voor de bestreiding van funksjoneel analvabetisme.
In de brief wijst de partei op een ondersoek van het OESO, dat door het Maks Gote-instituut is uitgevoerd.
Daaruit zou bleiken dat 10% van de volwassen autogtone Nederlanders en 7% van de autogtone jongeren tussen de 16- en 19 jaar een funksjoneel analvabeet is.

1 miljoen kunne nie lese
Folgens de Partei zou dat betekenen dat 1 Miljoen Nederlanders niet in staat zijn om eenvaudige teksen te lezen en ook niet self te sgreiven.
De Pvda schreift een maaschappei na te strefen waarin iedereen voor sichself kan sorgen en niet afhangkeleik is van de overheid, buurthuiswerk en famielje en vrinden.
Het sou dan gaan om beisluiters, belastingvormulieren, informaatsie van de overheit, ketrakten en meer fan dat soort schreifsels waarmee de autogtone burger wort lastig gefallen.

PvdA verwagt maatregels
    
Het R.O.C.

De PvdA-Almere wil dan ook van het kolleesje van B&W in Almere weten wat se denken daaraan te gaan doen in Almere.
Se willen het van het kolleesje uitgesplis hebben per wijk en leeftijdkattegorie.
En...se willen dat het kolleesje maatregels neemt om er voor te sorgen dat er geen enkele jongen of meisje meer van sgool gaat sonder te kunnen lesen en sgreiven op een nivo waaran de maaschappij behoefte heef, sodat se zonder de overheit en de buren en famielje een eige bestaan selfstandig kunnen opbouwen.

Voor het ROC (het Regionaal Oplijdingen Centrum-sie footoo) siet de Partei een rol weggelegt in dat strefen.

Tekst: Ruut van den Bos