Powered by Almere-City.nl

VVD heeft zijn zin:
geen D66 wel een CDA-wethouder erbij

Almere 23 Mei 2001
Zoals al bekend had Martin Sinke (VVD) grote bezwaren tegen deelname van D66 aan een verbreed nieuw college.


Tijdens de voortgezette onderhandelingen van dinsdag 22 mei (op inititatief van GroenLinks en PvdA) is besloten het college in principe uit te breiden met het CDA.

Kandidaat voor de wethouderspost is huidig CDA-fractievoorzitter Wim Faber.
    
Wim Faber (CDA)
Faber zou dan wethouder worden voor de gehele oppositie die als één blok optrad tijdens de onderhandelingen. Getalsmatig is het niet nodig om een andere partij het college binnen te halen.

Door de harde opstelling van de VVD (zie ook Oude Collge laat het maandag wel weten..........) ziet het er naar uit dat de oppositie vakkundig uit elkaar is gespeeld.

Als D66 alsnog de vragen beantwoord wil hebben die, 10 mei j.l. namens de hele oppositie door Faber (!!!) aan het college gesteld zijn, krijgen we een idiote situatie.
De vragen, die Faber toen namens de oppostie stelde, bevatten kritische- over de rol van burgemeester Ouwerkerk in de ´kwestie van Hoogenhuizen´ en of hij als onafhankelijke, niet politieke, collegevoorzitter zijn rol wel goed vervuld had.

Ook wethouder Halbesma (VVD), heeft nog wel een en ander te verantwoorden. Zoals Faber (CDA) het toen uitdrukte was Halbesma (VVD) met zijn ´beste Pauline-brief´ volkomen ongeloofwaardig geworden.

D66 zal het er beslist niet bij laten zitten. Het is dan weer eens leuk om te zien hoe Faber zich zal conformeren aan het principe van
    
D66 laat het er niet bij zitten.

Collegiaal bestuur van het college van B&W waarin hij dan zelf zitting heeft.
Mocht het zover komen, dan zal ongetwijfeld burgemeester Ouwerkerk de beantwoording van de gestelde vragen voor zijn rekening nemen.

Door verbreding van het College met een oppositielid kunnen in ieder geval Ouwerkerk en Halbesma er zeker van zijn, dat hun positie geen moment meer in gevaar zal komen.

Mocht de oppositie besluiten van het ´aanbod´ om een wethouder te leveren geen gebruik maken, dan zal waarschijnlijk de ´oude´ Coalitie van GroenLinks, VVD en PvdA gewoon hersteld worden. Daarbij in de veilige wetenschap dat de oppositie zich bijna geheel gecommiteerd heeft tijdens de besprekingen aan de ´oude´ coalitie.

De oppositie heeft nog een boel te leren en zal de komende tijd veelvuldig om de oren worden geslagen met opmerkingen als: ´maar in de besprekingen in mei was u daar toch ook voor!´

Tekst: ruud v.d. bosch
Foto´s: greta verduin
(woensdag 23 mei 2001 hl)