Powered by Almere-City.nl

3e Cultuurdebat in Almere

Almere 25 September 2001
Gisteravond vond alweer het derde Cultuurdebat plaats, in het Alnovum in Almere-stad. Er waren al bijeenkomsten geweest met beleidsmakers, politici en het bedrijfsleven; vervolgens de kunstenaars zelf en de jongeren.

Goed bezocht
Deze avond waren met name kunstenaars en Theatermakers uitgenodigd plus organisaties die zich met culturele aktiviteiten bezig houden, zoals st. De Schoor, CKV en Bibliotheek en buurthuizen. De opkomst was maximaal want het maximum aantal dat aanwezig mocht zijn, was 150 personen.

    
Grote opkomst

Ludieke Entree
    
De bekende sprekerstafel

Ludiek stapten de gasten door een deur van ´Oikia´ (waar kunst op onverwachte plaatsen verschijnt)
en werden geleid naar een ruimte waar -helaas weer standaard- diverse sprekers achter de tafel hadden plaatsgenomen: 5 personen in totaal! Macha Roesink, de alweer een poosje ´nieuwe direkteur´ van De Paviljoens, Tom de Rooy, dir CKV, Barbara Nieuwkoop van CasLa en natuurlijk de weth. voor Kunst & Cultuur Arie Willem Bijl. Als voorzitter trad op Marie-Louise Tiesinga, vh. politica.

Opening
Arie Willem Bijl, weth. voor Kunst & cultuur, opende deze avond en riep iedereen op om vooral deel te nemen aan het debat.
    
Arie Willem Bijl opende
Cultuur voor de toekomst
Almere bouwt aan een cultureel stadshart en werkt aan een stedelijk cultureel klimaat dat ook moet terug te vinden zijn in alle wijken. Dat dient wel planmatig te gebeuren, vandaar dat er momenteel gewerkt wordt aan een nieuwe Cultuurnota (van 2002-2006) die voortgaat op de Cultuurnota "Bodemschatten" (1998-2001) en de uitwerking daarvan: "Schatkamer". Daarvan is heel veel uitgevoerd of in gang gezet maar nu is van wezenlijk belang dat Almere dat beleid vasthoudt....anders krijgen we hap-snap-beleid en geen continu´teit voor Kunst & cultuur in Almere.
Maar omdat ook hierin dingen onderhevig zijn aan veranderingen en behoeften, plus het feit dat de burgers/ inwoners steeds mondiger worden en er meer bij betrokken willen worden, heeft de gemeente deze Cultuurdebatten bedacht. De bedoeling is dan ook dat er flink gedebatteerd wordt over Kunst & cultuur; liefst ook met ideeen en wensen die er leven; en vervolgens hoopt men e.e.a. te kunnen verwerken in die nieuwe Cultuurnota.
    
Jurgen Raymann

Jurgen Raymann, bekend van de TV als stand-up comedian, was de presentator van deze avond.

Huisvesting
Duidelijk werd dat er steeds meer behoefte is ontstaan aan oefenruimten, Theaterwerkplaats en ateliers, annex ontmoetingsplek, voor kunstenaars. Een enkeling wilde een mooi gebouw, de meesten vonden er al veel te veel mooie gebouwen.....wat kunnen *wij* ermee? Dan liever een (tijdelijk?) gebouw waar je die dingen kunt uitvoeren die je nu niet kunt.....Vantuti en de Cirkel Galerie kwamen voorbij:alles ligt op z´n kont, staat leeg....zonde toch... 45-plussers vroegen geld voor aktiviteiten in buurthuis (maar de vraag is: als er zo weinig mensen interesse hebben, moet je dan niet wat anders bedenken?)
    
Geen Giga Popzaal

Jongeren vonden een giga-popzaal te groot, zagen liever allemaal verschillende kleine zaaltjes waar ze dingen konden doen.

Te weinig horeca
Algemeen mist men Horeca-voorzieningen want een goeie kroeg zou ook kunnen fungeren als kunst-ontmoetingsplaats. Bijl adviseerde mensen met initiatieven te gaan praten met de instellingen, waarop het CKV en de SSA (st.Stadspromotie) een veeg uit de pan kregen: er viel niet te discussieren met ze, ze maken het allemaal zelf uit! En een noodkreet naar de wethouder omdat ´die wel de macht heeft om beleid te maken´!

Culturele raad of niet
Verder kwam aan bod: culturele raad of niet (werkt per stad totaal verschillend),hoe komen we aan informatie, een eigen toneelgezelschap ...of juist niet, loodsen, ´oude´ huizen of opkopen door gemeente van bedrijfspanden; kennismakingssubsidie, goede initiatieven stimuleren door gemeente en wat doen we aan participatie? De Kunst & cultuur moet beter gepromoot en gecommuniceerd worden.
Bijl vond dat de gemeente niet voor alles verantwoordelijk is; faciliteiten, daar kan de gemeente een bijdrage aan leveren maar verder wil de gemeente niet alles ´organiseren´! Mensen, kunstenaars, theatermakers enz. moeten zelf invullen, zelf experimenteren, niet allemaal organisatietjes erboven, die vertellen wat er moet gebeuren....
En verder het projekt ´Trafiek´, plus dat er zo weinig allochtonen aanwezig zijn, ook nu weer bij dit debat. Raymann meende dat de drempel voor discussieren op deze manier te hoog is.
    
Pianiste in de pauze

In de pauze werd er informeel doorgepraat en na de pauze aan de hand van stellingen gediscussieerd
(min of meer). Wie precies wil nalezen over welke stellingen en...wie wil chatten of kommentaar geven, kan terecht op de gemeentesite www.almere.nl/cultuur

Intendant Cox Habbema
Arie Willem Bijl kondigde aan dat er binnenkort een ´Intendant´ aangesteld gaat worden, namelijk Cox Habbema. Macha Roesink liet weten dat De Paviljoens per 1 oktober a.s. iedere donderdagavond (koopavond!) open zullen zijn; waarschijnlijk wordt er zoiets georganiseerd als een lezing maar het wordt in ieder geval een "inloop´avond".
Er komt nog een "Slot-debat" dit jaar.

Tekst en foto´s: Greta Verduin