Powered by Almere-City.nl

6.700 Antillianen zoek in Almere

Almere 25 September 2001
Flevolands korpschef Geert Horstmann heeft de knuppel in het Almeerse hoenderhok gegooid.
    
Geert Horstmann Foto Omroep Flevoland

Horstmann: 150 criminele Antillianen in Almere
Volgens uitlatingen van hem in het Algemeen Dagblad van 22 september jl. verblijven er in Almere 10.000 Antillianen, waarvan 150 (zware) criminelen.

    
Lies Spruit
Reeds jaar en dag zorgt een deel van deze bevolkingsgroep voor grote problemen in Almere en zijn die voor een groot deel verantwoordelijk voor de criminele activiteit in Almere.
Wethouder Lies Spruit (PvdA) trok vorig jaar nog aan de noodklok en wist zonder slag of stoot een flink bedrag ter bestrijding hiervan door de raad te loodsen. (een Antilliaans jeugdhonk moest er komen; kwam niks van terecht, tot voor kort geleden er iets uit de bouwklei kwam).

Ouwerkerk; landelijk nieuws
Burgemeester Ouwerkerk van Almere onderkende het probleem al langer. In een landelijke tv.-rubriek wees hij de Antillianen aan als zijnde de grootste veroorzakers van overlast op de Flevolijn Amsterdam-Lelystad
    
Hans Ouwerkerk

Ouwerkerk zei toen letterlijk: "Ik durf het ook te zeggen en ik wil het ook. Het gaat voornamelijk om Antillianen". Door deze uitspraken van Ouwerkerk kwam de lijn A´dam/Lelystad bekend te staan als de ´drugslijn´ en de problemen die Antilliaanse jongeren veroorzaakten tav. treinpersoneel en passagiers werd landelijk nieuws.

Cijfers; een bom
De cijfers die Horstmann in de krant noemde (10.000 Antillianen; waarvan 150 zwaar crimineel) zijn als een bom ingeslagen in Almere.
    
Ruud Pet
Ruud Pet (fractievoorzitter Groen Links) maakte onmiddellijk bekend dat hij hierover vragen aan het College van B&W zou stellen.

Ouwerkerk maakte direct bekend dat de cijfers van Horstmann hem onbekend zijn.
Pet ging altijd uit van 3300 Antilliaanse inwoners en 15 criminele Antillianen.

Wel degelijk 10.000; merendeel ´illegaal´
Naar nu bekend geworden wonen er in Almere wel degelijk 10.000 Antillianen. Echter zo´n 6700 zouden daarvan niet ingeschreven staan bij de gemeentelijk basisadministratie en verblijven dus ´illegaal´ in Almere.
Zij krijgen geen uitkering, vervelen zich, hebben geen werk, met alle gevolgen (kleine en grote criminaliteit) van dien.

Beleid
Het (in gang gezette) beleid in Almere heeft altijd slechts rekening gehouden met de officiële cijfers (3300/15). Hortsmann heeft waarschijnlijk gelijk dat zijn (politie-)administratie spreekt van 150 criminele Antillianen, omdat aannemelijk is dat onder de ´illegalen´ (6700) een groter aantal delict-plegers gevonden wordt. De zaak doet een beetje denken aan de ´Bijlmerramp´ waar toen ook naar voren kwam dat veel inwoners daar ´illegaal´ verbleven en in de officiële cijfers niet voorkwamen.

Schrik; "we weten van niks"
De schrik zit er goed in bij de Almeerse Politiek.
Naast Pet (GL) hebben nu ook de VVD en wethouder Lies Spruit (PvdA) zich geroerd.
Zij verklaren ook van deze schrikbarende cijfers geen weet te hebben.

Rudimentaar: (commentaar van Ruud v.d. Bosch)

Het is van de zotte dat een burgemeester (Hans Ouwerkerk-pvda) niet in staat is gebleken om de fractievoorzitters van de politieke partijen uit de Almeerse gemeenteraad van goede en juiste cijfers te voorzien. Alleen op goede info kan (goed) beleid gemaakt worden.
Hij is bij uitstek de aangewezen figuur daartoe. Immers...hij zit als burgemeester om de tafel in het zogenaamde ´driehoeksoverleg´ dat regelmatig tussen hem, de Officier van Justitie en Horstmann plaatsvindt.
Het is niet aannemelijk dat Horstmann in zulke overleggen géén melding van zijn bevindingen heeft bekend gemaakt.

Ongeloofwaardig; consequenties
Dat Ouwerkerk nu laat weten dat de alarmerende cijfers hem ook niet bekend zijn komt ongeloofwaardig over. Er kan gesproken worden van een misser van de bovenste plank.

Het is ten enen male niet te bevatten dat zulke cijfers nooit in die overleggen aan de orde zouden zijn geweest.
Indien wel: Dan is er maar één conclusie....Burgemeester Ouwerkerk heeft bewust de fractievoorzitters niet op de hoogte gesteld.
In dat geval kan dat niet zonder consequenties blijven.

Het kan ook zijn dat Korpschef Horstmann de cijfers niet in de overleggen met Ouwerkerk heeft kunnen noemen. In dat geval dienen er consequenties t.a.v. zijn functioneren te zijn. Dat laatste is echter niet aannemelijk. Het ligt meer voor de hand dat Horstmann geen gehoor bij Ouwerkerk heeft gekregen en daarom zijn noodkreet in het Algemeen Dagblad heeft geuit.
Ook zou het zo kunnen zijn, dat Ouwerkerk evenals in Groningen (1998) een slechte relatie heeft met politietop en openbaar ministerie. Dat kwam toen in het rapport van onderzoeksbureau Bakkenist naar voren, hetgeen de val van Ouwerkerk in Groningen inluidde.

De huidige zaak in Almere dient ook tot op de bodem te worden uitgezocht. Het Almeerse rechtsgevoel staat al zwaar onder druk en als daar ook nog bijkomt dat er met cijfers gesjoemeld wordt en de volksvertegenwoordiging niet goed wordt ingelicht door de top, dan zijn op den duur ´de poppen´ aan het dansen.
Het woord is aan......Burgemeester Ouwerkerk.


Tekst: Ruud van den Bosch
Foto Horstman: Omroep Flevoland
Overige foto´s: Henk Lammers en Greta Verduin