Powered by Almere-City.nl

Prediken de Media verdeeldheid?

Almere 28 September 2001
De media in Nederland duikelen over elkaar heen om aan te tonen dat Nederland zo langzamerhand een invasie van de Taliban te wachten staat.

Niets wordt daarbij uit de weg gegaan. Onzorgvuldige berichtgeving lijkt aan de orde van de dag. Natuurlijk dient er in deze tijden voorzichtig omgegaan te worden met signalen die er op zouden kunnen duiden, dat ook Nederland binnen zijn grenzen cellen van terroristische organisaties heeft.


Almere
Het voorbeeld dat het meest tot de verbeelding spreekt is de melding van de Telegraaf dat op een Islamitische school zogenaamde ´haatkalenders´ zouden zijn uitgedeeld.
Het gemeentebestuur in Almere springt direct op ´tilt´, schakelt de BVD in en de ´poppen zijn aan het dansen´.

Telegraaf zwijgt opeens
Het geeft het klimaat weer waarin de media zo langzamerhand in staat zijn om de verhoudingen binnen gemeenschappen als Almere grondig te verzieken. Terrorisme, of de dreiging daarvan dient bestreden te worden, maar het gaat niet aan om scholen (Al-Imam) bij voorbaat verdacht te maken.
Nu de school en het Islamitische schoolbestuur in Almere, naar de Telegraaf terug slaat, is het van de kant van de Telegraaf ijzingwekkend stil geworden.
Voorlopig heeft de BVD en de Flevolandse politie vastgesteld dat, het in bezit hebben, verspreiden en drukken van een dergelijk kalender, geen strafbaar feit oplevert.

En terecht. De vrijheid van meningsuiting is in ons land een verworvenheid, die niet alleen voor ´volbloed´ Nederlanders geldt.

Trouw
Vandaag maakt Trouw er melding van dat in het schoolbestuur van de Islamitische School (Al-Imam) in Almere een Taliban-aanhanger zou zitten.
Met naam en toenaam wordt Mohammad Nazir van het Almeerse ´Stichting Research and Reconstruction institute of Afghanistan´ (RRIA) neergezet als een Taliban-aanhanger, die de school zou gebruiken om zijn denkbeelden aan de man te brengen.
Genoemd wordt dat Nazir met zijn broer Halim Nazir een blad zou uitgeven, "Al Bader", waarin Afghanen opgeroepen zouden worden zich "tot de Taliban te bekeren".

Zonder toevoeging van bewijzen
Geen enkel bewijs daarvoor voegt Trouw bij het artikel bij. Geen zegslieden die geciteerd worden, noch wordt een bladzijde uit het blad "Al Bader" bijgevoegd waaruit een en ander zou moeten blijken.
    
Onderbelichte kanten:
Palestijnse scholieren in Amerika herdenken slachtoffers


Halim Tanwir
Halim Tanwir bevestigt in een telefoongesprek met mij dat zijn broer Mohammad in het schoolbestuur van de Almeerse school El-Imam zit.
Hij is verontwaardigd over de nietsontziende hetze die door de media gevoerd wordt.

Halim: "Wij zijn juist een Instituut die zich inzet om de democratie in Afghanistan terug te laten keren. Zelf heb ik als journalist moeten vluchten voor het Communistische bewind dat in Afghanistan de macht had.
Wij zijn geen aanhangers van de Taliban. In tegendeel."


Op de vraag aan Halim of hij het zou zien zitten, zoals de Amerikanen propageren, dat de ´oude´ Afghaanse koning terug zou keren op de troon reageert hij positief: "Dat zouden wij ook graag zien. Dan kan er een democratie nagestreefd worden zoals het westerse model, waarin vrije verkiezingen in Afghanistan gehouden kunnen worden en er democratie in Afghanistan kan komen".

Gemeentebestuur van Almere
Halim Tanwir vertelt dat hij vanochtend vroeg zelf de burgemeester heeft gebeld en graag door hem en zijn wethouder ontvangen zou worden om duidelijkheid te geven, vooral over het bericht in Trouw van vandaag, en uiteen te zetten waar het RRIA nu eigenlijk voor staat.

Politie Almere
Ook heeft hij het verzoek gedaan om de politie hem, zijn broer, hun medewerkers en het Instituut bescherming te bieden.

Burgemeester Almere
Halim zit een beetje op de wip, want als ik hem spreek is het al na 14.00 uur en...de secr. van burgemeester Ouwerkerk zou hem om 14.30 uur bellen of... ..en wanneer hij ontvangen kan worden.
Als burg. Ouwerkerk het niet te druk heeft met het vieren van zijn 25-jarig jubileum als burgemeester vandaag, zou dat moeten lukken.

Halim Tanwir laat expliciet weten dat hij er geen bezwaar tegen heeft als wij het telefoon nummer van zijn Instituut (dat naar zijn zeggen, samenwerkt met de Universiteit van Leiden) vermelden.
"Mensen kunnen altijd een afspraak maken om langs te komen bij het RRIA, zodat ze zelf kunnen zien dat we juist een Instituut zijn dat democratie in Afghanistan nastreeft". (Noot van de redaktie: U kunt bij ons dat telefoonnummer opvragen)

De leugen regeert
Vanavond op Ned. 3 om 20:30 in het programma "De leugen regeert" heeft Felix Meurders een gesprek met Peter de Vries (hoofdredacteur Dagblad van Almere en Gooi en Eemlander) en de heer Doeaib van de ISBO uit Helmond.
Het programma wordt zaterdag om 12:15 herhaald.

Tekst: Ruud van den Bosch en Rob Franken
Plaatjes: Rob Franken