Powered by Almere-City.nl

Hans Ouwerkerk 25 jaar Burgemeester

Almere 29 September 2001
Gisteren vierde drs. Hans Ouwerkerk zijn 25-jarig ambtsjubileum als burgemeester. Op diverse plaatsen drukte hij al zijn stempel, zoals: Lekkerkerk, Zaandam, Groningen en nu al sinds drie jaar Almere.

De rol van de burgemeester in de lokale politiek
Ter gelegenheid van dit voor hem heuglijke feit, had het College een Symposium en Receptie georganiseerd in het Stadhuis Almere.
Het symposium had als titel meegekregen "De rol van de burgemeester in de lokale politiek".

Vele Prominenten
Er liepen heel wat prominenten rond, van oud-burgemeesters tot huidige gezagsdragers, van hoogleraren tot professoren, wethouders, raadsleden en ambtelijke beleidsmakers.
De burgemeester van Rotterdam, de heer Ivo Opstelten, sprak een welkomstwoord uit, waarna de dagvoorzitter prof.dr. J.Th.J.van den Berg het overnam.


Veel burgemeesters
Als sprekers kwamen, hoe kan het ook anders, diverse burgemeesters aan het woord uit Amersfoort (mevr. A.van der Vliet-Kuiper), uit Hengelo (de heer drs. F.A.M.Kerckhaert), uit Veendam (de heer Meydam) en de publicist P. Bordewijk (oud-weth.Leiden); verder van de UVA mevr. prof.mr. J.C. van der Vlies, hoogleraar Bestuursrecht en de heer prof.dr. P.E.W.M.Tops, hoogleraar Bestuurskunde aan de KUB. Ook aanwezig was de (ex-) politicus Felix Rottenberg. Iedereen had zo zijn/haar eigen opvatting omtrent het burgemeesterschap bijvoorbeeld: een burgemeester ´uit het volk´ of een carrièreburgemeester?
    
Smeeman biedt een leeg boek aan
Een burgemeester heeft een culturele betekenis....cultuur is een bindend middel! Een funktie waar je er middenin zit....en er toch buiten staat....gekozen of benoemde burgemeester, dualisme....en nog veel meer (in recordtempo!)

Boek over Ouwerkerk
Vervolgens hield loco-burgemeester Henk Smeeman een speech en bood Hans Ouwerkerk een passend kado aan: een ´dummy´ (een blanco boek) met de mededeling dat er gewerkt
wordt aan een dito boekje met inhoud (over Hans Ouwerkerk): binnenkort te verwachten.

    
Ouwerkerk met vaas
Reclame zuil
Daarna kwam raadslid Heleen Visser aan het woord, namens de Gemeenteraad. Zij noemde Hans Ouwerkerk een reklamezuil voor Almere en bood hem namens de gemeenteraad een glazen kado aan: helder, doorzichtig, kleurrijk maar ook breekbaar!

    
Heleen Visser en Gerrie Ouwerkerk

Dankwoord
Daarna bedankte de Almeerse burgemeester de aanwezigen.

Afsluitende receptie
Er was afsluitend een receptie waarbij iedereen elkaar weer kon ontmoeten, met een hapje, een drankje en een muziekje.

    
Iedereen kon elkaar weer ontmoeten, met een hapje, een drankje en een muziekje

Burgemeester Leeuwe vereeuwigt uw verslaggeefster
Wij danken Burgemeester Chris Leeuwe van Lelystad, die zo vriendelijk was, om voor ons een foto te maken van Greta Verduin.

    
Uw verslaggeefster


Tekst en foto´s: Greta Verduin