Powered by Almere-City.nl

Media-training voor lokale politici nodig?

Almere 30 September 2001
Een aantal korte opmerkingen bij de uitzending van Omroep Flevoland- De week van....
De ene politicus is de andere niet. Jaap de Hoop-Scheffer is dit weekeinde voor zijn partij het CDA als lijsttrekker verloren gegaan.

Poppetjes worden belangrijk
Steeds meer wordt politiek een zaak van ´de mannetjes en de vrouwtjes´, die gezichtsbepalend zijn. Hun uiterlijk en ook hun ´gebektheid´ speelt een grote rol bij de kiezer. Wat tegenwoordig zo mooi aangeduid wordt met ´imago´.

Dit verschil was ook duidelijk te zien in "De week van Flevoland". Daar discussieerden Fonhof (Almere Partij) en Ruud Pet (GroenLinks) over diverse zaken uit het nieuws van de afgelopen tijd. (zie "Debat Pet en Fonhof op Omroep Flevoland").

Fonhof
De ene polticus (Fonhof) houdt strak vast aan zijn standpunt (overigens niets mis mee) en probeert dat zo goed en zo kwaad mogelijk over het voetlicht te krijgen. Daarbij is hij niet goed gebekt, komt niet goed uit zijn woorden, maar...laat zich in ieder geval niet van de wijs brengen en blijft er op hameren, dat hij er staat voor de Almeerse bevolking.

Pet
De ander (Pet) komt over als een ambitieuze partij-politicus die ook nog eens gebruik maakt van debat-trucjes. Zo verweet hij Fonhof publiciteit te zoeken (via de Volkskrant) om zijn visie landelijk over het voetlicht te krijgen.

Wat was het niet leuk geweest voor de televisie- kijker als Fonhof onmiddellijk zijn vinger geheven had en Pet er eens fijntjes op gewezen had dat hij zulks ook gedaan had toen hijzelf enkele opmerkingen over zijn collega´s uit de gemeenteraad maakte in diezelfde Volkskrant.

De pot verwijt de ketel
Want wat Pet daarin stelde was niet mis. Volgens Pet wordt in Almere een kritische houding verketterd en bestaat het stadsbestuur van Almere uit hobbyisten die het aan visie ontbreekt. Het ging toen over de Almeerse bestuurscrisis van dit jaar, die aan wethouder Van Hoogenhuizen (VVD) de kop kostte en waarin Ruud Pet een hoofdrol vervulde.

Kortom: Fonhof had kunnen stellen dat hier ´de pot de ketel verwijt dat hij zwart ziet´ en fijntjes kunnen vragen of het soms dezelfe kroeg was geweest waarin Pet en Haanstra (zie genoemde URL) een Volkskrant-verslaggever te woord hadden gestaan?

Onder de tafel
Aan de andere kant kun je je afvragen wat de Almeerse burger er allemaal mee opschiet. De stelling van Fonhof dat er te veel onder de tafel gehouden wordt, leeft ook onder de Almeerse bevolking. Veelzeggend is een posting in de Flevolandse nieuwsgroepen onlangs, waarin iemand vertwijfeld uitroept : "De Almeerse burger weet helemaal niets, nada, ninte". En hij vraagt zich af wie we nu moeten geloven inzake de getallen rondom Antillianen in Almere. Ouwerkerk of Horstmann?

Dat kwam namelijk helemaal niet aan de orde in ´De Week van.....´ en dat is k een gemiste kans voor de heren en dames politici en professionele journalisten, zoals de genoemde nieuwsgroepschrijver in zijn posting nog eens uiteenzet.

Tekst: Ruud van den Bosch