Powered by Almere-City.nl

Debat Pet en Fonhof op Omroep Flevoland

Almere 30 September 2001
Ze zaten deze week tegenover elkaar.
Bob Fonhof (Almere Partij-links op de foto) en Ruud Pet (GroenLinks) in het programma "De week van Flevoland" van omroep Flevoland.

Aanleiding vormden de gebeurtenissen van de afgelopen tijd, die een rechtstreeks gevolg zijn van de gebeurtenissen in de VS.

Zo zouden op een school in Almere zogenaamde ‘haatkalenders’ zijn verspreid en zou er een poging gedaan zijn om een Taliban-afdeling in Almere op te richten. Dit heeft de Almere Partij zo verontrust dat zij een brief hebben geschreven aan het college van B&W, met de oproep om de zaak uit te zoeken.

Fonhof houdt zijn hoofd niet koel
Dat verwijt maakte Pet aan Fonhof die stelde dat Fonhof onnodig haat en paniek zaait onder de Almeerse bevolking. Volkomen onnodige angst, die oproept tot zaken als het ingooien van ramen bij moskees en het doen van aanslagen op Islamitische scholen.

Het weerwoord van Fonhof was helder: "Het is mijn taak als Almeers volksvertegenwoordiger te wijzen op gevaren, als de veiligheid van de burger in het gedrang kan komen". Hij wees nogmaals op het feit dat een groep Afghanen in Almere had gepoogd een Taliban-afdeling op te richten.

Pet:"Taliban niet verboden"
Pet relativeerde dat door te stellen dat de Taliban niet verboden was.
Pet: "De Taliban is een geloofsgemeenschap en niet verboden. Bij zo’n aanslag in de VS denk ik ook als eerste aan Bin Laden".

Geen bewijzen
"Maar waar zijn daarvoor de bewijzen?", vroeg Pet zich af om daaraan direct toe te voegen dat het in de Taliban niet allemaal terroristen zijn.
Fonhof begaf zich niet in bespiegelingen van Internationale aard en bleef bij zijn standpunt dat het zijn taak als Almeers raadslid is om te wijzen op de eventuele gevaren: "Er moet niets onder tafel geschoven worden", verwoordde hij zijn standpunt nog eens.

Ouwerkerk moet Moskee in
Pet toonde zich niet zo gelukkig met het feit dat burgemeester Ouwerkerk direct de BVD (Binnenlandse Veiligheids Dienst) had ingeschakel toen de Telegraaf meldde dat er op de Almeerse Islamitische School ‘Al-Imam’, zogenaamde ‘haatkalenders’ zouden zijn verspreid.

"Ouwerkerk kan beter de Moskee instappen", volgens Pet, die vond dat de reaktie van Ouwerkerk te laat kwam.

Hij riep Ouwerkerk op een voorbeeld te nemen aan minister Van Boxtel (d66) en premier Kok (pvda) die dat wel doen om met de Moslimgemeenschappen in contact te komen.

Roepen in de kroeg
Fonhof kreeg het verwijt naar zijn hoofd geslingerd dat hij ongenuanceerd in een café in Almere had staan oreren, dat ook in Almere terreuraanslagen zouden kunnen voorkomen, zoals uit een artikel in de Volkskrant opgemaakt zou kunnen worden. Fonhof ontkende dat. Hoe dat dan in de krant kwam?, wilde Pet wel weten.

"Nou heel gewoon" , zei Fonhof. "Ik werd daarvoor gevraagd door die journalist. Die heeft er een rare kop bovengezet, maar voor de rest staat daar wat ik gezegd heb. Ik heb dat dus niet in het rond staan oreren, maar ik heb gewoon met die journalist aan een tafeltje gezeten, met verder niemand erbij", waarop Pet enigszins inbond die, zo bleek, eerder Fonhof al in de "Commissie Algemene Zaken" hierop aangesproken te hebben.

Fonhof bleef bij zijn standpunt dat hij het volste recht had om zijn zorgen aan de burgemeester kenbaar te maken in een brief en op te komen voor de belangen van de inwoners van Almere, waarmee de discussie weer rond was.

Tekst: Ruud van den Bosch
foto Bin Laden: abc-news
foto: Week van Flevoland (tv.scherm omroep flevoland)