Powered by Almere-City.nl

Lasten omhoog; alleenstaanden de klos.

Almere 02 Oktober 2001
De ´kersverse´ Almeerse wethouder voor financiŽn heeft zijn eerste gemeentelijk begroting gepresenteerd. Faber (CDA) werd de nieuwe wethouder voor financiŽn (voorheen Halbesma - VVD), na de bestuurscrisis dit jaar, waarbij de VVD een flinke bestuurlijke veer moest laten.

Sluitend
De begroting dit jaar is sluitend en bedraagt zo´n 1 miljard gulden.
Inkomsten worden door Almere vooral verkregen uit het grondbedrijf (verkoop grond) en ook de inkomsten uit het zogenaamde gemeentefonds zijn gestegen.

Lasten voor de burger
De onroerend zaakbelasting (die op de combi-aanslag geheven wordt) zal zo´n 5% stijgen. Dat betekent voor een gemiddelde koopwoning een lastenverzwaring van zo´n 40 gulden per jaar.
Ook de afvalstoffenheffing zal met zo´n 40 gulden per jaar stijgen. Faber liet weten dat die verhogingen eigenlijk niet nodig zijn, maar enkel en alleen zijn doorgevoerd om de kosten dekkend te maken.
    
40 gulden duurder

"Door de stijgende welvaart wordt er meer afval geproduceerd en dat zal betaald moeten worden", aldus Faber.
Ook zou de burger zelf schuld zijn aan de verhoging. Het afval wordt in Almere slecht gescheiden en dat brengt ook kosten mee.
De parkeertarieven in Almere (nog maar net ingevoerd) zullen met 10% verhoogd worden.

Geen differentiatie
O.a. GroenLinks in Almere heeft gewedijverd om een zogenaamd ´diftar-tarief´ voor de huisvuilinzameling in te voeren. Dit houdt in dat er per huishouden gemeten wordt (via een chip in de container) hoeveel afval een huishouden produceert en navenant betaald zal moeten worden. Daar is nooit meer iets van vernomen.
Ook dit keer zijn de 1-persoons-huishoudens weer de klos. Of het nu om een groot of klein huishouden (een alleenstaande bijv.) gaat; de tariefsverhogingen treffen elk huishouden even hard.

Opvallend is, dat de lastenverhoging per gemiddeld huishouden de zogenaamde ´zalmsnip´ (een korting van 100 gulden per combi-aanslag) benadert, welke korting nu in ieder geval totaal ongedaan wordt gemaakt en in de kas van de gemeente Almere vloeit, terwijl dat eigenlijk, zoals Faber toegaf, niet nodig is om de begroting rond te krijgen.

Tekst en foto´s: Ruud van den Bosch