Powered by Almere-City.nl

Oude College laat het maandag wel weten...
Voor VVD is D66 onbespreekbaar

Almere 20 Mei 2001
Deze zaterdag 19 mei 2001 is op het stadhuis een eerste aanzet door de politiek gegeven om te komen tot een nieuw college van B&W.
De bijeenkomst heeft in een ´positieve sfeer´ plaatsgevonden, aldus fractievoorzitter Martin Sinke (VVD).
Er zijn echter nog niet echt spijkers met koppen geslagen, zodat iedere partij naar huis is gegaan met stof tot nadenken en (af)wachten.

    
Vlnr. Pijlman (AOV), Pot (AOV), Knop (Stadspartij), Hoving (CU), Sinke (VVD), Smeeman (VVD), Pet (Groen Links), Visscher (Groen Links), Haanstra (PvdA), Wiegertjes (PvdA), Fokkens CDA), Faber CDA), Boone (D66), Amsing D66), de Jonge (Almere Partij) en Fonhof (Almere Partij).


Wachten op een eventuele uitnodiging a.s. maandag van VVD-GL en PvdA die, zo ziet het ernaar uit, al weer flink naar elkaar toegekropen zijn en het initiatief in handen houden. Wellicht is de uitkomst zelfs dat het oude college van voor de crisis gewoon hersteld zal worden, zonder deelname van een andere partij.

De VVD heeft zich uitgesproken tegen deelname van D66 aan een nieuw college. Sinke vindt dat er door de VVD nu genoeg door het stof is gekropen en bovendien geen toegevoegde waarde in een partij als D66 te zien, zo laat hij in een telefonische reactie weten.

Naast de VVD, vinden ook Groen Links en de PvdA deelname van D66 aan een nieuw te vormen college niet in de rede liggen.

Ten eerste was daar de kwestie Wim Boer (D66) die onlangs in openbaarheid de voorzitter van het College (burgemeester Ouwerkerk) in scherpe bewoordingen afviel.
D66 heeft daar zaterdag afstand van genomen. De opstelling van D66, dat zij kunnen fungeren als bruggebouwer binnen een nieuw college en voor stabiliteit kunnen zorgen met een verdeelde VVD, laat Sinke (VVD) echter koud. Er is genoeg stabiliteit binnen de VVD, volgens hem, zodat D66 daarvoor niet nodig is.

Eventueel vindt Sinke een partij als het CDA meer voor de hand liggen om een wethouder te leveren, indien (!!) dat nodig mocht blijken.

Volgens Boone, in een reactie, is dat een ´mooie´ manier om de oppositie, die als één blok optreedt, tegen elkaar uit te spelen.
Het verwijt van Sinke dat D66 in 1998 (toen zij aan de kant werden gezet) het programma niet mede heeft ondertekend, neemt Boone niet erg serieus.

Sinke toont zich vol zelfvertrouwen als hij zegt, dat hij zo langzamerhand ´het lesje geleerd´ heeft en zich niet meer politiek zal laten misbruiken. Noch door de PvdA noch door Groen Links, die nodeloos politiek gebruik hebben gemaakt van een zwak moment in binnen de VVD. ´Het is echter niet anders´, aldus Sinke: "we hebben geblunderd, maar dat is wel eens meer gebeurd bij andere partijen en toen hebben we ons daar ook niet mee bemoeid.
Toen PvdA-wethouder Lammerts Van Bueren in de problemen kwam, hebben wij daar ook geen politiek ´misbruik´ van gemaakt, volgens Sinke.
Wellicht moeten we dat in de toekomst wel gaan doen.
Wij zullen niet meer buigen, laat een strijdbare Sinke weten.

    
Ff ´bijkomen´...
Of de acties van Groen Links en de PvdA gevolgen zullen hebben voor een eventuele samenwerking na de verkiezingen in 2002, vindt Sinke een vraag, die pas beantwoord kan worden als partijen, inclusief de VVD zelf, bewezen hebben op een constructieve manier de laatste 9 maanden te kunnen samenwerken.
Voor de VVD, maar ook voor Groen Links en de PvdA staat de integriteit van burgemeester Ouwerkerk buiten kijf. Sinke vindt het zeer ongepast van raadslid Wim Boer (D66) om zo´n felle aanval op de burgemeester te lanceren.

Boone (D66) verwacht dat, als VVD, Groen Links en PvdA toch weer samen zullen optrekken en het oude college voortzetten, de VVD zichzelf weer tegen zal komen en de gespletenheid van de VVD op bepaalde momenten toch weer aan het licht zal treden. Hij acht D66 onmisbaar voor een stabiel nieuw college; te meer daar het er naar uitziet dat een aantal VVD-raadsleden zich niet meer zullen scharen in de VVD-bankjes maar op eigen titel hun raadszetel bezet zullen houden.
´Ze hebben ons wel degelijk nodig´, aldus Boone.

Telefonisch liet Boone ook weten dat de, in de raad op 10 mei, door Faber (CDA) gestelde vragen nog beantwoord dienen te worden, ongeacht deelname van D66 aan een nieuw college.
Faber stelde toen namens de gehele oppositie vragen over de gang van zaken binnen het college, inzake de ´kwestie ´van Hoogenhuizen´. Deze moeten hoe dan ook nog beantwoord worden.
Boone beweerde ´dat de harde opstelling van de VVD t.o.v. zijn partij D66, vanmorgen niet zo duidelijk was geworden als nu, nu ik (Ruud) het hem telefonisch voorlegde´.

Tekst: ruud v.d. bosch,
foto´s: greta verduin
(zondag 20 mei 2001 hl)