Powered by Almere-City.nl

Tekening Convenant stedenband Almere-Kumasi

Almere 04 Oktober 2001
Woensdag 3 oktober 2001 werd op het Stadhuis het nieuwe ´Memorandum of Understanding´ en de toekomstige invulling van de stedenband tussen Almere en Kumasi (Ghana) getekend.

    
Hans Ouwerkerk
    
Maxwell Kofi Jumah

De handtekeningen werden gezet door Hans Ouwerkerk, burgemeester Almere en zijn kollega-burgemeester uit Kumasi Maxwell Kofi Jumah. Daarnaast werd er ook getekend door Jan van Berkel, voorzitter van de stichting Samenwerk en zijn kollega in Kumasi coordinator Francis Cornah.

    
Alle tekenaars


    
Ouwerkerk tussen zijn kado´s
Presentje
Vervolgens werden er kadootjes uitgewisseld (aardig gebruik!): Ouwerkerk bood Jumah een (Delfts?!) blauw bord aan met een ´oud-hollandse´ (?) voorstelling van een molen...(maar die hebben we (nog) niet in Almere...).

Meerdere kunstwerkjes
Van zijn kollega-burgemeester Jumah kreeg Ouwerkerk diverse
kadootjes: een olifant (kracht), een hert (snel en dapper), en andere handmatig vervaardigde kunstwerkjes; plus een vaantje!

De voorgeschiedenis in het kort
De stichting Samenwerk houdt zich namens de gemeente Almere bezig met de stedenband tussen Almere en de stad Kumasi in Ghana. Samenwerk is een onafhankelijke stichting, bestaande uit een bestuur en de werkgroepen Communicatie, Educatie en Projekten. In Kumasi worden samen met lokale ´counterparts´
(gemeente en dorpjes) konkrete projekten uitgevoerd. In Almere werkt Samenwerk aan de verbreding van het draagvlak voor internationale samenwerking dmv voorlichting, kennisoverdracht en bewustwording. SamenWerk krijgt f.1.= p/inwoner van de gemeente Almere.
Na een bezoek van projektcoordinator Pieter van der Linden aan Kumasi in 1996 ondertekende de toenmalige burgemeester van Kumasi het z.g. ´Memorandum of Understanding´. Dit gaf in grote lijnen doelstellingen en struktuur weer van de samenwerking tussen Almere en Kumasi.

Ghana is politiek veranderd
Nu is het 5 jaar later en bestond de behoefte om het samenwerkingsverdrag opnieuw te formuleren.
In Ghana waren politiek gezien veel veranderingen: begin dit jaar een nieuwe president, vervolgens een nieuwe burgemeester voor Kumasi in mei 2001 Maxwell Kofi Jumah.
    
De 2 burgemeesters

In Almere kwam 3 oktober jl. een delegatie uit Kumasi: de nieuwe burgemeester Maxwell K.Jumah, een vrouwelijk gemeenteraadslid (89 leden in de raad van een 70 duizend zielen tellend Kumasi) Rebecca Mensah; en Francis Cornah, coordinator CAGA (vergelijkbaar met st. SamenWerk)

Afvaardiging Ghanese ambassade
Verder kwam een afvaardiging van de ambassade in Den Haag: de nieuwe ambassadeur van Ghana in Nederland mevr. dr. Grace Amponsah-Ababio (met haar echtgenoot), die eind deze maand wordt voorgesteld aan H.M. de Koningin en worden haar papieren getekend; daarna is zij ´officieel´ ambassadeur.

    
Ouwerkerk tussen zijn gasten

Ook aanwezig: Recogin (Ghanese gemeenschap in Amsterdam), vrjwilligers st. SamenWerk en Gemeentewerken van de gemeente Almere. Deze laatstgenoemden waren aanwezig omdat er 3 personen uit Ghana gedurende een week mogen stage-lopen bij GW met name omdat zij geinteresseerd zijn hoe men hier met afval(verwerking) omgaat.


En vanzelfsprekend diverse vertegenwoordigers vanuit het College en de Gemeenteraad Almere.

Informatie: Stichting Samenwerk Lees meer

Tekst en Foto´s: Greta Verduin