Powered by Almere-City.nl

Bijeenkomst Leefbaar Almere 10 oktober

Almere 10 Oktober 2001
Dinsdag 11 september werd de wereld opgeschrikt door een terreurdaad die, zoals voorzien, grote gevolgen heeft.
In verband daarmee liet Leefbaar Almere haar op 12 september geplande bijeenkomst wel doorgaan, maar uitsluitend als teken dat terroristen niet bepalen of in Nederland de vrijheid van vergadering en van vrijheid van meningsuiting wel of niet geldt.
In een toespraak herinnerde LeefbaarAlmere-voorzitter Frits Huis nog eens aan deze democratische waarden.
    
Raadslid-kandidaten: Marien Vlug en Frits Huis

10 oktober: Ronde Tafel
De ronde-tafel bijeenkomst van Leefbaar Almere vind nu plaats op 10 oktober 2001 in buurthuis Het Kardoes-J.G. Suurhoffstraat 45; aanvang 20.00 uur.

Iedere Almeerder wordt door Leefbaar Almere van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn om over Almeerse onderwerpen van gedachten te wisselen met de partij-kopstukken.

Hangijzers
De hete hangijzers waarmee Leefbaar in de publiciteit gescoord heeft zullen voor de aanwezigen door Leefbaar Almere van een alternatief voorzien worden.
Een ieder die heet van de naald wil weten wat Leefbaar Almere van plan is met Omniworld en het betaald voetbal zal dus aanwezig dienen te zijn. Ook het betaald parkeren, zo mag aangenomen worden, zal onderwerp van discussie zijn.

Kandidaatsraadsleden
Deze avond zullen ook de kandidaats-gemeenteraadsleden aanwezig zijn.
De lijst is -in willekeurige volgorde en...- *niet compleet*: Frits Huis (journalist), Nico van Duijn (arts), Jeroen Mulder (personeel- en organisatie-adviseur), Marcel Roders (projektontwikkelaar), Rijk vd. Linden (brandweerman), Sander Bossink (radiopresentator/zanger), Marien Vlug (internet-ondernemer), Jannie Degenhardt (werkzaam bij zorggroep Almere), Wilma Akkerhuis (idem), Albert ter Beek (ondernemer-ijssalon Mariola).

Concept
De programma-commissie zal alle naar voren gebrachte ideeŽn verwerken in een concept-verkiezingsprogramma, dat aan alle leden van de partij zal worden voorgelegd.

Tekst en foto´s: Ruud van den Bosch