Powered by Almere-City.nl

PvdA bezorgd over onderwijs-resultaten Almere

Almere 11 Oktober 2001
De PvdA maakt zich grote zorgen over het Almeerse onderwijs. Met het bedrag van fl. 24 Miljoen dat wethouder Smeeman (VVD) onlangs beschikbaar stelde, zijn niet alle problemen de Almeerse onderwijswereld uit, meent de PvdA.

Zorgelijk laag niveau
Onlangs nog werd bekend dat een Almeerse Openbare School (De Vedelaar) op grond van inspectierapporten gerekend kon worden tot de 100 zwakste scholen in geheel Nederland.

Volgens de PvdA heeft de onderwijsinspectie 17 basisscholen in Almere onderzocht. Op maar liefst 14 daarvan zouden leerlingen op een zorgelijk laag niveau presteren.
De PvdA stelt dan ook dat het hoog tijd wordt voor een groot Onderwijsdebat omdat het onderwijs de laatste jaren in een zorgelijke positie verkeert.

Uiterlijke schijn
De PvdA is bang dat het aan de buitenkant allemaal mooi opgelost lijkt te zijn. Alle kinderen gaan weer vijf dagen per week naar school en het tekort aan leerkrachten zou zijn opgelost.
Ten onrechte zou hierdoor het idee kunnen ontstaan dat alle onderwijs-knelpunten zijn weggewerkt. In haar persbericht hamert de PvdA erop, dat uit de inspectie-rapporten Onderwijs voor de Almeerse scholen blijkt dat de opbrengst van het onderwijs tekort schiet.


Ondoorzichtig
Hoe moeilijk het is om de juiste stand van zaken in het Almeerse onderwijs te peilen bleek onze redactie onlangs nog eens uit een artikel in "Het Schoolblad" van de onderwijsbond AOB van 8 sept.2001.

Daarin stelt Openbaar Onderwijs-medewerkster Linda Puymbroek nogal cynisch dat de Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs in "haar oneindige wijsheid" had besloten om meer mensen in te zetten voor werving en selectie.

Onvoldoende personeel
Diezelfde Puymbroek maakt er in het artikel melding van dat na de zomervakantie het aantrekken van voldoende vervangers bij ziekte nog steeds achter loopt. Ook het vinden van onderwijsassistenten verloopt moeizaam.
Voorts blijkt uit het artikel dat er veel mensen vertrekken uit het Almeerse onderwijs en dat de Bestuurscommissie zogenaamde ´exit-gesprekken´ wil voeren om uit te zoeken waarom dat zo is.

Te weinig invloed gemeente; terug op politieke agenda
Dat vindt de PvdA althans. In 1998 werd de verantwoordelijkheid voor het bestuur van de Openbare scholen gelegd bij een bestuurscommissie.
De PvdA vindt dat alle problematiek te veel op het bordje van die Commissie, de andere schoolbesturen en de scholen zelf wordt gelegd en wil het onderwijs weer terug hebben op de politieke agenda.

Debat
In een groot Onderwijsdebat hoopt de PvdA-almere een duidelijk beeld te krijgen van de problemen binnen het Almeerse onderwijs. Op grond daarvan zou de politiek een meerjarig onderwijsbeleid kunnen voeren en daarover politiek besluiten nemen.

Het debat vindt maandag 15 oktober 2001 plaats in het Baken Park-Bunnuellaan 4; aanvang 20.00 uur
In het forum hebben o.a. zitting: mevr. J. Tiemersma van het Bureau Openbaar Onderwijs, wethouder Smeeman (VVD) en Jannie Lammers van de Stichting ´Gewoon Anders´.
Het geheel staat onder leiding van Ed Veenstra (ex-rector van sg. Echnaton).

Tekst: Ruud van den Bosch