Powered by Almere-City.nl

Niet bij brood alleen.....

Almere 12 Oktober 2001

Rudimentaar: (commentaar van Ruud v.d. Bosch)

Wat heb ik vaak moeten grinniken bij die foto van president Richard Mulhause Nixon. "Zou u van deze man een 2e-hands auto kopen?", was de vraag op posters in de jaren ´70.

    
Wat is er al niet besproken bij een toetje.
Toetjesdief
Kijk eens naar de man op deze foto. Zou u geloven dat de man op deze foto een toetjes-dief is?
Toch is dat zo. En zijn ´voorganger´ had het nog zo gezegd: "Neemt en eet".
Daar heeft het CDA (want daar is de man op de foto van) "Niet bij brood alleen", van gemaakt.
Dus dat werd feest. Ook nog beleg op het brood, af en toe een warme maaltijd en soep vooraf. Dat is wat veel (vnl. alleenstaande) ouden van dagen in Almere al jaar en dag aan de deur bezorgd krijgen. De gemeente Almere subsidieert dat. En het toetje, jawel ...het toetje ook. Nu kun je vissen en broden blijkbaar wel breken, en toetjes niet..dus...

Gemeente beraadslaagt: toetje of soep?
Dat kon niet langer zo, heeft Wim Faber (cda-toetjes-dief), die sinds kort de Almeerse gemeentelijke financiŽn beheert gedacht. Dat kost werkelijk al te veel.
Dus werd er een serieus gesprek op gang gebracht....Moest het toetje eraf of de soep?

Gemeente kiest voor toetje;het kŠn er wel af.
Het werd het toetje. Waar een grote stad werkelijk klein in kan zijn. Bij Nixon kon je nog lachen. Bij Wim Faber (CDA-Almere) springen de tranen van plaatsvervangende schaamte in je ogen. Schande kome over Almere en haar bestuurders en hun nageslacht tot in lengte van dagen. (uit Valse Profeten: 21 t.m. 43)


Tekst: Ruud van den Bosch
Foto-montage: Rob Franken