Powered by Almere-City.nl

Leefbaar Almere: Omniworld inruilen voor schaatsbaan

Almere 12 Oktober 2001

Alhoewel Leefbaar Almere-voorman Frits Huis zich als een volleerde Jerry Springer bewoog tussen een 25-tal bezoekers, kon hij niet voorkomen dat discussies vaak van de hak op de tak sprongen.

Jonge partij
Heel Almere was uitgenodigd om 10 oktober aan de kopstukken van de jonge partij Leefbaar Almere te laten weten hoe zij tegen de stand van zaken in Almere aankeken. Hun opmerkingen zullen worden verwerkt in het programma.


    
"Mijn Almere niet meer"

Geen binding meer
Uit de diverse opmerkingen uit het publiek bleek dat men zijn eigen Almere niet meer herkende. De meest typerende- en tevens schrijnende opmerking daarover kwam van mevr. Vlaming (midden op de foto) : "Ik woon nu zo´n 25 jaar in Almere, maar Almere is mijn Almere niet meer; ik heb er totaal geen binding meer mee".

Van Bemmel-VVD
Die mening werd door veel aanwezigen gedeeld. ´Almere is weggegeven aan de projektontwikkelaars´, was een algemeen gedeelde opvatting.
Daarbij moest ex-wethouder Van Bemmel (VVD) het diverse keren ontgelden. Hij ruilde begin 1999 zijn wethoudersfunctie in voor een directie-functie bij het bouwbedrijf Van Wijnen. "Direct daarna zag je al die bouwkeetjes van Van Wijnen als zwammen de grond uitschieten in Almere", aldus een van de aanwezigen.

Sociale samenhang; voorzieningen.
Aspecten als veiligheid, het verloederde onderwijs in Almere, verkeer, voorzieningen voor de jeugd, huisvesting (zo langzamerhand onbetaalbaar geworden), de overheersende rol van projektontwikkelaars en de achterblijvende inbreng van woningbouwverenigingen, de geringe inbreng van de ´gewone burger´, de ongebreidelde groei van Almere....het passeerde allemaal de revue.

Invloed
Frits Huis was in ieder geval blij dat de invloed van Leefbaar Almere al zover ging dat de gemeente Almere (en zelfs de provincie Flevoland) nu al vraagtekens gingen zetten over het gewenste tempo van de groei, als daar geen voorzieningen door het Rijk tegenover gezet werden. "Dat hebben we dan in ieder geval bereikt", aldus Huis. Huis: "Groei moet een middel zijn en geen doel op zich"
"Het gaat allemaal om een mooi plaatje naar buiten toe; om skylines, palen langs de snelweg die aankondigen dat Almere weer zoveel inwoners erbij heeft gekregen; daar koopt de gemiddelde Almeerder niks voor"
, verwoordde één van de aanwezigen.

Omniworld torpederen voor een schaatsbaan.
    
Kwintus Nova
Wonderlijk genoeg bleef het ´betaald parkeren´, dat Leefbaar Almere -als het maar even kan- wil afschaffen nagenoeg onbesproken.
Het door LA als ´eeuwig durend schip van bijleg´ betitelde project Omniwold (stadion-Almere Poort) kan geen genade vinden in de ogen van de partijtop.
Betaald voetbal dient gefinancierd te worden door het particulier initiatief uit de markt. We zijn niet tegen betaald voetbal, maar niet op de manier waarop het nu gebeurd. Dit is een openeinde regeling. Huis is er van overtuigd dat de bevolking meer zit te wachten op een ijsbaan (het alternatief voor Omniworld dat Leefbaar Almere voorstelt) in Almere Poort.

De uitgesproken opvatting van Huis daarover kunt u beluisteren in een interview dat hij gaf aan de Regionale Omroep.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s bijeenkomst: Greta Verduin
foto ijsbaan: website Kwintus Nova-Dronten
audio: omroep flevoland